Průvodce:Propedeutika a základy operačních technik v traumatologii pohybového aparátu 1, 2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Propedeutika a základy operačních technik v traumatologii pohybového aparátu 1, 2
B02688, B01686
Garant

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

MUDr. Jaroslav Kalvach
Kredity 2
SIS

Informace v SISu pro ZS

Informace v SISu pro LS
Počet hodin 30
Způsob ukončení zápočet za prezenci

Předmět je určen pro zájemce o obor traumatologie ze 4. až 6. ročníku a koná se na Ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol.

Přihlášení studenti musí absolvovat 30 hodin.

Informace v SIS a na stránkách kliniky nemusí být aktuální, v roce akademickém roce 2017/2018 platilo toto:

  • Předmět se zapisuje klasicky, přes SIS.
  • Je možné se zapsat v letním semestru (předmět s číslem 2) i bez absolvování předmětu v semestru zimním (s číslem 1).
  • Před začátkem semestru dostanete email se sdílenou tabulkou pro rozpis služeb.
  • Každý se do tabulky zapíše dle svých časových možností a preferencí, vždy nejlépe alespoň 14 dní předem.
  • Jedná se o služby na traumatologické ambulanci urgentního příjmu (lze docházet i odpoledne, o víkendech i svátcích) a/nebo na traumatologickém operačním sále (jen ve všední den, od půl osmé ráno).
  • V jeden den se mohou zapsat maximálně dva studenti na ambulanci a jeden student na sál.
  • Důležité je splnit 30 hodin, kombinace sálu, ambulance, počet hodin v jednotlivých dnech si zvolíte sami.
  • Před první stáží je nutné se stavit na sekretariátu ortopedické kliniky, kde obdržíte docházkový list a další informace od paní sekretářky (ohledně šatny mediků, oblečení na stáže, ...).
  • Docházku si necháte potvrdit u po každé stáži od lékaře, u kterého stážujete. Po splnění třiceti hodin donesete docházkový list s indexem na sekretariát a získáte zápočet.


Na ambulanci jste součástí běžného provozu, pokud máte zájem (sutura kůže, obvazy, aplikace i.m. injekce, RTG snímky, PACS, ...). Pokud jdete na sál, často jste přímo vypsaní v operačním programu, po dohodě s operatérem můžete asistovat.


Průběh jednotlivých služeb pak záleží na tom, s jakými asistenty budete pracovat. Osobně velice doporučuji noční službu na urgentním příjmu. Kromě práce na ambulanci jsem měla možnost asistovat na sále. Přístup asistentů i zdravotních sester byl vstřícný a přátelský, absolvování předmětu hodnotím jako skvělou zkušenost.