Prehľad názvov chorôb v rôznych jazykoch

Z WikiSkript

(přesměrováno z Prehľad názvov chorôb)

Česky Slovensky Latinsky Anglicky Německy Francouzsky Portugalsky Rusky
Plané neštovice Ovčie kiahne Varicella Chicken pox Windpocken Varicelle Varicela Ве́тряная о́спа
Zarděnky Ružienka Rubeolla German measles Röteln Rubéole Rubéola Краснуха
Spalničky Osýpky Morbilli Measles Masern Rougeole Sarampo Корь
Příušnice Príušnice Parotitis epidemica Mumps Rubula Oreillons Papeira / Caxumba Паротит
Černý kašel Čierny kašeľ Pertussis Whooping cough Keuchhusten Coqueluche Coqueluche Коклю́ш
Spála Šarlach Scarlatina Scarlet fever Scharlachfieber Scarlatine Escarlatina Скарлати́на