Proteasomy

Z WikiSkript

Proteasomy jsou bílkovinné komplexy s proteázovou aktivitou, mají je eukaryota i prokaryota, v jádře i cytosolu, jsou složeny ze 2 podjednotek – katalytické a regulační.

Úloha proteazomu v prezentaci antigenu:
A Bílkovina
B Proteazom
C MHC I syntéza proteinu
D Peptidy k prezentaci
E ER
F Plasmatická membrána
1. Ubiquitinace
2. Degradace proteinu na peptidy pomocí proteazomu
3. Transport peptidu do lumen ER pomocí ABC přenašečů
4. Navazování peptidů v zářezu MHC I komplexu
5. Prezentace antigenu na plazmatické membráně
 • Slouží degradaci intracelulárních proteinů, nejčastěji těch informačních, signálních.
 • Rozpoznávají polyubiquitinylované proteiny a vtahují je do svého nitra.
 • V proteasomu, jakémsi „minimixéru,“ dojde k odštěpení polyubiquitinů, protein je dále rozštěpen na krátké oligopeptidy, které jsou spolu s ubiquitiny vypuštěny ven do cytosolu.
 • Některé proteiny jsou však v proteasomech degradovány bez předchozího označení ubiquitinem, musí být ale přítomen jiný specifický signál, anebo zprostředkující protein.
 • Inhibice činnosti proteasomů je zajišťována ubistatiny, ty se váží na polyubiquitiny daných proteinů.
 • Význam proteasomů:
 • odklízení starých bílkovinných molekul;
 • imunitní – účast v procesu rozpoznávání antigenních struktur (rozklad Ag pro následující prezentaci);
 • regulace buněčného cyklu;
 • význam v apoptóze.
 • Proteasomy mají i své endogenní inhibitory, počítá se s nimi k využití v terapii nádorů.
 • Inhibice proteasomů umožní apoptózu buněk potlačením aktivity nukleárního faktoru NF-κB (který má silné proliferační účinky; jde o to, že inhibitor faktoru NF-κB přestane být degradován), jakož i zvýšením aktivity „strážného“ proteinu p53.
 • U neurologických onemocnění spojených s hromaděním proteinových komplexů (Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba) je naopak žádoucí činnost proteasomů podporovat.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • FUCHS, O a R NEUWIRTOVÁ. Ubikvitiny, proteazomy, sumoylace a použití dnes a zítra v terapii nádorů i jiných chorob I. Ubikvitin−proteazomový systém a transkripční faktor NF−κB [online]. ©2006. [cit. 2009]. <http://www.vnitrnilekarstvi.eu/pdf/vl_06_06_44.pdf>.