Historie kategorie - Biochemie

Z WikiSkript


Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2020-07-09 12:17 Krevní obraz Klára Pecháčková me
2020-07-09 08:24 Močovinový cyklus (FBLT) Ondra D Oprava enzymy me
2020-07-09 08:20 Močovinový cyklus (FBLT) Ondra D Oprava enzym me
2020-07-09 08:09 Močovinový cyklus (FBLT) Ondra D me
2020-07-09 08:08 Močovinový cyklus (FBLT) Ondra D Oprava názvu enzymu, oprava vzorce
2020-07-07 06:38 Pentózový cyklus Ondra D Oprava závorky me
2020-07-04 19:27 Vazba kyslíku na hemoglobin MUDr. Václav Rejlek oprava – výměna nefunkčních GIF
2020-06-21 20:51 Struktura DNA MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Zákon komplementarity */ Typo (math) me
2020-06-21 15:02 Sideropenická anémie Ivana.Padarova me
2020-06-21 14:37 Megaloblastové anémie Ivana.Padarova typo, slovosled
2020-06-19 19:49 Struktura enzymu MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Funkce enzymu a jeho struktura */ přklep me
2020-06-19 18:25 Struktura enzymu 88.102.145.78 /* 6 tříd enzymů */
2020-06-19 13:57 Melanin MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Třídění melaninů */ překlep me
2020-06-18 07:55 Koenzymy Ondra D Úprava odrážek me
2020-06-15 12:47 Faktory ovlivňující enzymovou aktivitu 89.103.110.235 Špatně uvedené číslo (4,107 místo 4.10^7).
2020-06-15 08:11 Růstový faktor MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Signalizace růstových faktorů */ upřesnění
2020-06-14 13:46 Růstový faktor 46.33.96.61 /* Signalizace růstových faktorů */ gramatická chyba, místo změna tam bylo směna
2020-06-14 07:48 Gibbsova energie Jan Kozinski
me
2020-06-14 07:45 Gibbsova energie Jan Kozinski <math>
2020-06-14 07:39 Gibbsova energie Jan Kozinski přidání <math> me
2020-06-14 07:34 Gibbsova energie Jan Kozinski stylistika me
2020-06-12 14:37 Chemická vazba Ondra D /* Kovová vazba */ oprava slova me
2020-06-12 13:35 Ukládání energie v buňce Lucie Šorfová typo
2020-06-11 12:31 Peroxidace lipidů 89.24.231.190 /* Iniciace */ oprava překlepu
2020-06-07 21:24 Posttranslační úpravy a targeting proteinů Klára Hermanová prolink me
2020-06-07 21:23 Posttranslační úpravy a targeting proteinů Klára Hermanová prolink me
2020-06-07 21:13 Posttranslační úpravy a targeting proteinů Klára Hermanová prolink me
2020-06-07 21:12 Posttranslační úpravy a targeting proteinů Klára Hermanová prolink me
2020-06-03 17:24 Izoenzymy a izoformy enzymů 46.227.11.10
2020-05-24 16:12 Mutace Denis Kazeka Upřesnění definice
2020-05-22 10:05 Signální sekvence polypeptidu, volné a vázané ribozómy Terri.kov me
2020-05-22 08:57 NADH, NADPH Sunshine oprava
2020-05-19 11:26 NADH, NADPH 83.240.43.208 /* NADPH (nikotínamidadeníndinukleotidfosfát) */
2020-05-18 18:43 Melanin Lucie Šorfová typografie
2020-05-11 19:03 Syntéza biologických polymerů Lucie Hoznauerová /* Syntéza glykogenu */ me
2020-05-10 12:10 Tumor supresorové geny 89.176.222.90 /* Rb */ opravila jsem zcela zmatenou nomenklaturu - geny jsou velkými písmeny a kurzívou, proteiny malými - TP53 je gen, p53 je protein. K faktické stránce se vrátím později. MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D.
2020-05-06 19:00 Cytokiny 188.167.251.76 /* Klasifikácia podľa funkcie */
2020-05-02 15:25 Anémie MUDr. Michaela Balejová přidána za použití HotCat me
2020-04-28 17:44 Hydrogenuhličitanový pufr 147.251.230.23 čárky v souvětí
2020-04-27 11:29 Deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy Sunshine úprava favismus
2020-04-27 11:20 Deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy Sunshine úprava me
2020-04-27 11:18 Deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy Sunshine úprava ze zpětné vazby
2020-04-20 10:20 Fosfolipidy 91.139.94.158 /* Plazmalogeny */
2020-04-18 08:06 Eozinofilní granulocyt Ivana.Padarova obrázky
2020-04-10 14:56 Megaloblastové anémie Filzhak
2020-04-08 21:17 Renin-angiotenzin-aldosteronový systém 178.41.54.200 /* Odkazy */
2020-04-04 07:40 Chemické reakce Slepi Editace uživatele „192.162.96.78“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „89.176.33.111 me
2020-04-03 17:59 Chemické reakce 192.162.96.78 /* Typy reakcí */
2020-03-30 21:40 Ovariální cyklus 37.188.238.23 terciální -> terciární
2020-03-21 15:31 Metabolismus glykogenu 84.242.126.203 /* Průběh glykogenolýzy */ Přeměnu Glc-1-P na Glu-6-P dělá dle učebnice biochemie (Matouš) fosfoglukomutáza.
2020-03-21 11:41 Fyzikální a chemické vlastnosti vody Slepi Editace uživatele „84.47.41.31“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Adéla Idlbeková me
2020-03-21 11:10 Fyzikální a chemické vlastnosti vody 84.47.41.31 /* Chemické vlastnosti */
2020-03-18 17:32 Liposomy a řízené uvolňování léčiv Slepi Editace uživatele „185.24.23.220“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Doris me
2020-03-18 15:57 Liposomy a řízené uvolňování léčiv 185.24.23.220
2020-03-16 20:15 Fentonova reakce MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo me
2020-03-16 20:00 Methemoglobin MUDr. Martin Vejražka, PhD. cit me
2020-03-16 19:56 Stanovení hemoglobinu v krvi MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo me
2020-03-16 13:12 Transferin Lucia Šípová Zvýšenou saturaci transferinu železem nalézáme u hemochromatózy. me
2020-03-16 13:11 Transferin Lucia Šípová Zvýšenou saturaci transferinu železem nalézáme u hemochromatózy. me
2020-03-12 08:47 Feritin Jiří Mudruňka oprava chyb
2020-03-11 16:54 Plamenová emisní fotometrie MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo, zkrácení vět. me
2020-03-11 14:58 Plamenová emisní fotometrie 195.178.83.128 Upřesnění postupu měření. Metodiku znám z rutinní praxe (klinická biochemie).
2020-03-10 07:22 Glykemie/stanovení MUDr. Martin Vejražka, PhD. nadp me
2020-03-07 15:26 Kolagen Natália Augustínová toc me
2020-03-07 15:04 Acidobazická rovnováha Natália Augustínová toc me
2020-03-06 13:24 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace
2020-02-29 10:36 Chemické reakce 89.176.33.111 malý edit
2020-02-26 09:24 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová Aktualizace praktika sacharidy me
2020-02-20 14:38 Vitamin B12 Lucie Hoznauerová + video, kat
2020-02-20 14:34 Kyselina listová Lucie Hoznauerová + video, kat
2020-02-20 14:26 Sideropenická anémie Lucie Hoznauerová + video, kat
2020-02-18 10:28 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2020-02-18 10:27 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová Aktualizace praktika Bílkoviny v séru a v moči me
2020-02-18 06:28 Etanol 84.16.46.6 nič
2020-02-18 06:28 Etanol 84.16.46.6 netrep
2020-02-16 21:21 Adenosintrifosfát Michal narovnání odkazu me
2020-02-16 21:17 Metody sekvencování Michal upr. termitus technicus (sekvenc byl režisér, ne? :) me
2020-02-16 21:16 Metody sekvencování Michal chem. typo(gr.) - nukleonové číslo me
2020-02-16 19:38 Glycerol Michal /* Stereochemie */ pozn.
2020-02-16 19:35 Glycerol Michal /* Stereochemie */ typo
2020-02-16 19:25 Eikosanoidy Michal /* Syntéza cyklizující cestou (cyklooxygenázová, glykooxygenázová cesta) */ chem. typogr. me
2020-02-16 19:15 Metotrexát Michal cz lokalizace IUPAC názvu vč. opravy rozbitití infoboxu (vlivem přítomnosti řetězce "-{")
2020-02-16 19:12 Aminopterin Michal cs lokalizace a oprava IUPAC názvu me
2020-02-16 19:09 Aminopterin Michal opraven rozbitý infobox me
2020-02-11 22:06 PH Slepi oprava titulku me
2020-02-11 22:05 CAMP (biochemie) Slepi oprava titulku me
2020-02-06 15:20 Glukokortikoidy MAPO Tabuľka (dávky + účinok) + drobné úpravy
2020-02-05 21:43 Antidota při intoxikacích Ivana.Padarova puntíky, stylistika
2020-02-03 13:59 Názvosloví enzymů (FBLT) 178.255.168.176 přídána EC7 translokázy
2020-01-28 16:26 Neurotransmiter Ivana.Padarova /* Acetylcholín */ me
2020-01-28 16:24 Neurotransmiter Ivana.Padarova /* Nikotínové receptory */ me
2020-01-28 08:34 Entalpie 89.103.212.192 Oprava předešlého překlepu.
2020-01-28 08:05 Entalpie 89.103.212.192 Přidána kurzíva veličinám, opraven původní popis entalpie (původně úvod popisoval měrnou entalpii), přidáno zavedení měrné entalpie.
2020-01-27 16:21 Transkripce a translace prokaryot Sunshine me
2020-01-20 22:39 Biotransformace Ivana.Padarova /* Inhibice enzymové aktivity */ doplnění informace me
2020-01-20 22:38 Biotransformace Ivana.Padarova /* Indukce enzymatické aktivity */ doplnění informace me
2020-01-20 14:32 Acidobazická rovnováha 78.45.141.102
2020-01-19 16:10 Hlavní histokompatibilitní komplex 89.24.231.190 /* Molekuly II. třídy */ Oprava překlepu.
2020-01-19 09:35 ADH Eliška Nová Pravopis. me
2020-01-19 09:28 Glutathion Eliška Nová Pravopis. me
2020-01-13 12:59 Ketolátky 88.102.145.78 kys. acetooctova
2020-01-13 10:20 Melanin MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Související články */ typo me
2020-01-07 11:24 Léčba diabetu Emma /* Nefarmakologická léčba */ me
2020-01-07 00:30 Osmotický tlak MichalGreen
2020-01-06 12:14 Vitaminy Veronika Pítová me
2020-01-06 11:59 Vitaminy 188.94.232.162 /* Vitaminy rozpustné v tucích */
2020-01-06 11:43 Vitaminy 188.94.232.162 /* Vitaminy rozpustné v tucích */
2020-01-06 11:41 Vitaminy 188.94.232.162 /* Vitaminy rozpustné v tucích */
2020-01-05 21:33 Relativní hustota moči 147.229.200.163
2020-01-03 15:59 Onkotický tlak 178.143.89.193 gramatika
2020-01-02 17:32 Molekulární cytogenetika Ondra D /* Odkazy */ přidány související články me
2019-12-20 12:16 Lipozomy Lucie Šorfová typografie
2019-12-17 19:40 Fyziologická úloha reaktívnych foriem kyslíka v metabolizme Andrea.Stepanova /* Redoxní signalizace */ me
2019-12-17 19:31 Fyziologická úloha reaktívnych foriem kyslíka v metabolizme Andrea.Stepanova /* Zbraně fagocytů */ me
2019-12-17 14:23 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace
2019-12-11 12:55 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová Aktualizace imunochemické metody me
2019-12-10 13:49 Fyziologická úloha reaktívnych foriem kyslíka v metabolizme Nicole Friedová překlep me
2019-12-09 10:12 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. akt me
2019-12-07 21:14 Korekce a kompenzace poruch acidobazické rovnováhy Júlia Koperdáková /* Odkazy */ me
2019-12-07 21:13 Korekce a kompenzace poruch acidobazické rovnováhy Júlia Koperdáková odkazy
2019-12-05 19:21 Izolace DNA Ondra D oprava koncovky me
2019-12-04 19:05 Melanin Vendy b red me
2019-12-04 18:24 Melanin Vendy b prolink me
2019-12-04 18:22 Melanin Vendy b prolink me
2019-12-04 18:20 Melanin Vendy b prolink, překlepy, gramatika
2019-12-01 17:39 Glykolýza Natálie Dobešová oprava slova me
2019-11-30 02:06 Antidota při intoxikacích 158.195.152.30 /* Intoxikace */
2019-11-30 02:04 Antidota při intoxikacích 158.195.152.30 Doplnenie nazvu antidota. Mirrosay
2019-11-29 21:37 Izolace DNA MUDr. Martin Vejražka, PhD. drobnosti
2019-11-29 21:35 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. akt
2019-11-28 13:54 Využití ketolátek Sunshine
2019-11-28 13:48 Lipidy jako zdroj energie Sunshine odstavce me
2019-11-26 08:58 Enzymy (1. LF VL, Lékařská chemie a biochemie 1. paralelka) MUDr. Martin Vejražka, PhD. +transferasy
2019-11-24 20:06 Peroxidace lipidů Markéta Šťáhlavská Typografická úprava me
2019-11-24 19:42 Fyzikální a chemické vlastnosti vody Adéla Idlbeková
2019-11-24 19:35 Fyzikální a chemické vlastnosti vody 185.131.62.253
2019-11-24 19:31 Fyzikální a chemické vlastnosti vody 185.131.62.253
2019-11-24 19:23 Fyzikální a chemické vlastnosti vody 185.131.62.253
2019-11-24 18:37 Fyzikální a chemické vlastnosti vody Adéla Idlbeková
2019-11-24 18:29 Fyzikální a chemické vlastnosti vody 185.131.62.253
2019-11-24 18:08 Fyzikální a chemické vlastnosti vody Adéla Idlbeková
2019-11-22 13:00 Antidota při intoxikacích 46.135.67.216 /* Intoxikace */ doplnění sukcimeru jako antidota těžkých kovů
2019-11-22 06:25 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová Aktualizace praktika enzymy me
2019-11-18 22:43 Absorbance Josef Kvíčala kostrbatá formulace (jak mnoho) opravena na "kolik"
2019-11-14 14:00 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace
2019-11-11 20:57 Diferenciální diagnostika ikteru 160.216.8.91
2019-11-11 14:17 Sideropenická anémie Nicole Friedová šablona dobrý příklad, upravení pozice text, infobox a obrázky me
2019-11-09 23:11 Ethidiumbromid prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. přidán polyakrylamid me
2019-11-08 22:36 Důležité reakce aminokyselin Jan Habásko Sjednocení me
2019-11-08 22:34 Aminokyseliny (FBLT) Jan Habásko Sjednocení me
2019-11-08 22:34 Aminokyseliny (1. LF UK, NT) Jan Habásko Sjednocení me
2019-11-07 16:15 Plazmatické bílkoviny Magdalena Jenčová prolink me
2019-11-07 12:27 Plazmatické bílkoviny Magdalena Jenčová prolink me
2019-11-07 12:25 Plazmatické bílkoviny Magdalena Jenčová prolink me
2019-11-04 15:39 Dýchací řetězec Veronika Pítová prolink me
2019-10-31 09:01 Cytochrom P450 193.85.189.34 preklep
2019-10-31 06:18 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-10-24 21:27 Ethidiumbromid MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Fyzikálně-chemické vlastnosti */ drobnosti me
2019-10-24 13:33 Ethidiumbromid Markéta Šťáhlavská Kontrola pravopisu a úprava typografie me
2019-10-19 18:55 Léčba diabetu Kristína Krkošová přidání kategorie me
2019-10-19 10:14 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. akt. me
2019-10-19 09:16 Regulace pentózového cyklu MUDr.Natálie Friedová členění me
2019-10-16 11:26 Elektronegativita MUDr. Martin Vejražka, PhD. doplnění
2019-10-11 06:51 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-10-06 16:35 Voda v organismu Pavel Dušek /* Související články */ + me
2019-10-02 11:26 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-09-27 13:23 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace me
2019-09-06 00:26 Portál:Otázky z biochemie (1. LF UK, VL, ÚLB) 194.228.68.30
2019-09-01 17:20 Parametry syntetické funkce jater Radim Horníček oprava překlepu me
2019-08-26 09:12 Regulace syntézy cholesterolu 81.200.58.19 Na většině míst špatně uvedená zkratka 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA jako HGM-CoA. Opraveno na HMG-CoA.
2019-08-19 09:29 Léčba diabetu MUDr. Jonáš Dyba Nahrazení textu „standartní“ textem „standardní“ me
2019-07-10 22:35 Melanin MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Třídění melaninů */ překlep me
2019-07-10 22:31 Melanin MUDr. Martin Vejražka, PhD. cit me
2019-07-10 22:30 Melanin MUDr. Martin Vejražka, PhD. Přepracovaná část z článku Pigment
2019-07-10 22:25 Soubor:Feomelanin.png MUDr. Martin Vejražka, PhD.
Popis

Příklad struktury části molekuly feomelaninu

Zdroj

vlastní dílo

Datum

2019-07-11

Autor

Mvejr

Licence
2019-07-10 21:59 Soubor:Eumelanin.png MUDr. Martin Vejražka, PhD.
Popis

Struktura eumelaninu a jeho stavebních složek

Zdroj

vlastní dílo

Datum

2019-07-10

Autor

Mvejr

Licence
2019-07-10 17:49 Vyšetření moči Barbora Šimáčková úprava prolinku me
2019-07-08 18:44 Měření objemů MUDr. Martin Vejražka, PhD. obnova ko me
2019-07-08 18:43 Měření objemů MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo me
2019-07-05 16:26 Centrifugace David Novotný obnova KO po ME me
2019-07-05 16:21 Prokalcitonin David Novotný obnova KO po botovi me
2019-07-05 16:16 Úvod do práce v biochemické laboratoři David Novotný fix šablony me
2019-07-01 13:27 Diuréza David Novotný doplnění hodnot
2019-06-30 13:20 C-peptid David Novotný Obbnova ko me
2019-06-30 11:27 Glykemie 109.81.213.39
2019-06-26 09:38 C-peptid David Novotný pokus me
2019-06-14 16:04 Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Ivana.Padarova /* MPT (Mitochondrial permeability transition) */ me
2019-06-14 16:02 Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Ivana.Padarova /* MPT (Mitochondrial permeability transition) */ upřesnění me
2019-06-14 10:34 Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy Ivana.Padarova velké písmeno me
2019-06-14 10:33 Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy Ivana.Padarova /* Terapie */ mezera me
2019-06-14 10:33 Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy Ivana.Padarova me
2019-06-07 14:30 Kyselina listová Júlia Koperdáková zvyraz. me
2019-06-07 14:21 Vitamin B12 Júlia Koperdáková oprava
2019-06-07 14:19 Vitamin B12 Júlia Koperdáková externi odkaz me
2019-06-04 15:08 Sacharidy 78.98.84.220 použitá literatúra
2019-06-03 10:55 Kreatin Aleš Langer Editace uživatele „88.102.190.198“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „L.Hoznauerová me
2019-06-03 10:53 Gibbsův zákon fází 188.120.217.7
2019-06-02 17:56 Kreatin 88.102.190.198 synthesis
2019-06-02 09:10 Vyšetření moči Karolína Hejdová přidání odkazu na související článek me
2019-06-01 21:06 Invertní cukr Karolína Hejdová vložení obrázku me
2019-05-30 15:53 Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Jan Habásko Drobná typografická změna me
2019-05-30 14:47 Fyziologická úloha reaktívnych foriem kyslíka v metabolizme Jan Habásko přidána za použití HotCat me
2019-05-28 10:22 Tyreotropin uvolňující hormon MUDr. Martin Vejražka, PhD. cit me
2019-05-28 10:21 Tyreotropin uvolňující hormon MUDr. Martin Vejražka, PhD. upřesnění
2019-05-27 06:54 Léčba diabetu Natálie Dobešová typo
2019-05-20 12:13 Vitamin D Valtameri +pozn
2019-05-17 12:47 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri členění me
2019-05-17 12:44 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri ++
2019-05-16 16:43 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri ++
2019-05-16 11:57 Biochemická vyšetření u akutního infarktu myokardu 195.113.242.142
2019-05-16 09:23 Vitamin D Valtameri členění me
2019-05-16 09:17 Vitamin D Valtameri členění me
2019-05-16 09:04 Vitamin D Valtameri /* Zdroj a metabolismus */ ++
2019-05-16 09:02 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri prolinkování me
2019-05-16 08:48 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri +
2019-05-16 06:44 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri ++
2019-05-16 06:38 Vitamin A Valtameri +odkazy me
2019-05-16 06:32 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri + úvod
2019-05-15 16:09 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri prolink me
2019-05-15 15:54 Vitaminy rozpustné v tucích Valtameri + tab
2019-05-14 13:45 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-14 11:22 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-14 10:26 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-14 09:26 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-14 09:14 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-13 12:58 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-13 12:25 Vitamin D Valtameri ++
2019-05-13 12:02 Mozkomíšní mok Tereza Vašinová me
2019-05-09 14:32 Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu MUDr. Martin Vejražka, PhD. úprava podpisu v kontrole
2019-05-09 14:31 Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-05-09 14:27 Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu MUDr. Martin Vejražka, PhD. oprava označení mocenství me
2019-05-09 14:24 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. Aktualizace
2019-05-08 20:35 Arsen Valtameri ++
2019-05-08 19:50 Arsen Valtameri /* Použití */ +
2019-05-07 08:44 Otrava metanolem Valtameri /* Odkazy */ +odkazy me
2019-05-07 06:24 Adenosintrifosfát David Novotný výměna chybného obrázku, odstranění KO z r. 2013 po více významných úpravách
2019-05-06 18:57 Žlučové kyseliny Natálie Dobešová smazán nefunkční prolink me
2019-05-05 17:49 Alaninaminotransferáza Klara Machackova
2019-05-05 06:53 Funkce jater Valtameri /* Odkazy */ +odkazy me
2019-05-03 17:58 Sacharidy (1. LF UK, NT) Valtameri /* Odkazy */ +odkazy me
2019-05-03 16:59 Sacharidy Valtameri /* Odkazy */ +odkaz me
2019-05-01 15:25 Biochemie procesu vidění 158.194.110.18 /* Chemická podstata vidění pomocí čípků */ oprava skloňování
2019-04-28 19:46 Nukleotid Klára Hermanová obrázek
2019-04-25 06:55 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-04-19 16:40 Druzí poslové MUDr. Václav Rejlek pravopis me
2019-04-17 12:45 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová aktualizace nebílkovinný dusík me
2019-04-15 20:12 Chemická rovnováha 77.237.145.118 Fixed closing tag
2019-04-13 13:31 Růstový hormon Lucie Hoznauerová oprava chyby
2019-04-12 13:49 Lambert-Beerův zákon Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-04-11 05:59 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-04-04 15:04 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace
2019-04-04 11:16 GABA Natália Augustínová obnova KO po botovi me
2019-04-04 11:03 Cytochrom P450 37.143.112.29 /* Metabolizmus xenobiotik */
2019-04-04 11:03 Cytochrom P450 37.143.112.29 /* Metabolizmus xenobiotik */
2019-03-29 11:45 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-03-28 18:42 Ateroskleróza 146.102.140.239 /* Fáze vývoje aterosklerózy */
2019-03-25 15:46 Elektrochemický potenciál protonů Jan Habásko přidána za použití HotCat me
2019-03-25 15:46 Elektrochemický potenciál protonů Jan Habásko přidána za použití HotCat me
2019-03-24 21:57 Barevnost látek 77.48.35.224 odtučnění písma
2019-03-23 22:37 Barevnost látek 77.48.35.224 upřesnění rozsahu vlnových délek
2019-03-23 22:34 Barevnost látek 77.48.35.224
2019-03-22 07:50 Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus David Novotný rereko me
2019-03-22 07:47 Glykemie/stanovení David Novotný rereko me
2019-03-21 06:52 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-03-21 06:50 Biochemické vyšetření u hyperlipoproteinémie Lenka Fialová editace cílových hodnot LDL-cholesterolu me
2019-03-17 11:06 Diferenciální diagnostika ikteru MUDr. Michaela Balejová přidána za použití HotCat me
2019-03-17 09:19 Acidobazické reakce Anež&Han me
2019-03-16 22:37 Názvosloví a klasifikace enzymů MUDr. Martin Vejražka, PhD. upřesnění
2019-03-16 22:34 Názvosloví a klasifikace enzymů MUDr. Martin Vejražka, PhD. doplnění
2019-03-16 22:24 Názvosloví a klasifikace enzymů MUDr. Martin Vejražka, PhD. Upřesnění (nedokončeno)
2019-03-16 19:24 Fytoestrogeny Magdaléna Pařízková přidána za použití HotCat me
2019-03-16 17:52 Spektrofotometrie Anež&Han me
2019-03-16 17:47 Lipidy Anež&Han me
2019-03-16 17:46 Laboratorní vyšetření acidobazické rovnováhy Anež&Han me
2019-03-16 17:19 Fytoestrogeny Anež&Han me
2019-03-16 16:43 Aktivní transport Anež&Han me
2019-03-16 16:08 Teorie kyselin a zásad Romana Vlasatá /* Lewisovská teorie */ me
2019-03-16 16:04 Plazmatické bílkoviny Anež&Han me
2019-03-16 15:53 Názvosloví a klasifikace enzymů MUDr. Martin Vejražka, PhD. styl, upřesnění
2019-03-16 15:48 Anémie Anež&Han me
2019-03-16 15:37 Teorie kyselin a zásad Romana Vlasatá /* Lewisovská teorie */
2019-03-16 15:35 Diabetes mellitus MUDr. Michaela Balejová souvis cl me
2019-03-16 15:34 Diabetes mellitus MUDr. Michaela Balejová souvis cl me
2019-03-14 10:40 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová aktualizace mozkomíšní mok me
2019-03-12 21:45 Portál:Praktická cvičení z biochemie Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 21:45 Portál:Klinická biochemie Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 21:45 Hemoglobin Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 21:45 Lipáza Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 21:45 Autofagie, Hayflickův limit, telomeráza Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 15:25 Růstový hormon (poruchy množství) František Vaňásek členění a pravopis me
2019-03-12 15:06 Gastrin František Vaňásek formulování vět me
2019-03-12 14:53 Sideropenická anémie František Vaňásek formulování vět me
2019-03-11 08:42 Kalium Slepi Nahrazení textu „[[chronické selhání ledvin“ textem „[[chronické onemocnění ledvin“ me
2019-03-08 15:30 Léčba diabetu Da Bean Ye obrázek
2019-03-07 17:40 Vitamin A Da Bean Ye obnova KOntroly
2019-03-07 16:29 Tenzid Nicole Friedová chyba v procesu obnovy me
2019-03-07 16:28 Tenzid Nicole Friedová obnova kontroly učitelem me
2019-03-07 16:28 Mikroalbuminurie Klára Hermanová oprava prolink me
2019-03-07 16:26 Adrenalin Jan Jurčík Významně pozměněný článek
2019-03-07 16:26 Molekulární cytogenetika Da Bean Ye Významně pozměněný článek
2019-03-07 16:26 Amyláza (heslo) Alžběta Nevosadová obnova kontroly po malé změně me
2019-03-07 16:26 Mikroalbuminurie Klára Hermanová obnova kontroly po malé změně me
2019-03-07 16:18 Gestační diabetes mellitus Alžběta Nevosadová redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:18 Glykemie Da Bean Ye Redakční kontrola revize
2019-03-07 16:17 Hraniční poruchy glykoregulace Nicole Friedová redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:17 Diabetes mellitus 1. typu (biochemie) Klára Hermanová redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:16 Glykované proteiny Radovan Kovalčík redakční revize kontroly
2019-03-07 16:16 Diabetes mellitus 2. typu (biochemie) Jan Jurčík Redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:15 Orální glukózový toleranční test Da Bean Ye Redakční kontrola revize
2019-03-07 16:14 Diabetes mellitus Klára Hermanová redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:14 Ketolátky v moči Da Bean Ye Redakční revize kontroly
2019-03-07 16:14 C-peptid Nicole Friedová redakční revize kontroly me
2019-03-07 16:14 Glukóza v moči Radovan Kovalčík redakční revize kontroly
2019-03-07 10:42 Molekulární cytogenetika MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. upřesnění me
2019-03-06 11:25 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová hemoglobin aktualizace me
2019-03-01 14:09 Ketolátky Karolína Mancová typo me
2019-03-01 13:42 Ketolátky Cedrik Horčička /* Ketóza */ oprava překlepu "mmnol"-->"mmol" me
2019-02-28 19:43 Diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. drobné upřesnění
2019-02-28 14:03 Diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. Kontrola
2019-02-28 14:03 Diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. -popis obrázku (nemá informační význam) me
2019-02-28 14:01 Diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:58 Glykované proteiny MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:58 Glykemie/stanovení MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:56 Stanovení glukózy v moči MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:56 Glukóza v moči MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:55 Glykované proteiny MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:55 Orální glukózový toleranční test MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:52 Glykemie/stanovení MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:50 Diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:49 Glykemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. link me
2019-02-28 13:48 Glykemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. obr. - oprava linku me
2019-02-28 13:48 Glykemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. prvp me
2019-02-28 13:45 Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo me
2019-02-28 13:44 Glykemie/stanovení MUDr. Martin Vejražka, PhD. nadp., typo me
2019-02-28 13:40 Glykemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. nadp me
2019-02-28 13:40 Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. nadpis
2019-02-28 13:37 Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. Úvodní odstavec, nová kontrola
2019-02-28 13:24 Diabetes mellitus 2. typu (biochemie) MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:24 Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. linky me
2019-02-28 13:20 Glykemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:19 Gestační diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:18 Diabetes mellitus 1. typu (biochemie) MUDr. Martin Vejražka, PhD. drobné doplnění, nová kontrola
2019-02-28 13:16 C-peptid MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:16 Ketolátky v moči MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola; vložený článek
2019-02-28 13:15 Glukóza v moči MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:14 Orální glukózový toleranční test MUDr. Martin Vejražka, PhD. Aktualizace, nová kontrola
2019-02-28 13:06 Glykemie/stanovení MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:05 Hraniční poruchy glykoregulace MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 13:05 Gestační diabetes mellitus MUDr. Martin Vejražka, PhD. Nová kontrola
2019-02-28 12:59 Glykované proteiny MUDr. Martin Vejražka, PhD. typo me
2019-02-28 12:58 Glykované proteiny MUDr. Martin Vejražka, PhD. Aktualizace - využití HbA1c i pro skrínink. Doplnění textu, členění. Kontrola učitelem
2019-02-28 11:54 Glykované proteiny MUDr. Martin Vejražka, PhD. + gyloxal, obrázek
2019-02-28 11:45 Soubor:Glykace proteinů.png MUDr. Martin Vejražka, PhD. Mvejr načetl novou verzi Glykace proteinů.png
2019-02-28 11:42 Soubor:Glykace proteinů.png MUDr. Martin Vejražka, PhD.
Popis

Neenzymová glykace proteinů a tvorba glyoxalu

Zdroj

vlastní dílo

Datum

2019-02-28

Autor

Mvejr

Licence
2019-02-28 10:57 Portál:Praktická cvičení z biochemie MUDr. Martin Vejražka, PhD. aktualizace
2019-02-27 16:07 Koagulační faktory závislé na vitaminu K Tuan L. Nguyen + obrázek mech.vit.k
2019-02-24 17:31 Vyšetření moči/chemické Lucie Hoznauerová dopl
2019-02-22 13:43 Elektroforéza Karolína Mancová typo tečky u obrázků me
2019-02-22 13:42 Elektroforéza bílkovin v séru Karolína Mancová typo popis obrázku me
2019-02-22 13:40 Stanovení bílkoviny v moči Karolína Mancová typo popis obrázku me
2019-02-20 09:21 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-02-19 09:16 Vyšetření moči/Fyzikální Lenka Fialová me
2019-02-16 19:48 Odbourávání a syntéza glukózy Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-16 19:47 Tvorba glukózy Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:54 Ketoacidóza Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:52 Regulace ketogeneze Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:51 Tvorba ketolátek Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:50 Alfa-oxidace a omega-oxidace mastných kyselin Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:47 Úvod do odbourávání lipidů a metabolismu ketolátek Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-15 07:46 Odbourávání lipidů a metabolismus ketolátek Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-11 14:11 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-02-11 14:09 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-02-08 11:46 Využití kyseliny glukuronové Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-02-04 19:53 Fytoestrogeny Petra Winterová pravopis, typo me
2019-02-04 14:30 Fytoestrogeny Emma přeprac ref finish
2019-02-04 14:30 Fytoestrogeny Emma přeprac ref
2019-02-04 13:46 Fytoestrogeny Emma přeprac ref
2019-02-04 13:26 Fytoestrogeny Emma přeprac ref
2019-02-04 13:17 Fytoestrogeny Emma přepracování ref
2019-02-04 12:51 Fytoestrogeny Emma
2019-02-03 20:14 Fytoestrogeny Markéta Blahunková me
2019-02-03 19:44 Fytoestrogeny Markéta Blahunková
2019-02-02 10:49 Tyrozinemie Lenka Turčanová pridanie kategorie
2019-02-02 10:26 Peroxidace lipidů Lenka Turčanová pridanie kategorie
2019-02-02 10:25 Léčba diabetu Lenka Turčanová
2019-02-02 10:24 Diabetes mellitus Lenka Turčanová vlozeni obrazka
2019-02-02 10:17 Léčba diabetu Lenka Turčanová vlozeni obrazka
2019-02-02 10:14 Léčba diabetu Lenka Turčanová vlozeni obrazka
2019-02-02 10:10 Léčba diabetu Lenka Turčanová pridanie kategorie
2019-01-31 07:46 Metabolismus erytrocytů Jelena Vukša pravopis; prolinkování me
2019-01-30 16:25 Izolace DNA MUDr. Martin Vejražka, PhD. /* Fenol-chloroformová metoda izolace DNA */ Drobné úpravy textu me
2019-01-30 11:16 Léčba diabetu Jelena Vukša prolinkování me
2019-01-30 10:55 Úvod do odbourávání lipidů a metabolismu ketolátek Jelena Vukša me
2019-01-29 22:11 Fytoestrogeny Markéta Blahunková me
2019-01-29 22:05 Fytoestrogeny Markéta Blahunková
2019-01-29 20:04 Fytoestrogeny Markéta Blahunková me
2019-01-29 09:44 Izolace DNA Dorota Kiedroń dokončení úpravy pahýlu me
2019-01-29 09:44 Izolace DNA Dorota Kiedroń uprava:; prolinkování me
2019-01-29 09:39 Izolace DNA Dorota Kiedroń doplnění: nadpisy; členění; pravopis
2019-01-29 09:32 Izolace DNA Dorota Kiedroń členění textu
2019-01-29 09:26 Izolace DNA Dorota Kiedroń uprava vět me
2019-01-29 09:23 Izolace DNA Dorota Kiedroń Pracuje se - uprava pahýlu
2019-01-26 15:47 Poruchy cyklu močoviny Lucie Kopecká Stylistická úprava, úprava členění, ztučnění, oprava prolinku, přidání prolinků, přepsání odrážek do souvislého textu
2019-01-24 17:17 Biotransformace Adam Počarovský Opravení překlepu me
2019-01-20 19:38 Fytoestrogeny Markéta Blahunková /* Historie: */ přidání interních a externích odkazů do textu me
2019-01-20 19:14 Fytoestrogeny Markéta Blahunková /* Úvod: */
2019-01-20 19:00 Fytoestrogeny Markéta Blahunková Založena nová stránka s textem „
== Úvod: == Fytoestrogeny jsou látky pocházející z rostlinné říše, jejichž struktura je podobná endogenním estrogenům tvořen…“
2019-01-19 11:17 Prolaktin Natália Augustínová obnova KO me
2019-01-19 11:15 Transferin Natália Augustínová obnova KO me
2019-01-18 23:01 Kyselina acetylsalicylová Matyáš Sýkora rozšíření textu me
2019-01-16 19:22 Etanol Dorota Kiedroń přepisování do vět, prolinkování
2019-01-16 19:16 Etanol Dorota Kiedroń přepisováni do vět, redakce
2019-01-15 23:13 Etanol Dorota Kiedroń redakce me
2019-01-15 23:11 Etanol Dorota Kiedroń prolinkování, přepisování do vět
2019-01-15 23:07 Etanol Dorota Kiedroń přepisování do vět
2019-01-15 22:58 Etanol Dorota Kiedroń pracuje se me
2019-01-15 20:09 Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Klára Latinová kontrola a oprava pravopisu me
2019-01-15 20:08 Mikroalbuminurie Klára Latinová kontrola a oprava pravopisu me
2019-01-15 15:32 Anorganické zložky extracelulárneho priestoru Lucie Nováková prolinkování
2019-01-14 13:59 Kyveta Vojtalapi úprava prolinků me
2019-01-14 13:56 Spektrofotometr Vojtalapi úprava prolinků me
2019-01-14 13:54 Absorbance Vojtalapi -prolink me
2019-01-14 13:18 Volná energie Vojtalapi +heslo me
2019-01-13 23:08 Kyselina močová 78.102.61.50
2019-01-13 22:37 Lipozomy Dorota Kiedroń pravopis
2019-01-12 23:04 Liposomy a řízené uvolňování léčiv Dorota Kiedroń prolinkování
2019-01-12 16:43 Struktura enzymu Michaela Železná upravení typografie
2019-01-11 19:47 Přehled energetického metabolismu Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-01-11 13:58 Glykovaný hemoglobin 15634930 me
2019-01-09 15:11 Neinvazivní měření glykémie Magdaléna Pařízková vytvoření citací
2019-01-09 14:02 Neinvazivní měření glykémie 195.113.48.7 pravopis, typografie, stylistické úpravy
2019-01-09 13:31 Index zdraví prostaty Magdaléna Pařízková added using HotCat me
2019-01-09 13:30 Index zdraví prostaty Magdaléna Pařízková závorky
2019-01-09 12:28 Laboratorní vyšetření acidobazické rovnováhy Ivana.Padarova toc me
2019-01-08 18:13 Ateroskleróza Natália Augustínová obnova ko po botovi me
2019-01-08 18:09 Polysacharidy Michaela Železná úprava typografie
2019-01-08 15:22 Metabolické změny v buňce při anoxii a ischemii Ludmila Nebeská prolinkování
2019-01-08 14:02 Bílkoviny (1. LF UK, NT) Lucie Nováková prolinkování me
2019-01-07 08:45 Hnědý tuk Lucie Nováková prolinkování, zkrácení textu.
2019-01-06 19:00 Ukládání energie v buňce Michaela Železná prolinkování
2019-01-06 10:34 Gibbsův zákon fází Caroline obrázek
2019-01-06 10:32 Gibbsův zákon fází Caroline doplnění textu
2019-01-06 08:11 Krevní obraz Radovan Kovalčík /* Odkazy */
2019-01-05 09:59 Parametry syntetické funkce jater Lucie Nováková vložení podrobností, prolinkování, úprava nadpisů, odstranění bodů
2019-01-05 09:49 Parametry syntetické funkce jater Lucie Nováková vložení článku, odstranění odrážek, prolinkování textu
2019-01-04 21:50 Lipidy jako zdroj energie Veronika Dostálová prolink me
2019-01-04 15:39 Eozinofilní granulocyt Aneta Popelková Editace uživatele „Aneta Popelková“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Naty me
2019-01-04 15:31 Eozinofilní granulocyt Aneta Popelková
2019-01-04 13:53 Tvorba neesenciálních aminokyselin v lidském těle Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-01-04 13:52 Tvorba neesenciálních aminokyselin v lidském těle Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-01-04 00:08 Dusičnan stříbrný Linda Džemlová redakční kontrola me
2019-01-04 00:02 Lipidová dvojvrstva Eliška Nová Úprava členění, typografie, stavby vět, prolinkování. me
2019-01-03 23:48 Fyziologická úloha reaktívnych foriem kyslíka v metabolizme Michaela Bajerová prolinkování me
2019-01-03 23:38 Lipidová dvojvrstva Eliška Nová Prolinkování, stavba vět, členění a nadpisy me
2019-01-03 23:31 Dusičnan stříbrný Michaela Bajerová vrácení červeného prolinkování me
2019-01-03 23:03 Lipidová dvojvrstva Eliška Nová Úprava členění, prolinkování. me
2019-01-03 22:59 Genetický kód Vojtalapi -neaktuální související článek me
2019-01-03 22:50 RNA Vojtalapi -prolink me
2019-01-03 22:22 Dusičnan stříbrný MUDr. Jonáš Dyba lepší obrázek
2019-01-03 21:04 Dusičnan stříbrný Natálie Dobešová úprava pravopisu me
2019-01-03 20:34 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Petra Winterová typo a pravopis me
2019-01-03 20:25 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Petra Winterová pravopis me
2019-01-03 20:18 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Petra Winterová typo me
2019-01-03 19:05 Úvod do metabolismu proteinů a aminokyselin Tereza Koderičová úprava typografie me
2019-01-03 18:37 Selenocystein Natálie Dobešová úprava textu me
2019-01-03 18:36 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:35 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:27 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:22 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:10 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:09 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:02 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 18:01 Aminokyseliny Jelena Vukša prolinkování me
2019-01-03 18:00 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:57 Selenocystein Jelena Vukša prolinkování me
2019-01-03 17:54 Selenocystein Jelena Vukša prolinkování me
2019-01-03 17:47 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:44 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:38 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:36 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:34 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:28 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:13 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 17:08 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:57 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:56 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:49 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:43 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:27 Primární hypercholesterolemie Lucie Kohutová me
2019-01-03 16:13 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Natália Augustínová typo
2019-01-03 15:46 Poruchy lipidového metabolismu (podrobně) Lucie Kohutová me
2019-01-03 14:49 PH Lucie Kohutová me
2019-01-03 14:45 PH silných kyselin a zásad Lucie Kohutová me
2019-01-03 13:16 Testosteron Cernat infobox
2019-01-03 13:10 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová me
2019-01-03 13:07 Portál:Praktická cvičení z biochemie Lenka Fialová aktualizace oxidoredukční enzymy me
2019-01-03 07:08 Interferony Ivana.Padarova typo me
2019-01-03 07:07 Interferony Ivana.Padarova typo me
2019-01-03 00:15 Dusičnan stříbrný Michaela Bajerová prolinkování, úprava dosavadního prolinkování me
2019-01-02 23:55 Elektrochemie Vojtalapi -prolink me


Vysvětlivky
Příznaky: me - malá editace, d - smazáno (deleted).

Zobrazit wikikód tabulky