Historie kategorie - Biofyzika

Z WikiSkript

Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2018-06-18 17:09 Čípky HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:09 Zářivá ionizace HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:09 Základní částice hmoty HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:09 Zraková ostrost HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:08 Výpočetní tomografie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:07 Volná energie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:07 Vlivy extrémních teplot na živé organismy HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:07 Viskozita HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:06 Viditelné záření HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:06 Ultrazvukové vlnění HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:06 Ultrazvuk/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:06 Tyčinky HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:06 Tvorba obrazu HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:05 Tlak arteriální a žilní HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:05 Termografie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:05 Tepelné ztráty organismu HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:04 Tepelná pohoda organismu HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:04 Telemedicína HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:03 Stereomikroskop HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:03 Standardní model částicové fyziky HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:03 Spojka HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:03 Spirometrie, plicní objemy HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:02 Spektrofotometrie/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:01 Rentgenové záření/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:01 Refrakční vady oka HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:01 Radioterapie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:01 Radiometrické a fotometrické veličiny HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 17:00 Průtoková cytometrie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 17:00 Protonová terapie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:59 Potenciál bodového náboje a na rozhraní fází HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:58 Portál:R wiki (pro pokročilejší) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:57 Portál:Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:57 Portál:Biofyzika HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:56 Polarimetrie/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:55 Peritoneální dialýza HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:55 PACS HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:54 Optometrie (2. LF UK) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:54 Optický systém oka HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:54 Optický aparát oka; okohybné svaly, pohyby očí HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:54 Oko (biofyzika)/Vady oka HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:54 Oko (biofyzika)/Princip vidění HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:54 Oko (biofyzika) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:54 Oftalmologie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:52 Nukleární magnetická rezonance HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:51 Nefelometrie/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:51 Nanotechnologie v medicíně/Nanomedicína v onkologii HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:51 Nanotechnologie v medicíně/Nanomedicína HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:51 Nanokrystaly HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:51 Měření teploty/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:51 Měření krevního tlaku/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:49 Mikroskopické metody HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:49 Membránový transport HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:48 Magnetoterapie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:48 Magnetický dipól HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:46 Leptony HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:45 Laser/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:45 Kvazičástice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:45 Krátkozrakost HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:45 Kryochirurgie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:44 Korekce refrakčních vad HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:44 Kontrastování v elektronové mikroskopii HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:44 Konstrukce a funkce světelného mikroskopu HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:43 Klidový membránový potenciál/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:42 Kavitace HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:42 Kardiostimulace HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:41 Inverzní mikroskop HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:40 Infračervené záření/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:38 Hloubka ostrosti mikroskopu HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:38 Historie světelné mikroskopie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:37 Hemodialýza/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:37 Hadrony HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:37 Gradient HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:36 Försterův rezonanční přenos energie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:35 Fototerapie/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:35 Fototerapie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:35 Fotometrie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:35 Fluorescence HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:34 Evokované potenciály (2. LF UK) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:33 Erytrocyty/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:32 Entropie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:31 Elektrostimulace HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:31 Elektromagnetické spektrum HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:31 Elektrický dipól HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:31 Elektrické a magnetické vlastnosti tkání HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:30 EMG/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:30 EKG/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:30 EEG/Katalog metod v biofyzice HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:29 Disperzní systémy HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:28 Diagnostické užití ultrazvuku HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:28 Denzitometrie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:28 Defibrilace a kardioverze HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:27 Dalekozrakost HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:27 DICOM HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:27 Cévní náhrady HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:26 Coulombův zákon a permitivita prostředí HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:25 Comptonův rozptyl HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:23 CMYK barevný model HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:22 Brachyterapie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:22 Biomechanika kapalin HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:21 Biologické poškození tkáně HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:20 Astigmatismus HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:19 Asistivní technologie HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018 me
2018-06-18 16:17 Amplituda HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:16 Akční potenciál (fyziologie) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:16 Akční potenciál (biofyzika) HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-18 16:16 Aktivita radioaktivního vzorku HypoBOT oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018; kosmetické úpravy me
2018-06-17 09:58 Akční potenciál (fyziologie) Lucie Hoznauerová oprava chybné šablony me
2018-06-16 08:23 Telemedicína David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:39 Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:32 Mikroskopie s fázovým kontrastem David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:31 Turbulentní proudění David Novotný -heslo, obnova KO me
2018-06-15 21:31 Turbulentní proudění David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:30 Diferenciální zesilovač David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:29 Tlumený harmonický oscilátor David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:05 Působení nízkých teplot na organismus David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 21:01 Elektromagnetická interakce David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 20:43 Pružnost David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-15 20:42 Ionizace David Novotný + VPZČ me
2018-06-15 20:32 Mechanicky aktivované kanály David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-07 16:44 Nukleární magnetická rezonance Veronika Kačerová prolinkování me
2018-06-06 20:04 Dermatoskopie David Novotný kontrola pryč, významně pozměněno me
2018-06-06 20:00 Práh sluchu a sluchové pole David Novotný fix šablony zkontrolováno me
2018-06-06 19:58 Kryoterapie David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-06 19:54 Sdružené osvětlení, oslnění David Novotný obnova KO po ME me
2018-06-06 16:29 Použití rentgenového záření v diagnostice 86.49.15.196
2018-06-01 21:25 Osmolalita David Novotný fix kontroly me
2018-06-01 15:06 Radioterapie Daniel Slavčev typo me
2018-06-01 08:09 Portál:Biofyzikální praktikum (1. LF UK) MUDr. Václav Rejlek - pracuje se me
2018-06-01 04:11 Výpočetní tomografie MUDr. Jonáš Dyba me
2018-06-01 04:05 Výpočetní tomografie MUDr. Jonáš Dyba změna odkazů, reformulace, odkazy na cs.wiki, formátování
2018-05-31 19:21 Výpočetní tomografie Eliška Konečná /* Historie */ me
2018-05-31 19:21 Výpočetní tomografie Eliška Konečná /* Realizace */ /*vývoj*/ me
2018-05-31 16:05 Výpočetní tomografie Eliška Konečná /* Realizace */ /*Historie*/
2018-05-31 15:53 Výpočetní tomografie Eliška Konečná /* Odkazy */
2018-05-31 15:50 Výpočetní tomografie Eliška Konečná /* Realizace */ /*Historie*/ /*Vývoj*/ me
2018-05-28 11:35 Dermatoskopie Veronika Pítová typo me
2018-05-16 15:05 Fluorescence 109.81.214.150 /* Principy fluorescence */
2018-05-13 12:41 Krátkozrakost HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 12:38 Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 12:31 Biosignalsplux (2. LF UK) HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 12:31 Elektrokardiografie (2. LF UK) HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 12:31 Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK) HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:34 Exocytóza HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:34 Mechanicky aktivované kanály HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Youngův modul pružnosti HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Pružnost HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Mechanické vlastnosti tkání - Trávicí systém HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Ionizace HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Fluorescence HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 TENS HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:32 Elektromagnetická interakce HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Tlumený harmonický oscilátor HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Diferenciální zesilovač HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Působení nízkých teplot na organismus HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Laminární proudění HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Turbulentní proudění HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Spektrofotometrie (2. LF UK) HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Kolimátor HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:31 Interferenční mikroskopie HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:30 Mikroskopie s fázovým kontrastem HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-13 10:30 Rozlišovací schopnost lidského oka HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2018-05-09 09:25 Denzitometrie Yuriy Patiy Jenom drobné překlepy. me
2018-05-06 18:37 Portál:Biofyzika MUDr. Jonáš Dyba oprava chybného termínu
2018-05-04 13:52 Záření černého tělesa Karolína Mancová přidán obrázek wm commons me
2018-05-04 13:47 Krátkozrakost Kamila Vlčková + pravopis, oprava linků me
2018-05-04 13:44 Záření černého tělesa Kamila Vlčková zdroj?
2018-05-04 13:38 Záření černého tělesa Karolína Mancová zvýraznění me
2018-05-04 13:31 Krátkozrakost Karolína Mancová odkaz me
2018-05-04 13:30 Dalekozrakost Karolína Mancová odkaz me
2018-05-04 13:28 Záření černého tělesa Karolína Mancová kategorie me
2018-05-04 13:22 Záření černého tělesa Karolína Mancová zvýraznění me
2018-05-04 13:19 Záření černého tělesa Karolína Mancová úprava prolinku a zvýraznění me
2018-05-04 13:16 Záření černého tělesa Karolína Mancová externí odkaz me
2018-05-03 13:14 Protonová terapie Emma oprava nekompletní citace
2018-05-02 19:29 Hemofiltrace MUDr. Jonáš Dyba nahrazení ".angl" za pop-up šablonu me
2018-04-30 20:43 Radioterapie Nicole Řeháková prolink me
2018-04-29 18:08 Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra Simona Forrová prol, cl, nadp, typo me
2018-04-27 05:52 Rozlišovací schopnost lidského oka Nicole Řeháková úprava textu me
2018-04-17 08:31 Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK) Petr Heřman Laboratorní řád a bezpečnost práce
2018-04-17 08:14 Biosignalsplux (2. LF UK) Petr Heřman Úkol
2018-04-17 08:06 Biosignalsplux (2. LF UK) Petr Heřman Biosignalsplux (2. LF UK)
2018-04-17 07:52 Elektrokardiografie (2. LF UK) Petr Heřman /* Úkol 2. Variabilita srdeční frekvence */ – Tento 2. úkol byl přesunut do úlohy Základní tělesná vyšetření (2. LF UK)
2018-04-17 07:46 Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK) Petr Heřman biosignalsplux (2. LF UK)
2018-04-17 06:44 Perimetrie (2. LF UK) 86.49.237.229
2018-04-16 18:41 Ergometrie Natália Augustínová preč pracuje sa, ReRe KO
2018-04-16 16:43 Exocytóza Natália Augustínová Významně pozměněné zkontrolované články
2018-04-16 12:28 Mechanicky aktivované kanály Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 20:15 Youngův modul pružnosti Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 20:14 Pružnost Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 20:13 Mechanické vlastnosti tkání - Trávicí systém Natália Augustínová toc
2018-04-15 20:13 Mechanické vlastnosti tkání – úvod Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 20:12 Comptonův jev - co dokazuje, přínos Natália Augustínová notoc
2018-04-15 20:09 Rtg záření - mechanismus vzniku Natália Augustínová toc + ReRE KO
2018-04-15 19:42 Kvantová čísla Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 19:13 Ionizace Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 19:12 Fluorescence Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 19:11 Standardní model částicové fyziky Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 19:09 Comptonův rozptyl Natália Augustínová notoc me
2018-04-15 19:08 Měření odporu Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 19:07 TENS Natália Augustínová preč heslo
2018-04-15 18:45 Elektromagnetická interakce Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 18:44 Časový a fyzikální rozměr biosignálů Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 18:43 Coulombův zákon a permitivita prostředí Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:57 Tlumený harmonický oscilátor Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:55 Tlumený harmonický oscilátor Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:53 Rázová vlna Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:52 Ergometrie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:31 Fluorescenční spektroskopie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:27 Elektrokauter Natália Augustínová notoc me
2018-04-15 17:26 Dopplerovský průtokoměr Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:26 Diferenciální zesilovač Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:25 Detekce obrazu Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:24 Audiometrie (biofyzika) Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:22 Termodynamické věty Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:22 Termodynamický systém Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:19 Tepelné ztráty organismu Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:14 Působení vysokých teplot na organismus Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:14 Působení vysokých teplot na organismus Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:13 Působení nízkých teplot na organismus Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:12 Potenciál Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:11 Osmotický tlak Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 17:10 Osmolalita Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:37 Laminární proudění Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:37 Kryochirurgie Natália Augustínová Významně pozměněné zkontrolované články
2018-04-15 16:35 Entropie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:35 Entalpie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:22 Turbulentní proudění Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:22 Účinky elektromagnetických polí na organismus Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:04 Spektrofotometrie (2. LF UK) Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 16:03 Spektrofotometrie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:57 Polarizace světla Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:56 Kolimátor Natália Augustínová notoc
2018-04-15 15:56 Absorpce, Lambertův zákon Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:52 Mikroskopie pro dopadající světlo Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:51 Interferenční mikroskopie Natália Augustínová ReRe KO me
2018-04-15 15:51 Mikroskopie s fázovým kontrastem Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:49 Abbeho teorie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:48 Zářivá ionizace Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:48 Zraková ostrost Natália Augustínová preč nedokončená šablona
2018-04-15 15:39 Rozlišovací schopnost lidského oka Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:36 Magnetický dipól Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:36 Typy laserů Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:34 Využití laserů v medicíně Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:32 Index lomu světla Natália Augustínová toc
2018-04-15 15:32 Fotometrie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-15 15:31 Elektromagnetické spektrum Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:43 Princip zobrazení pomocí RTG záření Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:42 Skiaskopie Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:40 Stereomikroskop Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:40 Inverzní mikroskop Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:39 Mez rozlišení mikroskopu Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:38 Elektrody pro diagnostiku Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-11 21:37 Měření teploty Natália Augustínová ReRe KO
2018-04-09 19:15 Rtg záření - mechanismus vzniku Natália Augustínová ReRe KO
2018-03-30 14:11 Měření proudu MUDr. Václav Rejlek pahýl
2018-03-20 14:20 Fetální Dopplerometrie Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:19 Kryoterapie Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:18 Mikroskopie pro procházející světlo Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:14 Polarizační mikroskopie Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:14 Polygrafický záznam Natália Augustínová obnova KO, notoc me
2018-03-20 14:12 Termodynamická rovnováha Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:11 Termodynamika a živé organismy Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-20 14:10 Termoregulace Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-19 14:29 Akční potenciál (fyziologie) Adriana Tomaščinová překlepy me
2018-03-18 11:20 Asistivní technologie Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.stanford.edu“ textem „https://web.stanford.edu“ me
2018-03-18 11:19 Antičástice Martin Urbanec Nahrazení textu „https://home.web.cern.ch“ textem „https://home.cern“ me
2018-03-18 10:44 Soubor:Obr zareni.jpg Max Sirotin kat me
2018-03-18 09:40 Pružnost Natália Augustínová obnova KO
2018-03-18 08:49 Pružnost Natália Augustínová typo me
2018-03-17 20:05 Kardiostimulace Tereza Kramplová akutne.cz
2018-03-17 20:05 Hemofiltrace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://zdravi.e15.cz/“ textem „https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/“ me
2018-03-17 20:04 Intravaskulární ultrazvuk Martin Urbanec Nahrazení textu „http://zdravi.e15.cz/“ textem „https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/“ me
2018-03-17 20:04 Účinky elektrického proudu na organismus Martin Urbanec Nahrazení textu „http://zdravi.e15.cz/“ textem „https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/“ me
2018-03-17 20:04 Ergometrie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://zdravi.e15.cz/“ textem „https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/“ me
2018-03-17 20:04 Telemedicína Martin Urbanec Nahrazení textu „http://zdravi.e15.cz/“ textem „https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/“ me
2018-03-17 19:56 Biologické poškození tkáně Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.jachymov-joachimsthal.cz“ textem „https://www.jachymov-joachimsthal.cz“ me
2018-03-17 19:46 Soubor:Ultrasound range diagram.svg.png Martin Urbanec Nahrazení textu „https://creativecommons.org/“ textem „http://creativecommons.org/“ me
2018-03-17 19:45 Ultrazvuk Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.echopedia.org“ textem „https://www.echopedia.org“ me
2018-03-17 19:42 Radioterapie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.srobf.cz/“ textem „https://www.srobf.cz/“ me
2018-03-17 19:39 Organismus jako přenosová soustava biosignálů Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikisource.org“ textem „https://cs.wikisource.org“ me
2018-03-17 19:38 Měření proudu Martin Urbanec Nahrazení textu „http://elektrika.cz“ textem „https://elektrika.cz“ me
2018-03-17 19:33 Exocytóza Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.youtube.com“ textem „https://www.youtube.com“ me
2018-03-17 19:33 Fotometrie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.youtube.com“ textem „https://www.youtube.com“ me
2018-03-17 19:31 Difuze Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.grada.cz“ textem „https://www.grada.cz“ me
2018-03-17 19:31 Prostá difuze Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.grada.cz“ textem „https://www.grada.cz“ me
2018-03-17 19:28 Průvodce:Přípravné kurzy (1. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikiversity.org“ textem „https://cs.wikiversity.org“ me
2018-03-17 19:28 Časový a fyzikální rozměr biosignálů Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikiversity.org“ textem „https://cs.wikiversity.org“ me
2018-03-17 19:28 Charakteristiky biosignálů Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikiversity.org“ textem „https://cs.wikiversity.org“ me
2018-03-17 19:20 Soubor:Svody.png Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 19:20 Soubor:FITC excitacni a emisni spektrum.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 19:20 Soubor:Prutokova cytometrie ilustracni priklad.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 19:16 Soubor:Svody.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 19:16 Soubor:Prutokova cytometrie ilustracni priklad.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 19:15 Soubor:FITC excitacni a emisni spektrum.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 17:30 Osmolalita Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:30 Pasivní transport Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:30 Soubor:Laminarni proudeni.gif Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:30 Soubor:Turbulentni proudeni.JPG Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Viskozita Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Krevní tlak Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Difuze Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Biologická membrána Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Turbulentní proudění Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Aktivní transport Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Laminární proudění Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:29 Biomechanika krevního oběhu Martin Urbanec Nahrazení textu „http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ textem „https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/“ me
2018-03-17 17:19 Soubor:Konfokalni mikriskop foto.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:19 Soubor:Akomodace oka.svg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Soubor:Mikroskop 1000.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Soubor:Scheme facilitated diffusion in cell membrane-cz.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Měření teploty Natália Augustínová obnova KO me
2018-03-17 17:05 Soubor:Ultrasound range diagram.svg.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://creativecommons.org/“ textem „https://creativecommons.org/“ me
2018-03-17 17:02 Uživatel:Zuzana Sedláčková Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 17:02 Soubor:Akomodace oka.svg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:52 Soubor:Gammadecay-1.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:46 Termoterapie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://portal.jfmed.uniba.sk/“ textem „https://portal.jfmed.uniba.sk/“ me
2018-03-17 16:44 Aktivní transport Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Rozlišovací schopnost lidského oka Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Elektrické a magnetické vlastnosti tkání Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Elektrokardiografie (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Optometrie (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Elektromagnetická interakce Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Mechanicky aktivované kanály Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Srážková ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Mez rozlišení mikroskopu Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Mikroskopické metody Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Bodypletysmografie Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Optika Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Dopplerovský průtokoměr Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Skiaskopie Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:44 Působení nízkých teplot na organismus Martin Urbanec Nahrazení textu „https://www.wikiskripta.eu/index.php/“ textem „https://www.wikiskripta.eu/w/“ me
2018-03-17 16:42 Mez rozlišení mikroskopu Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Mikroskopické metody Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Elektromagnetická interakce Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Evokované potenciály (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Dopplerovský průtokoměr Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Mechanicky aktivované kanály Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Elektrické a magnetické vlastnosti tkání Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Konstrukce a funkce světelného mikroskopu Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Působení nízkých teplot na organismus Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Aktivní transport Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Optometrie (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Srážková ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Skiaskopie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Rozlišovací schopnost lidského oka Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Elektrokardiografie (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Optika Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Membránový transport Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:42 Bodypletysmografie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.wikiskripta.eu“ textem „https://www.wikiskripta.eu“ me
2018-03-17 16:38 Cévní náhrady Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Liposomy a řízené uvolňování léčiv Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Polotloušťka látek Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Zářivá ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Unipolární a bipolární zapojení elektrod Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Rázová vlna Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Magnetický dipól Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Gradient Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 TENS Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Elektrostimulace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Měření teploty Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Účinky elektrického proudu na organismus Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:38 Optická mřížka Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Srážková ionizace Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Magnetické pole Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Nanotechnologie v medicíně/Medicínské aplikace nanovláken Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.ncbi.nlm.nih.gov“ textem „https://www.ncbi.nlm.nih.gov“ me
2018-03-17 16:37 Elektrody pro diagnostiku Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Inverzní mikroskop Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Membránový transport Martin Urbanec Nahrazení textu „http://www.ncbi.nlm.nih.gov“ textem „https://www.ncbi.nlm.nih.gov“ me
2018-03-17 16:37 Mikroskopie s fázovým kontrastem Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:37 Nukleární magnetická rezonance Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:36 Elektrické a magnetické vlastnosti tkání Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:36 Lipozomy Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:36 Mechanicky aktivované kanály Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:36 Dopplerovská zobrazení Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:36 Diferenciální zesilovač Martin Urbanec Nahrazení textu „http://en.wikipedia.org“ textem „https://en.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:35 Réaumurova teplotní stupnice Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:35 Hadrony Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:35 Magnetický dipól Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:35 Konfokální mikroskop Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:35 Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Mechanické vlastnosti tkání - Trávicí systém Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Polarizační mikroskopie Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Fotoelektrický jev Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Elektromagnetická interakce Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Tlumený harmonický oscilátor Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Iontová vazba Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Rázová vlna Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Dopplerovská zobrazení Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Polarimetrie (2. LF UK) Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Konstrukce a funkce světelného mikroskopu Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 16:34 Akustika Martin Urbanec Nahrazení textu „http://cs.wikipedia.org“ textem „https://cs.wikipedia.org“ me
2018-03-17 15:45 Elektrická impedance tkání Slepi Nahrazení textu „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ textem „https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ me
2018-03-17 15:45 Krevní řečiště Slepi Nahrazení textu „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ textem „https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ me
2018-03-17 15:44 Využití laserů v medicíně Slepi Nahrazení textu „http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ textem „https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/“ me
2018-03-17 11:17 Akustika Natália Augustínová typo + obnova KO me
2018-03-16 18:04 Tlak arteriální a žilní Daniela.t okopírovaný text me
2018-03-16 17:49 Absorpce rentgenového záření Daniela.t Editace uživatele „Daniela.t“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Nicole1704 me
2018-03-16 17:42 Absorpce rentgenového záření Daniela.t Editace uživatele „Nicole1704“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Vari me
2018-03-12 15:23 Detekce ionizujícího záření Daniela.t odstranění šablony, ztučnění me
2018-03-10 11:49 Anihilace Lucie Hoznauerová obrázek, - kat, zdroj
2018-03-09 14:32 Práh sluchu a sluchové pole Natália Augustínová obnova KO po typo
2018-03-09 14:31 Práh sluchu a sluchové pole Natália Augustínová oprava typo me
2018-03-09 13:44 Akustika Natália Augustínová obnova KO po typo
2018-03-06 15:33 Comptonův rozptyl Veronika Pítová typo me
2018-03-06 12:52 Portál:R wiki Slepi tutoriální portál me
2018-03-05 19:52 Výpočetní tomografie Martina Pešatová pryč opakující se prolink, sjednocení jazyka me
2018-03-05 13:35 Gradient Petr Heřman /* Odkazy */ w:cs:Gradient (matematika)
2018-03-04 05:01 Vlivy extrémních teplot na živé organismy HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 05:00 Umělé tkáně HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 05:00 Tonometr HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 05:00 Tkáňové inženýrství HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 05:00 Termoregulace HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 05:00 Termodynamika a živé organismy HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:59 Termodynamická rovnováha HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:59 Terapeutické užití ultrazvuku HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:57 Práh sluchu a sluchové pole HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:57 Polygrafický záznam HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:57 Polarizační mikroskopie HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:55 Mikroskopie pro procházející světlo HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:53 Lambert-Beerův zákon HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:53 Kvazičástice HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:53 Kryoterapie HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:53 Kruhové urychlovače HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:51 Hadrony HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:51 Gibbsova energie HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:50 Frekvenční a výkonové spektrum HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:50 Fetální Dopplerometrie HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:49 Elektrostimulace HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:49 Elektroforéza HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:49 Elektrický dipól HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:44 Dopplerovský průtokoměr HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:43 DNA čipy HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:42 CMYK barevný model HypoBOT oprava chybné adresy externího linku me
2018-03-04 04:42 Barva zvuku HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-04 04:41 Anihilace HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-03-03 05:37 Anihilace MUDr. Jonáš Dyba Editace uživatele „HypoBOT“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Michaela* me
2018-03-03 05:32 Anihilace HypoBOT oprava chybné adresy externího linku; kosmetické úpravy me
2018-02-27 19:30 Portál:R wiki Slepi přesun stránky matematických operací me
2018-02-27 17:48 Portál:R wiki (pro pokročilejší) Slepi přesun stránky se seznamy me
2018-02-27 17:47 Portál:R wiki (pro pokročilejší) Slepi přesun stránky s datovými tabulkami me
2018-02-27 17:45 Portál:R wiki (pro pokročilejší) Slepi přejmenování stránky s maticemi me
2018-02-27 17:33 Portál:R wiki Slepi - odkazy na podrobné články, to až z obecných článků po domluvě s Pepou... me
2018-02-27 14:05 Portál:R wiki Slepi překlep me
2018-02-22 14:25 Portál:R wiki Josef Martiňák RMarkdown me
2018-02-21 20:56 Portál:R wiki Slepi překlep me
2018-02-21 20:55 Portál:R wiki Slepi upravena struktura portálu
2018-02-21 14:17 Portál:R wiki Josef Martiňák + R Markdown link me
2018-02-20 19:55 Portál:R wiki Slepi + základy
2018-02-20 19:11 Portál:R wiki Slepi + info o R konzoli
2018-02-20 13:12 Portál:R wiki Josef Martiňák datacamp me
2018-02-20 13:07 Portál:R wiki Slepi m me
2018-02-20 13:04 Portál:R wiki Slepi struktura a texty pro začátečníky
2018-02-19 14:56 Portál:R wiki Josef Martiňák odkaz me
2018-02-19 13:02 Portál:R wiki Josef Martiňák příklady me
2018-02-19 11:46 Portál:R wiki Josef Martiňák +odkaz na diagramy me
2018-02-18 12:41 Mechanické vlastnosti tkání - lidský hlas a tvorba lidského hlasu Tereza Vašinová prolinkování, typografie, související články me
2018-02-18 00:09 PET Natália Augustínová prolink me
2018-02-16 11:59 Portál:R wiki Josef Martiňák excel me
2018-02-16 09:26 Portál:R wiki Josef Martiňák odkazy na nové články me
2018-02-15 10:59 Portál:R wiki Josef Martiňák - 2 odkazy me
2018-02-15 09:15 Zvětšení lupy Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:15 Výpočetní tomografie (heslo) Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:14 Vratné a nevratné děje Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:14 Volná energie Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:12 Vlastnosti zvuku Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:12 Vazebná energie elektronu, ionizace, excitace Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:11 Ultrazvuk Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:11 Portál:R wiki Josef Martiňák +matice př.2 me
2018-02-15 09:11 Typy vazeb mezi atomy Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:10 Typy silových interakcí Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:10 Tepelné ztráty organismu Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:09 Termodynamické věty Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:08 Síly působící mezi molekulami Cestmir Stuka oprava odkazu me
2018-02-15 09:07 Světlolomný systém oka Cestmir Stuka oprava odkazu me
2018-02-15 09:07 Stokesův zákon Cestmir Stuka oprava odkazu me
2018-02-15 09:06 Stavová rovnice plynů Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:06 Spektrum atomu vodíku Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:06 Raoultovy zákony Cestmir Stuka oprava odkazu me
2018-02-15 09:05 Práce a teplo Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 09:04 Pružný a nepružný rozptyl Cestmir Stuka oprava me
2018-02-15 09:04 Princip hmotové spektroskopie Cestmir Stuka opravy nefunkčních odkazů me
2018-02-15 09:03 Použití elektřiny v diagnostice Cestmir Stuka opravy nefunkčních odkazů me
2018-02-15 09:01 Potenciál bodového náboje a na rozhraní fází Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:49 Polarizace světla Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:48 Orbitální moment hybnosti Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:48 Orbitální magnetický moment elektronu Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:47 Oko (biofyzika) Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:46 Měření vodivosti roztoků Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:46 Měření teploty Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:45 Měření proudu Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:45 Měření odporu Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:44 Měření napětí Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:44 Měrná tepelná kapacita Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:43 Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení rychlostí Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:43 Magnetické vlastnosti jader, jaderný magneton Cestmir Stuka /* Odkazy */ oprava odkazu me
2018-02-15 08:42 Latentní teplo Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:42 Laser (biofyzika) Cestmir Stuka opravy me
2018-02-15 08:41 Kvantové jevy Cestmir Stuka opravy me


Vysvětlivky
Příznaky: me - malá editace, d - smazáno (deleted).

ZOBRAZIT WIKIKÓD TABULKY