Historie kategorie - Upravit zdroje

Z WikiSkript


Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2019-08-28 08:36 MALDI TOF 176.74.145.251
2019-08-16 21:21 Diskuse:Nežádoucí účinky cytostatické léčby Daniel Slavčev Vložení redakční šablony
2019-07-17 08:39 Diskuse:Časový a fyzikální rozměr biosignálů HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Účinky teploty na organismus HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Účinky elektrického proudu na organismus HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Záření gama – mechanismus vzniku HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Základní částice hmoty HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Základní principy správného používání antibiotik HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Základní plicní syndromy HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Záchytová neutronová terapie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Zvětšení mikroskopu HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Youngův modul pružnosti HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:38 Diskuse:Věšení HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Vysokofrekvenční elektrochirurgie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Vlnově-korpuskulární dualismus HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Vitamin D a onemocnění parodontu HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Užití bioreaktorů v tkáňovém inženýrství HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Ultrazvuk a jeho využití v medicíně HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:37 Diskuse:Ultrasonografie (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:36 Diskuse:Transplantace srdce HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:35 Diskuse:Termodynamický systém HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:35 Diskuse:Světlocitlivé buňky a jejich funkce HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:35 Diskuse:Stínění a ochrana před gama zářením HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:35 Diskuse:Spektrofotometrie (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Snímače a převodníky biosignálů HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Snellův zákon HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Sheehanův syndrom HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Seznam svalů HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Sedativa HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Rázová vlna HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Rušení biosignálů a artefakty HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:34 Diskuse:Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Regenerativní medicína HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Radioterapie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Radiometrické a fotometrické veličiny HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Radioaktivita (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Pupečník (preparát) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:33 Diskuse:Pupečník (SFLT) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:31 Diskuse:Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:31 Diskuse:Pickova choroba HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:30 Diskuse:Obecné zásady mikroskopování HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:29 Diskuse:Myopatie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:28 Diskuse:Mechanické vlastnosti tkání - lidský hlas a tvorba lidského hlasu HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:28 Diskuse:Liposomy a řízené uvolňování léčiv HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:27 Diskuse:Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:26 Diskuse:Kardiopulmonální resuscitace (pediatrie) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:26 Diskuse:Interakce elektromagnetických polí s živou hmotou HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:26 Diskuse:Informace k otázkám z oboru výživa HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:25 Diskuse:HPF HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:24 Diskuse:Frekvenční a výkonové spektrum HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:24 Diskuse:Evokované potenciály (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:23 Diskuse:Elektroterapie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:23 Diskuse:Elektrokardiografie (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:23 Diskuse:Eklampsie HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:20 Diskuse:Biochemická analýza krve HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:20 Diskuse:Audiometrie (2. LF UK) HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-17 08:19 Diskuse:Akutní skrótum u dětí HypoBOT Přesunutí archivu LQT na podstránku me
2019-07-09 20:50 Diskuse:Syndrom ekonomické třídy MUDr. Martin Vejražka, PhD. -red (článek přepracován)
2019-07-09 09:46 Diskuse:Syndrom ekonomické třídy MUDr. Martin Vejražka, PhD. Mvejr přesunul stránku Diskuse:Economy class syndrom na Diskuse:Syndrom ekonomické třídy: Český název, v původním názvu byl překlep me
2019-07-09 07:21 Diskuse:Divertikulární nemoc tlustého střeva MUDr. Martin Vejražka, PhD. Mvejr přesunul stránku Diskuse:Divertikulární nemoc na Diskuse:Divertikulární nemoc tlustého střeva: Výstižnější název me
2019-07-08 19:33 Diskuse:Divertikulární nemoc tlustého střeva Kamila Vlčková nová redakční šablona, přepsání článku
2019-06-21 13:23 Diskuse:Parkinsonova nemoc a sexuální funkce MUDr. Michaela Balejová red sab
2019-06-17 09:00 Diskuse:Osteoidní osteom Magdaléna Pařízková kontrola citací a typografie
2019-06-17 07:54 Diskuse:Domácí monitoring krevního tlaku Magdaléna Pařízková kontrola citací
2019-06-17 07:39 Diskuse:Diabetes mellitus (pediatrie) Magdaléna Pařízková kontrola citací
2019-06-16 16:30 Diskuse:Plodové obaly a placenta Magdaléna Pařízková kontrola typografie, citací, členění a nadpisů
2019-06-15 10:02 Diskuse:Oxytocinový zátěžový test Anež&Han Založena nová stránka s textem „

2019-06-08 12:13 Magnetoterapie Cestmir Stuka /* Historie magnetoterapie */ me
2019-06-08 12:09 Magnetoterapie Cestmir Stuka oprava, zdroj me
2019-06-03 11:09 Diskuse:Přirozený výběr Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-06-01 19:03 Diskuse:Kretenismus Karolína Hejdová kontrola prolinkování me
2019-05-30 20:20 Diskuse:Dezinsekce Ludmila Nebeská podpis
2019-05-30 16:24 Diskuse:Pseudodemence Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 16:22 Diskuse:Poranění ledvin, močovodu, skróta, varlat Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 15:58 Diskuse:Mesylan dihydroergotoxinia Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 15:54 Diskuse:Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 15:47 Diskuse:Jaterní selhání (pediatrie) Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 15:11 Diskuse:Domácí monitoring krevního tlaku Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 15:04 Diskuse:Derivace moče – dočasná, trvalá Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 14:42 Diskuse:Arteriální katetr Jan Habásko Tvorba článku me
2019-05-30 14:19 Diskuse:Ankylozující spondylartritida Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-30 13:11 Diskuse:Testikulárna feminizácia Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-29 20:56 Diskuse:PTSMA Jan Habásko Redakční kontrola me
2019-05-29 16:23 Diskuse:Obecné zásady mikroskopování Ludmila Nebeská podpis
2019-05-29 16:10 Diskuse:Frankfurtská horizontála Ludmila Nebeská podpis
2019-05-29 14:01 Diskuse:Derivace moče – dočasná, trvalá Alžběta Nováková redakční šablona
2019-05-29 13:55 Diskuse:Poranění ledvin, močovodu, skróta, varlat Alžběta Nováková redakční šablona
2019-05-29 13:51 Diskuse:AAST Alžběta Nováková redakční šablona
2019-05-28 07:38 Diskuse:Puberta Ludmila Nebeská podpis
2019-05-28 07:37 Diskuse:Pubertas tarda Ludmila Nebeská podpis
2019-05-28 07:32 Diskuse:Osteoblastom Ludmila Nebeská podpis
2019-05-28 07:28 Diskuse:Patogeneze Ludmila Nebeská podpis
2019-05-28 07:19 Diskuse:Olovo Ludmila Nebeská podpis
2019-05-27 16:56 Diskuse:Subthalamus Ludmila Nebeská podpis
2019-05-27 16:48 Diskuse:Sternotomie Ludmila Nebeská podpis
2019-05-27 07:03 Diskuse:Subthalamus Natálie Dobešová red me
2019-05-27 07:01 Diskuse:Subthalamus Natálie Dobešová red me
2019-05-27 06:57 Diskuse:Sternotomie Natálie Dobešová red me
2019-05-27 06:55 Diskuse:Léčba diabetu Natálie Dobešová red me
2019-05-27 06:44 Diskuse:Candida auris Natálie Dobešová red me
2019-05-27 06:40 Diskuse:Candida auris Natálie Dobešová red obr me
2019-05-27 05:02 Diskuse:Falx inguinalis Natálie Dobešová red me
2019-05-25 21:33 Diskuse:Imunologické vyšetření Natálie Dobešová red obr me
2019-05-25 20:42 Diskuse:Zásady preparace na korunku Natálie Dobešová red me
2019-05-25 20:09 Diskuse:Druhá latinská konjugace Natálie Dobešová red portály me
2019-05-25 20:05 Diskuse:Kretenismus Natálie Dobešová red me
2019-05-25 20:03 Diskuse:Kretenismus Natálie Dobešová red me
2019-05-25 15:09 Diskuse:Racionální ATB terapie Ludmila Nebeská podpis
2019-05-23 11:15 Diskuse:Peritoneální karcinomatóza Vendy b red
2019-05-21 22:03 Diskuse:Míšní nerv (SFLT) Natálie Dobešová red me
2019-05-21 21:26 Diskuse:Pankreas (SFLT) Natálie Dobešová red me
2019-05-21 21:20 Diskuse:Myokard (SFLT) Natálie Dobešová red me
2019-05-19 17:09 Diskuse:Časový a fyzikální rozměr biosignálů Ludmila Nebeská podpis
2019-05-14 12:35 Diskuse:EKG vyšetření Ludmila Nebeská podpis
2019-05-14 12:07 Diskuse:Peritoneální karcinomatóza Ludmila Nebeská podpis
2019-05-08 16:13 Diskuse:Prostatický specifický antigen Ludmila Nebeská podpis
2019-05-08 15:50 Diskuse:Druhá latinská konjugace Ludmila Nebeská podpis
2019-05-08 15:38 Diskuse:Zlomeniny pánve Ludmila Nebeská podpis
2019-05-06 19:49 Diskuse:Impregnace stříbrem Natálie Dobešová red me
2019-05-06 19:28 Diskuse:Bulbus oculi (SFLT) Natálie Dobešová red me
2019-05-06 19:03 Záření černého tělesa Natálie Dobešová úprava textu me
2019-05-06 19:01 Diskuse:Záření černého tělesa Natálie Dobešová red me
2019-05-06 10:24 Diskuse:Svaly pletence horní končetiny Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-05-03 17:06 Diskuse:Syndrom Déjerine-Roussyho MUDr. Jonáš Dyba Zef přesunul stránku Diskuse:Déjerine-Roussyho syndrom na Diskuse:Syndrom Déjerine-Roussyho: asi nejočekávanější název me
2019-05-03 13:23 Diskuse:Syndrom Déjerine-Roussyho MUDr. Michaela Balejová Balejka přesunula stránku Diskuse:Déjerine Roussy na Diskuse:Déjerine-Roussyho syndrom: cesky nazev z aj me
2019-05-03 13:20 Diskuse:Syndrom Déjerine-Roussyho MUDr. Michaela Balejová red sab
2019-05-03 07:06 Diskuse:Vývoj pohlavního systému Da Bean Ye obrázek a licence
2019-05-03 06:50 Diskuse:Synchondróza Da Bean Ye obrázky a licence
2019-05-03 06:46 Diskuse:Spatium prestyloideum Da Bean Ye kontrola obrázku a licence
2019-05-03 06:05 Diskuse:Subthalamus Da Bean Ye kontrola pravopisu, obrázků a licence
2019-04-30 08:32 Kojení Valtameri /* Odkazy */ update
2019-04-30 07:40 Kojení Valtameri /* Odkazy */ update me
2019-04-27 16:25 Diskuse:Falx inguinalis Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:25 Diskuse:Falx inguinalis Ludmila Nebeská podpis
2019-04-27 16:23 Diskuse:Falx inguinalis Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:13 Diskuse:Intolerance laktózy Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:13 Diskuse:Intolerance laktózy Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:05 Diskuse:Intolerance laktózy Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:03 Diskuse:Elektromagnetické ionizující záření Ludmila Nebeská me
2019-04-27 16:03 Diskuse:Elektromagnetické ionizující záření Ludmila Nebeská me
2019-04-27 15:58 Diskuse:Krvácení do capsula interna Ludmila Nebeská me
2019-04-27 15:58 Diskuse:Krvácení do capsula interna Ludmila Nebeská me
2019-04-27 15:58 Diskuse:Krvácení do capsula interna Ludmila Nebeská me
2019-04-25 18:31 Diskuse:Krvácení do capsula interna Natálie Dobešová red typo me
2019-04-25 18:16 Diskuse:Fundus (histologický preparát) Natálie Dobešová red typo me
2019-04-25 17:24 Diskuse:Falx inguinalis Klára Hermanová red typo me
2019-04-25 17:23 Diskuse:Falx inguinalis Klára Hermanová red pravopis me
2019-04-25 17:22 Diskuse:Falx inguinalis Klára Hermanová red nadpisy me
2019-04-25 17:21 Diskuse:Falx inguinalis Klára Hermanová red obrázky me
2019-04-25 17:09 Diskuse:Falx inguinalis Klára Hermanová red prolink me
2019-04-24 11:41 Diskuse:Kretenismus Alžběta Nováková redakční šablona
2019-04-24 11:40 Diskuse:Falx inguinalis Alžběta Nováková redakční šablona
2019-04-24 11:39 Diskuse:Candida auris Alžběta Nováková redakční šablona
2019-04-24 11:38 Diskuse:Intolerance laktózy Alžběta Nováková redakční šablona
2019-04-22 11:52 Diskuse:Agresivní parodontitida Karolína Hejdová kontrola typografie
2019-04-21 09:26 Propionová acidémie Eliška Nová Prolinkování. me
2019-04-21 09:23 Propionová acidémie Eliška Nová Členění, nadpisy, rozepsání bodů. me
2019-04-19 14:59 Diskuse:Terapeutická smlouva Da Bean Ye kontrola prolinkování
2019-04-19 14:47 Diskuse:Pyodermie Da Bean Ye kontrola pravopisu
2019-04-19 14:45 Diskuse:Ošetřovatelské diagnózy Da Bean Ye kontrola pravopisu
2019-04-19 10:58 Diskuse:Polycystická nemoc ledvin Eliška Nová Redakční kontrola. me
2019-04-18 16:09 Diskuse:Peritoneální karcinomatóza Sunshine redakční šablona vložení
2019-04-18 12:07 Kojení Valtameri úprava citace oddílu, jehož autorem je Aperina me
2019-04-18 11:51 Kojení Valtameri ++ imuno
2019-04-18 11:24 Kojení Valtameri drobná upřesnění me
2019-04-18 11:20 Kojení Valtameri ++ délka kojení
2019-04-18 10:10 Diskuse:Presbyopie Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-04-15 21:18 Kvasinky Valtameri [zdroj?]
2019-04-15 21:14 Kvasinky Valtameri +přehled kandidóz, obrázky,
- obsahuje nekompletní informace
2019-04-15 20:54 Kvasinky Valtameri /* Přehled patogenních kvasinek */ +C. auris
2019-04-12 12:46 Diskuse:Radiometrické a fotometrické veličiny Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-04-12 09:54 Diskuse:Srážková ionizace Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-04-12 09:41 Diskuse:Youngův modul pružnosti Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-04-12 09:33 Diskuse:Záření gama – mechanismus vzniku Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-04-12 09:10 Diskuse:Záření gama v medicíně Tereza Koderičová Podpis red. šablony me
2019-04-11 15:16 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Sunshine diskuse
2019-04-09 15:52 Diskuse:Glandula suprarenalis (SFLT) Vendy b red me
2019-04-08 18:44 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red typo me
2019-04-08 18:43 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red obrázky me
2019-04-08 18:34 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red pravopis me
2019-04-08 18:33 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red prolink me
2019-04-07 08:20 Diskuse:Presbyopie MUDr. Jonáš Dyba Zef přesunul stránku Diskuse:Presbyopie (vetchozrakost) na Diskuse:Presbyopie: alternativní názvy nedáváme do rozlišovačů me
2019-04-06 16:03 Diskuse:Akutní skrótum u dětí Klára Hermanová red pravopis me
2019-04-06 15:28 Diskuse:Akutní skrótum u dětí Klára Hermanová red synonyma a názvy me
2019-04-03 20:41 Diskuse:Glandula thyroidea (SFLT) Ondra D red-pravopis me
2019-04-03 20:32 Diskuse:Autonomní ganglion (SFLT) Ondra D red-pravopis me
2019-04-02 22:34 Diskuse:Arterie svalová (SFLT) Ondra D podpis redakční me
2019-04-02 22:19 Diskuse:Arterie svalová (SFLT) Ondra D kontrola Kategorie me
2019-04-02 22:15 Diskuse:Arterie svalová (SFLT) Ondra D podpis redakční me
2019-04-02 22:04 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Ondra D podpis obrázky me
2019-03-27 08:28 Diskuse:Ošetřovatelské diagnózy Anež&Han přidání redakční šablony
2019-03-26 09:47 Kojení Valtameri ++ složení
2019-03-26 07:28 Kojení Valtameri ++ složení
2019-03-25 20:33 Diskuse:HIPEC Sunshine redakční šablona vložení
2019-03-25 12:07 Kojení Valtameri ++ složení
2019-03-25 11:27 Kojení Valtameri ++ složení
2019-03-25 10:56 Kojení Valtameri ++ bílkoviny
2019-03-24 19:15 Zlomeniny čéšky 89.177.106.15 /* Mechanismus vzniku */Opraven překlep
2019-03-20 12:06 Diskuse:Komunitní pneumonie Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-03-20 12:05 Kojení Valtameri + význam kojení, edit úvod
2019-03-20 11:42 Diskuse:Vývoj kardiovaskulárního systému Tereza Koderičová podpis red. šablony me
2019-03-20 11:27 Kojení Valtameri /* Fyziologie laktace */ del obr kt neexistuje me
2019-03-20 11:20 Kojení Valtameri ++ fyziologie laktace
2019-03-19 11:40 Diskuse:Pyodermie MUDr. Martin Vejražka, PhD. -red (almanachovitý článek s mnoha nedostatky)
2019-03-18 15:42 Faktory virulence bakterií Karolína Hejdová oprava pomlčky me
2019-03-18 08:32 Faktory virulence bakterií Karolína Hejdová Oprava typografie.
2019-03-17 21:15 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Klára Hermanová red prolink me
2019-03-17 20:36 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red nadpisy me
2019-03-17 18:10 Diskuse:Faktory virulence bakterií Karolína Hejdová kontrola typografie me
2019-03-16 19:56 Diskuse:Višněvského balzám Magdaléna Pařízková kontrola citací
2019-03-16 19:04 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Klára Hermanová red citace me
2019-03-16 18:17 Zrakové evokované potenciály Tereza Koderičová me
2019-03-16 18:17 Zrakové evokované potenciály Tereza Koderičová me
2019-03-16 18:16 Zrakové evokované potenciály Tereza Koderičová úprava textu
2019-03-16 17:50 MALDI TOF Anež&Han me
2019-03-16 16:14 Diskuse:Myopatie Da Bean Ye kontrola obrázku a licence
2019-03-13 22:15 Diskuse:Micrococcus Veronika.C Členění a nadpisy - kontrola
2019-03-13 22:11 Diskuse:Imunologické vyšetření Veronika.C Nadpisy a členění - kontrola
2019-03-12 21:45 Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění Slepi Nahrazení textu „http://ulbld.lf1.cuni.cz“ textem „https://ulbld.lf1.cuni.cz“ me
2019-03-12 21:38 Diskuse k šabloně:Redakce Slepi barva_pozadí.*\n“ textem „“ me
2019-03-12 18:40 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Slepi restart šablony po kompletním přepsání článku
2019-03-11 07:48 Diskuse:Chronické onemocnění ledvin Slepi Slepi přesunul stránku Diskuse:Chronické renální selhání na Diskuse:Chronické onemocnění ledvin: chronické renální selhání není součástí oficiální terminologie, označuje se tak někdy stádium G5 CKD me
2019-03-10 21:20 Diskuse:Vývoj kardiovaskulárního systému Da Bean Ye kontrola obrázku a licence me
2019-03-09 21:25 Diskuse:Glandula parotis (SFLT) Veronika.C
2019-03-09 21:06 Propionová acidémie Da Bean Ye infobox
2019-03-08 16:20 Diskuse:Cykloplegie Da Bean Ye kontrola obrázku a licence me
2019-03-08 15:30 Diskuse:Léčba diabetu Da Bean Ye kontrola obrázků a licence me
2019-03-08 15:22 Diskuse:Kryptosporidióza Da Bean Ye kontrola obrázků a licence me
2019-03-08 14:03 Diskuse:Vývoj řeči Da Bean Ye prolinkování me
2019-03-08 13:28 Diskuse:Zajištění stálého objemu Da Bean Ye kontrola prolinkování a typografie me
2019-03-08 13:07 Diskuse:Specializace buněčného povrchu Da Bean Ye kontrola prolinku a citace me
2019-03-02 17:55 Diskuse:Dubinův-Johnsonův syndrom Ludmila Nebeská podpis
2019-03-02 17:54 Diskuse:Arteriální katetr Ludmila Nebeská podpis
2019-03-02 17:46 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Ludmila Nebeská
2019-03-02 17:44 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Ludmila Nebeská
2019-03-02 17:39 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Ludmila Nebeská
2019-03-01 11:12 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Lucie Hoznauerová typo me
2019-03-01 11:07 Diskuse:Krvácení do capsula interna Lucie Hoznauerová - špatné red podpisy me
2019-03-01 11:06 Diskuse:Krvácení do capsula interna Lucie Hoznauerová red podpis me
2019-02-27 12:57 Diskuse:Deformity nosu a nosní přepážky Alžběta Nováková redakční šablona
2019-02-27 12:57 Diskuse:Domácí monitoring krevního tlaku Alžběta Nováková redakční šablona
2019-02-21 14:14 Diskuse:Víčka, spojivka, slzný aparát Sunshine redakční šablona vložení
2019-02-19 18:11 Magnetoterapie Jaromír Šrámek Drobné opravy a upřesnění.
2019-02-18 10:21 Magnetoterapie Jaromír Šrámek Urgentní přepracování, protože některé pecky převzaté studenty v dobré víře, že takhle se tvoří odborné texty, někde na internetu se už dále šíří jako "1.LF to potvrzuje"...
2019-02-17 17:48 Diskuse:Tuková tkáň Magdaléna Pařízková kontrola typografie a citací me
2019-02-17 17:22 Diskuse:Neisseria Magdaléna Pařízková kontrola typografie a citací me
2019-02-17 17:18 Diskuse:Osteoblastom Magdaléna Pařízková kontrola typografie a citací me
2019-02-07 10:05 Diskuse:Transkulturální psychiatrie Anež&Han Redakce: Typografie me
2019-02-07 10:02 Diskuse:Transkulturální psychiatrie Anež&Han Redakce: Pravopis me
2019-02-07 09:49 Diskuse:Puberta Anež&Han Redakce: Prolinkování me
2019-02-07 08:41 Diskuse:Vnitřní vyšetření (porodní asistence) Anež&Han Vložení redakční šablony
2019-02-07 08:40 Diskuse:Presbyopie Ivana.Padarova podpis k editaci
2019-02-07 08:40 Diskuse:Presbyopie Ivana.Padarova podpis k editaci
2019-02-07 08:39 Diskuse:Presbyopie Ivana.Padarova podpis k editaci me
2019-02-07 08:38 Diskuse:Presbyopie Ivana.Padarova podpis k editaci me
2019-02-07 01:53 Diskuse:Krvácení do capsula interna Michaela Bajerová podpis me
2019-02-07 01:04 Diskuse:Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Michaela Bajerová podpis me
2019-02-07 00:51 Diskuse:Presbyopie Michaela Bajerová odstranění textu me
2019-02-07 00:51 Diskuse:Presbyopie Michaela Bajerová přidání diskuse me
2019-02-07 00:29 Diskuse:Presbyopie Michaela Bajerová uprava
2019-02-07 00:28 Diskuse:Presbyopie Michaela Bajerová přidání diskuse
2019-02-06 22:02 Diskuse:Mediátory zánětu, alarminy Michaela Bajerová podpis me
2019-02-06 22:00 Diskuse:Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Michaela Bajerová podpis me
2019-02-06 22:00 Diskuse:Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Michaela Bajerová podpis me
2019-02-06 06:34 Diskuse:Krvácení do capsula interna Simona Thiel doplnění redakčního zpracování
2019-02-05 10:22 Diskuse:Colon (SFLT) Petra Winterová redakce me
2019-02-05 09:52 Diskuse:Oesophagus (SFLT) Petra Winterová redakce me
2019-02-05 09:43 Diskuse:Žaludek fundus (preparát) Petra Winterová redakce me
2019-02-05 09:42 Diskuse:Žaludek fundus (preparát) Petra Winterová redakce me
2019-02-05 09:23 Diskuse:Mícha (SFLT) Petra Winterová redakce me
2019-02-04 12:11 Diskuse:Fytoestrogény Emma Založena nová stránka s textem „

2019-02-02 15:33 Repetitivní transkraniální magnetické stimulace Anna Frühaufová překlep me
2019-02-02 10:50 Diskuse:Selenocystein Lenka Turčanová podpis
2019-02-02 10:46 Diskuse:Micrococcus Lenka Turčanová podpis
2019-02-02 10:33 Diskuse:Slzná žláza Lenka Turčanová podpis
2019-02-02 10:33 Diskuse:Slzná žláza Lenka Turčanová podpis
2019-01-29 23:59 Diskuse:HIIT Linda Džemlová redakční kontrola me
2019-01-29 23:54 Diskuse:Výsledky barvení krevního nátěru Linda Džemlová
2019-01-29 23:53 Diskuse:Výsledky barvení krevního nátěru Linda Džemlová redakční kontrola me
2019-01-29 23:52 Diskuse:Výsledky barvení krevního nátěru Linda Džemlová redakční šablona
2019-01-29 23:50 Diskuse:Spatium prestyloideum Linda Džemlová redakční kontrola me
2019-01-29 23:48 Diskuse:Spatium prestyloideum Linda Džemlová redakční kontrola me
2019-01-27 17:59 Diskuse:Mesylan dihydroergotoxinia Lucie Kopecká členění a nadpisy, pravopis, prolink me
2019-01-26 22:38 Diskuse:Nespecifické a specifické obranné mechanismy Lucie Kopecká me
2019-01-26 19:53 Diskuse:Inkretinová analoga Lucie Kopecká me
2019-01-26 10:07 Diskuse:Testikulárna feminizácia Veronika Kučíková kategorie
2019-01-26 10:07 Diskuse:Psychologie a psychoterapie Veronika Kučíková pravopis
2019-01-22 14:20 Damage control surgery Aleš Langer sablony zdroj pahyl me
2019-01-20 16:23 Diskuse:Rtg záření v medicíně Eva Honetschlägerová
2019-01-20 16:20 Diskuse:Elektromagnetické ionizující záření Eva Honetschlägerová
2019-01-20 16:20 Diskuse:Elektromagnetické ionizující záření Eva Honetschlägerová
2019-01-20 16:07 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová zdroje
2019-01-19 23:55 Diskuse:Ledvina (SFLT) Veronika Kučíková kategorie
2019-01-19 21:35 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:35 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:34 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:34 Diskuse:Nervus opticus (SFLT) Petra Winterová typo; pravopis; členění; nadpisy, nazev me
2019-01-19 21:32 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:30 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:28 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová úprava textu, obsahu a členění
2019-01-19 21:21 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová text
2019-01-19 21:13 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 21:07 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová text
2019-01-19 21:04 Diskuse:Cerebellum (SFLT) Petra Winterová pravopis, typo me
2019-01-19 20:39 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 20:37 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová členění
2019-01-19 19:43 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 19:43 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 19:36 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 19:36 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 19:33 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová
2019-01-19 19:32 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová text
2019-01-19 18:06 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová úprava textu
2019-01-19 17:47 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová úprava textu
2019-01-19 17:26 Viditelné světlo Eva Honetschlägerová úprava obsahu
2019-01-18 15:54 Diskuse:Epiglottis (SFLT) Eva Honetschlägerová
2019-01-18 15:54 Diskuse:Epiglottis (preparát) Eva Honetschlägerová
2019-01-18 15:25 Diskuse:Akutní intermitentní porfyrie Eva Honetschlägerová
2019-01-18 09:13 Diskuse:Sternotomie Lenka Turčanová
2019-01-18 09:08 Diskuse:Osteoblastom Lenka Turčanová
2019-01-18 09:03 Diskuse:Pankreas (SFLT) Lenka Turčanová
2019-01-18 01:38 Damage control surgery 195.113.227.252 Přednášky MUDr. Mannové (ARO nemocnice Havlíčkův Brod)
2019-01-17 21:22 Diskuse:Základní reaktivní formy kyslíku a dusíku Dorota Kiedroń pravopis; prolinkování me
2019-01-17 20:29 Diskuse:Ortorexie Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:29 Diskuse:Ortorexie Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:29 Diskuse:Ortorexie Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:22 Diskuse:Myopatie Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:22 Diskuse:Myopatie Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:17 Diskuse:Morganovy zákony Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:12 Diskuse:Pulzní oxymetrie/princip Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:12 Diskuse:Pulzní oxymetrie/princip Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:09 Diskuse:Pulzní oxymetrie/princip Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:08 Diskuse:Pulzní oxymetrie/princip Eva Honetschlägerová
2019-01-17 20:08 Diskuse:Pulzní oxymetrie/princip Eva Honetschlägerová
2019-01-16 19:47 Diskuse:Edukace diabetika Dorota Kiedroń obrázek; licence me
2019-01-16 19:45 Diskuse:Stavba hmoty Dorota Kiedroń prolinkování
2019-01-16 19:25 Diskuse:Duševní poruchy Dorota Kiedroń typo; prolinkování me
2019-01-16 19:11 Diskuse:Mužské pohlavní ústrojí Dorota Kiedroń citace; prolinkování me
2019-01-15 23:19 Diskuse:Stavba hmoty Dorota Kiedroń prolinkování me
2019-01-15 20:40 Diskuse:Umělé tkáně Klára Latinová Editace uživatele „Klaralatinova“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Makyta2 me
2019-01-15 20:38 Diskuse:Umělé tkáně Klára Latinová pravopis me
2019-01-15 20:13 Diskuse:Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Klára Latinová členění a nadpisy me
2019-01-15 20:12 Diskuse:Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Klára Latinová obrázky a licence me
2019-01-15 20:09 Diskuse:Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Klára Latinová pravopis me
2019-01-14 12:13 Diskuse:Srážecí reakce Emma Založena nová stránka s textem „
=== Z…“
2019-01-13 22:40 Diskuse:EKG vyšetření Dorota Kiedroń pravopis; licence; obrázek; citace me
2019-01-13 22:35 Diskuse:Kloubní chrupavka (preparát) Dorota Kiedroń nadpisy; členění; pravopis
2019-01-13 21:47 Diskuse:Klasifikace parodontopatií Dorota Kiedroń nadpisy; členění; obrázek
2019-01-12 23:12 Diskuse:Plodové obaly a placenta Dorota Kiedroń pravopis; prolinkování
2019-01-12 22:26 Diskuse:Umbilikální kýla Klára Latinová pravopis + typografie me
2019-01-12 22:20 Diskuse:Umbilikální kýla Klára Latinová kategorie me
2019-01-12 22:19 Diskuse:Umbilikální kýla Klára Latinová členění a nadpisy, obrázky a licence, prolinkování me
2019-01-12 20:54 Diskuse:Sedativa Klára Latinová pravopis me
2019-01-11 23:15 Diskuse:Umbilikální kýla Klára Latinová obrázky a licence me
2019-01-11 16:42 Diskuse:Patogeneze Ludmila Nebeská podpis
2019-01-11 16:38 Diskuse:Historie světelné mikroskopie Ludmila Nebeská podpis
2019-01-11 16:37 Diskuse:Hygiena zdravotnických zařízení Ludmila Nebeská podpis
2019-01-11 16:33 Diskuse:Inkretinová analoga Ludmila Nebeská podpis
2019-01-11 16:14 Diskuse:Transplantace srdce Da Bean Ye obrázky a licence
2019-01-11 16:04 Diskuse:Přirozený výběr Ludmila Nebeská podpis
2019-01-11 15:50 Diskuse:Meningitida (pediatrie) Da Bean Ye obrázek a licence
2019-01-11 15:44 Diskuse:Micrococcus Da Bean Ye obrázky a licence
2019-01-11 15:38 Diskuse:Sexuálně přenosné infekce Da Bean Ye obrázky a licence
2019-01-11 15:16 Diskuse:Přirozený výběr Da Bean Ye obrázky a licence
2019-01-11 14:20 Diskuse:Myalgie Da Bean Ye obrázky a licence
2019-01-11 13:49 Diskuse:Dubinův-Johnsonův syndrom Da Bean Ye
2019-01-11 13:39 Diskuse:Nespecifické a specifické obranné mechanismy Da Bean Ye kontrola citace a pravopisu
2019-01-11 13:35 Diskuse:Vývoj pohlavního systému Da Bean Ye kontrola citace, pravopisu a typografie
2019-01-11 13:31 Diskuse:Rtg záření v medicíně Da Bean Ye prolink
2019-01-10 16:03 Diskuse:Zobrazovací informatika Ludmila Nebeská podpis
2019-01-10 16:01 Diskuse:Retroviry Ludmila Nebeská me
2019-01-10 16:00 Diskuse:Retroviry Ludmila Nebeská
2019-01-10 15:35 Diskuse:Zásobení životně důležitých orgánů krví Nicole Friedová prolink, pravopis me
2019-01-09 15:24 Diskuse:Zobrazovací informatika Klára Latinová obrázky a licence, prolinkování, pravopis, typografie me
2019-01-09 13:48 Viditelné světlo Klára Hermanová pravopis me
2019-01-08 22:23 Diskuse:Historie přímých zubních výplní Magdaléna Pařízková kontrola pravopisu a typografie me
2019-01-08 19:36 Viditelné světlo 37.48.51.83 prolink
2019-01-08 17:48 Diskuse:Středoušní dutina Michaela Železná
2019-01-08 17:11 Diskuse:Vzor status praesens Magdaléna Pařízková kontrola pravopisu a typografie me
2019-01-08 15:15 Diskuse:Frankfurtská horizontála Ludmila Nebeská podpis
2019-01-08 15:04 Diskuse:Atypické formy mentální anorexie a mentální bulimie (1. LF UK, NT) Ludmila Nebeská podpis
2019-01-08 01:17 Diskuse:Colon (SFLT) Veronika Dostálová red. podpisy me
2019-01-07 19:57 Diskuse:Myokard (SFLT) Cernat me
2019-01-07 18:04 Diskuse:Přirozený výběr Michaela Železná
2019-01-07 17:32 Viditelné světlo Klára Hermanová vložení obrázku
2019-01-06 19:01 Diskuse:Ukládání energie v buňce Michaela Železná
2019-01-06 18:59 Diskuse:Vyšetření funkce mozečku Magdaléna Pařízková kontrola pravopisu a typografie me
2019-01-06 13:24 Diskuse:Spatium prestyloideum Ludmila Nebeská
2019-01-06 12:53 Diskuse:Prostatický specifický antigen Ludmila Nebeská
2019-01-06 12:53 Diskuse:Prostatický specifický antigen Ludmila Nebeská
2019-01-05 21:03 Diskuse:Bolesti na hrudi/kazuistiky Dorota Kiedroń pravopis me
2019-01-05 09:29 Diskuse:Spatium prestyloideum Radovan Kovalčík šablona
2019-01-05 09:17 Diskuse:Regenerativní medicína Veronika Kučíková pravopis
2019-01-05 09:14 Diskuse:Prostatický specifický antigen Veronika Kučíková pravopis,kategorie
2019-01-04 21:20 Diskuse:Refraktometrie Veronika Kučíková členění
2019-01-04 20:05 Diskuse:Záření gama – mechanismus vzniku Michaela Železná me
2019-01-04 20:04 Diskuse:Výška tónu Michaela Železná
2019-01-04 19:38 Diskuse:Youngův modul pružnosti Michaela Železná
2019-01-04 19:25 Diskuse:Subthalamus Michaela Železná pravopis
2019-01-04 19:17 Diskuse:Vývoj pohlavního systému Michaela Železná prolinkování
2019-01-04 18:05 Diskuse:Olovo Michaela Železná
2019-01-04 18:04 Olovo Michaela Železná Vložení obrázku
2019-01-04 12:58 Diskuse:Účinky teploty na organismus Natálie Dobešová red typo me
2019-01-04 12:22 Diskuse:Nádory varlat Natálie Dobešová red typo me
2019-01-04 08:23 Diskuse:Myopatie Veronika Kučíková kategorie
2019-01-04 08:07 Diskuse:Nespecifické a specifické obranné mechanismy Veronika Kučíková kategorie,prolink
2019-01-04 08:05 Diskuse:Brügger koncept Veronika Kučíková pravopis,kategorie
2019-01-04 08:01 Diskuse:Ortorexie Veronika Kučíková obrázek,prolink,pravopis
2019-01-04 00:35 Diskuse:Ortorexie Linda Džemlová redakční šablona
2019-01-04 00:02 Diskuse:Osteoblastom Michaela Bajerová podpis me
2019-01-03 20:48 Diskuse:Spektrofotometrie (2. LF UK) Veronika Mattová
2019-01-03 20:31 Diskuse:Mužské pohlavní ústrojí Natálie Dobešová red me
2019-01-03 20:30 Diskuse:Mužské pohlavní ústrojí Natálie Dobešová red me
2019-01-03 19:37 Diskuse:Světelná mikroskopie Natálie Dobešová red pravopis me
2019-01-03 18:56 Diskuse:Impregnace stříbrem Natálie Dobešová red obr me
2019-01-03 18:48 Diskuse:Selenocystein Natálie Dobešová red prav + typo me
2019-01-03 18:21 Diskuse:Serózní acinus Natálie Dobešová red typo me
2019-01-03 18:09 Diskuse:Morganovy zákony Natálie Dobešová red typo me
2019-01-03 17:53 Výpočetní tomografie Caroline prolink
2019-01-03 13:50 Diskuse:Žlučník (SFLT) Lenka Turčanová
2019-01-03 13:50 Diskuse:Jazyk - hřbet (SFLT) Lenka Turčanová
2019-01-03 13:47 Sinus cavernosus Lenka Turčanová /* Zdroj */
2019-01-03 13:46 Sinus cavernosus Lenka Turčanová
2019-01-03 12:36 Diskuse:Polycystická nemoc ledvin Cernat prolinkování me
2019-01-03 12:32 Diskuse:Poruchy chování (pediatrie) Cernat prolinkování, pravopis me
2019-01-03 00:28 Diskuse:Středoušní dutina Michaela Bajerová podpis me
2019-01-03 00:21 Diskuse:Replantace Michaela Bajerová podpis me
2019-01-02 14:06 Diskuse:Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání Ivana.Padarova redakční šablona me
2019-01-02 12:19 Diskuse:Historie přímých zubních výplní Natália Augustínová copyvio me
2019-01-01 08:40 Diskuse:Historie přímých zubních výplní Lucie Kohutová doslovná publikace odpovídající i jiným internetovým zdrojům: Historie protéz - MU; Newton Media Monitoring 1. LFUK
2018-12-30 17:10 Diskuse:Uzlinový syndrom Michaela Železná
2018-12-30 12:58 Diskuse:Polycystická nemoc ledvin Simona Thiel
2018-12-30 12:43 Diskuse:Morganovy zákony Simona Thiel prolinkování
2018-12-30 10:18 Diskuse:Historie přímých zubních výplní Veronika Kučíková kategorie,členění,obrázky
2018-12-30 10:11 Diskuse:Gingivitidy v dětském věku Veronika Kučíková kategorie
2018-12-30 10:08 Diskuse:Selenocystein Veronika Kučíková obrázky
2018-12-30 10:06 Diskuse:Středoušní dutina Veronika Kučíková pravopis,obrázky
2018-12-30 09:54 Diskuse:Kongenitální adrenální hyperplázie Veronika Kučíková pravopis,prolink,obrázky
2018-12-30 09:52 Diskuse:Sedativa Veronika Kučíková obrázky,prolink,pravopis
2018-12-30 09:50 Diskuse:Farmakologické možnosti ovlivnění diabetu Veronika Kučíková obrázky,prolink
2018-12-30 09:42 Diskuse:Plodové obaly a placenta Veronika Kučíková redakční šablona,obrázky, kategorie
2018-12-30 09:41 Diskuse:Atypické formy mentální anorexie a mentální bulimie (1. LF UK, NT) Veronika Kučíková pravopis,kategorie
2018-12-30 09:37 Diskuse:In vitro - buněčné a tkáňové kultury Veronika Kučíková typografie, kategorie, pravopis
2018-12-29 20:53 Diskuse:Synchondróza MUDr.Natálie Friedová zdroj totožný s velký lékařský slovník
2018-12-29 20:52 Diskuse:Synchondróza MUDr.Natálie Friedová redakce me
2018-12-29 15:17 Diskuse:Gl. sublingualis (SFLT) Veronika Dostálová red. podpis me
2018-12-29 14:59 Kvasinky Ivana.Padarova typo me
2018-12-27 10:49 Diskuse:Neisseria Aneta Kotlářová me
2018-12-27 10:15 Diskuse:Akutní intermitentní porfyrie Aneta Kotlářová me
2018-12-26 20:58 Diskuse:Standardní podmínky Marcin J kontrola kategorii me
2018-12-26 15:05 Diskuse:Arteriální katetr Veronika Kučíková
2018-12-26 15:03 Diskuse:Morganovy zákony Veronika Kučíková kategorie
2018-12-23 17:00 Sinus cavernosus Eva Honetschlägerová infobox
2018-12-21 15:00 Diskuse:Mediátory zánětu, alarminy Jan Habásko Redakční kontrola me
2018-12-21 14:53 Diskuse:Migrující tromboflebitida Jan Habásko Redakční kontrola me
2018-12-21 14:47 Diskuse:Holterovské monitorování Jan Habásko Redakční kontrola me
2018-12-21 14:25 Diskuse:Cyanóza (neonatologie) Jan Habásko Redakční kontrola me
2018-12-21 00:36 Diskuse:Komunitní pneumonie Veronika Kučíková kategorie
2018-12-19 15:56 Diskuse:EKG vyšetření Veronika Kučíková kategorie
2018-12-19 15:55 Diskuse:Přirozený výběr Veronika Kučíková pravopis,kategorie
2018-12-16 18:13 Diskuse:Reoxidační a reperfusní poškození tkáně Ivana.Padarova Založena nová stránka s textem „

2018-12-16 18:08 Diskuse:Reoxygenační a reperfusní poškození tkáně Ivana.Padarova Založena nová stránka s textem „

2018-12-16 05:14 Diskuse:Tvorba AGEs Ivana.Padarova
2018-12-15 23:18 Diskuse:Léčba diabetu Veronika Kučíková prolink
2018-12-15 23:17 Diskuse:Farmakologie v přednemocniční neodkladné péči/SŠ (sestra) Veronika Kučíková prolink
2018-12-15 23:00 Diskuse:Arteriální katetr Veronika Kučíková pravopis
2018-12-15 22:57 Diskuse:Neisseria Veronika Kučíková
2018-12-13 16:17 Diskuse:Jakost potravin Veronika Kučíková členění,pravopis
2018-12-13 13:31 Diskuse:Pseudodemence Jelena Vukša me
2018-12-12 19:55 Diskuse:Vena (SFLT) Natálie Dobešová red me
2018-12-11 11:04 Diskuse:Základní reaktivní formy kyslíku a dusíku Ivana.Padarova
2018-12-11 11:03 Diskuse:Mediátory zánětu, alarminy Ivana.Padarova Založena nová stránka s textem „

2018-12-10 15:46 Diskuse:Křeče (pediatrie) Natálie Dobešová red me
2018-12-10 15:24 Sinus cavernosus Natálie Dobešová úprava textu me
2018-12-10 15:23 Sinus cavernosus Natálie Dobešová úprava nadpisů me
2018-12-06 20:30 Diskuse:Látky vonné (1. LF UK, NT) Sunshine redakční kontrola
2018-12-06 20:28 Diskuse:Látky vonné (1. LF UK, NT) Sunshine redakční kontrola
2018-12-06 19:07 Diskuse:Biomechanika tkání Romana Vlasatá kontrola me
2018-12-06 19:04 Diskuse:Elektrické biosignály Romana Vlasatá kontrola me
2018-12-05 20:54 Diskuse:Atypické formy mentální anorexie a mentální bulimie (1. LF UK, NT) Lucie Hoznauerová podpis me
2018-12-05 20:25 Diskuse:Agresivní parodontitida Klára Latinová obrázky a licence me
2018-12-03 12:51 Tarzální tunel Veronika Pítová me
2018-12-03 11:27 Diskuse:Divertikulární nemoc tlustého střeva MUDr. Václav Rejlek VRejlek přesunul stránku Diskuse:Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu na Diskuse:Divertikulární nemoc: vhodnější název me
2018-12-01 10:26 Tarzální tunel 91.148.12.79 Založena nová stránka s textem „Syndróm tarzálneho tunela – ide o poškodenie n. tibilias posterior, ktorý sa prejavuje dyzestéziami a hypestéziou na mediálnej strane chodidla.“
2018-11-24 08:40 Diskuse:Rtg záření v medicíně Da Bean Ye kontrola typografie me
2018-11-24 08:37 Diskuse:Morganovy zákony Da Bean Ye kontrola pravopisu me
2018-11-24 08:32 Diskuse:Biomechanika tkání Da Bean Ye kontrola pravopisu me
2018-11-23 14:56 Diskuse:Komunitní pneumonie Lucie Kadeřábková kontorla pravopisu, prolinkování me
2018-11-20 16:57 Diskuse:Sternotomie Marcin J kontrola kategorií me
2018-11-20 14:58 Diskuse:Léčba diabetu Caroline redakce me
2018-11-20 12:52 Diskuse:Cor biloculare Kristýna Kučerová red me
2018-11-20 12:45 Diskuse:CURB-65 Kristýna Kučerová red me
2018-11-19 18:40 Diskuse:Edukace diabetika Romana Vlasatá typografie kontrola me
2018-11-13 14:56 Diskuse:Pseudodemence Julie Junková redakce me
2018-11-13 13:36 Diskuse:Pseudodemence Daniel Slavčev Vložení RŠ
2018-11-11 14:50 Diskuse:Synchondróza Daniel Slavčev Redakční kontrola me
2018-11-11 07:06 Plantografie HypoBOT oprava externích linků me
2018-11-10 09:43 Dědičné metabolické poruchy HypoBOT oprava externích linků me
2018-11-07 16:01 Diskuse:Myalgie Radovan Kovalčík podpis
2018-11-07 14:24 Diskuse:Polycystická nemoc ledvin Tereza Koderičová nová redakční šablona- přepracování článku me


Vysvětlivky
Příznaky: me - malá editace, d - smazáno (deleted).

Zobrazit wikikód tabulky