Skóre příspěvků

Z WikiSkript

Skóre se počítá následovně:

[math]Str + 2\cdot\sqrt{Ed-Str}[/math]
kde
Str je počet jedinečných stránek, které uživatel editoval
Ed je celkový počet editací

Toto skóre měří hlavně počet upravovaných jedinečných stránek s přihlédnutím na velký počet úprav, což se pokládá za stránku vyšší kvality.

Posledních 7 dnů (100 nejvyšších)

Posledních 30 dnů (100 nejvyšších)

Celá historie (100 nejvyšších)