Tubulointersticiální nefritidy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Tubulointersticiální nefritida)

Tubulointersticiální nefritidy (TIN) jsou zánětlivá onemocnění, která postihují primárně renální tubuly a / nebo renální intersticium. Glomeruly bývají často postiženy také a to právě v důsledku postižení tubulů.

 • Pyelonefritidy – starší souhrnný název, označuje ale spíše pouze nefritidy, na kterých se jasně podílí infekční agens (což rozhodně není u všech TIN).


Charakteristika TIN

Vzhled tubulů při intersticiální nefritidě

Mezi projevy onemocnění patří:

Akutní TIN

Mezi akutní tubulointersticiální nefritidy (TIN) patří především akutní bakteriální TIN a akutní hypersenzitivní TIN (a dále třeba parainfekční a idiopatická TIN). U těchto onemocnění bývá postižení ledvinných tubulů a intersticia. Typickým projevem onemocnění je proteinurie různé závažnosti a neglomerulární erytrocyturie.

Akutní bakteriální TIN

Akutní TIN vznikají často na podkladu ascendentní infekce močových cest. Pro vznik tohoto onemocnění mohou být jisté predispozice, které vznik těchto infekcí usnadňují:

Mezi typické projevy tohoto onemocnění patří:

 • systémové projevy – slabost, febrilie;
 • bolest v bederní krajině;
 • fyzikálně často pozitivní tapottement;
 • dysurické potíže;
 • možná je i oligourie.

Vyšetření

 • Fyzikální vyšetření:
 1. schvácenost, opocení, febrilie doprovázené často třesavkami
 2. aktivní zaujímání úlevové polohy
 3. pozitivní tapottement
 • Vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním:
 1. leukocyturie – vždy,
 2. bakteriurie – také by měla být vždy přítomna, pokud se nedaří průkaz bakterií, nutno zvážit možnost TBC infekce,
 3. neglomerulární erytrocyturie,
 4. proteinurie < 2 g / 24 hod.
 • Vyšetření krve – leukocytóza, zvýšené CRP a sedimentace,
 • Kultivační vyšetření by mělo být provedeno vždy, kvůli citlivosti na ATB léčbu, typickými agens jsou E. coli, Klebsiella pneumoniae, pokud se nedaří vykultivovat, nutno zvážit TBC infekci.
 • Ultrazvukové vyšetření – typický obraz pro akutní bakteriální TIN je mapovitý vzhled ledviny.
 • Biopsie ledvin není indikována.

Terapie

Akutní bakteriální TIN patří mezi onemocnění, která lze léčit ambulantně, je ale na místě zvážit možnost hospitalizace.

 • ATB terapie,
 1. necílená empirická,
 2. cílená – na základě výsledku kultivačních testu na citlivost ATB.

Mezi používané preparáty patří cefalosporiny, aminoglykosidy a fluorochinolony (častá rezistence). Nutná délka trvání ATB terapie je alespoň 2 týdny. Je nutné pamatovat na to, že jeden z nežádoucích účinků užívání antibiotik je riziko vzniku renální insuficience (nikdy by zároveň s ATB léčbou neměl být podán furosemid, který je rovněž nefrotoxický a vzájemná kombinace léčiv by mohla vést k nevratnému poškození ledvin).

Akutní hypersenzitivní TIN

Jedná se o typ lékové alergie. V anamnéze je typické zjištění užívání léčiva (ATB, NSAID), poté následuje období latence (až 6 týdnů), po kterém se rozvíjí příznaky. Na rozvoj onemocnění nemá vliv dávka nebo délka užívání léčiv.

 • Příznaky:
 1. febrilie,
 2. kožní změny,
 3. artralgie,
 4. (dysurické obtíže nejsou, protože stav není vyvolán infekcí).

Vyšetření

 • Vyšetření moči:
 1. neglomerulární erytrocyturie,
 2. eosinofilurie,
 3. proteinurie různého rozsahu (< 2 g / 24 hod až nefrotický syndrom).
 • Vyšetření krve – typická je eosinofilie.
 • Sonografie – normální obraz ledvin.
 • Biopsie – granulomy.

Terapie

Terapie spočívá v odstranění alergenu. Pokud to samotné nestačí, podávají se kortikosteroidy.

Chronické TIN

Mezi chronické tubulointersticiální nefritidy patří především chronická bakteriální TIN, analgetická nefropatie a refluxová nefropatie. Mezi typické projevy onemocnění patří leukocyturie a bakteriurie (u infekčních), erytrocyturie (neglomerulárního původu), proteinurie různého rozsahu.

Chronická bakteriální TIN

Pacienti mají obvykle nějakou z predispozic (vrozené – zdvojená pánvička, nebo získané – lithiasa, hypertrofie prostaty), v anamnéze se objevují opakované epizody akutní bakteriální TIN s asymptomatickými mezidobími.

Příznaky

 • vyšetření moči,
 1. bakteriurie je obvykle přítomna, pokud nelze z moči vykultivovat žádný patogen a leukocyturie je přítomna, nutno zvážit možnost TBC,
 2. leukocyturie je vždy přítomna,
 3. neglomerulární erytrocyturie,
 4. proteinurie – obvykle malá,
 • sono – typické pozánětlivé změny a to nejenom ledvin (možné abscesy a nebo jejich pozůstatky), ale i vývodného systému.

Terapie

 • ATB terapie u akutních exacerbací (jako u akutní TIN, empiricky, pak dle výsledků kultivace),
 • při velmi častých exacerbacích se používá preventivní noční dávka ATB i v asymptomatických obdobích.

Refluxová nefropatie

Vzniká u pacientů, kteří trpí vesikoureterálním refluxem (VUR, vrozený defekt ureteru, který vede k refluxu moči z močového měchýře do ureteru). Na tomto podkladu vznikají recidivující infekce močových cest. Nejčastěji se vyskytuje u dětí, obecně platí, že v čím mladším věku se objevují recidivující močové infekce, tím je větší pravděpodobnost, že je to na podkladu VUR. Neléčený VUR III.–IV. stupně vede k refluxní nefropatii s častými recidivami. Hrozí vznik fokální segmentální glomerulosklerózy, hypertenze a v konečném důsledku i renálního selhání.

Příznaky

 • časté infekce močových cest v anamnéze nebo zjištěný VUR,
 • enuréza (noční pomočování) u dětí starších 5 let,
 • vyšetření moči,
 1. bakteriurie,
 2. leukocyturie,
 3. neglomerulární erytrocyturie,
 4. proteinurie nefrotického typu (více než 4 g proteinu v moči za den, velmi těžký nález, obzvláště u dítěte),
 • mikční cystografie,
 • scintigrafické vyšetření.

Terapie

 • ATB terapie při exacerbacích,
 • léčba VUR (chirurgická),
 • léčba nefrotického syndromu (terapie významné proteinurie, případných otoků, hypertenze a dyslipidémie).

Analgetická nefropatie

Analgetická nefropatie je důsledkem dlouholetého abúzu analgetika Fenacetinu (starší analgetikum, užívané zhruba v období před 30 lety, dnes už se nepoužívá). Typický pacient je tedy vyššího věku s anamnézou užívání Fenacetinu (například pro revmatologická onemocnění nebo jiné nemoci vyznačující se bolestivostí)

Renální projevy

 • široké spektrum projevů:
 1. možný je i asymptomatický průběh,
 2. hematurie,
 3. renální kolika,
 4. renální selhání,
 5. hypertenze (jako důsledek renálního poškození).

Další důsledky

 • zvýšené riziko vzniku karcinomu močových cest z přechodného epitelu,
 • ostatní projevy analgetického syndromu (psychosomatické, kostní, kardiovaskulární, hematologické a gastrointestinální poruchy).

Klasifikace TIN

Tubulointersticiální nefritidy můžeme klasifikovat podle rychlosti vzniku, průběhu, reverzibility, etiologie a dalších. Nejčastější klasifikace je podle rychlosti vzniku na akutní a chronické.

Klasifikace tubulointersticiálních nefritid
Akutní tubulointersticiální nefritidy
 • akutní bakteriální TIN,
 • akutní hypersenzitivní TIN (polékové, především ATB, NSAID),
 • parainfekční TIN,
 • idiopatické TIN.
Chronické tubulointersticiální nefritidy
 • chronické bakteriální TIN,
 • analgetická nefropatie,
 • refluxová nefropatie,
 • poléková nefropatie,
 • otrava Li a těžkými kovy,
 • postradiační nefropatie,
 • nefropatie při systémových chorobách (při SLE nebo RA nemusí vznikat pouze glomerulonefritidy),
 • nefropatie při maligních onemocněních,
 • metabolická nefropatie,
 • endemická balkánská nefropatie.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 546-547. ISBN 978-80-7387-423-0.
 • ČERTÍKOVÁ-CHÁBOVÁ, Věra. Tubulointersticiální nefritidy [přednáška k předmětu Nefrologie, obor všeobecné lékařství, 1. Lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 4.1.2011. 

Externí dokazy

Mefanet portal.png MEFANET přednáška Tubulointersticiální nefritidy