Uživatel:Adelaides/Pískoviště

Z WikiSkript


Mm. interossei


Musculi interossei vyplňují Uloženy ve spatia interossea metacarpi (intermetakarpálních prostorech) a jsou tři palmární (I.–III.) a čtyři dorsální (I.–IV.).

Musculi interossei palmares[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o tři palmární svaly (I.–III.). Vzhledem k ose, vedené třetím prstem leží na stranách přivrácených ke třetímu prstu. Tento prst tedy nemá palmární svaly.

Začátek:

  • začínají na bázích 2., 4. a 5. metakarpu vždy na stranách přivrácených k ose jdoucí třetím prstem.

Úpon:

  • upínají se jednak na báze prvních falang, jednak do dolní aponeurosy prstů (2., 4. a 5. prstu)

Inervace:

Funkce:

  • svírají 2., 4. a 5. prst ke třetímu prstu. Svírají vějíř prstů.

Musculi interossei dorsales[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o čtyři dorsální svaly (I.–IV). Průběh svalů míří k ose jdoucí třetím prstem. Na třetí prst se (II. a III.) upínají z obou stran. Třetí prst má tedy dva mm. interossei dorsales. Zatímco na druhém prstu je musculus interosseus dorsalis pouze ze strany radiální, na čtvrtém prstu jen na straně ulnární.

Začátek:

  • začínají dvojitě, tedy jako zpeřené svaly jdoucí vždy od dvou k sobě přivrácených stran sousedních metakarpů.

Úpon:

  • upínají se na báze prvních falanf a na dorsální aponeurosu 2.–4. prstu

Inervace:

Funkce:

  • odklánějí 2. a 4. prst od třetího prstu. Rozvíjejí vějíř prstů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.