Uživatel:Anež&Han

Z WikiSkript

Fotka vytvořená 3D skenerem pro 3D tisk na 30. WikiVíkendu
S
Jsem členem WikiTýmu
na úrovni správce.

Anežka Hanáková je studentka bakalářského oboru porodní asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2017/ 2020).

Jelikož je porodní asistence na 1. LF oborem relativně novým, neexistuje mnoho článků, které by byly určeny přímo pro studentky porodní asistence. Proto jsem se rozhodla tento fakt změnit a začala jsem sepisovat první články týkající se přímo mého oboru. Doufám, že tím dám impuls i dalším studentkám, které se také zapojí a pomohou vytvořit široké spektrum materiálů užitečných pro studium.