Uživatel:Blaha Josef

Z WikiSkript

U
Tento uživatel je učitel
v oboru popáleninová medicína.
MUDr. Josef Bláha
Klinika popáleninové medicíny 3. LF a FNKV
Kontakt