Uživatel:CeSt/Tema testovani

Z WikiSkript

Strom kategorií

Fyzika

Mechanika
  1. Fyzikální veličiny a měření
  2. Kinematika hmotného bodu
  3. Dynamika hmotného bodu
  4. Mechanická práce, výkon, energie
  5. Gravitační pole a astrofyzika
  6. Mechanika tuhého tělesa
  7. Mechanika tekutin
 1. Molekulová fyzika a termika
  1. Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky
  2. Vnitřní energie, práce, teplo
  3. Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin
  4. Změny skupenství látek
 2. Mechanické kmitání a vlnění
  1. Mechanické kmitání
  2. Mechanické vlnění
  3. Zvukové vlnění
 3. Elektřina a magnetismus
  1. Elektrický náboj a elektrické pole
  2. Elektrický proud v látkách
  3. Magnetické pole
  4. Střídavý proud
  5. Elektromagnetické kmitání a vlnění
 4. Optika
  1. Vlnové vlastnosti světla
  2. Zobrazování optickými soustavami
 5. Speciální teorie relativity
 6. Fyzika mikrosvěta
  1. Základy kvantové fyziky
  2. Fyzika elektronového obalu
  3. Jaderná a částicová fyzika

Biologie

Chemie

Nekorektní vlivy na hodnocení

Standardizované testování

Oponentura proti standardizovanému testování


Standardizace hodnocení

Psychometrie

Bloomova taxonomie výukových cílů

Analýza testu

Položková analýza

Položková analýza je metoda zkoumání charakteristik položek (otázek) v testu. Zahrnuje dva druhy analýz:

 • Kvalitativní
  • Přiměřenost obsahu a formátu položky účelu testu
  • Srozumitelnost a jasnost
  • Gramatická správnost
 • Kvantitativní
  • Obtížnost položky
  • Citlivost (diskriminace)
  • Korelace položky s hrubým skóre
  • Validita - Korelace položky s vnějším kritériem (např. úspěchem ve studiu)
  • Časová náročnost položky aj.


Item Response Theory

Nástroje pro testovou a položkovou analýzu

Iteman

LERTAP

R project

R studio server

Shiny

R - návody

R - moduly


Item banking

Instituce


Odkazy


Minibix

Minibix byl jeden z mála projektů bank testových položek vyhovující specifikaci interoperability IMS QTI 2 a vytvořených jako open source. Prototyp banky byl vytvořen na univerzitě v Cambridge a dále rozvíjen britskou organizací JISC. Tato banka testových úloh vycházela z konceptu digitálního úložiště s doplněnou správou verzí, správou workflow a podporou položkové statistiky.

Admissionss test