Uživatel:DRobert/Pískoviště/CMP

Z WikiSkript

Doplnění veřejné CMP[upravit | editovat zdroj]

  • Prvotní vyšetření a stabilizace
  • Druhotné vyšetření - anamnéza
  • KCC x IC
  • Penumbra koncept

Přidejte k FAST i belfast[upravit | editovat zdroj]

Některé příznaky mohou být z různých vaskulárních povodí (např. hemiparéza může být z předního i zadního, stejně tak faciální paréza s dysatrií). Proto byly vytvořeny rychlé postupy (heuristiky), které sice nedokáží lokalizovat lézi, ale jsou snadno zapamatovatelné i pro laickou veřejnost a zároveň dostatečně senzitivní i specifické pro triáž pacientů[1]. Nejznámější screeningovou pomůckou je FAST, která shrnuje tzv. velké příznaky, jež by měl rozpoznat bez problémů každý laik. Je velmi vhodné jejich vyšetření a popis šířit mezi příbuzné a ošetřovatele seniorů. Malé příznaky jsou hůře hodnotitelné, ale dají se shrnout jako „náhlá změna stavu“.

Laická mnemotechnická pomůcka – FAST

Stačí jen jeden 1 pozitivní v posledních 24 hod. Pro svou jednoduchost je test FAST aktivně rozšiřován mezi laiky Výtěžnost testu je vysoká – 85% senzitivita (jen 15 % mrtvic neodhalí) a 68% specificita (32 % zdravých označí jako mrtvice)[1].

FACE pokleslý koutek, symetricky se neusměje, nevycení zuby, nezapíská)
ARM pokles končetin – vyšetřovat předpažení se zavřenýma očima po dobu 10 vteřin, ruka může být i jen „nešikovná“
SPEECH porucha řeči nedokáže zopakovat jasně větu (buď nerozumí -percepční afazie, nebo divně mluví - expresivní afazie)
TIME rozhodující je avizovaný transport do specializovaného pracoviště během velmi krátké doby
Mnemotechnická pomůcka pro zdravotníky – belfast

Pro zvýšení senzitivity testu mohou zdravotníci přidat akronym belfast . Tato mnemotechnická pomůcka přidává k zkratce FAST i vedlejší příznaky (celkem 10 příznaků pod 7 písmeny zkratky) a slouží tak jako dodatek k FAST zkratce. Pro záchranářskou triáž do iktového centra již stačí i jeden "malý" příznak,( původně se vyžadovaly alespoň 2 malé příznaky):

balance "závrať,kterou jsem dosud nezažil", s pocitem na zvracení, či zvracením (zvláště pokud pacient vůbec není schopen bez opory stát
eeeyes hemianopsie (výpadek vidění jedním okem) A/NEBO dvojité vidění A/NEBO výpadek poloviny zorného pole (postavíme se před pacienta – vidí obě moje rozpažené ruce?; testujte vždy každé oko zvlášť)
blood lleak Příznaky vztahující se k subarachnoidálnímu krvácení (či trombóze splavu):
  • "bolest hlavy kterou jsem ještě nikdy v životě nezažil" (nebezpečná je zejména bolest hlavy, která dosáhne maximální bolesti do pěti minut od jejího začátku)
  • ztuhlá šíje - navazuje na bolest hlavy po cca 5 hodinách - předklonit hlavu, zvednout nohy – vyvolává bolest hlavy
face porucha polykání
arm vícenásobná porucha čití na jedné polovině těla (např. brnění nebo necitlivost tváře, ruky, nohy na jedné straně těla)
slurred speech nezřetelná výslovnost jako při opilosti (setřelá "mozečková" řeč)
short time collaps (krátkodobá) náhlá porucha vědomí
  1. a b PURRUCKER, Jan C, Christian HAMETNER a Andreas ENGELBRECHT, et al. Comparison of stroke recognition and stroke severity scores for stroke detection in a single cohort. J Neurol Neurosurg Psychiatry [online]. 2015, vol. 86, no. 9, s. 1021-8, dostupné také z <https://doi.org/10.1136/jnnp-2014-309260>. ISSN 0022-3050 (print), 1468-330X.