Uživatel:Držiak

Z WikiSkript

Drziak2.jpg

Jakub Žiak, čerstvý absolvent 3.lf, momentálne doktorand v AV ČR na oddelení molekulární neurobiologie. Dobrodruh, osamelý bežec a milovník hudby. Kontakty na redakciu. Môj blog:)