Uživatel:JanSoltes

Z WikiSkriptU
Tento uživatel je učitel
v oboru Anatomie.
Pracoviská
1.6.2018 - 31.12.2018 Oddelenie urgentného príjmu, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, SR
1.1.2019 - súčasnosť Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum, Institút Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, ČR


Záujmy: anesteziológia a intenzívna medicína, kardiológia, kardioanestézia, kardio-intenzívna medicína, interná medicína, anatómia, patológia
Vedecká činnosť: vplyv selegilínu na spermiogenézu, ischemicko-reperfúzne poškodenie jejuna, incidentalómy nadobličiek

Kontakt:
email: soltes.jan.ml(zavinac)gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/jan.soltes.sk

Články na ktorých tvorbe som sa podieľal:

Anatómia:
https://www.wikiskripta.eu/w/Ven%C3%B3zna_dren%C3%A1%C5%BE_hrudnej_steny
https://www.wikiskripta.eu/w/Arteri%C3%A1lne_z%C3%A1sobenie_hrudnej_steny
https://www.wikiskripta.eu/w/Inerv%C3%A1cia_hrudnej_steny
https://www.wikiskripta.eu/w/Mediastinum

Imunológia:
https://www.wikiskripta.eu/w/Prim%C3%A1rn%C3%AD_imunitn%C3%AD_org%C3%A1ny

Neurológia:
https://www.wikiskripta.eu/w/Perifern%C3%AD_obrna