Uživatel:KatkaK/Pískoviště

Z WikiSkript

MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 0 s. ISBN 80 247 0785 3.


Citace - z jakého katalogu se přebírají? V citace.com se citace vygeneruje správně (Jiří x Jirka) a bez pomlčky mezi autory. Chybí počet stran (doplnit do šablony ručně), slovo vydání se nezkrátí.

Nekompletní citace článku.  VEJRAŽKA, Martin. WikiSkripta - Spolupráce na odborných textech nově. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2011, roč. 15, no. 5/2, dostupné také z <http://ikaros.cz/wikiskripta-spoluprace-na-odbornych-textech-nove-martin-vejrazka>. ISSN 1212-5075. 


V šabloně pro článek je uvedeno pole ročník i volume (nemusí být). Proč hlásí, že se jedná o neúplnou citaci? Možná, protože není vyplněn rozsah stran.


Wikipedie. WikiSkripta [online]. ©2002. Poslední revize 19. 1. 2012, [cit. 2012-04-19]. <https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikiskripta>.


STEIDL, Ladislav a Barbora ZBRÁNKOVÁ. Význam karnitinu a jeho použití v medicíně. 1. vydání. V Praze : Triton, 2000. 135 s. Levou zadní; sv. 48. ISBN 80-7254-103-X.


RYSOVÁ, J. Taurin a karnitin v potravinách. Výživa a potraviny. 2005, roč. 60, no. 1, s. 23-25, ISSN 1211-846X. 


NAVRÁTIL, Leoš, et al. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 424 s. ISBN 978-80-247-2319-8.