Uživatel:Katkel

Z WikiSkript

Katarína Kellnerová

Katarína Žiaková, študentka 4. ročníka 2. LF, odbor všeobecné lekárstvo.