Uživatel:Kotletka/Získaná autorská práva

Z WikiSkript

Zde je seznam děl, na která získala WikiSkripta svolení autora s použitím.

Web[upravit | editovat zdroj]

 • stefajir Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK - máme souhlas i na uložené studijní materiály?
  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. -]. <http://www.stefajir.cz>.


publikace[upravit | editovat zdroj]

 • Biochemie prof. Štípka
  • ŠTÍPEK, Stanislav. Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace. 1. vydání. Praha : Medprint, 1998. ISBN 80-902036-2-0.
 • skripta z hygieny
  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, 2002. 205 s. ISBN 80-7184-551-5.
  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. 185 s. ISBN 80-7184-551-5.
  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena a epidemiologie : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1129-5.
  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie : Výukové texty pro studenty 1. LF UK. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.


další[upravit | editovat zdroj]

 • materiály od MUDr. Havránka