Uživatel:Lékařská informatika/Pískoviště

Z WikiSkript

Odměrná analýza[upravit | editovat zdroj]

Odměrná analýza (titrace) je metoda kvantitativního určování látek. K analyzovanému roztoku přidáváme z byrety po kapkách roztok známého složení (koncentrace) účinné látky. Titrujeme až do momentu, kdy chemická reakce mezi vzorkem a odměrným roztokem dosáhne tzv. bodu ekvivalence - proběhne kvantitativně.

Odměrná analýza se provádí v kapalném prostředí, patří mezi přímé chemické metody analýzy vedle instrumentálních analytických metod, které využívají ke kvantitativnímu stanovení nepřímých fyzikálně-chemických měření Nekompletní citace webu. . Odměrná analýza [online]. [cit. 2012-10-09]. <https://www.wikiskripta.eu/w/Odm%C4%9Brn%C3%A1_anal%C3%BDza>.

Titrační křivky.png