Uživatel:Marcin J

From WikiSkripta
Vytvořeno za pomoci 3D skenneru

Jmenuji se Jakub Marcín a jsem studentem 1. ročníku všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK.

S
Jsem členem WikiTýmu
na úrovni správce.