Uživatel:Marcin J

Z WikiSkript

Vytvořeno za pomoci 3D skenneru

Jmenuji se Jakub Marcín a jsem studentem 1. ročníku všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK.