Uživatel:Mr.neuron/Pískoviště

Z WikiSkriptNový histologický atlas, který vzniknul z iniciativy Ústavu histologie a embryologie 3. LF UK. Online atlas obsahuje popsané digitalizované histologické preparáty pro hlavní předmět 1. ročníku všeob. lékařství Buněčné základy medicíny (interně Modul B) a navazujícího hlavního předmětu 2. ročníku všeob. lékařství Struktura a funkce lidského těla (Modul A). Znalost všech těchto preparátů je zásadní pro splnění kolokvií z histologie, která probíhají prakticky – je nutné preparát poznat a umět popsat základní struktury.

CAVE!!! Atlas se stále připravuje – některé preparáty se teprve chystají (zejména pro letní semestr).

CAVE!!! Chybí finální kontrola – rozsáhlejší zásahy do atlasu prosím předem diskutujte.

Histologický atlas 3. LF UK

Preparáty pro každý modul jsou rozděleny na několik menších sad, buď podle typu tkáně, anebo orgánové soustavy. Mezi těmito preparáty lze listovat pomocí navigace na konci každé stránky. Některé preparáty jsou totožné pro oba moduly.