Uživatel:Nemejcova

From WikiSkripta


Rank Učitel.svg
Tento uživatel je učitel
v oboru patologie.

doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.

Docent

Ústav patologie 1. LF UK

kontakt