Uživatel:Nemekar/MEFANET

Z WikiSkript

Články ve WikiSkriptech a ideální článek[upravit | editovat zdroj]

WikiSkripta žijí snahou autorů a redakce o vytvoření a vylepšování co nejbohatšího množství kvalitních článků primárně určených pro posluchače všeobecného lékařství. Ideální článek ve WikiSkriptech v sobě snoubí vyvážený obsah a formu.

Název takového článku má být stručný a výstižný, aby byl dobře vyhledatelný. V názvu neužíváme speciálních znaků (dvojtečky, lomítka aj.). Článek by měl být uveden srozumitelnou definicí problematiky.

Obsahem WikiSkript jsou zejména pregraduální texty (často v rozsahu zkouškových otázek), přičemž je kladen důraz na jejich důvěryhodnost (systém kontrol učitelem) a neporušování autorských práv (čerpá se z více důvěryhodných zdrojů, které jsou ve článku náležitě citovány).

Článek nemá být příliš dlouhý, ani příliš zkratkovitý. Obecně se by měl mít rozsah krátké kapitoly ve skriptech či učebnici, ideálně do délky 1,5 stránky A4. Termíny použité v textu jsou prolinkovány s dalšími články pomocí dvojitých hranatých závorek. Lze sestavovat články zastřešující i podstránky (obsahující detailnější informace), stejně jako užívat externích odkazů (např. na Wikipedii).

Struktura článku má být co nejvíce přehledná, zajišťují ji především nadpisy 1. a 2. úrovně, které zároveň tvoří obsah článku, usnadňující čtenáři orientaci. Pro zpřehlednění a zjednodušení textu lze užívat odrážek. Vlastní text lze v různé míře zvýrazňovat, platí však pravidlo co největší uniformity článků na WikiSkriptech. Ideální článek je vždy doplněn obrázkem či schématem. Takový článek je pro čtenáře poutavější a zároveň edukativnější.

Ve WikiSkriptech je užíván progresivní pravopis, stejně jako je dbáno na dodržování typografických norem.

Každý článek je zařazen do příslušných kategorií a portálů, které odpovídají předmětům vyučovaným na lékařské fakultě či klinickým oborům.

Článek s medicínskou problematikou může obsahovat následující části (nadpisy):

  • úvod,
  • etiopatogeneze choroby,
  • klinický obraz,
  • diagnostika (laboratorní diagnostika a zobrazovací metody),
  • diferenciální diagnóza,
  • léčba,
  • použitá literatura/zdroj/reference,
  • související články,
  • externí odkazy,
  • doporučená literatura.