Uživatel:ParcervenychBot/Pískoviště

Z WikiSkript

parcervenychBot je stránka a uživatelské rozhraní pythonovského botu [1] uživatele Pavla Duška.

Úkoly, které bot provádí[upravit | editovat zdroj]

 • vyhledávání článků, které postrádají odkaz na portálu

Úkoly, které bota ještě čekají (TODO)[upravit | editovat zdroj]

 • odstranění duplicitních nadpisů (článek začíná stejným nadpisem, jako je název stránky)
 • řízení redakčního zpracování článků (vkládání šablony redakce na všechny diskusní stránky hlavního jmenného prostoru)
 • vyhledávání souvisejících článků na jiné wiki nebo bráně MEFANET
 • opravy html značek (nepárové <tag> → <tag />; uzavření neuzavřených párových)
 • pravidelné uhrabávání pískoviště

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Dokumentace[upravit | editovat zdroj]

Úvodní nastavení[upravit | editovat zdroj]

Pro správnou funkci bota je nutné ve zdrojovém kódu nastavit hodnotu

 • user_name na přihlašovací jméno uživatele wikiskript a
 • password na jeho přihlašovací heslo.

Dále by měla být nastavena hodnota

 • url na URL API serveru wikiskript (https://www.wikiskripta.eu/api.php),
 • upload_server na URL komunikujícího serveru pro nahrávání výstupu bota (vytvořil jsem takový skript na http://myform.xf.cz/wiki/upload.php) a
 • noportal_whitelist_link na URL textového souboru, v němž je uložen seznam názvů článků, které mají být při hledání článku bez odkazu na portálu ignorovány. V tomto textovém souboru by měl být každý název článku na samostatném řádku.

V případě, že nemá být hlášení vypisováno na obrazovku (třeba pokud běží program na pozadí), ale do souboru, je třeba nastavit hodnotu

 • logfile_name na název souboru, kam mají být hlášení ukládána.

Opakované pouštění[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud má být bot pouštěn opakovaně, ale nebude to provádět vnější skript či operační systém, je třeba nástavit time_period počet vteřin, za jak dlouho se má bot znovu spustit, a on se již o opakované spouštění postará sám.
 • Nemá-li být opakovaně spouštěn, musí být hodnota time_period nastavena na prázdný řetězec ('').
 • Má-li být pouštěn opakovaně, ale postará se o to vnější skript či operační systém, time_period musí být nastavena na prázdný řetězec a počet vteřin do dalšího spuštění se programu předává pomocí argumentu příkazové řádky.

Hlavní program[upravit | editovat zdroj]

Program postupuje přibližně takto:

 • nejprve se přihlásí k API serveru wikiskript pomocí funkce login()
 • získá seznam všech článků v hlavním jmenném prostoru pomocí funkce list_all_pages()
 • získá seznam článků, které budou při hledání ignorovány (funkce get_whitelist())
 • získá seznam všech portálu pomocí funkce list_all_pages() (jmenný prostor 100)
 • pro každý článek zjistí stránky, které na něho odkazují, pomocí funkce list_noportaly(); pokud se mezi nimi nenachází žádný portál, zařadí jej do seznamu článků bez odkazu na portálu'. Pokud se mezi nimi nachází jen portály zkouškových otázek, zařadí jej do seznamu článků s odkazem jen na portálu zkouškových otázek; ignorují se články získané funkcí get_whitelist()
 • od článků bez odkazu na portálu zjistí kategorie pomocí funkce list_pages_categories()
 • ze seznamu článků bez odkazu na portálu vyčlení články postgraduálního studia, články, které jsou podstránky, a články v kategorii hesla
 • vytvoří textový výstup seznamů ve správném formátu pomocí funkce make_output()
 • připojí k textovému výstupu hlavičku a odešle komunikujícímu serveru provádějícímu upload na internet – funkce make_upload()
 • odhlásí se od API serveru pomocí funkce logout()

Průběh své aktivity popisuje pomocí funkce logging(), která v případě, že je nastavena hodnota logfile_name, ukládá svá hlášení do souboru, jinak je vypisuje na obrazovku (standardní výstup).

Dokumentace funkcí[upravit | editovat zdroj]