Uživatel:Pavel Dusek/atestace/O1

Z WikiSkript

Sval[upravit | editovat zdroj]

Svalová vlákna kosterního svalu jsou tvořená myofilamenty. Myofilamenta jsou z bílkovin aktinu, myosinu, nebulinu, tropomyosinu, troponinu, titinu (konektinu), desminu a vimentinu.

Aktin je globulární protein, jeho molekuly jsou propojeny do formy vzhledu "šňůry perel", dva tato řetězce jsou spojeny k sobě nebulinem.

Myosin (konkrétně myosin II) je tvořen hexamerem obsahující dva identické těžké řetězce, dva identické lehké P řetězce a dva alkalické řetězce. Exprese konkrétních řetězců myosinu ovlivňuje celkové funkční vlastnosti svalu. Tím se určují základní typy svalových vláken:

Typ 1 2A 2B
Český název pomalá červená rychlá červená rychlá bílá
Anglický název slow oxidative fast oxidative glycolytic fast glycolytic
Exprimovaný myosin II myosin heavy chain 1 (MHC1) myosin heavy chain 2a (MHC2a) myosin heavy chain 2b (MHC2b)
Síla střední vysoká maximální
Převažující metabolismus betaoxidace Krebsův cyklus anaerobní, kreatininfosfát
Unavitelnost malá střední vysoká
Prokrvení vysoká kapilarizace střední kapilarizace málo prokrvené
Vápníková pumpa středně účinná vysoce účinná vysoce účinná

Troponin se skládá ze tří podjednotek: troponinu T, troponinu C a troponinu I.

Myofilamenta (svalová vlákna) jsou polynukleární buňky. Skládají se ze sarkomer. V sarkomeře jsou propletená myosinová a aktinová filamenta. Myosinová jsou upevněná v M linii, aktinová jsou upevněná v Z linii. Linie a Z a linie M jsou propojena flexibilním titinem. Pevnost hexagonální struktuře dodávají fixační bílkoviny desmin a vimentin. Navázáním čtyř kalciových iontů na troponin C se změní struktura troponinu, který přestane blokovat žlábek v aktinové dvoušroubovici, tropomyosin se posune a přestane blokovat vazbu mezi aktinem a myosinem. Vazbou na aktin se myosinová vlákna posunou a dojde k přiblížení Z a M linií.


Dystrofinový komplex. Okohybné svaly neobsahují dystrofin.

Pojem Vysvětlení
Kontraktura pravá
Spasmus (kontraktura nepravá)
Hypertrofie zesílení svalových vláken opakovaným používáním
Hypotrofie
Pseudohypotrofie nahražení
Fascikulace
Myokimie
Nozologická jednotka Zkratka Typ funkčního deficitu Topografie Časový průběh Heredabilita Poznámka
Facioskapulohumerální dystrofie FSHMD svalová slabost pletencová slabost
Plentencová dystrofie svalová slabost symetrická pletencová
Hereditární distální myopatie svalová slabost symetrická distální většinou je distální svalová slabost neuropatická, toto je výjimka
Polymyozitída idiopatická svalová slabost, bolest symetrická pletencová
Polymyozitída trichinová svalová slabost, bolest symetrická pletencová
Polymyozitída s deficitem kyselé maltázy svalová slabost, bolest symetrická pletencová
Dermatomyositida svalová slabost, bolest symetrická pletencová
Myozitída s inkluzními tělísky IBM
Fokální myositida
Kongenitální desminopatie
Myotonická dystrofie
Emeryho-Dreifussova dystrofie
Okulofaryngodistální myopatie
Skapuloperoneální syndrom
Myasthenia gravis únavnost
Lambert-Eatonův myastenický syndrom únavnost
Exoftalmická tyoreotoxická oftalmopatie
Mitochondriální myopatie
Fokální posteriorní cervikální myopatie
Amyotrofická laterální skleróza
Glykogenózy
Monoplegická alkoholická myopatie
Diabetický svalový infarkt
Beckerova svalová dystrofie
Duchennova svalová dystrofie
Svalová atrofie z inaktivity
Steroidní myopatie
Akutní rabdomyolýza
Familiární periodické paralýzy
Metabolické myopatie
Sarcomere.svg

Nervosvalový přenos[upravit | editovat zdroj]

Periferní nerv[upravit | editovat zdroj]

Nervový kořen[upravit | editovat zdroj]

Reflexní míšní odpovědi[upravit | editovat zdroj]

Kortikospinální dráha[upravit | editovat zdroj]