Uživatel:Pedro42/Pískoviště

Z WikiSkript

Co je bioenergetika[upravit | editovat zdroj]

 • Je jedna z metod, která vede k obnově a uvolnění vitality. Úzce souvisí s východními naukami o vědomí a těle a následně ovlivňuje i oblast západní psychologie.
 • V čínské medicíně chápou bioenergetiku jako šíření energie dráhami v těle – meridiány. Zdraví je chápáno jako rovnováha, kde energie plynule proudí celým tělem. Naopak je tomu u nemoci. Jedná se o nerovnováhu nebo jakou si překážku v proudění energie tělem.
 • Bioenergetikou se zabýval rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich. Jeho práce a učení ovlivnilo amerického lékaře a psychoanalytika Alexandera Lowena, který nadále rozvíjel poznání o bionergetice a taktéž svou vlastní věděckou praxi, jež vyústila v padesátých letech ve vytvoření nového psychoterapeutického směru – bioenergetická analýza. V roce 1954 A. Lowen spolu s Johnem Pierrakosem založili Institut pro Bioenergetickou analýzu
 • Bioenergetika se pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů těla.
myšlenkové procesy
osobnost city - emoce hierarchie funkcí osobnosti
pohyby
energetické procesy

Zdroj: Lowen, A. Bioenergetika – Terapie duše pomocí práce s tělem, 2. vydání. PORTÁL, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7367-189-1--Bugcza (diskuse) 21. 4. 2013, 18:49 (CEST)

 • Tato pyramida ukazuje na blízký a bezprostřední vztah mezi rozličnými funkcemi osobnosti a energetickými pochody.
Alexander Lowen - 2002.png

Teorie A. Lowena[upravit | editovat zdroj]

 • Podle A. Lowena člověk disponuje životní energií, která ale může být blokována vnitřními zábranami. Hovoříme o nepříjemných zážitcích např. z ranného dětství, které se zachytí v našem těla a vytvoří tzv. energetický blok. Ten pojmenujeme jako svalový pancíř, který negativně ovlivňuje plynulý tok a distribuci energie v těle. Tyto bloky mají za následek pocity strachu a úzkosti.
 • Člověk se s dostatkem energie pohybuje lehce, uvolněně, harmonicky a klidně.
 • Naopak lidé s nedostatkem energie vykazují mnohdy škubavé pohyby, které působí napjatým, trhavým a hektickým dojmem. V mnoha případech jsou hyperaktivní a netrpěliví, jako by byli připraveni k akci či sebeobraně a svým dojmem vyzařují schopnost dokázat spoustu věcí. U dospělích lidí je nadměrná hyperaktivita přiřazována k obrannému mechanismu proti depresi.


Cíl bioenergetiky[upravit | editovat zdroj]

 • Terapeutickým úkolem bioenergetiky je zvyšování hladiny energie člověka a znovu vytvořit plynulé proudění energie tělem.
 • Cílem je osvobodit člověka traumatických zážitků z minulosti, jež se projevují křečovitostí a chronickým napětím v těle. Napětí se objevuje ve svalstvu brady, krku, svalech ramen, hrudníku a zádovém svalstvu, svalstvu břicha a v pánevním svalstvu.
 • Jako důsledek tohoto napětí je pak nedostatečné a špatné dýchání. Povrchové dýchání později způsobuje nedostatečnou látkovou výměnu a vede k poklesu energie.
 • K navození správného toku energie tělem, se provádějí bioenergetická cvičení, která uvolňují chronické svalové napětí. Důležitou roli v terapii hraje dýchání. Je to proces, který můžeme do určité míry vědomě ovlivnit.
klidné dýchání – dýcháme klidně, jde tedy o přirozený průběh, který považujeme za zdraví
námáhavé dýchání – při námaze, průběh dýchání můžeme tlumit nebo zesilovat. Důsledkem této kontroly, často nevědomé, je povrchní, tlumené dýchání spojené se ztrátou vitality a životních projevů.


Vhodná bioenergetická cvičení[upravit | editovat zdroj]

 • Bionergetická cvičení pomáhají dostat se do kontaktu se sebou samým při pocitu vnitřní prázdnosti a při pocitech slabosti a úzkosti. Tato cvičení jsou užitečná nejen pro zdravého člověka, ale je přínosem i u těch tělesných onemocněních, které souvisejí s duševními problémy – psychosomatickými problémy. Dále se využívá u mnoha funkčních potíží jakými jsou např. problémy s krční a bederní páteří, u žaludečních potíží, u funkčních sexuálních poruch a u některých gynekologických obtíží.


 • Existují tzv. typické vnitřní postoje, kterými se vyjadřují společně tělo i duše – vnější tělesné znaky a pocit, jak prožíváme své tělo, jak se obracíme ke světu...
 • Každý postoj se vyznačuje svými silnými a slabými stránkami, typickým utvářením mezilidských vztahů a charakteristickými zdravotními problémy. Tato typologie pomáhá při výběru vhodného cvičení a k vytvoření indivuiduálního plánu cvičení.


Typické vnitřní postoje[upravit | editovat zdroj]


,, Žiji převážně ve své hlavě,,[upravit | editovat zdroj]

 • lidé, kteří přikládají velký význam svým myšlenkám, vůli a představám. Jsou pro ně důležitější než vlastní prožitky
 • tělo připomíná kámen, sklo nebo ocel
 • mimika je nepohnutá, žijí uzavřeně
 • z energetického hlediska jako by byli,,zmrazení,,


 • blok – spodina lebeční
 • cvičení – základní cviky, protahování šíje, stržení masky, odlehčení hlavy,,,nebe a země,,, proudění, rytmické vyklepávání pánve...


,, Potřebuji...,,[upravit | editovat zdroj]

 • trvalý pocit nedostatku, pocit potřeby něčeho, čeho se jim nedostává, hluboko zakořeněný pocit prázdnoty, pocit, že jim v životě něco chybí...
 • přesvědčení, když se pocit stupňuje:,,Stejně nic nedostanu, proto raději nic nepotřebuji,, - tělo vykazuje známky nedostatku – nedostatečná svalová hmota, astenik, snadno se unaví a lehce se vzdávají


 • blok – nejsou, obtížné je však nashromáždit energii a cíleně vstoupit do kontaktu s okolím
 • cvičení – základní, rozhýbání, vyjádření agrese, uzemňování, sed s oporou o zeď, bioenergetický pluh,,,nebe a země,,, vnitřní úsměv, dotyk a dech, vynoření a ukončení...


,,Jsem největší, nejlepší a nejkrásnější,,[upravit | editovat zdroj]

 • dvojí život, navenek jim záleží, aby měli převahu
 • pokoušejí se oslnit vlastnostmi a schopnostmi a lákají svým kouzlem
 • uvnitř se však cítí prázdně a zklamaně
 • tělesné pocity bývají málo vyvinuty, disponují s určitou energií a jejich tělo působí vzpřímeně, horní polovina těla dominuje
 • tito lidé se zabývají především svou,,image,, - to je odvádí od jejich pocitu prázdnoty a zranitelnosti


 • blok – blokace kontaktu se zemí, dolní končetiny napjaté, pánev úzká a,,stažená,,
 • cvičení – základní, vyjadřování agrese, pohyb pánví, protahování šíje, cvičení napomáhající tělesnému uzemnění, pérování pánví, proudění...


,,Mám toho po krk!,,[upravit | editovat zdroj]

 • pocit toho, že je všeho,,příliš,,
 • příliš mnoho nároků a úkolů, možná i příliš jídla
 • potlačená zlost – přijímají vše bez dostatečné volby, spolknou bez odporu i to, co je nestravitelné a potlačují svůj vztek
 • působí jako by měli na ramenou náklad – hypertrofie svalstva a tuku, krk krátký, jejich pohyby jsou těžkopádné


 • blok – krční oblast
 • cvičení – základní, údery, uzemňování, protahování šíje, cvičení k prohloubení dechu, vyvztekání,,,odevzdávání se,,, dotyk a dech...


,,Nesmím dát najevo svou slabost,,[upravit | editovat zdroj]

 • projevují se velmi rozumně, kontrolují se, vystupují korektně
 • mají obavy z toho, že jakýkoli osobní nebo citový projev odhalí jejich zranitelnost
 • uvnitř velké množství energie, která se sice šíří tělem, ale nedostane se až k povrchu – kontakt s okolím


 • blok – nejsou lokalizovány uvnitř těla, ale spíše na povrchu, v tělesném výrazu – v očích, v hlasu, ale také v oblasti srdce a hrudníku, je tu zde blokováno vybití, obtížné se uvolnit, otevřít se, oddat se proudění energie
 • cvičení – základní, údery, uzemňování, stržení masky, kmitání a údery pánví, vnitřní úsměv...


Co je třeba vědět pro praxi[upravit | editovat zdroj]


Kde cvičit - prostor, ve kterém se klient bude cítit dobře a ve kterém se budeme moci volně pohybovat, dbát na příjemné osvětlení (denní světlo), nedoporučuje se světlo zářivek, dobře větraný prostor
Kdy cvičit - dle klienta, nerušené cvičení, nemělo by se cvičit bezprostředně po jídle a nikdy pod vlivem alkoholu
Jak se obléci - lehké, pohodlné oblečení z přírodních materiálů
Co potřebujeme ke cvičení - podložka, která je příjemná na dotyk, nejlépe dvě vlněné deky a tzv. dechové válce,, - 2 – 3 srolované deky do ruličky

Na co bychom měli dbát při cvičení[upravit | editovat zdroj]


Základní cviky - jsou základem bionergetické práce a mají se provádět 2-3krát týdně, důležitost je pořadí prováděných cviků Doplňková cvičení - po zvládnutí základních cviků, cviky dle aktuálních potřeb nebo se řídit podle vnitřních postojů Cviky pro všední den - po zvládnutí základních a doplňkových cviků, 5-10minutové cvičení, pomáhají zůstat v kontaktu se sebou samým a tím uvolnit tělesné napětí a každodenní vnitřní stres

Tělesné a duševní reakce[upravit | editovat zdroj]


Během cvičení vznikají tělesné a duševní reakce, které se mohou zdát poněkud nezvyklé. Tyto reakce jsou přirozené a i žádoucí.

 • Objevení potlačených pocitů – vnímáme smutek, pocity rozkoše, agrese či radosti - nepotlačovat!!!, nechat volně plynout
 • Třes a vibrace – vibrace v nohou, které se šíří až do pánve, proudění tepla
 • Pulzování, tepání, proudění – uvolnění tělesného napětí, pocity pulzování, tepání, kručení nebo proudění v břiše, hrudníku nebo končetinách
 • Zívání, říhání, nevolnost, nadýmání – uvolnění vnitřního napětí, umožnit volný průchod!!! - zívání uvolňuje napětí v oblasti bránice, šíje a dolní čelisti, říhání žaludek, bránici a jícen
 • Mírné bolesti – dochází k vybíjení,,naskladované energie,,
 • Mírná závrať – normální reakce na nadměrný přívod kyslíku při prohloubeném dýchání, na které nejste zvyklí.
 • Dalšími projevy, které se vyskytují u cvičení je pláč, úzkost, přání zakřičet si a další
 • Při postupném uvolňování napětí se současně vybavují klientovi obrazy, fantazie a vzpomínky
Základní pozice.jpg

Základní cviky[upravit | editovat zdroj]

Nezbytně nutné je provádět cviky v předepsaném pořadí!!!

 • Naladit se a nechat doznívat prožitek – rozvíjení vnitřní pozornosti


základní pozice[upravit | editovat zdroj]

 • postavit se pohodlněji do základní pozice – kolena jsou lehce pokrčená, hlava, ramena a paže jsou uvolněné, zavřít oči a upotat svou pozornost na vnitřní prožívání


cvičení ve stoje[upravit | editovat zdroj]

 • rozhýbání a rozproudění


napínání a protahování[upravit | editovat zdroj]
Protahování prstů nohou.jpg
 • základní pozice, obě paže zvednout zpříma nahoru nad hlavu
 • ruce spojit nad hlavu tak, že zaklesnete prsty rukou do sebe, dlaně přitom směřují ke stropu
 • dále jsou cviky zaměřené na propínání svalstva až k břišní oblasti, vyceňování zubů, boxování do všech stran nekontrolovatelně


doznívání prožitku[upravit | editovat zdroj]
 • základní postoj, sledovat změny v prožívání, pátrat po nich


protahování prstů nohou[upravit | editovat zdroj]
 • základní postoj, jedna noha postavená svisle k podložce a opřená o prsty, které se ohýbají směrem dovnitř, k chodidlu
 • postupně zvyšovat tlak na nohu směrem k podložce, dokud není pocit bolesti
 • současně uvolňovat čelistní kloub krouživými pohyby
 • pří dýchání zdůraznit výdech a vyjádřit pocity, které jsou cítit při protahování, tichými zvuky, jako např.,,ách,, nebo,,óch,,
 • dále následují cviky protahování kloubu nártu, zdůraznění výdechu, vytřepání dolních končetin...
Uzemňování.jpg
vyjádření agrese[upravit | editovat zdroj]

sekání dříví

 • základní postoj, zdvihnout obě paže s prsty rukou zaklesnutými do sebe vysoko za hlavu, potom udeřit pažemi plnou vahou dopředu dolů mezi vaše roztažené dolní končetiny
 • měli bychom cvičit energicky a naplno
 • další cviky - poskakování a dupání


uzemňování[upravit | editovat zdroj]
 • předklon – provádět hned po poskakování a dupání, základní postoj, horní polovinu těla nechat volně viset, kolena mírně pokrčená
 • dále následuje,,slon,,, sténavě vydechovat, vzpřímení, uvolnění dolních končetin, doznívání prožitku
Pohyby pánví .jpg
pohyby pánví[upravit | editovat zdroj]
 • úklony, rytmické houpání, předklony a záklony pánve, kroužení pánví, doznívání prožitku


protahování šíje[upravit | editovat zdroj]
 • sklonění šíje a svěšení hlavy, kroužení krkem


stržení masky[upravit | editovat zdroj]
 • k uvolnění svalstva obličeje
 • základní postoj, položit otevřenou dlaň jedné ruky na obočí a čelo nad kořen nosu, druhou ruku položit dlaní příčně přes hřbet nosu a lícní kosti
 • oběma rukama tlačit silně na kůži obličeje a začít jimi současně pohybovat v opačném směru


cvičení v leže[upravit | editovat zdroj]

 • protahování pomocí dechového válce
V leže.jpg
základní poloha[upravit | editovat zdroj]
 • leh na zádech na podložce, kolena pokrčená v ostrém úhlu, nohy spočívají celými chodidly na podložce asi 30 cm od sebe, paže položeny podél těla, hlava rovně, oči zavřené, šíje je pokud možno uvolněná


 • ,, nebe a země,,
 • bioenergetický pluh
 • rytmické vyklepávání pánve
 • pérování pánví
 • vnitřní úsměv
 • dotyk a dech
 • vynoření a ukončení


Doplňková cvičení[upravit | editovat zdroj]


 • prohloubení vnímání sebe samého -,,doznívání,,
 • sed s oporou o zeď
 • vibrace stehen
 • klesání a položení na zem
 • proudění – kroužení nohama, otevírání pánevního dna
 • cvičení na vyjadřování agrese – údery, vyvztekání
 • cvičení k prohloubení dechu, pro ramena a šíji, odlehčení hlavy...


Závěr[upravit | editovat zdroj]

Bioenergetická cvičení nám mohou pomoci k tomu, abychom zůstali v kontaktu s naším cítěním v každodenním životě, uvolnili se od napětí a neuvázli tak ve svém těle. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu lidského života.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

http://www.bodyterapie.cz/bioenergeticka-cviceni.html
http://www.paramita.cz/rozvojove-skupiny
http://www.celostnimedicina.cz/bioenergetika.htm

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Hoffmann, R. Gudat, U. Bioenergetická cvičení, 2. vydání. PORTÁL, 2009. 96 s. ISBN 978-80-7367-231-7
Lowen, A. Bioenergetika – Terapie duše pomocí práce s tělem, 2. vydání. PORTÁL, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7367-189-1
Nekompletní citace webu. . bodyterapie.cz : tělo je náš dům na tomto světě, vejděmědovnitř [online]. ©2008. Poslední revize 2012-09-19, [cit. 2013-05-08]. <http://www.bodyterapie.cz/o-nas.html>.

Nekompletní citace webu. . Paramita : Prostor pro rozvoj s profesionální podporou [online]. Poslední revize 2012-05-01, [cit. 2013-05-08]. <http://www.paramita.cz/rozvojove-skupiny>.

MÄRTL, Radek. Celostnimedicina.cz : Informační server o zdraví z pohledu celostní, přírodní, alternativní medicíny [online]. ©2004. Poslední revize 2007-07-27, [cit. 2013-05-08]. <http://www.celostnimedicina.cz/bioenergetika.htm>.

Vypracovaly[upravit | editovat zdroj]

Tkadlecová Petra, Burgárová Kristýna