Uživatel:Slepi/Moudrost davů

Z WikiSkript


Francis Galton: Vox populi[upravit | editovat zdroj]

Francis Galton byl vlastně praotcem myšlenky moudrosti davů. Popsal experiment na tržišti, kdy 800 návštěvníků mělo odhadnout váhu vola. Medián (tehdy Galtonem nazvaný middlemost estimate) se pohyboval blízko realitě.

GALTON, FRANCIS. Vox Populi. Nature [online]. 1907, roč. 1949, vol. 75, s. 450-451, dostupné také z <http://galton.org/essays/1900-1911/galton-1907-vox-populi.pdf>. ISSN 0028-0836. DOI: 10.1038/075450a0.


James Surowiecky: The Wisdom of Crowds[upravit | editovat zdroj]

SUROWIECKY, James. The Wisdom Of Crowds. 1. vydání. Anchor Books, 2005. 306 s. ISBN 9780385721707.


Jan Lorenz: How social influence can undermine the wisdom of crowd effect[upravit | editovat zdroj]

Pokud účastníci davu znají odhady ostatních (nebo průměr odhadů ostatních), moudrost davu se vytrácí. Zužuje se různorodost názorů do té míry, že odhady přestávají být spolehlivé a přesné. Toto se děje třemi způsoby (efekty):

  • efekt společenského vlivu snižuje rozmanitost názorů davu, aniž by zmenšil celkovou kolektivní chybu,
  • efekt snižování rozsahu posouvá pozici kolektivního názoru směrem k extrémům,
  • efekt důvěry způsobuje sbližování odhadů navzdory jejich nedostatečné přesnosti vlivem důvěry jednotlivců.

LORENZ, J., H. RAUHUT a F. SCHWEITZER. How social influence can undermine the wisdom of crowd effect. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011, roč. 22, vol. 108, s. 9020-9025, ISSN 0027-8424. DOI: 10.1073/pnas.1008636108.


Feng Shi: The wisdom of polarized crowds[upravit | editovat zdroj]

SHI, Feng, Misha TEPLITSKIY a Eamon DUEDE. The wisdom of polarized crowds. Nature Human Behaviour. 2019, roč. 4, vol. 3, s. 329-336, ISSN 2397-3374. DOI: 10.1038/s41562-019-0541-6.