Uživatel:Tomasfurst99/Knihy/biofyzika

Z WikiSkript
Stáhněte si všechny články najednou!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Biofyzika[upravit | editovat zdroj]

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]

Hmota a energie
Vlnově-korpuskulární dualismus
Stavba hmoty
Standardní model částicové fyziky
Biomechanika tkání
Biomechanika kapalin
Biomechanika krevního oběhu
Akustika
Biofyzika sluchu
Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
Ultrazvukové vlnění
Účinky ultrazvuku
Ultrazvuk v různých prostředích a tkáních
Rázová vlna
Diagnostické užití ultrazvuku
Terapeutické užití ultrazvuku
Dopplerovská ultrasonografie
Elektrické a magnetické pole
Elektromagnetická interakce
Elektrostatické pole
Elektrický dipól
Potenciál mezi dvěma fázemi
Iontová vazba
Magnetické pole
Magnetický dipól
Lorentzova síla
Nukleární magnetická rezonance
Účinky elektrického proudu a elektromagnetických polí na organismus
Termodynamický systém
Termodynamika a živé organismy
Účinky teploty na organismus
Měření teploty
Termografie
Termoterapie
Působení vysokých teplot na organismus
Působení nízkých teplot na organismus
Bioenergetika buňky
Světelná mikroskopie
Rozlišovací schopnost lidského oka
Princip zobrazení optickým mikroskopem
Konstrukce a funkce světelného mikroskopu
Abbeho teorie
Mez rozlišení mikroskopu
Zvětšení mikroskopu
Hloubka ostrosti mikroskopu
Kontrast obrazu mikroskopu
Mikroskopie pro procházející světlo
Mikroskopie pro dopadající světlo
Mikroskopie s fázovým kontrastem
Inverzní mikroskop
Polarizační mikroskopie
Interferenční mikroskopie
Fluorescenční mikroskop
Konfokální mikroskop
Elektronový mikroskop
Srovnání mikroskopických technik
Laser
Biofyzikální principy v regenerativní medicíně
Liposomy a řízené uvolňování léčiv
Oko (biofyzika)
Fluorescence
Biologická membrána a transport látek přes biologickou membránu
Cytoskelet z pohledu biofyziky
Tkáně z pohledu biofyziky
Mechanické vlastnosti tkání – úvod
Mechanické vlastnosti tkání - Opěrný a pohybový systém
Mechanické vlastnosti tkání - Cévní systém
Mechanika dýchání
Mechanické vlastnosti tkání - Trávicí systém
Mechanické vlastnosti tkání - Vylučovací systém
Mechanické vlastnosti tkání - lidský hlas a tvorba lidského hlasu
Elektrické a magnetické vlastnosti tkání
Magnetické signály tkání
Biosignály
Organismus jako přenosová soustava biosignálů
Časový a fyzikální rozměr biosignálů
Fyzikální povaha různých biosignálů
Charakteristiky biosignálů
Periodicita a quasiperiodicita
Frekvenční a výkonové spektrum
Snímače a převodníky biosignálů
Polygrafický záznam
Biofeedback
Neinvazivní monitoring krevního tlaku (pediatrie)
Elektrické biosignály
Elektrická aktivita buněk, tkání a orgánů
Akční a sumační potenciály
Nativní záznam a provokační testy
Evokované potenciály
Rušení biosignálů a artefakty
Unipolární a bipolární zapojení elektrod
Diferenciální zesilovač
Časové konstanty a filtry
Elektrokardiografie
Elektroencefalografie
Optika
Fotometrie
Elektromagnetické ionizující záření
Ionizace
Srážková ionizace
Zářivá ionizace
Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra
Rtg záření - mechanismus vzniku
Comptonův jev - v čem spočívá
Comptonův jev - co dokazuje, přínos
Záření gama – fyzikální povaha, oblast spektra
Záření gama – mechanismus vzniku
Absorpce, Lambertův zákon
Polotloušťky různých látek
Radioaktivita
Rtg záření v medicíně
Rentgenové záření
Princip zobrazení pomocí RTG záření
Skiaskopie
Skiagrafie
Výpočetní tomografie a Hounsfieldovy jednotky
Angiografie
RTG terapie
Záření gama v medicíně