Uživatel:Vízek

Z WikiSkript

U
Tento uživatel je učitel
v oboru Patologická fyziologie.

Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK
Kontakt