Uživatel:Vendy b/Pískoviště

Z WikiSkript

Placebo je objektivně neutrální látka, která vyvolává fyziologickou odpověď. Má vliv na symptomy či onemocnění, ačkoliv nemá specifický vztah k tomu, co by měla léčit. K ozdravným procesům dojde pravděpodobně na základě sugesce (ovlivňování myšlení či představ). Můžeme ho také vysvětlit pomocí jednoduchého podmiňování, kde se tvoří mezi podáváním léku a pocitům úlevy.

Účinek léku je daný jednak jeho stránkou chemickou (aktivní látkou), ale také zde hraje roli sugestivní faktor - placebo. Při testování nových léků se sleduje, jak je nově vyvíjená látka účinná oproti placebu. Na placebo nejlépe reagují úzkostní extroverti. Nejvýrazněji se projevuje při mírnění bolestí a při úzkostech.

Další struktury[upravit | editovat zdroj]

 • plica interureterica je řasa sliznice spojující ostia ureterum podložená svalovinou. Za ní je sliznice měchýře vkleslá, čímž vzniká fossa retrotrigonalis.
 • uvula vesicae se nachází při zadním okraji ostium urethrae internum. Je to sliznice vyvýšená pomocí cévnatého vaziva. U ženy není příliš nápadná. U muže ji nalezneme v místě středního laloku v, který při zbytnění přehrne sliznici uvuly přes ostium urethrae internum, a tím brání normálnímu odtoku moči.
 • Bellovy snopce jsou svalové proužky po stranách vyzdvihující řasy sliznice.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GRIM, Miloš. Základy anatomie : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 3. - vydání. Galén, 2005. 163 s. ISBN 9788024609898.
1,25-dihydroxycholekalciferol, Kalcitriol
chemická struktura 1,25-hydroxycholekalciferolu
chemická struktura 1,25-hydroxycholekalciferolu
Prekurzor 25-hydroxycholekalciferol
Žláza proximální tubuly ledvin
Cílový orgán/tkáň střevo
Účinky viz článek


Kalcitriol patří mezi steroidní hormony. Je nejúčinnější metabolit vitaminu D3 (cholekalciferolu), jako hormon se podílí na regulaci hladiny vápníku v těle. Tvoří se hydroxylací 1-hydroxycholekalciferolu v proximálních tubulech ledvin.

Biologické účinky[upravit | editovat zdroj]

 • Zvyšuje resorpci vápníku a fosfátů v tenkém střevu.
 • Podporuje funkci parathormonu při reabsorpci vápníku v ledvinách a spolu stimulují uvolnění vápníku z kostí.
 • Podporuje remodelaci kostí u dospělých.
 • Zvýšením kalcemie klesá aktivita kalcitriolu i PTH.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MURRAY, Robert K.. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 1998. ISBN 80-7319-013-3.
 • OTOMAR, Kittnar a A KOLEKTIV. Lékařská fyziologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2011. 800 s. ISBN 9788024795287.

Reference:

[1]

 1. knížečka - ISBN

na konec psát kromě portálu i kategorie


Vzorce[upravit | editovat zdroj]

[math]\displaystyle{ \frac{a_i}{b^{2+1}} }[/math]

[math]\displaystyle{ SO_4^{2-} }[/math]

[math]\displaystyle{ O^{-2}\cdot }[/math]

[math]\displaystyle{ x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} }[/math]

[math]\displaystyle{ E= \hbar*\omega = \frac{h*c}{\lambda} }[/math]

[math]\displaystyle{ Ba^{2+}+SO_4^{2-}\Rightarrow BaSO_4 }[/math]

[math]\displaystyle{ ^{13}_6\mbox{C} }[/math]

Chemické vzorce[upravit | editovat zdroj]

[math]\displaystyle{ \rightleftharpoons }[/math] D Glukóza¨

asjks