Uživatel:Vlada

Z WikiSkript

RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD

odborný asistent (vysokoškolský učiteľ)

Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie, LABMED a.s.,

LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice, 040 13