Uživatel:Wikimiky/Pískoviště

Z WikiSkript

Český registr dárců krvetvorných buněk

 • dříve nazýván Český registr dárců kostní dřeně
 • vznikl roku 1991 v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze
 • registr eviduje a vyhledává potencionální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů všeobecně známých jako "typizace HLA" (Human Leukocyte Antigen - systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného - je tedy nutné mít k dispozici široké spektrum možných kombinací HLA znaků, abychom vyhledali shodného dárce, což v praxi znamená mít dostatečné množství dárců)
 • na světě existuje více než 60 registrů, v nichž je evidováno už téměř 19 milionů lidí


Podmínky pro vstup do registru

 • věk 18 - 35 let (evidence v registru do 60 let věku, nepožádá-li člověk o vyřazení nebo nenastanou-li okolnosti bránící případnému darování krvetvorných buněk)
 • dobrý zdravotní stav a žádné závažné onemocnění (infekční žloutenka, tuberkulóza, těžké astma, AIDS, závažné onemocnění krve, cév, srdce, chronické onemocnění vnitřních orgánů, cukrovka)
 • neužívá-li člověk dlouhodobě některé léky
 • váha alespoň 50 kg
 • vstupní odběr krve a poskytnutí kontaktních údajů do databáze registru


Jak se vyhledává dárce pro pacienta?

 • ze vzorku krve odebrané při vstupu do registru se určí genetické znaky na bílých krvinkách (HLA)
 • v případě shody v základních genetických znacích s pacientem následuje další odběr krvepodrobnější krevní testy, které upřesní míru shody s pacientem
 • jestliže se na základě krevních testů potvrdí potřebný stupeň shody mezi dárcem a pacientem, zahájí se přípravy na odběr krvetvorných buněk (podrobné vyšetření zdravotního stavu: odběr krve pro laboratorní testy, RTG srdce a plic - v případě odběru kostní dřeně také RTG pánve, EKG, interní vyšetření; případně další doplňující vyšetření)
 • pravděpodobnost, že bude člověk vybrán jako vhodný dárce není velká – v registru může být evidován řadu let


Odběr krvetvorných buněk

 • v současnosti se krvetvorné buňky získávají dvěma způsoby:


ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ

 • z pánevních kostí (vpichy do pánevních kostí a odsátí kostní dřeně – maximálně 1500 ml, podle váhy dárce), v anestézii, 2-3 dny pobyt na lůžkovém oddělení specializovaného odběrového centra; rekonvalescence
 • po odběru pobolívají vpichy v pánevních kostech, stav dárce se vrátí do normálu do 7 – 14 dnů


ODBĚR STIMULOVANÝCH KMENOVÝCH BUNĚK Z PERIFERNÍ  KRVE

 • ambulantně bez narkózy
 • odběru předchází stimulace tvorby krvetvorných buněk (po čtyři večery před odběrem dostane dárce 1 - 2 injekce stimulačního přípravku, jehož účinkem se krvetvorné buňky vyplaví do krevního oběhu)
 • poté se provede odběr (nastimulovaných) krvetvorných buněk ze žíly pomocí přístroje – separátoru (tato procedura trvá několik hodin)
 • v případě nedostatečného množství odebraných buněk je třeba následující den provést kratší doplňující odběr
 • dárce může mít různé reakce na stimulační přípravek, většinou je to pobolívání v kostech, v kříži, bolesti hlavy, únava - podobá se to stavu při chřipce
 • potíže vyvolané stimulací odeznívají krátce po odběru


Postup při transplantaci

 • vlastní transplantace se provádí velmi jednoduše - krvetvorné buňky jsou podány do žíly (podobně jako transfúze) a samy si najdou místo v kostní dřeni, kde se usadí
 • před transplantací je nutné pacienta připravit chemoterapií nebo celotělovým ozářením, aby se zničila nemocná kostní dřeň, nebo se v kostní dřeni udělalo místo pro uchycení nové krvetvorby
 • po alogenní transplantaci musí nemocní dostávat imunosupresiva (léky potlačující nežádoucí imunitu dárce)


Nekompletní citace webu. . Český registr dárců krvetvorných buněk : O registru [online]. ©2008. [cit. 2012-01-06]. <http://www.darujzivot.cz/o-registru.php>.

DOUBEK, Michael. Příprava a postup při transplantaci [online]. ©5. 1. 2007. Poslední revize 6. 7. 2010, [cit. 2012-01-06]. <http://www.linkos.cz/transplantace-krvetvornych-bunek/priprava-a-postup-pri-transplantaci/>.