Uživatel:Zef/VI

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
G00–G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
G10–G13 Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
G20–G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy G30–G32 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
G35–G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy G40–G47 Poruchy záchvatové – paroxyzmální
G50–G59 Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení G60–G64 Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy G70–G73 Nemoci myoneurálního spojení a svalů
G80–G83 Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí G90–G99 Jiné poruchy nervové soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
G01* Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde G02* Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech
zařazených jinde
G05* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
G07* Intrakraniální a intraspinální absces a granulom při nemocech zařazených jinde
G13* Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde
G22* Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G26* Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G32* Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G46* Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech G53* Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
260 / VI. KAPITOLA
G55* Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G59* Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde G63* Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G73* Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G94* Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G99* Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G09)
G00 Bakteriální zánět mozkových a míšních plen
– bakteriální meningitida – nezařaditelný(-á) jinam
Patří sem: arachnoiditida
leptomeningitida
bakteriální
meningitida
pachymeningitida
Nepatří sem: bakteriální:
. meningoencefalitida (G04.2)
. meningomyelitida (G04.2)
. 0 Hemofilová meningitida
Meningitida jejíž původce je: Haemophilus influenzae
. 1 Pneumokoková meningitida
. 2 Streptokoková meningitida
. 3 Stafylokoková meningitida
. 8 Jiná bakteriální meningitida
Meningitida jejíž původce je:
. Escherichia coli [E.coli]
. Bacillus Friedländer
. Klebsiella
. 9 Bakteriální meningitida NS
Meningitida:
. purulentní NS
. pyogenní NS
. supurativní NS
VI. KAPITOLA / 261
G01* Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Meningitida (při):
. antraxu (A22.8+)
. kapavce (A54.8+)
. leptospiróze (A27.–+)
. listerióze (A32.1+)
. lymeské nemoci (A69.2+)
. meningokoková (A39.0+)
. neurosyfilis (A52.1+)
. salmonelové infekci (A02.2+)
. syfilis
. vrozené (A50.4+)
. sekundární (A51.4+)
. tuberkulóze (A17.0+)
. břišním tyfu (A01.0+)
Nepatří sem: meningoencefalitida a meningomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde (G05.0*)
G02* Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: meningoencefalitida a meningomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (G05.1–G05.2*)
. 0* Meningitida při virových nemocech zařazených jinde
Meningitida (způsobená) (při):
. adenoviry (A87.1+)
. enteroviry (A87.0+)
. Herpes simplex (B00.3+)
. infekční mononukleóze (B27.–+)
. spalničkách (B05.1+)
. epidemickém zánětu příušnic (B26.1+)
. zarděnkách (B06.0+)
. varicele [planých neštovicích] (B01.0+)
. Herpes zoster (B02.1+)
. 1* Meningitida při mykózách zařazených jinde
Meningitida (při):
. kandidóze (B37.5+)
. kokcidioidomykóze (B38.4+)
. kryptokokóze (B45.1+)
. 8* Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Meningitida způsobená:
. africkou trypanozomózou (B56.–+)
. Chagasovou nemocí (chronickou) (B57.4+)
262 / VI. KAPITOLA
G03 Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami
Patří sem: arachnoiditida
leptomeningitida
způsobená jinými nebo
meningitida
neurčenými příčinami
pachymeningitida
Nepatří sem: meningoencefalitida (G04.–)
meningomyelitida (G04.–)
. 0
Nepyogenní meningitida
Nebakteriální meningitida
. 1
Chronická meningitida
. 2 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
. 8 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
. 9 Meningitida NS
Arachnoiditida (míšní) NS
G04 Zánět mozku‚ míchy a mozku i míchy – encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida
Patří sem: akutní ascendentní myelitida
meningoencefalitida
meningomyelitida
Nepatří sem: nezhoubná myalgická encefalomyelitida (G93.3)
encefalopatie:
. NS (G93.4)
. alkoholická (G31.2)
. toxická (G92)
roztroušená skleróza (G35)
myelitida:
. akutní transverzální (G37.3)
. subakutní nekrotizující (G37.4)
. 0
Akutní diseminovaná encefalitida
Encefalitida
postimunizační
Encefalomyelitida
K vyznačení vakciny lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.)
. 1
Tropická spastická paraplegie
. 2 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
. 8 Jiné encefalitidy‚ myelitidy a encefalomyelitidy
Encefalitidy a encefalomyelitidy postinfekční NS
K vyznačení přidruženého epileptického záchvatu lze využít doplňkový kód (G40.-).
. 9 Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida NS
Ventrikulitida (cerebrální) NS
G05* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
Patří sem: meningoencefalitida a meningomyelitida při nemocech zařazených jinde
VI. KAPITOLA / 263
. 0* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida nebo encefalomyelitida (při):
. listeriová (A32.1+)
. meningokoková (A39.8+)
. syfilis
. vrozené (A50.4+)
. pozdní (A52.1+)
. tuberkulózní (A17.8+)
. 1* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida (při):
. adenovirová (A85.1+)
. cytomegalovirová (B25.8+)
. enterovirová (A85.0+)
. Herpes simplex (B00.4+)
. chřipce (J09+‚ J10.8+‚ J11.8+)
. spalničkách (B05.0+)
. epidemickém zánětu příušnic (B26.2+)
. planých neštovicích (B01.1+)
. zarděnkách (B06.0+)
. Herpes zoster (B02.0+)
. 2* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida nebo encefalomyelitida (při):
. africké trypanozomóze (B56.–+)
. Chagasově nemoci (chronické) (B57.4+)
. naeglerióze (B60.2+)
. toxoplazmóze (B58.2+)
Eozinofilní meningoencefalitida (B83.2+)
. 8* Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech zařazených jinde
Encefalomyelitida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom
– intrakraniální a intraspinální absces a granulom
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0 Intrakraniální absces a granulom
Absces (embolický):
. mozku [kterákoliv část]
. cerebelární
. cerebrální
. otogenní
Intrakraniální absces a granulom:
. epidurální
. extradurální
. subdurální
264 / VI. KAPITOLA
. 1 Intraspinální absces a granulom
Absces (embolický) míchy [kterákoliv část] Intraspinální absces a granulom:
. epidurální
. extradurální
. subdurální
. 2 Extradurální a subdurální absces NS
G07* Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom
– intrakraniální a intraspinální absces a granulom při nemocech zařazených jinde
Absces mozku:
. amébický (A06.6+)
. gonokokový (A54.8+)
. tuberkulózní (A17.8+)
Schistozomiový granulom mozku (B65.–+) Tuberkulom mozku (A17.8+)
Tuberkulom mening (A17.1+)
G08 Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
Septická:
. embolie
. endoflebitida
intrakraniálních nebo intraspinálních
. flebitida
žilních splavů a cév
. tromboflebitida
. trombóza
Nepatří sem: intrakraniální flebitida a tromboflebitida:
. komplikující:
. potrat‚ ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.7)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O22.5‚ O87.3)
. nepyogenního původu (I67.6)
nepyogenní intraspinální flebitida a tromboflebitida (G95.1)
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
Poznámka: Položky G09 se používá pro vyznačení stavů‚ které se primárně zařazují do G00–G08 [tj. mimo ty‚ které jsou označ eny hvězdičkou (*)] jako příčiny následků‚ které samy jsou zařazeny jinam. Mezi následky patří stavy takto určené nebo určené jako pozdní následky nebo trvající jeden rok nebo déle po začátku stavu‚ který je příčinou. Pokud jde o použití této položky, je nutné nahlédnout do příslušných pravidel a směrnic pro kódování nemocnosti a úmrtnosti uvedených ve 2. díle MKN-10. Nepoužije se pro chronická zánětlivá onemocnění CNS. Ta se kódují jako běžná zánětlivá onemocnění CNS.
VI. KAPITOLA / 265
SYSTÉMOVÉ ATROFIE POSTIHUJÍCÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU (G10–G14)
G10 Huntingtonova nemoc
Huntingtonova chorea
G11 Dědičná ataxie
Nepatří sem: dědičná a idiopatická neuropatie (G60.–) mozková obrna (G80.–)
metabolické poruchy (E70–E90)
. 0 Vrozená neprogresivní ataxie
. 1 Cerebelární – mozečková – ataxie s časným začátkem
Poznámka: zač átek obvykle ve věku do 20 let Časně začínající cerebrální ataxie s:
. esenciálním třesem
. myoklonem [Huntova ataxie]
. nevýbavnými šlachovými reflexy Friedreichova ataxie (autozomálně recesivní)
Spinocerebelární ataxie recesivní‚ vázaná na X chromozom
. 2 Cerebelární – mozečková – ataxie s pozdním začátkem
Poznámka: začátek obvykle ve věku nad 20 let
. 3 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
Teleangiektatická ataxie [Louis–Bar]
Nepatří sem: Cockayneův syndrom (Q87.1) xeroderma pigmentosum (Q82.1)
. 4 Dědičná spastická paraplegie
. 8 Jiné dědičné ataxie
. 9 Dědičná ataxie NS
Dědičná cerebelární:
. ataxie NS
. degenerace
. nemoc
. syndrom
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
. 0 Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ [Werdingova–Hoffmanova]
. 1 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
Progresivní bulbární obrna v dětství [Fasiova–Londeova] Míšní svalová atrofie:
. forma dospělých
. forma dětská‚ II. typ
. distální
. forma mladistvých‚ III. typ [Kugelbergova–Welanderova]
. skapuloperoneální forma
266 / VI. KAPITOLA
. 2 Nemoci motorického neuronu
Rodinné onemocnění motorického neuronu Laterální skleróza:
. amyotrofická
. primární Progresivní:
. bulbární obrna
. spinální svalová atrofie
. 8 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
. 9 Míšní svalová atrofie NS
G13* Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených jinde
. 0* Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
Karcinomatózní neuromyopatie (C00–C97+)
Sensorická paraneoplastická neuropatie [Dennyho Browna] (C00–D48+)
. 1* Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
Paraneoplastická limbická encefalopatie (C00–D48+)
. 2* Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+‚ E03.–+)
. 8* Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
Postpoliomyelitický syndrom
Nepatří sem: následky poliomyelitidy (B91)
EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY (G20–G26)
G20 Parkinsonova nemoc
Hemiparkinsonismus Paralysis agitans
Parkinsonismus nebo Parkinsonova nemoc:
. NS
. idiopatický(-á)
. primární
G21 Sekundární parkinsonismus
. 0 Zhoubný neuroleptický syndrom
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
K vyznač ení léčiva Ize použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
VI. KAPITOLA / 267
. 2 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Parkinsonismus postencefalitický
. 4 Vaskulární parkinsonismus
. 8 Jiný sekundární parkinsonismus
. 9 Sekundární parkinsonismus NS
G22* Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
Syfilitický parkinsonismus (A52.1+)
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
Nepatří sem: mnohasystémová degenerace (G90.3)
. 0 Nemoc Hallervordenova–Spatzova
Pigmentová palidová degenerace
. 1 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
Progresivní supranukleární obrna
. 2 Striátonigrální degenerace
. 8 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
Kalcifikace bazálních ganglií
. 9 Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
G24
Dystonie
Patří sem: dyskinéze
Nepatří sem: atetoidní mozková obrna (G80.3)
. 0
Dystonie způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.)
. 1
Idiopatická rodinná dystonie
Idiopatická dystonie NS
. 2
Idiopatická nerodinná dystonie
. 3
Spastická tortikolis
Nepatří sem: tortikolis NS (M43.6)
. 4
Idiopatická orofaciální dystonie
Orofaciální dyskinéze
. 5
Blefarospazmus
. 8
Jiná dystonie
. 9
Dystonie NS
Dyskinéze NS
G25
Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
. 0
Esenciální třes
Rodinný třes
Nepatří sem: tremor NS (R25.1)
. 1
Třes vyvolaný léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.)
. 2
Jiné určené formy třesu
Intenční třes
268 / VI. KAPITOLA
. 3 Myoklonus
Myoklonus vyvolaný léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: obličejová myokymie (G51.4) myoklonická epilepsie (G40.–)
. 4 Chorea způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Jiná chorea
Chorea NS
Nepatří sem: . chorea NS s postižením srdce (I02.0)
. Huntingtonova chorea (G10)
. revmatická chorea (I02.–)
. Syndenhamova chorea (I02.–)
. 6 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
Jestliže jsou způsobeny léčivem‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: de la Touretteův syndrom (F95.2) tiky NS (F95.9)
. 8 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
Syndrom neklidných nohou „Stiff-man” syndrom
. 9 Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
G26* Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G30–G32)
G30 Alzheimerova nemoc
Patří sem: senilní a presenilní formy Nepatří sem: senilní:
. degenerace mozku NS (G31.1)
. demence NS (F03) senilita NS (R54)
. 0 Alzheimerova nemoc s časným začátkem
Poznámka: začátek obvykle ve věku pod 65 let
. 1 Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
Poznámka: začátek obvykle ve věku nad 65 let
. 8 Jiná Alzheimerova nemoc
. 9 Alzheimerova nemoc NS
G31 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: Reyeův syndrom (G93.7)
VI. KAPITOLA / 269
. 0 Ohraničená mozková atrofie
Frontotemporální demence (FTD) Pickova nemoc
Progresivní izolovaná afázie
. 1 Stařecká degenerace mozku‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: Alzheimerova nemoc (G30.–) senilita NS (R54)
. 2 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
Alkoholická:
. cerebelární:
. ataxie
. degenerace
. mozková degenerace
. encefalopatie
Dysfunkce autonomní nervové soustavy způsobená alkoholem
. 8 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
Degenerace šedé hmoty [Alpersova]
Nemoc s Lewyho tělísky (demence)(Lewy body disease) Subakutní nekrotizující encefalopatie [Leighova]
. 9 Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
G32* Jině degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0* Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
Nepatří sem: subakutní kombinovaná degenerace míchy při nedostatku vitaminu B 12 (E53.8+)
. 8* Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G35–G37)
G35 Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex
Roztroušená skleróza:
. NS
. mozkového kmene
. míchy
. diseminovaná
. generalizovaná
G36 Jiná akutní roztroušená demyelinizace
Nepatří sem: postinfekční encefalitida a encefalomyelitida NS (G04.8)
. 0 Neuromyelitis optica [Devicova]
Demyelinizace při neuritidě optiku
Nepatří sem: neuritis nervi optici NS (H46)
. 1 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
. 8 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
. 9 Akutní roztroušená demyelinizace NS
270 / VI. KAPITOLA
G37 Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
. 0 Difuzní skleróza
Encephalitis periaxialis Shilderova nemoc
Nepatří sem: adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)
. 1 Centrální demyelinizace corpus callosum
. 2 Myelinolýza mozkového mostu
. 3 Akutní transverzální myelitida pří demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
Akutní transverzální myelitida NS
Nepatří sem: roztroušená skleróza (G35) neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0)
. 4 Subakutní nekrotizující myelitida
. 5 Koncentrická skleróza [Balóova]
. 8 Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
. 9 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
PORUCHY ZÁCHVATOVÉ – PAROXYZMÁLNÍ (G40–G47)
G40 Epilepsie – padoucnice
Nepatří sem: Landaův–Kleffnerův syndrom (F80.3) záchvat (křečí) NS (R56.8)
status epilepticus (G41.–) Toddova paralýza (G83.8)
. 0 Idiopatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace se záchvaty lokalizovaného začátku
Benigní dětská epilepsie s centrotemporálními EEG vlnami Dětská epilepsie s okcipitálními EEG záchvaty
. 1 Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace s jednotlivými parciálními záchvaty
Ataky bez alterace vědomí
Jednotlivé parciální záchvaty vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
. 2 Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace s komplexem parciálních záchvatů
Ataky s alterací vědomí‚ často s automatismem Komplex parciálních záchvatů vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
VI. KAPITOLA / 271
. 3 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
Benigní:
. myoklonická epilepsie v dětství
. novorozenecké křeče (rodinné) Dětská absenční epilepsie (pyknolepsie)
Epilepsie se záchvaty grand mal při probuzení Juvenilní:
. absenční epilepsie
. myoklonická epilepsie [impulzivní petit mal] Nespecifické epileptické záchvaty:
. atonické
. klonické
. myoklonické
. tonické
. tonicko-klonické
. 4 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
Epilepsie s:
. myoklonickými absencemi
. myoklonicko-astatickými záchvaty Dětské spazmy Lennoxův–Gastautův syndrom Salaamové křeče
Symptomatická časná myoklonická encefalopatie Westův syndrom
. 5 Zvláštní epileptické syndromy
Epilepsia partialis continua [Koževnikovova] Epileptické záchvaty spojené s:
. alkoholem
. léčivy
. hormonálními změnami
. nespavostí
. stresem
Jestliže jsou způsobeny léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 6 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
. 7 Petit mal bez záchvatů grand mal NS
. 8 Jiná epilepsie
Epilepsie a epileptické syndromy neurčené zda fokální nebo generalizované
. 9 Epilepsie NS
Epileptické:
. záchvaty křečí NS
. křeče NS
. záchvaty NS
G41 Status epilepticus
. 0 Grand mal–status epilepticus
Tonicko-klonický epileptický stav
Nepatří sem: epilepsia partialis continua (Koževnikovova) (G40.5)
. 1 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus primárně generalizovaných záchvatů typu absencí]
272 / VI. KAPITOLA
. 2 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
. 8 Jiný status epilepticus
. 9 Status epilepticus NS
G43 Migréna
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: bolest hlavy NS (R51)
. 0 Migréna bez aury (běžná migréna)
. 1 Migréna s aurou [klasická migréna]
Migréna:
. aura bez bolesti hlavy
. bazilární
. ekvivalentní
. rodinná hemiplegická
. hemiplegická
. s:
. akutně nastupující aurou
. prolongovanou aurou
. typickou aurou
. 2 Status migrenosus
. 3 Komplikovaná migréna
. 8 Jiná migréna
Oftalmoplegická migréna Retinální migréna
. 9 Migréna NS
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy
Nepatří sem: atypická lícní bolest (G50.1) bolest hlavy NS (R51) neuralgie trigeminu (G50.0)
. 0 Syndrom nakupených bolestí hlavy
Chronická záchvatová hemikranie Nakupené bolesti hlavy:
. chronické
. epizodické
. 1 Cévní bolest hlavy‚ nezařazená jinde
Cévní bolest hlavy NS
. 2 Tenzní typ bolesti hlavy
Chronická bolest hlavy tenzního typu Epizodická tenzní bolest hlavy Tenzní bolest hlavy NS
. 3 Chronická poúrazová bolest hlavy
. 4 Bolest hlavy vyvolaná léčivy‚ nezařazená jinde
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiné určené syndromy bolesti hlavy
VI. KAPITOLA / 273
G45 Přechodně mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
Nepatří sem: novorozenecká mozková ischemie (P91.0)
. 0 Syndrom vertebro-bazilární arterie
. 1 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
. 2 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
. 3 Prchavá slepota
. 4 Přechodná celková ztráta paměti
Nepatří sem: amnézie NS (R41.3)
. 8 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
. 9 Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
Spazmus cerebrální arterie Přechodná mozková ischemie NS
G46* Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
. 0* Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)
. 1* Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
. 2* Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
. 3* Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60–I67+)
Syndrom:
. Benediktův
. Claudeův
. Fovillův
. Millardův–Gublerův
. Wallenbergův
. Weberův
. 4* Syndrom cévního postižení mozečku (I60–I67+)
. 5* Čistý motorický lakunární syndrom (I60–I67+)
. 6* Čistý sensorický lakunární syndrom (I60–I67+)
. 7* Jiné lakunární syndromy (I60–I67+)
. 8* Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
G47 Poruchy spánku
Nepatří sem: noční můra (F51.5)
neorganické poruchy spánku (F51.–) noční děsy (F51.4)
náměsíčnost (F51.3)
. 0 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
. 1 Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)
. 2 Poruchy spánkového cyklu
Syndrom zpožděné fáze spánek–bdění
Nepravidelnost rytmu spánek–bdění
274 / VI. KAPITOLA
. 3 Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
Apnoe ve spánku:
. centrální
. obstruktivní
Nepatří sem: Pickwickovský syndrom (E66.2)
zástava dýchání ve spánku u novorozenců (P28.3)
. 4 Narkolepsie a katalepsie
. 8 Jiné poruchy spánku
Kleineův–Levinův syndrom
. 9 Porucha spánku NS
ONEMOCN ĚNÍ NERVŮ‚ NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ (G50–G59)
Nepatří sem: běžné poranění (úrazové poruchy) nervů‚ nervových kořenů a pletení – viz poranění nervů podle oblasti těla
neuralgie neuritida
periferní neuritida v těhotenství (O26.8) radikulitida NS (M54.1)
G50 Poruchy trojklanného nervu – nervi trigemini
Patří sem: poruchy (V.) pátého mozkového nervu
. 0 Neuralgie trojklanného nervu
Syndrom záchvatové obličejové bolesti
Bolestivý tik
. 1 Atypická bolest obličeje
. 8 Jiné poruchy trojklanného nervu
. 9 Porucha trojklanného nervu NS
G51 Poruchy lícního nervu – nervi facialis
Patří sem: poruchy (VII.) sedmého mozkového nervu
. 0 Bellova obrna
Lícní obrna
. 1 Ganglionitis geniculata
Nepatří sem: postherpetická ganglionitis geniculata (B02.2)
. 2 Melkerssonův syndrom
Melkerssonův–Rosenthalův syndrom
. 3 Klonický hemifaciální spazmus
. 4 Lícní myokymie
. 8 Jiné poruchy lícního nervu
. 9 Porucha lícního nervu NS
G52 Poruchy jiných mozkových nervů
Nepatří sem: poruchy:
. nervu akustiku [VIII.] (H93.3)
. nervu optiku [II.] (H46‚ H47.0) paralytický strabizmus při nervové obrně (H49.0.–H49.2)
. 0 Poruchy čichového nervu – nervi olfactorii
Nemoc (I.) prvního mozkového nervu
VI. KAPITOLA / 275
. 1 Poruchy jazykohltanového nervu – nervi glossopharyngei
Nemoc (IX.) devátého mozkového nervu Glossofaryngeální neuralgie
. 2 Poruchy bloudivého nervu – nervi vagi
Nemoc pneumogastrického nervu Nemoc (X.) desátého mozkového nervu
. 3 Poruchy podjazykového nervu – nervi hypoglossi
Nemoc (XII.) dvanáctého mozkového nervu
. 7 Mnohočetné poruchy mozkových nervů
Polyneuritis cranialis
. 8 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
. 9 Porucha mozkového nervu NS
G53* Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
. 0* Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
Postherpetická:
. ganglionitis geniculata
. neuralgie trigeminu
. 1* Mnohočetné obrny mozkových nervů při infekčních
a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)
. 2* Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
. 3* Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00–D48+)
. 8* Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení
Nepatří sem: běžná poranění (úrazové poruchy) nervových kořenů
a pletení – viz poranění nervů podle oblastí těla
poruchy meziobratlových plotének (M50–M51)
neuralgie nebo neuritida NS (M79.2)
neuritida nebo radikulitida:
. brachiální NS
. lumbální NS
. lumbosakrální NS
(M54.1)
. hrudní NS
radikulitida NS
radikulopatie NS
spondylóza (M47.–)
. 0 Poruchy pažní pleteně – brachiálního plexu
Syndrom hrudního výhřezu
. 1
Poruchy bederní a křížové pleteně – lumbosakrálního plexu
. 2
Poruchy krčních kořenů‚ nezařazené jinde
. 3
Poruchy hrudních kořenů‚ nezařazené jinde
. 4
Poruchy bederních a sakrálních kořenů‚ nezařazené jinde
. 5 Neuralgická amyotrofie
Parsonageův–Aldrenův–Turnerův syndrom
Neuritida ramenního pletence
276 / VI. KAPITOLA
. 6 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
. 7 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
Fantomový končetinový syndrom NS
. 8 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
. 9 Porucha nervových kořenů a pletení NS
G55* Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
. 0* Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00–D48+)
. 1* Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50–M51+)
. 2* Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.–+)
. 3* Komprese nervových kořenů a pletení při jiných dorzopatiích (M45–M46+‚ M48.–+‚ M53–M54+)
. 8* Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G56 Mononeuropatie horní končetiny
Nepatří sem: běžná úrazová porucha nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla
. 0 Syndrom karpálního tunelu
. 1 Jiná poškození nervu medianu – nervi mediani
. 2 Poškození loketního nervu – nervi ulnaris
Pomalá obrna loketního nervu
. 3 Poškození vřetenního nervu – nervi radialis
. 4 Kausalgie
. 8 Jiné mononeuropatie horní končetiny
Interdigitální neuróm horní končetiny
. 9 Mononeuropatie horní končetiny NS
G57 Mononeuropatie dolní končetiny
Nepatří sem: běžné úrazové poruchy nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla
. 0 Poškození sedacího nervu – nervi ischiadici
Nepatří sem: ischias:
. NS (M54.3)
. spojený s poruchou meziobratlové ploténky (M51.1)
. 1 Meralgie parestetická
Syndrom kožního nervu stehna – nervi cutanei femoris lateralis
. 2 Poškození stehenního nervu – nervi femoralis
. 3 Poškození postranního podkolenního nervu – nervi poplitei lateralis
Obrna lýtkového nervu – nervi peronei
. 4 Poškození středního podkolenního nervu – nervi poplitei medialis
. 5 Syndrom tarzálního tunelu
. 6 Poškození chodidlového nervu – nervi plantaris
Mortonova metatarsalgie
VI. KAPITOLA / 277
. 8 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
Interdigitální neuróm dolní končetiny
. 9 Mononeuropatie dolní končetiny NS
G58 Jiné mononeuropatie
. 0 Neuropatie mezižeberní – interkostální
. 7 Mononeuritis multiplex
. 8 Jiné přesně určené mononeuropatie
. 9 Mononeuropatie NS
G59* Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
. 0* Diabetická mononeuropatie (E10–E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
. 8* Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G60–G64)
Nepatří sem: neuralgie NS (M79.2) neuritida NS (M79.2)
periferní neuritida v těhotenství (O26.8) radikulitida NS (M54.1)
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie
. 0 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
Nemoc:
. Charcotova–Marieova–Toothova
. Déjerineova–Sottasova
Dědičná motorická a senzorická neuropatie‚ typu I–IV Dětská hypertrofická neuropatie
Peroneální svalová atrofie (axonální typ)(hypertrofický typ) Roussy–Lévyho syndrom
. 1 Refsumova nemoc
. 2 Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
. 3 Idiopatická progresivní neuropatie
. 8 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
Morvanova nemoc Nelatonův syndrom Sensorická neuropatie:
. dominantně dědičná
. recesivně dědičná
. 9 Dědičná a idiopatická neuropatie NS
G61 Zánětlivá polyneuropatie
. 0 Guillainův–Barréův syndrom
Akutní (post–) infekční polyneuritida Millerův-Fisherův syndrom
. 1 Sérová neuropatie
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
278 / VI. KAPITOLA
. 8 Jiné zánětlivé polyneuropatie
. 9 Zánětlivá polyneuropatie NS
G62 Jiné polyneuropatie
. 0 Polyneuropatie způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Alkoholická polyneuropatie
. 2 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
K vyznač ení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiné určené polyneuropatie
Polyneuropatie vyvolané radiací
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Polyneuropatie NS
Neuropatie NS
G63* Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
. 0* Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Polyneuropatie (při):
. záškrtu (A36.8+)
. infekční mononukleóze (B27.–+)
. lepře (A30.–+)
. Lymeské nemoci (A69.2+)
. spalničkách (B26.8+)
. postherpetická (B02.2+)
. syfilis pozdní (A52.1+)
. syfilis vrozené‚ pozdní (A50.4+)
. tuberkulóze (A17.8+)
. 1* Polyneuropatie při novotvarech (C00–D48+)
. 2* Diabetická polyneuropatie při nemocech (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
. 3* Polyneuropatie při jiných nemocech endokrinních a přeměny látek (E00–E07+‚ E15–E16+‚ E20–E34+‚ E70–E89+)
. 4* Polyneuropatie při nutričních karencích (E40–E64+)
. 5* Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30–M35+)
. 6* Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00–M25+‚ M40–M96+)
. 8* Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Uremická neuropatie (N18.8+)
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
Poruchy periferních nervů NS
VI. KAPITOLA / 279
NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ (G70–G73)
G70 Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
Nepatří sem: botulismus (A05.1)
přechodná novorozenecká myasthenia gravis (P94.0)
. 0 Myasthenia gravis
Jestliže je způsobená léčivy lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Toxické myoneurální poruchy
K vyznač ení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Vrozená nebo vývojová myastenie
. 8 Jiné určené myoneurální poruchy
. 9 Myoneurální porucha NS
G71 Primární poruchy svalů
Nepatří sem: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3) metabolické poruchy (E70–E90) myozitida (M60.–)
. 0 Svalová dystrofie
Svalová dystrofie:
. autozomálně recesivní‚ dětského typu‚ podobající se Duchennově nebo Beckerově
. benigní [Beckerova]
. benigní skapuloperoneální s časnými kontrakturami [Emeryova–Dreifussova]
. distální
. fascioskapulohumerální
. bederního pletence
. oční
. okulofaryngeální
. skapuloperoneální
. těžká [Duchennova]
Nepatří sem: vrozená svalová dystrofie:
. NS (G71.2)
. s určitými morfologickými abnormalitami svalového vlákna (G71.2)
280 / VI. KAPITOLA
. 1 Myotonické poruchy
Dystrophia myotonica [Steinertova] Myotonie:
. chondrodystrofická
. způsobená léky
. symptomatická Vrozená myotonie:
. NS
. dominantní [Thomsenova]
. recesivní [Beckerova] Neuromyotonie [Isaacsova] Paramyotonia congenita Pseudomyotonie
Jestliže je způsobena léčivy lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Vrozené myopatie
Vrozená svalová dystrofie:
. NS
. s určitými morfologickými abnormalitami svalového vlákna Nemoc:
. central core
. minicore
. multicore
Disproporce typu vláken Myopatie:
. myotubulární (centronukleární)
. nemalinová
. 3 Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
. 8 Jiné primární poruchy svalů
. 9 Primární porucha svalu NS
Dědičná myopatie NS
G72 Jiné myopatie
Nepatří sem: arthrogryphosis multiplex congenita (Q74.3) dermatopolymyozitida (M33.–)
ischemická infarzace svalu (M62.2) myozitida (M60.–)
polymyozitida (M33.2)
. 0 Myopatie způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Alkoholická myopatie
. 2 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
K vyznač ení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Periodické ochrnutí
Periodická paralýza (rodinná):
. hyperkalemická
. hypokalemická
. myotonická
. normokalemická
VI. KAPITOLA / 281
. 4 Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
. 8 Jiné určené myopatie
. 9 Myopatie NS
G73* Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
. 0* Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
Myastenické syndromy při:
. diabetické amyotrofii (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
. tyr(e)otoxikóze [hypertyreóze] (E05.–+)
. 1* Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)
. 2* Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00–D48+)
. 3* Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
. 4* Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
. 5* Myopatie při endokrinních nemocech
Myopatie při:
. hyperparatyreóze (E21.0–E21.3+)
. hypoparatyreóze (E20.–+) Tyr(e)otoxická myopatie (E05.–+)
. 6* Myopatie při poruchách přeměny látek
Myopatie při:
. poruše ukládání glykogenu (E74.0+)
. poruchách ukládání lipidů (E75.–+)
. 7* Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Myopatie při:
. revmatické artritidě (M05–M06+)
. sklerodermii (M34.8+)
. Sjögrenově „suchém” syndromu (M35.0+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
282 / VI. KAPITOLA
MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ (G80–G83)
G80 Mozková obrna
Nepatří sem: dědičná spastická paraplegie (G11.4)
. 0 Spastická kvadruplegická mozková obrna
Spastická tetraplegická mozková obrna
Vrozená spastická obrna (mozková)
. 1 Spastická diplegická mozková obrna
Spastická mozková obrna NS
. 2 Spastická hemiplegická mozková obrna
. 3 Dyskinetická mozková obrna
Dystonická mozková obrna
Atetoidní mozková obrna
. 4 Ataktická mozková obrna
. 8 Jiná mozková obrna
Smíšené syndromy mozkové obrny
. 9 Mozková obrna NS
Mozková obrna NS
G81 Hemiplegie
Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když hemiplegie (úplná či neúplná) je hlášena bez další specifikace nebo je udáno‚ že je stará nebo dlouhotrvající‚ ale příčina není určena.
Položka je určena rovněž pro použití při mnohoč etném kódování k vyznačení těchto typů hemiplegie‚ ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.
Nepatří sem: vrozená mozková obrna (G80.–)
. 0 Chabá hemiplegie
. 1 Spastická hemiplegie
. 9 Hemiplegie NS
G82 Paraplegie a tetraplegie
Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když uvedené stavy jsou hlášeny bez další specifikace‚ nebo je udáno‚ že jsou staré nebo dlouhotrvající‚ ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů‚ ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.
Nepatří sem: vrozená mozková obrna (G80.–)
. 0 Chabá paraplegie
. 1 Spastická paraplegie
. 2 Paraplegie NS
Obrna obou dolních končetin NS Paraplegie (dolní) NS
. 3 Chabá tetraplegie
VI. KAPITOLA / 283
. 4 Spastická tetraplegie
. 5 Tetraplegie NS
Kvadruplegie NS
G83 Jiné paralytické syndromy
Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když uvedené stavy jsou hlášeny bez další specifikace‚ nebo je udáno‚ že jsou staré nebo dlouhotrvající‚ ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů‚ ať jsou důsledkem jakékoliv příčiny.
Patří sem: obrna (úplná či neúplná) mimo případů patřících do G80–G82
. 0 Diplegie horních končetin
Diplegie (horní)
Ochrnutí obou horních končetin
. 1 Monoplegie dolní končetiny
Ochrnutí dolní končetiny
. 2 Monoplegie horní končetiny
Ochrnutí horní končetiny
. 3 Monoplegie NS
. 4 Syndrom kaudy equiny
Neurogenní měchýř močový způsobený syndromem caudae equinae
Nepatří sem: automatický měchýř NS (G95.8)
. 8 Jiné určené paralytické syndromy
Toddova (postepileptická) paralýza
. 9 Paralytický syndrom NS
JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY (G90–G99)
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy
Nepatří sem: dysfunkce sympatiku a parasympatiku způsobená alkoholem (G31.2)
. 0 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
Synkopa karotického sinu
. 1 Rodinná dysautonomie [Riley–Day]
. 2 Hornerův syndrom
Bernardův (Hornerův) syndrom
. 3 Multisystémová degenerace
Neurogenní ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova]
Nepatří sem: ortostatická hypotenze NS (I95.1)
. 4 Autonomní dysreflexie
. 8 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
. 9 Porucha autonomní nervové soustavy NS
284 / VI. KAPITOLA
G91 Hydrocefalus
Patří sem: získaný hydrocefalus Nepatří sem: hydrocefalus:
. vrozený (Q03.–)
. při vrozené toxoplazmóze (P37.1)
. 0 Komunikující hydrocefalus
. 1 Obstrukční hydrocefalus
. 2 Hydrocefalus s normálním tlakem
. 3 Poúrazový hydrocefalus NS
. 8 Jiný hydrocefalus
. 9 Hydrocefalus NS
G92 Toxická encefalopatie
K vyznač ení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
G93 Jiné poruchy mozku
. 0 Mozkové cysty
Arachnoidální cysta Porencefalická cysta‚ získaná
Nepatří sem: získané periventrikulárni cysty u novorozence (P91.1) vrozené cerebrální cysty (Q04.6)
. 1 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
Nepatří sem: komplikuje-li:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. těhotenství nebo porod (O29.2‚ O74.3‚ O89.2) komplikace operační nebo léčebné péče (T80–T88) novorozenecká anoxie (P21.9)
. 2
Nezhoubná nitrolební hypertenze
Nepatří sem: encefalopatie při hypertenzi (I67.4)
. 3
Povirový syndrom únavy
Nezhoubná myalgická encefalomyelitida
. 4
Encefalopatie NS
Nepatří sem: encefalopatie:
. alkoholická (G31.2)
. toxická (G92)
. 5 Komprese – stlačení – mozku
Komprese
mozku (kmene)
Herniace
Nepatří sem: úrazová komprese (stlačení) mozku (difuzní) (S06.2)
. ložisková (S06.3)
. 6
Edém mozku
Nepatří sem: edém mozku:
. způsobený poraněním za porodu (P11.0)
. traumatický (S06.1)
. 7
Reyeův syndrom
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
VI. KAPITOLA / 285
. 8 Jiné určené poruchy mozku
Poradiační encephalopatie
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Porucha mozku NS
G94* Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
. 0* Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)
. 1* Hydrocefalus při novotvarech (C00–D48+)
. 2* Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
. 8* Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G95 Jiné nemoci míchy
Nepatří sem: myelitida (G04.–)
. 0 Syringomyelie a syringobulbie
. 1 Cévní myelopatie
Akutní infarzace míchy (embolická či neembolická) Arteriální trombóza míchy
Hematomyelie
Nehnisavá intraspinální flebitida a tromboflebitida Edém míchy
Subakutní nekrotická myelopatie
Nepatří sem: intraspinální flebitida a tromboflebitida s výjimkou nehnisavé (G08)
. 2 Komprese míchy NS
. 8 Jiné určené nemoci míchy
Automatický měchýř NS Myelopatie:
. vyvolané léčivy (drogami)
. vyvolané radiací (zářením)
K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: neurogenní měchýř:
. NS (N31.9)
. při syndromu caudy equiny (G83.4) neuromuskulární dysfunkce měchýře bez zmínky o poškození míchy (N31.–)
. 9 Nemoci míchy NS
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy
. 0 Prosakování cerebrospinálního moku
Nepatří sem: po lumbální punkci (G97.0)
. 1 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam
Srůsty plen (mozkových či míšních)
. 8 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
. 9 Porucha centrální nervové soustavy NS
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam
. 0 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
286 / VI. KAPITOLA
. 1 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
. 2 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
. 8 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
. 9 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
Poruchy nervové soustavy NS
G99* Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0* Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
Amyloidní autonomní neuropatie (E85.–+)
Diabetická autonomní neuropatie (se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě) (E10–E14+)
. 1* Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
. 2* Myelopatie při nemocech zařazených jinde
Syndromy komprese přední spinální a vertebrální art. (M47.0+) Myelopatie při:
. onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.0+)
. onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.0+)
. nádorových onemocněních (C00–D48+)
. spondylóze (M47.–+)
. 8* Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
Uremická paralýza (N18.5+)