Uživatel:Zef/VIII

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60–H95)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (P00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
H60–H62 Nemoci zevního ucha
H65–H75 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku H80–H83 Nemoci vnitřního ucha
H90–H95 Jiná onemocnění ucha
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
H62* Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde H67* Zánět středního ucha – otitis media – při nemocech zařazených
jinde
H75* Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H82* Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde H94* Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
312 / VIII. KAPITOLA
NEMOCI ZEVNÍHO UCHA (H60–H62)
H60 Zánět zevního ucha – otitis externa
. 0 Absces zevního ucha
Vřed
boltce ušního nebo zevního Karbunkl zvukovodu
Furunkl
. 1 Celulitida zevního ucha
Celulitida:
. boltce ušního
. zevního zvukovodu
. 2 Maligní otitis externa
. 3 Jiná infekční otitis externa
Zánět zevního ucha:
. difuzní
. hemoragický Plavecké ucho
. 4 Cholesteatom zevního ucha
Keratosis obturans zevního ucha (zvukovodu)
. 5 Akutní neinfekční otitis externa
Akutní zánět zevního ucha:
. NS
. způsobený zářením
. chemický
. kontaktní
. ekzématoidní
. reaktivní
. 8 Jiná otitis externa
Chronická otitis externa NS
. 9 Otitis externa NS
H61 Jiné nemoci zevního ucha
. 0 Perichondritida zevního ucha
Chondrodermatitis nodularis chronica boltce ušního Perichondritida:
. zvukovodu
. boltce
. 1 Neinfekční poruchy boltce
Získaná deformace:
. zvukovodu
. boltce
Nepatří sem: květákovité ucho (M95.1)
. 2 Ztvrdlé cerumen
Mazová zátka
. 3 Získané zúžení zevního zvukovodu
Zhroucení – kolaps – zevního zvukovodu
. 8 Jiné určené nemoci zevního ucha
Exostóza zevního zvukovodu
. 9 Nemoc zevního ucha NS
VIII. KAPITOLA / 313
H62* Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde – otitis externa
. 0* Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Otitis externa při růži – erysipelu (A46+)
. 1* Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
Otitis externa při:
. infekci virem Herpes simplex (B00.1+)
. Herpes zoster (B02.8+)
. 2* Otitis externa při mykózách zařazených jinde
Otitis externa při:
. aspergilóze (B44.8+)
. kandidóze (B37.2+) Otomykóza NS (B36.9+)
. 3* Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
. 4* Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
Otitis externa při impetigu (L01.–+)
. 8* Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H65–H75)
H65 Nehnisavý zánět středního ucha – otitis media nonsuppurativa
Patří sem: se zánětem bubínku
Užij dodatkový kód k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).
. 0 Akutní serózní zánět středního ucha
Akutní a subakutní sekretorická otitis media
. 1 Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
Otitis media‚ akutní a subakutní:
. alergická (hlenovitá)(krvavá)(serózní)
. mukoidní – hlenovitá
. nehnisavá NS
. krvavá – sangvinolentní
. seromucinózní
Nepatří sem: ušní barotrauma (T70.0)
zánět středního ucha (akutní) NS (H66.9)
. 2 Chronický serózní zánět středního ucha
Chronický tubotympanální katar
. 3 Chronický hlenovitý zánět středního ucha
Klihové ucho
Otitis media‚ chronická:
. mucinózní
. sekretorická
. transudativní
Nepatří sem: adhezivní proces středního ucha (H74.1)
314 / VIII. KAPITOLA
. 4 Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
Otitis media‚ chronická:
. alergická
. exsudativní
. nehnisavá NS
. seromucinózní
. s výtokem (nehnisavým)
. 9 Nehnisavý zánět středního ucha NS
Otitis media:
. alergická
. katarální
. exsudativní
. mukoidní
. sekretorická
. seromucinózní
. serózní
. transudativní
. s výtokem (nehnisavým)
H66 Hnisavý a neurčený zánět středního ucha – otitis media suppurativa et otitis media NS
Patří sem: se zánětem bubínku
Užij dodatkového kódu k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).
. 0 Akutní hnisavý zánět středního ucha
. 1 Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
Benigní chronický hnisavý zánět středního ucha Chronická tubotympanická onemocnění
. 2 Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
Chronické atikoantrální onemocnění
. 3 Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
Chronická zánětlivá otitis media NS
. 4 Hnisavý zánět středního ucha NS
Hnisavá otitis media NS
. 9 Zánět středního ucha NS
Otitis media:
. NS
. akutní NS
. chronická NS
H67* Zánět středního ucha – otitis media – při nemocech zařazených jinde
. 0* Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Zánět středního ucha při:
. spále (A38+)
. tuberkulóze (A18.6+)
VIII. KAPITOLA / 315
. 1* Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
Zánět středního ucha při:
. chřipce (J09–J11+)
. spalničkách (B05.3+)
. 8* Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68 Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
. 0 Zánět Eustachovy trubice
. 1 Obstrukce Eustachovy trubice
Komprese
Stenóza Eustachovy trubice
Striktura
H69 Jiná onemocnění Eustachovy trubice
. 0 Zející Eustachova trubice – tuba patens
. 8 Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
. 9 Onemocnění Eustachovy trubice NS
H70 Zánět bradavkového výběžku – mastoiditida
– a příbuzná onemocnění
. 0 Akutní mastoiditida
Absces
Empyém
. 1 Chronická mastoiditida
Karies
Fistula
. 2 Zánět skalní kosti – petrositida
Zánět skalní kosti (akutní)(chronický)
. 8 Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
. 9 Mastoiditida NS
bradavkového výběžku
– mastoideu
bradavkového výběžku
– mastoideu
H71 Cholesteatom středního ucha
Cholesteatom bubínku
Nepatří sem: cholesteatom zevního ucha (H60.4)
recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii (H95.0)
H72 Perforace bubínku (membranae tympani)
Patří sem: perforace bubínku:
. pozánětlivá
. trvalá poúrazová
Nepatří sem: traumatická ruptura ušního bubínku (S09.2)
. 0
Centrální perforace bubínku
. 1
Atická perforace bubínku
Perforace pars flaccida
. 2 Jiné okrajové perforace bubínku
. 8
Jiné perforace bubínku
Perforace:
. mnohočetná(-é)
bubínku
. úplná
. 9
Perforace bubínku NS
316 / VIII. KAPITOLA
H73 Jiné nemoci bubínku (membranae tympani)
. 0 Akutní zánět bubínku – myringitis acuta
Akutní tympanitida Bulózní myringitida
Nepatří sem: se zánětem středního ucha (H65–H66)
. 1 Chronický zánět bubínku – myringitis chronica
Chronická tympanitida
Nepatří sem: se zánětem středního ucha (H65–H66)
. 8 Jiné určené nemoci bubínku
. 9 Nemoci bubínku NS
H74 Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
. 0 Tympanoskleróza
. 1 Adhezivní proces středního ucha
Otitis adhesiva
Nepatří sem: klihové ucho (H65.3)
. 2 Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
. 3 Jiné získané abnormality ušních kůstek
Ankylóza Částečná ztráta
. 4 Polyp středního ucha
. 8 Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
. 9 Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
H75* Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
. 0* Zánět bradavkového výběžku – mastoiditida – při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Tuberkulózní mastoiditida (A18.0+)
. 8* Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
VIII. KAPITOLA / 317
NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA (H80–H83)
H80 Otoskleróza
Patří sem: otospongióza
. 0 Otoskleróza postihující oválné okénko‚ neobliterující
. 1 Otoskleróza postihující oválné okénko‚ obliterující
. 2 Kochleární otoskleróza
Otoskleróza při níž je postiženo:
. pouzdro labyrintu – capsula otica
. okrouhlé okénko
. 8 Jiná otoskleróza
. 9 Otoskleróza NS
H81 Poruchy vestibulární funkce
Nepatří sem: vertigo:
. NS (R42)
. epidemické (A88.1)
. 0 Ménièrova nemoc
Hydrops labyrintu
Ménièrův syndrom nebo závrať
. 1 Benigní paroxyzmální závrať – vertigo
. 2 Vestibulární neuronitida
. 3 Jiná periferní závrať – vertigo
Lermoyezův syndrom Závrať:
. ušní
. ušního původu
. periferní NS
. 4 Závrať – vertigo – centrálního původu
Centrální polohový nystagmus
. 8 Jiné poruchy vestibulární funkce
. 9 Porucha vestibulární funkce NS
Vertiginózní syndrom NS
H82* Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha
. 0 Zánět labyrintu – labyrintitida
. 1 Píštěl labyrintu
. 2 Porucha funkce labyrintu
Hyperreflexie
Hyporeflexie labyrintu
Areflexie
. 3 Účinky hluku na vnitřní ucho
Akustické trauma
Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu způsobená hlukem
. 8 Jiné určené nemoci vnitřního ucha
. 9 Nemoc vnitřního ucha NS
318 / VIII. KAPITOLA
JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA (H90–H95)
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
Patří sem: vrozená hluchota
Nepatří sem: hluchoněmost NS (H91.3) hluchota NS (H91.9) ztráta sluchu:
. NS (H91.9)
. vyvolaná hlukem (H83.3)
. ototoxická (H91.0)
. náhlá (idiopatická) (H91.2)
. 0 Převodní nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ oboustranná
. 1 P řevodní nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
. 2 Převodní nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS
. 3 Percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu oboustranná
. 4 Percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
. 5 Percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS
Vrozená hluchota NS Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. centrální
. neurální NS
. percepční
. senzorická Senzorineurální hluchota NS
. 6 Smíšená převodní a percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ oboustranná
. 7 Smíšená převodní a senzorineurální nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
. 8 Smíšená převodní a percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS
H91 Jiná nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
Nepatří sem: jiné abnormální sluchové vjemy (H93.2) ztráta sluchu zařazená pod H90.– ztvrdlé cerumen (H61.2)
ztráta sluchu způsobená hlukem (H83.3) psychogenní hluchota (F44.6) přechodná ischemická hluchota (H93.0)
. 0 Ototoxická nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
K vyznač ení toxické látky‚ lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 1 Presbyakuze – stařecká nedoslýchavost
Presbyacusia
VIII. KAPITOLA / 319
. 2 Náhlá idiopatická nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
Náhlá nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS
. 3 Hluchoněmost nezařazená jinde
. 8 Jiná určená nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
. 9 Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu NS
Hluchota:
. NS
. vysokofrekvenční
. nízkofrekvenční
H92 Otalgie a výtok z ucha
. 0 Bolest v uchu – otalgia
. 1 Výtok z ucha – otorea
Nepatří sem: prosakování cerebrospinálního moku uchem (G96.0)
. 2 Krvácení z ucha – otoragie
Nepatří sem: úrazové krvácení z ucha – zařadit dle typu poranění
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
. 0 Degenerativní a cévní onemocnění ucha
Přechodná ischemická hluchota
Nepatří sem: presbyakuze (H91.1)
. 1 Ušní šelesty – tinnitus
. 2 Jiné abnormální sluchové vjemy
Vyrovnání hlasitosti
Displacusis
Hyperacusis
Změna prahu kostního slyšení
Nepatří sem: sluchové halucinace (R44.0)
. 3 Onemocnění sluchového nervu
Onemocnění (8.) osmého mozkového nervu – nervi acustici
. 8 Jiná určená onemocnění ucha
. 9 Onemocnění ucha NS
H94* Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
. 0* Zánět sluchového nervu – neuritis acustica – při infekčních a parazitárních nemocech
Neuritis acustica syphylitica (A52.1+)
. 8* Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95 Onemocn ění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde
. 0 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
. 1 Jiná onemocnění po mastoidektomii
Chronický zánět Granulace Mukózní cysta
. 8 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
. 9 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS