Uživatel:Zef/X

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
Poznámka: Jestliže je popsán stav dýchací soustavy jako vyskytující se na více než jednom místě a v seznamu není přímo zvlášť uveden‚ musí se zařadit do lokalizace anatomicky níže položené (např. tracheobronchitida do položky
bronchitida‚ J40).
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (P00–P90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
J00–J06 Akutní infekce horních dýchacích cest J09–J18 Chřipka a zánět plic – pneumonie
J20–J22 Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí J30–J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
J40–J47 Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí J60–J70 Nemoci plic způsobené zevními činiteli
J80–J84 Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium J85–J86 Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí J90–J94 Jiné nemoci pohrudnice
J95–J99 Jiné nemoci dýchací soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
J17* Zánět plic – pneumonie – při nemocech zařazených jinde J91* Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J99* Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
354 / X. KAPITOLA
AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J00–J06)
Nepatří sem: chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací (J44.1)
J00 Akutní zánět nosohltanu – nasopharyngitis acuta [prosté nachlazení]
Koryza (akutní) Nosní katar‚ akutní Nazofaryngitida:
. NS
. infek ční NS Rýma – rinitida:
. akutní
. infekční
Nepatří sem: nazofaryngitida‚ chronická (J31.1) faryngitida:
. NS (J02.9)
. akutní (J02.–)
. chronická (J31.2) rýma – rinitida:
. NS (J31.0)
. alergická (J30.1–J30.4)
. chronická (J31.0)
. vazomotorická (J30.0) bolest v krku:
. NS (J02.9)
. akutní (J02.–)
. chronická (J31.2)
J01 Akutní zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis acuta
Patří sem: absces
empyém
(vedlejší) (nosní) dutiny‚
infekce
akutní
zánět
zhnisání
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: sinusitida chronická nebo NS (J32.–)
. 0 Akutní zánět čelistní dutiny
Akutní sinusitida maxillární
Akutní antritida
. 1 Akutní zánět čelní dutiny
Akutní sinusitida frontální
. 2 Akutní zánět čichové dutiny
Akutní sinusitida etmoidální
. 3 Akutní zánět klínové dutiny
Akutní sinusitida sfenoidální
. 4 Akutní pansinusitida
X. KAPITOLA / 355
. 8 Jiný akutní zánět vedlejších nosních dutin
Akutní sinusitida postihující více než jednu dutinu‚ ne však pansinusitida
. 9 Akutní zánět vedlejších nosních dutin NS
J02 Akutní zánět hltanu – pharyngitis acuta
Patří sem: akutní bolest v krku Nepatří sem: absces:
. peritonzilární (J36)
. faryngeální (J39.1)
. retrofaryngeální (J39.0)
akutní laryngofaryngitida (J06.0) chronická faryngitida (J31.2)
. 0 Streptokokový zánět hltanu
Streptokoková angína
Nepatří sem: spála (A38)
. 8 Akutní zánět hltanu způsobený jinými určenými organismy
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: faryngitida (způsobená):
. enterovirová vezikulární (B08.5)
. virem Herpes simplex (B00.2)
. infekční mononukleózou (B27.–)
. virem chřipky:
. identifikovaným (J09‚ J10.1)
. neidentifikovaným (J11.1)
. 9 Akutní zánět hltanu NS
(Akutní) faryngitida:
. NS
. gangrenózní
. infekční NS
. hnisavá
. vředovitá
Bolest v krku (akutní) NS
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta)
Nepatří sem: peritonzilární absces (J36) bolest v krku:
. NS (J02.9)
. akutní (J02.–)
. streptokoková (J02.0)
. 0 Streptokoková tonzilitida
. 8 Akutní tonzilitida způsobená jinými určenými organismy
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: herpetická [Herpes simplex] faryngotonzilitida (B00.2)
. 9 Akutní tonzilitida NS
Tonzilitida (akutní) – zánět mandlí (akutní):
. NS
. folikulární
. gangrenózní
. infekční
. vředovitá(-ý)
356 / X. KAPITOLA
J04 Akutní zánět hrtanu a průdušnice – laryngitis et tracheitis acuta
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: akutní obstruktivní laryngitida (krup) a epiglotitida (J05.–)
laryngismus (stridulus) křeč svalstva hrtanu (J38.5)
. 0 Akutní zánět hrtanu
(Akutní) laryngitida:
. NS
. edematózní
. subglotická
. hnisavá
. vředovitá
Nepatří sem: chronická laryngitida (J37.0) chřipková laryngitida‚ chřipkový virus:
. identifikovaný (J09, J10.1)
. neidentifikovaný (J11.1)
. 1 Akutní zánět průdušnice
(Akutní) tracheitida:
. NS
. katarální
Nepatří sem: chronická tracheitida (J42)
. 2 Akutní zánět hrtanu i průdušnice
Laryngotracheitida NS
(Akutní) tracheitida s (akutní) laryngitidou
Nepatří sem: chronická laryngotracheitida (J37.1)
J05 Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup] a epiglottis
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup]
Obstruktivní laryngitida NS
. 1 Akutní epiglotitida
Epiglotitida NS
J06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací
Nepatří sem: akutní infekce dýchacích cest NS (J22) chřipkový virus:
. identifikovaný (J09‚ J10.1)
. neidentifikovaný (J11.1)
. 0 Akutní zánět hltanu i hrtanu – laryngopharyngitis acuta
. 8 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech
. 9 Akutní infekce horních dýchacích cest NS
Horních dýchacích cest:
. onemocnění‚ akutní
. infekce NS
X. KAPITOLA / 357
CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC – PNEUMONIE (J09–J18)
J09 Chřipka způsobená jistým identifikovaným chřipkovým virem
Chřipka vyvolaná vyjmenovanými chřipkovými virovými kmeny zvláštní epidemiologické důležitosti s přenosem ze zvířete na člověka nebo z člověka na člověka.
Poznámka: Další virové kmeny mohou být zařazeny pouze na doporučení SZO.
Patří sem: Chřipka A/H1N1 pandemická 2009 [prasečí chřipka] Chřipka A/H5N1 epidemická [ptačí chřipka]
K vyznační pneumonie nebo jiných projevů použijte doplňkový kód.
Nepatří sem: Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
J10 Chřipka způsobená jiným identifikovaným chřipkovým virem
Nepatří sem: Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
. 0 Chřipka se zánětem plic‚ jiný chřipkový virus identifikován
Chřipková (broncho)pneumonie‚ jiný chřipkový virus identifikován
. 1 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ jiný chřipkový virus identifikován
Chřipka – influenza Chřipková(-ý):
. akutní infekce horních dýchacích cest
. laryngitida jiný chřipkový virus identifikován
. faryngitida
. pohrudniční výpotek
. 8 Chřipka s jinými projevy‚ jiný chřipkový virus identifikován
Encefalopatie způsobená chřipkou
Chřipková:
. gastroenteritida jiný chřipkový virus identifikován
. myokarditida (akutní)
J11 Chřipka‚ virus neidentifikován
Patří sem: chřipka
není uvedeno‚ zda byl
virová chřipka
specifický virus identifikován
Nepatří sem: Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
358 / X. KAPITOLA
. 0 Chřipka se zánětem plic‚ virus neidentifikován
Chřipková (broncho)pneumonie neurčená nebo specifický virus neidentifikován
. 1 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ virus
neidentifikován
Chřipka – influenza NS
Chřipková(-ý):
. akutní infekce horních dýchacích
cest
NS nebo specifický virus
. laryngitida
neidentifikován
. faryngitida
. pohrudniční výpotek
. 8 Chřipka s jinými projevy‚ virus neidentifikován
Encefalopatie způsobená chřipkou
Chřipková:
NS nebo specifický virus
. gastroenteritida
neidentifikován
. myokarditida (akutní)
J12 Virový zánět plic – pneumonie – nezařazený (-á) jinde
Patří sem: bronchopneumonie způsobená jinými viry než chřipkovými
Nepatří sem: vrozená zarděnková pneumonie (P35.0) pneumonie:
. aspirační (způsobená):
. NS (J69.0)
. anestezií během:
. porodu (O74.0)
. těhotenství (O29.0)
. šestinedělí (O89.0)
. novorozence (P24.9)
. pevnými látkami a tekutinami (J69.–)
. vrozená (P23.0)
. při chřipce (J09‚ J10.0‚ J11.0)
. intersticiální NS (J84.9)
. lipoidní (J69.1)
těžký akutní respirační syndrom [SARS] (U04.9)
. 0 Adenovirová pneumonie
. 1 Pneumonie způsobená syncytiálním respiračním virem
. 2 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
. 3 Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
. 8 Jiná virová pneumonie
. 9 Virová pneumonie NS
J13 Zánět plic‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Bronchopneumonie způsobená S. pneumoniae
Nepatří sem: vrozená pneumonie‚ původce: Streptococcus pneumoniae (P23.6)
pneumonie způsobená jinými streptokoky
(J15.3–J15.4)
X. KAPITOLA / 359
J14 Zánět plic‚ původce: Haemophilus influenzae
Bronchopneumonie způsobená H. influenzae
Nepatří sem: vrozená pneumonie způsobená H. influenzae (P23.6)
J15 Bakteriální zánět plic‚ nezařazený jinde
Patří sem: bronchopneumonie způsobená jinou bakterií než S. pneumoniae a H. influenzae
Nepatří sem: chlamydiová pneumonie (J16.0) vrozená pneumonie (P23.–) Legionářská nemoc (A48.1)
. 0 Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
. 1 Pneumonie způsobená Pseudomonádami
. 2 Pneumonie způsobená Stafylokokem
. 3 Pneumonie způsobená Streptokokem‚ skupiny B
. 4 Pneumonie způsobená jinými streptokoky
Nepatří sem: pneumonie‚ původce:
. Streptococcus‚ skupina B (J15.3)
. Streptococcus pneumoniae (J13)
. 5 Pneumonie způsobená Escherichia coli
. 6 Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
Pneumonie způsobená Serratia marcescens
. 7 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
. 8 Jiný bakteriální zánět plic
. 9 Bakteriální zánět plic NS
J16 Zánět plic způsobený jinými infekčními organismy‚ nezařazený jinde
Nepatří sem: ornitóza (A70) pneumocystóza (B59) pneumonie:
. NS (J18.9)
. vrozená (P23.–)
. 0 Chlamydiová pneumonie
. 8 Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
J17* Zánět plic – pneumonie – při nemocech zařazených jinde
. 0* Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Pneumonie (při):
. aktinomykóze(A42.0+)
. antraxu (A22.1+)
. gonoree (A54.8+)
. nokardióze (A43.0+)
. infekci salmonelou (A02.2+)
. tularemii (A21.2+)
. tyfu (A01.0+)
. dávivém kašli (A37.–+)
360 / X. KAPITOLA
. 1* Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
Pneumonie při:
. cytomegalovirové nemoci (B25.0+)
. spalničkách (B05.2+)
. zarděnkách (B06.8+)
. planých neštovicích (B01.2+)
. 2* Pneumonie při mykózách zařazených jinde
Pneumonie při:
. aspergilóze (B44.0–B44.1+)
. kandidóze (B37.1+)
. kokcidioidomykóze (B38.0–B38.2+)
. histoplazmóze (B39.–+)
. 3* Pneumonie při parazitárních nemocech zařazených jinde
Pneumonie při:
. askarióze (B77.8+)
. schistozomóze (B65.–+)
. toxoplazmóze (B58.3+)
. 8* Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
Pneumonie (při):
. ornitóze (A70+)
. Q horečce (A78+)
. revmatické horečce (I00+)
. spirochétové nezařaditelné jinam (A69.8+)
J18 Pneumonie‚ původce NS
Nepatří sem: absces plic s pneumonií (J85.1) intersticiální nemoc plic způsobená léčivy (J70.2–J70.4)
pneumonie:
. aspirační (způsobená):
. NS (J69.0)
. anestezií během:
. porodu (O74.0)
. těhotenství (O29.0)
. šestinedělí (O89.0)
. novorozence (P24.9)
. pevnými látkami a tekutinami (J69.–)
. vrozená (P23.9)
. intersticiální NS (J84.9)
. lipoidní (J69.1)
. obvykle intersticialní (J84.1)
pneumonitida způsobená zevními činiteli (J67–J70)
. 0 Bronchopneumonie NS
Nepatří sem: bronchiolitida (J21.–)
. 1 Laloková pneumonie NS
. 2 Hypostatická pneumonie NS
. 8 Jiná pneumonie‚ původce NS
. 9 Pneumonie NS
X. KAPITOLA / 361
JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J20–J22)
Nepatří sem: chronická obstruktivní plicní onemocnění s akutní:
. exacerbací NS (J44.1)
. infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0)
J20 Akutní zánět průdušek – bronchitis acuta
Patří sem: bronchitida:
. NS‚ u těchto do 15 let věku
. akutní a subakutní (s):
. bronchospazmem
. fibrinózní
. membranózní
. hnisavá
. septická
. tracheitidou tracheobronchitida‚ akutní
Nepatří sem: bronchitida:
. NS‚ ve věku 15 let a více (J40)
. alergická NS (J45.0)
. chronická:
. NS (J42)
. mukopurulentní (J41.1)
. obstruktivní (J44.–)
. prostá (J41.0) tracheobronchitida:
. NS (J40)
. chronická (J42)
. chronická obstruktivní (J44.–)
. 0 Akutní bronchitida‚ původce: Mycoplasma pneumoniae
. 1 Akutní bronchitida‚ původce: Haemophilus influenzae
. 2 Akutní bronchitida způsobená streptokokem
. 3 Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
. 4 Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
. 5 Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
. 6 Akutní bronchitida způsobená rinovirem
. 7 Akutní bronchitida způsobená echovirem
. 8 Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organismem
. 9 Akutní bronchitida NS
J21 Akutní zánět průdušinek – bronchiolitis acuta
Patří sem: s bronchospazmem
. 0
Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním
virem
. 1
Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
. 8
Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organismem
. 9
Akutní bronchiolitida NS
Bronchiolitida – zánět průdušinek NS
362 / X. KAPITOLA
J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
Akutní infekce (dolní) části dýchacího ústrojí NS
Nepatří sem: infekce (akutní) horních dýchacích cest (J06.9)
JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J30–J39)
J30 Vazomotorická a alergická rýma – rhinitis
Patří sem: spastická rinorea
Nepatří sem: alergická rýma s astmatem (J45.0) rýma NS (J31.0)
. 0 Vazomotorická rýma
. 1 Alergická rýma způsobená pylem
Alergie NS způsobená pylem
Senná horečka
Polinóza
. 2 Jiná sezónní alergická rýma
. 3 Jiná alergická rýma
Stálá alergická rýma
. 4 Alergická rýma NS
J31 Chronická rýma‚ chronický zánět nosohltanu a hltanu
. 0 Chronická rýma – rhinitis chronica
Ozaena (Chronická) rinitida:
. NS
. atrofická
. granulomatózní
. hypertrofická
. obstruktivní
. hnisavá
. vředovitá
Nepatří sem: alergická rýma (J30.1–J30.4) vazomotorická rýma (J30.0)
. 1 Chronický zánět nosohltanu – nasopharyngitis chronica
Nepatří sem: akutní nebo NS nazofaryngitida (J00)
. 2 Chronický zánět hltanu – pharyngitis chronica
Chronická bolest v krku Faryngitida (chronická):
. atrofická
. granulární
. hypertrofická
Nepatří sem: akutní nebo NS faryngitida (J02.9)
X. KAPITOLA / 363
J32 Chronický zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis chronica
Patří sem: absces
empyém (vedlejší) (nosní) dutiny
infekce chronický(-á)(-é)
zhnisání
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: akutní sinusitida (J01.–)
. 0 Chronický zánět čelistní (maxilární) dutiny
(Chronická) antritida Sinusitis maxillaris NS
. 1 Chronický zánět čelní (frontální) dutiny
Sinusitis frontalis NS
. 2 Chronický zánět čichové (etmoidální) dutiny
Sinusitis ethmoidalis NS
. 3 Chronický zánět klínové (sfenoidální) dutiny
Sinusitis sphenoidalis NS
. 4 Pansinusitida (chronická)
Pansinusitida NS
. 8 Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
(Chronická) sinusitida postihující více než jednu dutinu ale ne pansinusitis
. 9 Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
Sinusitis (chronica) NS
J33 Nosní polypy
Nepatří sem: adenomatózní polypy (D14.0)
. 0 Polyp nosní dutiny
Polyp:
. choanový
. nosohltanový
. 1 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
Woakesův syndrom nebo etmoiditida
. 8 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
Polyp sinu:
. akcesorního
. etmoidálního
. maxilárního
. sfenoidálního
. 9 Nosní polyp NS
J34 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Nepatří sem: varikózní vřed nosní přepážky (I86.8)
. 0 Absces‚ furunkl a karbunkl nosu
Celulitida
Nekróza
Ulcerace
. 1 Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
. 2 Vybočení nosní přepážky
Vybočení‚ deflexe nebo deviace nosní přepážky (získané)
364 / X. KAPITOLA
. 3 Hypertrofie nosních skořep
. 8 Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Perforace nosní přepážky NS Rhinolit
J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
. 0 Chronický zánět mandlí – chronická tonzilitida (tonsillitis chronica)
Nepatří sem: tonzilitida:
. NS (J03.9)
. akutní (J03.–)
. 1 Hypertrofie mandlí
Zvětšení tonzil
. 2 Hypertrofie adenoidní tkáně
Zvětšení adenoidní tkáně
. 3 Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
. 8 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
Adenoidní vegetace Amygdalolit
Jizva mandle (a adenoidní tkáně) Tonzilární protuberance
Vřed mandle
. 9 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
Nemoc (chronická) mandlí a adenoidní tkáně NS
J36 Peritonzilární absces – abscessus peritonsillaris
Absces mandle Peritonzilární celulitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: retrofaryngeální absces (J39.0) tonzilitida:
. NS (J03.9)
. akutní (J03.–)
. chronická (J35.0)
J37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0 Chronická laryngitida – laryngitis chronica
Laryngitida:
. katarální
. hypertrofická
. suchá
Nepatří sem: laryngitida:
. NS (J04.0)
. akutní (J04.0)
. obstruktivní (akutní) (J05.0)
X. KAPITOLA / 365
. 1 Chronická laryngotracheitida – laryngotracheitis chronica
Laryngitida‚ chronická‚ s tracheitidou (chronickou) Tracheitida‚ chronická‚ s laryngitidou
Nepatří sem: laryngotracheitida:
. NS (J04.2)
. akutní (J04.2) tracheitida:
. NS (J04.1)
. akutní (J04.1)
. chronická (J42)
J38 Nemoci hlasivek a hrtanu‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: laryngitida:
. (akutní) obstruktivní (J05.0)
. vředovitá (J04.0)
subglotická stenóza po výkonu (J95.5) stridor:
. vrozený laryngeální NS (P28.8)
. NS (R06.1)
. 0 Obrna hlasivek a hrtanu
Laryngoplegie
Obrna hlasivky
. 1 Polyp hlasivky a hrtanu
Nepatří sem: adenomatózní polyp (D14.1)
. 2 Uzly hlasivek
Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)
Uzly zpěváků
Uzly učitelů
. 3 Jiné nemoci hlasivek
Absces
Celulitida
Granulom hlasivky (hlasivek)
Leukokeratóza
Leukoplakie
. 4 Edém hrtanu
Edém:
. hlasivky
. subglotický
. supraglotický
Nepatří sem: laryngitida:
. akutní obstruktivní [krup] (J05.0)
. edematózní (J04.0)
. 5 Laryngeální spazmus
Laryngismus (stridulus)
. 6 Zúžení – stenóza – hrtanu
366 / X. KAPITOLA
. 7 Jiné nemoci hrtanu
Absces
Celulitida
Nemoc NS
Nekróza hrtanu
Pachyderma
Perichondritida
Vřed
J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
Nepatří sem: akutní infekce dýchacích cest NS (J22)
. horních (J06.9)
zánět horních dýchacích cest způsobený
chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami (J68.2)
. 0
Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
Perifaryngeální absces
Nepatří sem: absces peritonzilární (J36)
. 1
Jiný absces hltanu
Celulitida hltanu
Nazofaryngeální absces
. 2
Jiné nemoci hltanu
Cysta
hltanu nebo nosohltanu
Edém
Nepatří sem: faryngitida:
. chronická (J31.2)
. vředovitá (J02.9)
. 3 Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest‚ neurčené lokalizace
. 8 Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
. 9 Nemoc horních dýchacích cest NS
CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J40–J47)
Nepatří sem: cystická fibróza (E84.–)
J40 Zánět průdušek – bronchitida – neurčený jako akutní nebo chronický
Poznámka: lze předpokládat‚ že bronchitida pod 15 let věku‚ která není určena jako akutní nebo chronická‚ je akutní povahy a měla by být zařazena do J20.–
Bronchitida:
. NS
. katarální
. s tracheitidou NS Tracheobronchitida NS
Nepatří sem: bronchitida:
. alergická NS (J45.0)
. astmatická NS (J45.9)
. chemická (akutní) (J68.0)
X. KAPITOLA / 367
J41 Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
Nepatří sem: chronická bronchitida:
. NS (J42)
. obstruktivní (J44)
. 0 Prostá chronická bronchitida
. 1 Mukopurulentní chronická bronchitida
. 8 Smíšená prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J42 Neurčená chronická bronchitida
Chronická:
. bronchitida NS
. tracheitida
. tracheobronchitida
Nepatří sem: chronická:
. astmatická bronchitida (J44.–)
. bronchitida:
. prostá a mukopurulentní (J41.–)
. s obstrukcí dýchacích cest (J44.–)
. emfyzematózní bronchitida (J44.–)
. obstruktivní plicní nemoc NS (J44.9)
J43 Rozedma plic – emphysema pulmonum
Nepatří sem: emfyzém:
. způsobený inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů nebo par (J68.4)
. kompenzační (J98.3)
. intersticiální (J98.2)
. novorozenecký (P25.0)
. mediastinální (J98.2)
. operační (podkožní) (T81.8)
. traumatický podkožní (T79.7)
. s chronickou (obstruktivní) bronchitidou (J44.–) emfyzematózní (obstruktivní) bronchitida (J44.–)
. 0 Macleodův syndrom
Jednostranný(-á):
. emfyzém
. transparence plic
. 1 Panlobulární emfyzém
Panacinózní emfyzém
. 2 Centrilobulární emfyzém
. 8 Jiný emfyzém
. 9 Emfyzém NS
Emfyzém (plic)(pulmonální):
. NS
. bulózní
. vezikulární Emfyzematózní buly
368 / X. KAPITOLA
J44 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
Patří sem: chronická(-é):
. bronchitida:
. astmatická (obstruktivní)
. emfyzematózní
. s:
. obstrukcí dýchacích cest
. emfyzémem
. obstruktivní:
. astma
. bronchitida
. tracheobronchitida Nepatří sem: astma (J45.–)
astmatická bronchitida NS (J45.9) bronchiektázie (J47)
chronická:
. bronchitida:
. NS (J42)
. prostá a mukopurulentní (J41.–)
. tracheitida (J42)
. tracheobronchitida (J42) emfyzém (J43.–)
nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70)
. 0 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí
Nepatří sem: s chřipkou (J09–J11)
. 1 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací NS
. 8 Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc
Chronická bronchitida:
. astmatická (obstruktivní) NS
. emfyzematózní NS
. obstruktivní NS
Nepatří sem: s akutní infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0) s akutní exacerbací (J44.1)
. 9 Chronická obstruktivní plicní nemoc NS
Chronická obstruktivní:
. nemoc dýchacích cest NS
. nemoc plic NS
J45 Astma
Nepatří sem: akutní těžké astma (J46)
chronická astmatická (obstruktivní) bronchitis (J44.–) chronické obstruktivní astma (J44.–)
eozinofilní astma (J82)
nemoci plic způsobené zevními činiteli (J60–J70) status asthmaticus (J46)
X. KAPITOLA / 369
. 0 Astma převážně alergické
Alergická:
. bronchitida NS
. rýma s astmatem Atopické astma Exogenní astma
Senná horečka s astmatem
. 1 Nealergické astma
Idiosynkratické astma
Endogenní nealergické astma
. 8 Smíšené astma
Kombinace stavů uvedených v J45.0 a J45.1
. 9 Astma NS
Astmatická bronchitida NS
Astma s pozdním začátkem
J46 Astmatický stav – status asthmaticus
Akutní těžké astma
J47 Bronchiektázie – rozšíření průdušek
Bronchiolektázie – rozšíření průdušinek
Nepatří sem: vrozené bronchiektázie (Q33.4)
tuberkulózní bronchiektázie (současné onemocnění) (A15–A16)
NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELI (J60–J70)
Nepatří sem: astma zařazené pod J45.–
J60 Pneumokonióza uhlokopů
Antrakosilikóza
Antrakóza
Plíce uhlokopů
Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
Azbestóza
Nepatří sem: pleurální plát (povlak) s azbestózou (J92.0) s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
Patří sem: (masivní) silikózní fibróza plic
Nepatří sem: pneumokonióza s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
. 0 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
. 8 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
Silikóza NS
370 / X. KAPITOLA
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými
prachy
Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
. 0
Aluminóza (plic)
. 1
Bauxitová fibróza (plic)
. 2
Berylióza
. 3
Grafitová fibróza (plic)
. 4
Sideróza
. 5
Stanóza
. 8 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými
prachy
J64 Neurčená pneumokonióza
Nepatří sem: s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
Každý stav pod J60–J64 s tuberkulózou kteréhokoliv typu v A15–A16.
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
Nepatří sem: bagasóza (J67.1) farmářské plíce (J67.0)
hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickým prachem (J67.–)
syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest (J68.3)
. 0 Bysinóza
Nemoc dýchacích cest způsobená prachem bavlny
. 1 Onemocnění zpracovatelů lnu
. 2 Kanabinóza
Nemoc zpracovatelů konopí
. 8 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
J67 Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy
Patří sem: alergická alveolitida a pneumonitida způsobená inhalovanými organickými prachy a částečkami z hub‚ aktinomycet nebo jiného původu
Nepatří sem: pneumonitida způsobená inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů a par (J68.0)
. 0 Farmářské plíce
Plíce ženců
Plíce pracovníků se senem Nemoc z tlejícího sena
. 1 Bagasóza
Pracovníků s cukrovou třtinou:
. nemoc
. pneumonitida
X. KAPITOLA / 371
. 2 Plíce chovatelů ptáků
Nemoc nebo plíce chovatelů holubů
Nemoc nebo plíce chovatelů papoušků
. 3 Suberóza
Nemoc nebo plíce obchodníků korkem
Nemoc nebo plíce pracovníků s korkem
. 4 Sladovnické plíce
Alveolitida způsobená organismem Aspergillus clavatus
. 5 Plíce pracovníků s houbami
. 6 Plíce loupačů javorové kůry
Alveolitida způsobená organismem Cryptostroma corticale Cryptostromosis
. 7 Plíce pracovníků úpraven vzduchu‚ zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
Alergická alveolitida způsobená houbami‚ termofilními aktinomycetami a jinými organismy rostoucími v klimatizačních‚ ventilačních (vzduch upravujících) zařízeních
. 8 Hypersenzitivní pneumonitida způsobená jinými organickými prachy
Plíce:
. promývačů sýrů
. pracovníků s:
. kávou
. rybí moučkou
. kožešníků Sekvojóza
. 9 Hypersenzitivní pneumonitida způsobená neurčeným organickým prachem
Alergická alveolitida (extrinsická) NS Hypersenzitivní pneumonitida NS
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů a par
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 0 Bronchitida a pneumonitida způsobená chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Chemická bronchitida (akutní)
. 1 Edém plic způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Chemický plicní edém (akutní)
. 2 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami‚ nezařazený jinde
. 3 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest
. 4 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
Emfyzém (difuzní)(chronický)
Obliterativní bronchiolitida (chronická)(subakutní) (Chronická) plicní fibróza
372 / X. KAPITOLA
. 8 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
. 9 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: novorozenecké aspirační syndromy (P24.–)
. 0 Pneumonie způsobená potravou a zvratky
Aspirační pneumonie (způsobená):
. NS
. potravou (regurgitovanou)
. žaludečními šťávami
. mlékem
. zvratky
Nepatří sem: Mendelsonův syndrom (J95.4)
. 1 Pneumonie způsobená oleji a esencemi
Lipoidní pneumonie
. 8 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
Pneumonie způsobená aspirací krve
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
K určení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 0 Akutní plicní projevy způsobené zářením
Radiační pneumonie
. 1 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
Fibróza plic po ozáření
. 2 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
. 3 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
. 4 Plicní intersticiální onemocnění způsobené Léčivy NS
. 8 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
. 9 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
X. KAPITOLA / 373
JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM (J80–J84)
J80 Syndrom respirační tísně dospělých
Nemoc hyalinních membrán dospělých
J81 Plicní edém
Akutní edém plic
Plicní kongesce (pasivní)
Nepatří sem: hypostatická pneumonie (J18.2) plicní edém:
. chemický (akutní) (J68.1)
. způsobený zevními činiteli (J60–J70)
. se srdeční nemocí NS nebo selháním srdce (I50.1)
J82 Plicní eozinofilie‚ nezařazená jinde
Eozinofilní astma Loefflerova pneumonie Tropická (plicní) eozinofilie NS
Nepatří sem: způsobená:
. aspergilózou (B44)
. léčivy (J70.2–J70.4)
. určenou parazitární infekcí (B50–B83)
. systémovým onemocněním pojivové tkáně (M30–M36)
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci
Nepatří sem: intersticiální onemocnění plic způsobené léčivy (J70.2–J70.4)
intersticiální emfyzém (J98.2)
plicní nemoci způsobené zevními činiteli (J60–J70) lymfoidní intersticiální pneumonie vyvolaná onemocněním virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.1)
. 0 Alveolární a parietoalveolární stavy
Alveolární proteinóza
Plicní alveolární mikrolitiáza
. 1 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
Difuzní plicní fibróza
Fibrozující alveolitida (kryptogenní) Syndrom Hammanův–Richův Idiopatická plicní fibróza
Obvyklá intersticiální pneumonie
Nepatří sem: plicní fibróza (chronická):
. způsobená inhalaci chemikálií‚ plynů‚ dýmů nebo par (J68.4)
. po ozáření (J70.1)
. 8 Jiné určené intersticiální plícní nemoci
374 / X. KAPITOLA
. 9 Intersticiální plicní nemoc NS
Intersticiální pneumonie NS
HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J85–J86)
J85 Absces plic a mezihrudí – mediastina
. 0 Gangréna a nekróza plic
. 1 Absces plic s pneumonií
Nepatří sem: s pneumonií způsobenou určeným organismem (J09–J16)
. 2 Absces plic bez pneumonie
Absces plic NS
. 3 Absces – mediastina
J86 Pyotorax
Patří sem: absces:
. pohrudnice
. hrudníku empyém pyopneumotorax
K vyznačení infekčního agens Ize použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: způsobený tuberkulózou (A15–A16)
. 0 Pyotorax s píštělí
. 9 Pyotorax bez píštěle
JINÉ NEMOCI POHRUDNICE (J90–J94)
J90 Pohrudniční výpotek‚ nezařazený jinde
Zánět pohrudnice s výpotkem
Nepatří sem: chylózní (pohrudniční) výpotek (J94.0) zánět pohrudnice – pleuritida – NS (R09.1) tuberkulózní (A15–A16)
J91* Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J92 Pohrudniční povlaky (pláty)
Patří sem: ztluštění pohrudnice
. 0
Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
. 9
Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
Pohrudniční povlak (plát) NS
J93 Pneumotorax
Nepatří sem: pneumotorax:
. vrozený nebo perinatální (P25.1)
. traumatický (S27.0)
. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16) pyopneumotorax (J86.–)
. 0 Spontánní tenzní pneumotorax
X. KAPITOLA / 375
. 1 Jiný spontánní pneumotorax
. 8 Jiný pneumotorax
. 9 Pneumotorax NS
J94
Jiné pohrudniční stavy
Nepatří sem: zánět pohrudnice – pleuritida – NS (R09.1)
traumatický:
. hemopneumotorax (S27.2)
. hemotorax (S27.1)
tuberkulózní pleurální stavy (současné onemocnění)
(A15–A16)
. 0
Chylózní výpotek
Chyliformní výpotek
. 1
Fibrotorax
. 2
Hemotorax
Hemopneumotorax
. 8 Jiné určené pohrudniční stavy
Hydrotorax
. 9 Pohrudniční stav NS
JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J95–J99)
J95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (T81.8) plicní projevy způsobené zářením (J70.0–J70.1)
. 0 Špatná funkce tracheostomie
Krvácení z tracheostomického ústí Ucpání tracheostomického průchodu Sepse tracheostomického ústí Tracheoezofageální píštěl po tracheostomii
. 1 Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
. 2 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
. 3 Chronická plicní nedostatečnost po operaci
. 4 Mendelsonův syndrom
Nepatří sem: komplikující:
. porod (O74.0)
. těhotenství (O29.0)
. šestinedělí (O89.0)
. 5 Subglotická stenóza po výkonu
. 8 Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
. 9 Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
376 / X. KAPITOLA
J96 Respirační selhání‚ nezařazené jinde
Následující doplňková subklasifikace je k dispozici pro případné použití s kategorií J96.
0 Typ I [hypoxický]
1 Typ II [hyperkapnický]
9 Typ nespecifikován
Nepatří sem: kardiorespirační selhání (R09.2) respirační selhání po výkonu (J95.–) respirační:
. zástava (R09.2)
. tíseň:
. syndrom u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
. 0 Akutní respirační selhání
. 1 Chronické respirační selhání
. 9 Respirační selhání NS
J98 Jiné poruchy dýchací soustavy
Nepatří sem: apnoe:
. NS (R06.8)
. novorozence (P28.4)
. spánková (G47.3)
. novorozence (P28.3)
. 0 Nemoci bronchu‚ nezařazené jinde
Broncholitiáza Kalcifikace
Stenóza bronchu Vřed
Tracheobronchiální:
. kolaps
. dyskinesie
. 1 Plicní kolaps
Atelektáza Kolaps plíce
Nepatří sem: atelektáza:
. novorozence (P28.0–P28.1)
. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16)
. 2 Intersticiální emfyzém
Mediastinální emfyzém
Nepatří sem: emfyzém:
. NS (J43.9)
. u plodu nebo novorozence (P25.0)
. operační (podkožní) (T81.8)
. traumatický podkožní (T79.7)
. 3 Kompenzační emfyzém
. 4 Jiná onemocnění plic
Kalcifikace – zvápenatění – plic
Cystická plicní nemoc (získaná)
Plicní nemoc NS
Pulmolitiáza
X. KAPITOLA / 377
. 5 Nemoci mediastina‚ nezařazené jinde
Fibróza
Kýla
Retrakce
Mediastinitida – zánět mezihrudí
Nepatří sem: absces mediastina (J85.3)
. 6 Onemocnění bránice – diafragmy
Zánět bránice
Obrna bránice
Relaxace
Nepatří sem: vrozené vady bránice nezařaditelné jinam (Q79.1) kýla brániční (K44.–)
. vrozená (Q79.0)
. 8 Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
. 9 Onemocnění dýchací soustavy NS
(Chronická) respirační nemoc NS
J99* Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0* Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
. 1* Onemocnění dýchací soustavy při jiných difuzních onemocněních pojivové tkáně zařazených jinde
Respirační onemocnění při:
. dermatomyozitidě (M33.0–M33.1+)
. polymyozitidě (M33.2+)
. suchém syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)
. systémové(-m):
. lupus erythematodes (M32.1+)
. skleróze (M34.8+)
. Wegenerově granulomatóze (M31.3+)
. 8* Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
Respirační onemocnění při:
. amébóze (A06.5+)
. ankylozující spondylitidě (M45+)
. kryoglobulinemii (D89.1+)
. sporotrichóze (B42.0+)
. syfilis (A52.7+)