Uživatel:Zef/XI

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
K00–K14
Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
K20–K31
Nemoci jícnu‚ žaludku a dvanáctníku
K35–K38
Nemoci apendixu – červovitého přívěsku
K40–K46
Kýly
K50–K52
Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida
K55–K64
Jiné nemoci střev
K65–K67
Nemoci peritonea – pobřišnice
K70–K77
Nemoci jater
K80–K87
Nemoci žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní
K90–K93
Jiné nemoci trávicí soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
K23* Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
K67* Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K77* Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
K87* Onemocnění žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K93* Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
380 / XI. KAPITOLA
NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY‚ SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ (K00–K14)
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů
Nepatří sem: zaklíněné a zadržené zuby (K01.–)
. 0 Anodoncie
Hypodoncie
Oligodoncie
. 1 Přespočetné zuby
Čtvrtý molár Distomolár Mesiodens Nadbytečné zuby Paramolár
. 2 Abnormality velikosti a tvaru zubů
Dens:
. evaginatus
. in dente
. ivaginatus Fúze splývání
Geminace – zdvojení zubů Konkrescence – srůstání
Klínovité‚ kónické zuby Perly ve sklovině Makrodoncie Mikrodoncie Taurodontismus Tuberculum paramolare
Nepatří sem: tuberculum Carabelli‚ které se považuje za normální variaci a nemusí se kódovat
. 3 Skvrnité zuby
Zubní fluoróza Skvrnitost skloviny
Nefluoridové opacity ve sklovině
Nepatří sem: depozita [povlaky] na zubech (K03.6)
. 4 Poruchy tvorby zubů
Aplazie a hypoplazie zubního cementu
Hypoplazie skloviny (novorozenecká)(postnatální)(prenatální) Odontodysplasia regionalis
Rozštěpení – dilacerace zubu Turnerův zub
Nepatří sem: Hutchinsonovy zuby a morušovité moláry při vrozené syfilidě (A50.5)
skvrnité zuby (K00.3)
XI. KAPITOLA / 381
. 5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
Amelogenesis
Dentinogenesis
imperfecta
Odontogenesis
Dysplazie zuboviny
Skořápkovité zuby
. 6 Poruchy erupce zubů
Vrozený
zub
Novorozenecký
Předčasná dentice
Předčasné:
. prořezávání zubu
. vylučování dočasného (dětského) zubu
Zadržený (perzistující) dočasný (dětský) zub
. 7
Syndrom prořezávání zubů
. 8
Jiné poruchy vývoje zubů
Barevné změny během tvorby zubu
Vnitřní zbarvení zubu NS
. 9
Poruchy vývoje zubů NS
Poruchy odontogeneze NS
K01 Zaklíněné a zadržené zuby
Nepatří sem: zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů (K07.3)
. 0 Zaklíněné zuby
Zaklíněný zub je zub‚ který se nemůže prořezat‚ bez překážky od jiného zubu
. 1 Zadržené – retinované – zuby
Zadržený (retinovaný) zub je zub‚ který se nemůže prořezat pro překážku od jiného zubu
K02 Zubní kaz – caries dentis
. 0 Kaz omezený na zubní sklovinu
Léze bílé skvrny (počínající kaz)
. 1 Kaz zuboviny – dentinu
. 2 Kaz zubního cementu
. 3 Zastavený zubní kaz
. 4 Odontoklazie
Melanodontia infantile Melanodontoclasia
. 5 Zubní kaz s obnažením dřeně
. 8 Jiné zubní kazy
. 9 Zubní kaz NS
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
Nepatří sem: zubní kaz (K02.–)
skřípání zuby NS (bruxismus, brygmus) (F45.8)
. 0 Nadměrné ožvýkání – attritio excessiva – zubů
Opotřebení:
. aproximální
zubů
. okluzní
382 / XI. KAPITOLA
. 1 Abraze zubů
Abraze způsobená:
. čistěním
. habituální
. z povolání zubů
. rituální
. tradiční
Klínový defekt NS
. 2 Eroze zubů
Eroze zubů:
. NS
. způsobená:
. dietou
. drogami a léky
. trvalým zvracením
. idiopatická
. z povolání
. 3 Patologická resorpce zubů
Vnitřní granulom dřeně
Resorpce zubu (zevní)
. 4 Hypercementóza
Hyperplazie cementu
. 5 Ankylóza zubů
. 6 Depozita [povlaky] na zubech
Zubní kámen:
. subgingivální
. supragingivální
Depozita [povlaky] na zubech:
. betelové
. černé
. zelené
. zubní povlak – materia alba
. oranžové
. tabákové Zbarvení zubů:
. NS
. zevní NS
. 7 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
Nepatří sem: depozita [povlaky] na zubech (K03.6)
. 8 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
Citlivá zubovina Ozářená sklovina
Jestliže jsou způsobeny zářením‚ lze k vyznačení radiace použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 9 Nemoci tvrdých zubních tkáni NS
XI. KAPITOLA / 383
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
. 0 Pulpitida – zánět zubní dřeně
Dřeňový – pulpální:
. absces
. polyp Pulpitida:
. akutní
. chronická (hyperplastická)(vředovitá)
. NS
. nezvratná (ireverzibilní)
. zvratná (reverzibilní)
. 1 Nekróza zubní dřeně
Gangréna dřeně
. 2 Degenerace zubní dřeně
Dentikly
Dřeňové
. kalcifikace
. kameny
. 3 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
Sekundární nebo nepravidelná zubovina
. 4 Akutní apikální periodontitida dřeňového původu
Akutní apikální periodontitida NS
. 5
Chronická apikální periodontitida
Apikální nebo periapikální granulom
Apikální periodontitida NS
. 6
Periapikální absces s dutinou
Zubní
absces s dutinou
Dentoalveolární
. 7
Periapikální absces bez dutiny
Zubní
Dentoalveolární
absces NS
. 8
Periapikální
Kořenová cysta – cystis radicularis
Cysta:
. apikální (periodontální)
. periapikální
. reziduální kořenová
Nepatří sem: laterální periodontální cysta (K09.0)
. 9 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05 Zánět dásně – gingivitida – a periodontální nemoci
. 0 Akutní zánět dásně – gingivitis acuta
Nepatří sem: akutní nekrotizující ulcerózní gingivitida (A69.1) herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida (B00.2)
384 / XI. KAPITOLA
. 1 Chronický zánět dásně – gingivitis chronica
Gingivitida (chronická):
. NS
. deskvamativní
. hyperplastická
. prostá marginální
. vředovitá
. 2 Akutní periodontitida
Akutní perikoronitida
Parodontální absces
Periodontální absces
Nepatří sem: akutní apikální periodontitida (K04.4) periapikální absces bez dutiny (K04.7) periapikální absces s dutinou (K04.6)
. 3 Chronická periodontitida
Chronická perikoronitida Periodontitida:
. NS
. komplexní
. prostá
. 4 Periodontóza
Juvenilní periodontóza
. 5 Jiné periodontální nemoci
. 6 Periodontální nemoc NS
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Nepatří sem: atrofie bezzubého alveolárního hřebene (K08.2) gingivitida:
. NS (K05.1)
. akutní (K05.0)
. chronická (K05.1)
. 0 Ústup dásně – recese gingivy
Recese gingivy (generalizovaná)(lokalizovaná)(poinfekční)(pooperační)
. 1 Zbytnění dásně
Gingivální fibromatóza
. 2 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
Hyperplazie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění [protézová hyperplazie]
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
Fibrózní epulis Vlající hřeben
Epulis gigantocellularis
Periferní granulom z obrovských buněk Pyogenní granulom dásně
. 9 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene NS
XI. KAPITOLA / 385
K07 Dentofaciální anomálie [včetně vad skusu]
Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (Q67.4) jednostranná kondylární hyperplazie nebo hypoplazie (K10.8)
. 0 Větší anomálie rozměrů čelistí
Hyperplazie‚ hypoplazie:
. mandibulární
. maxilární
Makrognatie (mandibulární)(maxilární)
Mikrognatie (mandibulární)(maxilární)
Nepatří sem: akromegalie (P22.0) Robinův syndrom (Q87.0)
. 1 Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině
Nesouměrnost čelistí
Prognatie (mandibulární) (maxilární)
Retrognatie
. 2 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
Zkřížený skus (přední)(zadní) Distokluze
Meziokluze
Úchylka střední čáry zubního oblouku Otevřený skus (přední)(zadní) Předkus (nadměrný)
. hluboký
. vertikální
. horizontální Předkus
Zadní lingvální okluze zubů dolní čelisti
. 3 Anomálie polohy zubů
Stěsnání
Diastema
Nesprávné postavení zubu nebo zubů Rotace
Abnormální mezery Transpozice
Zaklíněné a zadržené zuby s abnormální polohou vlastní nebo sousedních zubů
Nepatří sem: zaklíněný nebo zadržený zub bez nenormální polohy (K01.–)
. 4 Vadný skus – malokluze NS
. 5 Funkční dentofaciální abnormality
Abnormální skus Vadný skus způsobený:
. nenormálním polykáním
. dýcháním ústy
. zlozvyky (kousáním jazyka‚ rtů‚ prstů)
Nepatří sem: bruxismus (F45.8) skřípání zubů NS (F45.8)
386 / XI. KAPITOLA
. 6 Onemocnění temporomandibulárního kloubu
Costenův komplex nebo syndrom
Porucha činnosti temporomandibulárního kloubu Lupavý kloub
Dysfunkční bolestivý syndrom temporomandibulárního kloubu
Nepatří sem: běžné:
. vymknutí temporomandibulárního kloubu (S03.0)
. namožení temporomandibulárního kloubu (S03.4)
. 8 Jiné dentofaciální anomálie
. 9 Dentofaciální anomálie NS
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
. 0 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
. 1 Ztráta zubů způsobená úrazem‚ extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
. 2 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
. 3 Zadržený zubní kořen
. 8 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
Rozštěp alveolárního výběžku Zvětšení alveolárního hřebene NS Nepravidelný alveolární výběžek Bolest zubů NS
. 9 Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
Patří sem: léze prokazující histologické vlastnosti aneuryzmatických cyst i jiných fibrooseálních poškození
Nepatří sem: kořenová cysta (K04.8)
. 0 Vývojové odontogenní cysty
Cysta:
. dentigerózní
. erupční
. folikulární
. gingivální
. laterální periodontální
. primordiální
. 1 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
Cysta:
. ductus nasopalatinus [incisivního kanálu]
. nazolabiální [nazoalveolární]
. 2 Jiné cysty čelistí
Cysta čelisti:
. NS
. aneuryzmatická
. hemorragická
. traumatická
Nepatří sem: latentní kostní cysta čelisti (K10.0)
Stafneova cysta (K10.0)
XI. KAPITOLA / 387
. 8 Jiné určené cysty krajiny ústní
Dermoidní cysta
Epidermoidní cysta úst
Lymfoepitelová cysta
Epsteinova perla
. 9 Cysta krajiny ústní NS
K10 Jiné nemoci čelistí
. 0 Vývojové poruchy čelistí
Latentní kostní cysta čelisti Stafneova cysta
Torus:
. mandibularis
. palatinus
. 1 Centrální granulom z obrovských buněk
Granulom z obrovských buněk NS
Nepatří sem: periferní granulom z obrovských buněk (K06.8)
. 2 Zánětlivá onemocnění čelistí
Ostitis
Osteomyelitida (novorozenecká)
Osteonekróza (vyvolaná léky)
čelisti (akutní) (chronická)
(vyvolaná radiací)
(hnisavá)
Osteoradionekróza
Periostitida
Sekvestr čelistní kosti
Jestliže jsou způsobeny zářením‚ lze k vyznačení radiace použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Alveolitida čelistí
Alveolární ostitida
Suché lůžko
. 8 Jiné určené nemoci čelistí
Cherubismus
Exostóza čelisti Fibrózní dysplazie
Jednostranná kondylární:
. hyperplazie
. hypoplazie
. 9 Nemoc čelistí NS
K11 Nemoci slinných žláz
. 0 Atrofie slinné žlázy
. 1 Hypertrofie slinné žlázy
. 2 Sialoadenitida – zánět slinné žlázy
Nepatří sem: epidemická parotitida (B26.–)
uveoparotická horečka [Heerfordtova] (D86.8)
. 3 Absces slinné žlázy
. 4 Píštěl slinné žlázy
Nepatří sem: vrozená píštěl slinné žlázy (Q38.4)
. 5 Sialolitiáza
Kámen
slinné žlázy nebo vývodu
Calculus
388 / XI. KAPITOLA
. 6 Mukokéla slinné žlázy
Mukózní:
. retenční cysta slinné žlázy
. extravazální cysta slinné žlázy Ranula
. 7 Poruchy sekrece slin
Hypoptyalismus
Ptyalismus
Xerostomie
Nepatří sem: suchost úst NS (R68.2)
. 8 Jiné nemoci slinných žláz
Nezhoubné lymfoepitelové poškození slinné žlázy
Mikuliczova nemoc Nekrotizující sialometaplazie Sialektázie
Stenóza
Striktura
Nepatří sem: suchý syndrom [Sjögrenův] (M35.0)
. 9 Nemoc slinné žlázy NS
Sialoadenopatie NS
K12 Zánět ústní sliznice – stomatitis – a příbuzná onemocnění
Nepatří sem: cheilitida (K13.0) cancrum oris (A69.0)
nekrotizující ulcerativní stomatitida (A69.0) herpetická [Herpes simplex] gingivostomatitida (B00.2)
noma (A69.0)
. 0 Recidivující afty
Aftózní stomatitida (velká)(malá)
Bednarovy afty
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
Návratný aftózní vřed
Stomatitis herpetiformis
. 1 Jiné formy stomatitidy
Stomatitida:
. NS
. z umělého chrupu
. vředovitá
. puchýřnatá
. 2 Celulitida a absces úst
Celulitida ústní (spodiny)
Submandibulární absces
Nepatří sem: absces:
. periapikální (K04.6–K04.7)
. periodontální (K05.2)
. peritonzilární (J36)
. slinné žlázy (K11.3)
. jazyka (K14.0)
XI. KAPITOLA / 389
. 3 Zánět ústní sliznice, ulcerativní (Orální mukositida)
Mukositida (orální) (orofaryngeální):
. NS
. indukovaná léky
. indukovaná zářením
. virová
Použij doplňkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.) je-li to nutné k identifikaci vnějšího faktoru
Nepatří sem: mukositida (vředová, ulcerativní):
. trávicí soustavy (vyjma dutiny ústní a orofaryngu) (K92.8)
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
Patří sem: poruchy epitelu jazyka
Nepatří sem: některá onemocnění dásně a alveolárního hřebene
(K05–K06)
cysty krajiny ústní (K09.–)
nemoci jazyka (K14.–)
stomatitida a příbuzná onemocnění (K12.–)
. 0
Nemoci rtů
Cheilitida – zánět rtů:
. NS
. angulární
. exfoliativní
. žlázový
Cheilodynie
Cheilóza
Perlèche nezařazená jinde
Nepatří sem: ariboflavinóza (E53.0)
cheilitida způsobená poruchami v souvislosti s radiací
(L55–L59)
perlèche způsobená:
. kandidózou (B37.8)
. karencí riboflavinu (E53.0)
. 1 Kousání tváří a rtů
. 2 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu‚ včetně jazyka
Erytroplakie
ústního epitelu‚ včetně jazyka
Leukoedém
Leukokeratosis nicotinica palati
Kuřácké patro
Nepatří sem: vlasatá leukoplakie (K13.3)
. 3
Vlasatá leukoplakie
. 4 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
Eozinofilní granulom
Pyogenní granulom
sliznice ústní
Verukózní xantom
. 5
Ústní podslizniční fibróza
Podslizniční fibróza jazyka
. 6 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
Nepatří sem: hyperplazie bezzubého (dásňového) hřebene z dráždění [protézová hyperplazie] (K06.2)
390 / XI. KAPITOLA
. 7 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
Fokální orální mucinóza
K14
Nemoci jazyka
Nepatří sem: erytroplakie
místní hyperplazie epitelu
jazyka (K13.2)
leukoedém
leukoplakie
vlasatá leukoplakie (K13.3)
makroglosie (vrozená) (Q38.2)
podslizniční fibróza jazyka (K13.5)
. 0 Glositida – zánět jazyka
Absces
jazyka
Ulcerace (traumatická)
Nepatří sem: atrofická glositida (K14.4)
. 1
Mapovitý jazyk
Nezhoubná stěhovavá glositida
Glossitis areata exfoliativa
. 2 Glossitis rhombica mediana
. 3
Hypertrofie jazykových papil
Černý chlupatý jazyk
Lingua villosa nigra
Povleklý jazyk
Hypertrofie listových papil
. 4
Atrofie jazykových papil
Atrofická glositida
. 5
Lingua plicata
Rozpukaný
Zbrázděný
jazyk
Skrótální
Nepatří sem: vrozená fisura jazyka (Q38.3)
. 6
Glosodynie
Glosopyróza
Bolestivý jazyk
. 8
Jiné nemoci jazyka
Atrofie
Zvětšení
jazyka
Hypertrofie
Vroubkování
. 9 Nemoc jazyka NS
Glosopatie NS
XI. KAPITOLA / 391
NEMOCI JÍCNU‚ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20–K31)
Nepatří sem: hiátová hernie (K44.–)
K20 Zánět jícnu – ezofagitida
Absces jícnu Ezofagitida:
. NS
. chemická
. peptická
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: eroze jícnu (K22.1) jícnový reflux (K21.0)
s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)
K21 Gastroezofageální refluxní onemocnění
. 0 Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
Refluxní zánět jícnu
. 9 Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
Jícnový reflux NS
K22
Jiné nemoci jícnu
Nepatří sem: jícnové varixy (I85.–)
. 0
Achalazie kardie
Achalazie NS
Kardiospazmus
Nepatří sem: vrozený kardiospazmus (Q39.5)
. 1
Vřed jícnu
Eroze jícnu
Vřed jícnu:
. NS
. způsobený požitím:
. chemikálií
. drog a léků
. fungózní
. peptický
Ulcerující ezofagitida
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.)
. 2 Neprůchodnost – obstrukce – jícnu
Komprese
Zúžení
jícnu
Stenóza
Striktura
Nepatří sem: vrozená stenóza a striktura jícnu (Q39.3)
. 3
Perforace jícnu
Ruptura ezofagu
Nepatří sem: úrazová perforace (hrudního) jícnu (S27.8)
392 / XI. KAPITOLA
. 4 Dyskineze jícnu
Jícnový spazmus Vývrtkový jícen
Difuzní ezofageální spazmus
Nepatří sem: kardiospazmus (K22.0)
. 5 Divertikl jícnu‚ získaný
Získaná výchlipka jícnu
Nepatří sem: (vrozený) divertikl jícnu (Q39.6)
. 6 Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
Malloryho–Weissův syndrom
. 7 Barrettův ezofagus
Barrettova:
. nemoc
. syndrom
Nepatří sem: Barrettův vřed (K22.1)
. 8 Jiné určené nemoci jícnu
Krvácení z jícnu NS
. 9 Nemoc jícnu NS
K23*
Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
. 0*
Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
. 1*
Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
. 8*
Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek K25–K28:
. 0 Akutní s krvácením
. 1 Akutní s perforací
. 2 Akutní s krvácením i s perforací
. 3 Akutní bez krvácení nebo perforace
. 4 Chronický nebo neurčený s krvácením
. 5 Chronický nebo neurčený s perforací
. 6 Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
. 7 Chronický bez krvácení nebo perforace
. 9 Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K25 Žaludeční vřed – ulcus ventriculi
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem: eroze (akutní) žaludku vřed peptický
. pyloru – vrátníku
. žaludku
Jestliže je způsobený léčivy‚ k vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: akutní hemoragická erozivní gastritida (K29.0) peptický vřed NS (K27.–)
XI. KAPITOLA / 393
K26 Dvanáctníkový vřed – ulcus duodeni
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem: (akutní) eroze dvanáctníku vřed (peptický):
. dvanáctníku
. postpylorický
Jestliže je způsobený léčivy‚ k vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: peptický vřed NS (K27.–)
K27 Peptický vřed neurčené lokalizace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem: gastroduodenální vřed NS peptický vřed NS
Nepatří sem: peptický vřed u novorozence (P78.8)
K28 Gastrojejunální vřed
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem: vřed (peptický) nebo eroze:
. anastomotický(-á)
. gastrokolický(-á)
. gastrointestinální
. gastrojejunální
. jejunální
. marginální
. stromální
Nepatří sem: primární vřed tenkého střeva (K63.3)
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis
Nepatří sem: eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida (K52.8) Zollingerův–Ellisonův syndrom (E16.4)
. 0 Akutní hemoragická gastritida
Akutní (erozivní) zánět žaludku s krvácením
Nepatří sem: eroze (akutní) žaludku (K25.–)
. 1 Jiná akutní gastritida
. 2 Alkoholická gastritida
. 3 Chronická superficiální gastritida
. 4 Chronická atrofická gastritida
Atrofie žaludku
. 5 Chronická gastritida NS
Chronická gastritida:
. antrální
. fundická
. 6 Jiná gastritida
Obrovská hypertrofická gastritida
Granulomatózní gastritida
Ménétrierova nemoc
. 7 Gastritida NS
394 / XI. KAPITOLA
. 8 Zánět dvanáctníku – duodenitida
. 9 Gastroduodenitida NS
K30 Funkční dyspepsie
Trávicí potíže
Nepatří sem: dyspepsie:
. nervová (F45.3)
. neurotická (F45.3)
. psychogenní (F45.3) pálení žáhy (R12)
K31 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
Patří sem: funkční onemocnění žaludku Nepatří sem: divertikl dvanáctníku (K57.0–K57.1)
gastrointestinální krvácení (K92.0–K92.2)
. 0 Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
Akutní roztažení žaludku
. 1 Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
Stenóza pyloru NS
Nepatří sem: vrozená nebo dětská stenóza pyloru (Q40.0)
. 2 Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
Žaludek tvaru přesýpacích hodin
Nepatří sem: vrozený sutkovitý žaludek‚ tvaru přesýpacích hodin (Q40.2)
sutkovitá kontrakce žaludku (K31.8)
. 3 Pylorospazmus nezařazený jinde
Nepatří sem: pylorospazmus:
. vrozený nebo dětský (Q40.0)
. neurotický (F45.3)
. psychogenní (F45.3)
. 4 Divertikl žaludku
Nepatří sem: vrozený divertikl žaludku (Q40.2)
. 5 Neprůchodnost dvanáctníku
Zaškrcení
Stenóza dvanáctníku
Striktura
Duodenální ileus (chronický)
Nepatří sem: vrozená stenóza dvanáctníku (Q41.0)
. 6 Píštěl žaludku a dvanáctníku
Gastrokolická píštěl Gastrojejunokolická píštěl
. 7 Polyp žaludku a dvanáctníku
Nepatří sem: adenomatózní polyp žaludku (D13.1)
. 8 Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
Gastroptóza – snížení žaludku Sutkovitá kontrakce žaludku Achlorhydrie
. 9 Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
XI. KAPITOLA / 395
NEMOCI APENDIXU – ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU (K35–K38)
K35 Akutní apendicitida – akutní zánět červovitého přívěsku
. 2 Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
Apendicitida (akutní) s generalizovanou (difúzní) peritonitidou následující po ruptuře nebo perforaci
. 3 Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
Akutní apendicitida (s perforací, rupturou nebo bez ní) s peritonitidou
. NS
. lokalizovaná
Akutní apendicitida s peritoneálnéím abscesem
. 8 Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
Akutní apendicitida bez zmínky o lokalizované či generalizované peritonitidě
K36 Jiná apendicitida
Apendicitida:
. chronická
. rekurentní
K37 Neurčená apendicitida
K38 Jiné nemoci apendixu
. 0 Hyperplazie apendixu
. 1 Apendikulární konkrementy
Sterkolit apendixu
Fekalit
. 2 Divertikl apendixu
. 3 Píštěl apendixu
. 8 Jiné určené nemoci apendixu
Intususcepce apendixu
. 9 Nemoc apendixu NS
396 / XI. KAPITOLA
KÝLY (K40–K46)
Poznámka: Kýla se souč asnou gangrénou i neprůchodností se zařazuje do kategorie kýly s gangrénou.
Patří sem: kýla:
. získaná
. vrozená [mimo brániční nebo hiátovou]
. návratná
K40 Tříselná kýla – hernia inguinalis
Patří sem: (měkké tříslo) bubonokéla tříselná kýla:
. NS
. přímá
. dvojitá
. nepřímá
. šikmá skrotální kýla
. 0 Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
. 1 Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
. 2 Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Oboustranná tříselná kýla NS
. 3 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností
bez gangrény
Třiselná kýla (jednostranná):
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
Tříselná kýla NS s gangrénou
. 9 Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Tříselná kýla (jednostranná) NS
K41 Stehenní kýla – hernia femoralis
. 0 Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
. 1 Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
. 2 Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Oboustranná stehenní kýla NS
. 3 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností
bez gangrény
Stehenní kýla (jednostranná):
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
XI. KAPITOLA / 397
. 9 Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Stehenní kýla (jednostranná) NS
K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis
Patří sem: paraumbilikální hernie
Nepatří sem: omfalokéla (Q79.2)
. 0 Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
Pupeční kýla:
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1 Pupeční kýla s gangrénou
Gangrenózní umbilikální hernie
. 9 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Pupeční kýla NS
K43 Břišní kýla – hernia ventralis
Patří sem: kýla:
. epigastrická
. v jizvě
. 0 Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
Kýla v jizvě:
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1 Kýla v jizvě s gangrénou
Gangrenózní kýla v jizvě
. 2 Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
Kýla v jizvě NS
. 3 Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény
Parastomická kýla:
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4 Parastomická kýla s gangrénou
Gangrenózní parastomická kýla
. 5 Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
Parastomická kýla NS
398 / XI. KAPITOLA
. 6 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény
Kýla:
. epigastrická
. hypogastrická
. laterální břišní kýla
. subxifoidální
. ve střední čáře
Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 7 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6 určený jako gangronózní
. 9 Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Břišní kýla NS
K44 Brániční kýla – hernia diaphragmatica
Patří sem: hiátová kýla (ezofageální)(skluzná) paraezofageální kýla
získaný krátký jícen (Barrettův) Nepatří sem: vrozená kýla:
. brániční (Q79.0)
. hiátová (Q40.1)
. 0 Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
Bránični kýla (paraezofageální):
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá bez gangrény
. nereponovatelná
. zaškrcená
. 1 Brániční kýla s gangrénou
Gangrenózní diafragmatická hernie
. 9 Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Diafragmatická hernie NS
K45 Jiné břišní kýly
Patří sem: kýla:
. ischiadická
. obturatorní
. pudendální
. retroperitoneální
. lumbální
. břišní‚ určené lokalizace nezařazená jinde
. 0 Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
Kterákoliv kýla uvedená v K45:
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná
bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
XI. KAPITOLA / 399
. 1 Jiná určená břišní kýla s gangrénou
Kterýkoliv stav uvedený v K45 určený jako gangrenózní
. 8 Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46 Neurčená břišní kýla
Patří sem: enterokéla epiplokéla kýla:
. NS
. intersticiální
. intraabdominální
. intestinální
Nepatří sem: poševní enterokéla (N81.5)
. 0 Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
Kterákoliv kýla uvedená v K46:
. způsobující neprůchodnost
. uskřinutá – inkarcerovaná bez gangrény
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1 Neurčená břišní kýla s gangrénou
Kterákoliv uvedená v K46‚ určená jako gangrenózní
. 9 Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Břišní kýla NS
NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA
– ENTERITIDA A KOLITIDA (K50–K52)
Patří sem: neinfekční zánětlivá střevní onemocnění Nepatří sem: syndrom dráždivého střeva (K58.–)
megakolon (K59.3)
K50 Crohnova nemoc [regionální enteritida]
Patří sem: granulomatózní enteritida Nepatří sem: colitis ulcerosa (K51.–)
. 0 Crohnova nemoc tenkého střeva
Crohnova nemoc [regionální enteritida]:
. dvanáctníku – duodena
. ilea
. jejuna Ileitis:
. regionalis
. terminalis
Nepatří sem: s Crohnovou nemocí tlustého střeva (K50.8)
400 / XI. KAPITOLA
. 1 Crohnova nemoc tlustého střeva
Kolitida:
. granulomatózní
. regionální
Crohnova nemoc [regionální enteritida]:
. tračníku
. tlustého střeva
. konečníku
Nepatří sem: s Crohnovou nemocí tenkého střeva (K50.8)
. 8 Jiná Crohnova nemoc
Crohnova nemoc tenkého i tlustého střeva
. 9 Crohnova nemoc NS
Enteritis regionalis NS
K51 Vředový zánět tračníku – colitis ulcerosa – idiopatická proktokolitida
. 0 Ulcerózní (chronická) pankolitida
Patří sem: ileitida způsobená zpětným proudem tráveniny (backwash ileitis)
. 2 Ulcerózní (chronická) proktitida
. 3 Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
. 4 Zanícené polypy
. 5 Levostranná kolitida
Patří sem: levostranná hemikolitida
. 8 Jiná ulcerózní kolitida
. 9 Ulcerózní kolitida NS
K52 Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
. 0 Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
. 1 Toxická gastroenteritida a kolitida
Gastroenteritida a kolitida vyvolaná léky
K vyznačení léku, pokud je vyvolaná léky, nebo toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2 Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
Gastroenteritida a kolitida z přecitlivělosti na potravu
. 3 Neurčitá kolitida
. 8 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
Eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida Kolagenní kolitida
Lymfocytární kolitida
Mikroskopická kolitida (kolagenní kolitida nebo lymfocytární kolitida)
XI. KAPITOLA / 401
. 9 Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
Diarea
Průjem
určená(-ý) jako neinfekční nebo
Enteritida
NS v zemích‚ kde tyto stavy je
Ileitida
možno považovat‚ že jsou
Jejunitida
neinfekčního původu
Sigmoiditida
Nepatří sem: kolitida‚ průjem‚ enteritida‚ gastroenteritida:
. infekční (A09.0)
. neurčeného původu (A09.9) funkční průjem (K59.1)
novorozenecký průjem (neinfekční) NS (P78.3) psychogenní forma průjmu (F45.3)
JINÉ NEMOCI STŘEV (K55–K64)
K55 Vaskulární onemocnění střeva
Nepatří sem: nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence (P77)
. 0 Akutní vaskulární onemocnění střeva
Akutní:
. fulminantní ischemická kolitida
. infarkt střevní
. ischemie tenkého střeva Mezenterické (tepny)(žíly):
. embolie
. infarkt
. trombóza
Subakutní ischemická kolitida
. 1
Chronická vaskulární onemocnění střeva
Chronická ischemická:
. kolitida
. enteritida
. enterokolitida
Ischemická striktura střeva
Mezenterická:
. vaskulární insuficience
. ateroskleróza
. 2
Angiodysplazie tračníku
. 8
Jiná vaskulární onemocnění střeva
. 9
Vaskulární onemocnění střeva NS
Ischemická:
. kolitida
. enteritida
NS
. enterokolitida
402 / XI. KAPITOLA
K56 Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
Nepatří sem: vrozená striktura nebo stenóza střeva (Q41–Q42) ischemická striktura střeva (K55.1)
mekoniový ileus (E84.1) neprůchodnost dvanáctníku (K31.5)
pooperační střevní neprůchodnost (K91.3) stenóza řiti a konečníku (K62.4)
s kýlou (K40–K46)
. 0 Paralytický ileus
Paréza:
. trávicí trubice
. tlustého střeva
. tenkého střeva
Nepatří sem: obstrukční ileus NS (K56.6)
ileus způsobený žlučovým kamenem (K56.3) ileus NS (K56.7)
. 1 Intususcepce
Intususcepce nebo invaginace:
. trávicí trubice
. tenkého střeva
. tlustého střeva
. konečníku
Nepatří sem: intususcepce apendixu (K38.8)
. 2 Volvulus
Strangulace
Torze
Zauzlení
. 3 Ileus způsobený žlučovým kamenem
Neprůchodnost střeva způsobená žlučovým kamenem
. 4 Jiné ucpání střeva
Enterolit
Ucpání:
. tračníku
. fekální
. 5 Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
Peritoneální adheze (pruhy) se střevní neprůchodností
. 6 Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
Nepatří sem: jiná a neurčená střední obstrukce u novorozence klasifikovaná (P76.8‚ P76.9)
Enterostenosis Obstrukční ileus NS Okluze
Stenóza tračníku‚ tlustého střeva‚ střeva
Striktura
. 7 Ileus NS
XI. KAPITOLA / 403
K57
Divertikulární nemoc střeva
Patří sem: divertikulitida
divertikulóza
(tenkého) (tlustého) střeva
divertikl
Nepatří sem: vrozený divertikl střeva (Q43.8) divertikl apendixu (K38.2) Meckelův divertikl (Q43.0)
. 0 Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tenkého střeva s peritonitidou
Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem (K57.4)
. 1 Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tenkého střeva NS
Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu (K57.5)
. 2 Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tračníku s peritonitidou
Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem (K57.4)
. 3 Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tračníku NS
Nepatří sem: divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu (K57.5)
. 4 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s peritonitidou
. 5 Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva NS
. 8 Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc střeva NS s peritonitidou
. 9 Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc střeva NS
K58 Syndrom dráždivého střeva
Patří sem: dráždivý tračník
. 0 Syndrom dráždivého střeva s průjmem
. 9 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
Syndrom dráždivého střeva NS
K59 Jiné funkční střevní poruchy
Nepatří sem: změny vlastnosti střev NS (R19.4) funkční onemocnění žaludku (K31.–) střevní malabsorpce (K90.–) psychogenní střevní poruchy (F45.3)
. 0 Zácpa
404 / XI. KAPITOLA
. 1 Funkční průjem
. 2 Neurogenní střevo‚ nezařazené jinde
. 3 Megakolon‚ nezařazené jinde
Dilatace tračníku Toxické megakolon
K vyznač ení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: megakolon (pro)(při):
. Chagasově nemoci (B57.3)
. Clostridium difficile (A04.7)
. vrozené (aganglionické) (Q43.1)
. Hirschsprungově nemoci (Q43.1)
. 4 Řitní spazmus
Proctalgia fugax
. 8 Jiné určené funkční poruchy střev
Atonie tračníku
. 9 Funkční střevní poruchy NS
K60 Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
Nepatří sem: s abscesem nebo celulitidou (K61.–)
. 0 Akutní řitní trhlina
. 1 Chronická řitní trhlina
. 2 Řitní trhlina NS
. 3 Řitní píštěl
. 4 Konečníková píštěl
Píštěl z konečníku do kůže
Nepatří sem: rektovaginální píštěl (N82.3) vezikorektální píštěl (N32.1)
. 5 Anorektální píštěl
K61 Absces řitní a konečníkové krajiny
Patří sem: absces
řitní (anální) a konečníkové
celulitida
(rektální) krajiny s nebo bez
píštěle
. 0 Absces řiti
Perianální absces
Nepatří sem: absces intrasfinkterický (K61.4)
. 1 Absces konečníku
Perirektální absces
Nepatří sem: absces ischiorektální (K61.3)
. 2 Anorektální absces
. 3 Ischiorektální absces
Absces fossae ischiorectalis
. 4 Intrasfinkterický absces
K62 Jiné nemoci řiti a konečníku
Patří sem: řitní kanál
Nepatří sem: špatná funkce kolostomie nebo enterostomie (K91.4) inkontinence stolice (R15)
hemoroidy (K64.–)
ulcerózní (chronická) proktitida (K51.2)
XI. KAPITOLA / 405
. 0 Polyp řiti
. 1 Polyp konečníku
Nepatří sem: adenomatózní polyp (D12.8)
. 2 Anální – prolaps – výhřez
Výhřez řitního kanálu
. 3 Výhřez konečníku – prolapsus recti
Výhřez sliznice konečníku
. 4 Stenóza řiti a konečníku
Striktura (sfinkteru – svěrače) řiti
. 5 Krvácení z řiti a konečníku
Nepatří sem: novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) (P54.2)
. 6 Vřed řiti a konečníku
Vřed:
. solitární
. sterkorální
Nepatří sem: trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny (K60.–) při ulcerózní kolitidě (K51.–)
. 7 Radiační proktitida
. 8 Jiné určené nemoci řiti a konečníku
Proktitida NS
. 9 Nemoc řiti a konečníku NS
K63 Jiné nemoci střev
. 0 Absces střeva
Nepatří sem: absces:
. řitní a konečníkové krajiny (K61.–)
. apendixu (K35.3)
s divertikulární nemocí (K57.–)
. 1 Perforace střeva (neúrazová)
Nepatří sem: perforace (neúrazová):
. apendixu (K35.2, K35.3)
. dvanáctníku (K26.–)
s divertikulární nemocí (K57.–)
. 2 Píštěl střeva
Nepatří sem: píštěl:
. řitní a konečníkové krajiny (K60.–)
. apendixu (K38.3)
. dvanáctníku (K31.6)
. mezi střevem a genitálem ženy (N82.2–N82.4)
. vezikointestinální (N32.1)
. 3 Vřed střeva
Primární vřed tenkého střeva
Nepatří sem: vřed:
. řiti nebo konečníku (K62.6)
. dvanáctniku (K26.–)
. gastrointestinální (K28.–)
. gastrojejunální (K28.–)
. jejunální (K28.–)
. peptický‚ neurčené lokalizace (K27.–) ulcerózní kolitida (K51.–)
406 / XI. KAPITOLA
. 4
Enteroptóza
. 5
Polyp tlustého střeva
Nepatří sem: adenomatózní polyp tlustého střeva (D12.6) polypóza tračníku (D12.6)
. 8 Jiné určené nemoci střeva
. 9 Nemoc střeva NS
K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza
Patří sem: hemoroidy (konečníku) Nepatří sem: komplikující:
. porod nebo šestinedělí (O87.2)
. těhotenství (O22.4)
. 0 Hemoriody prvního stupně
Hemoroidy, stadium 1
Hemoroidy (krvácející) bez prolapsu mimo anální kanál
. 1 Hemoriody druhého stupně
Hemoroidy, stadium 2
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí, ale spontánně retrahující
. 2 Hemoriody třetího stupně
Hemoroidy, stadium 3
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí a vyžadující manuální repozici do análního kanálu
. 3 Hemoriody čtvrtého stupně
Hemoroidy, stadium 4
Hemoroidy (krvácející) s prolabující tkání, které nemohou být manuálně reponovány
. 4 Reziduální hemoroidální kožní protuberance
Kožní protuberance řiti
. 5 Perianální žilní trombóza
Perianální hematom
. 8 Jiné určené hemoroidy
. 9 Hemoroidy NS
Hemoroidy (krvácející):
. NS
. bez uvedeného stupně
XI. KAPITOLA / 407
NEMOCI PERITONEA – POBŘIŠNICE (K65–K67)
K65 Zánět pobřišnice – peritonitida
Nepatří sem: peritonitida:
. aseptická (T81.6)
. benigní záchvatová (E85.0)
. chemická (T81.6)
. způsobená talkem nebo jinou cizorodou látkou (T81.6)
. novorozenecká (P78.0–P78.1)
. pánevní‚ ženská (N73.3–N73.5)
. periodická rodinná (E85.0)
. v šestinedělí (O85)
. při nebo po:
. potratu‚ ektopickém těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.0)
. apendicitidě (K35.–)
. divertikulárním onemocnění střeva (K57.–)
. 0 Akutní peritonitida
Absces:
. abdominopelvický
. mezentrický
. předstěry – omenta
. pobřišnice – peritonea
. rektocekální
. retroperitoneální
. subdiafragmatický
. subhepatický
. subfrenický Peritonitida (akutní):
. generalizovaná
. pánevní‚ mužská
. subfrenická
. hnisavá
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 8 Jiná peritonitida
Chronická proliferativní peritonitida Mezentrická:
. tuková nekróza
. saponifikace Peritonitida způsobená:
. žlučí
. močí
. 9 Peritonitida NS
K66 Jiná onemocnění pobřišnice
Nepatří sem: ascites (R18)
408 / XI. KAPITOLA
. 0 Srůsty pobřišnice – peritoneální adheze
Srůsty (adheze):
. břišní (stěny)
. bránice
. střeva
. mužské pánve
. předstěry – omenta
. okruží – mezenteria
. žaludku Adhezivní pruhy
Nepatří sem: adheze (pruhy):
. ženské pánve (N73.6)
. s neprůchodností střeva (K56.5)
. 1 Hemoperitoneum
Nepatří sem: úrazové hemoperitoneum (S36.8)
. 8 Jiná určená onemocnění pobřišnice
. 9 Onemocnění pobřišnice NS
K67* Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
. 0* Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
. 1* Gonokoková peritonitida (A54.8+)
. 2* Syfilitická peritonitida (A52.7+)
. 3* Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
. 8* Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
NEMOCI JATER (K70–K77)
Nepatří sem: hemochromatóza (E83.1) žloutenka NS (R17) Reyeův syndrom (G93.7) virová hepatitida (B15–B19) Wilsonova nemoc (E83.0)
K70 Alkoholické onemocnění jater
. 0 Alkoholické ztučnění jater
. 1 Alkoholický zánět jater – hepatitida
. 2 Alkoholická fibróza a skleróza jater
. 3 Alkoholická cirhóza jater
Alkoholická cirhóza NS
. 4 Alkoholické jaterní selhání
Alkoholické jaterní selhání:
. NS
. akutní
. chronické
. subakutní
. s nebo bez hepatálního kómatu
. 9 Alkoholické onemocnění jater NS
XI. KAPITOLA / 409
K71 Toxická onemocnění jater
Patří sem: léky způsobené:
. jaterní onemocnění z přecitlivělosti (nepředvídatelné)
. jaterní onemocnění toxické (předvídatelné)
K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
Nepatří sem: alkoholické onemocnění jater (K70.–)
Buddův–Chiariův syndrom (I82.0)
. 0 Toxická nemoc jater s cholestázou
Cholestáza s poškozením jaterních buněk Čistá cholestáza
. 1 Toxická nemoc jater s nekrózou jater
Jaterní selhání (akutní)(chronické) způsobené léčivy
. 2 Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
. 3 Toxická nemoc jater s chronickou perzistující hepatitidou
. 4 Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
. 5 Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
Toxická nemoc jater s lupoidní hepatitidou
. 6 Toxická nemoc jater s hepatitidou‚ nezařazená jinde
. 7 Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
. 8 Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
Toxická nemoc jater s:
. ložiskovou nodulární hyperplazií
. jaterními granulómy
. peliózou jater
. venookluzivním onemocněním jater
. 9 Toxická nemoc jater NS
K72 Selhání jater nezařazené jinde
Patří sem: jaterní:
. kóma NS
. encefalopatie NS hepatitida:
. fulminantní
. maligní
jaterní (buněčná) nekróza se selháním jater žlutá jaterní atrofie nebo dystrofie
Nepatří sem: alkoholické selhání jater (K70.4) selhání jater komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O26.6) žloutenka plodu a novorozence (P55–P59) virová hepatitida (B15–B19)
s toxickou nemocí jater s mitrozou (K71.1)
. 0 Akutní nebo subakutní selhání jater
Akutní nevirová hepatitida NS
. 1 Chronické selhání jater
. 9 Selhání jater NS
410 / XI. KAPITOLA
K73 Chronický zánět jater – hepatitis chronica‚ nezařazený(-á) jinde
Nepatří sem: hepatitida (chronická):
. alkoholická (K70.1)
. způsobená léčivy (K71.–)
. granulomatózní‚ nezařazená jinde (K75.3)
. nespecifická, reaktivní (K75.2)
. virová (B15–B19)
. 0 Chronická perzistující hepatitida‚ nezařazená jinde
. 1 Chronická lobulární hepatitida‚ nezařazená jinde
. 2 Chronická aktivní hepatitida‚ nezařazená jinde
. 8 Jiná chronická hepatitida‚ nezařazená jinde
. 9 Chronická hepatitida NS
K74 Fibróza a cirhóza jater
Nepatří sem: alkoholická fibróza jater (K70.2) skleróza jater u kardiaků (K76.1) cirhóza (jater):
. alkoholická (K70.3)
. vrozená (P78.8)
s toxickým onemocněním jater (K71.7)
. 0 Jaterní fibróza
. 1 Jaterní skleróza
. 2 Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
. 3 Primární biliární cirhóza
Chronická nehnisavá destruktivní cholangitida
. 4 Sekundární biliární cirhóza
. 5 Biliární cirhóza NS
. 6 Jiná a neurčená cirhóza jater
Cirhóza (jater):
. NS
. kryptogenní
. makronodulární
. mikronodulární
. smíšeného typu
. portální
. postnekrotická
K75 Jiné zánětlivé nemoci jater
Nepatří sem: chronická hepatitida nezařazená jinde (K73.–) hepatitida:
. akutní nebo subakutní:
. NS (B17.9)
. nevirová (K72.0)
. virová (B15–B19)
toxická nemoc jater (K71.–)
XI. KAPITOLA / 411
. 0 Absces jater
Jaterní absces:
. NS
. cholangitický
. hematogenní
. lymfogenní
. pyleflebitický
Nepatří sem: amébový jaterni absces (A06.4) cholangitida bez jaterního abscesu (K83.0) pyleflebitida bez jaterního abscesu (K75.1)
. 1 Flebitida vrátnice – venae portae
Pyleflebitida
Nepatří sem: pyleflebitický jaterní absces (K75.0)
. 2 Nespecifická reaktivní hepatitida
. 3 Granulomatózní hepatitida‚ nezařazená jinde
. 4 Autoimunitní hepatitida
Lupoidní hepatitida‚ nezařazená jinde
. 8 Jiné určené zánětlivé nemoci jater
Nealkoholická steatohepatitida (NASH)
. 9 Zánětlivá nemoc jater NS
Hepatitida NS
K76 Jiné nemoci jater
Nepatří sem: alkoholické jaterní onemocnění (K70.–) amyloidóza jater (E85.–)
cystické onemocnění jater (vrozené) (Q44.6) trombóza jaterní žíly (I82.0)
hepatomegalie NS (R16.0) (trombosis) venae portae (I81) toxická jaterní nemoc (K71.–)
. 0 Ztučnění (steatóza) jater‚ nezařazené jinde
Nealkoholické ztučnění jater (NAFLD)
Nepatří sem: nealkoholická steatohepatitida (K75.8)
. 1 Chronické pasivní městnání v játrech
Srdeční:
. cirhóza (tzv.) jater
. skleróza
. 2 Centrální hemoragická nekróza jater
Nepatří sem: jaterni nekróza s jaterním selháním (K72.–)
. 3 Infarkt jater
. 4 Pelióza jater
Jaterní angiomatóza
. 5 Venookluzivní onemocnění jater
Nepatří sem: Buddův–Chiariův syndrom (I82.0)
. 6 Portální hypertenze
. 7 Hepatorenální syndrom
Nepatří sem: následující po porodu (O90.4)
412 / XI. KAPITOLA
. 8 Jiné určené nemoci jater
Jednoduchá cysta jater
Ložisková nodulární hyperplazie jater
Hepatoptóza
. 9 Nemoc jater NS
K77* Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
. 0* Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
Hepatitida
. cytomegalovirová (B25.1+)
. herpetická [Herpes simplex] (B00.8+)
. toxoplazmová (B58.1+) Hepatosplenická schistozomóza (B65.–+) Syfilitické jaterní onemocnění (A52.7+)
Portální hypertenze při schistozomóze (B65.–+)
. 8* Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
Jaterní granulomy při:
. berylióze (J63.2+)
. sarkoidóze (D86.8+)
NEMOCI ŽLUČNÍKU‚ ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ (K80–K87)
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis
. 0 Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku – cholecystitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s akutní cholecystitidou
. 1 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s (chronickou) cholecystitidou
Cholecystitida s cholelitiázou NS
. 2 Kámen žlučníku bez cholecystitidy
Cholecystolitiáza
Cholelitiáza
Kolika žlučníku (recidivující) Žlučový kámen (zaklíněný):
. cystiku
. žlučníku
. 3 Kámen žlučových cest s cholangitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholangitidou
. 4 Kámen žlučových cest s cholecystitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholecystitidou (s cholangitidou)
XI. KAPITOLA / 413
. 5 Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
Choledocholitiáza
Žlučový kámen (zaklíněný):
. žlučovodu NS
. společného žlučovodu
. jaterního vývodu Jaterní:
. cholelitiáza
. kolika (recidivující)
. 8 Jiná cholelitiáza
neurčená(-ý) nebo bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K81 Zánět žlučníku – cholecystitida
Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)
. 0
Akutní cholecystitida
Absces žlučníku
Angiocholecystitida
Cholecystitida:
. emfyzematózní (akutní)
bez kamene
. gangrenózní
. hnisavá
Empyém žlučníku
Gangréna žlučníku
. 1
Chronická cholecystitida
. 8
Jiná cholecystitida
. 9
Cholecystitida NS
K82
Jiné nemoci žlučníku
Nepatří sem: nezobrazení žlučníku (R93.2)
postcholecystektomický syndrom (K91.5)
. 0
Neprůchodnost žlučníku
Okluze
vývodu žlučníku nebo žlučníku bez
Stenóza
kamene
Striktura
Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)
. 1
Hydrops žlučníku
Mukokéla žlučníku
. 2
Perforace žlučníku
Ruptura vývodu žlučníku nebo žlučníku
. 3
Píštěl žlučníku
Cholecystoduodenální
píštěl
Cholecystokolická
. 4
Cholesterolóza žlučníku
Jahodový žlučník
. 8 Jiné určené nemoci žlučníku
Srůsty
Atrofie
Cysta
Dyskineze
vývodu žlučníku nebo žlučníku
Hypertrofie
Afunkce‚ nefunkčnost
Vřed
. 9
Nemoc žlučníku NS
414 / XI. KAPITOLA
K83 Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
Nepatří sem: uvedené stavy postihující:
. cystikus (K81–K82)
. žlučník (K81–K82) postcholecystektomický syndrom (K91.5)
. 0 Zánět žlučových cest – cholangitida
Cholangitida:
. NS
. vzestupná
. primární
. recidivující
. sklerozující
. sekundární
. stenozující
. hnisavá
Nepatří sem: cholangitický jaterní absces (K75.0)
cholangitida s choledocholitiázou (K80.3–K80.4)
chronická nehnisavá destruktivní cholangitida (K74.3)
. 1
Neprůchodnost žlučovodu
Okluze
Stenóza
žlučovodu bez kamene
Striktura
Nepatří sem: s cholelitiázou (K80.–)
. 2
Perforace žlučovodu
Ruptura žlučovodu
. 3
Píštěl žlučovodu
Choledochoduodenální píštěl
. 4
Spazmus Oddiho svěrače
. 5
Žlučová cysta
. 8 Jiné určené nemoci žlučového stromu
Adheze
Atrofie
žlučovodu
Hypertrofie
Vřed
. 9 Nemoc žlučového stromu NS
K85 Akutní zánět slinivky břišní – pancreatitis acuta
Absces slinivky břišní Nekróza pankreatu:
. akutní
. infekční Pankreatitida:
. akutní (recidivující)
. hemoragická
. subakutní
. hnisavá
. 0 Idiopatická akutní pankreatitida
. 1 Biliární akutní pankreatitida
Pankreatitida se žlučovým kamenem
. 2 Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
XI. KAPITOLA / 415
. 3 Akutní pankreatitida vyvolaná drogami‚ léky
K stanovení použité látky lze použít dodatkový kód (kapitola XX.)
. 8 Jiná akutní pankreatitida
. 9 Akutní pankreatitida NS
K86 Jiné nemoci slinivky břišní
Nepatří sem: fibrocystická nemoc slinivky břišní (E84.–) novotvar z ostrůvkových buněk (pankreatu) (D13.7) pankreatická steatorea (K90.3)
. 0 Alkoholická chronická pankreatitida
. 1 Jiná chronická pankreatitida
Chronická pankreatitida:
. NS
. infekční
. recidivující
. s relapsy
. 2 Cysta slinivky břišní
. 3 Pseudocysta slinivky břišní
. 8 Jiné určené nemoci slinivky břišní
Atrofie
Kámen pankreatu
Cirhóza
Fibróza Pankreatický(-á):
. infantilismus
. nekróza:
. NS
. aseptická
. tuková
. 9 Nemoc slinivky břišní NS
K87* Onemocnění žlučníku‚ žlu čových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
. 0* Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
. 1* Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
Cytomegalovirová pankreatitida (B25.2+) Pankreatitida při příušnicích (B26.3+)
416 / XI. KAPITOLA
JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K90–K93)
K90 Střevní malabsorpce
Nepatří sem: po operacích žaludku a střev (K91.2)
. 0 Céliakie
Gluténová enteropatie
Idiopatická steatorea
Netropická sprue
. 1 Tropická sprue
Sprue NS
Tropická steatorea
. 2 Syndrom slepé kličky‚ nezařazený jinde
Syndrom slepé kličky NS
Nepatří sem: syndrom slepé kličky:
. vrozený (Q43.8)
. pooperační (K91.2)
. 3 Pankreatická steatorea
. 4 Malabsorpce způsobená intolerancí‚ nezařazená jinde
Malabsorpce způsobená intolerancí na:
. glycidy
. tuk
. bílkoviny
. škrob
Nepatří sem: gluténová enteropatie (K90.0) laktózová intolerance (E73.–)
. 8 Jiná střevní malabsorpce
Whippleova nemoc+ (M14.8*)
. 9 Střevní malabsorpce NS
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: gastrojejunální vřed (K28.–)
radioaktivním zářením způsobená (postiradiační):
. kolitida (K52.0)
. gastroenteritida (K52.0)
. proktitida (K62.7)
. 0 Zvracení po operacích žaludku a střev
. 1 Syndromy po operacích žaludku
Dumpingový syndrom (–„Syndrom odvodné kličky”)
Postresekční syndrom
Postvagotomický syndrom
. 2 Pooperační malabsorpce‚ nezařazená jinde
Pooperační syndrom slepé kličky
Nepatří sem: malabsorpce:
. osteomalacie dospělých (M83.2)
. pooperační osteoporóza (M81.3)
. 3 Pooperační neprůchodnost střev
. 4 Špatná funkce kolostomie a enterostomie
XI. KAPITOLA / 417
. 5 Postcholecystektomický syndrom
. 8 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí‚ nezařazené jinde
. 9 Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy
Nepatří sem: novorozenecké gastrointestinální krvácení
(P54.0–P54.3)
. 0
Hematemeza
. 1
Meléna
Nepatří sem: okultní krvácení (R19.5)
. 2 Krvácení ze žaludku a střev NS
Krvácení:
. žaludeční NS
. střevní NS
Nepatří sem: akutní hemoragická gastritida (K29.0) krvácení z řiti a konečníku (K62.5)
s peptickým vředem (K25–K28)
. 8 Jiné určené nemoci trávicí soustavy
. 9 Nemoci trávicí soustavy NS
K93* Onemocně ní jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
. 0* Tuberkulózní onemocnění střev‚ peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
Nepatří sem: tuberkulózní peritonitida (K67.3*)
. 1* Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
. 8* Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde