Uživatel:Zef/XIII

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ
SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
Nepatří sem: některé stavy vznikající v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) kompartment syndrom (T79.6)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
M00–M2 Artropatie
M00–M03 Infekční artropatie M05–M14 Zánětlivé polyartropatie M15–M19 Artrózy
M20–M25 Jiná onemocnění kloubů M30–M3 Systémová onemocnění pojivové tkáně M40–M5 Dorzopatie
M40–M43 Deformující dorzopatie M45–M49 Spondylopatie M50–M54 Jiné dorzopatie
M60–M7 Onemocnění měkké tkáně M60–M63 Onemocnění svalů
M65–M68 Onemocnění synoviální blány a šlachy M70–M79 Jiná onemocnění měkké tkáně
M80–M9 Osteopatie a chondropatie
M80–M85 Poruchy hustoty a struktury kosti M86–M90 Jiné osteopatie
M91–M94 Chondropatie
M95–M9 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
M01* Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M03* Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde M07* Psoriatické a enteropatické artropatie
M09* Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde M14* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
442 / XIII. KAPITOLA
M36* Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M49* Spondylopatie při nemocech zařazených jinde M63* Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M68* Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M73* Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde M82* Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M90* Osteopatie při nemocech zařazených jinde
LOKALIZACE SVALOVĚ-KOSTERNÍHO POSTIŽENÍ
Poznámka:
Následující další třídění k vyznačení lokalizace postižení je určeno pro nezávazné použití s příslušnými položkami v kapitole XIII. Jako místních rozšíření nebo speciálních úprav lze použít lišících se číselných znaků‚ jestliže je dán pokyn‚ aby doplňkové lokalizační t řídění bylo umístěno na identifikačně odděleném místě (tzn. v doplňkové přihrádce (rubrice)). Rozdílná t řídění pro event. použití jsou uvedena přímo u postižení kolena‚ dorsopatií a biomechanických změn‚ nezařazených jinde u M23‚ před M40 a samostatně u M99.
. 0 Mnohočetné lokalizace
. 1 Ramenní krajina
klíční kost – clavicula
akromioklavikulární
lopatka – scapula
klouby
glenohumerální klouby
sternoklavikulární klouby
. 2 Nadloktí
pažní kost – humerus
loketní kloub
. 3 Předloktí
vřetenní kost – radius
zápěstní kloub
loketní kost – ulna
. 4 Ruka
zápěstí – carpus
klouby mezi těmito
prsty – digiti
záprstí (ruky) – metacarpus
kostmi
. 5 Pánevní krajina
hýždě
kyčel(-ní) (kloub)
a stehno
stehenní kost – femur
sakroiliakální
pánev – pelvis
kloub
. 6 Bérec
lýtková kost – fibula
kolenní kloub
holenní kost – tibia
. 7 Kotník
záprstí (nohy) – metatarsus
kotník – malleolus
a noha pod ním
nárt – tarsus
jiné klouby nohy
prsty nohy
pod kotníkem
. 8 Jiné
hlava
krk
žebra
lebka
trup
obratel
. 9 Lokalizace NS
XIII. KAPITOLA / 443
ARTROPATIE (M00–M25)
Onemocnění postihující převážně periferní (končetinové) klouby
INFEKČNÍ ARTROPATIE (M00–M03)
Tento oddíl obsahuje artropatie způsobené mikrobiálními činiteli. Rozdíl je chápán mezi následujícími typy etiologicky příbuznými:
a) přímá infekce kloubu‚ kdy organismy napadající synoviální tkáň a mikrobiální antigeny jsou přítomny v kloubu
b) nepřímá infekce‚ která může mít dva typy: reakční artropatii‚ kde je potvrzena mikrobiální infekce těla‚ ale žádný organismus ani antigen nelze v kloubu zjistit a postinfekční artropatie‚ kde mikrobiální antigen je
přítomen‚ ale objevení nějakého organismu je nekonstantní a není důkaz místního pomnožení
M00 Hnisavý zánět kloubu – pyogenní artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: infekce a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou (T84.5)
. 0 Stafylokoková artritida a polyartritida
. 1 Pneumokoková artritida a polyartritida
. 2 Jiná streptokoková artritida a polyartritida
. 8 Artritida a polyartritida způsobená jinými určenými bakteriálními agens
K vyznačení bakteriálního agens lze použít dodatkový kód (B95–B96)
. 9 Pyogenní artritida NS
Infekční artritida NS
M01* Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: artropatie při sarkoidóze (M14.8*) postinfekční a reakční artropatie (M03.–*)
. 0* Meningokoková artritida (A39.8+)
Nepatří sem: postmeningokoková artritida (M03.0*)
. 1* Tuberkulózní artritida (A18.0+)
Nepatří sem: tuberkulóza páteře (M49.0*)
. 2* Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+)
. 3* Artritida při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
Artritida při:
. lepře [Hansenově nemoci] (A30.–+)
. lokalizované salmonelové infekci (A02.2+)
. tyfu nebo paratyfu (A01.–+) Gonokoková artritida (A54.4+)
. 4* Zarděnková artritida (B06.8+)
444 / XIII. KAPITOLA
. 5* Artritida při jiných virových nemocech zařazených jinde
Artritida při:
. příušnicích (B26.8+)
. horečce o'nyong-nyong (A92.1+)
. 6* Artritida při mykózách (B35–B49+)
. 8* Artritida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M02 Reakční artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: Behçetova nemoc (M35.2) revmatická horečka (I00)
. 0 Artropatie následující střevní by-pass
. 1 Postdysenterická artropatie
. 2 Postimunizační artropatie
. 3 Reiterova nemoc
. 8 Jiná reakční artropatie
. 9 Reakční artropatie NS
M03* Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: přímé infekce kloubu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (M01.–*)
. 0* Postmeningokoková artritida (A39.8+)
Nepatří sem: meningokoková artritida (M01.0*)
. 1* Postinfekční artropatie při syfilis
Cluttonovy klouby (A50.5+)
Nepatří sem: Charcotova nebo tabická artropatie (M14.6*)
. 2* Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
Postinfekční artropatie při:
. enteritidě jejíž původce je: Yersinia enterocolitica (A04.6+)
. akutní hepatitidě A (B15.–+)
. akutní hepatitidě B (B16.–+)
. jiné akutní virové hepatitidě (B17.–+)
. chronické virové hepatitidě (B18.–+)
. neurčené virové hepatitidě (B19.–+)
Nepatří sem: virové artropatie (M01.4–M01.5*)
. 6* Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Artropatie při infekční endokarditidě (I33.0+)
XIII. KAPITOLA / 445
ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE (M05–M14)
M05
Séropozitivní revmatická artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: revmatická horečka (I00)
revmatická artritida:
. juvenilní (M08.–)
. páteře (M45)
. 0
Feltyho syndrom
Revmatická artritida se splenomegalií a adenomegalií a leukopenií
.
Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
. 2
Revmatická vaskulitida
.
Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
Revmatická:
. karditida (I52.8*)
. endokarditida (I39.–*)
. myokarditida (I41.8*)
. myopatie (G73.7*)
. perikarditida (I32.8*)
. polyneuropatie (G63.6*)
. 8 Jiná séropozitivní revmatická artritida
. 9 Séropozitivní revmatická artritida NS
M06 Jiná revmatická artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Séronegativní revmatická artritida
. 1 Stillova nemoc začínající v dospělosti
Nepatří sem: Stillova nemoc NS (M08.2)
. 2 Revmatická burzitida
. 3 Revmatické uzlíky
. 4 Zánětlivá polyartropatie
Nepatří sem: polyartritida NS (M13.0)
. 8 Jiná určená revmatická artritida
. 9 Revmatická artritida NS
M07* Psoriatické a enteropatické artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: juvenilní psoriatické a enteropatické artropatie (M09.–*)
. 0* Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
. 1* Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)
. 2* Psoriatická spondylitida (L40.5+)
. 3* Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
. 4* Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.–+)
. 5* Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
. 6* Jiné enteropatické artropatie
446 / XIII. KAPITOLA
M08 Juvenilní artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem: artritida v dětství se začátkem před 16. rokem věku a s trváním delším než tři měsíce
Nepatří sem: Feltyho syndrom (M05.0) juvenilní dermatomyozitida (M33.0)
. 0 Juvenilní revmatická artritida
Juvenilní revmatická artritida s nebo bez revmatického faktoru
. 1 Juvenilní ankylozující spondylitida
Nepatří sem: ankylozující spondylitida u dospělých (M45)
. 2 Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
Stillova nemoc NS
Nepatří sem: Stillova nemoc začínající v dospělosti (M06.1)
. 3 Juvenilní polyartritida (séronegativní)
Chronická juvenilní polyartritida
. 4 Pauciartikulární juvenilní artritida
. 8 Jiná juvenilní artritida
. 9 Juvenilní artritida NS
M09* Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: artropatie při Whippleově nemoci (M14.8*)
. 0* Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
. 1* Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.–+)
. 2* Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
. 8* Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M10 Dna
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Idiopatická dna
Dnová burzitida
Primární dna
Urátové tofy srdce+ (I43.8*)
. 1 Dna působená olovem
. 2 Dna způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3 Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
Použij dodatkový kód, je-li to nutné, k identifikaci poškození ledvin (N17–N19)
. 4 Jiná sekundární dna
. 9 Dna NS
M11 Jiné krystalové artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Nemoc ukládání hydroxyapatitu
. 1 Rodinná chondrokalcinóza
. 2 Jiná chondrokalcinóza
Chondrokalcinóza NS
XIII. KAPITOLA / 447
. 8 Jiné určené krystalové artropatie
. 9 Krystalová artropatie NS
M12 Jiné určené artropatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: artropatie NS (M13.9) artrózy (M15–M19)
artropatie chrupavky kricoarytenoidní (J38.7)
. 0 Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
. 1 Kaschinova–Beckova nemoc
. 2 Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
. 3 Návratný – palindromický revmatismus
. 4 Občasná – intermitentní – hydrartróza
. 5 Úrazová artropatie
Nepatří sem: poúrazová artróza:
. NS (M19.1)
. prvního karpometakarpálního kloubu (M18.2–M18.3)
. kyčle (M16.4–M16.5)
. kolena (M17.2–M17.3)
. jiných jednotlivých kloubů (M19.1)
. 8 Jiné určené artropatie nezařazené jinde
Přechodná artropatie
M13 Jiná artritida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: artrózy (M15–M19)
. 0 Polyartritida NS
. 1 Monoartritida nezařazená jinde
. 8 Jiná určená artritida
Alergická artritida
. 9 Artritida NS
Artropatie NS
M14* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: artropatie při:
. hematologických onemocněních (M36.2–M36.3*)
. reakcích z přecitlivělosti (M36.4*)
. novotvarech (M36.1*) neuropatické spondylopatie (M49.4*)
psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–*)
. juvenilní (M09.–*)
. 0* Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
Dnová artropatie při:
. Leschově–Nyhanově syndromu (E79.1+)
. srpkovitých poruchách (D57.–+)
. 1* Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
Krystalová artropatie při hyperparatyreóze (E21.–+)
448 / XIII. KAPITOLA
. 2* Diabetická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
Nepatří sem: diabetická neuropatická artropatie (M14.6*)
. 3* Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
. 4* Artropatie při amyloidóze (E85.–+)
. 5* Artropatie při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Artropatie při:
. akromegalii a hypofyzárním gigantismu (E22.0+)
. hemochromatóze (E83.1+)
. hypotyreóze (E00–E03+)
. tyr(e)otoxikóze [hypertyreóze] (E05.–+)
. 6* Neuropatická artropatie
Charcotova nebo tabická artropatie (A52.1+)
Diabetická neuropatická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
. 8* Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
Artropatie při:
. erytému:
. multiformním (L51.–+)
. nodózním (L52+)
. sarkoidóze (D86.8+)
. Whippleově nemoci (K90.8+)
ARTRÓZY (M15–M19)
V tomto oddílu je termín osteoartritida používán jako synonymum pro artrózu nebo osteoartrózu. Termín primární byl použit ve svém obvyklém klinickém významu‚ ale neurčuje základní nebo vymezený stav.
Nepatří sem: osteoartritida páteře (M47.–)
M15 Polyartróza
Patří sem: artróza se zmínkou o více než jedné lokalizaci Nepatří sem: bilaterální postižení jednotlivého kloubu (M16–M19)
. 0 Primární generalizovaná (osteo)artróza
. 1 Heberdenovy uzly (s artropatií)
. 2 Bouchardovy uzly (s artropatií)
. 3 Sekundární mnohočetná artróza
Poúrazová polyartróza
. 4 Erozivní (osteo)artróza
. 8 Jiná polyartróza
. 9 Polyartróza NS
Generalizovaná osteoartritida NS
M16 Artróza kyčelního kloubu – koxartróza (coxarthrosis)
. 0 Primární koxartróza‚ oboustranná
. 1 Jiná primární koxartróza
Primární koxartróza:
. NS
. jednostranná
XIII. KAPITOLA / 449
. 2 Koxartróza jako výsledek dysplazie‚ oboustranná
. 3 Jiná dysplastická koxartróza
Dysplastická koxartróza:
. NS
. jednostranná
. 4 Poúrazová koxartróza‚ oboustranná
. 5 Jiná poúrazová koxartróza
Poúrazová koxartróza:
. NS
. jednostranná
. 6 Jiná sekundární koxartróza‚ oboustranná
. 7 Jiná sekundární koxartróza
Sekundární koxartróza:
. NS
. jednostranná
. 9 Koxartróza NS
M17 Artróza kolenního kloubu – gonartróza (gonarthrosis)
. 0 Primární gonartróza‚ oboustranná
. 1 Jiná primární gonartróza
Primární gonartróza:
. NS
. jednostranná
. 2 Poúrazová gonartróza‚ oboustranná
. 3 Jiná poúrazová gonartróza
Poúrazová gonartróza:
. NS
. jednostranná
. 4 Sekundární gonartróza‚ oboustranná
. 5 Jiná sekundární gonartróza
Sekundární gonartróza:
. NS
. jednostranná
. 9 Gonartróza NS
M18 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
. 0 Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
. 1 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
. NS
. jednostranná
. 2 Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
. 3 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
. NS
. jednostranná
. 4 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
450 / XIII. KAPITOLA
. 5 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu:
. NS
. jednostranná
. 9 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
M19 Jiná artróza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: artróza páteře (M47.–)
ztuhlý palec nohy – hallux rigidus (M20.2) polyartróza (M15.–)
. 0 Primární artróza jiných kloubů
Primární artróza NS
. 1 Poúrazová artróza jiných kloubů
Poúrazová artróza NS
. 2 Jiné sekundární artrózy
Sekundární artróza NS
. 8 Jiná určená artróza
. 9 Artróza NS
JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ (M20–M25)
Nepatří sem: klouby páteře (M40–M54)
M20 Získané deformity prstů rukou a nohou
Nepatří sem: získaná ztráta prstů rukou a nohou (Z89.–) vrozená(-é):
. chybění prstů rukou a nohou (Q71.3‚ Q72.3)
. deformity a vady prstů rukou a nohou (Q66.–‚ Q68–Q70‚ Q74.–)
. 0 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
Deformity knoflíkové dírky a labutí šíje
Nepatří sem: paličkové prsty (R68.3)
fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova] (M72.0) skákavý prst [„trigger finger”] (M65.3)
. 1 Vbočený palec nohy (získaný) – Hallux valgus
Bunion
. 2 Ztuhlý palec nohy – Hallux rigidus
. 3 Jiné deformity palce nohy (získané)
Hallux varus
. 4 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
. 5 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
. 6 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
XIII. KAPITOLA / 451
M21 Jiné získané deformity končetin
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: získaná ztráta končetiny (Z89.–)
získané deformity prstů rukou nebo nohou (M20.–) vrozené:
. chybění končetin (Q71–Q73)
. deformity a vady končetin (Q65–Q66‚ Q68–Q74) coxa plana (M91.2)
. 0 Valgózní deformita‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: metatarsus valgus (Q66.6) pes calcaneovalgus (Q66.4)
. 1 Varózní deformita‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: metatarsus varus (Q66.2) tibia vara (M92.5)
. 2 Flekční deformity
. 3 Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
. 4 Plochá noha [pes planus] (získaná)
Nepatří sem: vrozená plochá noha (Q66.5)
. 5 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)
Nepatří sem: pes equinovarus neurčený jako získaný (Q66.8)
. 6 Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
Nepatří sem: deformity prstu nohy (získané) (M20.1–M20.6)
. 7 Nestejná délka končetiny (získaná)
. 8 Jiné určené získané deformity končetin
. 9 Získaná deformita končetiny NS
M22 Onemocnění čéšky – pately
Nepatří sem: vymknutí čéšky (S83.0)
. 0 Recidivující dislokace čéšky
. 1 Recidivující subluxace čéšky
. 2 Patelofemorální poruchy
. 3 Jiné poruchy čéšky
. 4 Chondromalacie čéšky
. 8 Jiná onemocnění čéšky
. 9 Onemocnění čéšky NS
M23 Vnitřní poruchy kolenního kloubu
Nepatří sem: ankylóza (M24.6)
běžné poranění – viz poranění kolena a bérce (S80–S89)
deformity kolena (M21.–) onemocnění čéšky (M22.–) osteochondritis dissecans (M93.2)
opakovaná dislokace nebo subluxace (M24.4)
. čéšky (M22.0–M22.1)
. 0 Cystický meniskus
. 1 (Vrozený) diskoidní meniskus
. 2 Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
Stará trhlina podoby ucha nádoby – „old bucket-handle tear”
452 / XIII. KAPITOLA
. 3 Jiné poruchy menisku
Degenerativní
Oddělený meniskus
Retinovaný
. 4 Volné těleso v koleně
. 5 Chronická nestabilita kolena
. 6 Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
. 8 Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
Ochablost kolenních vazů
Lupající koleno
. 9 Vnitřní poruchy kolenního kloubu NS
Poznámka:
Následující dopl ňkové podtřídění k vyznačení místa postižení je poskytnuto k nezávaznému použití s příslušnými podpoložkami v M23.–, viz též poznámka na začátku kapitoly.
. 0 Mnohočetné lokalizace
. 1 Přední zkřížený vaz
nebo
Přední roh vnitřního menisku
(ligamentum cruciatum
anterior )
. 2 Zadní zkřížený vaz
nebo
Zadní roh vnitřního menisku
(ligamentum )
. 3 Vnitřní postranní vaz
nebo
Jiná a neurčená část vnitřního menisku
. 4 Zevní postranní vaz
nebo
Přední roh vnějšího menisku
. 5
Zadní roh vnějšího menisku
. 6
Jiná a neurčená část vnějšího menisku
. 7
Pouzdrový kapsulární vaz
. 9
Neurčený vaz
nebo
Neurčený meniskus
M24 Jiné určené poruchy kloubu
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění kloubů podle krajin těla
ganglion (M67.4) lupající koleno (M23.8)
onemocnění temporomandibulárního kloubu (K07.6)
. 0 Volné těleso v kloubu
Nepatří sem: volné těleso v koleně (M23.4)
. 1 Jiná onemocnění chrupavky kloubní
Nepatří sem: chondrokalcinóza (M11.1–M11.2)
vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23.–) metastatická kalcifikace (E83.5) ochronóza (E70.2)
. 2 Poruchy vazů
Sekundární instabilita po starém zranění vazu Ochablost vazů NS
Nepatří sem: familiární ochablost vazů (M35.7) kolenního kloubu (M23.5–M23.8)
XIII. KAPITOLA / 453
. 3 Patologická dislokace a subluxace kloubu‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: vykloubení nebo vymknutí kloubu:
. vrozené – viz vrozené vady a deformace svalově kosterní soustavy (Q65–Q79)
. běžné poranění – viz poranění kloubů a vazů podle krajin těla
. opakované (M24.4)
. 4 Opakovaná dislokace a subluxace
Nepatří sem: čéška (M22.0–M22.1)
subluxace obratlů (M43.3–M43.5)
. 5 Kontraktura kloubu
Nepatří sem: získané deformity končetin (M20–M21)
kontraktura šlachy (šlachové pochvy) bez kontraktury kloubu (M67.1)
Dupuytrenova kontraktura (M72.0)
. 6 Ankylóza kloubu
Nepatří sem: páteř (M43.2)
ztuhlost kloubu bez ankylózy (M25.6)
. 7 Protruze jamky kloubní
. 8 Jiné určené poruchy kloubu‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: zahrnuje-li syndrom iliotibiálního pruhu (M76.3)
. 9 Porucha kloubu NS
M25 Jiné poruchy kloubů‚ nezařazené jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: abnormality chůze a pohyblivosti (R26.–)
kalcifikace:
. burzy (M71.4)
. ramene (kloubu) (M75.3)
. šlachy (M65.2)
deformity zařazené do M20–M21
obtížná chůze (R26.2)
. 0
Hemartros
Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění kloubu
podle krajin těla
. 1
Píštěl kloubu
. 2
Volný kloub
. 3
Jiná nestabilita kloubu
Nepatří sem: nestabilita kloubu sekundární po:
. starém poranění vazu (M24.2)
. odstranění kloubní protézy (M96.8)
. 4
Výpotek v kloubu
Nepatří sem: hydrartróza při frambézii (A66.6)
. 5
Bolest v kloubu
. 6 Ztuhlost kloubu‚ nezařazená jinde
. 7
Osteofyty
. 8
Jiné určené poruchy kloubu
. 9 Porucha kloubu NS
454 / XIII. KAPITOLA
SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ (M30–M36)
Patří sem: autoimunitní onemocnění
. NS
. systémové
kolagenózy (vaskulární onemocnění)
. NS
. systémové
Nepatří sem: antifosfolipidový syndrom (D68.6)
autoimunitní onemocnění jednotlivých orgánů nebo buněčných typů (kóduj do odpovídající kategorie)
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
. 0 Polyarteritis nodosa
. 1 Polyarteritida s postižením plic [Churgova–Straussova]
Alergická granulomatózní angiitida
. 2 Juvenilní polyarteritida
. 3 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
. 8 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
Syndrom přesahující polyangiitidy
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie
. 0 Hypersenzitivní angiitida
Syndrom Goodpastureův
. 1 Trombotická mikroangiopatie
Trombotická trombocytopenická purpura
. 2 Letální granulom střední čáry
. 3 Wegenerova granulomatóza
Nekrotizující respirační granulomatóza
. 4 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
. 5 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
. 6 Jiná gigantocelulární arteritida
. 7 Mikroskopická polyangiitida
Mikroskopická polyarteritida
Nepatří sem: polyarteritis nodosa (M30.0)
. 8 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
Vaskulitida hypokomplementemická
. 9 Nekrotizující vaskulopatie NS
M32 Systémový lupus erythematodes
Nepatří sem: lupus erythematodes (discoides) (NS) (L93.0)
. 0 Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
XIII. KAPITOLA / 455
. Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů 1+ a systémů
Libmanova–Sacksova nemoc (I39.–*) Lupózní perikarditida (I32.8*)
Systémový lupus erythematodes s postižením:
. ledvin (N08.5*‚ N16.4*)
. plic (J99.1*)
. 8 Jiné formy systémového lupus erythematodes
. 9 Systémový lupus erythematodes NS
M33 Dermatopolymyozitida
. 0 Juvenilní dermatomyozitida
. 1 Jiná dermatomyozitida
. 2 Polymyozitida
. 9 Dermatopolymyozitida NS
M34 Systémová skleróza
Patří sem: sklerodermie Nepatří sem: sklerodermie:
. ohraničená (L94.0)
. novorozenecká (P83.8)
. 0 Progresivní systémová skleróza
. 1 CR(E)ST syndrom
Kombinace kalcinózy‚ Raynaudova fenomenu‚ ezofageální dysfunkce‚ sklerodaktylie‚ teleangiektázie.
. 2 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiné formy systémové sklerózy
Systémová skleróza s:
. postižením plic+ (J99.1*)
. myopatií+ (G73.7*)
. 9 Systémová skleróza NS
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně
Nepatří sem: reakční perforující kolagenóza (L87.1)
. 0 [Sjögrenův] „suchý” syndrom
Sjögrenův syndrom s:
. keratokonjuktivitidou+ (H19.3*)
. postižením plic+ (J99.1*)
. myopatií+ (G73.7*)
. ledvinnými tubulo-intersticiálními poruchami+ (N16.4*)
. 1 Jiné přesahující syndromy
Smíšené onemocnění pojivové tkáně
Nepatří sem: syndrom přesahující polyangiitidy (M30.8)
. 2 Behçetova nemoc
. 3 Revmatická polymyalgie
Nepatří sem: revmatická polymyalgie s gigantocelulární arteritidou (M31.5)
. 4 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
456 / XIII. KAPITOLA
. 5 Multifokální fibroskleróza
. 6 Recidivující panikulitida [Weberova–Christianova]
Nepatří sem: panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. 7 Syndrom hypermobility
Familiární ochablost vazů
Nepatří sem: syndrom Ehlersův–Danlosův (Q79.6) ochablost vazů NS (M24.2)
. 8 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
. 9 Systémová postižení pojivové tkáně NS
Autoimunitní nemoc (systémová) NS Kolagenní (cévní) nemoc NS
M36* Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: artropatie při nemocech zařazených jinde (M14.–*)
. 0* Dermato(poly)myozitida při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
. 1* Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
Artropatie při:
. leukemii (C91–C95+)
. zhoubné histiocytóze (C96.8+)
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. 2* Artropatie hemofilická (D66–D68+)
. 3* Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50–D76+)
Nepatří sem: artropatie při Henochově(–Schönleinově) purpuře (M36.4*)
. 4* Artropatie při hypersenzitivních reakcích zařazených jinde
Artropatie při Henochově(–Schönleinově) purpuře (D69.0+)
. 8* Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
Systémové postižení pojivové tkáně při:
. hypogamaglobulinemii (D80.–+)
. ochronóze (E70.2+)
XIII. KAPITOLA / 457
DORZOPATIE (M40–M54)
Následující doplňkové podtřídění k vyznačení lokalizace postižení je poskytnuto k nezávaznému použití s příslušnými položkami v oddílu dorzopatií‚ vyjma položky M50 a M51; viz poznámka k použití u „Lokalizace svalově – kosterního postižení” na začátku této XIII. kapitoly.
. 0 Mnohočetné postižení páteře
. 1 Okcipitoatlantoaxiální krajina
. 2 Cervikální (krční) krajina
. 3 Cerviko-torakální (krčně-hrudní) krajina
. 4 Torakální (hrudní) krajina
. 5 Torakolumbální (hrudně-bederní) krajina
. 6 Lumbální (bederní) krajina
. 7 Lumbosakrální (bederně-křížová) krajina
. 8 Sakrální (křížová) a sakrokokcygeální (křížově-kostrční) krajina
. 9 Lokalizace NS
DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE (M40–M43)
M40 Kyfóza a lordóza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: kyfoskolióza (M41.–) kyfóza a lordóza:
. vrozená (Q76.4)
. po výkonech (M96.–)
. 0 Posturální – postojová – kyfóza
Nepatří sem: osteochodróza páteře (M42.–)
. 1 Jiná sekundární kyfóza
. 2 Jiná a neurčená kyfóza
. 3 Syndrom plochých zad
. 4 Jiná lordóza
Lordóza:
. získaná
. posturální – postojová
. 5 Lordóza NS
M41 Skolióza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Patří sem: kyfoskolióza Nepatří sem: vrozená skolióza
. NS (Q67.5)
. způsobená vrozenou vadou kostí (Q76.3)
. posturální – postojová (Q67.5) kyfoskoliotická nemoc srdce (I27.1) po výkonech (M96.–)
. 0 Dětská idiopatická skolióza
458 / XIII. KAPITOLA
. 1 Juvenilní idiopatická skolióza
Skolióza dospívajících
. 2 Jiná idiopatická skolióza
. 3 Torakogenní skolióza
. 4 Nervově svalová skolióza
Skolióza druhotná po mozkové obrně‚ Friedreichově ataxii‚ poliomyelitidě a jiných neuromuskulárních onemocněních
. 5 Jiná druhotná skolióza
. 8 Jiné formy skoliózy
. 9 Skolióza NS
M42 Osteochondróza páteře
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: posturální – postojová – kyfóza (M40.0)
. 0 Juvenilní osteochondróza páteře
Calvéova nemoc Scheuermannova nemoc
Nepatří sem: posturální – postojová – kyfóza (M40.0)
. 1 Osteochondróza páteře dospělých
. 9 Osteochondróza páteře NS
M43
Jiné deformující dorzopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: vrozená spondylóza a spondylolistéza (Q76.2)
hemivertebra (Q76.3–Q76.4)
Klippelův–Feilův syndrom (Q76.1)
lumbalizace a sakralizace (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
zkřivení páteře při:
. osteoporóze (M80–M81)
. Pagetově nemoci kosti [osteitis deformans] (M88.–)
. 0
Spondylolýza
. 1
Spondylolistéza
. 2
Jiná fúze páteře
Ankylóza kloubu páteře
Nepatří sem: ankylozující spondylitida (M45)
stav – artrodéza (umělé znehybnění) (Z98.1)
pseudoartróza po spojení nebo atrodéze (M96.0)
. 3
Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
. 4 Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
. 5 Jiná recidivující subluxace obratle
Nepatří sem: biomechanická poškození nezařazená jinde (M99.–)
. 6 Tortikolis
Nepatří sem: tortikolis:
. vrozená (sternokleidomastoidální) (Q68.0)
. běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla
. způsobená porodním poraněním (P15.2)
. psychogenní (F45.8)
. spastická (G24.3)
XIII. KAPITOLA / 459
. 8 Jiné určené deformující dorzopatie
Nepatří sem: kyfóza a lordóza (M40.–) skolióza (M41.–)
. 9 Deformující dorzopatie NS
Zkřivení páteře NS
SPONDYLOPATIE (M45–M49)
M45 Ankylozující spondylitida
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly] Revmatická artritida páteře
Nepatří sem: artropatie při Reiterově nemoci (M02.3) Behçetova nemoc (M35.2)
juvenilní (ankylozující) spondylitida (M08.1)
M46 Jiné zánětlivé spondylopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0 Spinální entézopatie
Poruchy vazů a svalových úponů páteře
. 1 Zánět kosti křížové a kyčelní – sakroiliitida – nezařazený jinde
. 2 Osteomyelitida obratle
. 3 Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
K vyznačení infekčního agens lze použit dodatkový kód (B95–B97)
. 4 Zánět meziobratlové ploténky NS – discitida
. 5 Jiné infekční spondylopatie
. 8 Jiné určené zánětlivé spondylopatie
. 9 Zánětlivá spondylopatie NS
M47
Spondylóza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Patří sem: artróza nebo osteoartritida páteře degenerace
kloubních plošek
.
Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie
0+
(G99.2*)
. 1
Jiná spondylóza s myelopatií
Spondylogenní komprese míchy+ (G99.2*)
Nepatří sem: subluxace obratle (M43.3–M43.5)
. 2
Jiná spondylóza s radikulopatií
. 8
Jiná spondylóza
Krční spondylóza
Lumbosakrální spondylóza
bez myelopatie nebo radikulopatie
Hrudní spondylóza
. 9
Spondylóza NS
M48 Jiné spondylopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0 Zúžení páteře
Kaudální stenóza
. 1 Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
Difuzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH]
460 / XIII. KAPITOLA
. 2 Kissingova páteř
. 3 Úrazová spondylopatie
. 4 Zlomenina obratle z únavy
Námahová fraktura obratle
. 5 Zhroucení obratle‚ nezařazené jinde
Zhroucení obratle NS Klínovitý obratel NS
Nepatří sem: zhroucení obratle při osteoporóze (M80.–)
běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla
. 8 Jiné určené spondylopatie
Osifikace zadního podélného vazu
. 9 Spondylopatie NS
M49* Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: psoriatické a enteropatické artropatie (M07.–*‚ M09.–*)
. 0* Tuberkulóza páteře (A18.0+)
Pottovo zkřivení
. 1* Brucelózní spondylitida (A23.–+)
. 2* Spondylitida způsobená enterobakteriemi (A01–A04+)
. 3* Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: neuropatická spondylopatie při tabes dorsalis (M49.4*)
. 4* Neuropatická spondylopatie
Neuropatická spondylopatie při:
. syringomyelii a syringobulbii (G95.0+)
. tabes dorsalis (A52.1+)
. 5* Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
Metastatická fraktura obratle (C79.5+)
. 8* Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
JINÉ DORZOPATIE (M50–M54)
Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění páteře podle krajin těla discitida NS (M46.4)
M50 Onemocnění krčních meziobratlových plotének
Patří sem: onemocnění krčních meziobratlových plotének
s bolestí krku – cervikalgií
onemocnění cervikotorakálních (krčně-hrudních)
meziobratlových plotének
.
Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií
0+
(G99.2*)
. 1
Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
Nepatří sem: brachiální radikulitida NS (M54.1)
. 2
Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
. 3
Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
XIII. KAPITOLA / 461
. 8 Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
. 9 Onemocnění krční meziobratlové ploténky NS
M51 Onemocnění jiných meziobratlových plotének
Nepatří sem: onemocnění torakálních (hrudních) torakolumbálních
(hrudně-bederních) a lumbosakrálních
(bederně-křížových) plotének
.
Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének
0+
s myelopatií (G99.2*)
.
Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének
1+
s radikulopatií (G55.1*)
Ischias způsobený poruchou meziobratlové ploténky
Nepatří sem: lumbální radikulitida NS (M54.1)
. 2
Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
Lumbago způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky
. 3
Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
. 4
Schmorlovy uzly
. 8
Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
. 9
Onemocnění meziobratlové ploténky NS
M53 Jiné dorzopatie‚ nezařazené jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
. 0 Cervikokraniální syndrom
Syndrom zadního krčního sympatiku
. 1 Cervikobrachiální syndrom
Nepatří sem: onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.–) syndrom hrudního výhřezu (G54.0)
. 2 Instability páteře
. 3 Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
Kokcygodynie
. 8 Jiné určené dorzopatie
. 9 Dorzopatie NS
M54 Dorzalgie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: psychogenní bolest v zádech (F45.4)
. 0 Panikulitida postihující krajiny krku a zad
Nepatří sem: panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
462 / XIII. KAPITOLA
. 1 Radikulopatie
Neuritida nebo radikulitida:
. brachiální NS
. lumbální NS
. lumbosakrální NS
. torakální NS Radikulitida NS
Nepatří sem: neuralgie a neuritida NS (M79.2) radikulopatie s(-e):
. onemocněním krčních meziobratlových plotének (M50.1)
. onemocněním lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.1)
. spondylózou (M47.2)
. 2 Cervikalgie
Nepatří sem: cervikalgie způsobená onemocněním krční meziobratlové ploténky (M50.–)
. 3 Ischias
Nepatří sem: poškození sedacího nervu (G57.0) ischias:
. způsobený onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)
. s lumbagem (M54.4)
. 4 Lumbago s ischiasem
Nepatří sem: způsobené onemocněním meziobratlové ploténky (M51.1)
. 5 Bolesti dolní části zad
Bederní bolest
Napětí v dolní části zad Lumbago NS
Nepatří sem: lumbago:
. způsobené výhřezem (posunem) meziobratlové ploténky (M51.2)
. s ischiasem (M54.4)
. 6 Bolest v hrudní páteři
Nepatří sem: bolest způsobená onemocněním meziobratlové ploténky (M51.–)
. 8 Jiná dorzalgie
. 9 Dorzalgie NS
Bolest v zádech NS
XIII. KAPITOLA / 463
ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M60–M79)
ONEMOCNĚNÍ SVALŮ (M60–M63)
Nepatří sem: dermatopolymyozitida (M33.–)
svalové dystrofie a myopatie (G71–G72) myopatie při:
. amyloidóze (E85.–)
. polyarteritis nodosa (M30.0)
. revmatické artritidě (M05.3)
. sklerodermii (M34.–)
. Sjögrenově syndromu (M35.0)
. systémovém lupus erythematodes (M32.–)
M60 Myozitida – zánět svalu
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Infekční myozitida
Tropická pyomyozitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 1 Intersticiální myozitida
. 2 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně‚ nezařazený jinde
Nepatří sem: granulom kůže a podkožního vaziva z cizího tělesa (L92.3)
. 8 Jiná myozitida
. 9 Myozitida NS
M61 Kalcifikace a osifikace svalu
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Myositis ossificans traumatica
. 1 Myositis ossificans progressiva
Progresivní osifikující fibrodysplazie
. 2 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
Osifikující zánět svalu spojený s quadriplegií nebo paraplegií
. 3 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
Osifikující zánět svalu spojený s popáleninami
. 4 Jiná kalcifikace svalu
Nepatří sem: kalcifikující tendinitida (M65.2)
. ramene (M75.3)
. 5 Jiná osifikace svalu
. 9 Kalcifikace a osifikace svalu NS
464 / XIII. KAPITOLA
M62 Jiná onemocnění svalu
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: křeče a spazmy (R25.2) myalgie (M79.1) myopatie:
. alkoholická (G72.1)
. způsobená léčivy (G72.0) „stiff–man” syndrom (G25.8)
. 0 Rozštěp svalu
. 1 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazová)
Nepatří sem: ruptura šlachy (M66.–)
úrazová ruptura svalu – viz poranění svalu podle krajin těla
. 2 Ischemický infarkt svalu
Kompartment syndrom‚ netraumatický
Nepatří sem: kompartment syndrom‚ traumatický (T79.6) úrazová ischemie svalu (T79.6) Volkmannova ischemická kontraktura (T79.6)
. 3 Syndrom nehybnosti (paraplegický)
. 4 Kontraktura svalu
Nepatří sem: kontraktura kloubu (M24.5)
. 5 Ochablost a atrofie svalu‚ nezařazená jinde
Atrofie z nečinnosti nezařazená jinde
. 6 Svalová křeč
Nepatří sem: běžné poranění – viz poranění svalu podle krajin těla
. 8 Jiná určená onemocnění svalu
Kýla svalová (pochvy šlachové)
. 9 Onemocnění svalu NS
M63* Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: myopatie při:
. endokrinních nemocech (G73.5*)
. nemocech přeměny látek (G73.6*)
. 0* Myozitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Myozitida při:
. lepře [Hansenově nemoci] (A30.–+)
. syfilis (A51.4+‚ A52.7+)
. 1* Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
Myozitida při:
. cysticerkóze (B69.8+)
. schistozomóze [bilharzióze] (B65.–+)
. toxoplazmóze (B58.8+)
. trichinóze (B75+)
. 2* Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Myozitida při mykóze (B35–B49+)
. 3* Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
. 8* Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
XIII. KAPITOLA / 465
ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY (M65–M68)
M65 Zánět synoviální blány a šlachové pochvy – synovitis et tendosynovitis
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí (M70.0) běžné poranění – viz poranění vazů a šlach podle krajin těla
onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)
. 0 Absces šlachové pochvy
K vyznačení bakteriálního agens lze použít dodatkový kód (B95–B96)
. 1 Jiná infekční (tendo)synovitida
. 2 Kalcifikující zánět šlachy – tendinitida
Nepatří sem: ramene (M75.3)
určená tendinitida (M75–M77)
. 3 Skákavý prst (trigger finger)
Uzlová šlachová nemoc
. 4 Tendosynovitida v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]
. 8 Jiná synovitida a tendosynovitida
Dráždivý kyčelní kloub
. 9 Synovitida a tendosynovitida NS
M66 Samovolné roztržení – ruptura – synoviální blány a šlachy
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem: ruptury‚ které se přihodí‚ když je aplikována normální síla na tkáň‚ která má menší než normální pevnost
Nepatří sem: syndrom manžety rotátoru (M75.1) ruptura‚ kdy abnormální síla je aplikována na normální tkáň – viz poranění šlachy podle krajin těla
. 0 Ruptura popliteální cysty
. 1 Ruptura synoviální blány
Roztržení synoviální cysty
Nepatří sem: ruptura popliteální cysty (M66.0)
. 2 Samovolná ruptura šlach extenzorů
. 3 Samovolná ruptura šlach flexorů
. 4 Samovolná ruptura jiných šlach
. 5 Samovolná ruptura neurčené šlachy
Ruptura svalově šlachového spojení‚ neúrazová
466 / XIII. KAPITOLA
M67 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy
Nepatří sem: fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova] (M72.0) tendinitida NS (M77.9)
xantomatóza lokalizovaná na šlachy – xanthoma tuberosum (E78.2)
. 0 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
. 1 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
Nepatří sem: s kontrakturou kloubu (M24.5)
. 2 Hypertrofie synoviální blány‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: villonodulární synovitida (pigmentovaná) (M12.2)
. 3
Přechodná synovitida
Toxická synovitida
Nepatří sem: palindromický revmatismus (M12.3)
. 4
Ganglion
Ganglion kloubu nebo šlachy (pochvy šlachové)
Nepatří sem: cysta:
. burzy
(M71.2–M71.3)
. synoviální blány
ganglion při frambézii (A66.6)
. 8
Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
. 9
Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
M68* Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
. 0* Synovitida a tendosynovitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Synovitida nebo tendosynovitida při:
. gonoree (A54.4+)
. syfilis (A52.7+)
. tuberkulóze (A18.0+)
. 8* Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
XIII. KAPITOLA / 467
JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M70–M79)
M70 Onemocně ní mě kké tkáně způsobené zatěžováním, přetížením nebo tlakem
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem: onemocnění měkké tkáně z povolání Nepatří sem: burzitida:
. NS (M71.9)
. ramene (M75.5)
dekubitální vřed a proleženina (L89.–) entézopatie (M76–M77)
. 0 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí
. 1 Burzitida ruky
. 2 Burzitida olekranu
. 3 Jiná burzitida lokte
. 4 Prepatelární burzitida
. 5 Jiná burzitida kolena
. 6 Trochanterická burzitida
Trochanterická tendinitida
. 7 Jiná burzitida kyčle
Burzitida týkající se kosti sedací
. 8 Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí‚ namožením a zatížením
. 9 Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí‚ namožením a zatížením
M71 Jiné burzopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: bunion (burza na hlavici) (M20.1)
burzitida způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)
entézopatie (M76–M77)
. 0 Absces burzy
. 1 Jiná infekční burzitida
. 2 Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
Nepatří sem: s rupturou (M66.0)
. 3 Jiná cysta burzy
Synoviální cysta NS
Nepatří sem: synoviální cysta s rupturou (M66.1)
. 4 Vápenaté usazeniny – kalciová deposita – v burze
Nepatří sem: ramene (M75.3)
. 5 Jiná burzitida nezařazená jinde
Nepatří sem: burzitida:
. NS (M71.9)
. ramene (M75.5)
. tibiální kolaterální [Pellegriniova–Stiedaova] (M76.4)
. 8 Jiné určené burzopatie
468 / XIII. KAPITOLA
. 9 Burzopatie NS
Burzitida NS
M72 Fibroblastická onemocnění
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: retroperitoneální fibromatóza (D48.3)
. 0 Fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova]
. 1 Polštářkové klouby
. 2 Fibromatóza plantární fascie
Plantární fasciitida
. 4 Fibromatóza pseudosarkomatózní
Nodulární fasciitida
. 6 Fasciitida nekrotizující
Při podezření na infekční původ použij dodatkový kód
. 8 Jiná fibroblastická onemocnění
Absces fascie
Nepatří sem: fasciitida:
. difuzní (eozinofilní) (M35.4)
. nekrotizující (M72.6)
. nodulární (M72.4)
. perirenální:
. NS (N13.5)
. s infekcí (N13.6)
. plantární (M72.2)
. 9 Fibroblastické onemocnění NS
Fasciitida NS
Fibromatóza NS
M73* Onemocnění měkké tkáně pří nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0* Gonokoková burzitida (A54.4+)
. 1* Syfilitická burzitida (A52.7+)
. 8* Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M75 Poškození ramene
Nepatří sem: syndrom rameno–ruka (M89.0)
. 0 Adhezivní zánět pouzdra – kapsulitida – ramenního kloubu
Zamrzlé rameno
Periartritida ramenního kloubu
. 1 Syndrom manžety rotátoru
Trhlina nebo ruptura (úplná)(neúplná) manžety rotátoru nebo supraspinální‚ neurčená jako úrazová
Supraspinální syndrom
. 2 Tendinitis bicipitalis
. 3 Kalcifikující tendinitida ramene
Kalcifikovaná burza ramene
. 4 Syndrom naraženého ramene
. 5 Burzitida ramene
XIII. KAPITOLA / 469
. 8 Jiná poškození ramene
. 9 Poškození ramene NS
M76 Entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly] Poznámka: Povrchně určené termíny burzitida‚ kapsulitida
a tendinitida mají sklon k tomu‚ aby byly používány bez rozdílu pro rozličná onemocnění periferních vazů nebo svalových úponů; většina z těchto stavů byla shrnuta dohromady jako entézopatie‚ což je všeobecný pojem pro poškození těchto lokalizací.
Nepatří sem: burzitida způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)
. 0 Tendinitis glutealis
. 1 Tendinitis psoatica
. 2 Ostruha hřebene kosti kyčelní
. 3 Syndrom iliotibiálního pruhu
. 4 Tibiální kolaterální burzitida [Pellegriniova–Stiedaova]
. 5 Tendinitis patellaris
. 6 Tendinitida Achillovy šlachy
Burzitida Achillovy šlachy
. 7 Tendinitis peronealis
. 8 Jiné entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
Přední tibiální syndrom Tendinitis tibialis posterior
. 9 Entézopatie dolní končetiny NS
M77 Jiné entézopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: burzitida:
. NS (M71.9)
. způsobená zatěžováním, přetížením nebo tlakem (M70.–)
osteofyt (M25.7) entézopatie páteře (M46.0)
. 0 Epikondylitida mediální
. 1 Epikondylitida laterální
Tenisový loket
. 2 Periartritida zápěstí
. 3 Ostruha patní kosti
. 4 Metatarsalgie
Nepatří sem: Mortonova metatarsalgie (G57.6)
. 5 Jiné entézopatie nohy
. 8 Jiné entézopatie nezařazené jinde
. 9 Entézopatie NS
Kostní ostruha NS Kapsulitida NS Periartritida NS Tendinitida NS
470 / XIII. KAPITOLA
M79 Jiná onemocnění měkké tkáně‚ nezařazené jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: bolest měkké tkáně‚ psychogenní (F45.4)
. 0 Revmatismus NS
Nepatří sem: fibromyalgie (M79.7)
. 1 Myalgie
Nepatří sem: myozitida (M60.–)
. 2 Neuralgie a neuritida NS
Nepatří sem: mononeuropatie (G56–G58) radikulitida:
. NS
. brachiální NS (M54.1)
. lumbosakrální NS ischias (M54.3–M54.4)
. 3 Panikulitida NS
Nepatří sem: panikulitida:
. lupoidní (L93.2)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
. 4 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
. 5 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
Nepatří sem: granulom z cizího tělesa:
. kůže a podkožního vaziva (L92.3)
. měkké tkáně (M60.2)
. 6 Bolest v končetině
. 7 Fibromyalgie
Fibrozitida
Myofibrozitida
Bolest v končetině
. 8 Jiná určená onemocnění měkké tkáně
. 9 Onemocnění měkké tkáně NS
OSTEOPATIE A CHONDROPATIE (M80–M94)
XIII. KAPITOLA / 471
PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI (M80–M85)
M80 Osteoporóza s patologickou zlomeninou – frakturou
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem: osteoporotický zhroucený a klínovitý obratel Nepatří sem: zhroucený obratel NS (M48.5)
patologická fraktura NS (M84.4) klínovitý obratel NS (M48.5)
. 0 Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
. 1 Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
. 2 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
. 3 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou
. 4 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
. 8 Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
. 9 Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M81 Osteoporóza bez patologické fraktury
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: osteoporóza s patologickou frakturou (M80.–)
. 0 Postmenopauzální osteoporóza
. 1 Postovarektomická osteoporóza
. 2 Osteoporóza z nečinnosti
Nepatří sem: Sudeckova atrofie (M89.0)
. 3 Pooperační malabsorpční osteoporóza
. 4 Osteoporóza způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5 Idiopatická osteoporóza
. 6 Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
Nepatří sem: Sudeckova atrofie (M89.0)
. 8 Jiná osteoporóza
Stařecká osteoporóza
. 9 Osteoporóza NS
M82* Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0* Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
. 1* Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00–E34+)
. 8* Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
472 / XIII. KAPITOLA
M83 Osteomalacie dospělých
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: osteomalacie:
. dětská a juvenilní (E55.0)
. vitamin D – rezistentní (E83.3) ledvinná osteodystrofie (N25.0) křivice (aktivní) (E55.0)
. následky (E64.3)
. vitamin D – rezistentní (E83.3)
. 0 Osteomalacie v šestinedělí
. 1 Stařecká osteomalacie
. 2 Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí
Pooperační malabsorpční osteomalacie u dospělých
. 3 Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
. 4 Hliníková kostní nemoc
. 5 Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiná osteomalacie dospělých
. 9 Osteomalacie dospělých NS
M84 Poruchy soudržnosti – kontinuity – kosti
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Špatné spojení (kostí) po fraktuře
. 1 Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis – pakloub]
Nepatří sem: pseudoartróza po spojení nebo artrodéze (M96.0)
. 2 Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
. 3 Fraktura z námahy‚ nezařazená jinde
Fraktura z přetížení (námahy) NS
Nepatří sem: námahová fraktura obratle (M48.4)
. 4 Patologická fraktura‚ nezařazená jinde
Patologická fraktura NS
Nepatří sem: patologická fraktura při osteoporóze (M80.–) zhroucení obratle nezařazené jinde (M48.5)
. 8 Jiné poruchy kontinuity kosti
. 9 Poruchy kontinuity kosti NS
M85 Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: osteogenesis imperfecta (Q78.0) osteopetrosis (Q78.2) osteopoikilóza (Q78.8)
polyostotická firbózní dysplazie (Q78.1)
. 0 Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
Nepatří sem: fibrózní dysplazie čelisti (K10.8)
. 1 Kostní fluoróza
. 2 Hyperostóza lebky
. 3 Osteitis condensans
. 4 Solitární kostní cysta
Nepatří sem: solitární cysta čelisti (K09.1–K09.2)
XIII. KAPITOLA / 473
. 5 Aneuryzmatická kostní cysta
Nepatří sem: aneuryzmatická cysta čelisti (K09.2)
. 6 Jiná cysta kosti
Nepatří sem: cysta čelisti nezařazená jinde (K09.1–K09.2) osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausenova nemoc kosti] (E21.0)
. 8 Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
Hyperostóza kostí‚ mimo lebku Osteoskleróza získaná
Nepatří sem: difuzní idiopatická kostní hyperostóza [DISH] (M48.1) osteoskleróza:
. vrozená (Q77.4)
. myelofibróza (D75.8)
. 9 Porucha hustoty a struktury kosti NS
JINÉ OSTEOPATIE (M86–M90)
Nepatří sem: osteopatie po výkonech (M96.–)
M86 Osteomyelitida – zánět kostní dřeně
[Lokalizační kód je uveden na zač átku této XIII. kapitoly] K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem: osteomyelitida:
. způsobená salmonelami (A01–A02)
. čelisti (K10.2)
. obratle (M46.2)
. 0 Akutní hematogenní osteomyelitida
. 1 Jiná akutní osteomyelitida
. 2 Subakutní osteomyelitida
. 3 Chronická multifokální osteomyelitida
. 4 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
. 5 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
. 6 Jiná chronická osteomyelitida
. 8 Jiná osteomyelitida
Brodiho absces
. 9 Osteomyelitida NS
Infekce kosti NS
Periostitida bez zmínky o osteomyelitidě
M87 Osteonekróza
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem: avaskulární nekróza kosti Nepatří sem: osteochondropatie (M91–M93)
osteonekróza čelisti (způsobená léčivy) (způsobená radiací) (K10.2)
. 0 Idiopatická aseptická nekróza kosti
. 1 Osteonekróza způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
474 / XIII. KAPITOLA
. 2 Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
. 3 Jiná sekundární osteonekróza
. 8 Jiná osteonekróza
. 9 Osteonekróza NS
M88 Pagetova nemoc kosti (osteitis deformans)
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Pagetova nemoc lebky
. 8 Pagetova nemoc jiných kostí
. 9 Pagetova nemoc kosti NS
M89
Jiná onemocnění kosti
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0
Algoneurodystrofie
Syndrom rameno–ruka
Sudeckova atrofie
Dystrofie reflexně sympatická
. 1
Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
. 2
Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
. 3
Hypertrofie kosti
. 4
Jiná hypertrofická osteoartropatie
Marieova–Bambergerova nemoc
Pachydermoperiostóza
. 5
Osteolýza
. 6
Osteopatie po poliomyelitidě
K vyznačení předcházející poliomyelitidy lze použít dodatkový
kód (B91)
Nepatří sem: syndrom po infekční obrně (postpolio syndrom)
. 8
Jiná určená onemocnění kosti
Dětské kortikální hyperostózy
Poúrazová subperiostální osifikace
. 9
Onemocnění kosti NS
M90*
Osteopatie při nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0*
Tuberkulóza kosti (A18.0+)
Nepatří sem: tuberkulóza páteře (M49.0*)
. 1*
Periostitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Sekundární syfilitická periostitida (A51.4+)
. 2*
Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Osteomyelitida:
. echinokoková (B67.2+)
. gonokoková (A54.4+)
. salmonelová (A02.2+)
Syfilitická osteopatie nebo osteochondropatie (A50.5+‚ A52.7+)
. 3*
Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
. 4*
Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50–D64+)
. 5*
Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
. 6*
Osteitis deformans při novotvaru (C00–D48+)
Osteitis deformans při zhoubném novotvaru kosti (C40–C41+)
XIII. KAPITOLA / 475
. 7* Fraktura kosti při novotvaru (C00–D48+)
Nepatří sem: zhroucení obratle při novotvaru (M49.5*)
. 8* Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Osteopatie při ledvinné osteodystrofii (N25.0+)
CHONDROPATIE (M91–M94)
Nepatří sem: chondropatie po výkonech (M96.–)
M91 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem: skluz horní epifýzy femuru (neúrazový) (M93.0)
. 0 Juvenilní osteochondróza pánve
(Juvenilní) osteochondróza:
. acetabula
. hřebenu kyčelní kosti [Buchananova]
. ischiopubické synchondrózy [van Neckova]
. pubické symfýzy [Piersonova]
. 1 Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova–Calvéova–Perthesova]
. 2 Coxa plana
Deformace kyčle způsobené předcházející juvenilní osteochondrózou
. 3 Pseudokoxalgie
. 8 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
Juvenilní osteochondróza po repozici vrozeného vykloubení kyčle
. 9 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS
M92 Jiná juvenilní osteochondróza
. 0 Juvenilní osteochondróza pažní kosti – humeru
(Juvenilní) osteochondróza:
. hlavičky humeru [Pannerova]
. hlavice humeru [Haasova]
. 1 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní – radia a kosti loketní
– ulny
(Juvenilní) osteochondróza:
. dolní části kosti loketní [Burnsova]
. hlavice kosti vřetenní [Brailsfordova]
. 2 Juvenilní osteochondróza ruky
(Juvenilní) osteochondróza:
. poloměsíčité kosti [Kienböckova]
. hlaviček metakarpů [Mauclaireova]
. 3 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
. 4 Juvenilní osteochondróza čéšky
(Juvenilní) osteochondróza:
. primárního patelárního centra [Köhlerova]
. sekundárního patelárního centra [Sindingova–Larsenova]
476 / XIII. KAPITOLA
. 5 Juvenilní osteochondróza kosti holenní – tibie a kosti lýtkové
– fibuly
(Juvenilní) osteochondróza:
. horní části holenní kosti [Blountova]
. hrbolu holenní kosti – tuberositatis tibiae [Osgoodova–Schlatterova]
Tibia vara
. 6 Juvenilní osteochondróza tarzu
(Juvenilní) osteochondróza:
. kosti patní [Severova]
. zevní (strany) holenní kosti [Haglundova]
. talu [Diazova]
. ossis navicularis pedis [Köhlerova]
. 7
Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
(Juvenilní) osteochondróza:
. páté metatarzální kosti [Iselinova]
. druhé metatarzální kosti [Freibergova]
. 8
Jiná určená osteochondróza
Zánět patní apofýzy – apophysitis calcanei
. 9
Juvenilní osteochondróza NS
Apofyzitida
Epifyzitida
určená jako juvenilní neurčené
Osteochondritida
lokalizace
Osteochondróza
M93 Jiné osteochondropatie
Nepatří sem: osteochondróza páteře (M42.–)
. 0 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
. 1
Kienböckova nemoc dospělých
Osteochondróza poloměsíčité kosti zápěstí – ossis lunati carpi
– dospělých
. 2
Osteochondritis dissecans
. 8
Jiné určené osteochondropatie
. 9
Osteochondropatie, NS
Apofyzitida
Epifyzitida
neurčená jako u dospělých nebo
Osteochondritida
Osteochondróza
juvenilní‚ neurčené lokalizace
M94 Jiná onemocnění chrupavky
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0 Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
Kostochondritida
. 1
Recidivující polychondritida
. 2
Chondromalacie
Nepatří sem: chondromalacie čéšky (M22.4)
. 3
Chondrolýza
. 8 Jiná určená onemocnění chrupavky
. 9
Onemocnění chrupavky NS
XIII. KAPITOLA / 477
JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M95–M99)
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Nepatří sem: získané:
. chybění končetin a orgánů (Z89–Z90)
. deformity končetin (M20–M21)
vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy (Q65–Q79)
deformující dorzopatie (M40–M43)
dentofaciální anomálie [včetně vad skusu] (K07.–) svalové a kosterní poruchy po výkonech (M96.–)
. 0 Získaná deformita nosu
Nepatří sem: deviace nosní přepážky (J34.2)
. 1 Květákovité ucho
Nepatří sem: jiné získané deformity ucha (H61.1)
. 2 Jiná získaná deformita hlavy
. 3 Získaná deformita krku
. 4 Získaná deformita hrudníku a žebra
. 5 Získaná deformita pánve
Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)
. 8 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
. 9 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: artropatie následující střevní by-pass (M02.0) onemocnění spojená s osteoporózou (M80–M81) přítomnost funkčních implantátů a jiných pomůcek (Z95–Z97)
. 0 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
. 1 Postlaminektomický syndrom‚ nezařazený jinde
. 2 Poradiační kyfóza
. 3 Kyfóza po laminektomii
. 4 Pooperační lordóza
. 5 Poradiační skolióza
. 6 Fraktura kosti následující po vložení ortopedického implantátu‚ kloubní protézy nebo kostní destičky
Nepatří sem: komplikace vnitřní ortopedické pomůcky‚ implantátu nebo štěpu (T84.–)
. 8 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
Nestabilita kloubu odvozená od vynětí kloubní protézy
. 9 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu NS
478 / XIII. KAPITOLA
M99 Biomechanická poškození‚ nezařazená jinde
Poznámka: Tato položka nesmí být použita‚ jestliže stav lze zařadit jinam.
. 0 Segmentální nebo somatická dysfunkce
. 1 Subluxační komplex (vertebrální)
. 2 Subluxační stenóza nervového kanálu
. 3 Kostní stenóza nervového kanálu
. 4 Stenóza nervového kanálu pojivovou tkání
. 5 Stenóza nervového kanálu meziobratlovou ploténkou
. 6 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
. 7 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
. 8 Jiná biomechanická poškození
. 9 Biomechanické poškození NS
Poznámka:
Následující doplňkové další třídění k vyznačení lokalizací poškození je pro nezávazné použití s příslušnými podpoložkami M99.-.
. 0 Krajina hlavy
okcipitocervikální
. 1 Krční krajina
cervikotorakální
. 2 Hrudní krajina
torakolumbální
. 3 Bederní krajina
lumbosakrální
. 4 Křížová krajina
sakrokokcygeální nebo sakroiliakální
. 5 Pánevní krajina
kyčelní nebo pubická
. 6
Dolní končetina
. 7
Horní končetina
akromioklavikulární a sternoklavikulární
. 8
Hrudní koš
kostochondrální, kostovertebrální, sternochondrální
. 9
Břicho a jiné