Uživatel:Zef/XIV

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00–N99)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
N00–N08 Nemoci glomerulů
N10–N16 Tubulo-intersticiální nemoci ledvin N17–N19 Selhání ledvin
N20–N23 Urolitiáza
N25–N29 Jiné nemoci ledvin a močovodů N30–N39 Jiné nemoci močové soustavy N40–N51 Nemoci mužských pohlavních orgánů N60–N64 Nemoci prsu
N70–N77 Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů N80–N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí N99 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
N08* Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N16* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N22* Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde N29* Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených
jinde
N33* Poruchy moč ového m ěchýře při nemocech zařazených jinde N37* Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde N51* Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech
zařazených jinde
N74* Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
N77* Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde
480 / XIV. KAPITOLA
NEMOCI GLOMERULŮ (N00–N08)
Použij dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–)
Lze použít dodatkový kód k vyznačení vnější příčiny (Kapitola XX.) nebo přítomnosti ledvinného selhání, Akutní (N17) nebo Nespecifikované (N19)
Nepatří sem: postižení ledvin při hypertenzi (I12.–)
Následující charakteristiky podpoložek na čtvrtém místě označují morfologické změny a jsou určeny pro použití s položkami N00–N07. Podpoložky .0–.8 nemohou být běžně použity‚ jestliže nebyly výslovně zjištěny (např. renální biopsií nebo autopsií). Třímístné položky odpovídají klinickým syndromům.
. 0 Menší glomerulární abnormalita
Postižení minimálními změnami
. 1 Ložiskové a segmentální glomerulární léze
Fokální a segmentální:
. hyalinóza
. skleróza
Fokální glomerulonefritida
. 2 Difuzní membranózní glomerulonefritida
. 3 Difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
. 4 Difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
. 5 Difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
Membranoproliferativní glomerulonefritida‚ typu 1 a 3 nebo NS
. 6 Nemoc hustého sedimentu
Membranoproliferativní glomerulonefritida‚ typ 2
. 7 Difuzní vzrůstající glomerulonefritida
Extrakapilární glomerulonefritida
. 8 Jiné
Proliferativní glomerulonefritida NS
. 9 NS
N00 Akutní nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: akutní:
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
. onemocnění ledvin NS
Nepatří sem: akutní infekční tubulo-intersticiální nefritida (N10) neurčený nefritický syndrom (N05.–)
XIV. KAPITOLA / 481
N01 Rychle postupující nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: rychle postupující:
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
Nepatří sem: neurčený nefritický syndrom (N05.–)
N02 Recidivující a přetrvávající hematurie
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: hematurie
. nezhoubná (rodinná)(z dětství)
. s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem: hematurie NS (R31)
N03 Chronický nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: chronická(-é):
. glomerulární nemoc
. glomerulonefritida
. nefritida
Nepatří sem: chronická tubulo-intersticiální nefritida (N11.–) difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–) nefritický syndrom NS (N05.–)
N04 Nefrotický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem:
N05 Neurčený nefritický syndrom
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této
podkapitoly]
Patří sem: glomerulární nemoc
glomerulonefritida
NS
nefritida
nefropatie NS a onemocnění ledvin NS
s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem: nefropatie NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)
onemocnění ledvin NS bez stanovení morfologické léze (N28.9)
tubulo-intersticiální nefritida NS (N12)
482 / XIV. KAPITOLA
N06 Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem: proteinurie (izolovaná)(ortostatická)(přetrvávající)
s morfologickými poškozeními .0–.8 stanovenými před položkou N00.–
Nepatří sem: proteinurie:
. NS (R80)
. Bence-Jonesova (R80)
. gestační (O12.1)
. izolovaná NS (R80)
. ortostatická NS (N39.2)
. přetrvávající NS (N39.1)
N07 Dědičná nefropatie nezařazená jinde
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Nepatří sem: Alportův syndrom (Q87.8)
dědičná amyloidní nefropatie (E85.0) syndrom nehtovité čéšky (Q87.2)
rodinně-dědičná amyloidóza bez neuropatie (E85.0)
N08* Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
Patří sem: nefropatie při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: tubulo-intersticiální onemocnění ledvin při nemocech zařazených jinde (N16.–*)
. 0* Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Glomerulární poruchy při:
. malárii (B52.0+)
. příušnicích (B26.8+)
. schistozomóze [bilharzióze] (B65.–+)
. sepsi (A40–A41+)
. strongyloidóze (B78.–+)
. syfilis (A52.7+)
. 1* Glomerulární poruchy při novotvarech
Glomerulární poruchy při:
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. Waldenströmově makroglobulinemii (C88.0+)
. 2* Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
Glomerulární poruchy při:
. kryoglobulinemii (D89.1+)
. diseminované intravaskulární koagulaci [defibrinačním syndromu] (D65+)
. hemolyticko-uremickém syndromu (D59.3+)
. Henochově(–Schönleinově) purpuře (D69.0+)
. srpkovité anemii (D57.–+)
. 3* Glomerulární poruchy při diabetes mellitus (E10–E14+ se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)
XIV. KAPITOLA / 483
. 4* Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Glomerulární poruchy při:
. amyloidóze (E85.–+)
. Fabryho(–Andersonově) nemoci (E75.2+)
. nedostatku lecitin cholesterol acyltransferázy (E78.6+)
. 5* Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
Glomerulární poruchy při:
. Goodpastureově syndromu (M31.0+)
. mikroskopické polyangiitidě (M31.7+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. trombotické trombocytopenické purpuře (M31.1+)
. Wegenerově granulomatóze (M31.3+)
. 8* Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
Glomerulární poruchy při subakutní bakteriální endokarditidě (I33.0+)
TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN (N10–N16)
Patří sem: pyelonefritida
Nepatří sem: pyeloureteritis cystica (N28.8)
Použij dodatkoý kód, je-li třeba, k identifikaci přidruženého chronického onemocnění ledvin (N18.–)
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
Akutní:
. infekční intersticiální nefritida
. pyelitida
. pyelonefritida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida
Patří sem: chronická:
. infekční intersticiální nefritida
. pyelitida
. pyelonefritida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem (Chronická) pyelonefritida spojená s (vezikouretrálním) refluxem
Nepatří sem: vezikouretrální reflux NS (N13.7)
. 1 Chronická obstruktivní pyelonefritida
(Chronická) pyelonefritida spojená s:
. anomálií
. kličkou
. obstrukcí
. strikturou
Nepatří sem: kalkulózní pyelonefritida (N20.9) obstruktivní uropatie (N13.–)
484 / XIV. KAPITOLA
. 8 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
Neobstruktivní chronická pyelonefritida NS
. 9 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
Chronická:
. intersticiální nefritida NS
. pyelitida NS
. pyelonefritida NS
N12 Tubulo-intersticiální nefritida‚ neurčená jako akutní nebo chronická
Intersticiální nefritida NS
Pyelitida NS
Pyelonefritida NS
Nepatří sem: kalkulózní pyelonefritida (N20.9)
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie
Nepatří sem: kámen ledviny a močovodu bez hydronefrózy (N20.–) vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky
a močovodu (Q62.0–Q62.3) obstruktivní pyelonefritida (N11.1)
. 0 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 1 Hydronefróza se strikturou ureteru‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 2 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 3 Jiná a neurčená hydronefróza
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 4 Hydroureter
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 5 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
Nepatří sem: s infekcí (N13.6)
. 6 Pyonefróza
Stavy uvedené v N13.0–N13.5 s infekcí Obstruktivní uropatie s infekcí
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 7 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
Vezikouretrální reflux:
. NS
. se zjizvením
Nepatří sem: pyelonefritida spojená s refluxem (N11.0)
. 8 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
. 9 Obstruktivní a refluxní uropatie NS
Obstrukce močového traktu NS
N14 Tubulo- intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 0 Nefropatie po analgezii
XIV. KAPITOLA / 485
. 1 Nefropatie způsobená jinými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
. 2 Nefropatie způsobená neurčeným lékem‚ léčivem‚ návykovou nebo biologickou látkou
. 3 Nefropatie způsobená těžkými kovy
. 4 Toxická nefropatie‚ nezařazená jinde
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
. 0 Balkánská nefropatie
Balkánská endemická nefropatie
. 1 Ledvinný a perinefrický absces
. 8 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
. 9 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
Infekce ledvin NS
Nepatří sem: infekce močového traktu NS (N39.0)
N16* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
. 0* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. brucelóze (A23.–+)
. záškrtu (A36.8+)
. salmonelové infekci (A02.2+)
. septikemii (A40–A41+)
. toxoplazmóze (B58.8+)
. 1* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. leukemii (C91–C95+)
. lymfomu (C81–C85+‚ C96.–+)
. mnohočetném myelomu (C90.0+)
. 2* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krevních onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. smíšené kryoglobulinemii (D89.1+)
. sarkoidóze (D86.–+)
. 3* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. cystinóze (E72.0+)
. poruchách ukládání glykogenu (E74.0+)
. Wilsonově nemoci (E83.0+)
. 4* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při:
. suchém syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. 5* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci (odmítnutní) transplantátu (T86.–+)
486 / XIV. KAPITOLA
. 8* Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
SELHÁNÍ LEDVIN (N17–N19)
K vyznač ení zevní příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: vrozené selhání ledvin (P96.0)
tubulo-intersticiální a tubulární poškození způsobené léčivy a těžkými kovy (N14.–)
extrarenální uremie (R39.2) hemolyticko-uremický syndrom (D59.3) hepatorenální syndrom (K76.7)
. poporodní (O90.4) prerenální uremie (R39.2) selhání ledvin:
. komplikující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.4)
. poporodní (O90.4)
. pooperační (N99.0)
N17 Akutní selhání ledvin
Patří sem: akutní poškození ledvin
. 0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
Tubulární nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 1 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
Kortikální nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 2 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
Medulární (papilární) nekróza:
. NS
. akutní
. ledvin
. 8 Jiné akutní selhání ledvin
. 9 Akutní selhání ledvin NS
N18 Chronické onemocnění ledvin
Použij dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny Použij dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení přítomnosti hypertenze.
. 1 Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
Poškození ledvin s normální či zvýšenou glomerulární filtrací (GFR nad 90 mL/min)
XIV. KAPITOLA / 487
. 2 Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
Poškození ledvin s mírně sníženou glomerulární filtrací (GFR 60-89 mL/min)
. 3 Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
Poškození ledvin se středně sníženou glomerulární filtrací (GFR 30-59 mL/min)
. 4 Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
Poškození ledvin se závažně sníženou glomerulární filtrací (GFR 15-29 mL/min)
. 5 Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
Chronická urémie
Konečné stádium onemocnění ledvin:
. NS
. bez dialýzy nebo transplantace
. na dialýze
. selhání alotransplantátu Renální retinitida+ (H32.8*) Uremická:
. apoplexie+ (I68.8*)
. demence+ (F02.8*)
. neuropatie+ (G63.8*)
. paralýza+ (G99.8*)
. perikarditida+ (I32.8*)
. 9 Chronické onemocnění ledvin NS
N19 Neurčené selhání ledvin
Renální insuficience NS
Uremie NS
Nepatří sem: uremie novorozence (P96.0)
selhání ledvin způsobené hypertenzí (I12.0)
UROLITIÁZA (N20–N23)
N20 Kámen ledviny a močovodu
Patří sem: kalkulozní pyelonefritida
Nepatří sem: s hydronefrózou (N13.2)
. 0 Kámen ledviny
Nefrolitiáza NS
Ledvinný kámen nebo konkrement
Odlitkový kámen
Kámen v ledvině
. 1 Kámen močovodu
Kámen v ureteru
. 2 Kámen ledviny s kamenem močovodu
. 9 Močový kámen NS
N21 Kámen v dolním močovém traktu
Patří sem: s cystitidou a uretritidou
488 / XIV. KAPITOLA
. 0 Kámen v močovém měchýři
Kámen v divertiklu močového měchýře
Kámen močového měchýře
Nepatří sem: odlitkový kámen (N20.0)
. 1 Kámen v močové trubici
. 8 Jiný kámen v dolním močovém traktu
. 9 Kámen v dolním močovém traktu NS
N22* Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde
. 0* Močový kámen při schistozomóze [bilharzióze] (B65.–+)
. 8* Kámen močového traktu při jiných nemocech zařazených jinde
N23 Neurčená ledvinná kolika
JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ (N25–N29)
Nepatří sem: s urolitiázou (N20–N23)
N25 Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
Nepatří sem: poruchy přeměny látek zařaditelné do E70–E90
. 0 Renální osteodystrofie
Azotemická osteodystrofie Tubulární poruchy se ztrátou fosfátů Renální:
. křivice
. trpaslictví
. 1 Nefrogenní diabetes insipidus
. 8 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
Lightwoodův–Albrightův syndrom
Renální tubulární acidóza NS
Sekundární hyperparatyreóza renálního původu
. 9 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
N26 Neurčená svraštělá ledvina
Atrofie ledviny (terminální)
Renální skleróza NS
Nepatří sem: svraštělá z důvodu hypertenze (I12.–)
difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–) hypertenzní nefroskleróza (arteriolární)(arteriosklerotická) (I12.–)
malá ledvina z neznámé příčiny (N27.–)
N27 Malá ledvina z neznámé příčiny
. 0 Malá ledvina‚ jednostranná
. 1 Malá ledvina‚ oboustranná
. 9 Malá ledvina NS
XIV. KAPITOLA / 489
N28 Jiné poruchy ledviny a ureteru‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: hydroureter (N13.4) onemocnění ledvin:
. akutní NS (N00.9)
. chronické NS (N03.9) klička a striktura ureteru:
. s hydronefrózou (N13.1)
. bez hydronefrózy (N13.5)
. 0 Ischemie a infarkt ledviny
Renální arterie:
. embolie
. obstrukce
. okluze
. trombóza Renální infarkt
Nepatří sem: Goldblattova ledvina (I70.1) renální arterie (extrarenální část):
. ateroskleróza (I70.1)
. vrozená stenóza (Q27.1)
. 1 Získaná cysta ledviny
Cysta ledviny (mnohočetná)(solitární)‚ získaná
Nepatří sem: cystická nemoc ledvin (vrozená) (Q61.–)
. 8 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
Hypertrofie ledviny
Megaloureter
Nefroptóza
Pyelitis NS
Pyeloureteritis cystica
Ureteritis
Ureterokéle
. 9 Onemocnění ledviny a močovodu NS
Nefropatie NS
Onemocnění ledvin NS
Nepatří sem: nefropatie NS a onemocnění ledvin NS
s morfologickými postiženími .0–.8 stanovenými před položkou N00.– (N05.–)
N29* Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
. 0* Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
. 1* Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Poruchy ledviny a močovodu při:
. schistozomóze [bilharzióze] (B65.–+)
. tuberkulóze (A18.1+)
. 8* Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
Porucha ukládání cystinu (E72.0+)
490 / XIV. KAPITOLA
JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY (N30–N39)
Nepatří sem: močové infekce (komplikující):
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O23.–‚ O75.3‚ O86.2)
. s urolitiázou (N20–N23)
N30 Zánět močového měchýře – cystitida
K vyznačení infek čního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97) nebo k vyznačení vyvolávajícího zevního činitele dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem: prostatocystitida (N41.3)
. 0 Akutní cystitida
Nepatří sem: postiradiační cystitida (N30.4) trigonitida (N30.3)
. 1 Intersticiální cystitida (chronická)
. 2 Jiná chronická cystitida
. 3 Trigonitida
Uretrotrigonitida
. 4 Postiradiační cystitida
. 8 Jiná cystitida
Absces močového měchýře
. 9 Cystitida NS
N31 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde
Nepatří sem: dysfunkce měchýře při nespecifikované míšní poruše (G95.8)
dysfunkce měchýře při míšní lézi (G95.8) neurogenní měchýř způsobený syndromem caudae equinae (G83.4)
inkontinence moči:
. NS (R32)
. určená (N39.3–N39.4)
. 0 Dráždivý neuropatický měchýř‚ nezařazený jinde
. 1 Reflexní neuropatický měchýř‚ nezařazený jinde
. 2 Ochablý neuropatický měchýř‚ nezařazený jinde
Neuropatický měchýř:
. atonický (senzitivní)(motorický)
. autonomní
. nereflexní
. 8 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
. 9 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
Neurogenní dysfunkce měchýře NS
XIV. KAPITOLA / 491
N32 Jiné poruchy močového měchýře
Nepatří sem: kámen v močovém měchýři (N21.0) cystokéla (N81.1)
hernie nebo prolaps močového měchýře u ženy (N81.1)
. 0 Obstrukce hrdla močového měchýře
Stenóza hrdla močového měchýře (získaná)
. 1 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
Vezikorektální píštěl
. 2 Píštěl močového měchýře‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: píštěl mezi močovým měchýřem a ženskými pohlavními orgány (N82.0–N82.1)
. 3 Divertikl močového měchýře
Divertikulitida močového měchýře
Nepatří sem: kámen v divertiklu močového měchýře (N21.0)
. 4 Ruptura močového měchýře‚ neúrazová
. 8 Jiná určená onemocnění močového měchýře
Měchýř:
. kalcifikovaný
. kontrahovaný
. hyperaktivní
. 9 Onemocnění močového měchýře NS
N33* Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
. 0* Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
. 8* Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
Porucha močového měchýře při schistozomóze [bilharzióze] (B65.–+)
N34 Zánět močové trubice – uretritida a uretrální syndrom
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: Reiterova nemoc (M02.3)
uretritida při infekci přenášené převážně sexuálním způsobem (A50–A64)
uretrotrigonitida (N30.3)
. 0 Absces uretry
Absces:
. Cowperovy žlázy
. Littréovy žlázy
. periuretrální
. uretrální (žlázy)
Nepatří sem: karunkula močové trubice (N36.2)
. 1 Nespecifická uretritida
Uretritida:
. negonokoková
. nevenerická
492 / XIV. KAPITOLA
. 2 Jiná uretritida
Zánět vchodové části uretry Vřed uretry (vchodu) Uretritida:
. NS
. po menopauze
. 3 Uretrální syndrom NS
N35 Zúžení močové trubice – strictura urethrae
Nepatří sem: striktura uretry po výkonu (N99.1)
. 0 Poúrazová striktura uretry
Striktura uretry jako následek:
. porodu
. poranění
. 1 Poinfekční striktura uretry‚ nezařazená jinde
. 8 Jiná striktura uretry
. 9 Striktura uretry NS
Stenotické zevní ústí močové trubice NS
N36 Jiná onemocnění močové trubice
. 0 Píštěl močové trubice
Via falsa urethrae Píštěl:
. uretroperineální
. uretrorektální
. močová NS
Nepatří sem: píštěl:
. uretroskrotální (N50.8)
. uretrovaginální (N82.1)
. 1 Divertikl močové trubice
. 2 Karunkula močové trubice
. 3 Výhřez sliznice močové trubice
Prolaps uretry
Uretrokéla u muže
Nepatří sem: uretrokéla:
. vrozená (Q64.7)
. u ženy (N81.0)
. 8 Jiná určená onemocnění močové trubice
. 9 Onemocnění močové trubice NS
N37* Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
. 0* Uretritida při nemocech zařazených jinde
Kandidová uretritida (B37.4+)
. 8* Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
XIV. KAPITOLA / 493
N39 Jiná onemocnění močové soustavy
Nepatří sem: hematurie:
. NS (R31)
. recidivující a přetrvávající (N02.–)
. s určeným morfologickým poškozením (N02.–)
proteinurie NS (R80)
. 0 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 1
Přetrvávající proteinurie NS
Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství‚ porod a šestinedělí
(O11–O15)
s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
. 2
Ortostatická proteinurie NS
Nepatří sem: s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
. 3
Stresová inkontinence
K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru užij
dodatečného kódu (N32.8)
. 4 Jiná určená inkontinence moči
K vyznačení svalové hyperaktivity měchýře nebo detruzoru užij
dodatečného kódu (N32.8)
Paradoxní ischurie
Reflexní
inkontinence
Urgentní
Nepatří sem: enuréza NS (R32) inkontinence moči:
. NS (R32)
. neorganického původu (F98.0)
. 8 Jiné určené poruchy močové soustavy
. 9 Poruchy močové soustavy NS
NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (N40–N51)
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae
Adenofibromatózní hypertrofie
Zbytnění (benigní) předstojné žlázy (prostaty)
Hypertrofie (benigní)
Syndrom středního laloku (prostaty)
Prostatická obstrukce NS
Nepatří sem: nezhoubné novotvary prostaty (D29.1)
N41 Zánětlivé nemoci prostaty
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Akutní prostatitida
. 1 Chronická prostatitida
. 2 Absces prostaty
. 3 Prostatocystitida
. 8 Jiné zánětlivé nemoci prostaty
. 9 Zánětlivé nemoci prostaty NS
Prostatitida NS
494 / XIV. KAPITOLA
N42 Jiná onemocnění prostaty
. 0 Kámen prostaty
Prostatický konkrement
. 1 Překrvení nebo krvácení prostaty
. 2 Atrofie prostaty
. 3 Dysplázie prostaty
Dysplázie prostaty nízkého stupně (low grade)
Nepatří sem: dysplázie prostaty vysokého stupně (high grade) (D07.5)
. 8 Jiná určená onemocnění prostaty
. 9 Onemocnění prostaty NS
N43 Hydrokéla a spermatokéla
Patří sem: hydrokéla semenného provazce‚ varlete nebo tunicae vaginalis
Nepatří sem: vrozená hydrokéla (P83.5)
. 0 Opouzdřená hydrokéla
. 1 Infikovaná hydrokéla
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 2 Jiná hydrokéla
. 3 Hydrokéla NS
. 4 Spermatokéla
N44 Torze varlete
Torze:
. nadvarlete
. semenného provazce
. varlete
N45 Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
Absces nadvarlete nebo varlete
. 9 Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
Epididymitida NS
Orchitida NS
N46 Mužská neplodnost
Azoospermie NS
Oligospermie NS
N47 Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza
Adherentní předkožka (slepená předkožka)
Těsná předkožka (úzká předkožka)
N48 Jiné poruchy pyje
. 0 Leukoplakie pyje
Balanitis xerotica obliterans
Kraurosis penis
Nepatří sem: carcinoma in situ penisu (D07.4)
XIV. KAPITOLA / 495
. 1 Balanopostitida
Balanitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 2 Jiná zánětlivá onemocnění pyje
Absces
Furunkl kavernózního tělesa a pyje
Karbunkl
Celulitida Kavernitida (penisu)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 3 Priapismus
Bolestivá erekce
. 4 Impotence organického původu
Nepatří sem: psychogenní impotence (F52.2)
K vyznačeni příčiny lze použít dodatkový kód
. 5 Vřed pyje
. 6 Induratio penis plastica
Peyroneho nemoc Plastická indurace penisu
. 8 Jiná určená onemocnění pyje
Atrofie
Hypertrofie kavernózního tělesa a pyje
Trombóza
. 9 Porucha pyje NS
N49 Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů‚ nezařazená jinde
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: zánět penisu (N48.1–N48.2) zánět varlete a nadvarlete (N45.–)
. 0 Zánětlivá onemocnění semenných váčků
Vezikulitida NS
. 1 Zánětlivá onemocnění semenného provazce‚ tunicae vaginalis a chámovodu
Vazitida
. 2 Zánětlivá onemocnění šourku
. 8 Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
Mnohočetný zánět mužských pohlavních orgánů
. 9 Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního
orgánu
Absces
Furunkl
Karbunkl
Celulitida
N50 Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
Nepatří sem: torze varlete (N44)
. 0 Atrofie varlete
496 / XIV. KAPITOLA
. 1 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
Hematokéla NS
Hemoragie mužských pohlavních orgánů
Trombóza
. 8 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
Atrofie Hypertrofie Edém Vřed
Chylokéla tunicae vaginalis (nefilariová) NS Píštěl uretroskrotální
Striktura:
. provazce semenného
. tunicae vaginalis
. chámovodu
. 9 Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
N51* Onemocně ní mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
. 0* Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
Prostatitida:
. gonokoková (A54.2+)
. trichomonádová (A59.0+)
. tuberkulózní (A18.1+)
. 1* Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
Chlamydiová:
. epididymitida (A56.1+)
. orchitida (A56.1+) Gonokoková:
. epididymitida (A54.2+)
. orchitida (A54.2+)
Orchitida při příušnicích (B26.0+) Tuberkulóza:
. nadvarlete (A18.1+)
. varlete (A18.1+)
. 2* Balanitida při nemocech zařazených jinde
Balanitida:
. amébová (A06.8+)
. kandidová (B37.4+)
. 8* Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
Filariová chylokéla tuniky vaginální (B74.–+)
Infekce mužského pohlavního ústrojí virem Herpes simplex (A60.0+)
Tuberkulóza semenného váčku (A18.1+)
XIV. KAPITOLA / 497
NEMOCI PRSU (N60–N64)
Nepatří sem: onemocnění prsu spojené s porodem (O91–O92)
N60
Nezhoubná dysplazie prsu
Patří sem: fibrocystická mastopatie
. 0
Solitární cysta prsu
Cysta prsu
. 1
Difuzní cystická mastopatie
Cystický prs
Nepatří sem: s epitelovou proliferací (N60.3)
. 2
Fibroadenóza prsu
Nepatří sem: fibroadenom prsu (D24)
. 3
Fibroskleróza prsu
Cystická mastopatie s epitelovou proliferací
. 4
Rozšíření mléčného vývodu
. 8 Jiná benigní dysplazie prsu
. 9 Benigní dysplazie prsu NS
N61 Zánětlivá onemocnění prsu
Absces (akutní)(chronický)(ne v šestinedělí):
. areoly
. prsu Karbunkl prsu
Mastitida (akutní)(subakutní)(ne v šestinedělí):
. NS
. infekční
Nepatří sem: novorozenecká infekční mastitida (P39.0)
N62 Hypertrofie prsu
Gynekomastie Hypertrofie prsu:
. NS
. masivní pubertální
N63 Neurčitá bulka v prsu
Uzlík(y) NS‚ v prsu
N64 Jiná onemocnění prsu
. 0 Trhlina nebo píštěl bradavky
. 1 Tuková nekróza prsu
(Segmentální) tuková nekróza prsu
. 2 Atrofie prsu
. 3
Galaktorea nesdružená s porodem
. 4
Mastodynie
. 5
Jiné příznaky a symptomy v prsu
Indurace prsu
Zatvrdlina prsu
Výtok z bradavky
Stažení (retrakce) bradavky
498 / XIV. KAPITOLA
. 8 Jiná určená onemocnění prsu
Galaktokéla
Subinvoluce prsu (postlaktační)
. 9 Onemocnění prsu NS
ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ (N70–N77)
Nepatří sem: jestliže komplikují:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.0)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O23.–‚ O75.3‚ O85‚ O86.–)
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis
Patří sem: absces:
. vejcovodu
. vaječníku
. tuboovariální pyosalpinx salpingo-ooforitida
tuboovariální zánětlivé onemocnění
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
. 1 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
Hydrosalpinx
. 9 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71 Zánětlivé nemoci dělohy‚ mimo hrdlo děložní
Patří sem: endo(myo)metritida metritida myometritida endo(myo)perimetritida pyometra
mukometra nebo hydrometra absces dělohy
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 0 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
. 1 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
. 9 Zánětlivá nemoc dělohy NS
N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
Cervicitida
Endocervicitida s nebo bez eroze nebo ektropia
Exocervicitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: eroze a ektropium cervixu bez zánětu (cervicitidy) (N86)
N73 Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
XIV. KAPITOLA / 499
. 0 Akutní parametritida – zánět pánevního vaziva a pánevní
celulitida
Absces:
. širokého vazu
. parametria
Zánět pánevního vaziva‚ u žen
. 1 Chronická parametritida – zánět pánevního vaziva a pánevní celulitida
Kterékoliv onemocnění uvedené pod N73.0 určené jako chronické
. 2 Neurčená parametritida – zánět pánevního vaziva a pánevní celulitida
Kterékoliv onemocnění uvedené pod N73.0 neurčené jako akutní či chronické
. 3 Akutní pánevní peritonitida u žen
. 4 Chronická pánevní peritonitida u žen
. 5 Pánevní peritonitida u žen NS
. 6 Pánevní peritoneální srůsty u žen
Nepatří sem: srůsty pánevní pobřišnice po výkonu (N99.4)
. 8 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
. 9 Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS
Pánevní infekce nebo zánět u žen NS
N74* Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
. 0* Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
. 1* Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
Tuberkulózní endometritida
. 2* Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+‚ A52.7+)
. 3* Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
. 4* Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
. 8* Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde
N75 Nemoci Bartholiniho žlázy
. 0 Cysta Bartholiniho žlázy
. 1 Absces Bartholiniho žlázy
. 8 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
Bartholinitida
. 9 Nemoc Bartholiniho žlázy NS
N76 Jiné záněty pochvy a vulvy
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2)
500 / XIV. KAPITOLA
. 0 Akutní zánět pochvy – vaginitis acuta (colpitis)
Vaginitida NS
Vulvovaginitida:
. NS
. akutní
. 1 Subakutní a chronická vaginitida
Vulvovaginitida:
. chronická
. subakutní
. 2 Akutní vulvitida
Vulvitida NS
. 3 Subakutní a chronická vulvitida
. 4 Absces vulvy
Furunkl vulvy
. 5 Vřed (ulcerace) pochvy
. 6 Vřed (ulcerace) vulvy
. 8 Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N77* Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde
. 0* Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Ulcerace vulvy při:
. herpetické virové infekci [Herpes simplex] (A60.0+)
. tuberkulóze (A18.1+)
. 1* Vaginitida‚ vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Vaginitida‚ vulvitida a vulvovaginitida při:
. kandidóze (B37.3+)
. herpetické virové infekci [Herpes simplex] (A60.0+)
. oxyuriáze (B80+)
. 8* Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde
Ulcerace vulvy při Behçetově nemoci (M35.2+)
XIV. KAPITOLA / 501
NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO USTROJÍ (N80–N98)
N80 Endometrióza
. 0 Endometrióza dělohy
Adenomyóza
. 1 Endometrióza vaječníku
Patří sem: Sampsonova cysta
. 2 Endometrióza vejcovodu
. 3 Endometrióza pánevní pobřišnice
. 4 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
. 5 Endometrióza střeva
. 6 Endometrióza v jizvě kůže
. 8 Jiná endometrióza
. 9 Endometrióza NS
N81 Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů
Nepatří sem: výhřez ženských pohlavních orgánů komplikující porod (O34.5)
výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu (N83.4) výhřez poševní stěny po hysterektomii (N99.3)
. 0 Ženská uretrokéla
Nepatří sem: vrozená (Q64.7) uretrokéla s:
. cystokélou (N81.1)
. výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
. 1 Cystokéla
Cystokéla s uretrokélou
Výhřez (přední) poševní (stěny) NS
Nepatří sem: cystokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
. 2 Neúplný výhřez dělohy a pochvy
Výhřez hrdla děložního (cervixu) NS Výhřez dělohy:
. prvního stupně
. druhého stupně
. 3 Úplný výhřez dělohy a pochvy
Procidentia (uteri) NS
Výhřez dělohy třetího stupně
. 4 Výhřez dělohy a pochvy NS
Výhřez dělohy NS
. 5 Poševní enterokéla
Nepatří sem: enterokéla s prolapsem dělohy (N81.2–N81.4)
. 6 Rektokéla
Výhřez zadní poševní stěny
Nepatří sem: výhřez rekta (K62.3)
rektokéla s výhřezem dělohy (N81.2–N81.4)
502 / XIV. KAPITOLA
. 8 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
Nedostatečnost perinea
Stará lacerace svalů dna pánevního
. 9 Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
Nepatří sem: píštěle vesikointestinální (N32.1)
. 0 Píštěl vezikovaginální
. 1 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
Fistula:
. cervicovesicalis
. ureterovaginalis
. urethrovaginalis
. uteroureterica
. uterovesicalis
. 2 Píštěl z pochvy do tenkého střeva
. 3 Píštěl z pochvy do tlustého střeva
Rektovaginální píštěl
. 4 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
Fistula intestinouterina
. 5 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
Píštěl:
. mezi dělohou a břišní stěnou
. vaginoperineální
. 8 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
. 9 Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Nepatří sem: hydrosalpinx (N70.1)
endometriózní cysty ovaria (Sampsonovy) (N80.1)
. 0 Folikulární cysta vaječníku
Cysta Graafova folikulu
Hemoragická folikulární cysta (vaječníku)
. 1 Cysta žlutého tělíska
Hemoragická cysta – žlutého tělíska – corporis lutei
. 2 Jiné a neurčené cysty vaječníku
Retenční cysta
vaječníku
Prostá cysta
Nepatří sem: cysta vaječníku:
. vývojová (Q50.1)
. nádorová (D27)
polycystické vaječníky (E28.2)
. 3 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
. 4 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
. 5 Torze vaječníku‚ stopky vaječníku a vejcovodu
Torze:
. přídatného vejcovodu – tubae accessoriae
. hydatidy Morgagniho
XIV. KAPITOLA / 503
. 6 Hematosalpinx
Nepatří sem: hematosalpinx‚ je-li přítomen(-na):
. hematokolpos (N89.7)
. hematometra (N85.7)
. 7 Hematom širokého vazu
. 8 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
Syndrom roztržení širokého vazu [Allenův–Mastersův]
. 9 Nezánětlivé onemocnění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
NS
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí
Nepatří sem: adenomatózní polyp (D28.–) placentární polyp (O90.8)
. 0 Polyp těla děložního
Polyp:
. endometria
. dělohy NS
Nepatří sem: polypoidní hyperplazie endometria (N85.0)
. 1 Polyp hrdla děložního
Mukózní polyp cervixu (hrdla děložního)
. 2 Polyp pochvy
. 3 Polyp vulvy
Polyp labii
. 8 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
. 9 Polyp ženského pohlavního ústrojí NS
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu
Nepatří sem: endometrióza (N80.–)
zánětlivé nemoci dělohy (N71.–)
nezánětlivé poruchy cervixu (hrdla děložního) vyjma malpozice (N86–N88)
polyp těla děložního (N84.0) výhřez dělohy (N81.–)
. 0 Dysfunkční hyperplastické endometrium
Glandulární hyperplazie endometria Hyperplazie endometria:
. NS
. cystická
. glandulárně-cystická
. polypoidní
. 1 Adenomatózní hyperplazie endometria
Atypická hyperplazie endometria (adenomatózní)
. 2 Hypertrofie dělohy
Objemná nebo zvětšená děloha
Nepatří sem: hypertrofie dělohy v šestinedělí (O90.8)
. 3 Subinvoluce dělohy
Nepatří sem: subinvoluce dělohy v šestinedělí (O90.8)
504 / XIV. KAPITOLA
. 4 Odchylná poloha dělohy
Hyperanteverze
Retroflexe dělohy
Retroverze
Nepatří sem: komplikující těhotenství nebo porod (O34.5‚ O65.5)
. 5 Inverze dělohy
Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.2) poporodní inverze dělohy (O71.2)
. 6 Nitroděložní srůsty
. 7 Hematometra
Hematosalpinx s hematometrou
Nepatří sem: hematometra s nahromaděním krve v pochvě (hematocolpos) (N89.7)
. 8 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
Atrofie dělohy získaná
Fibróza dělohy NS
Ashermanův syndrom
. 9 Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
Porucha dělohy NS
N86 Eroze a ektropium hrdla děložního a ectopia cervicis uteri
Dekubitální (trofický) vřed
cervixu
Everze
Nepatří sem: s cervicitidou (N72)
N87 Dysplazie hrdla děložního
Nepatří sem: carcinoma in situ hrdla děložního (D06.–)
. 0 Mírná cervikální dysplazie
Cervikální intraepitelová neoplazie [CIN]‚ stupeň I
. 1 Střední cervikální dysplazie
Cervikální intraepitelová neoplazie [CIN]‚ stupeň II
. 2 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
Těžká cervikální dysplazie NS
Nepatří sem: cervikální intraepitelová neoplazie [CIN]‚ stupeň III‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplazii (D06.–)
. 9 Dysplazie hrdla děložního NS
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Nepatří sem: zánětlivé nemoci hrdla děložního (N72) polyp hrdla děložního (N84.1)
. 0 Leukoplakie hrdla děložního
. 1 Stará lacerace hrdla děložního
Adheze cervixu
Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.3)
. 2 Striktura nebo stenóza hrdla děložního
Nepatří sem: komplikující porod (O65.5)
. 3 Inkompetence hrdla děložního
Vyšetření a péče při (podezření na) cervikální inkompetenci u netěhotné ženy
Nepatří sem: postihující plod nebo novorozence (P01.0) komplikující těhotenství (O34.3)
XIV. KAPITOLA / 505
. 4 Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
Elongatio cervicis uteri
. 8 Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Nepatří sem: běžné porodní poranění (O71.3)
. 9 Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
Nepatří sem: carcinoma in situ pochvy (D07.2) zánět pochvy (N76.–)
stařecká (atrofická) vaginitida (N95.2) trichomonádová leukorea (A59.0)
. 0 Mírná vaginální dysplazie
Vaginální intraepitelová neoplazie [VAIN]‚ stupeň I.
. 1 Střední vaginální dysplazie
Vaginální intraepitelová neoplazie [VAIN]‚ stupeň II.
. 2 Těžká vaginální dysplazie‚ nezařazená jinde
Těžká dysplazie pochvy NS
Nepatří sem: vaginální intraepitelová neoplazie [VAIN] stupeň III.‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplazii (D07.2)
. 3 Dysplazie pochvy NS
. 4 Leukoplakie pochvy
. 5 Striktura a atrezie pochvy
Poševní:
. adheze srůsty
. stenóza
Nepatří sem: pooperační srůsty pochvy (N99.2)
. 6 Těsný hymenální prstenec
Rigidní hymen Těsný introitus
Nepatří sem: neperforovaný hymen (Q52.3)
. 7 Hematokolpos
Hematokolpos s hematometrou nebo hematosalpinxem
. 8 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
Leukorea NS
Stará poševní lacerace Vřed pochvy po pessaru
Nepatří sem: běžné porodní poranění (O70.–‚ O71.4‚ O71.7–O71.8) stará lacerace svalů dna pánevního (N81.8)
. 9 Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze – perinea
Nepatří sem: carcinoma in situ vulvy (D07.1)
běžné porodní poranění (O70.–‚ O71.7–O71.8) zánět vulvy (N76.–)
. 0 Mírná vulvární dysplazie
Vulvární intraepitelová neoplazie [VIN]‚ stupeň I
. 1 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde
Vulvární intraepitelová neoplazie [VIN]‚ stupeň II
506 / XIV. KAPITOLA
. 2 Těžká vulvární dysplazie nezařazená jinde
Těžká vulvární dysplazie NS
Nepatří sem: vulvární intraepitelová neoplazie [VIN], stupeň Ill‚ s nebo bez zmínky o těžké dysplazii (D07.1)
. 3 Dysplazie vulvy NS
. 4 Leukoplakie vulvy
Dystrofie vulvy Krauróza
. 5 Atrofie vulvy
Stenóza vulvy
. 6 Hypertrofie vulvy
Hypertrofie labií
. 7 Vulvární cysta
. 8 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
Srůsty (adheze) vulvy Hypertrofie poštěváčku
. 9 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
N91 Chybějící‚ slabá a málo častá menstruace
Nepatří sem: ovariální dysfunkce (E28.–)
. 0 Primární amenorea
Selhání začátku menstruačního cyklu v pubertě
. 1 Sekundární amenorea
Chybění menstruace u ženy‚ která již dříve menstruovala
. 2 Amenorea NS
Absence menstruace NS
. 3 Primární oligomenorea
Menstruace od začátku slabá nebo málo častá
. 4 Sekundární oligomenorea
Slabá a málo častá menstruace u ženy‚ s dříve normálními menstruacemi
. 5 Oligomenorea NS
Hypomenorea NS
N92 Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace
Nepatří sem: postmenopauzální krvácení (N95.0)
. 0 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
Těžké periody NS Menoragie NS Polymenorea
. 1 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
Nepravidelné intermenstruální krvácení Nepravidelné‚ zkrácené intervaly mezi menstruálním krvácením
Menometroragie Metroragie
. 2 Nadměrná menstruace v pubertě
Nadměrné krvácení spojené se začátkem menstruačních period Pubertální menoragie
Pubertální krvácení
XIV. KAPITOLA / 507
. 3 Ovulační krvácení
Pravidelné mezimenstruální krvácení
. 4 Nadměrné krvácení v období před menopauzou
Menoragie nebo metroragie:
. klimakterická
. menopauzální
. preklimakterická
. premenopauzální
. 5 Jiná určená nepravidelná menstruace
. 6 Nepravidelná menstruace NS
Nepravidelné:
. krvácení NS
. periody NS
Nepatří sem: nepravidelná menstruace s:
. prodlouženými intervaly nebo slabým krvácením (N91.3–N91.5)
. zkrácenými intervaly nebo nadměrným krvácením (N92.1)
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
Nepatří sem: novorozenecké poševní krvácení (P54.6) pseudomenstruace (P54.6)
. 0 Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení
. 8 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
Dysfunkční nebo funkční děložní nebo vaginální krvácení NS
. 9 Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
. 0 Ovulační bolesti
. 1 Dyspareunie
Nepatří sem: psychogenní dyspareunie (F52.6)
. 2 Vaginismus
Nepatří sem: psychogenní vaginismus (F52.5)
. 3 Syndrom premenstruální tenze
. 4 Primární dysmenorea
. 5 Sekundární dysmenorea
Algomenorea
. 6 Dysmenorea NS
. 8 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
. 9 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
508 / XIV. KAPITOLA
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
Nepatří sem: nadměrné krvácení v období premenopauzálním (N92.4)
postmenopauzální:
. osteoporóza (M81.0)
. s patologickou frakturou (M80.0)
. uretritida (N34.2)
předčasná menopauza (E28.3)
. 0 Postmenopauzální krvácení
Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 1 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
Symptomy jako jsou návaly‚ nespavost‚ bolesti hlavy‚ neschopnost soustředění spojené s menopauzou
Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 2 Postmenopauzální atrofická vaginitida
Stařecká (atrofická) vaginitida
Nepatří sem: ve spojení s umělou menopauzou (N95.3)
. 3 Stavy spojené s umělou menopauzou
Syndrom po umělé menopauze
. 8 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
. 9 Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
N96 Habituální potrácení
Vyšetření nebo péče o netěhotnou ženu
Relativní neplodnost
Nepatří sem: běžné těhotenství (O26.2)
s běžným potratem (O03–O06)
N97 Ženská neplodnost
Patří sem: neschopnost otěhotnět ženská neplodnost NS
Nepatří sem: relativní neplodnost (N96)
. 0 Ženská neplodnost spojená s anovulací
. 1 Ženská neplodnost tubárního původu
Spojená s vrozenou anomálií vejcovodu Tubární:
. blokáda
. neprůchodnost
. stenóza
. 2 Ženská neplodnost děložního původu
Spojená s vrozenou anomálií dělohy Nonimplantace vajíčka
. 3 Ženská neplodnost cervikálního původu
. 4 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
. 8 Ženská neplodnost jiného původu
. 9 Ženská neplodnost NS
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním
. 0 Infekce spojená s umělým oplodněním
XIV. KAPITOLA / 509
. 1 Hyperstimulace vaječníků
Hyperstimulace vaječníků:
. NS
. spojená s indukovanou ovulací
. 2 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
. 3 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
. 8 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
Komplikace umělého oplodnění způsobená:
. dárcem
. manželem
. 9 Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N99)
N99 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: postiradiační cystitida (N30.4) osteoporóza po ovarektomii (M81.1)
. s patologickou frakturou (M80.1)
stavy spojené s umělou menopauzou (N95.3)
. 0 Selhání ledvin po výkonu
. 1 Striktura uretry po výkonu
Postkatetrizační striktura uretry
. 2 Pooperační srůsty pochvy
. 3 Výhřez poševní stěny po hysterektomii
. 4 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
. 5 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
. 8 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
Syndrom reziduálního ovaria
. 9 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS