Uživatel:Zef/XIX

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ
JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
Nepatří sem: poranění za porodu (P10–P15) porodní poranění (O70–O71)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
S00–S09
Poranění hlavy
S10–S19
Poranění krku
S20–S29
Poranění hrudníku
S30–S39
Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve
S40–S49
Poranění ramene a paže (nadloktí)
S50–S59
Poranění lokte a předloktí
S60–S69
Poranění zápěstí a ruky
S70–S79
Poranění kyčle a stehna
S80–S89
Poranění kolena a bérce
S90–S99
Poranění kotníku a nohy pod ním
T00–T07
Poranění postihující více částí těla
T08–T14
Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla
T15–T19
Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T20–T32
Popáleniny a poleptání
T20–T25
Popáleniny a poleptání povrchu těla‚ určené podle
lokalizace
T26–T28
Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní
orgány
T29–T32
Popáleniny a poleptání mnohočetných
T33–T35
Omrzliny
a neurčených částí těla
T36–T50 Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
T51–T65
Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T66–T78 Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T79
Některé časné komplikace úrazů
T80–T88
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T90–T98
Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
V kapitole je použit S-oddíl pro zařazování různých typů poranění spojených s jednotlivými částmi t ěla a T-oddíl k pokrytí poranění mnohočetných nebo neurčených č ástí těla i otrav a některých jiných následků vnějších příčin. Kde jsou v názvech určeny mnohočetné lokalizace‚ výraz „s” označuje postižení obou lokalizací a výraz „a” označuje postižení jedné z obou nebo obou lokalizací.
636 / XIX. KAPITOLA
Kdykoliv je to možné‚ musí být dodržena zásada kódování poranění podle více položek. Kombinač ní položky pro mnohočetná poranění jsou určeny pro použití v případech‚ kdy chybí podrobné údaje pokud jde o povahu jednotlivých stavů (poranění) nebo pro účely primární tabelace‚ kdy je vhodnější zaznamenat jediný kód (položku); jinak se mají jednotlivá poranění zařazovat (kódovat) odděleně. Rovněž se má postupovat podle přesných návodů a pravidel pro kódování morbidity nebo mortality.
Oddíly týkající se částí těla (S–oddíl a T00–T14 i T90–T98) obsahují na třímístné úrovni tyto druhy poranění:
POVRCHNÍ PORANĚNÍ‚ patří sem:
Abraze – odřenina (kůže) Puchýř (netepelný)
Kontuze – zhmoždění vč etně modřin‚ krevních podlitin a hematomů Poranění povrchní cizím tělesem (střepinou‚ třískou) bez větší otevřené rány
Kousnutí (nejedovatým) hmyzem
OTEVŘENÁ RÁNA‚ patří sem:
Kousnutí zvířetem‚ živočichem (pokousání) Řezná rána
Tržná rána Bodná rána:
. NS
. s pronikajícím (penetrujícím) cizím tělesem
ZLOMENINA–FRAKTURA‚ patří sem:
Zlomenina
. zavřená:
. kominutivní-roztříštěná
. kompresivní-stlačená
. vpáčená
. naštípnutá‚ nalomená
. částečná (subperiostální)
. zaklíněná
. lineární
. pochodová
. jednoduchá
. s uvolněním epifýzy
. spirální
. otevřená:
. komplikovaná
. infikovaná
. střelná
. způsobená bodnutím
. s cizím tělesem
fraktura:
. patologická (M84.4)
. s osteoporózou (M80.–)
. námahová (M84.3)
s prodlouženým hojením nebo bez něho
s prodlouženým hojením nebo bez něho
špatné spojení kosti po fraktuře (M84.0)
nespojení kosti po fraktuře [pseudoartróza] (M84.1)
XIX. KAPITOLA / 637
VYMKNUTÍ‚ PODVRTNUTÍ A NATAŽENÍ‚ patří sem:
odtržení – abruptio‚ avulsio roztržení – laceratio podvrtnutí – distorsio natažení – distensio
vymknutí‚ vykloubení‚ luxace‚ dislokace traumatický(-á‚-é):
. krevní výron do
. přetržení – ruptura
. subluxace
. protržení‚ natržení‚ trhlina
PORANĚNÍ NERVU A MÍCHY‚ patří sem:
úplné nebo neúplné poškození míchy poškození souvislosti nervů a míchy traumatická(-é):
. přerušení nervu
. hematomyelie
. (přechodná) obrna
. paraplegie
. quadruplegie
PORANĚNÍ KREVNÍCH CÉV‚ patří sem:
utržení rozříznutí
roztržení – lacerace traumatické(-ý‚-é):
. aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
. tepenný hematom
. ruptura – trhlina
PORANĚNÍ SVALU‚ FASCIE A ŠLACHY‚ patří sem:
utržení – avulze rozříznutí – discize roztržení – lacerace natažení – distensio úrazová – trhlina – ruptura
PORANĚNÍ DRTIVÉ (ROZDRCENÍ)
TRAUMATICKÁ AMPUTACE
PORANĚNÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ‚ patří sem: poranění výbuchem
pohmoždění poranění otřesem rozdrcení roztržení traumatický(-á):
. hematom
. bodná rána
. trhlina – ruptura
JINÁ A NEURČENÁ PORANĚNÍ
chrupavky‚ kloubu‚ kloubního‚ pouzdra‚ vazu
krevních cév
svalu‚ fascie a šlachy
vnitřních orgánů
638 / XIX. KAPITOLA
PORANĚNI HLAVY (S00–S09)
Patří sem: poranění:
. ucha
. oka
. obličeje (kterékoliv části)
. dásně
. čelisti
. oblasti temporomandibulárního kloubu
. dutiny ústní
. patra
. periokulární oblasti
. vlasové části hlavy
. jazyka
. zubu
Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32) účinky cizího tělesa:
. v:
. uchu (T16)
. hrtanu (T17.3)
. ústech (T18.0)
. nosu (T17.0–T17.1)
. hltanu (T17.2)
. v zevním oku (T15.–) omrzliny (T33–T35)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S00 Povrchní poranění hlavy
Nepatří sem: zhmoždění mozku (difuzní) (S06.2)
. fokální (S06.3)
poranění oka a očnice (S05.–)
. 0 Povrchní poranění vlasové části hlavy
. 1 Zhmoždění – kontuze – očního víčka a periokulární krajiny
Monokl – podlité oko
Nepatří sem: kontuze očního bulbu a tkání očnice (S05.1)
. 2 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
Nepatří sem: povrchní poranění oční spojivky a rohovky (S05.0)
. 3 Povrchní poranění nosu
. 4 Povrchní poranění ucha
. 5 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
. 7 Mnohočetná povrchní poranění hlavy
. 8 Povrchní poranění jiných částí hlavy
. 9 Povrchní poranění hlavy‚ část NS
S01 Otevřená rána hlavy
Nepatří sem: dekapitace (S18)
poranění oka a očnice (S05.–) traumatická amputace části hlavy (S08.–)
. 0 Otevřená rána vlasové části hlavy
Nepatří sem: odtržení vlasové části hlavy (S08.0)
XIX. KAPITOLA / 639
. 1 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny s nebo bez poškození(-m) slzných cest
. 2 Otevřená rána nosu
. 3 Otevřená rána ucha
. 4 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
. 5 Otevřená rána rtu a dutiny ústní
Nepatří sem: zub:
. dislokovaný (S03.2)
. zlomený (S02.5)
. 7 Mnohočetné otevřené rány hlavy
. 8 Otevřená rána jiných částí hlavy
. 9 Otevřená rána hlavy‚ část NS
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje
Poznámka: Pro primární kódování zlomeniny kostí lebky a obličeje sdružené s nitrolebním poraněním se má postupovat podle pravidel pro kódování morbidity nebo mortality.
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0 Zlomenina lebeční klenby – fractura calvae
Čelní kost – os frontale Temenní kost – os parietale
. 1 Zlomenina lebeční spodiny – fractura baseos cranii
Fossa:
. anterior
. media
. posterior Záhlaví‚ týl Klenba očnice Sinus:
. ethmoidalis
. frontalis
Klínová kost – os sphenoidale Spánková kost – os temporale
Nepatří sem: očnice NS (S02.8) spodina očnice (S02.3)
. 2 Zlomenina nosních kostí
. 3 Zlomenina spodiny očnice – fractura baseos orbitae
Nepatří sem: očnice NS (S02.8) klenba očnice (S02.1)
640 / XIX. KAPITOLA
. 4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti – fractura ossis zygomatici
– a horní čelisti – maxillae
Maxilla (superior) Kosti horní čelisti Lícní kost
. 5 Zlomenina zubu
Zlomený zub
. 6 Zlomenina dolní čelisti – fractura mandibulae
Kost dolní čelisti
. 7 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
. 8 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
Alveolus
Očnice NS
Patro
Nepatří sem: spodina očnice (S02.3) klenba očnice (S02.1)
. 9 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje‚ část NS
S03 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
. 0 Vymknutí čelisti
Čelistní (chrupavka)(meniscus) Mandibula – dolní čelist Temporomandibulární (kloub)
. 1 Vymknutí chrupavky přepážky nosní
. 2 Dislokace zubu
. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
. 4 Podvrtnutí a namožení čelisti
Temporomandibulární (kloub)(vaz)
. 5 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04 Poranění mozkových nervů
. 0 Poranění nervu a drah zrakového nervu
Zkřížení zrakových nervů – chiasma opticum
Druhý (2.) mozkový nerv – nervus opticus
Zraková kůra
. 1 Poranění okohybného nervu
Třetí (3.) mozkový nerv – nervus oculomotorius
. 2 Poranění kladkového nervu
Čtvrtý (4.) mozkový nerv – nervus trochlearis
. 3 Poranění trojklaného nervu
Pátý (5.) mozkový nerv – nervus trigeminus
. 4 Poranění odtahovacího nervu
Šestý (6.) mozkový nerv – nervus abducens
. 5 Poranění lícního nervu
Sedmý (7.) mozkový nerv – nervus facialis
. 6 Poranění sluchového nervu
Sluchový nerv
Osmý (8.) mozkový nerv – nervus acusticus
. 7 Poranění přídatného nervu
Jedenáctý (11.) mozkový nerv – nervus accessorius
XIX. KAPITOLA / 641
. 8 Poranění jiných mozkových nervů
Devátý mozkový nerv (9.) – jazykohltanový nerv – nervus glossopharyngeus
Dvanáctý mozkový nerv (12.) – podjazykový nerv – nervus hypoglossus
První mozkový nerv (1.) – nerv čichový – nervus olfactorius Desátý mozkový nerv (10.) – nerv bloudivý – nervus vagus
. 9 Poranění neurčeného mozkového nervu
S05 Poranění oka a očnice
Nepatří sem: poranění:
. nervi oculomotorii – (3. mozkového nervu) (S04.1)
. nervi optici – (2. mozkového nervu) (S04.0) otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny (S01.1)
zlomenina kosti očnice (S02.1‚ S02.3‚ S02.8) povrchní poranění očního víčka (S00.1–S00.2)
. 0 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
Nepatří sem: cizí těleso v:
. spojivkovém vaku (T15.1)
. rohovce (T15.0)
. 1 Kontuze – zhmoždění – očního bulbu a tkání očnice
Traumatická hyphaema
Nepatří sem: monokl‚ podlité oko NS (S00.1)
zhmoždění očního víčka a periokulární krajiny (S00.1)
. 2 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
. 3 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
Roztržení oka NS
. 4 Pronikající – penetrující – rána očnice s nebo bez cizího tělesa
Nepatří sem: staré cizí těleso po penetrující ráně očnice (H05.5)
. 5 Pronikající – penetrující – rána očního bulbu s cizím tělesem
Nepatří sem: staré nitrooční cizí těleso (H44.6–H44.7)
. 6 Pronikající – penetrující – rána očního bulbu bez cizího tělesa
Oční penetrace NS
. 7 Avulze – vytržení – oka
Traumatická enukleace
. 8 Jiná poranění oka a očnice
Poranění slzovodu
. 9 Poranění oka a očnice NS
Poranění oka NS
642 / XIX. KAPITOLA
S06 Nitrolební poranění
Poznámka: Pro primární kódování nitrolebních poranění sdružených s frakturami poukazujeme na pravidla a přesné návody pro určování morbidity a mortality.
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení nitrolebního poranění a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na dopl ňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 bez otevřené nitrolební rány
. 1 s otevřenou nitrolební ránou
. 0 Otřes mozku
Commotio cerebri
. 1 Traumatický edém mozku
. 2 Difuzní poranění mozku
Mozkové:
. zhmoždění – contusio – NS
. roztržení – laceratio – NS
Traumatická – komprese – stlačení – mozku NS
. 3 Ložiskové – fokální – poranění mozku
Fokální – ložiskové:
. mozkové:
. zhmoždění – contusio
. roztržení – laceratio
. úrazové intracerebrální krvácení
. 4 Epidurální krvácení
Extradurální krvácení (úrazové)
. 5 Úrazové subdurální krvácení
. 6 Úrazové subarachnoidální krvácení
. 7 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
. 8 Jiná nitrolební poranění
Úrazové krvácení:
. mozečkové – cerebelární
. nitrolební NS
. 9 Nitrolební poranění NS
Poranění mozku NS
Nepatří sem: poranění hlavy NS (S09.9)
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
. 1 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
. 9 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy‚ část NS
S08 Traumatická amputace části hlavy
. 0 Odtržení vlasové části (skalpování)
. 1 Traumatická amputace ucha
. 8 Traumatická amputace jiných částí hlavy
. 9 Traumatická amputace neurčené části hlavy
Nepatří sem: dekapitace (S18)
XIX. KAPITOLA / 643
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy
. 0 Poranění krevních cév hlavy‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: poranění:
. mozkových cév (S06.–)
. přívodných cév mozku (S15.–)
. 1 Poranění svalu a šlachy hlavy
. 2 Traumatická ruptura – protržení – ušního bubínku
. 7 Mnohočetná poranění hlavy
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S00–S09.2
. 8 Jiná určená poranění hlavy
. 9 Neurčené poranění hlavy
Poranění:
. obličeje NS
. ucha NS
. nosu NS
PORANĚNÍ KRKU (S10–S19)
Patří sem: poranění:
. šíje
. nadklíčkové – supraklavikulární – krajiny
. hrdla
Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32) účinky cizího tělesa v:
. hrtanu (T17.3)
. jícnu (T18.1)
. hltanu (T17.2)
. průdušnici (T17.4) zlomenina páteře NS (T08) omrzlina (T33–T35) poranění:
. míchy NS (T09.3)
. trupu NS (T09.–)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S10 Povrchní poranění krku
. 0 Zhmoždění – kontuze – hrdla
Krční části jícnu
Hrtanu
Hltanu
Průdušnice
. 1 Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
. 7 Mnohočetná povrchní poranění krku
. 8 Povrchní poranění jiných částí krku
. 9 Povrchní poranění krku‚ část NS
S11 Otevřená rána krku
Nepatří sem: dekapitace (S18)
644 / XIX. KAPITOLA
. 0 Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
Průdušnice:
. NS
. krční část
Nepatří sem: hrudní část průdušnice (S27.5)
. 1 Otevřená rána postihující štítnou žlázu
. 2 Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
Nepatří sem: jícen NS (S27.8)
. 7 Mnohočetné otevřené rány krku
. 8 Otevřená rána jiných částí krku
. 9 Otevřená rána krku‚ část NS
S12 Zlomenina krku
Patří sem: krční – cervikální:
. nervový oblouk
. páteř
. trnový výběžek
. příčný výběžek
. obratel
. obratlový oblouk
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0 Zlomenina prvního krčního obratle
Atlas
. 1 Zlomenina druhého krčního obratle
Epistrofeus – čepovec (axis)
. 2 Zlomenina jiného určeného krčního obratle
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny krční páteře (S12.7)
. 7 Mnohočetné zlomeniny krční páteře
. 8 Zlomenina jiných částí krku
Jazylka os hyoideum Hrtan
Chrupavka štítná Průdušnice
. 9 Zlomenina krku‚ část NS
Fraktura krční(-ho):
. páteře NS
. obratle NS
S13 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
Nepatří sem: ruptura nebo posunutí (neúrazové) krční meziobratlové ploténky (M50.–)
. 0 Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky
. 1 Vymknutí krčního obratle
Krční páteř NS
XIX. KAPITOLA / 645
. 2 Vymknutí jiných neurčených částí krku
. 3 Mnohočetná vymknutí krku
. 4 Podvrtnutí a natažení krční páteře
Přední podélný krční vaz Klouby:
. atlanto-axiální
. atlanto-okcipitální Poranění decelerační
. 5 Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
Krikoarytenoidní (kloub)(vaz) Krikotyreoidní (kloub)(vaz) Štítná – tyreoidní – chrupavka
. 6 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
S14 Poranění nervů a míchy v úrovni krku
. 0 Otřes a edém krční míchy
. 1 Jiná a neurčená poranění krční míchy
Poranění krční míchy NS
. 2 Poranění nervového kořene krční míchy
. 3 Poranění pažní pleteně – brachiálního plexu
. 4 Poranění periferních nervů krku
. 5 Poranění krčních sympatických nervů
. 6 Poranění jiných a neurčených nervů krku
S15 Poranění krevních cév v úrovni krku
. 0 Poranění krční tepny – arteriae carotis
Krční tepna (společná)(vnější)(vnitřní)
. 1 Poranění vertebrální tepny
. 2 Poranění zevní hrdelní žíly – venae jugularis externae
. 3 Poranění vnitřní hrdelní žíly – venae jugularis internae
. 7 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
. 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17 Drtivé poranění (rozdrcení) krku
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
. 9 Drtivé poranění (rozdrcení) krku‚ část NS
S18 Traumatická amputace v úrovni krku
Dekapitace
S19 Jiná a neurčená poranění krku
. 7 Mnohočetná poranění krku
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S10–S18
. 8 Jiná určená poranění krku
. 9 Neurčené poranění krku
646 / XIX. KAPITOLA
PORANĚNÍ HRUDNÍKU (S20–S29)
Patří sem: poranění:
. prsu
. hrudníku (stěny)
. mezilopatkové – interskapulární – krajiny Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32)
účinky cizího tělesa v:
. průdušce (T17.5)
. plíci (T17.8)
. jícnu (T18.1)
. průdušnici (T17.4)
zlomenina páteře NS (T08)
omrzlina (T33–T35)
poranění:
. axily
. klíční kosti
(S40–S49)
. lopatkové krajiny
. ramene
. míchy NS (T09.3)
. trupu NS (T09.–)
kousnuti nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S20
Povrchní poranění hrudníku
. 0 Zhmoždění – kontuze – prsu
. 1 Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
. 2 Zhmoždění – kontuze – hrudníku
. 3 Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
. 4 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
. 7 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
. 8 Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
Hrudní stěna NS
S21 Otevřená rána hrudníku
Nepatří sem: traumatický:
. hemopneumotorax (S27.2)
. hemotorax (S27.1)
. pneumotorax (S27.0)
. 0 Otevřená rána prsu
. 1 Otevřená rána přední stěny hrudníku
. 2 Otevřená rána zadní stěny hrudníku
. 7 Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
. 8 Otevřená rána jiných částí hrudníku
. 9 Otevřená rána hrudníku‚ část NS
Hrudní stěna NS
XIX. KAPITOLA / 647
S22 Zlomenina žebra (žeber)‚ hrudní kosti a hrudní páteře
Patří sem: hrudní torakální:
. nervový oblouk
. trnový výběžek
. příčný výběžek
. obratel
. obratlový oblouk
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování
více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou
pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky
(kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená
(neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako
zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: zlomenina:
. klíční kosti (S42.0)
. lopatky (S42.1)
. 0 Zlomenina hrudního obratle
Zlomenina hrudní páteře NS
. 1 Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
. 2 Zlomenina hrudní kosti – sterna
. 3 Zlomenina žebra – fractura costae
. 4 Mnohočetné zlomeniny žeber
. 5 Prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním
dýcháním)
. 8 Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
. 9 Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S23 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
Nepatří sem: vymknutí‚ podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu (S43.2‚.6)
ruptura nebo posunutí (neúrazové) hrudní meziobratlové ploténky (M51.–)
. 0 Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
. 1 Vymknutí hrudního obratle
Hrudní páteř NS
. 2 Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
. 3 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
. 4 Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
. 5 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
Nepatří sem: poranění pažní pleteně (S14.3)
. 0 Otřes a edém hrudní míchy
. 1 Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
. 2 Poranění nervového kořene hrudní míchy
. 3 Poranění periferních nervů hrudníku
648 / XIX. KAPITOLA
. 4 Poranění hrudních sympatických nervů
Nervový svazek:
. srdeční
. jícnový
. plicní ganglion:
. stellatum
. hrudní sympatické
. 5 Poranění jiných nervů hrudníku
. 6 Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25 Poranění krevních cév hrudníku
. 0 Poranění hrudní aorty
Aorta NS
. 1 Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
. 2 Poranění horní duté žíly – venae cavae superioris
Vena cava NS
. 3 Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
. 4 Poranění plicních krevních cév
. 5 Poranění mezižeberních krevních cév
. 7 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
. 8 Poranění jiných krevních cév hrudníku
Vena azygos – nepárová žíla
Prsní tepny nebo žíly
. 9 Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26
Poranění srdce
Patří sem: zhmoždění – kontuze
roztržení – lacerace
srdce
probodnutí
traumatická ruptura
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít
mnohočetné kódováni
více položkami (kódy)‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém
(dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
. 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny
. 0
Poranění srdce s hemoperikardem
. 8
Jiná poranění srdce
. 9
Poranění srdce NS
S27 Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
. 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny
Nepatří sem: poranění:
. krční části jícnu (S10–S19)
. průdušnice (krční části) (S10–S19)
. 0 Traumatický pneumotorax
XIX. KAPITOLA / 649
. 1 Traumatický hemotorax
. 2 Traumatický hemopneumotorax
. 3 Jiná poranění plic
. 4 Poranění průdušky
. 5 Poranění hrudní části průdušnice
. 6 Poranění pohrudnice
. 7 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
. 8 Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
Bránice
Hrudní mízovod
Jícen (hrudní část)
Thymus – brzlík
. 9 Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
. 0 Rozdrcený hrudník
Nepatří sem: prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním) (S22.5)
. 1 Traumatická amputace části hrudníku
Nepatří sem: přeseknutí hrudníku (T05.8)
S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku
. 0 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
. 7 Mnohočetná poranění hrudníku
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S20–S29.0
. 8 Jiná určená poranění hrudníku
. 9 Neurčené poranění hrudníku
PORANĚNÍ BŘICHA‚ DOLNÍ ČÁSTI ZAD‚ BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE (S30–S39)
Patří sem: břišní stěna
řiť hýždě
zevní pohlavní orgány bok
tříslo
Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32) účinky cizího tělesa v:
. řiti a konečníku (T18.5)
. pohlavním a močovém ústrojí (T19.–)
. žaludku‚ tenkém střevě a tračníku (T18.2–T18.4) zlomenina páteře NS (T08)
omrzlina (T33–T35) poranění:
. zad NS (T09.–)
. míchy NS (T09.3)
650 / XIX. KAPITOLA
. trupu NS (T09.–)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S30 Povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Nepatří sem: povrchní poranění kyčle (S70.–)
. 0 Zhmoždění – kontuze – dolní části zad a pánve
Hýždě
. 1 Zhmoždění – kontuze – břišní stěny
Boku
Třísla – slabiny
. 2 Zhmoždění – kontuze – zevních pohlavních orgánů
Stydkého pysku (velkého)(malého) Pyje – penisu
Hráze – perinea Šourku – scrota Varlete – testis Pochvy – vaginy Vulvy
. 7 Mnohočetná povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
. 8 Jiná povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
. 9 Povrchní poranění břicha‚ dolní části zad a pánve‚ část NS
S31 Otevřená rána břicha‚ dolní části zad a pánve
Nepatří sem: otevřená rána kyčle (S71.0)
traumatická amputace části břicha‚ dolní části zad a pánve (S38.2–S38.3)
. 0 Otevřená rána dolní části zad a pánve
Hýždě
. 1 Otevřená rána břišní stěny
Boku
Třísla – slabiny
. 2 Otevřená rána pyje
. 3 Otevřená rána šourku a varlat
. 4 Otevřená rána pochvy a vulvy
. 5 Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
Nepatří sem: traumatická amputace zevních pohlavních orgánů (S38.2)
. 7 Mnohočetné otevřené rány břicha‚ dolní části zad a pánve
. 8 Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
XIX. KAPITOLA / 651
S32 Zlomenina bederní páteře a pánve
Patří sem: lumbosakrální:
. nervový oblouk
. trnový výběžek
. příčný výběžek
. obratel
. obratlový oblouk
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: zlomenina kyčle NS (S72.0)
. 0 Zlomenina bederního – lumbálního – obratle
Fraktura lumbální páteře
. 1 Zlomenina kosti křížové – fractura ossis sacri
. 2 Zlomenina kostrče – fractura coccygis
. 3 Zlomenina kyčelní – ilické – kosti
. 4 Zlomenina acetabula
. 5 Zlomenina kosti stydké
. 7 Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
. 8 Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
Zlomenina:
. sedací kosti – ossis ischii
. lumbosakrální páteře NS
. pánve NS
S33 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
Nepatří sem: vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle (S73.–)
porodní poškození pánevních kloubů a vazů (O71.6) ruptura a posunutí (neúrazové) bederní meziobratlové ploténky (M51.–)
. 0 Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
. 1 Vymknutí bederního obratle
Vymknutí bederní – lumbální – páteře NS
. 2 Vymknutí kloubu sakroilického a sakrokokcygeálního
. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
. 4 Traumatická ruptura spony stydké
. 5 Podvrtnutí a natažení bederní páteře
. 6 Podvrtnutí a natažení sakroilického kloubu
. 7 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
652 / XIX. KAPITOLA
S34 Poranění nervů a míchy v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
. 0 Otřes a edém bederní míchy
. 1 Jiné poranění bederní míchy
. 2 Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
. 3 Poranění caudy equiny
. 4 Poranění lumbosakrální pleteně
. 5 Poranění bederních‚ křížových a pánevních sympatických nervů
Ganglion coeliacum Plexus coeliacus Hypogastrická pleteň
Plexus mesentericus (inferior)(superior) Nervus splanchnicus
. 6 Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha‚ dolní části zad a pánve
. 8 Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
S35 Poranění krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
. 0 Poranění břišní aorty
Nepatří sem: aorta NS (S25.0)
. 1 Poranění dolní duté žíly – venae cavae inferioris
Jaterní žíly
Nepatří sem: vena cava NS (S25.2)
. 2 Poranění břišní nebo mezenterické tepny
Tepny:
žaludeční – gastrické
. gastroduodenální
. jaterní
. mezenterické (dolní)(horní)
. slezinné
. 3 Poranění vrátnice – venae portae – nebo slezinné žíly
Mezenterické žíly (dolní)(horní)
. 4 Poranění krevních cév ledviny
Renální tepny nebo žíly
. 5 Poranění kyčelních – ilických – krevních cév
Tepny nebo žíly:
. podbřišní – hypogastricae
. kyčelní – ilicae
. děložní – uterinae
. 7 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
Vaječníkové – ovariální – tepny nebo žíly
. 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha‚ dolní části zad a pánve
XIX. KAPITOLA / 653
S36 Poranění nitrobřišních orgánů
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do dutiny
. 1 s otevřenou ránou do dutiny
. 0 Poranění sleziny
. 1 Poranění jater nebo žlučníku
Žlučovodu
. 2 Poranění slinivky břišní – pankreatu
. 3 Poranění žaludku
. 4 Poranění tenkého střeva
. 5 Poranění tračníku – coloni
. 6 Poranění konečníku – rectum
. 7 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
. 8 Poranění jiných nitrobřišních orgánů
Peritonea
Retroperitonea
. 9 Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
S37 Poranění močových a pánevních orgánů
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do dutiny
. 1 s otevřenou ránou do dutiny
Nepatří sem: peritoneum a retroperitoneum (S36.8)
. 0 Poranění ledviny
. 1 Poranění močovodu
. 2 Poranění močového měchýře
. 3 Poranění močové trubice
. 4 Poranění vaječníku
. 5 Poranění vejcovodu
. 6 Poranění dělohy
. 7 Mnohočetná poranění pánevních orgánů
. 8 Poranění jiných pánevních orgánů
Nadledviny
Předstojné žlázy – prostaty Semenného váčku Chámovodu
Nepatří sem: otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů (S31.5)
. 9 Poranění neurčeného pánevního orgánu
S38 Rozdrcení a traumatická amputace části břicha‚ dolní části zad a pánve
. 0 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
. 1 Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha‚ dolní části zad a pánve
654 / XIX. KAPITOLA
. 2 Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
Stydkého pysku (velkého)(malého) Pyje – penisu
Šourku – scrota Varlete – testis Vulvy
. 3 Traumatická amputace jiných a neurčených částí břicha‚ dolní části zad a pánve
Nepatří sem: přeseknutí břicha (T05.8)
S39 Jiná a neurčená poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
. 0 Poranění svalu a šlachy břicha‚ dolní části zad a pánve
. 6 Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)
. 7 Jiná mnohočetná poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S30–S39.6
Nepatří sem: poranění uvedená v položce S36.– s poraněními uvedenými v položce S37.– (S39.6)
. 8 Jiná určená poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
. 9 Neurčené poranění břicha‚ dolní části zad a pánve
PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ) (S40–S49)
Patří sem: poranění:
. axily – podpaží
. lopatkové – skapulární – krajiny
Nepatří sem: oboustranné postižení ramene a paže (nadloktí) (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
omrzlina (T33–T35) poranění:
. paže (nadloktí)‚ úroveň NS (T10–T11)
. lokte (S50–S59)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S40 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
. 0 Zhmoždění – kontuze – ramene a paže (nadloktí)
. 7 Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
. 8 Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
. 9 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS
S41 Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: traumatická amputace ramene a paže (nadloktí) (S48.–)
. 0 Otevřená rána ramene
. 1 Otevřená rána paže (nadloktí)
. 7 Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
. 8 Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
XIX. KAPITOLA / 655
S42 Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0 Zlomenina klíční kosti – fractura claviculae
Klíční kost:
. akromiální konec
. diafýza Klíček
. 1 Zlomenina lopatky – fractura scapulae
Akromion – nadpažek
Lopatka (tělo)(kloubní jamka)(krček) Processus coracoideus – výběžek zobcovitý
. 2 Zlomenina horního konce – pažní kosti – humeru
Anatomický krček
Hrbolek pažní kosti – tuberculum
. minus
. majus Proximální konec Chirurgický krček Horní epifýza
. 3 Zlomenina diafýzy pažní kosti – humeru
Humerus NS
Paže (nadloktí) NS
. 4 Zlomenina dolního konce pažní kosti – humeru
Kloubní výběžek – processus articularis Distální konec
Zevní epikondyl Interkondylická zlomenina Vnitřní epikondyl
Dolní epifýza Suprakondylická zlomenina
Nepatří sem: zlomenina lokte NS (S52.0)
. 7 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti‚ lopatky a pažní kosti
. 8 Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
. 9 Zlomenina ramenního pletence‚ část neurčena
Zlomenina ramene NS
S43 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
. 0 Vymknutí ramenního kloubu
Glenohumerální kloub
. 1 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
. 2 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
Vymknutí pletence ramenního NS
656 / XIX. KAPITOLA
. 4 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
Korakohumerálního (vazu) Manžety rotátoru
. 5 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
Akromioklavikulárního vazu
. 6 Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
. 7 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního
Podvrtnutí a natažení pletence ramenního NS
S44 Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: poranění pažní pleteně (S14.3)
. 0 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
Nepatří sem: loketní nerv NS (S54.0)
. 1 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
Nepatří sem: nervus medianus NS (S54.1)
. 2 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni paže (nadloktí)
Nepatří sem: nervus radialis NS (S54.2)
. 3 Poranění ramenního – axilárního – nervu
. 4 Poranění svalově kožního – muskulokutánního – nervu
. 5 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 7 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45 Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: poranění podklíčkové:
. tepny (S25.1)
. žíly (S25.3)
. 0 Poranění podpažní – axilární – tepny
. 1 Poranění pažní – brachiální – tepny
. 2 Poranění podpažní nebo pažní žíly
. 3 Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 7 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)
. 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46 Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: poranění svalu a šlachy v lokti nebo pod loktem (S56.–)
. 0 Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
XIX. KAPITOLA / 657
. 1 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
– bicepsu
. 2 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu
– bicepsu
. 3 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu – tricepsu
. 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 8 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
. 9 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) lokte (S57.0)
S48 Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
Nepatří sem: traumatická amputace:
. v úrovni lokte (S58.0)
. paže‚ úroveň NS (T11.6)
. 0 Traumatická amputace v ramenním kloubu
. 1 Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
. 9 Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)‚ úroveň NS
S49 Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
. 7 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S40–S48
. 8 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
. 9 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ (S50–S59)
Nepatří sem: oboustranné postižení lokte a předloktí (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
omrzlina (T33–T35) poranění:
. paže‚ úroveň NS (T10–T11)
. zápěstí a ruky (S60–S69)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S50 Povrchní poranění lokte a předloktí
Nepatří sem: povrchní poranění zápěstí a ruky (S60.–)
. 0 Zhmoždění – kontuze – lokte
. 1 Zhmoždění – kontuze – jiných a neurčených částí předloktí
. 7 Mnohočetná povrchní poranění předloktí
. 8 Jiná povrchní poranění předloktí
. 9 Povrchní poranění předloktí NS
Povrchní poranění lokte NS
S51 Otevřená rána předloktí
Nepatří sem: otevřená rána zápěstí a ruky (S61.–) traumatická amputace předloktí (S58.–)
658 / XIX. KAPITOLA
. 0 Otevřená rána lokte
. 7 Mnohočetné otevřené rány předloktí
. 8 Otevřená rána jiných částí předloktí
. 9 Otevřená rána předloktí‚ část NS
S52 Zlomenina lokte a předloktí
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: zlomenina v úrovni zápěstí a ruky (S62.–)
. 0 Zlomenina horního konce loketní kosti – ulnae
Processus coronoideus Loket NS
Monteggiova zlomenina – dislokace
Loketní výběžek – processus olecrani – olecranon Proximální konec
. 1 Zlomenina horního konce vřetenní kosti – radii
Hlavič ka – capitulum radii Krček – collum radii Horní konec
. 2 Zlomenina diafýzy kosti loketní – ulnae
. 3 Zlomenina diafýzy kosti vřetenní – radii
. 4 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
. 5 Zlomenina dolního konce kosti vřetenní – radii
Collesova zlomenina Smithova zlomenina
. 6 Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
. 7 Mnohočetné zlomeniny předloktí
Nepatří sem: zlomeniny obou kostí – loketní i vřetenní:
. dolního konce (S52.6)
. diafýz (S52.4)
. 8 Zlomenina jiných částí předloktí
Dolní konec kosti loketní Hlavička kosti loketní
. 9 Zlomenina předloktí‚ část NS
S53 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
. 0 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní – radia
Radiohumerální kloub
Nepatří sem: Monteggiova zlomenina – dislokovaná (S52.0)
. 1 Vymknutí lokte NS
Ulnohumerální kloub
Nepatří sem: samostatné vymknutí hlavičky kosti vřetenní (S53.0)
. 2 Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu
. 3 Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu
. 4 Podvrtnutí a natažení lokte
XIX. KAPITOLA / 659
S54 Poranění nervů v úrovni předloktí
Nepatří sem: poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky (S64.–)
. 0 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni předloktí
Nervus ulnaris NS
. 1 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
Nervus medianus NS
. 2 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni předloktí
Nervus radialis NS
. 3 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
. 7 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
S55 Poranění krevních cév v úrovni předloktí
Nepatří sem: poranění:
. krevních cév v úrovni zápěstí a ruky (S65.–)
. cév paže (S45.1–S45.2)
. 0 Poranění loketní tepny – arteriae ulnaris – v úrovni předloktí
. 1 Poranění vřetenní tepny – arteriae radialis – v úrovni předloktí
. 2 Poranění žíly v úrovni předloktí
. 7 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
. 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
S56 Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
Nepatří sem: poranění svalu a šlachy v a pod zápěstím (S66.–)
. 0 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
. 1 Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) dlouhého flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
. 2 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
. 3 Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
. 4 Poranění svalu(-ů ) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
. 5 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
. 7 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
. 8 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí
S57 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrceni) zápěstí a ruky (S67.–)
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
. 9 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí‚ část NS
S58 Traumatická amputace předloktí
Nepatří sem: traumatická amputace zápěstí a ruky (S68.–)
. 0 Traumatická amputace v úrovni lokte
. 1 Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
. 9 Traumatická amputace předloktí‚ úroveň NS
660 / XIX. KAPITOLA
S59 Jiná a neurčená poranění předloktí
Nepatří sem: jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky (S69.–)
. 7 Mnohočetná poranění předloktí
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S50–S58
. 8 Jiná určená poranění předloktí
. 9 Neurčené poranění předloktí
PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY (S60–S69)
Nepatří sem: oboustranné postižení zápěstí a ruky (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
omrzlina (T33–T35)
poranění paže‚ úroveň NS (T10–T11)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky
. 0 Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
Zhmoždění prstu(-ů) NS
Nepatří sem: zhmoždění postihující nehet (lůžko) (S60.1)
. 1 Zhmoždění – kontuze – prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
. 2 Zhmoždění – kontuze – jiných částí zápěstí a ruky
. 7 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
. 8 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
. 9 Povrchní poranění zápěstí a ruky NS
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky
Nepatří sem: traumatická amputace zápěstí a ruky (S68.–)
. 0 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
Otevřená rána prstu(-ů) NS
Nepatří sem: otevřená rána postihující nehet (lůžko) (S61.1)
. 1 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
. 7 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
. 8 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
. 9 Otevřená rána zápěstí a ruky‚ část NS
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: zlomenina dolních částí kosti loketní a vřetenní (S52.–)
. 0 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] – fractura ossis navicularis – ruky
XIX. KAPITOLA / 661
. 1 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) – karpální(-ch) – kosti(-í)
Kost – os:
. hlavatá – capitatum [magnum]
. hákovitá – hamatum [unciforme]
. poloměsíčitá – lunatum [semilunatum]
. hráškovitá – pisiforme
. mnohohranná větší – trapezium [multangulum majus]
. mnohohranná menší – trapezoideum [multangulum minus]
. trojhranná [klínová zápěstní] – triquetrum
. 2 Zlomenina první záprstní – metakarpální – kosti
Bennettova zlomenina
. 3 Zlomenina jiné záprstní – metakarpální – kosti
. 4 Mnohočetné zlomeniny záprstních – metakarpálních – kostí
. 5 Zlomenina palce (ruky)
. 6 Zlomenina jiného prstu (ruky)
. 7 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
. 8 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S63 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
. 0 Vymknutí zápěstí
Karpální (kost)
Karpometakarpální (kloub)
Metakarpální (kost)‚ proximální konec
Mediokarpální (kloub)
Radiokarpální (kloub)
Radioulnární (kloub)‚ distální
Vřetenní kost‚ distální konec
Loketní kost‚ distální konec
. 1 Vymknutí prstu (ruky)
Interfalangeální (kloub)‚ ruky Metakarpální (kost)‚ distální konec Metakarpofalangeální (kloub) Článek prstu ruky
Palec ruky
. 2 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
. 3 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu
Postranní zápěstní
Radiokarpální vaz(-y) Ulnokarpální (palmární)
. 4 Traumatická ruptura vazu prstu ruky
a metakarpofalangeálního(-ch) a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů)
Postranní
lokalizace
Dlaňová
. 5 Podvrtnutí a natažení zápěstí
Zápěstní – karpální (kloub)
Radiokarpální (kloub)(vaz)
662 / XIX. KAPITOLA
. 6 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
Interfalangeální (kloub) ruky Metakarpofalangeální (kloub) Článek prstu ruky
Palec ruky
. 7 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
. 0 Poranění loketního – ulnárního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
. 1 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
. 2 Poranění vřetenního – radiálního – nervu v úrovni zápěstí a ruky
. 3 Poranění prstního – digitálního – nervu palce ruky
. 4 Poranění prstního – digitálního – nervu jiného prstu ruky
. 7 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
. 0 Poranění loketní – ulnární – tepny v úrovni zápěstí a ruky
. 1 Poranění vřetenní – radiální – tepny v úrovni zápěstí a ruky
. 2 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
. 3 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
. 4 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
. 5 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
. 7 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
. 9 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
. 0 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
. 1 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
. 2 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
. 3 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
. 4 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
. 5 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
. 6 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
. 7 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
. 8 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
. 9 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
XIX. KAPITOLA / 663
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
. 0 Traumatická amputace palce ruky (úplná)(částečná)
. 1 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
. 2 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
. 3 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
. 4 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí
. 8 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky
. 9 Traumatická amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
. 7 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S60–S68
. 8 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
. 9 Neurčené poranění zápěstí a ruky
PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA (S70–S79)
Nepatří sem: oboustranné postižení kyčle a stehna (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
omrzliny (T33–T35)
poranění nohy‚ úroveň neurčena (T12–T13) kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S70 Povrchní poranění kyčle a stehna
. 0 Zhmoždění – kontuze kyčle
. 1 Zhmoždění stehna
. 7 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
. 8 Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
. 9 Povrchní poranění kyčle a stehna NS
S71 Otevřená rána kyčle a stehna
Nepatří sem: traumatická amputace kyčle a stehna (S78.–)
. 0 Otevřená rána kyčle
. 1 Otevřená rána stehna
. 7 Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
. 8 Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
664 / XIX. KAPITOLA
S72 Zlomenina kosti stehenní – fractura femoris
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0 Zlomenina krčku kosti stehenní – fractura colli femoris
Zlomenina kyčle NS
. 1 Pertrochanterická zlomenina
Zlomenina intertrochanterická Zlomenina trochanterická
. 2 Subtrochanterická zlomenina
. 3 Zlomenina diafýzy kosti stehenní
. 4 Zlomenina dolního konce kosti stehenní
. 7 Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
. 8 Zlomenina jiných částí kosti stehenní
. 9 Zlomenina kosti stehenní‚ část NS
S73 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
. 0 Vymknutí kyčle
. 1 Podvrtnutí a natažení kyčle
S74 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
. 0 Poranění sedacího – ischiadického – nervu v úrovni kyčle a stehna
. 1 Poranění stehenního – femorálního – nervu v úrovni kyčle a stehna
. 2 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
. 7 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
S75 Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
Nepatří sem: podkolenní – popliteální – tepna (S85.0)
. 0 Poranění stehenní – femorální – tepny
. 1 Poranění stehenní – femorální – žíly v úrovni kyčle a stehna
. 2 Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
Nepatří sem: vena saphaena magna NS (S85.3)
. 7 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovní kyčle a stehna
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
. 9 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
S76 Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
. 0 Poranění svalu a šlachy kyčle
. 1 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
Patelární vaz (šlacha)
. 2 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
XIX. KAPITOLA / 665
. 3 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
. 4 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
. 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
S77 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
. 1 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
. 2 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
S78 Traumatická amputace kyčle a stehna
Nepatří sem: traumatická amputace dolní končetiny‚ úroveň NS (T13.6)
. 0 Traumatická amputace v kyčelním kloubu
. 1 Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
. 9 Traumatická amputace kyčle a stehna‚ úroveň NS
S79 Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
. 7 Mnohočetná poranění kyčle a stehna
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S70–S78
. 8 Jiná určená poranění kyčle a stehna
. 9 Neurčené poranění kyčle a stehna
PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE (S80–S89)
Patří sem: zlomenina hlezna a kotníku
Nepatří sem: oboustranné postižení kolena a bérce (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
omrzliny (T33–T35) poranění:
. kotníku a nohy pod ním; kromě zlomeniny kotníku (S90–S99)
. nohy‚ úroveň NS (T12–T13)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S80 Povrchní poranění bérce
Nepatří sem: povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (S90.–)
. 0 Zhmoždění – kontuze – kolena
. 1 Zhmoždění – kontuze – jiných a neurčených částí bérce
. 7 Mnohočetná povrchní poranění bérce
. 8 Jiná povrchní poranění bérce
. 9 Povrchní poranění bérce NS
S81 Otevřená rána bérce
Nepatří sem: otevřená rána kotníku a nohy pod ním (S91.–) traumatická amputace bérce (S88.–)
. 0 Otevřená rána kolena
. 7 Mnohočetné otevřené rány bérce
. 8 Otevřená rána jiných částí bérce
. 9 Otevřená rána bérce‚ část NS
666 / XIX. KAPITOLA
S82 Zlomenina bérce‚ včetně kotníku
Patří sem: kotník
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: zlomenina nohy (pod kotníkem) vyjma kotník (S92.–)
. 0 Zlomenina čéšky – fractura patellae
. 1 Zlomenina horní části holenní kosti – tibiae
Tibiální:
. kondyly
. proximální plocha (plató)
. hlavice
. proximální konec Tuberositas tibiae
. 2 Zlomenina diafýzy holenní kosti
s nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové
S nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové
. 3 Zlomenina dolního konce holenní kosti
S nebo bez zmínky o zlomenině kosti lýtkové
Nepatří sem: vnitřní kotník – malleolus medialis (S82.5)
. 4 Zlomenina samotné kosti lýtkové – fractura fibulae
Nepatří sem: vnější kotník – malleolus lateralis (S82.6)
. 5 Zlomenina vnitřního kotníku – fractura malleoli medialis
Zlomenina holenní kosti‚ postihující kotník
. 6 Zlomenina vnějšího kotníku – fractura malleoli lateralis
Zlomenina lýtkové kosti‚ postihující kotník
. 7 Mnohočetné zlomeniny bérce
Nepatří sem: zlomeniny obou kostí – holenní i lýtkové:
. dolního konce (S82.3)
. diafýz (S82.2)
. horního konce (S82.1)
. 8 Zlomeniny jiných částí bérce
Zlomenina:
. kotníku NS
. bimaleolární
. trimaleolární
. 9 Zlomenina bérce‚ část NS
S83 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
Nepatří sem: porucha:
. vnitřního kolena (M23.–)
. čéšky (M22.0–M22.3) Vymknutí kolena:
. staré (M24.3)
. patologické (M24.3)
. opakované (M24.4)
XIX. KAPITOLA / 667
. 0 Vymknutí čéšky
. 1 Vymknutí kolena
Tibiofibulárního (kloubu)
. 2 Přetržení (odtržení‚ natržení) menisku‚ čerstvé
Švihově manipulační přetržení:
. NS
. zevního menisku
. vnitřního menisku
Nepatří sem: staré švihově manipulační přetržení (M23.2)
. 3 Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
. 4 Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární)(tibiální) kolaterální vaz kolena
. 5 Podvrtnutí a natažení (předního)(zadního) zkříženého vazu kolena
. 6 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
Tibiofibulární kloub a vaz‚ horní
Nepatří sem: podvrtnutí patelárního vazu (S76.1)
. 7 Poranění mnohočetných struktur kolena
Poranění (zevního)(vnitřního) menisku v kombinaci s (postranními)(zkříženými) vazy
S84 Poranění nervů v úrovni bérce
Nepatří sem: poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním (S94.–)
. 0 Poranění nervu holenního – tibiálního – v úrovni bérce
. 1 Poranění nervu lýtkového – fibulárního – v úrovni bérce
. 2 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
. 7 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
S85 Poranění krevních cév v úrovni bérce
Nepatří sem: poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 0 Poranění tepny podkolenní – popliteální
. 1 Poranění (přední)(zadní) holenní–tibiální–tepny
. 2 Poranění tepny lýtkové – fibulární
. 3 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
Vena saphena magna NS
. 4 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
Vena saphena parva
. 5 Poranění podkolenní – popliteální – žíly
. 7 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
. 9 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
S86 Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
Nepatří sem: poranění:
svalu a šlachy v nebo pod kotníkem (S96.–) patelárního vazu (šlachy) (S76.1)
668 / XIX. KAPITOLA
. 0 Poranění Achillovy šlachy
. 1 Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce
. 2 Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce
. 3 Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
. 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
. 8 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
. 9 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
S87 Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním (S97.–)
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
S88 Traumatická amputace bérce
Nepatří sem: traumatická amputace:
. kotníku a nohy pod ním (S98.–)
. nohy‚ úroveň NS (T13.6)
. 0 Traumatická amputace v úrovni kolena
. 1 Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
. 9 Traumatická amputace bérce‚ úroveň NS
S89 Jiná a neurčená poranění bérce
Nepatří sem: jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním (S99.–)
. 7 Mnohočetná poranění bérce
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S80–S88
. 8 Jiná určená poranění bérce
. 9 Neurčená poranění bérce
PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM (S90–S99)
Nepatří sem: oboustranné postižení kotníku a nohy pod ním (T00–T07) popáleniny a poleptání (T20–T32)
zlomenina kotníku (S82.–) omrzliny (T33–T35)
poranění nohy‚ úroveň NS (T12–T13)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
. 0 Zhmoždění kotníku
. 1 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
Zhmoždění prstu(-ů) nohy NS
. 2 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
. 3 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
. 7 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
. 8 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
. 9 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS
XIX. KAPITOLA / 669
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
Nepatří sem: traumatická amputace kotníku a nohy pod ním (S98.–)
. 0 Otevřená rána kotníku
. 1 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
Otevřená rána prstu(-ů) nohy NS
. 2 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
. 3 Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem
Otevřená rána nohy pod kotníkem NS
. 7 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
S92 Zlomenina – fraktura – nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: kotník (S82.–)
. 0 Zlomenina patní kosti – fractura ossis calcanei
Os calcis Pata Calcaneus
. 1 Zlomenina kosti hlezenní – fractura tali
. 2 Zlomenina jiných zánártních – tarzálních – kostí
Kost – os:
. krychlová – cuboideum
. klínovitá – cuneiforme‚ nohy (střední)(zevní)(vnitřní)
. loďkovitá – naviculare‚ nohy
. 3 Zlomenina nártní – metatarzální – kosti
. 4 Zlomenina palce nohy
. 5 Zlomenina jiného prstu nohy
. 7 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
. 9 Zlomenina nohy pod kotníkem NS
S93 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 0 Vymknutí kotníku
Lýtková kost – fíbula – dolní konec
Hlezenní kost – talus
Holenní kost – tibia – dolní konec
. 1 Vymknutí prstu(-ů) nohy
Interfalangeální (kloub(-y)) nohy
Metatarzofalangeální (kloub(-y))
. 2 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 3 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
Lod'kovitá kost – os naviculare‚ nohy Tarzální (kloub(-y)) Tarzometatarzální (kloub(-y))
670 / XIX. KAPITOLA
. 4 Podvrtnutí a natažení kotníku
Vazu:
. kalkaneofibulárního
. deltoidního
. vnitřního kolaterálního
. talofibulárního
. tibiofibulárního‚ distálního
Nepatří sem: poranění Achillovy šlachy (S86.0)
. 5 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
Kloub(-u):
. interfalangeální‚ nohy
. metatarzofalangeální
. 6 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
Vazu:
. tarzálního
. tarzometatarzálního
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 0 Poranění zevního plantárního nervu
. 1 Poranění vnitřního plantárního nervu
. 2 Poranění hlubokého lýtkového – fibulárního – nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
Konečná zevní větev hlubokého lýtkového – fibulárního – nervu
. 3 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 7 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 8 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 9 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
Nepatří sem: poranění zadní holenní – tibiální – tepny a žíly (S85.–)
. 0 Poranění hřbetní – dorzální – tepny nohy pod kotníkem
. 1 Poranění chodidlové – plantární – tepny nohy pod kotníkem
. 2 Poranění hřbetních – dorzálních – žil nohy pod kotníkem
. 7 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 8 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 9 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
Nepatří sem: poranění Achillovy šlachy (S86.0)
. 0 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 1 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 2 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
XIX. KAPITOLA / 671
. 7 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 8 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
. 9 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
. 0 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
. 1 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
. 8 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním
Drtivé poranění nohy pod kotníkem NS
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
. 0 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
. 1 Traumatická amputace jednoho prstu nohy
. 2 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy
. 3 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem
Kombinovaná traumatická amputace prstu(-ů) nohy a jiných částí nohy pod kotníkem
. 4 Traumatická amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
. 7 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S90–S98
. 8 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
. 9 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
PORANĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA (T00–T07)
Patří sem: oboustranné postižení končetin stejné krajiny těla druh poranění postihující dvě nebo více částí těla‚ zařaditelných do S00–S99
Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32) omrzliny (T33–T35)
kousnutí nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4) mnohočetná poranění postihující pouze jednu část těla – viz oddíl S úžeh (L55.–)
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla
. 0 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S00.– a S10.–
Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-í) těla (T00.8)
. 1 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S20.–‚ S30.– a T09.0
Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-í) těla (T00.8)
. 2 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S40.–‚ S50.–‚ S60.– a T11.0
Nepatří sem: s postižením:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T00.6)
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T00.8)
672 / XIX. KAPITOLA
. 3 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do S70.–‚ S80.–‚ S90.– a T13.0
Nepatří sem: s postižením:
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T00.8)
. horní(-ch) končetin(-y) (T00.6)
. 6 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Povrchní poranění lokalizací zařaditelných do T00.2 a T00.3
Nepatří sem: s postižením hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T00.8)
. 8 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
. 9 Mnohočetná povrchní poranění NS
Mnohočetné:
. odřeniny – abraze
. puchýře (netepelné)
. modřiny
. zhmoždění – kontuze NS
. hematomy
. kousnutí (štípnutí)(nejedovatým) hmyzem
T01 Otevřeně rány postihující více částí těla
Nepatří sem: traumatické amputace postihující více částí těla (T05.–)
. 0 Otevřené rány postihující hlavu s krkem
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S01.–, S11.–
Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-í) těla (T01.8)
. 1 Otevřené rány postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S21.–‚ S31.–, T09.1
Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) části(-í) těla (T01.8)
. 2 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S41.–‚ S51.–‚ S61.–, T11.1
Nepatří sem: s postižením:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T01.6)
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T01.8)
. 3 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do S71.–‚ S81.–‚ S91.–, T13.1
Nepatří sem: s postižením:
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T01.8)
. horní(-ch) končetin(-y) (T01.6)
. 6 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Otevřené rány lokalizací zařaditelných do T01.2 a T01.3
Nepatří sem: s postižením hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T01.8)
. 8 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
XIX. KAPITOLA / 673
. 9 Mnohočetné otevřené rány NS
Mnohočetná(-é):
. kousnutí živočichem (zvířetem)(pokousání)
. řezné rány NS
. tržné rány
. bodné rány
T02 Zlomeniny postihující více částí těla
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování vice položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
. 0 Zlomeniny postihující hlavu s krkem
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S02.– a S12.–
Nepatří sem: s postižením jiných(-é) krajin(-y) těla (T02.8)
. 1 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S22.–‚ S32.–, T08
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:
. končetin(-y) (T02.7)
. jiných částí těla (T02.8)
. 2 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S42.–‚ S52.–‚ S62.– a T10 jedné horní končetiny
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T02.6)
. jiné horní končetiny (T02.4)
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T02.7)
. 3 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S72.–‚ S82.–‚ S92.– a T12 jedné dolní končetiny
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:
. jiné dolní končetiny (T02.5)
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T02.7)
. horní(-ch) končetin(-y) (T02.6)
. 4 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S42.–‚ S52.–‚ S62.– a T10 určené jako oboustranné
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T02.6)
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T02.7)
. 5 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
Zlomeniny lokalizací zařaditelných do S72.–‚ S82.–‚ S92.– a T12 určené jako oboustranné
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány se zlomeninami:
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T02.7)
. horní(-ch) končetin(-y) (T02.6)
674 / XIX. KAPITOLA
. 6 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Nepatří sem: jestliže jsou kombinovány zlomeninami hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T02.7)
. 7 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)
. 8 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
. 9 Mnohočetné zlomeniny NS
T03 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
. 0 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S03.– a S13.–
Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími‚ podvrtnutími a nataženími jiných(-é) částí(i) těla (T03.8)
. 1 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S23.–‚ S33.– a T09.2
Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutím‚ podvrtnutím a natažením jiných(-é) částí(-i) těla (T03.8)
. 2 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující vice částí horní(-ch) končetin(-y)
Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S43.–‚ S53.–‚ S63.– a T11.2
Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími‚ podvrtnutími a nataženími:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T03.4)
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T03.8)
. 3 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující vice částí dolní(-ch) končetin(-y)
Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení lokalizací zařaditelných do S73.–‚ S83.–‚ S93.– a T13.2
Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími‚ podvrtnutími a nataženími:
. hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T03.8)
. horní(-ch) končetin(-y) (T03.4)
. 4 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Nepatří sem: jestliže jsou kombinována s vymknutími‚ podvrtnutími a nataženími hrudníku‚ dolní části zad a pánve (T03.8)
. 8 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla
. 9 Mnohočetná vymknutí‚ podvrtnutí a natažení NS
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
. 0 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
Drtivá poranění lokalizací zařaditelných do S07.– a S17.–
Nepatří sem: s postižením jiné(-ých) krajin(-y) těla (T04.8)
XIX. KAPITOLA / 675
. 1 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem‚ dolní části zad a pánve
Drtivé poranění:
. lokalizací zařaditelných do S28.– a S38.–
. trupu NS
Nepatří sem: s postižením:
. končetin (T04.7)
. jiných části těla (T04.8)
. 2 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
Drtivé poranění:
. lokalizací zařaditelných do S47.–‚ S57.– a S67.–
. horní končetiny NS
Nepatří sem: s postižením:
. dolní(-ch) končetin(-y) (T04.4)
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T04.7)
. 3 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
Drtivé poranění:
. lokalizací zařaditelných do S77.–‚ S87.– a S97.–
. dolní končetiny NS
Nepatří sem: s postižením:
. hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T04.7)
. horní(-ch) končetin(-y) (T04.4)
. 4 Drtivá poran ění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
Nepatří sem: s postižením hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve (T04.7)
. 7 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem‚ dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)
. 8 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla
. 9 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla
Patří sem: utržení – avulze – postihující více částí těla Nepatří sem: traumatická amputace:
. paže NS (T11.6)
. nohy NS (T13.6)
. trupu NS (T09.6) dekapitace (S18)
otevřené rány postihující více částí těla (T01.–)
. 0 Traumatické amputace obou rukou
. 1 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň‚ kromě ruky)
. 2 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
. 3 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
. 4 Traumatické amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy (kterákoliv úroveň‚ kromě nohy pod kotníkem)
. 5 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
676 / XIX. KAPITOLA
. 6 Traumatické amputace horních a dolních končetin‚ kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)
. 8 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla
Přetětí:
. břicha
. hrudníku
. 9 Mnohočetné traumatické amputace NS
T06 Jiná poranění postihující více částí těla‚ nezařaditelná jinam
. 0 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku
Poranění zařaditelná do S04.– a S06.– s poraněními zařaditelnými do S14.–
. 1 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla
. 2 Poranění nervů postihující více částí těla
Mnohočetná poranění nervů NS
Nepatří sem: s postižením míchy (T06.0–T06.1)
. 3 Poranění cév postihující více částí těla
. 4 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
. 5 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními
. 8 Jiná určená poranění postihující více částí těla
T07 Neurčená mnohočetná poranění
Nepatří sem: poranění NS (T14.9)
PORANĚNÍ NEURČ ENÉ ČÁSTI TRUPU‚ KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA (T08–T14)
Nepatří sem: popáleniny a poleptání (T20–T32) omrzliny (T33–T35)
kousnutí nebo štípnuti jedovatým hmyzem (T63.4) poranění postihující více částí těla (T00–T07)
T08 Zlomenina páteře‚ úroveň neurčena
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny páteře‚ úroveň neurčena (T02.1)
T09 Jiná poranění páteře a trupu‚ úroveň neurčena
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) trupu NS (T04.1) mnohočetná poranění trupu (T00–T06) přetětí trupu (T05.8)
XIX. KAPITOLA / 677
. 0 Povrchní poranění trupu‚ úroveň neurčena
. 1 Otevřená rána trupu‚ úroveň neurčena
. 2 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
. 3 Poranění míchy‚ úroveň neurčena
. 4 Poranění neurčeného nervu‚ páteřního nervového kořene a pleteně trupu
. 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
. 6 Traumatická amputace trupu‚ úroveň neurčena
. 8 Jiná určená poranění trupu‚ úroveň neurčena
. 9 Neurčené poranění trupu‚ úroveň neurčena
T10 Zlomenina horní končetiny‚ úroveň neurčena
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená Zlomená ruka NS Zlomenina paže NS
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny paže‚ úroveň neurčena (T02.–)
T11 Jiná poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) horní končetiny NS (T04.2) zlomenina horní končetiny‚ úroveň neurčena (T10) poranění postihující více částí těla (T00–T06)
. 0 Povrchní poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 1 Otevřená rána horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 2 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 3 Poranění neurčeného nervu horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 4 Poranění neurčené cévy horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 6 Traumatická amputace horní končetiny‚ úroveň neurčena
Traumatická amputace paže NS
. 8 Jiná určená poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
. 9 Neurčené poranění horní končetiny‚ úroveň neurčena
Poranění paže NS
678 / XIX. KAPITOLA
T12 Zlomenina dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená Zlomená noha NS Zlomenina nohy NS
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny nohy‚ úroveň neurčena (T02)
T13 Jiná poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Nepatří sem: drtivé poranění (rozdrcení) dolní končetiny NS (T04.3) zlomenina dolní končetiny‚ úroveň neurčena (T12) poranění postihující více částí těla (T00–T06)
. 0 Povrchní poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 1 Otevřená rána dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 2 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 3 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 4 Poranění neurčené cévy dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 5 Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 6 Traumatická amputace dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Traumatická amputace nohy NS
. 8 Jiná určená poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
. 9 Neurčené poranění dolní končetiny‚ úroveň neurčena
Poranění nohy NS
T14 Poranění neurčené části těla
Nepatří sem: poranění postihující více částí těla (T00–T07)
. 0 Povrchní poranění neurčené části těla
Odřenina – abrase
Puchýř (netepelný)
Modřina
NS
Zhmoždění kontuze
Hematom
Poranění povrchní cizím tělesem
(střepinou‚ třískou) bez velké
otevřené rány
NS
Kousnutí (štípnutí)(nejedovatým)
hmyzem
Povrchní poranění
Nepatří sem: mnohočetná povrchní poranění NS (T00.9)
XIX. KAPITOLA / 679
. 1 Otevřená rána neurčené části těla
Kousnutí živočichem
(zvířetem)(pokousání)
Řezná rána
Tržná rána
NS
Otevřená rána
Bodná rána s (pronikajícím) cizím
tělesem
Nepatří sem: mnohočetné:
. otevřené rány NS (T01.9)
. traumatické amputace NS (T05.9)
. traumatické amputace NS (T14.7)
. 2 Zlomenina neurčené části těla
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy) k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená) jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená Zlomenina:
. NS
. zavřená NS
. dislokovaná NS
. posunutá NS
. otevřená NS
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny NS (T02.9)
. 3 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení neurčené části těla
Odtrženi – abruptio‚ avulsio Roztržení – laceratio Podvrtnutí – distorsio Natažení – distensio Vymknutí‚ vykloubení‚ luxace‚
dislokace NS
Traumatický(-á)(-é):
. krevní výron do
. přetržení – ruptura
. subluxace
. protržení‚ natržení‚ trhlina
Nepatří sem: mnohočetná vymknutí‚ podvrtnutí a natažení NS (T03.9)
. 4 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
Poranění nervu
Traumatická(-é):
NS
. přerušení nervu
. hematomyelie
. (přechodná) obrna
Nepatří sem: mnohočetná poranění nervů NS (T06.2)
680 / XIX. KAPITOLA
. 5 Poranění cév(-y) neurčené části těla
Utržení – avulze Rozříznutí Poranění
Roztržení – lacerace
Traumatické(-ý): krevní(-ch) cév(-y) NS
. aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
. tepenný hematom
. trhlina – ruptura
Nepatří sem: mnohočetná poranění krevních cév NS (T06.3)
. 6 Poranění svalů a šlach neurčené části těla
Utržení – avulze Rozříznutí Poranění
Roztržení – lacerace Podvrknutí Natažení – distensio
Úrazová trhlina – ruptura
Nepatří sem: mnohočetná poranění svalů a šlach NS (T06.4)
. 7 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
Drtivé poranění (rozdrcení) NS Traumatická amputace NS
Nepatří sem: mnohočetná:
. drtivá poranění (rozdrcení) NS (T04.9)
. traumatická amputace NS (T05.9)
. 8 Jiná poranění neurčených částí těla
. 9 Poranění NS
Nepatří sem: mnohočetná poranění NS (T07)
ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA VNIKLÉHO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA (T15–T19)
Nepatří sem: cizí těleso:
. náhodně ponechané v operační ráně (T81.5)
. v bodné ráně – viz otevřená rána podle části těla
. reziduální‚ v měkké tkáni (M79.5)
střepina‚ tříska bez velké otevřené rány – viz povrchní poranění podle krajin těla
T15 Cizí těleso v zevním oku
Nepatří sem: cizí těleso v penetrující ráně:
. očnice a očního bulbu (S05.4–S05.5)
. staré (H05.5‚ H44.6–H44.7)
retinované cizí těleso v očním víčku (staré) (H02.8)
. 0 Cizí těleso v rohovce
. 1 Cizí těleso ve spojivkovém vaku
. 8 Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
Cizí těleso v slzném bodě
. 9 Cizí těleso v zevním oku‚ lokalizace NS
XIX. KAPITOLA / 681
T16 Cizí těleso v uchu
Zvukovod
T17 Cizí těleso v dýchacím ústrojí
Patří sem: asfyxie způsobená cizím tělesem dušení:
. potravou (regurgitovanou)
. hlenem
vdechnutí tekutiny nebo zvratků NS
. 0 Cizí těleso v nosní dutině
. 1 Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
Nos NS
. 2 Cizí těleso v hltanu
Nosohltan
Hrdlo NS
. 3 Cizí těleso v hrtanu
. 4 Cizí těleso v průdušnici
. 5 Cizí těleso v průdušce
. 8 Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
Průdušinky
Plíce
. 9 Cizí těleso v dýchacím ústrojí‚ lokalizace NS
T18 Cizí těleso v trávicím ústrojí
Nepatří sem: cizí těleso v hltanu (T17.2)
. 0 Cizí těleso v ústech
. 1 Cizí těleso v jícnu
. 2 Cizí těleso v žaludku
. 3 Cizí těleso v tenkém střevě
. 4 Cizí těleso v tračníku
. 5 Cizí těleso v řiti a konečníku
Rektosigmoidální (spojení)
. 8 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
. 9 Cizí těleso trávicího ústrojí‚ lokalizace NS
Trávicí ústrojí NS Spolknuté cizí těleso NS
T19 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
Nepatří sem: mechanická komplikace antikoncepčního (intrauterinního)(vaginálního) prostředku (T83.3) přítomnost antikoncepčního (intrauterinního)(vaginálního) prostředku (Z97.5)
. 0 Cizí těleso v močové trubici
. 1 Cizí těleso v močovém měchýři
. 2 Cizí těleso ve vulvě a pochvě
. 3 Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
. 8 Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí
. 9 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí‚ lokalizace NS
682 / XIX. KAPITOLA
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
Patří sem: popáleniny (tepelné):
. elektrickým topným zařízením
. elektřinou
. plamenem
. třením
. horkým vzduchem a horkými plyny
. horkými předměty
. bleskem
. zářením
chemické popáleniny [poleptání] (zevní)(vnitřní) opařeniny
Nepatří sem: erytém [dermatitida] z ohně (L59.0)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
spálení sluncem (L55.–)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ ZEVNÍHO POVRCHU TĚLA‚ URČENÉ PODLE LOKALIZACE (T20–T25)
Patří sem: popáleniny a poleptání:
. prvního stupně (erythém)
. druhého stupně (puchýře)(ztráta pokožky – epidermis)
. třetího stupně (hluboká nekróza podkladových tkáni)(ztráta kůže v plné tloušťce)
T20 Popálenina a poleptání hlavy a krku
Patří sem: ucho (kterákoliv část)
oko s jinými částmi obličeje hlavy a krku ret
nos (nosní přepážka)
vlasová část hlavy (kterákoliv část) spánková (krajina)
Nepatří sem: popálenina a poleptání:
. omezená(-é) na oko a oční adnexa (T26.–)
. úst a hltanu (T28.–)
. 0 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
. 1 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
. 2 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
. 3 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
. 4 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
. 5 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
. 6 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
. 7 Poleptání třetího stupně hlavy a krku
XIX. KAPITOLA / 683
T21 Popálenina a poleptání trupu
Patří sem: břišní stěna
řiť
záda (kterákoliv část) prs
hýždě hrudní stěna bok
slabina mezilopatková krajina
stydký pysk (velký)(malý) pyj
hráz
šourek varle vulva
Nepatří sem: popálenina a poleptání:
. podpaží – axily (T22.–)
. lopatkové krajiny (T22.–)
. 0 Popálenina neurčeného stupně trupu
. 1 Popálenina prvního stupně trupu
. 2 Popálenina druhého stupně trupu
. 3 Popálenina třetího stupně trupu
. 4 Poleptání neurčeného stupně trupu
. 5 Poleptání prvního stupně trupu
. 6 Poleptání druhého stupně trupu
. 7 Poleptání třetího stupně trupu
T22 Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
Patří sem: paže (kterákoliv část kromě samotných zápěstí a ruky) podpaží – axila
lopatková krajina Nepatří sem: popálenina a poleptání:
. mezilopatkové krajiny (T21.–)
. samotného zápěstí a ruky (T23.–)
. 0 Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 1 Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 2 Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 3 Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 4 Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 5 Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
684 / XIX. KAPITOLA
. 6 Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
. 7 Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny‚ kromě zápěstí a ruky
T23 Popálenina a poleptání zápěstí a ruky
Patří sem: prst (nehet) dlaň
palec (nehet)
. 0 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
. 1 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
. 2 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
. 3 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
. 4 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
. 5 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
. 6 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
. 7 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
T24 Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
Patří sem: noha (kterákoliv část‚ kromě samotného kotníku a nohy pod ním)
Nepatří sem: popáleniny a poleptání samotného kotníku a nohy pod ním (T25.–)
. 0 Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 1 Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 2 Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 3 Popálenina třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 4 Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 5 Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 6 Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
. 7 Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny‚ kromě kotníku a nohy pod ním
T25 Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním
Patří sem: prst(-y) nohy
. 0 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
. 1 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
. 2 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
. 3 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
. 4 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
. 5 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
XIX. KAPITOLA / 685
. 6 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
. 7 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ OMEZENÉ NA OKO A VNITŘNÍ ORGÁNY (T26–T28)
T26 Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa
. 0 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
. 1 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
. 2 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
. 3 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
. 4 Popálenina oka a očních adnex‚ část NS
. 5 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
. 6 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
. 7 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
. 8 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
. 9 Poleptání oka a očních adnex‚ část NS
T27 Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí
. 0 Popálenina hrtanu a průdušnice
. 1 Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plicemi
Nepatří sem: syndrom poranění výbuchem (T70.8)
. 2 Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
Dutiny hrudní
. 3 Popálenina dýchacího ústrojí‚ část NS
. 4 Poleptání hrtanu a průdušnice
. 5 Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
. 6 Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
. 7 Poleptání dýchacího ústrojí‚ část NS
T28 Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů
. 0 Popálenina úst a hltanu
. 1 Popálenina jícnu
. 2 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
. 3 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
. 4 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
. 5 Poleptání úst a hltanu
. 6 Poleptání jícnu
. 7 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
. 8 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
. 9 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
686 / XIX. KAPITOLA
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ MNOHOČETNÝCH A NEURČENÝCH ČÁSTÍ TĚLA (T29–T32)
T29 Popáleniny a poleptání více částí těla
Patří sem: popáleniny a poleptání zařaditelné do více než jedné z položek T20–T28
. 0 Popáleniny více částí těla‚ neurčeného stupně
Mnohočetné popáleniny NS
. 1 Popáleniny více částí těla‚ u popálenin neuveden vyšší než první stupeň
. 2 Popáleniny více částí těla‚ u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň
. 3 Popáleniny více částí těla‚ alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň
. 4 Poleptání více částí těla‚ neurčeného stupně
Mnohočetná poleptání NS
. 5 Poleptání více částí těla‚ u poleptání neuveden vyšší než první stupeň
. 6 Poleptání více částí těla‚ u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň
. 7 Poleptání více částí těla‚ alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň
T30 Popálenina a poleptání‚ část těla neurčena
Nepatří sem: popáleniny a poleptání s uvedením rozsahu postiženého povrchu těla (T31–T32)
. 0 Popálenina neurčené části těla‚ neurčeného stupně
Popálenina NS
. 1 Popálenina prvního stupně‚ část těla NS
Popálenina prvního stupně NS
. 2 Popálenina druhého stupně‚ část těla NS
Popálenina druhého stupně NS
. 3 Popálenina třetího stupně‚ část těla NS
Popálenina třetího stupně NS
. 4 Poleptání neurčené části těla‚ neurčeného stupně
Poleptání NS
. 5 Poleptání prvního stupně‚ část těla NS
Poleptání prvního stupně NS
. 6 Poleptání druhého stupně‚ část těla NS
Poleptání druhého stupně NS
. 7 Poleptání třetího stupně‚ část těla NS
Poleptání třetího stupně NS
XIX. KAPITOLA / 687
T31 Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
Poznámka: Této položky lze použít pro primární kódování pouze tehdy‚ jestliže není určena lokalizace popáleniny. Jestliže je určena lokalizace‚ položka může být použita dle přání jako doplňkový kód vedle položek T20–T25, T29.
. 0 Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
. 1 Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
. 2 Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
. 3 Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
. 4 Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
. 5 Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
. 6 Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
. 7 Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
. 8 Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
. 9 Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T32 Poleptáni tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
Poznámka: Této položky lze použít pro primární kódování pouze tehdy‚ jestliže není určena lokalizace poleptání. Jestliže je určena lokalizace‚ položka může být použita dle přání jako doplňkový kód vedle položek T20–T25, T29.
. 0 Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
. 1 Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
. 2 Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
. 3 Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
. 4 Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
. 5 Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
. 6 Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
. 7 Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
. 8 Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
. 9 Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
688 / XIX. KAPITOLA
OMRZLINY (T33–T35)
Nepatří sem: hypotermie a jiné účinky snížené teploty (T68–T69)
T33 Povrchní omrzlina
Patří sem: omrzlina s částečnou ztrátou tloušťky kůže
Nepatří sem: povrchní omrzlina postihující více částí těla (T35.0)
. 0 Povrchní omrzlina hlavy
. 1 Povrchní omrzlina krku
. 2 Povrchní omrzlina hrudníku
. 3 Povrchní omrzlina břišní stěny‚ dolní části zad a pánve
. 4 Povrchní omrzlina paže
Nepatří sem: povrchní omrzlina samotného zápěstí a ruky (T33.5)
. 5 Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
. 6 Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
. 7 Povrchní omrzlina kolena a bérce
Nepatří sem: povrchní omrzlina samotného kotníku a nohy pod ním (T33.8)
. 8 Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
. 9 Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
Povrchní omrzlina:
. NS
. nohy NS
. trupu NS
T34 Omrzlina s nekrózou tkáně
Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla (T35.1)
. 0 Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
. 1 Omrzlina s nekrózou tkáně krku
. 2 Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
. 3 Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny‚ dolní části zad a pánve
. 4 Omrzlina s nekrózou tkáně paže
Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně samotného zápěstí a ruky (T34.5)
. 5 Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
. 6 Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
. 7 Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
Nepatří sem: omrzlina s nekrózou tkáně samotného kotníku a nohy pod ním (T34.8)
. 8 Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
. 9 Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
Omrzlina s nekrózou tkáně:
. NS
. nohy NS
. trupu NS
XIX. KAPITOLA / 689
T35 Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina
. 0 Povrchní omrzlina postihující více částí těla
Mnohočetné povrchní omrzliny NS
. 1 Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
Mnohočetné omrzliny s nekrózou tkáně NS
. 2 Neurčená omrzlina hlavy a krku
. 3 Neurčená omrzlina hrudníku‚ břicha‚ dolní části zad a pánve
Omrzlina trupu NS
. 4 Neurčená omrzlina horní končetiny
. 5 Neurčená omrzlina dolní končetiny
. 6 Neurčená omrzlina postihující více částí těla
Mnohočetné omrzliny NS
. 7 Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
Omrzlina NS
OTRAVA LÉKY‚ LÉČIVY‚ NÁVYKOVÝMI A
BIOLOGICKÝMI
LÁTKAMI (T36–T50)
Patří sem: předávkování těchto látek
nesprávná látka podaná nebo přijatá omylem Nepatří sem: zneužívání látek nevyvolávajících závislost (F55)
nežádoucí účinky [„přecitlivělost”‚ „reakce”‚ atd.] správné látky řádně podané. Takové případy se musí zařadit podle povahy nepříznivého účinku jako je:
. gastritida po salicylátech (K29.–)
. krevní poruchy (D50–D76)
. dermatitida:
. kontaktní (L23–L25)
. způsobená vnitřně přijatými látkami (L27.–)
. nefropatie (N14.0–N14.2)
. neurčený nepříznivý účinek léčiva (T88.7) intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
léková reakce a otrava postihující plod a novorozence (P00–P96)
intoxikace léčivy (F10–F19)
T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
Nepatří sem: antibiotika:
. protinádorová (T45.1)
. lokální‚ nezařazená jinde (T49.0)
. užívaná místně do:
. ucha‚ nosu a krku (T49.6)
. oka (T49.5)
. 0 Peniciliny
. 1 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
. 2 Chloramfenikolová skupina
. 3 Makrolidová antibiotika
. 4 Tetracykliny
690 / XIX. KAPITOLA
. 5 Aminoglykosidy
Streptomycin
. 6 Rifampicin a příbuzná antibiotika
. 7 Antifungální antibiotika používaná systémově
. 8 Jiná systémová antibiotika
. 9 Systémové antibiotikum NS
T37 Otrava jinými systémovými protiinfekčními
a protiparazitárními prostředky (působícími na celý organismus)
Nepatří sem: protiinfekční prostředky:
. lokální‚ nezařazené jinde (T49.0)
. užívané místně do:
. ucha‚ nosu a krku (T49.6)
. oka (T49.5)
. 0
Sulfonamidy
. 1
Antimykobakteriální léčiva
Nepatří sem: Rifampicin a příbuzná antibiotika (T36.6)
streptomycin (T36.5)
. 2
Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Nepatří sem: hydroxychinolinové deriváty (T37.8)
. 3
Jiná antiprotozoární léčiva
. 4
Antihelmintika
. 5
Protivirová léčiva
Nepatří sem: amantadin (T42.8) cytarabin (T45.1)
. 8 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Hydroxychinolinové deriváty
Nepatří sem: antimalarická léčiva (T37.2)
. 9 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek NS
T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty‚ nezařazenými jinde
Nepatří sem: mineralokortikoidy a jejich antagonisté (T50.0) oxytocinové hormony (T48.0)
paratyroidální (deriváty) (T50.9)
. 0 Glukokortikoidy a syntetické analogy
Nepatří sem: glukokortikoidy užívané místně (T49.–)
. 1 Tyreoidní hormony a náhrady
. 2 Antityreoidní léčiva
. 3 Inzulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
. 4 Orální antikoncepční prostředky
Vícesložkové a jednosložkové preparáty
. 5 Jiné estrogeny a gestageny
Směsi a náhrady
. 6 Antigonadotropiny‚ antiestrogeny‚ antiandrogeny‚ nezařazené jinde
Tamoxifen
XIX. KAPITOLA / 691
. 7 Androgeny a anabolika
. 8 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární]
. 9 Jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39 Otrava neopioidními analgetiky‚ antipyretiky
a antirevmatiky
. 0
Salicyláty
. 1
Deriváty 4-aminofenolu
. 2
Pyrazolonové deriváty
. 3 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
. 4
Antirevmatika‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: glukokortikoidy (T38.0) salicyláty (T39.0)
. 8 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika‚ nezařazená jinde
. 9 Neopiátové analgetikum‚ antipyretikum a antirevmatikum NS
T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny]
Nepatří sem: intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
. 0
Opium
. 1
Heroin
. 2
Jiné opioidy
Kodein
Morfin
. 3
Metadon
. 4
Jiná syntetická narkotika
Pethidin
. 5
Kokain
. 6 Jiná a neurčená narkotika
. 7
Cannabis (deriváty)
. 8
Lysergid [LSD]
. 9 Jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)
Meskalin
Psilocin
Psilocybin
T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
Nepatří sem: benzodiazepiny (T42.4) kokain (T40.5)
opiáty (T40.0–T40.2)
. 0 Inhalační anestetika
Nepatří sem: kyslík (T41.5)
. 1 Nitrožilní anestetika
Tiobarbituráty
. 2 Jiná a neurčená celková anestetika
. 3 Lokální anestetika
. 4 Anestetikum NS
. 5 Terapeutické plyny oxid uhličitý
Kyslík
692 / XIX. KAPITOLA
T42
Otrava antiepileptiky‚ sedativy–hypnotiky
a antiparkinsoniky
Nepatří sem: intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19)
. 0
Hydantoinové deriváty
. 1
Iminostilbeny
Carbamazepin
. 2
Succinimidy a oxazolidindiony
. 3
Barbituráty
Nepatří sem: tiobarbituráty (T41.1)
. 4
Benzodiazepiny
. 5 Smíšená antiepileptika‚ nezařazená jinde
. 6 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
Metakvalon
Valproová kyselina
Nepatří sem: carbamazepin (T42.1)
. 7 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS
Spánkový:
. odvar
. lék
NS
. tableta
. 8 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
Amantadin
T43 Otrava psychotropními léčivy‚ nezařazenými jinde
Nepatří sem: léčiva snižující chuť k jídlu (T50.5) barbituráty (T42.3) benzodiazepiny (T42.4)
intoxikace ve smyslu ebriety (F10–F19) metakvalon (T42.6)
psychodysleptika [halucinogeny] (T40.7–T40.9)
. 0 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
. 1 Antidepresiva-inhibitory monoaminooxydázy
. 2 Jiná a neurčená antidepresiva
. 3 Fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
. 4 Butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
. 5 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
Nepatří sem: rauwolfia (T46.5)
. 6 Psychostimulancia s možností zneužívání
Nepatří sem: kokain (T40.5)
. 8 Jiná psychotropní léčiva‚ nezařazená jinde
. 9 Psychotropní léčivo NS
T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
. 0 Inhibitory acetylcholinesterázy
. 1 Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
. 2 Ganglioplegika‚ nezařazená jinde
XIX. KAPITOLA / 693
. 3 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním
a antimuskarinovým účinkem) a spazmolytika‚ nezařazená jinde
Papaverin
. 4 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Metaraminol
. 5 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Nepatří sem: agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu (T48.6)
. 6 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
Nepatří sem: námelové alkaloidy (T48.0)
. 7 Antagonisté beta-adrenoreceptorů‚ nezařazení jinde
. 8 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: clonidin (T46.5) guanetidin (T46.5)
. 9 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Léčivo stimulující jak alfa- tak beta- adrenoreceptory
T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými‚ nezařazenými jinde
. 0 Antialergická a antiemetická léčiva
Nepatří sem: neuroleptika na bázi fenotiazinu (T43.3)
. 1 Protinádorová a imunosupresivní léčiva
Protinádorová antibiotika
Cytarabin
Nepatří sem: tamoxifen (T38.6)
. 2
Vitaminy‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: kyselina nikotinová (deriváty) (T46.7)
vitamin K (T45.7)
. 3
Enzymy‚ nezařazené jinde
. 4 Železo a jeho sloučeniny
. 5
Antikoagulancia
. 6
Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
. 7 Antagonisté antikoagulancií‚ vitamin K a jiná koagulancia
. 8 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
Jaterní preparáty a jiné antianemické prostředky Přirozená krev a krevní produkty
Náhražky plazmy
Nepatří sem: imunoglobulin (T50.9) železo (T45.4)
. 9 Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický NS
T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
Nepatří sem: metaraminol (T44.4)
694 / XIX. KAPITOLA
. 0 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
. 1 Blokátory kalciových kanálů
. 2 Jiná antiarytmická léčiva‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7)
. 3 Koronární vazodilatancia‚ nezařazená jinde
Dipyridamol
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7) blokátory kalciových kanálů (T46.1)
. 4 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
. 5 Jiná antihypertensní léčiva‚ nezařazená jinde
Clonidin
Guanetidin
Rauwolfia
Nepatří sem: antagonisté beta-adrenoreceptorů (T44.7) blokátory kalciových kanálů (T46.1) diuretika (T50.0–T50.2)
. 6 Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
. 7 Periferní vazodilatancia
Deriváty kyseliny nikotinové
Nepatří sem: papaverin (T44.3)
. 8 Antivarikózní léčiva‚ včetně sklerotizujících prostředků
. 9 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
. 0 Antagonisté H2 receptorů histaminu
. 1 Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
. 2
Stimulační projímadla
. 3 Solná a osmotická projímadla
. 4
Jiná projímadla
Léčiva střevní atonie
. 5
Digestiva
. 6
Protiprůjmová léčiva
Nepatří sem: systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky
(T36–T37)
. 7
Emetika
. 8 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální
soustavu
. 9 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu
NS
T48 Otrava prostředky pů sobícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
. 0 Uterotonika‚ oxytociny
Nepatří sem: estrogeny‚ gestageny a antagonisté (T38.4–T38.6)
. 1 Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod]
. 2 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
XIX. KAPITOLA / 695
. 3
Antitusika
. 4
Expektorancia
. 5
Léčiva proti běžnému nachlazení
. 6
Antiastmatika‚ nezařazená jinde
Salbutamol
Agonisté beta-adrenoreceptorů používající se v léčbě astmatu
(T48.6)
Nepatří sem: hormony předního laloku hypofýzy [adenohypofyzární]
(T38.8)
agonisté beta-adrenoreceptorů nepoužitých v léčbě
astmatu (T44.5)
. 7 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na dýchací soustavu
T49 Otrava lokálními prostředky p ůsobícími primárně na kůži a sliznici a léčivy očními‚ ušními‚ nosními‚ krčními a zubními
Patří sem: glukokortikoidy použité místně
. 0 Místní – lokální – protiplísňová‚ protiinfekční a protizánětlivá léčiva‚ nezařazená jinde
. 1 Antipruriginóza
. 2 Lokální adstringencia a lokální detergencia
. 3 Emoliencia‚ demulgencia a ochranné látky
. 4 Keratolytika‚ keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
. 5 Oční léčiva a přípravky
Oční protiinfekční prostředky
. 6 Ušní‚ nosní a krční léčiva a přípravky
Otorhinolaryngologické protiinfekční prostředky
. 7 Zubní léčiva‚ k místní aplikaci
. 8 Jiné lokální prostředky
Spermicidy
. 9 Lokální prostředek NS
T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
. 0 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
. 1 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
. 2 Inhibitory karboanhydrázy‚ tiazidová a jiná diuretika
. 3 Prostředky udržující elektrolytovou‚ kalorickou a vodní rovnováhu
Perorální rehydratační soli
. 4 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
. 5 Léčiva snižující chuť k jídlu
. 6 Antidota a chelátotvorné prostředky‚ nezařazené jinde
Prostředky odpuzující od požití alkoholu
. 7 Analeptika a antagonisté morfinu
. 8 Diagnostické prostředky
696 / XIX. KAPITOLA
. 9 Jiné a neurčené léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky
Acidifikující prostředky
Alkalizující prostředky
Imunoglobulin
Imunologické prostředky
Lipotropní léčiva
Paratyreoidní hormony a deriváty
TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ (T51–T65)
Nepatří sem: poleptání (T20–T32)
lokální toxické účinky zařazené jinde (A00–R99)
respirační onemocnění způsobená zevními činiteli (J60–J70)
T51 Toxický účinek alkoholu
. 0 Etanol
Etylalkohol
Nepatří sem: akutní intoxikace alkoholem nebo „kocovina” (F10.0) opilost (F10.0)
patologická alkoholová intoxikace (F10.0)
. 1 Metanol
Metylalkohol
. 2 2-propanol
Izopropylalkohol
. 3 Přiboudlina
Amylalkohol
Butylalkohol [1-butanol]
Propylalkohol [1-propanol]
. 8 Jiné alkoholy
. 9 Alkohol NS
T52 Toxický účinek organických rozpustidel
Nepatří sem: halogenované alifatické a aromatické uhlovodíky (T53.–)
. 0 Ropné produkty
Benzín
Petrolej Parafinový olej Parafinový vosk Ropný(-á):
. éter
. nafta
. líh
. 1 Benzen
Nepatří sem: homology benzenu (T52.2)
nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů (T65.3)
. 2 Homology benzenu
Toluen [metylbenzen] Xylen [dimetylbenzen]
XIX. KAPITOLA / 697
. 3
Glykoly
. 4
Ketony
. 8
Jiná organická rozpustidla
. 9
Organické rozpustidlo NS
T53
Toxický účinek halogenovaných alifatických
a aromatických uhlovodíků
. 0
Tetrachlormetan
. 1
Chloroform
Trichlormetan
. 2
Trichloretylen
Trichloreten
. 3
Tetrachloretylen
Perchloretylen
Tetrachloreten
. 4
Dichlormetan
. 5
Chlorofluorouhlovodíky
. 6 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
. 7 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
. 9 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků
NS
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) Látek
. 0 Fenol a jeho homology
. 1 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
. 2 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám
Kyselina:
. chlorovodíková
. sírová
. 3 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkáliím
Hydroxid draselný Hydroxid sodný
. 9 Žíravá (leptavá) látka NS
T55 Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků
– detergencií
T56 Toxický účinek kovů
Patří sem: dýmy a páry kovů
kovy ze všech zdrojů‚ kromě léčebných látek Nepatří sem: arsen a jeho sloučeniny (T57.0)
mangan a jeho sloučeniny (T57.2)
. 0 Olovo a jeho sloučeniny
. 1 Rtut' a její sloučeniny
. 2 Chrom a jeho sloučeniny
. 3 Kadmium a jeho sloučeniny
. 4 Měd' a její sloučeniny
. 5 Zinek a jeho sloučeniny
. 6 Cín a jeho sloučeniny
. 7 Berylium a jeho sloučeniny
698 / XIX. KAPITOLA
. 8 Jiné kovy
Thalium
. 9 Kov NS
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek
. 0 Arsen a jeho sloučeniny
. 1 Fosfor a jeho sloučeniny
Nepatří sem: organofosfátové insekticidy (T60.0)
. 2
Mangan a jeho sloučeniny
. 3
Kyanovodík
. 8
Jiné určené anorganické látky
. 9
Anorganická látka NS
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého
Ze všech zdrojů
T59 Toxický účinek jiných plynů‚ dýmů a par
Patří sem: aerosolové náplně
Nepatří sem: chlorofluorouhlovodíky (T53.5)
. 0
Oxidy dusíku
. 1
Oxid siřičitý
. 2
Formaldehyd
. 3
Slzotvorný plyn
Slzný plyn
. 4
Plynný chlor
. 5
Plynný fluor a fluorovodík
. 6
Sirovodík
. 7
Oxid uhličitý
. 8 Jiné určené plyny‚ dýmy a páry
. 9
Plyny‚ dýmy a páry NS
T60 Toxický účinek pesticidů
Patří sem: látky na ochranu dřeva
. 0 Organofosfátové a karbamátové insekticidy
. 1 Halogenované insekticidy
Nepatří sem: chlorované uhlovodíky (T53.–)
. 2 Jiné insekticidy
. 3 Herbicidy a fungicidy
. 4 Rodenticidy
Nepatří sem: strychnin a jeho soli (T65.1)
. 8 Jiné pesticidy
. 9 Pesticid NS
XIX. KAPITOLA / 699
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
Nepatří sem: alergická reakce na potravu jako:
. anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. dermatitida (L23.6‚ L25.4‚ L27.2)
. gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–) toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:
. aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
. kyanidy (T65.0)
. kyanovodík (T57.3)
. rtuť (T56.1)
. 0 Otrava rybou Ciguatera
. 1 Otrava rybou Scombroid
Histaminu podobný syndrom
. 2 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
. 8 Toxický účinek jiné mořské potravy
. 9 Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
Nepatří sem: alergická reakce na potravu jako:
. anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. dermatitida (L23.6‚ L25.4‚ L27.2)
. gastroenteritida (neinfekční) (K52.–)
bakteriální intoxikace přenesené potravou (A05.–) toxický účinek látek kontaminujících potravu jako je:
. aflatoxin a jiné mykotoxiny (T64)
. kyanidy (T65.0)
. kyanovodík (T57.3)
. rtuť (T56.1)
. 0 Požité houby
. 1 Požité bobule
. 2 Jiné požité části rostlin(-y)
. 8 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
. 9 Škodlivá látka požitá jako potrava NS
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
. 0 Hadí jed
Jed mořského hada
. 1 Jed jiných plazů
Ještěrčí jed
. 2 Jed škorpiona
. 3 Jed pavouka
. 4 Jed jiných členovců
Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
. 5 Toxický účinek styku s rybou
Nepatří sem: otrava požitím ryby (T61.0–T61.2)
700 / XIX. KAPITOLA
. 6 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
Medúza Mořská sasanka Korýš‚ měkkýš Hvězdice
Nepatří sem: otrava požitým korýšem‚ měkkýšem (T61.2) jed mořského hada (T63.0)
. 8 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
Jed obojživelníka
. 9 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminaci potravy
T65 Toxický účinek jiných a neurčených Látek
. 0 Kyanidy
Nepatří sem: kyanovodík (T57.3)
. 1 Strychnin a jeho soli
. 2 Tabák a nikotin
. 3 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
Anilin [benzenamin]
Nitrobenzen
Trinitrotoluen
. 4 Sirouhlík
. 5 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
1‚ 2‚ 3-propanetrioltrinitrát
. 6 Nátěry a barvy‚ nezařazené jinde
. 8 Toxický účinek jiných určených látek
. 9 Toxický účinek neurčené látky
Otrava NS
JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (T66–T78)
T66 Neurčené účinky záření (radiace)
Nemoc z ozáření
Nepatří sem: určené nepříznivé účinky záření (radiace) jako jsou:
. popáleniny (T20–T31)
. leukemie (C91–C95)
. radiační:
. gastroenteritida a kolitida (K52.0)
. pneumonie (J70.0)
. přidružené poruchy kůže a podkožního vaziva (L55–L59)
. spálení sluncem (L55.–)
XIX. KAPITOLA / 701
T67 Účinky horka a světla
Nepatří sem: popáleniny (T20–T31)
erytém [dermatitida] z ohně (L59.0)
maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3) onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
spálení sluncem (L55.–)
onemocnění potních žláz způsobené horkem (L74–L75)
. 0 Úpal tepelný a sluneční
Apoplexie z horka Pyrexie z horka Siriasis Termoplegie
. 1 Mdloba – synkopa – z horka
Kolaps
. 2 Křeče z horka
. 3 Anhydrotické vyčerpání z horka
Vyčerpání z horka způsobené deplecí vody
Nepatří sem: vyčerpání z horka způsobené deplecí soli (T67.4)
. 4 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
Vyčerpání z horka způsobené solnou (a vodní) deplecí
. 5 Vyčerpání z horka NS
. 6 Přechodná únava z horka
. 7 Edém z horka
. 8 Jiné účinky horka a světla
. 9 Účinek horka a světla NS
T68 Hypotermie
Náhodná hypotermie
Nepatří sem: omrzliny (T33–T35) hypotermie:
. po anestezii (T88.5)
. novorozence (P80.–)
. nesdružená s nízkou teplotou prostředí (R68.0)
T69 Jiné účinky snížené teploty
Nepatří sem: omrzliny (T33–T35)
. 0 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do
tekutiny
Zákopová noha
. 1
Oznobeniny
. 8
Jiné určené účinky snížené teploty
. 9
Účinek snížené teploty NS
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody
. 0 Ušní barotrauma
Aero-otitida media
Účinky změny okolního atmosférického tlaku nebo tlaku vody na uši
702 / XIX. KAPITOLA
. 1 Barotrauma dutin
Aerosinusitida
Účinky změny okolního atmosférického tlaku na sinusy
. 2 Jiné a neurčené účinky velké výšky
Alpská nemoc
Anoxie způsobená velkou výškou Barotrauma NS
Hypobaropatie Horská nemoc
Nepatří sem: polycytemie způsobená vysokou výškou (D75.1)
. 3 Kesonová nemoc [dekompresní nemoci]
Nemoc ze stlačeného vzduchu Obrna nebo ochrnutí potápěčů
. 4 Účinky tekutin pod vysokým tlakem
Úrazové zasažení prudkým proudem tekutiny (v průmyslu)
. 8 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
Syndrom poranění výbuchem
. 9 Účinek tlaku vzduchu a vody NS
T71 (Za)dušení
(U)dušení (strangulací – škrcením‚ rdoušením) Celkový nedostatek kyslíku způsobený:
. nízkým obsahem kyslíku v okolním vzduchu
. mechanicky ohroženým dýcháním
Nepatří sem: anoxie způsobená velkou výškou (T70.2) (za)dušení:
. oxidem uhelnatým (T58)
. vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (T17.–)
. jinými plyny‚ dýmy a parami (T59.–) respirační:
. tíseň
. syndrom u dospělého (J80)
. syndrom u novorozence (P22.–)
T73 Účinky jiné deprivace – újmy
. 0 Účinky hladu
Úplný nedostatek jídla Hladovění
. 1 Účinky žízně
Úplný nedostatek vody
. 2 Vyčerpání způsobené polohou
. 3 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
Přílišná námaha‚ úsilí
. 8 Jiné účinky deprivace
. 9 Účinek deprivace NS
T74 Syndromy týrání
K vyznačení průběžného poranění lze použít dodatkový kód.
. 0 Zanedbání nebo opuštění
XIX. KAPITOLA / 703
. 1 Tělesné týrání
Syndrom bitého:
. nemluvněte nebo dítěte NS
. manžela(-ky)‚ druha(-žky) NS
. 2 Pohlavní zneužívání
. 3 Psychologické týrání
. 8 Jiný syndrom týrání
Smíšené formy
. 9 Syndrom týrání NS
Účinky týrání (zneužívání):
. dospělého NS
. dítěte NS
T75 Účinky jiných vnějších příčin
Nepatří sem: popáleniny (elektrické) (T20–T31) nepříznivé účinky nezařazené jinde (T78.–)
. 0 Účinky blesku
Šok z blesku Zasažení bleskem NS
. 1 Tonutí a utonutí
Potopení
Křeč plavce (křeč při koupání)
. 2 Účinky vibrace
Onemocnění z vibrací (pneumatické kladivo‚ sbíječka)
Traumatická vazoneuróza (vazospastický syndrom)
Závrať z infrazvuku
. 3 Nemoc z pohybu
Letová (vzdušná) nemoc
Mořská nemoc
Cestovní nemoc (nemoc z jízdy)
. 4 Účinky elektrického proudu
Usmrcení elektrickým proudem
Šok způsobený elektrickým proudem
. 8 Jiné určené účinky vnějších příčin
Účinky:
. abnormálních gravitačních (G-) sil
. stavu beztíže
T78 Nepříznivé účinky‚ nezařazené jinde
Poznámka: Tato položka se používá jako primární kód
k vyznačení jinde nezařazených účinků‚ neznámých‚ nezjištěných nebo nepřesně určených příčin. Pro účely mnohočetného kódování lze této položky použít jako dodatkového kódu k vyznačení účinků vlivů zařazených jinde.
Nepatří sem: komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jinde (T80–T88)
. 0 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
. 1 Jiné nežádoucí reakce na potravu‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: bakteriální intoxikace přenesená potravou (A05.–) dermatitida způsobená potravou (L27.2)
. ve styku s kůží (L23.6‚ L24.6‚ L25.4)
704 / XIX. KAPITOLA
. 2
Anafylaktický šok NS
Alergický šok
Anafylaktická reakce
NS
Anafylaxe
Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený:
. nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně
podané (T88.6)
. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. sérem (T80.5)
. 3
Angioneurotický edém
Obrovská kopřivka
Quinckeho edém
Nepatří sem: kopřivka (L50.–)
. sérová (T80.6)
. 4
Alergie NS
Alergická reakce NS
Přecitlivělost – hypersenzitivita – NS
Idiosynkrazie NS
Nepatří sem: neurčená alergická reakce na správnou léčebnou
látku řádně podanou (T88.7)
určené typy alergických reakcí jako je:
. alergická gastroenteritida a kolitida (K52.2)
. dermatitida (L23–L25‚ L27.–)
. senná horečka (J30.1)
. 8 Jiné nepříznivé účinky‚ nezařazené jinde
. 9
Nepříznivý účinek NS
Nepatří sem: nepříznivý účinek zdravotní péče NS (T88.9)
NĚKTERÉ ČASNÉ KOMPLIKACE ÚRAZŮ (T79)
T79 Některé časné komplikace úrazů‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jinde (T80–T88)
syndrom respirační tísně – respiratory distress syndrom:
. dospělého (J80)
. novorozence (P22.0)
když se vyskytne během nebo po léčebných výkonech (procedurách) (T80–788)
. 0 Vzduchová embolie (úrazová)
Nepatří sem: vzduchová embolie komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.0)
. 1 Tuková embolie (úrazová)
Nepatří sem: tuková embolie komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.8)
XIX. KAPITOLA / 705
. 2 Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
. 3 Poúrazová infekce rány‚ nezařazená jinde
K vyznačení infekčního agens lze použit dodatkový kód (B95–B97)
. 4 Traumatický šok
Šok (bezprostřední)(opožděný) následující po úraze
Nepatří sem: šok:
. anestetický (T88.2)
. anafylaktický:
. NS (T78.2)
. způsobený:
. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)
. sérem (T80.5)
. komplikující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.3)
. elektrický (T75.4)
. z blesku (T75.0)
. neúrazový‚ nezařazený jinde (R57.–)
. porodní (O75.1)
. pooperační (T81.1)
. 5 Traumatická anurie
Crush syndrom
Ledvinné selhání po drtivém poranění (rozdrcení)
. 6 Traumatická ischemie svalu
Kompartment syndrom
Volkmannova ischemická kontraktura
Nepatří sem: přední tibiální syndrom (M76.8)
. 7 Traumatický podkožní emfyzém
Nepatří sem: emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (procedury) (T81.8)
. 8 Jiné časné komplikace úrazu
. 9 Neurčené časné komplikace úrazu
706 / XIX. KAPITOLA
KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE‚ NEZAŘAZENÉ JINDE (T80–T88)
K vyznačení použitých prostředků (postupů) a detailů okolností lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: nežádoucí účinky drog a léčiv (A00–R99‚ T78.–)
jakýkoliv styk se zdravotnickou péčí pro pooperační stavy‚ u kterých nejsou žádné komplikace‚ jako:
. stav – umělé vyústění (Z93.–)
. uzávěr zevního ústí (Z43.–)
. zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky (Z44.–) popáleniny a poleptání z lokální aplikace a ozáření (T20–T32) komplikace operačních výkonů během těhotenství‚ porodu
a šestinedělí (O00–O99)
otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65) určené komplikace zařazené jinde jako je:
. výtok cerebrospinálního moku z míšní punkce (G97.0)
. špatná funkce kolostomie (K91.4)
. poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů (E86–E87)
. funkční poruchy po srdeční operaci (I97.0–I97.1)
. syndromy po operaci žaludku (K91.1)
. postlaminektomický syndrom (M96.1)
. postmastektomický lymfedémový syndrom (I97.2)
. pooperační syndrom slepé kličky (K91.2)
T80 Komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Patří sem: perfuze
Nepatří sem: odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně (T86.0)
. 0 Vzduchová embolie po infuzi‚ transfuzi a injekci
. 1 Cévní komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Flebitida
Tromboembolie
Tromboflebitida
Nepatří sem: uvedené stavy jestliže jsou určeny jako:
. způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8‚ T83.8‚ T84.8‚ T85.8)
. povýkonové (postprocedurální) (T81.7)
. 2 Infekce po infuzi‚ transfuzi a injekci
Infekce
Sepse
Použijte dodatkového kódu (R57.2) je-li třeba k identifikaci septického šoku
Nepatří sem: uvedené stavy jestliže jsou určeny jako:
. způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty
a štěpy (T82.6–T82.7‚ T83.5–T83.6‚ T84.5–T84.7‚ T85.7)
. povýkonové (postprocedurální) (T81.4)
XIX. KAPITOLA / 707
. 3 AB0 inkompatibilní reakce
Inkompatibilní transfuze krve
Reakce na inkompatibilitu krevní skupiny při infuzi nebo transfuzi
. 4 Rh inkompatibilní reakce
Reakce způsobené Rh faktorem při transfuzi
. 5 Anafylaktický šok způsobený sérem
Nepatří sem: šok:
. alergický NS (T78.2)
. anafylaktický:
. NS (T78.2)
. způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané (T88.6)
. 6 Jiné sérové reakce
Intoxikace sérem Proteinová nemoc Sérová:
. vyrážka
. nemoc
. kopřivka
Nepatří sem: sérová hepatitida (B16.–)
. 8 Jiné komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
. 9 Neurčené komplikace po infuzi‚ transfuzi a injekci
Transfuzní reakce NS
T81 Komplikace výkonů‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: nepříznivý účinek léčiva NS (T88.7) komplikace po:
. imunizaci (T88.0–T88.1)
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.–)
určené komplikace zařazené jinde‚ jako jsou:
. komplikace protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů (T82–T85)
. dermatitida způsobená drogami‚ léčivy (L23.3‚ L24.4‚ L25.1‚ L27.0–L27.1)
. selhání a rejekce transplantovaného orgánu nebo tkáně (T86)
. otrava a toxické účinky léčiva chemikálií (T36–T65)
. 0 Krvácení a hematom komplikující výkon‚ jinde nezařazené
Krvácení na kterémkoliv místě vyplývající z výkonu
Nepatří sem: hematom porodnické rány (O90.2)
krvácení způsobené protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8‚ T83.8‚ T84.8‚ T85.8)
708 / XIX. KAPITOLA
. 1 Šok během nebo následující po výkonu‚ jinde nezařazený
Kolaps NS
Šok (endotoxický) (hypovolemický) Pooperační šok NS
Použijte dodatkového kódu (R57.2) je-li třeba k identifikaci septického šoku
Nepatří sem: šok:
. anestetický (T88.2)
. anafylaktický:
. NS (T78.2)
. způsobený:
. správnou léčebnou látkou řádně podanou (T88.6)
. sérem (T80.5)
. po potratu nebo ektopickém těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.3)
. elektrický (T75.4)
. porodnický (O75.1)
. traumatický (T79.4)
. 2 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu‚ jinde
nezařazené
Náhodné perforace:
. krevní cévy
. nervu
. orgánu
Nepatří sem: poškození nástroji při porodu (O70–O71) perforační‚ bodné nebo tržné poranění způsobené pomůckou nebo implantátem‚ úmyslně ponechanou(-ým) v operační ráně (T82–T85) určené komplikace zařazené jinde‚ jako je syndrom lacerace širokého vazu [Allen–Masters] (N83.8)
. 3 Roztržení – disrupce – operační rány‚ jinde nezařazené
Dehiscence
Ruptura
Nepatří sem: roztržení:
. rány po císařském řezu (O90.0)
. porodnické rány hráze (O90.1)
. 4 Infekce po výkonu‚ jinde nezařazená
Absces:
. nitrobřišní
. sutury‚ stehu
po výkonu
. subfrenický
. rány
Sepse
Použijte dodatkového kódu, je-li třeba, k identifikaci dalších projevů infekce, jako je sepse nebo absces
Nepatří sem: infekce způsobená:
. infuzí‚ transfuzí a injekcí (T80.2)
. protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
(T82.6–T82.7‚ T83.5–T83.6‚ T84.5–T84.7‚ T85.7) infekce porodnické operační rány (O86.0)
XIX. KAPITOLA / 709
. 5 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo
operační ráně
Srůsty
Obstrukce
Perforace
Nepatří sem: obstrukce nebo perforace způsobená protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy úmyslně ponechanými v těle (T82.0–T82.5‚ T83.0–T83.4‚ T84.0–T84.4‚ T85.0–T85.6)
. 6 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
Peritonitida:
. aseptická
. chemická
. 7 Cévní komplikace po výkonu‚ jinde nezařazené
Vzduchová embolie po výkonu‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: embolie:
. komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. způsobená protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy (T82.8‚ T83.8‚ T84.8‚ T85.8)
. po infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.0)
. traumatická (T79.0)
. 8 Jiné komplikace výkonů‚ jinde nezařazené
Komplikace inhalační terapie
Emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu Přetrvávající pooperační píštěl
Nepatří sem: hypotermie po anestezii (T88.5)
maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
. 9 Neurčená komplikace výkonu
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem: neúspěch a odmítnuti transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
Defekt (mechanický)
Přemístění
Unikání‚ netěsnost
způsobené: protézou srdeční
Nesprávná poloha chlopně Ucpání‚ mechanické
Perforace
Protruze
. 1 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. elektrodami
. pulzovým generátorem (baterií)
710 / XIX. KAPITOLA
. 2 Mechanická komplikace by-passu koronární tepny a transplantátů chlopně
Stavy uvedené v T82.0 způsobené by-passem koronární tepny a transplantáty chlopně
. 3 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. (náhradou) štěpem aorty (bifurkace)
. tepenným štěpem (by-pass)(karotický)(femorální)
. 4 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katétru
Stavy uvedené v T82.0 způsobené cévním dialyzačním katétrem
Nepatří sem: mechanická komplikace intraperitoneálního dialyzačního katétru (T85.6)
. 5 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. arteriovenózní:
. píštělí chirurgicky vytvořenou(-ým)
. zkratem (shuntem)
. umělým srdcem
. balónkovou (protipulzační) pomůckou
. infuzním katétrem
. deštníkovou pomůckou
Nepatří sem: mechanická komplikace epidurálního a subdurálního infuzního katétru (T85.6)
. 6 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
. 7 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 8 Jiné určené komplikace srdečních a cévních protetických
pomůcek‚ implantátů a štěpů
Embolie
Fibróza
Krvácení
Bolest
Stenóza
Trombóza
. 9 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0 Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. katétrem:
. cystostomickým
. uretrálním‚ zavedeným dlouhodobě
XIX. KAPITOLA / 711
. 1 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. močovým:
. elektrostimulátorem
. sfinkterovým implantátem
. stentem (pomůckou k přidržení štěpu)
. 2 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
Stavy uvedené v T82.0 způsobené transplantátem močového orgánu
. 3 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitroděložním antikoncepčním prostředkem
. 4 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek‚ implantátů v pohlavním ústrojí
Stavy uvedené v T82.0 způsobené (implantovanou) protézou penisu
. 5 Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpem v močové soustavě
. 6 Infekce a zánětlivá reakce způsobená protetickou pomůckou‚ implantátem a štěpem v pohlavním ústrojí
. 8 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.8 způsobené genitourinárními protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 9 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem: neúspěch a odmítnutí transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu‚ kloubní protézy nebo kostní destičky (M96.6)
. 0 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
Stavy uvedené v T82.0 způsobené kloubní protézou
. 1 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou kostí končetiny
. 2 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
Stavy uvedené v T82.0 způsobené vnitřní fixační pomůckou jiných kostí
. 3 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. kostním štěpem
. elektronickým kostním stimulátorem
712 / XIX. KAPITOLA
. 4 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené štěpem svalu nebo šlachy
. 5 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
. 6 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace]
. 7 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními ortopedickými protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 8 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními ortopedickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 9 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Nepatří sem: neúspěch a odmítnuti transplantovaných orgánů a tkání (T86.–)
. 0 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
Stavy uvedené v T82.0 způsobené intrakraniálním komorovým (komunikujícím) zkratem (shuntem)
. 1 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
Stavy uvedené v T82.0 způsobené elektronickým neurostimulátorem (elektrodou):
. mozku
. periferního nervu
. míchy
. 2 Mechanická komplikace nitrooční čočky
Stavy uvedené v T82.0 způsobené nitrooční čočkou
. 3 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. rohovkovým štěpem
. oční protézou
. 4 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
Stavy uvedené v T82.0 způsobené protézou a implantátem prsu
. 5 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. protézou žlučovodu
. jícnovou antirefluxní pomůckou
XIX. KAPITOLA / 713
. 6 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
Stavy uvedené v T82.0 způsobené:
. epidurálním a subdurálním infuzním katétrem
. intraperitoneálním dialyzačním katétrem
. neabsorbovatelným chirurgickým materiálem NS
. permanentními suturami
Nepatří sem: mechanická komplikace permanentní (drátěné) sutury použité při nápravě kosti (T84.1–T84.2)
. 7 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitřními protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy
. 8 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů‚ nezařazené jinde
Stavy uvedené v T82.8 způsobené vnitřními protetickými pomůckami‚ implantáty a štěpy nezařazenými jinde
. 9 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
Komplikace vnitřní protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu NS
T86 Neúspě ch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
. 0 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
Reakce nebo nemoc štěp-kontra-hostitel
. 1 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
. 2 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
Nepatří sem: komplikace:
. umělé srdeční pomůcky (T82.5)
. transplantátu srdce a plic (T86.3)
. 3 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
. 4 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
. 8 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu:
. kosti
. střeva
. plic
. slinivky břišní
. kůže (alotransplantátu)(autotransplantátu)
. 9 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
. 0 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
. 1 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
. 2 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
. 3 Neurom amputačního pahýlu
. 4 Infekce amputačního pahýlu
. 5 Nekróza amputačního pahýlu
714 / XIX. KAPITOLA
. 6 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
Amputační pahýl s:
. kontrakturou (flexí)(dalšího proximálního kloubu)
. hematomem
. edémem
Nepatří sem: syndrom fantomové končetiny (G54.6–G54.7)
T88 Jiné komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: náhodné bodné a tržné poranění při výkonu (zákroku) (T81.2)
komplikace po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.–)
. výkonu (zákroku) nezařazeném jinde (T81.–) určené komplikace zařazené jinde jako je:
. komplikace:
. anestezie:
. při porodu (O74.–)
. v těhotenství (O29.–)
. v šestinedělí (O89.–)
. pomůcek‚ implantátů a štěpů (T82–T85)
. porodnických operací a výkonů (O75.4)
. dermatitida způsobená léčivy (L23.3‚ L24.4‚ L25.1‚ L27.0–L27.1)
. otrava a toxické účinky léčiv a chemikálií (T36–T65)
. 0 Infekce po imunizaci
Sepse po imunizaci
. 1 Jiné komplikace po imunizaci‚ nezařazené jinde
Vyrážka po imunizaci
Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5) jiné sérové reakce (T80.6)
postimunizační:
. artropatie (M02.2)
. encefalitida (G04.0)
. 2 Šok způsobený anestezií
Šok způsobený anestezií‚ při které byla řádně podána správná látka
Nepatří sem: komplikace anestezie:
. z předávkování nebo podání nesprávné látky (T36–T50)
. při porodu (O74.–)
. v těhotenství (O29.–)
. v šestinedělí (O89.–) pooperační šok NS (T81.1)
. 3 Maligní hypertermie způsobená anestezií
. 4 Neúspěšná nebo obtížná intubace
. 5 Jiné komplikace anestezie
Hypotermie po anestezii
. 6 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
Nepatří sem: anafylaktický šok způsobený sérem (T80.5)
XIX. KAPITOLA / 715
. 7 Neurčený nepříznivý účinek léčiva
Nepříznivý účinek správné léčebné látky řádně podané
Alergická reakce Hypersenzitivita Idiosynkrazie Léková:
. hypersenzitivita NS
. reakce NS
Nepatří sem: určené nepříznivé účinky léčiv (A00–R99‚ T80–T88.6‚ T88.8)
. 8 Jiné určené komplikace zdravotní péče‚ nezařazené jinde
. 9 Komplikace zdravotní péče NS
Nepatří sem: nepříznivý účinek NS (T78.9)
NÁSLEDKY PORANĚNÍ‚ OTRAVY A JINÝCH NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (T90–T98)
Poznámka: Položky T90–T98 se mají používat k označení stavů uvedených v S00–S99 a T00–T88‚ jako příčiny pozdních následků‚ které samy se zařazuji jinam. Mezi „následky” patří ty‚ které jsou výslovně jako takové označeny‚ nebo které jsou označ eny jako pozdní následky‚ nebo které jsou přítomny jeden rok č i déle po akutním poranění. Nemají se používat pro chronickou otravu a vystavení škodlivým vlivům. Takové stavy mají být kódovány jako běžná otrava a vystavení škodlivým vlivům.
T90 Následky poranění hlavy
. 0 Následky povrchního poranění hlavy
Následky poranění zařaditelného do S00.–
. 1 Následky otevřené rány hlavy
Následky poranění zařaditelného do S01.–
. 2 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
Následky poranění zařaditelného do S02.–
. 3 Následky poranění mozkových nervů
Následky poranění zařaditelného do S04.–
. 4 Následky poranění oka a očnice
Následky poranění zařaditelného do S05.–
. 5 Následky nitrolebního poranění
Následky poranění zařaditelného do S06.–
. 8 Následky jiných určených poranění hlavy
Následky poranění zařaditelného do S03.–‚ S07.–‚ S08.–, S09.0–S09.8
. 9 Následky neurčeného poranění hlavy
Následky poranění zařaditelného do S09.9
T91 Následky poranění krku a trupu
. 0 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
Následky poranění zařaditelného do S10–S11‚ S20–S21‚ S30–S31, T09.0–T09.1
716 / XIX. KAPITOLA
. 1 Následky zlomeniny páteře
Následky poranění zařaditelného do S12.–‚ S22.0–S22.1‚ S32.0‚ S32.7, T08
. 2 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
Následky poranění zařaditelného do S22.2–S22.9, S32.1–S32.5‚ S32.8
. 3 Následky poranění míchy
Následky poranění zařaditelného do S14.0–S14.1‚ S24.0–S24.1‚ S34.0–S34.1, T09.3
. 4 Následky poranění nitrohrudních orgánů
Následky poranění zařaditelného do S26–S27
. 5 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
Následky poranění zařaditelného do S36–S37
. 8 Následky jiných určených poranění krku a trupu
Následky poranění zařaditelného do S13.–‚ S14.2–S14.6‚ S15–S18‚ S19.7–S19.8‚ S23.–‚ S24.2–S24.6‚ S25.–‚ S28.–‚ S29.0–S29.8‚ S33.–‚ S34.2–S34.8‚ S35.–‚ S38.–‚ S39.0–S39.8, T09.2‚ T09.4–T09.8
. 9 Následky neurčeného poranění krku a trupu
Následky poranění zařaditelného do S19.9‚ S29.9‚ S39.9, T09.9
T92 Následky poranění horní končetiny
. 0 Následky otevřené rány horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S41.–‚ S51.–‚ S61.–, T11.1
. 1 Následky zlomeniny paže
Následky poranění zařaditelného do S42.–‚ S52.–, T10
. 2 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
Následky poranění zařaditelného do S62.–
. 3 Následky vymknutí‚ podvrtnutí a natažení horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S43.–‚ S53.–‚ S63.–, T11.2
. 4 Následky poranění nervu horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S44.–‚ S54.–‚ S64.–, T11.3
. 5 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S46.–‚ S56.–‚ S66.–, T11.5
. 6 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S47–S48‚ S57–S58‚ S67–S68, T11.6
. 8 Následky jiných určených poranění horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S40.–‚ S45.–‚ S49.7–S49.8‚ S50.–‚ S55.–‚ S59.7–S59.8‚ S60.–‚ S65.–‚ S69.7–S69.8, T11.0‚ T11.4‚ T11.8
. 9 Následky neurčeného poranění horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S49.9‚ S59.9‚ S69.9, T11.9
T93 Následky poranění dolní končetiny
. 0 Následky otevřené rány dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S71.–‚ S81.–‚ S91.–, T13.1
. 1 Následky zlomeniny kosti stehenní
Následky poranění zařaditelného do S72.–
XIX. KAPITOLA / 717
. 2 Následky jiných zlomenin dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S82.–‚ S92.– , T12
. 3 Následky vymknutí‚ podvrtnutí a natažení dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S73.–‚ S83.–‚ S93.– , T13.2
. 4 Následky poranění nervu dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S74.–‚ S84.–‚ S94.–, T13.3
. 5 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S76.–‚ S86.–‚ S96.–, T13.5
. 6 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S77–S78‚ S87–S88‚ S97–S98, T13.6
. 8 Následky jiných určených poranění dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S70.–‚ S75.–‚ S79.7–S79.8‚ S80.–‚ S85.–‚ S89.7–S89.8‚ S90.–‚ S95.–‚ S99.7–S99.8, T13.0‚ T13.4‚ T13.8
. 9 Následky neurčeného poranění dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do S79.9‚ S89.9‚ S99.9, T13.9
T94 Následky poraně ní postihujících mnohočetné a neurčené části těla
. 0 Následky poranění postihujících více částí těla
Následky poranění zařaditelného do T00–T07
. 1 Následky poranění neurčených částí těla
Následky poranění zařaditelného do T14.–
T95 Následky popálenin‚ poleptání a omrzlin
. 0 Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny hlavy a krku
Následky poranění zařaditelného do T20.–‚ T33.0–T33.1‚ T34.0–T34.1, T35.2
. 1 Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny trupu
Následky poranění zařaditelného do T21.–‚ T33.2–T33.3‚ T34.2–T34.3, T35.3
. 2 Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny horní končetiny
Následky poranění zařaditelného do T22–T23‚ T33.4–T33.5‚ T34.4–T34.5, T35.4
. 3 Následky popáleniny‚ poleptání a omrzliny dolní končetiny
Následky poranění zařaditelného do T24–T25‚ T33.6–T33.8‚ T34.6–T34.8, T35.5
. 4 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiženého povrchu těla
Následky poranění zařaditelného do T31–T32
. 8 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny‚ poleptání a omrzliny
Následky poranění zařaditelného do T26–T29, T35.0–T35.1‚ T35.6
. 9 Následky neurčené(-ho) popáleniny‚ poleptání a omrzliny
Následky poranění zařaditelného do T30.–‚ T33.9‚ T34.9, T35.7
T96 Následky otravy léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Následky otravy zařaditelné do T36–T50
718 / XIX. KAPITOLA
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Následky toxických účinků zařaditelných do T51–T65
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
. 0 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
Následky účinků zařaditelných do T15–T19
. 1 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
Následky účinků zařaditelných do T66–T78
. 2 Následky některých časných komplikací úrazů
Následky komplikací zařaditelných do T79.–
. 3 Následky komplikací zdravotní péče‚ nezařazené jinde
Následky komplikací zařaditelných do T80–T88