Uživatel:Zef/XV

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

TĚHOTENSTVÍ‚ POROD
A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
Poznámka: Kódy v této kapitole se použijí pro stavy vztahující se nebo zhoršené těhotenstvím, porodem a šestinedělím (mateřské, porodnické příčiny)
Nepatří sem: určité nemoci a nehody komplikující těhotenství, porod a šestinedělí klasifikované jinde:
. vnější příčiny (pro úmrtí) (kapitola XX.)
. poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T88.1, T88.6–T98)
. duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)
. porodnický tetanus (A34)
. nekróza hypofýzy po porodu (E23.0)
. osteomalacie v šestinedělí (M83.0) zvýšený dohled nad:
. vysoce rizikovým těhotenstvím (Z35.–)
. normálním těhotenstvím (Z34.–)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
O00–O08 Těhotenství končící potratem
O10–O16 Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
O20–O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím O30–O48 Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným
porodním problémům O60–O75 Komplikace porodu O80–O84 Porod
O85–O92 Komplikace spojené převážně s šestinedělím O94–O99 Jiné porodnické stavy‚ nezařazené jinde
512 / XV. KAPITOLA
TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM (O00–O08)
Nepatří sem: přetrvávající těhotenství‚ které bylo mnohočetné‚ po potratu jednoho nebo více plodů (O31.1)
O00 Ektopické těhotenství
Patří sem: ektopické těhotenství s rupturou
K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
. 0 Břišní těhotenství – graviditas abdominalis
Nepatří sem: porod živého plodu při abdominálním těhotenství (O83.3)
péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství (O36.7)
. 1 Tubární těhotenství
Vejcovodové těhotenství neporušené
Ruptura vejcovodu následkem těhotenství
Tubární potrat
. 2 Ovariální těhotenství
. 8 Jiné ektopické těhotenství
Graviditas:
. cervicalis
. cornualis
. intraligamentosa
. intramuralis
. 9 Ektopické těhotenství NS
O01 Zásněť hroznová – mola hydatidosa
K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
Nepatří sem: maligní mola hydatidosa (D39.2)
. 0 Klasická mola hydatidosa
Kompletní mola hydatidosa
. 1 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
. 9 Mola hydatidosa NS
Trofoblastická nemoc NS Vezikulární mola NS
O02 Jiné anomálie plodového vejce
K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky O08.–.
Nepatří sem: fetus papyraceus (O31.0)
. 0 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
Mola:
. carnosa
. dužnatá
. nitroděložní NS Patologické vejce
XV. KAPITOLA / 513
. 1 Zamlklý (nevypuzený) potrat
Časné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu
Nepatří sem: zamlklý potrat s(-e):
. zaniklým vejcem (O02.0)
. molou:
. hydatidózní (O01.–)
. nehydatidózní (O02.0)
. 8 Jiné určené anomálie plodového vejce
Nepatří sem: s(-e):
. zaniklým vejcem (O02.0)
. molou:
. hydatidózní (O01.–)
. nehydatidózní (O02.0)
. 9 Jiné anomálie plodového vejce NS
U položek O03–O06 se používá následující členění na čtvrtém místě:
. 0 Neúplný potrat‚ komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
Se stavy uvedenými pod O08.0
. 1 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod O08.1
. 2 Neúplný potrat komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod O08.2
. 3 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
. 4 Neúplný potrat bez komplikací
. 5 Úplný nebo neurčený potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Se stavy uvedenými pod O08.0
. 6 Úplný nebo neurčený potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod O08.1
. 7 Úplný nebo neurčený potrat‚ komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod O08.2
. 8 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Se stavy uvedenými pod O08.3–O08.9
. 9 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
Patří sem: spontánní potrat Nepatří sem: hrozící potrat (O20.0)
Poznámka: Neúplný potrat se zadržením zbytků plodového vejce
514 / XV. KAPITOLA
O04 Lékařský potrat
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou
O03]
Patří sem:
O05 Jiný potrat
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
O06 Potrat NS
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou O03]
Patří sem: vyvolaný potrat NS
O07 Nezdařený pokus o potrat
Patří sem: selhání pokusu o vyvolání potratu Nepatří sem: neúplný potrat (O03–O06)
. 0 Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
. 1 Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
. 2 Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
. 3 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
. 4 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
Selhání lékařského potratu NS
. 5 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Se stavy uvedenými pod položkou O08.0
. 6 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Se stavy uvedenými pod položkou O08.1
. 7 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií
Se stavy uvedenými pod položkou O08.2
. 8 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
Se stavy uvedenými pod položkami O08.3–O08.9
. 9 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
Selhání pokusu o potrat NS
XV. KAPITOLA / 515
O08 Komplikace po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Poznámka: Položka je poskytnuta pro kódování morbidity. Doporučení pro použití této položky jsou uvedena v pravidlech kódování příčin nemocnosti.
. 0 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Endometritida
Oophoritis
Parametritida
po stavech zařaditelných pod
Pelveoperitonitida O00–O07
Salpingitida
Salpingo–oophoritis Sepse
Použij doplňkový kód (R57.2) je-li to nutné k identifikaci septického šoku
Nepatří sem: septická nebo septikopyemická embolie (O08.2) infekce močové soustavy (O08.8)
. 1 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Afibrinogenemie
Defibrinační syndrom
po stavech zařaditelných pod
Hypovolemický šok
O00–O07
Intravaskulární koagulace
. 2 Embolie po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Embolie:
. NS
. vzduchová
. amniální tekutinou
. plicní
po stavech zařaditelných pod
. pyemická
O00–O07
. septická nebo septikopyemická
. mýdlová
Trombembolie
. 3 Šok po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Oběhový kolaps Šok (pooperační)
Nepatří sem: septický šok (R57.2)
. 4 Selhání ledvin po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola
hydatidosa
Oligurie
Ledvinné:
. selhání (akutní)
. zástava činnosti
. tubulární nekróza Uremie
. 5 Poruchy výměny látek po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Nerovnováha elektrolytů po stavech zařaditelných pod O00–O07
516 / XV. KAPITOLA
. 6 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
Lacerace‚ perforace‚ trhlina nebo chemické poškození:
. měchýře
. střeva
. širokého vazu
. hrdla děložního
. periuretrální tkáně
. dělohy
. 7 Jiné žilní komplikace po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
. 8 Jiné komplikace po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola
hydatidosa
Srdeční zástava
Infekce močové soustavy
. 9 Komplikace po potratu‚ ektopickém těhotenství a mola hydatidosa NS
Neurčené komplikace po stavech zařaditelných pod O00–O07
EDÉM‚ PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVĺ‚ PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (O10–O16)
O10 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Patří sem: uvedené stavy s dříve existující proteinurií
Nepatří sem: s nadstavbovou preeklampsií (O11)
. 0 Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I10 jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu a šestinedělí
. 1 Dříve existující hypertenze s postižením srdce komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I11.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu a šestinedělí
. 2 Dříve existující hypertenze s postižením ledvin komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I12.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu a šestinedělí
. 3 Dříve existující hypertenze s postižením srdce a ledvin komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I13.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu a šestinedělí
. 4 Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy specifikované pod I15.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství‚ porodu a šestinedělí
XV. KAPITOLA / 517
. 9 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí NS
O11 Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí
Stavy uvedené pod položkou O10.– komplikované preeklampsií Preeklapmpsie nasedající na:
. hypertenzi NS
. preexistující hypertenzi Preeklampsie superponovaná Preeklampsie roubovaná
O12 Gestační [vyvolaný těhotenstvím] edém a proteinurie bez hypertenze
. 0 Gestační edém
. 1 Gestační proteinurie
. 2 Gestační edém s proteinurií
O13 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze
Gestační
hypertenze NS
Těhotenstvím vyvolaná
Tranzitorní hypertenze
O14 Preeklampsie
Nepatří sem: roubovaná‚ superponovaná preeklampsie (O11)
. 0 Lehká až střední preeklampsie
. 1 Těžká preeklampsie
. 2 HELLP syndrom
Kombinace hemolýzy, zvýšených jaterních enzymů a sníženého počtu krevních destiček
. 9 Preeklampsie NS
O15 Eklampsie
Patří sem: křeče po stavech uvedených pod položkami O10–O14 a O16
eklapsie vyvolaná těhotenstvím‚ nebo preexistující hypertenze
. 0 Eklampsie v těhotenství
. 1 Eklampsie při porodu
. 2 Eklampsie v šestinedělí
. 9 Eklampsie neurčená do časového období
Eklampsie NS
O16 Neurčená hypertenze v těhotenství
518 / XV. KAPITOLA
JINÁ ONEMOCNĚNĺ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVĺM (O20–O29)
Poznámka: Položky O24.– a O25 zahrnují uvedené stavy vyskytnou-li se během porodu nebo šestinedělí.
Nepatří sem: péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům (O30–O48)
onemocnění matky zařazené jinde‚ ale komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí (O98–O99)
O20 Krvácení v časném těhotenství
Nepatří sem: těhotenství ukončené potratem (O00–O08)
. 0 Hrozící potrat
Krvácení určené jako způsobené hrozícím potratem
. 8 Jiné krvácení v časném těhotenství
. 9 Krvácení v časném těhotenství NS
O21 Nadměrné zvracení v těhotenství – hyperemesis gravidarum
. 0 Mírná hyperemesis gravidarum
Hyperemesis gravidarum mírná nebo NS začínající před koncem 22. týdne těhotenství
. 1 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
Hyperemesis gravidarum‚ začínající před koncem 22. týdne těhotenství s poruchou metabolismu jako je:
. nedostatek uhlovodanů
. dehydratace
. nerovnováha elektrolytů
. 2 Pozdní zvracení v těhotenství
Nadměrné zvracení začínající po 22 dokončených týdnech těhotenství
. 8 Jiné zvracení komplikující těhotenství
Zvracení způsobené nemocemi uvedenými jinde‚ komplikující těhotenství
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód
. 9 Zvracení v těhotenství NS
O22 Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství
Nepatří sem: embolie plicní v gestaci (O88.–) následující stavy jako komplikace:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.7)
. porodu a šestinedělí (O87.–)
. 0 Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
Varikózní žíly NS v těhotenství
. 1 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
Perineální
Poševní varixy v těhotenství
Vulvální
XV. KAPITOLA / 519
. 2 Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
Tromboflebitida nohou v těhotenství
. 3 Hluboká flebotrombóza v těhotenství
Hluboká žilní trombóza‚ předporodní
. 4 Hemoroidy v těhotenství
. 5 Mozková venózní trombóza v těhotenství
Trombóza mozkového sinu v těhotenství
. 8 Jiné žilní komplikace v těhotenství
. 9 Žilní komplikace v těhotenství NS
Těhotenská:
. flebitida NS
. flebopatie NS
. trombóza NS
O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Nepatří sem: gonokokové infekce (O98.2) infekce s predominantně sexuálním způsobem přenosu NS (O98.3)
syfilis (O98.1) tuberkulóza urogenitálního systému (O98.0) venerické onemocnění NS (O98.3)
. 0 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
. 1 Infekce močového měchýře v těhotenství
. 2 Infekce močové trubice v těhotenství
. 3 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
. 4 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
. 5 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
. 9 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Infekce močové a pohlavní soustavy NS
O24 Diabetes mellitus v těhotenství
Patří sem: při porodu a v šestinedělí
. 0 Dříve existující diabetes mellitus 1. typu
. 1 Dříve existující diabetes mellitus 2. typu
. 2 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
. 3 Dříve existující diabetes mellitus NS
. 4 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
Gestační diabetes mellitus NS
. 9 Diabetes mellitus v těhotenství NS
O25 Malnutrice v těhotenství
Malnutrice při porodu a v šestinedělí
O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
. 0 Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
Nepatří sem: gestační edém (O12.0‚ O12.2)
520 / XV. KAPITOLA
. 1 Nízká váha získaná v těhotenství
. 2 Péče v těhotenství pro habituální potrácení
Nepatří sem: habituální potrácení:
. se současným potratem (O03–O06)
. bez současného těhotenství (N96)
. 3 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
. 4 Herpes gestationis
. 5 Hypotenzní syndrom matky
Klidový hypotenzní syndrom
. 6 Poruchy jater v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Cholestáza (intrahepatická) v těhotenství Porodnická cholestáza
Nepatří sem: hepatorenální syndrom následující po porodu (O90.4)
. 7 Subluxace symfýzy v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Nepatří sem: traumatické rozdělení (rozestup) spony stydké během porodu (O71.6)
. 8 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
Vyčerpání a únava Periferní neuritida Onemocnění ledvin
. 9 Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
Nepatří sem: diagnostické nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům (O30–O48)
. 0 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 1 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
. 2 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 3 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
. 4 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
. 5 Abnormální chromozomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
. 8 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
. 9 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
O29 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Patří sem: komplikace u matky vzniklé po aplikaci celkové nebo lokální anestezie‚ analgezie nebo jiných sedativ
v průběhu t ěhotenství Nepatří sem: komplikace anestezie během:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O08)
. porodu (O74.–)
. v šestinedělí (O89.–)
XV. KAPITOLA / 521
. 0 Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Aspirační pneumonie Vdechnutí žaludečního obsahu nebo nespecifikovaných sekretů Mendelsonův syndrom Pneumotorax
. 1 Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Srdeční:
. zástava
. selhání
. 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v průběhu těhotenství
Mozková anoxie způsobená anestezií v průběhu těhotenství
. 3 Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
. 4 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestezií v průběhu těhotenství
. 5 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestezie v průběhu těhotenství
. 6 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
. 8 Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství
. 9 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS
PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU‚ AMNIOVÉ
DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM (O30–O48)
O30 Mnohočetné těhotenství
Nepatří sem: komplikace mnohočetného těhotenství (O31.–)
. 0 Těhotenství dvojčetné
. 1 Těhotenství trojčetné
. 2 Těhotenství čtyřčetné
. 8 Jiné mnohočetné těhotenství
. 9 Mnohočetné těhotenství NS
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství
Nepatří sem: disproporce způsobené spojením dvojčat (O33.7) prodloužený porod druhého dvojčete‚ trojčete‚ atd. (O63.2)
nepříznivá nebo patologická poloha jednoho nebo více plodů (O32.5)
při poruchách porodu (O64–O66)
. 0 Fetus papyraceus
Fetus compressus
. 1 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
. 2 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
. 8 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
522 / XV. KAPITOLA
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu
Patří sem: uvedené stavy jako důvod k pozorování‚ hospitalizaci nebo jiné porodnické péči o matku‚ nebo pro císařský řez dříve než začne porod
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O64.–)
. 0 Péče o matku pro nestálou polohu plodu
. 1 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
. 2 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
Poloha:
. šikmá
. příčná
. 3 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím‚ čelní nebo obličejovou
. 4 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
Nevstupující hlavička
. 5 Péče o matku při vícečetném těhotenství s nepříznivou nebo patologickou polohou jednoho nebo více plodů
. 6 Péče o matku po úpravě polohy
. 8 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
. 9 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví
Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování‚ hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku‚ nebo pro císařský řez dříve než začne porod
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O65–O66)
. 0 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
Pánevní deformace jako příčina nepoměru NS
. 1 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
Zúžená pánev NS způsobující nepoměr
. 2 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
Zúžení (pánevního) vchodu matky způsobující nepoměr
. 3 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny
pánevního východu
Zúžení střední č ásti (pánve) Zúžení východu (pánevního)
. 4 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem
. 5 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
Nepoměr s původem v plodu při normálně utvářeném plodu Nepoměr plodu NS
. 6 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
XV. KAPITOLA / 523
. 7 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami‚
malformacemi plodu
Spojená dvojčata Plodový:
. ascites
. hydrops
. meningomyelokéla
. sakrální teratom
. tumor
. 8 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
. 9 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
Cefalopelvický nepoměr NS Fetopelvický nepoměr NS
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů
Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování‚ hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku nebo pro primární císařský řez dříve než začne porod
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (O65.5)
. 0 Péče o matku pro vrozené vady dělohy
Péče o matku pro:
. zdvojenou dělohu
. uterus bicornis
. 1 Péče o matku pro nádor těla děložního
Péče o matku pro:
. polyp těla děložního
. fibroid dělohy
Nepatří sem: péče o matku pro nádor hrdla děložního (O34.4)
. 2 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
Péč e o matku pro jizvu po předcházejícím císařském řezu nebo jiné operaci na děložní stěně
Nepatří sem: vaginální porod po předchozím císařském řezu NS (O75.7)
. 3 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
Péče o matku pro:
. cerclage
s nebo bez inkompetence hrdla
. Shirodkarovu suturu
děložního
. 4 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
Péče o matku pro:
. polyp děložního hrdla
. předcházející operační výkon na děložním hrdle
. strikturu nebo stenózu děložního hrdla
. nádor děložního hrdla
. 5 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
Péče o matku pro:
. inkarceraci
. sestup
těhotné dělohy
. retroverzi
524 / XV. KAPITOLA
. 6 Péče o matku pro abnormality pochvy
Péče o matku pro:
. předcházející operaci pochvy
. pochvu s přepážkou
. stenózu pochvy (získanou)(vrozenou)
. strikturu pochvy
. nádor pochvy
Nepatří sem: péče o matku pro vaginální varixy v těhotenství (O22.1)
. 7 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
Péče o matku pro:
. fibrózu perinea
. předcházející operaci hráze nebo vulvy
. rigidní hráz
. nádor vulvy
Nepatří sem: péče o matku pro varixy vulvy a perinea v těhotenství (O22.1)
. 8 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
Péče o matku pro:
. cystokélu
. předcházející úpravu pánevního dna
. venter pendulus
. rektokélu
. rigidní pánevní dno
. 9 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu
Patří sem: uvedené stavy plodu jako důvod pro pozorování‚ hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku‚ nebo pro ukončení těhotenství
Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)
. 0 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
Péče o matku pro (podezření) na:
. anencefalii
. spinu bifidu
Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (O35.1)
. 1 Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu
. 2 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (O35.1)
. 3 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou infekcí matky:
. cytomegalovirem
. zarděnkami
. 4 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem
XV. KAPITOLA / 525
. 5 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu návykem na drogy (léčiva)
Nepatří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv (O68.–)
. 6 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
. 7 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu:
. amniocentézou
. výkony pro biopsii
. hematologickým vyšetřením
. nitroděložním antikoncepčním výkonem
. nitroděložní operací
. 8 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu pro onemocnění matky:
. listeriózou
. toxoplazmózou
. 9 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu
NS
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu
Patří sem: uvedené stavy plodu a důvod pro pozorování‚ hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku‚ nebo ukončení těhotenství
Nepatří sem: porod komplikovaný tísní plodu (O68.–) syndrom placentární transfuze (O43.0)
. 0 Péče o matku pro izoimunizaci Rh
Anti-D [Rh] – protilátky
Rh inkompatibilita (s hydropsem fetu)
. 1 Péče o matku pro jinou izoimunizaci
AB0 izoimunizace
Izoimunizace NS (s hydropsem fetu)
. 2 Péče o matku pro hydrops plodu
Hydrops plodu:
. NS
. bez spojení s izoimunizací
. 3 Péče o matku pro známky hypoxie plodu
. 4 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
Nepatří sem: zamlklý potrat (O02.1)
. 5 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
Péče o matku pro známou nebo suspektní:
. retardaci růstu plodu nebo hypotrofii plodu
. insuficienci placenty
. 6 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
Péče o matku pro veliký nebo obrovský plod
526 / XV. KAPITOLA
. 7 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
. 8 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
. 9 Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS
O40 Polyhydramnion
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
Nepatří sem: předčasné porušení plodových blan (O42.–)
. 0 Oligohydramnion
Oligohydramnion bez protržení plodových blan
. 1 Infekce plodového vaku nebo plodových blan
Amniitida
Chorioamniitida
Membranitida
Placentitida
. 8 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
. 9 Poruchy plodové vody a plodových obalů NS
O42 Předčasné porušení plodových blan
. 0 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
. 1 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
Nepatří sem: s porodem oddáleným terapií (O42.2)
. 2 Předčasné porušení plodových blan‚ porod oddálený terapií
. 9 Předčasné porušení plodových blan NS
O43 Placentární poruchy
Nepatří sem: péče o matku pro nízkou hmotnost plodu způsobenou placentární insuficiencí (O36.5)
vcestné lůžko – placenta praevia (O44.–) předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] (O45.–)
. 0 Syndromy placentární transfuze
transfuze:
. z plodu do matky
. z matky do plodu
. z dvojčete do dvojčete
. 1 Malformace placenty
Abnormální placenta NS
Placenta circumvalata
. 2 Chorobně adherující placenta
Placenta:
. accreta
. increta
. percreta
Použití dodatkového kódu, je-li to nutné, k identifikaci jakéhokoliv:
. krvácení ve třetí době O72.0
. zadržená placenta bez krvácení O73.0
XV. KAPITOLA / 527
. 8 Jiné placentární poruchy
Placentární:
. dysfunkce
. infarzace
. 9 Placentární porucha NS
O44 Vcestné lůžko – placenta praevia
. 1 Placenta praevia s krvácením
Nízko nasedající lůžko NS nebo s krvácením
Placenta praevia:
. marginální
. partiální
. totální
Nepatří sem:
O45 Předčasné odlučování placenty – abruptio placentae praecox
. 0 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
Odloučení placenty s (výrazným) krvácením spojeným s:
. afibrinogenemií
. diseminovanou intravaskulární koagulací
. hyperfibrinolýzou
. hypofibrinogenemií
. 8 Jiné předčasné odloučení placenty
. 9 Předčasné odloučení placenty NS
Abruptio placentae NS
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené
Nepatří sem: krvácení v časném těhotenství (O20.–) krvácení při porodu nezařazené jinde (O67.–) vcestné lůžko – placenta praevia (O44.–)
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] (O45.–)
. 0 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
Předporodní krvácení (nadměrné) spojené s:
. afibrinogenemií
. diseminovanou intravaskulární koagulací
. hyperfibrinolýzou
. hypofibrinogenemií
. 8 Jiné předporodní krvácení
. 9 Předporodní krvácení NS
O47 Falešná porodní činnost – partus spurius‚ dolores praesagientes
. 0 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
. 1 Falešná porodní činnost v 37. dokončeném týdnu těhotenství a později
. 9 Falešná porodní činnost NS
528 / XV. KAPITOLA
O48 Prodloužené těhotenství
Po termínu (10 dnů)
KOMPLIKACE PORODU (O60–O75)
O60 Předčasná porodní činnost a porod
Počátek porodní činnosti před 37 dokončenými týdny těhotenství
. 0 Předčasná porodní činnost bez porodu
Předčasná porodní činnost:
. indukovaná
. spontánní
. 1 Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem
Předčasná porodní činnost s porodem NS
Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem císařským řezem
. 2 Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu
P ředčasná spontánní porodní činnost s porodem císařským řezem v termínu
. 3 Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti
Předčasný porod:
. císařským řezem bez spontánní porodní činnosti
. s indukcí
O61 Selhání indukce porodu
. 0 Selhání běžné indukce porodu
Selhání indukce (porodu):
. oxytocinem
. prostaglandiny
. 1 Selhání instrumentálního vyvolání porodu
Selhání indukce (porodu):
. mechanicky
. operativně
. 8 Jiné selhání indukce porodu
. 9 Selhání indukce porodu NS
O62 Poruchy porodních sil
. 0 Primárně slabá děložní činnost
Porucha rozvíjení hrdla Primární děložní hypotonie
Slabá děložní činnost v průběhu skryté fáze porodu
. 1 Sekundárně slabá děložní činnost
Zadržení aktivní fáze porodu Sekundární děložní hypotonie
. 2 Jiná ochablost dělohy
Atonie dělohy
Nestálé děložní stahy
Hypotonická dysfunkce dělohy NS
Nepravidelné děložní stahy
Slabé kontrakce
Ochablost dělohy NS
XV. KAPITOLA / 529
. 3 Překotný porod
. 4 Hypertonické‚ nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
Funkční rigidita hrdla‚ branky Dystokia uteri Nekoordinované děložní stahy
Sutkovitá kontrakce dělohy – trismus uteri Hypertonická dysfunkce dělohy – děložní hypertonus Nekoordinovaná děložní činnost
Tetanické kontrakce Děložní dystokie NS
Nepatří sem: dystokie NS (O66.9)
. 8 Jiné poruchy porodních sil
. 9 Porucha funkce porodních sil NS
O63 Prodloužený porod
. 0 Prodloužená první doba porodní
. 1 Prodloužená druhá doba porodní
. 2 Prodloužený porod druhého dvojčete‚ trojčete‚ atd.
. 9 Prodloužený porod NS
Prodloužený porod NS
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
Hluboký příčný stav hlavičky
Porucha mechanismu porodu způsobená přetrvávající (polohou):
. occipitoiliakální
. occipitoposteriorní
. occipitosakrální
. occipitotransverzální
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním bradičkou
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
. 4 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
Vyhřezlá ručka
Nepatří sem: vklíněná raménka (O66.0) zadržení raménka dystokií (O66.0)
. 5 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
. 8 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
. 9 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním NS
530 / XV. KAPITOLA
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (O33.–)
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního východu a kontrakcí střední části pánevní dutiny
. 4 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví NS
Nepatří sem: porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou plodu (O66.2‚ O66.3)
. 5 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
Porucha mechanismu porodu způsobená stavy uvedenými pod O34.–
. 8 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
. 9 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve NS
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
Vklíněná raménka
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
Poruchy způsobené:
. spojenými dvojčaty
. ascitem
. hydropsem
. meningomyelokélou plodu
. sakrálním teratomem
. nádorem
. hydrocefalickým plodem
. 4 Nezdařený pokus o porod NS
Nezdařený pokus o porod s následným porodem císařským řezem
. 5 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
Neúspěšný pokus o porod klešt ěmi nebo vakuumextrakcí s následným porodem kleštěmi případně císařským řezem
. 8 Jiná určená porodní porucha
. 9 Porodní porucha NS
Dystokie NS
XV. KAPITOLA / 531
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
Nepatří sem: předporodní krvácení neuvedené jinde (O46.–) vcestné lůžko (O44.–)
poporodní krvácení (O72.–)
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae] (O45.–)
. 0 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
S (nadměrným) krvácením způsobeným:
. afibrinogenemií
. diseminovanou intravaskulární koagulací
. hyperfibrinolýzou
. hypofibrinogenemií
. 8 Jiné určené krvácení při porodu
Nadměrné krvácení při porodu
. 9 Krvácení při porodu NS
O68 Porod komplikovaný tísní plodu
Patří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv
. 0 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
Fetální:
. bradykardie
. nepravidelnosti frekvence
. tachykardie
Nepatří sem: s mekoniem v plodové vodě (O68.2)
. 1 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
Nepatří sem: s nenormální srdeční frekvencí plodu (O68.2)
. 2 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
. 3 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
Fetální acidóza
Porucha acidobasické rovnováhy u plodu
. 8 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
Důkaz tísně plodu:
. elektrokardiografický
. ultrazvukový
. 9 Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku
. 0 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
. 1 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
Pupečník těsně ovinující krk plodu
. 2 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí
Komprese pupečníku, NS
. 3 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
. 4 Porod komplikovaný vasa praevia
Krvácení z vasa praevia
532 / XV. KAPITOLA
. 5 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
Pohmoždění
Hematom pupečníku
Trombóza cév
. 8 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
Pupečník okolo krku bez komprese
. 9 Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu
Patří sem: epiziotomie prodloužená trhlinou Nepatří sem: vysoká porodní trhlina pochvy (O71.4)
lacerace sulcus vaginalis (O71.4)
. 0 Trhlina hráze prvního stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení (postihující):
. spojení velkých pysků
. pysky
. periuretrální tkáně
. kůži
. sliznice
. pochvu (dolní část)
. vulvu
Nepatří sem: periuretrální lacerace zahrnující uretru (O71.5) s lacerací:
. vyšší vaginální stěny (střední) (horní třetina vaginální stěny) (O71.4)
. sulcus vaginalis (O71.4)
. 1 Trhlina hráze druhého stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.0
a postihující rovněž:
. pánevní dno
. perineální svaly
. vaginální svaly
Nepatří sem: postihující anální sfinkter (O70.2)
. 2 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.1
a postihující rovněž:
. anální sfinkter
. rektovaginální septum
. sfinkter NS
Nepatří sem: postihující anální a rektální sliznici (O70.3)
. 3 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
Perineální lacerace‚ ruptura nebo protržení jako pod O70.2
a postihující rovněž:
. anální sliznici
. rektální sliznici
. 9 Trhlina hráze při porodu NS
O71 Jiné porodní poranění
Patří sem: instrumentální poškození
. 0 Ruptura dělohy před začátkem porodu
XV. KAPITOLA / 533
. 1 Ruptura dělohy při porodu
Ruptura dělohy neuvedená jako přihodivší se před začátkem porodu
. 2 Poporodní inverze dělohy
. 3 Porodní lacerace hrdla
Kruhové oddělení hrdla
. 4 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
Lacerace:
. střední nebo horní třetiny vaginální stěny
. sulcus vaginalis
Nepatří sem: dolní části pochvy (O70.–)
. 5 Jiné porodní poranění pánevních orgánů
Porodnické poranění:
. močového měchýře
. močové trubice
Nepatří sem: (menší) lacerace zahrnující pouze periuretrální tkáň (O70.0)
. 6 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
Porodní odtržení vnitřní chrupavky spony
Porodní poškození kostrče
Porodní traumatický rozestup spony stydké
. 7 Porodní hematom pánve
Porodnický hematom:
. hráze
. pochvy
. vulvy
. 8 Jiné určené porodní poranění
. 9 Porodní poranění NS
O72 Poporodní krvácení
Patří sem: krvácení po porodu plodu nebo dítěte
. 0 Krvácení ve třetí době
Krvácení spojené se zadrženou‚ adherující nebo přirostlou placentou
Zadržená placenta NS
Použijte dodatkového kódu je-li to nutné k identifikaci jakéhokoliv typu adherující placenty (O43.2)
. 1 Jiné krvácení bezprostředně po porodu
Krvácení následující porod placenty
Poporodní (atonické) krvácení NS
. 2 Opožděné a sekundární poporodní krvácení
Krvácení spojené se zadržením částí placenty nebo plodových blan Poporodní krvácení prodloužené nebo sekundární
Zadržené části placenty nebo plodových blan NS‚ po porodu
. 3 Poporodní vady koagulace
Poporodní:
. afibrinogenemie
. fibrinolýza
534 / XV. KAPITOLA
O73 Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení
. 0 Zadržená placenta bez krvácení
Použijte dodatkového kódu je-li to nutné k identifikaci jakéhokoliv typu adherující placenty (O43.2)
. 1 Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení
O74 Komplikace anestezie při porodu
Patří sem: mateřské komplikace vzniklé z aplikace celkových nebo lokálních anestetik‚ analgetik nebo jiných sedativ
při porodu
. 0
Aspirační pneumonie způsobená anestezií při porodu
Aspirace žaludečního obsahu nebo
šťáv NS
způsobené anestezií při porodu
. 1
Mendelsonův syndrom
Jiné plicní komplikace způsobené anestezií při porodu
Pneumotorax plic způsobený anestezií při porodu
. 2 Srdeční komplikace způsobené anestezií při porodu
Srdeční:
. zástava
způsobené anestezií při porodu
. selhání
. 3 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií při porodu
Anoxie mozku
. 4 Alergická reakce na místní anestetika při porodu
. 5 Spinální a epidurální anestezie vyvolávající bolest hlavy při porodu
. 6 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
. 7 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
. 8 Jiné komplikace anestezie při porodu
. 9 Komplikace anestezie při porodu NS
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
Nepatří sem: puerperální infekce (O86.–)
puerperální sepse (O85)
. 0
Tíseň matky při porodu
. 1 Šok při nebo po porodu
Porodnický šok
. 2
Horečka při porodu nezařazená jinde
. 3
Jiná infekce při porodu
Sepse při porodu
. 4
Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
Srdeční:
následující císařský řez nebo jiné
. zástava
porodnické operace a porodní
. selhání
výkony
Anoxie mozku
Nepatří sem: komplikace anestezie při porodu (O74.–)
porodnické operační rány:
. dehiscence nebo rozpad (O90.0–O90.1)
. hematom (O90.2)
. infekce (O86.0)
XV. KAPITOLA / 535
. 5 Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan
. 6 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
Nepatří sem: spontánní předčasné porušení plodových blan (O42.–)
. 7 Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu
. 8 Jiné určené komplikace při porodu
. 9 Komplikace porodu NS
POROD (O80–O84)
Poznámka: Použití těchto kategorií se má provádět podle pravidel a pokynů pro kódování příčin nemocnosti a úmrtnosti uvedených ve 2. díle MKN-10.
O80 Spontánní porod jediného dítěte
Patří sem: případy s minimálni nebo bez pomoci‚ s nebo bez epiziotomie
kompletně normální porod
. 0 Spontánní porod záhlavím
. 1 Spontánní porod koncem pánevním
. 8 Jiný spontánní porod jediného dítěte
. 9 Spontánní porod jediného dítěte NS
Spontánní porod NS
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
Nepatří sem: neuspěšné použití kleští nebo vakuumextrakce (O66.5)
. 0 Porod kleštěmi východovými
. 1 Porod středními kleštěmi
. 2 Porod středními kleštěmi s rotací
. 3 Jiný a NS porod kleštěmi
. 4 Porod vakuumextrakcí
. 5 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
O82 Porod jediného plodu císařským řezem
. 0 Plánovaný císařský řez
Opakovaný císařský řez NS
. 1 Neodkladný (krizový) císařský řez
. 2 Porod císařským řezem s hysterektomií
. 8 Jiný porod jediného plodu císařským řezem
. 9 Porod císařským řezem NS
O83 Jiný operativní porod jediného plodu
. 0 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
. 1 Jiný operativní porod konce pánevního
Porod koncem pánevním NS
. 2 Jiný operativní porod jako obrat zevními hmaty na hlavičku nebo vnitřními hmaty na konec pánevní s extrakcí
Obrat s extrakcí
536 / XV. KAPITOLA
. 3 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
. 4 Zmenšovací operace k usnadnění porodu
Kleidotomie
Kraniotomie
Embryotomie
. 8 Jiný určený operativní porod jediného plodu
. 9 Operativní porod jediného plodu NS
Operativní porod NS
O84 Porod při vícečetném těhotenství
K označení metod porodu každého plodu nebo dítěte lze použít dodatkový kód (O80–O83).
. 0 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
. 1 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
. 2 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
. 8 Jiný porod plodů‚ kombinací metod při vícečetném těhotenství
. 9 Porod při vícečetném těhotenství NS
KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM (O85–O92)
Poznámka: Značky O88.–‚ O91.– a O92.– zahrnují následující stavy shodně‚ vyskytují-li se během těhotenství a při porodu.
Nepatří sem: duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)
porodnický tetanus (A34) osteomalacie v šestinedělí (M83.0)
O85 Puerperální sepse
Puerperální:
. endometritida
. horečka
. peritonitida
. sepse
K označení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
Nepatří sem: hnisavá a septická embolie v gestaci (O88.3) sepse v průběhu porodu (O75.3)
O86 Jiné puerperální infekce
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkové kódy (B95–B97)
Nepatří sem: infekce v průběhu porodu (O75.3)
. 0 Infekce porodnické operační rány
Infikovaná(é):
. rána po císařském řezu
následující po porodu
. perineální šití
. 1 Jiné infekce genitálního traktu po porodu
Cervicitida
Vaginitida
XV. KAPITOLA / 537
. 2 Infekce močového ústrojí po porodu
Stavy N10–N12‚ N15.–‚ N30.–‚ N34.–‚ N39.0 po porodu
. 3 Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
Puerperální infekce močového a pohlavního ústrojí NS
. 4 Pyrexie neznámého původu po porodu
Puerperální:
. infekce NS
. pyrexie NS
Nepatří sem: horečka v šestinedělí (O85) horečka při porodu (O75.2)
. 8 Jiné určené puerperální infekce
O87 Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí
Patří sem: při porodu a v šestinedělí Nepatří sem: embolie v gestaci (O88.–)
žilní komplikace v těhotenství (O22.–)
. 0 Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
. 1 Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
Trombóza hlubokých žil‚ poporodní
Pánevní tromboflebitída‚ poporodní
. 2 Hemoroidy v šestinedělí
. 3 Mozková žilní trombóza v šestinedělí
Trombóza mozkových žilních sinů v šestinedělí
. 8 Jiné žilní komplikace v šestinedělí
Varixy genitálu v šestinedělí
. 9 Žilní komplikace v šestinedělí NS
Puerperální:
. flebitida NS
. flebopatie NS
. trombóza NS
O88 Embolie v gestaci
Patří sem: plicní embolie v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí Nepatří sem: embolie komplikující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.2)
. 0 Vzduchová embolie v gestaci
. 1 Embolie plodovou vodou v gestaci
Anafylaktoidní syndrom v těhotenství
. 2 Tromboembolie v gestaci
Embolie (plic) v gestaci NS Puerperální embolie (plic) NS
. 3 Embolie hnisavá a septická v gestaci
. 8 Jiná embolie v gestaci
Embolie tuková v gestaci
O89 Komplikace anestezie v šestinedělí
Patří sem: komplikace vzniklé při aplikaci celkové nebo lokální anestezie nebo jiných sedativ u matky v šestinedělí
538 / XV. KAPITOLA
. 0 Plicní komplikace anestezie v šestinedělí
Aspirační pneumonie Aspirace žaludečního obsahu nebo sekrece NS Mendelsonův syndrom Pneumotorax
. 1 Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí
Srdeční:
. zástava
. selhání
. 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v šestinedělí
. 3 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
. 4 Spinální a epidurální anestezie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
. 5 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
. 6 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
. 8 Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
. 9 Komplikace anestezie v šestinedělí NS
O90 Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
. 0 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
. 1 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
Rozpad rány po:
. epiziotomii
. perineální laceraci Sekundární perineální trhlina
. 2 Hematom porodnické rány
. 3 Kardiomyopatie v šestinedělí
Stavy uvedené pod I42.–
. 4 Poporodní akutní selhání ledvin
Hepatorenální syndrom po porodu
. 5 Tyreoiditida po porodu
. 8 Jiné komplikace šestinedělí‚ nezařazené jinde
Placentární polyp
. 9 Komplikace šestinedělí NS
O91 Onemocnění prsu spojené s porodem
Patří sem: uvedené stavy při těhotenství‚ šestinedělí a laktaci
. 0 Infekce bradavky spojené s porodem
Absces bradavky:
. těhotenský
. puerperální
. 1 Absces prsu spojený s porodem
Prsní absces
Hnisavá mastitida těhotenský (á) nebo puerperální
Subareolární absces
XV. KAPITOLA / 539
. 2 Nepurulentní mastitida – nehnisavý zánět prsu spojený
s porodem
Lymfangitida prsu
Mastitida:
. NS
těhotenská nebo puerperální
. intersticiální
. parenchymová
O92 Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
Patří sem: stavy uvedené v těhotenství‚ šestinedělí nebo laktaci
. 0 Retrakce bradavky spojená s porodem
. 1 Prasklina bradavky spojená s porodem
Fisura bradavky‚ těhotenská nebo puerperální
. 2 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
. 3
Agalakcie
Primární agalakcie
. 4
Hypogalakcie
. 5
Potlačená laktace
Agalakcie:
. úmyslná
. sekundární
. terapeutická
. 6
Galaktorea
Nepatří sem: galaktorea nesdružená s porodem (N64.3)
. 7 Jiné a NS poruchy laktace
Puerperální galaktokéla
JINÉ PORODNICKÉ STAVY‚ NEZAŘAZENÉ JINDE (O94–O99)
Při použití kategorií O94–O97 se řiďte pravidly a pokyny pro kódování úmrtnosti uvedenými ve 2. díle MKN-10.
O94 Následky komplikací těhotenství‚ porodu a šestinedělí
Poznámka: Položka O94 se použije jen pro kódování morbidity‚ k identifikaci předchozích epizod stavů v položkách O00–O75 a O85–O92 jako příčiny následku‚ který je sám zařazen jinde.Tyto „následky” zahrnují specifické stavy stejně jako pozdní efekty‚ které se objeví jeden nebo více rok ů po začátku příčinného stavu. Nepoužije se u chronických komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí. Tyto kóduj do O00–O75
a O85–O92.
Nepatří sem: když následuje smrt (O96‚ O97)
O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
Smrt matky z neurčené příčiny‚ která nastala v těhotenství‚ při porodu a nebo v šestinedělí.
540 / XV. KAPITOLA
O96 Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny‚ která nastala více než 42 dnů‚ ale méně než jeden rok po porodu
K označení (přímé či nepřímé) porodnické příčiny lze použít dodatkový kód.
. 0 Smrt (matky) z přímých porodnických příčin
. 1 Smrt (matky) z něpřímých porodnických příčin
. 9 Smrt (matky) z neurčených porodnických příčin
O97 Smrt (matky) z následků porodnických příčin
Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny (přímé či nepřímé)‚ která nastala po jednom roce a nebo déle po porodu.
Použij dodatkový kód, je-li třeba k identifikaci porodnické příčiny (přímé či nepřímé)
. 0 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
. 1 Smrt (matky) z následků něpřímých porodnických příčin
. 9 Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin
O98 Infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam‚ ale komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Patří sem: uvedené stavy komplikující stav těhotenství‚ zhoršené těhotenstvím nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči
K označení určeného stavu lze použít dodatkový kód z kapitoly I.
Nepatří sem: virus lidské imunodeficience [HIV] – asymptomatický séropozitivní stav (Z21)
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] (R75)
porodnický tetanus (A34) puerperální:
. infekce (O86.–)
. sepse (O85)
Jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření‚ že onemocnění postihlo plod (O35–O36).
. 0 Tuberkulóza komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami A15–A19
. 1 Syfilis komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami A50–A53
. 2 Gonorea komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami A54.–
. 3 Jiné infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami A55–A64
. 4 Virová hepatitida komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami B15–B19
. 5 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami A80–B09‚ B20–B34
. 6 Protozoární nemoci komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami B50–B64
XV. KAPITOLA / 541
. 7 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami B20–B24
. 8 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
. 9 Neurčená infekční nebo parazitární nemoc matky komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
O99 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Poznámka: uvedené stavy‚ jestliže komplikují stav těhotenství‚ jsou zhoršené při těhotenství nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči‚ pro něž Abecední seznam nedává specifické položky v kapitole XV.
K označení určitého stavu lze použít dodatkový kód z odpovídající kapitoly.
Nepatří sem: infekční a parazitární nemoci (O98.–)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
Jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření‚ že onemocnění postihlo plod (O35–O36).
. 0 Anemie komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami D50–D64
. 1 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy postihující imunitní mechanismus komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami D65–D89
Nepatří sem: krvácení s defekty koagulace (O46.0‚ O67.0‚ O72.3)
. 2 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami E00–E90
Nepatří sem: diabetes mellitus (O24.–) malnutrice (O25)
poporodní tyreoiditida (O90.5)
. 3 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami F00–F99 a G00–G99
Nepatří sem: poporodní deprese (F53.0)
periferní neuritida spojená s těhotenstvím (O26.8) puerperální psychóza (F53.1)
. 4 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami I00–I99
Nepatří sem: kardiomyopatie v šestinedělí (O90.3) hypertenzní onemocnění (O10–O16) embolie v gestaci (O88.–)
žilní komplikace a trombóza žilních sinů při:
. porodu a v šestinedělí (O87.–)
. těhotenství (O22.–)
542 / XV. KAPITOLA
. 5 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami J00–J99
. 6 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami K00–K93
Nepatří sem: hemoroidy v těhotenství (O22.4)
poruchy jater v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O26.6)
. 7 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Stavy uvedené pod položkami L00–L99
Nepatří sem: Herpes gestationis (O26.4)
. 8 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Kombinace stavů klasifikovaných pod O99.0–O99.7
Stavy uvedené pod položkami C00–D48‚ H00–H95‚ M00–M99‚ N00–N99 a Q00–Q99‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství (O23.–)
infekce močové a pohlavní soustavy po porodu (O86.0–O86.3)
péče o matku pro známé nebo suspektní abnormality mateřských pánevních orgánů (O34.–)
poporodní akutní selhání ledvin (O90.4) poporodní nefritida (O90.8)