Uživatel:Zef/XXI

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ
STAV A KONTAKT SE
ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00–Z99)
Poznámka: Tato kapitola by nem ěla být používána pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární kódování (úmrtnosti). Položky Z00–Z99 jsou určeny pro případy‚ kdy jako „diagnózy” nebo „potíže (problémy)” jsou uvedeny okolnosti jiné než nemoc‚ poranění nebo zevní příčina zařaditelné do položek A00–Y89. To se může stát hlavně dvěma způsoby:
a) když osoba‚ která může nebo nemusí být nemocná‚ se setká se zdravotnickými službami za nějakým zvláštním účelem‚ jako například‚ aby obdržela omezenou péči nebo službu pro stav‚ darovala orgán nebo tkáň‚ obdržela profylaktické očkování nebo se poradila o problému‚ který sám o sobě není ani nemocí nebo poraněním‚
b) když je přítomna nějaká okolnost nebo potíž‚ která
ovlivňuje zdravotní stav osoby‚ ale sama o sobě není běžnou nemocí nebo poraněním. Takové faktory mohou být zjištěny při prohlídkách obyvatelstva‚ kdy osoba může nebo nemusí být nemocná nebo být uvedeny jako připojený faktor‚ který je nutné brát v úvahu‚ když se osobě poskytuje péče pro nějakou nemoc nebo poranění.
Kapitola obsahuje následující oddíly:
Z00–Z13 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Z20–Z29 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Z30–Z39 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Z40–Z54 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Z55–Z65 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
Z70–Z76 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Z80–Z99 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
806 / XXI. KAPITOLA
OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI
SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ (Z00–Z13)
Poznámka: Nespecifické abnormální nálezy zjištěné během těchto prohlídek jsou zařazeny do položek R70–R94.
Nepatří sem: prohlídky v souvislosti s těhotenstvím a reprodukcí (Z30–Z36‚ Z39.–)
Z00 Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Nepatří sem: prohlídka pro administrativní účely (Z02.–) speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)
. 0 Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
Zdravotní kontrola NS
Periodické (somatické) vyšetření (roční)
Nepatří sem: celková zdravotní prohlídka (kontrola):
. určených populačních skupin (Z10.–)
. kojence nebo dítěte (Z00.1)
. 1 Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
Testování vývoje kojence nebo dítěte
Nepatří sem: zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým kojencem nebo dítětem (Z76.1–Z76.2)
. 2 Prohlídka pro období rychlého růstu v dětství
. 3 Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
Stav pubertálního vývoje
. 4 Celkové psychiatrické vyšetření‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: vyšetření vyžádané pro soudně – lékařské účely (Z04.6)
. 5 Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně
. 6 Vyšetření pro porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu
. 8 Jiná celková vyšetření (prohlídky)
Zdravotní prohlídka při vyšetření obyvatelstva
Z01 Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Patří sem: rutinní vyšetření určeného systému Nepatří sem: vyšetření pro:
. administrativní účely (Z02.–)
. podezřelé příznaky‚ ale neověřené (Z03.–) speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)
. 0 Vyšetření očí a zraku
Nepatří sem: vyšetření pro řidičské oprávnění (Z02.4)
. 1 Vyšetření uší a sluchu
. 2 Zubní vyšetření
. 3 Vyšetření krevního tlaku
XXI. KAPITOLA / 807
. 4 Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)
Stěr – nátěr z hrdla děložního dle Papanicolaua Pánevní vyšetření (roční)(periodické)
Nepatří sem: těhotenská prohlídka nebo test (Z32.–) rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce (Z30.4–Z30.5)
. 5 Diagnostické testy kožní a senzibilizace
Testy alergie Kožní testy pro:
. bakteriální nemoc
. přecitlivělost
. 6 Radiologické vyšetření‚ nezařazené jinde
Rutinní:
. RTG hrudníku
. mamografie
. 7 Laboratorní vyšetření
. 8 Jiná určená speciální vyšetření
. 9 Speciální vyšetření NS
Z02 Vyšetření a návštěva pro administrativní účely
. 0 Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
Vyšetření pro přijetí do předškolní výchovy
. 1 Vyšetření před přijetím do zaměstnání
Nepatří sem: zdravotní prohlídka zaměstnanců (Z10.0)
. 2 Vyšetření pro přijetí do ústavu
Nepatří sem: vyšetření pro přijetí do vězení (Z02.8)
celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů (Z10.1)
. 3 Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
Nepatří sem: celkové zdravotní prohlídky příslušníků ozbrojených sil (Z10.2)
. 4 Vyšetření pro řidičské oprávnění
. 5 Vyšetření k účasti ve sportu
Nepatří sem: krevní test na alkohol a drogy (léčiva) (Z04.0) celková zdravotní prohlídka sportovních týmů (Z10.3)
. 6 Vyšetření pro pojišťovací účely
. 7 Vydání lékařského potvrzení
Vydání lékařského potvrzení o:
. příčině smrti
. zdravotní způsobilosti (schopnosti)
. neschopnosti (nezpůsobilosti)
. invaliditě
Nepatří sem: návštěva pro celkové lékařské vyšetření (Z00–Z01‚ Z02.0–Z02.6‚ Z02.8–Z02.9‚ Z10.–)
808 / XXI. KAPITOLA
. 8 Jiná vyšetření pro administrativní účely
Vyšetření (pro):
. přijetí do:
. vězení
. letního tábora
. adopci
. přistěhování
. naturalizaci
. předmanželské
Nepatří sem: zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým kojencem nebo dítětem (Z76.1–Z76.2)
. 9 Vyšetření pro administrativní účely NS
Z03 Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy
Patří sem: osoby‚ které mají některé příznaky nebo je zřejmá odchylka od normy‚ které vyžadují prozkoumání‚ ale které po vyšetření a pozorování nevykazují potřebu další léčby nebo lékařské péče
Nepatří sem: osoba s obavami z potíží‚ u které však nebyla stanovena žádná diagnóza (Z71.1)
. 0 Pozorování pro podezření na tuberkulózu
. 1 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
. 2 Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy
chování
Pozorování pro:
. asociální chování
. žhářství – zakládání požárů
bez zjevné psychiatrické poruchy
. účast v tlupách (gangy)
. 3
. krádeže v obchodech
Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
. 4
Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
. 5
Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
. 6 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky
Pozorování pro podezření na:
. nepříznivý účinek léčiva
. otravu
. 8 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
. 9 Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav NS
Z04 Vyšetření a pozorování z jiných důvodů
Patří sem: vyšetření ze soudně-lékařských důvodů
. 0
Krevní test na alkohol a návykové látky
Nepatří sem: přítomnost:
. alkoholu v krvi (R78.0)
. návykových látek v krvi (R78.–)
. 1
Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě
Nepatří sem: po pracovním úrazu (Z04.2)
. 2
Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu
. 3
Vyšetření a pozorování po jiném úrazu
XXI. KAPITOLA / 809
. 4 Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
Vyšetření oběti nebo viníka po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
. 5 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění
Vyšetření oběti nebo viníka po jiném způsobeném poranění
. 6 Celkové psychiatrické vyšetření‚ úředně vyžádané
. 8 Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
Žádost o expertní průkaz
. 9 Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu
Pozorování NS
Z08 Následné vyšetření po Iéčbě zhoubného novotvaru
Patří sem: lékařský dohled po léčbě
Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
. 0 Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
. 1 Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)
. 2 Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
Nepatří sem: chemoterapeutický cyklus (Z51.1)
. 7 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar
. 8 Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
. 9 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
Z09 Následné vyšetření po Iéčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary
Patří sem: lékařský dohled po léčbě
Nepatří sem: následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
lékařský dohled po léčbě pro zhoubný novotvar (Z08.–)
dohled nad:
. antikoncepcí (Z30.4–Z30.5)
. protetickými a jinými léčebnými pomůckami (Z44–Z46)
. 0 Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
. 1 Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
Nepatří sem: radioterapeutická série (Z51.0)
. 2 Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
Nepatří sem: udržovací chemoterapie (Z51.1–Z51.2)
. 3 Následné vyšetření po psychoterapii
. 4 Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
. 7 Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
. 8 Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
. 9 Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy
810 / XXI. KAPITOLA
Z10 Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva
Nepatří sem: lékařské vyšetření pro administrativní účely (Z02.–)
. 0 Zdravotní prohlídka zaměstnanců
Nepatří sem: vyšetření před přijetím do zaměstnání (Z02.1)
. 1 Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů
Nepatří sem: vyšetření pro přijetí do ústavu (Z02.2)
. 2 Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
Nepatří sem: vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil (Z02.3)
. 3 Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
Nepatří sem: vyšetření k účasti ve sportu (Z02.5)
krevní test na alkohol a návykové látky (Z04.0)
. 8 Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
Školních dětí Studentů
Z11 Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci
. 0 Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
. 1 Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí
. 2 Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
. 3 Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu
. 4 Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]
. 5 Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
Nepatří sem: virové střevní onemocnění (Z11.0)
. 6 Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy
Nepatří sem: protozoární střevní onemocnění (Z11.0)
. 8 Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční
a parazitární nemoci
Chlamydiové
Rickettsiové
nemoci
Spirochétové
Mykózy
. 9 Screeningové vyšetření specializované na infekční
a parazitární nemoci NS
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary
. 0 Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
. 1 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
. 2 Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
XXI. KAPITOLA / 811
. 3 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
Nepatří sem: rutinní mamogram (Z01.6)
. 4 Screeningové vyšetření specializované na novotvar hrdla děložního (cervixu)
Nepatří sem: jestliže je rutinním testem nebo částí celkového gynekologického vyšetření (Z01.4)
. 5 Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
. 6 Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
. 8 Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
. 9 Screeningové vyšetření specializované na novotvar NS
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy
. 0 Screeningové vyšetření specializované na nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy postihující mechanismus imunity
. 1 Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
. 2 Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
. 3 Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování
Alkoholismus Deprese
Zpomalení duševního vývoje – mentální retardace
. 4 Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství
Nepatří sem: rutinní testování vývoje kojence nebo dítěte (Z00.1)
. 5 Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
. 6 Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
. 7 Screeningové vyšetření specializované na vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality
. 8 Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
Zubní poruchy
Poruchy endokrinní a přeměny látek
Nepatří sem: diabetes mellitus (Z13.1)
. 9 Specializované screeningové vyšetření NS
812 / XXI. KAPITOLA
OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEM (Z20–Z29)
Z20 Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice
. 0 Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
. 1 Kontakt s tuberkulózou a expozice
. 2 Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
. 3 Kontakt se vzteklinou a expozice
. 4 Kontakt se zarděnkami a expozice
. 5 Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
. 6 Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
. 7 Kontakt se zavšivením‚ akariázou a jinými napadeními a expozice
. 8 Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
. 9 Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
HIV pozitivní NS
Nepatří sem: kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] nebo
expozice (Z20.6)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
(B20–B24)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (O98.7)
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience
[HIV] (R75)
Z22
Přenašeč (nosič) infekční nemoci
Patří sem: podezření z nosičství
. 0
Přenašeč (nosič) tyfu
. 1
Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
. 2
Přenašeč (nosič) záškrtu
. 3 Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
Přenašeč (nosič) bakteriální nemoci způsobené:
. meningokoky
. stafylokoky
. streptokoky
. 4 Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu
Přenašeč (nosič):
. kapavky
. syfilis
. 5 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy
Nosič hepatitidy B – antigenu [HBsAg]
XXI. KAPITOLA / 813
. 6 P řenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
. 8 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
. 9 Přenašeč (nosič) infekční nemoci NS
Z23 Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem
Nepatří sem: imunizace:
. proti kombinacím nemocí (Z27.–)
. neprovedená (Z28.–)
. 0 Potřeba imunizace proti samotné choleře
. 1 Potřeba imunizace proti samotnému tyfu – paratyfu [TAB]
. 2 Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
. 3 Potřeba imunizace proti moru
. 4 Potřeba imunizace proti tularemii
. 5 Potřeba imunizace proti samotnému tetanu
. 6 Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu
. 7 Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli
. 8 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem
Z24 Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem
Nepatří sem: imunizace:
. proti kombinacím nemocí (Z27.–)
. neprovedená (Z28.–)
. 0 Potřeba imunizace proti akutní dětské obrně – poliomyelitidě
. 1 Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci
. 2 Potřeba imunizace proti vzteklině
. 3 Potřeba imunizace proti žluté zimnici
. 4 Potřeba imunizace proti samotným spalničkám
. 5 Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám
. 6 Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
Z25 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem
Nepatří sem: imunizace:
. proti kombinacím nemocí (Z27.–)
. neprovedená (Z28.–)
. 0 Potřeba imunizace proti samotným příušnicím
. 1 Potřeba imunizace proti samotné chřipce
. 8 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
Z26 Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem
Nepatří sem: imunizace:
. proti kombinacím nemocí (Z27.–)
. neprovedená (Z28.–)
814 / XXI. KAPITOLA
. 0 Potřeba imunizace proti leishmanióze
. 8 Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
. 9 Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
Potřeba imunizace NS
Z27 Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí
Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)
. 0 Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]
. 1 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli‚ v kombinaci [DTP]
. 2 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s tyfem – paratyfem [DTP + TAB]
. 3 Potřeba imunizace proti záškrtu – tetanu – dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio]
. 4 Potřeba imunizace proti spalničkám – příušnicím – zarděnkám [MMR]
. 8 Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
. 9 Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
Z28 Imunizace neprovedená
. 0 Imunizace neprovedená pro kontraindikaci
. 1 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku
. 2 Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
. 8 Imunizace neprovedená pro jiné důvody
. 9 Imunizace neprovedená pro neurčený důvod
Z29 Potřeba jiných profylaktických opatření
Nepatří sem: snížení citlivosti na alergeny – desenzibilizace (Z51.6) profylaktický operační výkon (Z40.–)
. 0 Izolace
Přijetí osoby za účelem ochrany její nebo jejího okolí nebo k izolaci jednotlivce po kontaktu s infekčními nemocemi
. 1 Profylaktická imunoterapie
Podávání imunoglobulinu
. 2 Jiná profylaktická chemoterapie
Chemoprofylaxe
Profylaktická terapie antibiotiky
. 8 Jiná určená profylaktická opatření
. 9 Profylaktické opatření NS
XXI. KAPITOLA / 815
OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI
SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKCÍ (Z30–Z39)
Z30 Řízení antikoncepce
. 0 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
Porada o plánování rodiny NS
Úvodní předpis antikoncepčních prostředků
. 1 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
. 2 Sterilizace
Přijetí za účelem přerušení vejcovodů nebo chámovodů
. 3 Vyvolání menstruace
Zabránění těhotenství
Regulace menstruace
. 4 Dohled nad lékovou antikoncepcí
Opakované předepsání lékové antikoncepce
Rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce
. 5 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
Kontrola‚ opětné zavedení nebo odstranění (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
. 8 Jiné řízení antikoncepce
Postvazektomické počítání spermií
. 9 Řízení antikoncepce NS
Z31 Řízení plodnosti
Nepatří sem: komplikace spojené s umělým oplodněním (N98.–)
. 0 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
. 1 Umělé oplodnění
. 2 Oplodnění in vitro
Přijetí pro odběr nebo implantaci vajíčka
. 3 Jiné nápomocné oplodňovací metody
. 4 Vyšetřování a testování plodnosti
Insuflace vejcovodu Počítání spermií
Nepatří sem: postvazektomické počítání spermií (Z30.8)
. 5 Genetická porada
. 6 Obecná porada a rada o plodnosti
. 8 Jiné řízení plodnosti
. 9 Řízení plodnosti NS
Z32 Vyšetření a test na těhotenství
. 0 Těhotenství‚ dosud nepotvrzené
. 1 Těhotenství potvrzené
Z33 Náhodný stav těhotenství
Stav těhotenství NS
816 / XXI. KAPITOLA
Z34 Dohled nad normálním těhotenstvím
. 0 Dohled nad normálním prvním těhotenstvím
. 8 Dohled nad jiným normálním těhotenstvím
. 9 Dohled nad normálním těhotenstvím NS
Z35 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím
. 0 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti
. 1 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou:
. hydatidiformní moly
. vezikulární moly
Nepatří sem: sklon k habituálním potratům:
. péče během těhotenství (O26.2)
. bez probíhajícího těhotenství (N96)
. 2 Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou
Dohled nad těhotenstvím s anamnézou:
. stavů zařaditelných pod položky O10–O92
. úmrtí novorozence
. mrtvě narozeného dítěte
. 3 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče
Těhotenství:
. zatajené
. skryté
. 4 Dohled nad těhotenstvím ženy‚ která mnohokrát rodila
Nepatří sem: multiparita bez probíhajícího těhotenství (Z64.1)
. 5 Dohled nad starší prvorodičkou
. 6 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou
. 7 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům
. 8 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími
. 9 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím NS
Z36 Předporodní screening
Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním screeningu matky (O28.–)
rutinní prenatální péče (Z34–Z35)
. 0 Předporodní screening chromozomálních anomálií
Amniocentéza
Placentární vzorek (odebraný vaginálně)
. 1 Předporodní screening zvýšené hladiny alfafetoproteinu
. 2 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze
. 3 Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
. 4 Předporodní screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
. 5 Předporodní screening izoimunizace
XXI. KAPITOLA / 817
. 8 Jiný předporodní screening
Screening hemoglobinopatie
. 9 Předporodní screening NS
Z37 Výsledek porodu
Poznámka: Tato položka je určena k použití jako dodatkový kód k vyznačení výsledku porodu do záznamu matky.
. 0 Jediné dítě‚ živě narozené
. 1 Jediné dítě‚ mrtvě narozené
. 2 Dvojčata‚ obě živě narozená
. 3 Dvojčata‚ jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené
. 4 Dvojčata‚ obě mrtvě narozená
. 5 Jiný mnohočetný porod‚ všechny (děti) živě narozené
. 6 Jiný mnohočetný porod‚ některé (děti) živě narozené
. 7 Jiný mnohočetný porod‚ všechny (děti) mrtvě narozené
. 9 Výsledek porodu NS
Mnohočetný porod NS Porod jediného dítěte NS
Z38 Živě narozené děti podle místa narození
. 0 Jediné dítě‚ narozené v nemocnici
. 1 Jediné dítě‚ narozené mimo nemocnici
. 2 Jediné dítě‚ s neurčeným místem narození
Živě narozené dítě NS
. 3 Dvojče‚ narozené v nemocnici
. 4 Dvojče‚ narozené mimo nemocnici
. 5 Dvojče‚ s neurčeným místem narození
. 6 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství‚ narozené v nemocnici
. 7 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství‚ narozené mimo nemocnici
. 8 Dítě z jiného mnohočetného těhotenství‚ s neurčeným místem narození
Z39 Péče a vyšetření po porodu
. 0 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu
Péče a pozorování v nekomplikovaných případech
Nepatří sem: péče pro poporodní komplikace – viz Abecední seznam
. 1 Péče a vyšetření kojící matky
Dohled nad laktací
Nepatří sem: poruchy laktace (O92.–)
. 2 Rutinní sledování po porodu
818 / XXI. KAPITOLA
OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI
SLUŽBAMI ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE (Z40–Z54)
Poznámka: Položky Z40–Z54 jsou určeny k vyznačení důvodů péče. Smí být použity u pacientů‚ kteří již byli léčeni pro nějakou nemoc či poranění‚ ale kterým se poskytuje další lékařský dohled nebo profylaktická péče‚ zotavovací péče či péč e pro konzolidaci léčby‚ k řešení reziduálních stavů‚ k zajištění‚ že se stav neobnovil nebo k prevenci jeho návratu.
Nepatří sem: následné vyšetření za účelem lékařského dohledu po léčbě (Z08–Z09)
Z40 Profylaktický operační výkon
. 0 Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary
Přijetí pro profylaktické odstranění orgánu
. 8 Jiný profylaktický operační výkon
. 9 Profylaktický operační výkon NS
Z41 Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
. 0 Transplantace vlasů
. 1 Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled
Implantace prsu
Nepatří sem: plastické a rekonstrukční operační výkony po zhojeném poranění nebo operaci (Z42.–)
. 2 Rutinní a rituální obřízka
. 3 Propíchnutí uší
. 8 Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
. 9 Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu NS
Z42 Následná péče týkající se plastické chirurgie
Patří sem: plastické a rekonstrukční operační výkony po zhojeném poranění nebo operaci‚ úprava zjizvené tkáně
Nepatří sem: plastický operační výkon:
. jako léčba běžného poranění – zařaď do příslušného poranění – viz Abecední seznam
. pro nepřijatelný kosmetický vzhled (Z41.1)
. 0 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
. 1 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
. 2 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu
XXI. KAPITOLA / 819
. 3 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
. 4 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
. 8 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
. 9 Následná péče zahrnující plastický operační výkon NS
Z43 Ošetřování umělých vyústění
Patří sem: uzavření
zavedení sond nebo drénů úprava
odstranění katétru očištění či vypláchnutí
Nepatří sem: pouhý stav umělého vyústění‚ bez potřeby péče (Z93.–)
komplikace zevního ústi (J95.0‚ K91.4‚ N99.5) zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek (Z44–Z46)
. 0 Ošetření tracheostomie
. 1 Ošetření gastrostomie
. 2 Ošetření ileostomie
. 3 Ošetření kolostomie
. 4 Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
. 5 Ošetření cystostomie
. 6 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu
Nefrostomie
Ureterostomie
Uretrostomie
. 7 Ošetření uměle vytvořené pochvy
. 8 Ošetření jiných umělých vyústění
. 9 Ošetření neurčeného umělého vyústění
Z44 Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky
Nepatří sem: přítomnost protetické pomůcky (Z97.–)
. 0 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné)(částečné)
. 1 Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné)(částečné)
. 2 Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
Nepatří sem: mechanická komplikace oční protézy (T85.3)
. 3 Zkouška a přizpůsobeni zevní prsní protézy
. 8 Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
. 9 Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky
Z45 Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky
Nepatří sem: špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz Abecední seznam
přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95–Z97)
. 0 Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
Zkontrolování a testování kardiostimulátoru
820 / XXI. KAPITOLA
. 1 Přizpůsobení a seřízení infuzního čerpadla
. 2 Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
. 3 Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
Pomůcka kostního vedení Kochleární pomůcka
. 8 Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
. 9 Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky
Z46 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek
Nepatří sem: pouze vydání opakovaného předpisu (Z76.0) špatná funkce nebo jiné komplikace pomůcky – viz Abecední seznam
přítomnost protetických a jiných pomůcek (Z95–Z97)
. 0 Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
. 1 Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
. 2 Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů
. 3 Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
. 4 Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
. 5 Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
. 6 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
. 7 Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky
Ortopedická(-ý‚-é):
. podpěra‚ výztuha‚ ortéza
. odlitek
. korzet
. boty
. 8 Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
Pojízdné křeslo‚ invalidní vozík
. 9 Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky
Z47 Jiná ortopedická následná péče
Nepatří sem: péče zahrnující rehabilitační výkony (Z50.–) komplikace vnitřních ortopedických pomůcek‚ implantátů a transplantátů (štěpů) (T84.–) následné vyšetření po léčbě zlomeniny (Z09.4)
. 0 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek
Vynětí:
. hřebů
. dlah
. drátů
. šroubů
Nepatří sem: odstranění zevní fixační pomůcky (Z47.8)
. 8 Jiná určená ortopedická následná péče
Výměna‚ kontrola nebo odstranění (sejmutí):
. sádrového obvazu
. zevní fixační nebo trakční pomůcky
. 9 Ortopedická následná péče NS
XXI. KAPITOLA / 821
Z48 Jiná chirurgická následná péče
Nepatří sem: ošetřování umělých vyústění (Z43.–)
zkouška a přizpůsobení protetických a jiných pomůcek (Z44–Z46)
následné vyšetření po:
. operačním výkonu (Z09.0)
. léčbě zlomeniny (Z09.4) ortopedická následná péče (Z47.–)
. 0 Péče o chirurgické obvazy a sutury
Výměna obvazů (převaz)
Odstranění (vynětí) stehů
. 8 Jiná určená chirurgická následná péče
. 9 Chirurgická následná péče NS
Z49 Péče týkající se dialýzy
Patří sem: dialyzační příprava a léčba
Nepatří sem: stav renální dialýzy (Z99.2)
. 0 Přípravná péče pro dialýzu
. 1 Extrakorporální dialýza
Dialýza (renální) NS
. 2 Jiná dialýza
Peritoneální dialýza
Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů
Nepatří sem: poradní činnost (Z70–Z71)
. 0 Srdeční rehabilitace
. 1 Jiná fyzikální léčba
Terapeutická a nápravná cvičení
. 2 Rehabilitace při alkoholismu
. 3 Rehabilitace při drogové závislosti
. 4 Psychoterapie‚ nezařazená jinde
. 5 Léčba řeči
. 6 Ortoptické cvičení
. 7 Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání‚ nezařazené jinde
. 8 Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
Rehabilitace zaměřená na tabakismus
Cvičení aktivit denního života [ADL]‚ nezařazené jinde
. 9 Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS
Rehabilitace NS
Z51 Jiná lékařská péče
Nepatří sem: následné vyšetření po léčbě (Z08–Z09)
. 0 Radioterapeutická série
. 1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
. 2 Jiná chemoterapie
Udržovací chemoterapie NS
Nepatří sem: profylaktická chemoterapie pro imunizační účely (Z23–Z27‚ Z29.–)
. 3 Transfuze krve (bez uvedení diagnózy)
822 / XXI. KAPITOLA
. 4 Přípravná péče pro následující léčbu‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: přípravná péče pro dialýzu (Z49.0)
. 5 Péče paliativní (zmírňující)
. 6 Snížení citlivosti na alergeny – desenzibilizace
. 8 Jiná určená lékařská péče
Nepatří sem: prázdninová pomocná péče (Z75.5)
. 9 Lékařská péče NS
Z52 Dárci orgánů a tkání
Nepatří sem: vyšetření potencionálního dárce (Z00.5)
. 0 Dárce krve
Krevní složky jako jsou lymfocyty‚ trombocyty nebo kmenové buňky
. 1 Dárce kůže
. 2 Dárce kosti
. 3 Dárce kostní dřeně
. 4 Dárce ledviny
. 5 Dárce rohovky
. 6 Dárce jater
. 7 Dárce srdce
. 8 Dárce jiných orgánů a tkání
. 9 Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně
Dárce NS
Z53 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů (procedur)‚ které však nebyly provedeny
Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)
. 0 Výkon neproveden pro kontraindikaci
. 1 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry a skupinového nátlaku
. 2 Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
. 8 Výkon neproveden pro jiné důvody
. 9 Výkon neproveden‚ důvod neurčen
Z54 Rekonvalescence
. 0 Rekonvalescence po operačním výkonu
. 1 Rekonvalescence po radioterapii
. 2 Rekonvalescence po chemoterapii
. 3 Rekonvalescence po psychoterapii
. 4 Rekonvalescence po léčbě zlomeniny
. 7 Rekonvalescence po kombinované léčbě
Rekonvalescence po kterékoliv kombinaci léčby zařazené do Z54.0–Z54.4
. 8 Rekonvalescence po jiné léčbě
. 9 Rekonvalescence po neurčené léčbě
XXI. KAPITOLA / 823
OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE
VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM
A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM (Z55–Z65)
Z55 Problémy spojené se vzděláním a gramotností
Nepatří sem: poruchy psychického vývoje (F80–F89)
. 0 Negramotnost a gramotnost nízké úrovně
. 1 Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání
. 2 Neúspěšné zkoušky
. 3 Snížený školní prospěch
. 4 Špatné školské (vzdělávací) přizpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky
. 8 Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností
Nepřiměřené učení
. 9 Problémy spojené se vzděláním a gramotností NS
Z56 Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností
Nepatří sem: expozice rizikovým faktorům v zaměstnání (Z57.–) problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi (Z59.–)
. 0 Nezaměstnanost NS
. 1 Změna zaměstnání (výdělečné práce)
. 2 Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)
. 3 Stresový pracovní řád
. 4 Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky
. 5 Nevhodná práce
Nesnadné podmínky v zaměstnání (při práci)
. 6 Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací
. 7 Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)
Z57 Vystavení – expozice – rizikovým faktorům v zaměstnání
. 0 Vystavení hluku v zaměstnání
. 1 Vystavení záření (radiaci) v zaměstnání
. 2 Vystavení prachu v zaměstnání
. 3 Vystavení jiným vzdušným kontaminacím v zaměstnání
. 4 Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v zemědělství
Pevné látky‚ tekutiny‚ plyny nebo páry
. 5 Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v jiných než zemědělských odvětvích
Pevné látky‚ tekutiny‚ plyny nebo páry
. 6 Vystavení extrémním teplotám v zaměstnání
. 7 Vystavení vibracím v zaměstnání
. 8 Vystavení jiným rizikovým faktorům v zaměstnání
. 9 Vystavení neurčeným rizikovým faktorům v zaměstnání
824 / XXI. KAPITOLA
Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím
Nepatří sem: Vystavení rizikovým faktorům v zaměstnání (při práci) (Z57.–)
. 0 Vystavení hluku
. 1 Vystavení znečištěnému ovzduší
Nepatří sem: tabákový kouř (Z58.7)
. 2 Vystavení znečištěné vodě
. 3 Vystavení znečištěné půdě
. 4 Vystavení záření (radiaci)
. 5 Vystavení jinému znečištění
. 6 Nedostatečné zásobování pitnou vodou
Nepatří sem: účinky žízně (T73.1)
. 7 Vystavení tabákovému kouři
Pasivní kouření
Nepatří sem: poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku (F17.–)
abúzus psychoaktivní látky v osobní anamnéze (Z86.4)
užívání tabáku (Z72.0)
. 8 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím
. 9 Problémy spojené s přírodním prostředím NS
Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými
okolnostmi
Nepatří sem: nedostatečné zásobování pitnou vodou (Z58.6)
. 0
Bezdomovectví
. 1
Nedostatečné bydlení
Nedostatek vytápění Omezený prostor
Technické závady v příbytku‚ které brání přiměřené péči Neuspokojivé okolí
Nepatří sem: problémy spojené s přírodním prostředím (Z58.–)
. 2 Neshoda se sousedy‚ nájemníky‚ domácími
. 3 Problémy spojené se životem v ústavu
Bydlící v internátní škole
Nepatří sem: ústavní výchova (Z62.2)
. 4 Nedostatek přiměřené potravy
Nepatří sem: účinky hladu (T73.0)
nevhodná dieta nebo stravovací návyky (Z72.4) podvýživa (E40–E46)
. 5 Extrémní chudoba
. 6 Nízký příjem
. 7 Nedostatečné sociální zabezpečení a sociální podpora
. 8 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Propadnutí hypotéky Odloučené obydlí Problémy s věřiteli
. 9 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi NS
XXI. KAPITOLA / 825
Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím
. 0 Problémy přizpůsobení se změnám životního cyklu
Přizpůsobení se odchodu do výslužby (důchodu)
Syndrom prázdného hnízda
. 1 Atypická rodičovská situace
Problémy spojené s rodič ovskou situací (výchova dětí) osamělého rodiče nebo situací jinou‚ než jsou dva spolužijící biologičtí rodiče.
. 2 Osamělé žití
. 3 Obtížné převzetí jiné kultury
Migrace
Sociální přemístění
. 4 Společenské vyloučení a zavržení
Vyloučení a zavržení na základě osobních charakteristik jako je neobvyklý tělesný zjev‚ nemoc nebo chování.
Nepatří sem: terč nepříznivé diskriminace‚ jako např. z rasových či náboženských důvodů (Z60.5)
. 5 Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce
Perzekuce nebo diskriminace‚ vnímaná č i skutečná‚ založená na členství v nějaké skupině (určené barvou kůže‚ náboženstvím‚ etnickým původem atd.) nikoliv na osobních charakteristikách
Nepatří sem: společenské vyloučení a zavržení (Z60.4)
. 8 Jiné problémy spojené se společenským prostředím
. 9 Problémy spojené se společenským prostředím NS
Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství
Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)
. 0 Ztráta láskyplného vztahu v dětství
Ztráta emocionálně těsného vztahu‚ např. k rodiči‚ sourozenci‚ velmi blízkému příteli nebo milovanému oblíbenému domácímu zvířeti smrtí nebo trvalou nepřítomností či odmítnutím.
. 1 Odebrání dítěte z domova
Přijetí do dětského domova či nemocnice nebo jiné instituce‚ které je příčinou psychosociálního stresu‚ nebo násilné odvedení
k činnosti mimo domov na příliš dlouhé období.
. 2 Změněné modely rodinných vztahů v dětství
Příchod nové osoby do rodiny vyúsťující v nepříznivou změnu ve vztazích dítěte. Může zahrnovat nový sňatek rodiče nebo narození sourozence.
. 3 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství
Události‚ vedoucí k negativnímu hodnocení sebe sama u dítěte‚ jako je selhání v úlohách s vysokým osobním nasazením‚ objevení či odhalení hanebné nebo stigmatizující osobní nebo rodinné události a jiné ponižující zkušenosti.
826 / XXI. KAPITOLA
. 4 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou z primární podpůrné skupiny
Problémy spojené s jakoukoliv formou tělesného či jiného kontaktu mezi dospělým členem domácnosti dítěte a dítětem‚ vedoucího
k sexuálnímu vzrušení‚ ať dítě je č i není záměrně zapojeno do sexuálních aktivit (např. kontakt či manipulace s genitáliemi‚ záměrné obnažování prsů nebo genitálií).
. 5 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou mimo primární podpůrnou skupinu
Problémy spojené s kontaktem nebo pokusem o kontakt s prsy nebo genitáliemi dítěte či jiné osoby‚ sexuální obnažení
v konfrontaci s dítětem‚ nebo pokus svléknout nebo svést dítě podstatně starší osobou mimo rodinu dít ěte bud' na základě společenského postavení či stavu‚ nebo proti vůli dítěte.
. 6 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte
Problémy ve vztahu k událostem‚ při nichž bylo dítě v minulosti poraněno kteroukoliv dospělou osobou v domácnosti v lékařsky významném rozsahu (např. zlomeniny‚ č i zjevné podlitiny) nebo zahrnující abnormální formy násilí (např. bití dítěte tvrdými nebo ostrými předměty‚ popálení nebo připoutání (svázání) dítěte).
. 7 Osobní děsivá zkušenost v dětství
Zkušenost vnášející do budoucnosti dítěte hrozbu‚ jako je únos‚ přírodní katastrofy s ohrožením života‚ poranění s ohrožením vlastního vzezření nebo bezpečnosti‚ nebo svědectví těžkého úrazu milované osoby.
. 8 Jiné negativní životní události v dětství
. 9 Negativní životní událost NS
Z62 Jiné problémy spojené s výchovou
Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–)
. 0 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola
Neinformovanost rodičů o tom‚ co dítě dělá‚ nebo kde dítě je; nedostatečná kontrola; nezájem či nedostatečná snaha zasáhnout‚ když je dítě v nebezpečných situacích.
. 1 Nadměrná rodičovská ochrana
Model výchovy ústící v infantilizaci a zamezení samostatného (nezávislého) chování.
. 2 Institucionální (ústavní) výchova
Ústavní péče‚ při které jsou rodi čovské odpovědnosti do značné míry přebírány některou formou instituce (jako je kojenecký ústav‚ dětský domov) nebo léč ebná péče‚ kdy je dítě příliš dlouhou dobu v nemocnici‚ zotavovně apod.‚ bez trvalé přítomnosti alespoň jednoho rodiče.
. 3 Nepřátelství k dítěti‚ dítě – obětní beránek
Negativní rodičovské chování zvláště specificky zaměřené na dítě jako jedince dlouho přetrvávající a pronikající do různých způsobů chování dítěte (např. automatické obviňování dítěte za všechny problémy v domácnosti nebo přisuzování negativních vlastností dítěti).
XXI. KAPITOLA / 827
. 4 Emocionální (citové) zanedbání dítěte
Rodič mluvící s dít ětem zamítavým či necitlivým způsobem. Nedostatek zájmu o dítě a pochopení pro jeho obtíže a nedostatek chvály a povzbuzení. Podrážděná reakce rodiče na úzkostné chování dítěte, nedostatek přiměřené přirozené útěchy a emociální vřelosti.
. 5 Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově
Nedostatek zkušeností s učením a hrou
. 6 Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy
Rodiče nutící dítě‚ aby bylo jiné než je místní norma: nepřiměřené k pohlaví (např. oblékání chlapce do dívč ích šatů)‚ nepřiměřené k věku (např. nucení dítěte‚ aby přebíralo odpovědnosti‚ které přesahují jeho věk)‚ jinak nepřiměřené (např. nucení dítěte‚ aby se zapojilo do nechtěných nebo příliš obtížných činností).
. 8 Jiné určené problémy spojené s výchovou
. 9 Problémy spojené s výchovou NS
Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou‚ včetně rodinných okolností
Nepatří sem: syndromy špatného zacházení (týrání) (T74.–) problémy spojené s:
. negativními životními událostmi v dětství (Z61.–)
. výchovou (Z62.–)
. 0 Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)
Neshoda mezi partnery‚ ústící v těžkou a dlouhotrvající ztrátu kontroly‚ generalizaci nepřátelství či kritických pocitů nebo přetrvávající atmosféru krutého interpersonálního násilí (bití nebo napadání).
. 1 Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni
. 2 Nepřiměřená rodinná podpora
. 3 Chybění člena rodiny
. 4 Zmizení nebo smrt člena rodiny
Předpokládaná smrt člena rodiny
. 5 Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem
Odcizení
. 6 Závislý příbuzný‚ který potřebuje domácí péči
. 7 Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost
Obava (normální) o nemocnou osobu v rodině Zdravotní problémy v rodině
Nemocný nebo narušený člen rodiny Izolovaná rodina
. 8 Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou
Rodinná neshoda NS
Silně vyjádřená emotivní úroveň v rodině Nepřiměřená nebo pokřivená komunikace uvnitř rodiny (interfamiliární vztahy)
. 9 Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou NS
828 / XXI. KAPITOLA
Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi
. 0 Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím
Nepatří sem: dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům (Z35.7)
. 1 Problémy spojené s multiparitou
Nepatří sem: dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila (Z35.4)
. 2 Vyhledávání a p řijímání fyzikálních‚ výživových a chemických zásahů‚ o nichž je známo‚ že jsou nebezpečné a škodlivé
Nepatří sem: závislost na látky – viz Abecední seznam
. 3 Vyhledávání a p řijímání výchovných a psychologických zásahů‚ o nichž je známo‚ že jsou nebezpečné a škodlivé
. 4 Neshoda s poradci
Neshoda s(-e):
. kurátorem
. sociálním pracovníkem
Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi
Nepatří sem: běžné poranění – viz Abecední seznam
. 0 Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění
. 1 Uvěznění a jiné zadržení
. 2 Problémy spojené s propuštěním z vězení
. 3 Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi
Zatčení
Zajišt ění dítěte nebo pomocné (soudní) řízení Spor‚ proces
Stíhání
. 4 Oběť zločinu a terorismu
Oběť mučení
. 5 Vystavení pohromě‚ válce a jiným projevům nepřátelství
Nepatří sem: terč vnímané diskriminace nebo perzekuce (Z60.5)
. 8 Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi
. 9 Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi
XXI. KAPITOLA / 829
OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ (Z70–Z76)
Z70 Porada spojená se sexuálním postojem‚ chováním a orientací
Nepatří sem: porady o antikoncepci nebo ohledně plodnosti (Z30–Z31)
. 0 Porada spojená se sexuálním postojem
Osoba vyjadřující rozpaky‚ ostýchavost nebo jinou negativní reakci na záležitosti týkající se sexu.
. 1 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta
Pacient s problémem týkajícím se:
. impotence
. nevnímavosti na sexuální podněty
. promiskuity
. sexuální orientace
. 2 Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby
Porada žádaná ohledně sexuálního chování a orientace:
. dítěte
. partnera
. ženicha‚ nevěsty‚ manžela(-ky)‚ druha(-žky)
. 3 Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje‚ chování a orientace
. 8 Jiné sexuální porady
Sexuální výchova
. 9 Sexuální porada NS
Z71 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami pro jinou poradu nebo lékařskou radu‚ nikde jinde nezařazenou
Nepatří sem: porada o antikoncepci nebo ohledně plodnosti (Z30–Z31)
porada sexuální (Z70.–)
. 0 Osoba radící se v zájmu jiné osoby
Rada či léčba pro nezúčastněnou třetí osobu
Nepatří sem: obava (normální) o nemocnou osobu v rodině (Z63.7)
. 1 Osoba s obavami z potíží‚ u které však nebyla stanovena žádná diagnóza
Obávaný stav nebyl prokázán Problém byl normálním stavem „Dobré trápení”
Nepatří sem: lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03.–)
. 2 Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření
830 / XXI. KAPITOLA
. 3 Dietní rady a dohled
Dietní rady a dohled (nad):
. NS
. kolitidou
. diabetes mellitus
. potravinovými alergiemi nebo nesnášenlivostí
. gastritidou
. hypercholesterolemií
. obezitou
. 4 Porada a dohled u abúzu alkoholu
Nepatří sem: rehabilitace při alkoholismu (Z50.2)
. 5 Porada a dohled u abúzu návykových látek
Nepatří sem: rehabilitace při drogové závislosti (Z50.3)
. 6 Porada při abúzu tabáku
Nepatří sem: rehabilitace zaměřená na abúzus tabáku (Z50.8)
. 7 Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]
. 8 Jiná určená porada
Rady týkající se pokrevenství
. 9 Porada NS
Lékařská rada NS
Z72 Problémy spojené se životním stylem
Nepatří sem: problémy spojené s:
. obtížemi při vedení života (Z73.–)
. socioekonomickými a psychosociálními okolnostmi (Z55–Z65)
. 0 Užívání tabáku
Nepatří sem: závislost na tabáku (F17.2)
. 1 Požívání alkoholu
Nepatří sem: závislost na alkoholu (F10.2)
. 2 Užívání návykových látek
Nepatří sem: zneužívání látek nezpůsobujících závislost (F55) drogová závislost (F11–F16‚ F19 se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě)
. 3 Nedostatek tělesného pohybu (cvičení)
. 4 Nevhodná dieta a stravovací návyky
Nepatří sem: poruchy chování při jídle u kojence a v dětství (F98.2–F98.3)
poruchy příjmu potravy (F50.–) nedostatek přiměřené potravy (Z59.4)
podvýživa a jiné nedostatky výživy (E40–E64)
. 5 Vysoce rizikové sexuální chování
. 6 Hazardní hráčství a sázení
Nepatří sem: nátlakové nebo patologické hráčství (F63.0)
. 8 Jiné problémy spojené se životním stylem
Sebezničující (sebepoškozující) chování
. 9 Problémy spojené se životním stylem NS
XXI. KAPITOLA / 831
Z73 Problémy spojené s obtížemi při vedení života
Nepatří sem: problémy spojené se socioekonomickými a psychosociálními okolnostmi (Z55–Z65)
. 0 Vyhasnutí (vyhoření)
Stav životního vyčerpání
. 1 Zdůraznění rysů osobnosti
Model chování typu A (charakterizovaný bezuzdnou ctižádostí‚ potřebami velkého úspěchu‚ netrpělivostí‚ soutěživostí a pocitem naléhavosti).
. 2 Nedostatek odpočinku a volného času
. 3 Stres‚ nezařazený jinde
Tělesné a duševní napětí NS
Nepatří sem: spojené se zaměstnáním nebo nezaměstnaností (Z56.–)
. 4 Nepřiměřené společenské obratnosti‚ nezařazené jinde
. 5 Konflikt společenské role‚ nezařazený jinde
. 6 Omezení činnosti způsobené neschopností
Nepatří sem: závislost na pečovateli (Z74.–)
. 8 Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života
. 9 Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života NS
Z74 Problémy spojené se závislostí na pečovateli
Nepatří sem: závislost na pomocných přístrojích nebo pomůckách‚ nezařazená jinde (Z99.–)
. 0 Potřeba pomoci pro sníženou pohyblivost
. 1 Potřeba pomoci při osobní péči
. 2 Potřeba asistence doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči
. 3 Potřeba trvalého dozoru
. 8 Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli
. 9 Problém spojený se závislostí na pečovateli NS
Z75 Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
. 0 Lékařské služby‚ které nelze poskytnout doma
Nepatří sem: žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči (Z74.2)
. 1 Osoba‚ čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde
. 2 Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu
. 3 Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení
. 4 Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc
Nepatří sem: nedostupné lůžko (Z75.1)
. 5 Prázdninová pomocná péče
Poskytnutí péče zdravotnického zařízení osobě běžně ošetřované doma‚ aby si příbuzní mohli vzít dovolenou.
Odkladová péče
. 8 Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
832 / XXI. KAPITOLA
. 9 Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
Z76 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
. 0 Vydání opakovaného předpisu
Vydání opakovaného předpisu na:
. přístroj
. léky
. brýle
Nepatří sem: vydání lékařského potvrzení (Z02.7) opakovaný předpis antikoncepčních prostředků (Z30.4)
. 1 Zdravotní prohlídka‚ dohled a péče o nalezence
. 2 Zdravotní prohlídka‚ dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě
Lékařská nebo sesterská péče nebo dohled na zdravého kojence za okolností jako je:
. nepříznivé socioekonomické podmínky doma
. očekávání umístění do pěstounské péče nebo do adopce
. nemoc matky
. počet dětí v domácnosti, zamezující nebo nedovolující normální péči
. 3 Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu
. 4 Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče
Nepatří sem: bezdomovectví (Z59.0)
. 5 Simulant (vědomá simulace)
Osoba předstírající nemoc (se zřejmou motivací)
Nepatří sem: padělaná porucha (F68.1) bloudící pacient (F68.1)
. 8 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností
. 9 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností
XXI. KAPITOLA / 833
OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE
VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE
A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM‚ OVLIVŇUJÍCÍM ZDRAVOTNÍ STAV (Z80–Z99)
Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–) následné vyšetření (Z08–Z09)
když rodinná nebo osobní anamnéza je důvodem pro speciální screening či jinou prohlídku nebo vyšetření (Z00–Z13)
když skutečnost‚ že plod může být poškozen je důvodem pro pozorování nebo zásah během těhotenství (O35.–)
Z80 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
. 0 Zhoubný novotvar trávicího ústrojí v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C15–C26
. 1 Zhoubný novotvar průdušnice‚ průdušky a plíce v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C33–C34
. 2 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C30–C32‚ C37–C39
. 3 Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C50.–
. 4 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C51–C63
. 5 Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C64–C68
. 6 Leukemie v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C91–C95
. 7 Jiné zhoubné novotvary mízních‚ krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C81–C90‚ C96.–
. 8 Zhoubné novotvary jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C00–C14‚ C40–C49‚ C69–C79‚ C97
. 9 Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do C80.–
Z81 Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze
. 0 Mentální retardace v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do F70–F79
. 1 Zneužívání – abúzus – alkoholu v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do F10.–
. 2 Zneužívání – abúzus – tabáku v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do F17.–
834 / XXI. KAPITOLA
. 3 Zneužívání – abúzus – jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do F11–F16‚ F18–F19
. 4 Zneužívání – abúzus – jiných látek v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do F55
. 8 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné kdekoliv F00–F99
Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze
. 0 Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do G00–G99
. 1 Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do H54.–
. 2 Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do H90–H91
. 3 Cévní mozková příhoda v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do I60–I64
. 4 Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do I00–I52‚ I65–I99
. 5 Astma a jiné chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do J40–J47
. 6 Artritida a jiné nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do M00–M99
. 7 Vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do Q00–Q99
. 8 Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze‚ nezařazené jinde
Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze
Nepatří sem: kontakt s přenosnými nemocemi nebo expozice v rodině (Z20.–)
. 0 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do B20–B24, O98.7
. 1 Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do A00–B19‚ B25–B94‚ B99
. 2 Nemoci krve‚ krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do D50–D89
. 3 Diabetes mellitus v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do E10–E14, O24
. 4 Jiné nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do E00–E07‚ E15–E90
XXI. KAPITOLA / 835
. 5 Oční a ušní onemocnění v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do H00–H53‚ H55–H83‚ H92–H95
Nepatří sem: rodinná anamnéza:
. slepoty a ztráty zraku (Z82.1)
. hluchoty a ztráty sluchu (Z82.2)
. 6 Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do J00–J39‚ J60–J99
Nepatří sem: chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí v rodinné anamnéze (Z82.5)
. 7 Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do K00–K93
Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze
. 0 Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do L00–L99
. 1 Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do N00–N29
. 2 Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze
Stavy zařaditelné do N30–N99
. 3 Pokrevenství v rodinné anamnéze
. 8 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze
Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze
Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru (Z08.–)
. 0 Zhoubný novotvar trávicícího ústrojí v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C15–C26
. 1 Zhoubný novotvar průdušnice‚ průdušky a plíce v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C33–C34
. 2 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C30–C32‚ C37–C39
. 3 Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C50.–
. 4 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C51–C63
. 5 Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C64–C68
. 6 Leukemie v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C91–C95
. 7 Jiné zhoubné novotvary mízních‚ krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C81–C90‚ C96.–
. 8 Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C00–C14‚ C40–C49‚ C69–C79‚ C97
. 9 Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do C80.–
836 / XXI. KAPITOLA
Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze
Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
. 0 Jiné novotvary v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do D00–D48
Nepatří sem: zhoubné novotvary (Z85.–)
. 1 Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do A00–B89‚ B99
Nepatří sem: následky infekčních a parazitárních nemocí (B90–B94)
. 2 Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do D50–D89
. 3 Nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do E00–E90
. 4 Zneužívání – abúzus – psychoaktivní látky v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do F10–F19
Nepatří sem: současná závislost (F10–F19 se společnou charakteristikou .2 na čtvrtém místě) problémy spojené s užíváním:
. alkoholu (Z72.1)
. léčiva (Z72.2)
. tabáku (Z72.0)
. 5 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do F00–F09‚ F20–F99
. 6 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do G00–G99‚ H00–H95
. 7 Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do I00–I99
Nepatří sem: starý infarkt myokardu (I25.2)
syndrom poinfarktový (po infarktu myokardu) (I24.1) následky cévních nemocí mozku (I69.–)
Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze
Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
. 0 Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do J00–J99
. 1 Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do K00–K93
. 2 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do L00–L99
. 3 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do M00–M99
. 4 Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do N00–N99
XXI. KAPITOLA / 837
. 5 Komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do O00–O99
Osobní anamnéza trofoblastové nemoci
Nepatří sem: habituální potrácení (N96)
dohled nad probíhajícím těhotenstvím u ženy se špatnou porodnickou anamnézou (Z35.–)
. 6 Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do P00–P96
. 7 Vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do Q00–Q99
. 8 Jiné určené stavy v osobní anamnéze
Stavy zařaditelné do S00–T98
Nepatří sem: sebepoškození v osobní anamnéze (Z91.5)
Z88 Alergie na léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky v osobní anamnéze
. 0 Alergie na penicilin v osobní anamnéze
. 1 Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze
. 2 Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze
. 3 Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze
. 4 Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze
. 5 Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze
. 6 Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze
. 7 Alergie na sérum a vakcínu v osobní anamnéze
. 8 Alergie na jiné léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky v osobní anamnéze
. 9 Alergie na neurčené léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky v osobní anamnéze
Z89 Získané chybění končetiny
Patří sem: ztráta končetiny:
. pooperační
. poúrazová
Nepatří sem: získané deformity končetin (M20–M21) vrozené chybění končetin (Q71–Q73)
. 0 Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce], jednostranné
. 1 Získané chybění ruky a zápěstí
. 2 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím
Paže NS
. 3 Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň]
Získané chybění prstu(-ů) rukou‚ oboustranné
. 4 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku
Prst(-y) nohy
. 5 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem
. 6 Získané chybění nohy nad kolenem
Noha NS
838 / XXI. KAPITOLA
. 7 Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň‚ vyjma samotné prsty]
. 8 Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň]
. 9 Získané chybění končetin NS
Z90 Získané chybění orgánů‚ nezařazené jinde
Patří sem: pooperační a poúrazová ztráta části těla‚ nezařazená jinde
Nepatří sem: vrozené chybění – viz Abecední seznam pooperační chybění:
. žláz s vnitřní sekrecí (E89.–)
. sleziny (D73.0)
. 0 Získané chybění části hlavy a krku
Oko
Hrtan
Nos
Nepatří sem: zuby (K08.1)
. 1 Získané chybění prsu(-ů)
. 2 Získané chybění plíce [její části]
. 3 Získané chybění části žaludku
. 4 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy
. 5 Získané chybění ledviny
. 6 Získané chybění jiných orgánů močového ústrojí
. 7 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů)
. 8 Získané chybění jiných orgánů
Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze‚ nezařazené jinde
Nepatří sem: vystavení znečištění a jiné problémy spojené s přírodním prostředím (Z58.–)
vystavení rizikovým faktorům v zaměstnání (Z57.–) zneužívání psychoaktivních látek v osobní anamnéze (Z86.4)
. 0 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze
Nepatří sem: alergie na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze (Z88.–)
. 1 Nedodržování lékařem předepsané diety, léčby a léčebného režimu v osobní anamnéze
. 2 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze
. 3 Nezdravý spánkový režim v osobní anamnéze
Nepatří sem: poruchy spánku (G47.–)
. 4 Psychické trauma nezařazené jinde‚ v osobní anamnéze
. 5 Sebepoškození v osobní anamnéze
Parasuicidium
Sebeotrávení Sebevražedný pokus
. 6 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze
. 8 Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde‚ v osobní anamnéze
Zneužívání – abúzus – NS Nesprávná léčba NS
XXI. KAPITOLA / 839
Z92 Lékařská Iéčba v osobní anamnéze
. 0 Antikoncepce v osobní anamnéze
Nepatří sem: porada a řízení běžných antikoncepčních praktik (Z30.–)
přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku (Z97.5)
. 1 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze
. 2 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze
Acylpyrin
. 3 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze
Léčebné ozařování
Nepatří sem: vystavení záření (radiaci) v přírodním prostředí (Z58.4)
vystavení záření (radiaci) v zaměstnání (Z57.1)
. 4 Velká operace‚ nezařazená jinde‚ v osobní anamnéze
Nepatří sem: pacient s umělým vyústěním (Z93.–) pooperační stavy (Z98.–)
přítomnost funkčních implantátů a transplantátů (Z95–Z96)
pacient s transplantovaným orgánem a tkání (Z94.–)
. 5 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze
. 6 Chemoterapie pro nádorové onemocnění v osobní anamnéze
. 8 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze
. 9 Lékařská léčba v osobní anamnéze NS
Z93 Pacient s umělým vyústěním
Nepatří sem: umělá vyústění vyžadující ošetření nebo řízení (Z43.–)
komplikace zevního ústí (J95.0‚ K91.4‚ N99.5)
. 0
Tracheostomie
. 1
Gastrostomie
. 2
Ileostomie
. 3
Kolostomie
. 4 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí
. 5
Cystostomie
. 6 Jiná umělá vyústění močového ústrojí
Nefrostomie
Ureterostomie
Uretrostomie
. 8
Jiné umělé vyústění
. 9
Umělé vyústění NS
Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání
Patří sem: orgán nebo tkáň nahrazené heterogenním nebo homogenním transplantátem
Nepatří sem: komplikace transplantovaného orgánu nebo tkáně
– viz Abecední seznam přítomnost:
. cévních štěpů (Z95.–)
. xenogenní srdeční chlopně (Z95.3)
840 / XXI. KAPITOLA
. 0 Transplantovaná ledvina
. 1 Transplantované srdce – srdeční transplantát
Nepatří sem: náhrada srdeční chlopně (Z95.2–Z95.4)
. 2 Transplantovaná plíce – plicní transplantát
. 3 Transplantované srdce a plíce
. 4 Transplantovaná játra
. 5 Transplantovaná kůže
Autogenní kožní transplantát
. 6 Kostní transplantát
. 7 Transplantát rohovky
. 8 Jiný transplantovaný orgán a tkáň
Kostní dřeň
Střevo
Slinivka břišní
Kmenové buňky
. 9 Transplantovaný orgán a tkáň NS
Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem
Nepatří sem: komplikace srdečních a cévních pomůcek‚ implantátů a transplantátů (štěpů) (T82.–)
. 0 Přítomnost elektronického kardiostimulátoru
Přítomnost:
. kardiostimulátoru
. defibrilátoru pro resynchronizační terapii (CRT-D)
. kardiostimulátoru pro resynchronizační terapii (CRT)
. implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD)
Nepatří sem: přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru (Z45.0) závislost na umělém srdci (Z99.4)
. 1 Přítomnost aortokoronárního by-passu pomocí štěpu
. 2 Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně
. 3 Přítomnost xenogenní srdeční chlopně
. 4 Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně
. 5 Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu
Přítomnost protézy koronární tepny Stav po koronární angioplastice NS
. 8 P řítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů
Přítomnost nitrocévní protézy‚ nezařazené jinde Stav po periferní angioplastice NS
. 9 Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu NS
Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty
Nepatří sem: komplikace vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a transplantátů (štepů) (T82–T85) zkouška a přizpůsobení protetické a jiných pomůcek (Z44–Z46)
. 0 Přítomnost urogenitálních implantátů
. 1 Přítomnost nitrooční čočky
Pseudofakie
XXI. KAPITOLA / 841
. 2 Přítomnost otologických a audiologických implantátů
Sluchová pomůcka kostního vedení
Kochleární implantát
Pomůcka Eustachovy trubice
Myringotomovaná tuba(-y)
Náhrada třmínku
. 3 Přítomnost umělého hrtanu
. 4 Přítomnost endokrinních implantátů
Inzulinová pumpa
. 5 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů
. 6 Přítomnost ortopedických kloubních implantátů
Náhrada kloubu prstu
Náhrada kyčelního kloubu (částečná)(úplná)
. 7 Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů
Lebeční ploténka
. 8 Přítomnost jiných určených funkčních implantátů
. 9 Přítomnost funkčního implantátu NS
Z97 Pacient s jinými pomůckami
Nepatří sem: komplikace vnitřních protetických pomůcek‚ implantátů a transplantátů (štěpů) (T82–T85) zkouška a přizpůsobení protetické a jiných pomůcek (Z44–Z46)
přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku (Z98.2)
. 0 Přítomnost umělého oka
. 1 Přítomnost umělé končetiny (úplné)(částečné)
. 2 Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné)(částečné)
. 3 Přítomnost brýlí a kontaktních čoček
. 4 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla)
. 5 Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
Nepatří sem: kontrola‚ opětné zavedení nebo vynětí antikoncepčního prostředku (Z30.5) zavedení antikoncepčního prostředku (Z30.1)
. 8 Přítomnost jiných určených pomůcek
Z98 Jiné pooperační stavy
Nepatří sem: následná lékařská péče a rekonvalescence (Z42–Z51‚ Z54.–)
komplikace po výkonech a po operacích – viz
Abecední seznam
. 0
Střevní by-pass – přemostění – a anastomóza
. 1
Artrodéza
. 2
Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku
CSM zkrat – CSF shunt
. 8
Jiné určené pooperační stavy
842 / XXI. KAPITOLA
Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách‚ nezařazená jinde
. 0 Závislost na aspirátoru
. 1 Závislost na respirátoru
. 2 Závislost na renální dialýze
Přítomnost arteriovenózního zkratu pro dialýzu Stav renální dialýzy
Nepatří sem: dialyzační příprava‚ léčení nebo sezení (Z49.–)
. 3 Závislost na pojízdném křesle
. 4 Závislost na umělém srdci
. 8 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách
. 9 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce