Uživatel:Zef/XXII

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

KÓDY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY (U00–U99)
Tato kapitola obsahuje následující části:
U00–U49 Provizorní určení pro nové diagnózy nejisté etiologie nebo nouzového použití
U82–U85 Rezistence na antimikrobiální a protinádorové léky
PROVIZORNÍ URČENÍ PRO NOVÉ DIAGNÓZY NEJISTÉ ETIOLOGIE (U00–U49)
U04 Těžký (vážný) akutní respirační syndrom [SARS]
Syndrom akutního respiračního selhání
. 9 Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
Syndrom akutního respiračního selhání
U06 Nouzové použití kódu U06
Kódy U00–U49 mají být použity SZO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici nové kódy pro nouzové použití. Specifikace kategorie U06 v tomto smyslu zajišťuje, že tato kategorie a její podkategorie jsou k dispozici ve všech elektronických systémech kdykoliv a mohou být neprodleně použity podle instrukcí SZO.
. 0 Nouzové použití kódu U06.0
. 1 Nouzové použití kódu U06.1
. 2 Nouzové použití kódu U06.2
. 3 Nouzové použití kódu U06.3
. 4 Nouzové použití kódu U06.4
. 5 Nouzové použití kódu U06.5
. 6 Nouzové použití kódu U06.6
. 7 Nouzové použití kódu U06.7
. 8 Nouzové použití kódu U06.8
. 9 Nouzové použití kódu U06.9
U07 Nouzové použití kódu U07
Kódy U00–U49 mají být použity SZO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici nové kódy pro nouzové použití. Specifikace kategorie U06 v tomto smyslu zajišťuje, že tato kategorie a její podkategorie jsou k dispozici ve všech elektronických systémech kdykoliv a mohou být neprodleně použity podle instrukcí SZO.
844 / XXII. KAPITOLA
. 0 Nouzové použití kódu U07.0
. 1 Nouzové použití kódu U07.1
. 2 Nouzové použití kódu U07.2
. 3 Nouzové použití kódu U07.3
. 4 Nouzové použití kódu U07.4
. 5 Nouzové použití kódu U07.5
. 6 Nouzové použití kódu U07.6
. 7 Nouzové použití kódu U07.7
. 8 Nouzové použití kódu U07.8
. 9 Nouzové použití kódu U07.9
REZISTENCE NA ANTIMIKROBIÁLNÍ
A PROTINÁDOROVÉ LÉKY (U82–U85)
Poznámka: Tyto kategorie nemají být nikdy použity pro primární kódování. Byly zařazeny pro použití jako pomocné a dodatkové kódy, pro identifikaci resistence, neodpovídavosti nebo odolnosti stavu vůči antimikrobiálním nebo protinádorovým lékům.
U82 Rezistence na betalaktamová antibiotika
K vyznačení původce rezistentního na léčbu betalaktamovými antibiotiky použijte doplňkový kód (B95–B98).
. 0 Rezistence na penicilin
Rezistence na:
. amoxicilin
. ampicilin
. 1 Rezistence na methicilin
Rezistence na:
. cloxacilin
. flucloxacilin
. oxacilin
. 2 Rezistence zprostředkovaná širokospektrými beta-laktamázami (ESBL)
. 8 Rezistence na jiná betelaktamová antibiotika
. 9 Rezistence na betalaktamová antibiotika, NS
U83 Rezistence na jiná antibiotika
K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antibiotiky použijte doplňkový kód (B95–B98).
. 0 Rezistence na vankomycin
. 1 Rezistence na jiná, vankomycinu podobná antibiotika
. 2 Rezistence na chinolony
. 7 Rezistence na více antibiotik
. 8 Rezistence na jiné specifikované antibiotikum
. 9 Rezistence na nespecifikované antibiotikum
Rezistence na antibiotika NS
XXII. KAPITOLA / 845
U84 Rezistence na jiné antimikrobiální léky
K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antimikrobiálními léky použijte doplňkový kód (B95–B98).
Nepatří sem: Rezistence na antibiotika (U82–U83)
. 0 Rezistence na antiparazitika
Rezistence na chinin a příbuzné sloučeniny
. 1 Rezistence na antivirotika
. 2 Rezistence na antimykotika
. 3 Rezistence na tuberkulostatika
. 7 Rezistence na více antimikrobiálních léků
Nepatří sem: Rezistence pouze na více antibiotik (U83.7)
. 8 Rezistence na jiný specifikovaný antimikrobiální lék
. 9 Rezistence na nespecifikované antimikrobiální léky
Léková rezistence NS
U85 Rezistence na protinádorové léky
Patří sem: Neodpovídavost na protinádorové léky
Rakovina nereagující na léčbu (refrakterní)
PŘÍLOHA / 847
PŘÍLOHA
K ČESKÉMU VYDÁNÍ
Příloha obsahuje následující části:
1. Zvláštní tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti
2. Klasifikace SZO hematopoetických a lymfoidních nádorů s kódy MKN-O
3. MKN-O topografické kódy, které nejsou zahrnuty v MKN-10
ZVLÁŠTNÍ TABELAČNÍ SEZNAMY NEMOCNOSTI
A ÚMRTNOSTI
Zvláštní tabelační seznamy pro úmrtnost a nemocnost jsou uvedeny v I. dílu MKN-10 anglického originálu.
Poznámka: Tyto tabelační seznamy byly zavedeny Světovým zdravotnickým shromážd ěním v r.1990 pro tabelaci dat. Protože úplný čtyřmístný seznam MKN a rovněž třímístný seznam jsou příliš dlouhé na to‚ aby byly uveřejněny v každé statistické tabulce‚ užívá většina rutinních statistik tabelačních seznamů‚ které zdůrazňují některé jednotlivé stavy
a seskupují jiné. Integrální součástí MKN jsou čtyři speciální seznamy pro tabelaci mortality. Seznamy 1 a 2 jsou určeny pro celkovou úmrtnost a seznamy 3 a 4 pro kojeneckou
a dětskou úmrtnost (věk 0–4 roky). Existuje rovněž zvláštní seznam pro nemocnost. Poučení o vhodnosti použití různých úrovní klasifikace a tabelačních seznamů je uvedeno
v kapitole 5 druhého dílu MKN-10.
Tabelační seznam úmrtnosti 1
kód Celková úmrtnost - zkrácený seznam
1-001
Některé infekční a parazitární nemoci
1-002
Cholera
1-003
Průjem – diarea a gastroenteritida
předpokládaného infekčního původu
1-004
Jiné střevní infekční nemoci
1-005
Tuberkulóza dýchacího ústrojí
1-006
Jiná tuberkulóza
1-007
Mor – pestis
1-008
Tetanus
1-009
Záškrt – diphtheria
1-010
Dávivý kašel – pertussis
1-011
Meningokokové infekce
1-012
Sepse
A00–B99
A00
A09
A01–A08
A15–A16
A17–A19
A20
A33–A35
A36
A37
A39
A40–A41
848 / PŘÍLOHA
1-013
Infekce přenášené převážně pohlavním
stykem
1-014
Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
1-015
Vzteklina – rabies
1-016
Žlutá zimnice
1-017
Jiné virové horečky a virové hemoragické
horečky přenášené členovci
1-018
Spalničky – morbilli
1-019
Virová hepatitida
1-020
Onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV]
1-021
Malárie
1-022
Leishmanióza
1-023
Trypanozomóza
1-024
Schistozomóza
1-025
Zbývající některé infekční a parazitární
nemoci
1-026 Novotvary
1-027 Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu 1-028 Zhoubný novotvar jícnu
1-029 Zhoubný novotvar žaludku
1-030 Zhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku a řiti
1-031 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
1-032 Zhoubný novotvar slinivky břišní
1-033 Zhoubný novotvar hrtanu
1-034 Zhoubný novotvar průdušnice‚ průdušky a plíce
1-035 Zhoubný melanom kůže
1-036 Zhoubný novotvar prsu
1-037 Zhoubný novotvar hrdla děložního
1-038 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí dělohy
1-039 Zhoubný novotvar vaječníku
1-040 Zhoubný novotvar prostaty
1-041 Zhoubný novotvar močového měchýře 1-042 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen‚ mozku a jiných částí centrální nervové
soustavy
1-043 Lymfom non-Hodgkinův
1-044 Mnohočetný myelom a zhoubné plazmocytární novotvary
1-045 Leukemie
A50–A64
A80
A82
A95
A90–A94, A96–A99
B05
B15–B19
B20–B24
B50–B54
B55
B56–B57
B65
A21–A32, A38, A42–A49, A65–A79, A81, A83–A89, B00–B04, B06–B09, B25–B49, B58–B64, B66–B94, B99
C00–D48
C00–C14
C15
C16
C18–C21
C22
C25
C32
C33–C34
C43
C50
C53
C54–C55
C56
C61
C67
C70–C72
C83–C85
C90
C91–C95
PŘÍLOHA / 849
1-046 Zbývající zhoubné novotvary
1-047
Zbývající novotvary
1-048
Nemoci krve‚ krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se
mechanismu imunity
1-049
Anemie
1-050
Zbývající nemoci krve‚ krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se mechanismu
imunity
1-051
Nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny
látek
1-052
Diabetes mellitus
1-053
Podvýživa
1-054
Zbývající nemoci endokrinní‚ výživy
a přeměny látek
1-055
Poruchy duševní a poruchy chování
1-056
Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním psychoaktivních látek
1-057
Zbývající poruchy duševní a poruchy
chování
1-058
Nemoci nervové soustavy
1-059
Meningitidy
1-060
Alzheimerova nemoc
1-061
Zbývající nemoci nervové soustavy
1-062
Nemoci oka a očních adnex
1-063
Nemoci ucha a bradavkového výběžku
1-064
Nemoci oběhové soustavy
1-065
Akutní revmatická horečka a chronické
revmatické choroby srdeční
1-066
Hypertenzní nemoci
1-067
Ischemické nemoci srdeční
1-068
Jiné nemoci srdce
1-069
Cévní nemoci mozku
1-070
Ateroskleróza
1-071
Zbývající nemoci oběhové soustavy
1-072
Nemoci dýchací soustavy
1-073
Chřipka
1-074
Pneumonie
1-075
Jiné akutní infekce dolní části dýchacího
ústrojí
1-076
Chronické nemoci dolní části dýchacího
ústrojí
1-077
Zbývající nemoci dýchací soustavy
C17‚ C23–C24‚ C26–C31‚ C37–C41‚ C44–C49‚ C51–C52‚ C57–C60‚ C62–C66‚ C68–C69‚ C73–C81‚ C88‚ C96–C97
D00–D48
D50–D89
D50–D64
D65–D89
E00–E88
E10–E14
E40–E46
E00–E07‚ E15–E34‚ E50–E88
F01–F99
F10–F19
F01–F09‚ F20–F99
G00–G98
G00‚ G03
G30
G04–G25‚ G31–G98
H00–H59
H60–H93
I00–I99
I00–I09
I10–I13
I20–I25
I26–I51
I60–I69
I70
I71–I99
J00–J98
J09–J11
J12–J18
J20–J22
J40–J47
J00–J06‚ J30–J39‚ J60–J98
850 / PŘÍLOHA
1-078
Nemoci trávicí soustavy
K00–K92
1-079
Žaludeční a dvanáctníkový vřed
K25–K27
1-080
Nemoci jater
K70–K76
1-081
Zbývající nemoci trávicí soustavy
K00–K22‚ K28–K66‚
K80–K92
1-082
Nemoci kůže a podkožního vaziva
1-083
Nemoci svalové a kosterní soustavy
a pojivové tkáně
1-084
Nemoci močové a pohlavní soustavy
1-085
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální
nemoci ledvin
1-086
Zbývající nemoci močové a pohlavní
soustavy
1-087
Těhotenství‚ porod a šestinedělí
1-088
Těhotenství končící potratem
1-089
Jiná úmrtí související přímo s těhotenstvím‚
porodem a šestinedělím
1-090
Úmrtí související nepřímo s těhotenstvím‚
porodem a šestinedělím
1-091
Těhotenství‚ porod a šestinedělí - zbývající
diagnózy
1-092
Některé stavy vzniklé v perinatálním
období
1-093
Vrozené vady‚ deformace
a chromozomální abnormality
1-094
Příznaky‚ znaky a abnormální klinické
a laboratorní nálezy nezařazené jinde
1-095
Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
1-096
Dopravní nehody
1-097
Pády
1-098
Náhodné (u)tonutí a potopení
1-099
Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům
1-100
Náhodná otrava škodlivými látkami
a expozice jejich působení
1-101
Úmyslné sebepoškození
1-102
Napadení (útok)
1-103
Všechny jiné vnější příčiny
1-901
SARS
L00–L98
M00–M99
N00–N99
N00–N15
N17–N98
O00–O99
O00–O07
O10–O92
O98–O99
O95–O97
P00–P96
Q00–Q99
R00–R99
V01–Y89
V01–V99
W00–W19
W65–W74
X00–X09
X40–X49
X60–X84
X85–Y09
W20–W64‚ W75–W99‚ X10–X39‚ X50–X59‚ Y10–Y89
U04
Tabelační seznam úmrtnosti 2
kód Celková úmrtnost - vybraný seznam
2-001
Cholera
2-002
Průjem – diarea a gastroenteritida
předpokládaného infekčního původu
2-003
Jiné střevní infekční nemoci
2-004
Tuberkulóza dýchacího ústrojí
2-005
Jiná tuberkulóza
A00
A09
A01–A08
A15–A16
A17–A19
PŘÍLOHA / 851
2-006
Mor – pestis
2-007
Tetanus
2-008
Záškrt – diphtheria
2-009
Dávivý kašel – pertussis
2-010
Meningokokové infekce
2-011
Sepse
2-012
Infekce přenášené převážně pohlavním
stykem
2-013
Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
2-014
Vzteklina – rabies
2-015
Žlutá zimnice
2-016
Jiné virové horečky a virové hemoragické
horečky přenášené členovci
2-017
Spalničky – morbilli
2-018
Virová hepatitida
2-019
Onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV]
2-020
Malárie
2-021
Leishmanióza
2-022
Trypanozomóza
2-023
Schistozomóza
2-024
Zbývající některé infekční a parazitární
nemoci
2-025 Zhoubný novotvar rtu‚ ústní dutiny a hltanu 2-026 Zhoubný novotvar jícnu
2-027 Zhoubný novotvar žaludku
2-028 Zhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku a řiti
2-029 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
2-030 Zhoubný novotvar slinivky břišní
2-031 Zhoubný novotvar hrtanu
2-032 Zhoubný novotvar průdušnice‚ průdušky a plíce
2-033 Zhoubný melanom kůže
2-034 Zhoubný novotvar prsu
2-035 Zhoubný novotvar hrdla děložního
2-036 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí dělohy
2-037 Zhoubný novotvar vaječníku
2-038 Zhoubný novotvar prostaty
2-039 Zhoubný novotvar močového měchýře 2-040 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen‚ mozku a jiných částí centrální nervové
soustavy
2-041 Lymfom non-Hodgkinův
A20
A33–A35
A36
A37
A39
A40–A41
A50–A64
A80
A82
A95
A90–A94‚ A96–A99
B05
B15–B19
B20–B24
B50–B54
B55
B56–B57
B65
A21–A32‚ A38‚ A42–A49‚ A65–A79‚ A81‚ A83–A89‚ B00–B04‚ B06–B09‚ B25–B49‚ B58–B64‚ B66–B94‚ B99
C00–C14
C15
C16
C18–C21
C22
C25
C32
C33–C34
C43
C50
C53
C54–C55
C56
C61
C67
C70–C72
C82–C85
852 / PŘÍLOHA
2-042
Mnohočetný myelom a zhoubné
plazmocytární novotvary
2-043
Leukemie
2-044
Zbývající zhoubné novotvary
2-045
Anemie
2-046
Diabetes mellitus
2-047
Podvýživa
2-048
Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním psychoaktivních látek
2-049
Meningitidy
2-050
Alzheimerova nemoc
2-051
Akutní revmatická horečka a chronické
revmatické choroby srdce
2-052
Hypertenzní nemoci
2-053
Ischemické nemoci srdeční
2-054
Jiné nemoci srdce
2-055
Cévní nemoci mozku
2-056
Ateroskleróza
2-057
Zbývající nemoci oběhové soustavy
2-058
Chřipka
2-059
Pneumonie
2-060
Jiné akutní infekce dolní části dýchacího
ústrojí
2-061
Chronické nemoci dolní části dýchacího
ústrojí
2-062
Zbývající nemoci dýchací soustavy
2-063
Žaludeční a dvanáctníkový vřed
2-064
Nemoci jater
2-065
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální
nemoci ledvin
2-066
Těhotenství končící potratem
2-067
Jiná úmrtí související přímo s těhotenstvím‚
porodem a šestinedělím
2-068
Úmrtí související nepřímo s těhotenstvím‚
porodem a šestinedělím
2-069
Některé stavy vzniklé v perinatálním období
2-070
Vrozené vady‚ deformace a chromozomální
abnormality
2-071
Příznaky‚ znaky a abnormální klinické
a laboratorní nálezy nezařazené jinde
C90
C91–C95
C17‚ C23–C24‚ C26–C31‚ C37–C41‚ C44–C49‚ C51–C52‚ C57–C60‚ C62–C66‚ C68–C69‚ C73–C81‚ C88‚ C96–C97
D50–D64
E10–E14
E40–E46
F10–F19
G00‚ G03
G30
I00–I09
I10–I13
I20–I25
I26–I51
I60–I69
I70
I71–I99
J09–J11
J12–J18
J20–J22
J40–J47
J00–J06‚ J30–J39‚ J60–J98
K25–K27
K70–K76
N00–N15
O00–O07
O10–O92
O98–O99
P00–P96
Q00–Q99
R00–R99
PŘÍLOHA / 853
2-072 Všechny jiné nemoci
2-073
Dopravní nehody
2-074
Pády
2-075
Náhodné (u)tonutí a potopení
2-076
Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům
2-077
Náhodná otrava škodlivými látkami
a expozice jejich působení
2-078
Úmyslné sebepoškození (sebevražda)
2-079
Napadení (útok)
2-080
Všechny jiné vnější příčiny
2-901 SARS
Tabelační seznam úmrtnosti 3
D00–D48‚ D65–D89‚ E00–E07‚ E15–E34‚ E50–E88‚ F01–F09‚ F20–F99‚ G04–G25‚ G31–G98‚ H00–H93‚ K00–K22‚ K28–K66‚ K80–K92‚ L00–L98‚ M00–M99‚ N17–N98‚ O95–O97
V01–V99
W00–W19
W65–W74
X00–X09
X40–X49
X60–X84
X85–Y09
W20–W64‚ W75–W99‚ X10–X39‚ X50–X59‚ Y10–Y89
U04
kód Kojenecká a dětská úmrtnost - zkrácený seznam
3-001
Některé infekční a parazitární nemoci
3-002
Průjem – diarea a gastroenteritida
předpokládaného infekčního původu
3-003
Jiné střevní infekční nemoci
3-004
Tuberkulóza
3-005
Tetanus
3-006
Záškrt – diphtheria
3-007
Dávivý kašel – pertussis
3-008
Meningokokové infekce
3-009
Sepse
3-010
Akutní poliomyelitis – akutní dětská obrna
3-011
Spalničky – morbilli
3-012
Onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV]
3-013
Jiné virové nemoci
3-014
Malárie
3-015
Zbývající některé infekční a parazitární
nemoci
3-016
Novotvary
3-017
Leukemie
3-018
Zbývající zhoubné novotvary
A00–B99
A09
A00–A08
A15–A19
A33‚ A35
A36
A37
A39
A40–A41
A80
B05
B20–B24
A81–B04‚ B06–B19‚ B25–B34
B50–B54
A20–A32‚ A38‚ A42–A79‚ B35–B49‚ B55–B94‚ B99
C00–D48
C91–C95
C00–C90‚ C96–C97
854 / PŘÍLOHA
3-019
Zbývající novotvary
D00–D48
3-020
Nemoci krve‚ krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se
D50–D89
mechanismu imunity
3-021
Anemie
D50–D64
3-022
Zbývající nemoci krve‚ krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se mechanismu
D65–D89
imunity
3-023
Nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny
E00–E88
látek
3-024
Podvýživa a jiné nutriční karence
E40–E64
3-025
Zbývající nemoci endokrinní‚ výživy
E00–E34‚ E65–E88
a přeměny látek
3-026
Nemoci nervové soustavy
G00–G98
3-027
Meningitidy
G00‚ G03
3-028
Zbývající nemoci nervové soustavy
G04–G98
3-029
Nemoci ucha a bradavkového výběžku
H60–H93
3-030
Nemoci oběhové soustavy
I00–I99
3-031
Nemoci dýchací soustavy
J00–J98
3-032
Pneumonie
J12–J18
3-033
Jiné akutní infekce dýchací soustavy
J00–J11‚ J20–J22
3-034
Zbývající nemoci dýchací soustavy
J30–J98
3-035
Nemoci trávicí soustavy
K00–K92
3-036
Nemoci močové a pohlavní soustavy
N00–N98
3-037
Některé stavy vzniklé v perinatálním
P00–P96
období
3-038
Postižení plodu a novorozence
onemocněním matky a komplikacemi
P00–P04
těhotenství a porodu
3-039
Poruchy spojené s délkou těhotenství
P05–P08
a s růstem plodu
3-040
Poranění za porodu
P10–P15
3-041
Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie
P20–P21
3-042
Respirační tíseň novorozence
P22
3-043
Vrozený zánět plic
P23
3-044
Jiné poruchy dýchací soustavy
P24–P28
novorozence
3-045
Bakteriální sepse novorozence
P36
3-046
Zánět pupečníku novorozence s mírným
P38
krvácením nebo bez něho
3-047
Krvácivé stavy a hematologické poruchy
P50–P61
plodu a novorozence
3-048
Zbývající stavy vzniklé v perinatálním
P29‚ P35‚ P37‚ P39‚
období
P70–P96
3-049
Vrozené vady‚ deformace
Q00–Q99
a chromozomální abnormality
3-050
Vrozený hydrocefalus a rozštěp páteře
Q03‚ Q05
3-051
Jiné vrozené vady nervové soustavy
Q00–Q02‚ Q04‚
Q06–Q07
3-052
Vrozené vady srdce
Q20–Q24
3-053
Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Q25–Q28
PŘÍLOHA / 855
3-054 Downův syndrom a jiné abnormality chromozomů
3-055 Jiné vrozené vady
3-056 Příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
3-057 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) 3-058 Jiné příznaky‚ znaky a abnormální klinické
a laboratorní nálezy nezařazené jinde
3-059 Všechny jiné nemoci
3-060 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
3-061 Dopravní nehody
3-062 Náhodné (u)tonutí a potopení
3-063 Jiná náhodná ohrožení dýchání
3-064 Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům 3-065 Náhodná otrava škodlivými látkami
a expozice jejich působení 3-066 Napadení [útok]
3-067 Všechny jiné vnější příčiny
3-901 SARS
Tabelační seznam úmrtnosti 4
Q90–Q99
Q10–Q18‚ Q30–Q89
R00–R99
R95
R00–R94‚ R96–R99
F01–F99‚ H00–H59‚ L00–L98‚ M00–M99
V01–Y89
V01–V99
W65–W74
W75–W84
X00–X09
X40–X49
X85–Y09
W00–W64‚ W85–W99‚ X10–X39‚ X50–X84‚ Y10–Y89
U04
kód Kojenecká a dětská úmrtnost - vybraný seznam
4-001
Průjem – diarea a gastroenteritida
předpokládaného infekčního původu
4-002
Jiné střevní infekční nemoci
4-003
Tuberkulóza
4-004
Tetanus
4-005
Záškrt – diphtheria
4-006
Dávivý kašel – pertussis
4-007
Meningokokové infekce
4-008
Sepse
4-009
Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
4-010
Spalničky – morbilli
4-011
Onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV]
4-012
Jiné virové nemoci
4-013
Malárie
4-014
Zbývající některé infekční a parazitární
nemoci
A09
A00–A08
A15–A19
A33‚ A35
A36
A37
A39
A40–A41
A80
B05
B20–B24
A81–B04‚ B06–B19, B25–B34
B50–B54
A20–A32‚ A38‚ A42–A79‚ B35–B49‚ B55–B94‚ B99
4-015
Leukemie
C91–C95
4-016
Zbývající zhoubné novotvary
C00–C90‚ C96–C97
4-017
Anemie
D50–D64
856 / PŘÍLOHA
4-018
Zbývající nemoci krve‚ krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se mechanismu
imunity
4-019
Podvýživa a jiné nutriční karence
4-020
Meningitidy
4-021
Zbývající nemoci nervové soustavy
4-022
Pneumonie
4-023
Jiné akutní infekce dýchací soustavy
4-024
Nemoci trávicí soustavy
4-025
Postižení plodu a novorozence
onemocněním matky a komplikacemi
těhotenství a porodu
4-026
Poruchy spojené s délkou těhotenství
a s růstem plodu
4-027
Poranění za porodu
4-028
Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie
4-029
Respirační tíseň novorozence
4-030
Vrozený zánět plic
4-031
Jiné poruchy dýchací soustavy
novorozence
4-032
Bakteriální sepse novorozence
4-033
Zánět pupečníku novorozence s mírným
krvácením nebo bez něho
4-034
Krvácivé stavy a hematologické poruchy
plodu a novorozence
4-035
Zbývající stavy vzniklé v perinatálním
období
4-036
Vrozený hydrocefalus a rozštěp páteře
4-037
Jiné vrozené vady nervové soustavy
4-038
Vrozené vady srdce
4-039
Jiné vrozené vady oběhové soustavy
4-040
Downův syndrom a jiné abnormality
chromozomů
4-041
Jiné vrozené vady
4-042
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)
4-043
Jiné příznaky‚ znaky a abnormální klinické
a laboratorní nálezy nezařazené jinde
4-044
Všechny jiné nemoci
4-045 Dopravní nehody
4-046 Náhodné (u)tonutí a potopení
4-047 Jiná náhodná ohrožení dýchání
4-048 Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům 4-049 Náhodná otrava škodlivými látkami
a expozice jejich působení 4-050 Napadení (útok)
D65–D89
E40–E64
G00‚ G03
G04–G98
J12–J18
J00–J11‚ J20–J22
K00–K92
P00–P04
P05–P08
P10–P15
P20–P21
P22
P23
P24–P28
P36
P38
P50–P61
P29‚ P35‚ P37‚ P39‚ P70–P96
Q03‚ Q05
Q00–Q02‚ Q04‚ Q06–Q07
Q20–Q24
Q25–Q28
Q90–Q99
Q10–Q18‚ Q30–Q89
R95
R00–R94‚ R96–R99
D00–D48‚ E00–E34‚ E65–E88‚ F01–F99‚ H00–H95‚ I00–I99‚ J30–J98‚ L00–L98‚ M00–M99‚ N00–N98
V01–V99
W65–W74
W75–W84
X00–X09
X40–X49
X85–Y09
PŘÍLOHA / 857
4-051
Všechny jiné vnější příčiny
W00–W64‚
W85–W99‚ X10–X39‚
X50–X84‚ Y10–Y89
4-901
SARS
U04
Tabelační seznam nemocnosti
kód
Nemocnost
.
001
Cholera
A00
.
002
Břišní tyfus a paratyfus
A01
.
003
Shigellosis
A03
.
004
Amébóza
A06
.
005
Průjem - diarea a gastroenteritida
A09
předpokládaného infekčního původu
.
006
Jiné střevní infekční nemoci
A02‚ A04–A05‚
A07–A08
.
007
Tuberkulóza dýchacího ústrojí
A15–A16
.
008
Jiná tuberkulóza
A17–A19
.
009
Mor – pestis
A20
.
010
Brucelóza – vlnitá horečka
A23
.
011
Lepra – malomocenství
A30
.
012
Tetanus novorozenců
A33
.
013
Jiný tetanus
A34–A35
.
014
Záškrt – diphtheria
A36
.
015
Dávivý kašel – pertussis
A37
.
016
Meningokokové infekce
A39
.
017
Sepse
A40–A41
.
018
Jiné bakteriální nemoci
A21–A22‚ A24–A28‚
A31–A32‚ A38‚
A42–A49
.
019
Vrozená syfilis
A50
.
020
Časná syfilis
A51
.
021
Jiná syfilis
A52–A53
.
022
Gonokoková infekce
A54
.
023
Sexuálně přenášená chlamydiová
A55–A56
onemocnění
.
024
Jiné infekce přenášené převážně
A57–A64
pohlavním stykem
.
025
Návratná horečka – typhus recurrens
A68
.
026
Trachom
A71
.
027
Skvrnitý tyfus
A75
.
028
Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
A80
.
029
Vzteklina – rabies
A82
.
030
Virová encefalitida
A83–A86
.
031
Žlutá zimnice
A95
.
032
Jiné virové horečky a virové hemoragické
A90–A94‚ A96–A99
horečky přenášené členovci
.
033
Infekce virem Herpes simplex
B00
.
034
Plané neštovice a pásový opar
B01–B02
.
035
Spalničky – morbilli
B05
.
036
Zarděnky – rubeola
B06
858 / PŘÍLOHA
.
037
Akutní hepatitida B
B16
.
038
Jiná virová hepatitida
B15‚ B17–B19
.
039
Onemocnění virem lidské imunodeficience
B20–B24
[HIV]
.
040
Přiušnice
B26
.
041
Jiné virové nemoci
A81‚ A87–A89‚
B03–B04‚ B07–B09‚
B25‚ B27–B34
.
042
Mykózy
B35–B49
.
043
Malárie
B50–B54
.
044
Leishmanióza
B55
.
045
Trypanozomóza
B56–B57
.
046
Schistozomóza
B65
.
047
Jiné infekce motolicemi
B66
.
048
Echinokokóza
B67
.
049
Drakunkulóza
B72
.
050
Onchocerkóza
B73
.
051
Filarióza
B74
.
052
Onemocnění měchovci
B76
.
053
Jiné helmintózy
B68–B71‚ B75‚
B77–B83
.
054
Následky tuberkulózy
B90
.
055
Následky poliomyelitidy
B91
.
056
Následky lepry
B92
.
057
Jiné infekční a parazitární nemoci
A65–A67‚ A69–A70‚
A74‚ A77–A79‚
B58–B64‚ B85–B89‚
B94‚ B99
. 058 Zhoubný novotvar rtu‚ dutiny ústní a hltanu
. 059 Zhoubný novotvar jícnu
. 060 Zhoubný novotvar žaludku
. 061 Zhoubný novotvar tlustého střeva
. 062 Zhoubný novotvar rektosigmoidálního spojení‚ konečníku‚ řiti a řitního kanálu
. 063 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
. 064 Zhoubný novotvar slinivky břišní
. 065 Jiné zhoubné novotvary trávicích orgánů
. 066 Zhoubný novotvar hrtanu
. 067 Zhoubný novotvar průdušnice‚ průdušky a plíce
. 068 Jiné zhoubné novotvary dýchacích a nitrohrudních orgánů
. 069 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
. 070 Zhoubný melanom kůže
. 071 Jiné zhoubné novotvary kůže
. 072 Zhoubné novotvary mezotelové a měkké tkáně
. 073 Zhoubný novotvar prsu
. 074 Zhoubný novotvar hrdla děložního
C00–C14
C15
C16
C18
C19–C21
C22
C25
C17‚ C23–C24‚ C26
C32
C33–C34
C30–C31‚ C37–C39
C40–C41
C43
C44
C45–C49
C50
C53
PŘÍLOHA / 859
.
075
Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí
dělohy
.
076
Jiné zhoubné novotvary ženských
pohlavních orgánů
.
077
Zhoubný novotvar prostaty
.
078
Jiné zhoubné novotvary mužských
pohlavních orgánů
.
079
Zhoubný novotvar močového měchýře
.
080
Jiné zhoubné novotvary močového ústrojí
.
081
Zhoubný novotvar oka a očních adnex
.
082
Zhoubný novotvar mozku
.
083
Zhoubný novotvar jiných částí centrální
nervové soustavy
.
084
Zhoubný novotvar jiných‚ nepřesně
určených‚ sekundárních‚ neurčených
a mnohočetných lokalizací
.
085
Hodgkinova nemoc
.
086
Lymfom non-Hodgkinův
.
087
Leukemie
.
088
Jiné zhoubné novotvary lymfatické‚
krvetvorné a příbuzné tkáně
.
089
Carcinoma in situ hrdla děložního
.
090
Nezhoubný novotvar kůže
.
091
Nezhoubný novotvar prsu
.
092
Leiomyom dělohy
.
093
Nezhoubný novotvar vaječníku
.
094
Nezhoubný novotvar močových orgánů
.
095
Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí
centrální nervové soustavy
.
096
Jiné novotvary in situ a nezhoubné
novotvary a novotvary nejistého
a neznámého chování
.
097
Anemie z nedostatku železa
.
098
Jiné anemie
.
099
Krvácivé stavy a jiné nemoci krve
a krvetvorných orgánů
.
100
Některé poruchy mechanismu imunity
.
101
Poruchy štítné žlázy z jodové karence
.
102
Tyr(e)otoxikóza
.
103
Jiné poruchy štítné žlázy
.
104
Diabetes mellitus
.
105
Podvýživa
.
106
Karence vitaminu A
.
107
Karence jiných vitaminů
.
108
Následky podvýživy a jiných nutričních
karencí
.
109
Obezita – otylost
.
110
Snížení objemu plazmy nebo extracelulární
tekutiny
C54–C55
C51–C52‚ C56–C58
C61
C60‚ C62–C63
C67
C64–C66‚ C68
C69
C71
C70‚ C72
C73–C80‚ C97
C81
C82–C85
C91–C95
C88–C90‚ C96
D06
D22–D23
D24
D25
D27
D30
D33
D00–D05‚ D07–D21‚ D26‚ D28–D29‚ D31–D32‚ D34–D48
D50
D51–D64
D65–D77
D80–D89
E00–E02
E05
E03–E04‚ E06–E07
E10–E14
E40–E46
E50
E51–E56
E64
E66
E86
860 / PŘÍLOHA
.
111
Jiné nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny
látek
.
112
Demence
.
113
Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním alkoholu
.
114
Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním jiných psychoaktivních
látek
.
115
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální
a poruchy s bludy
.
116
Afektivní poruchy (poruchy nálady)
.
117
Neurotické‚ stresové a somatoformní
poruchy
.
118
Mentální retardace
.
119
Jiné poruchy duševní a poruchy chování
.
120
Zánětlivé nemoci centrální nervové
soustavy
.
121
Parkinsonova nemoc
.
122
Alzheimerova nemoc
.
123
Roztroušená skleróza
.
124
Epilepsie
.
125
Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy
.
126
Přechodné mozkové ischemické záchvaty
a příbuzné syndromy
.
127
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů
a pletení
.
128
Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
.
129
Jiné nemoci nervové soustavy
.
130
Zánět očního víčka
.
131
Konjunktivitida a jiná onemocnění spojivky
.
132
Keratitida a jiná onemocnění skléry
a rohovky
.
133
Katarakta a jiná onemocnění čočky
.
134
Odchlípení a trhliny sítnice
.
135
Glaukom
.
136
Strabizmus
.
137
Poruchy refrakce a akomodace
.
138
Slepota a slabozrakost
.
139
Jiné nemoci oka a očních adnex
.
140
Zánět středního ucha a jiné nemoci
středního ucha a bradavkového výběžku
.
141
Ztráta sluchu
E15–E35‚ E58–E63‚ E65‚ E67–E85‚ E87–E90
F00–F03
F10
F11–F19
F20–F29
F30–F39
F40–F48
F70–F79
F04–F09‚ F50–F69‚ F80–F99
G00–G09
G20
G30
G35
G40–G41
G43–G44
G45
G50–G59
G80–G83
G10–G13‚ G14, G21–G26‚ G31–G32‚ G36–G37‚ G46–G47‚ G60–G73‚ G90–G99
H00–H01
H10–H13
H15–H19
H25–H28
H33
H40–H42
H49–H50
H52
H54
H02–H06‚ H20–H22‚ H30–H32‚ H34–H36‚ H43–H48‚ H51‚ H53‚ H55–H59
H65–H75
H90–H91
PŘÍLOHA / 861
.
142
Jiné nemoci ucha a bradavkového výběžku
.
143
Akutní revmatická horečka
.
144
Chronické revmatické choroby srdeční
.
145
Esenciální (primární) hypertenze
.
146
Jiné hypertenzní nemoci
.
147
Akutní infarkt myokardu
.
148
Jiné ischemické nemoci srdeční
.
149
Plicní embolie
.
150
Poruchy vedení srdečních vzruchů
a srdeční arytmie
.
151
Selhání srdce
.
152
Jiné nemoci srdce
.
153
Mozkové krvácení
.
154
Mozkový infarkt
.
155
Cévní příhoda mozková neurčená jako
krvácení nebo infarkt
.
156
Jiné cévní nemoci mozku
.
157
Ateroskleróza
.
158
Jiné nemoci periferních cév
.
159
Tepenný vmetek a trombóza
.
160
Jiné nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
.
161
Flebitida‚ tromboflebitida‚ žilní embolie
a trombóza
.
162
Žilní městky – varices – dolních končetin
.
163
Hemoroidy
.
164
Jiné nemoci oběhové soustavy
.
165
Akutní zánět hltanu a mandlí
.
166
Akutní zánět hrtanu a průdušnice
.
167
Jiné akutní infekce horních dýchacích cest
.
168
Chřipka
.
169
Pneumonie
.
170
Akutní zánět průdušek a akutní zánět
průdušinek
.
171
Chronický zánět vedlejších nosních dutin
.
172
Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních
dutin
.
173
Chronické nemoci mandlí a adenoidní
tkáně
.
174
Jiné nemoci horních dýchacích cest
.
175
Zánět průdušek‚ rozedma plic a jiné
chronické obstruktivní plicní nemoci
.
176
Astma
.
177
Bronchiektázie
.
178
Pneumokoniózy
.
179
Jiné nemoci dýchací soustavy
.
180
Zubní kaz
.
181
Jiné nemoci zubů a podpůrných tkání
.
182
Jiné nemoci dutiny ústní‚ slinných žláz
a čelistí
.
183
Žaludeční a dvanáctníkový vřed
.
184
Zánět žaludku a dvanáctníku
H60–H62‚ H80–H83‚ H92–H95
I00–I02
I05–I09
I10
I11–I15
I21–I22
I20‚ I23–I25
I26
I44–I49
I50
I27–I43‚ I51–I52
I60–I62
I63
I64
I65–I69
I70
I73
I74
I71–I72‚ I77–I79
I80–I82
I83
K64
I85–I99
J02–J03
J04
J00–J01‚ J05–J06
J09–J11
J12–J18
J20–J21
J32
J30–J31‚ J33–J34
J35
J36–J39
J40–J44
J45–J46
J47
J60–J65
J22‚ J66–J99
K02
K00–K01‚ K03–K08
K09–K14
K25–K27
K29
862 / PŘÍLOHA
.
185
Jiné nemoci jícnu‚ žaludku a dvanáctníku
.
186
Nemoci apendixu
.
187
Tříselná kýla
.
188
Jiná kýla
.
189
Regionální enteritida [Crohnova nemoc]
a ulcerózní kolitida
.
190
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost
bez kýly
.
191
Divertikulární nemoc střeva
.
192
Jiné nemoci střev a pobřišnice
.
193
Alkoholické onemocnění jater
.
194
Jiné nemoci jater
.
195
Cholelitiáza a cholecystitida
.
196
Akutní zánět slinivky břišní a jiné nemoci
slinivky břišní
.
197
Jiné nemoci trávicí soustavy
.
198
Infekce kůže a podkožního vaziva
.
199
Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
.
200
Revmatická artritida a jiné zánětlivé
polyartropatie
.
201
Artrózy
.
202
Získané deformity končetin
.
203
Jiné poruchy kloubů
.
204
Systémová onemocnění pojivové tkáně
.
205
Onemocnění krčních a jiných
meziobratlových plotének
.
206
Jiné dorzopatie
.
207
Onemocnění měkké tkáně
.
208
Poruchy hustoty a struktury kosti
.
209
Osteomyelitida
.
210
Jiné nemoci svalové a kosterní soustavy
a pojivové tkáně
.
211
Akutní a rychle postupující nefritické
syndromy
.
212
Jiné nemoci glomerulů
.
213
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
.
214
Selhání ledvin
.
215
Urolitiáza
.
216
Zánět močového měchýře
.
217
Jiné nemoci močové soustavy
.
218
Hyperplazie prostaty
.
219
Jiná onemocnění prostaty
.
220
Hydrokéla a spermatokéla
.
221
Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza
.
222
Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů
.
223
Nemoci prsu
.
224
Zánět vejcovodů a vaječníků
.
225
Zánětlivé nemoci hrdla děložního
.
226
Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních
orgánů
.
227
Endometrióza
K20–K23‚ K28‚
K30–K31
K35–K38
K40
K41–K46
K50–K51
K56
K57
K52–K55‚ K58–K67
K70
K71–K77
K80–K81
K85–K86
K82–K83‚ K87–K93
L00–L08
L10–L99
M05–M14
M15–M19
M20–M21
M00–M03‚ M22–M25
M30–M36
M50–M51
M40–M49‚ M53–M54
M60–M79
M80–M85
M86
M87–M99
N00–N01
N02–N08
N10–N16
N17–N19
N20–N23
N30
N25–N29‚ N31–N39
N40
N41–N42
N43
N47
N44–N46‚ N48–N51
N60–N64
N70
N72
N71‚ N73–N77
N80
PŘÍLOHA / 863
. 228 Výhřez ženských pohlavních orgánů
. 229 Nezánětlivá onemocn ění vaječníku‚ vejcovodu a širokého vazu
. 230 Poruchy menstruace
. 231 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
. 232 Ženská neplodnost
. 233 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy
. 234 Samovolný potrat
. 235 Lékařský potrat
. 236 Jiné těhotenství končící potratem
. 237 Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
. 238 Vcestné lůžko‚ předčasné odlučování placenty [abruptio placentae] a předporodní krvácení
. 239 Jiná péče o matku vztahující se na plod a amniovou dutinu a možné porodnické problémy
. 240 Poruchy mechanismu porodu
. 241 Poporodní krvácení
. 242 Jiné komplikace těhotenství a porodu
. 243 Spontánní porod jediného dítěte
. 244 Komplikace spojené převážně
s šestinedělím a jiné porodnické stavy‚ nezařazené jinde
. 245 Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
. 246 Pomalý růst plodu‚ podvýživa plodu a poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností
. 247 Poranění za porodu
. 248 Nitroděložní hypoxie a porodní asfyxie
. 249 Jiná onemocnění dýchací soustavy vzniklá v perinatálním období
. 250 Vrozené infekční a parazitární nemoci
. 251 Jiné infekce specifické pro perinatální období
. 252 Hemolytická nemoc plodu a novorozence
. 253 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
. 254 Rozštěp páteře – spina bifida
. 255 Jiné vrozené vady nervové soustavy
. 256 Vrozené vady oběhové soustavy
. 257 Rozštěp rtu a rozštěp patra
N81
N83
N91–N92
N95
N97
N82‚ N84–N90‚
N93–N94‚ N96‚
N98–N99
O03
O04
O00–O02‚ O05–O08
O10–O16
O44–O46
O30–O43‚ O47–O48
O64–O66
O72
O20–O29‚ O60–O63‚ O67–O71‚ O73–O75‚ O81–O84
O80
O85–O99
P00–P04
P05–P07
P10–P15
P20–P21
P22–P28
P35–P37
P38–P39
P55
P08‚ P29‚ P50–P54‚ P56–P96
Q05
Q00–Q04‚ Q06–Q07
Q20–Q28
Q35–Q37
864 / PŘÍLOHA
. 258 Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého střeva
. 259 Jiné vrozené vady trávicí soustavy
. 260 Nesestouplé varle
. 261 Jiné vrozené vady pohlavní a močové soustavy
. 262 Vrozené deformity kyčle
. 263 Vrozené deformity nohou
. 264 Jiné vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
. 265 Jiné vrozené vady
. 266 Abnormality chromozomů‚ nezařazené jinde
. 267 Břišní a pánevní bolest
. 268 Horečka neznámého původu
. 269 Stáří – senilita
. 270 Jiné příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
. 271 Zlomenina kostí lebky a obličeje
. 272 Zlomenina krku‚ hrudníku a pánve
. 273 Zlomenina kosti stehenní
. 274 Zlomeniny jiných končetinových kostí
. 275 Zlomeniny postihující více částí těla
. 276 Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení určených částí a více částí těla
. 277 Poranění oka a očnice
. 278 Nitrolební poranění
. 279 Poranění jiných vnitřních orgánů
. 280 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatické amputace určených částí a více částí těla
. 281 Jiná poranění určených‚ neurčených a více částí těla
. 282 Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
. 283 Popáleniny a poleptání
Q41
Q38–Q40‚ Q42–Q45
Q53
Q50–Q52‚ Q54–Q64
Q65
Q66
Q67–Q79
Q10–Q18‚ Q30–Q34‚ Q80–Q89
Q90–Q99
R10
R50
R54
R00–R09‚ R11–R49‚ R51–R53‚ R55–R99
S02
S12‚ S22‚ S32‚ T08
S72
S42‚ S52‚ S62‚ S82‚ S92‚ T10‚ T12
T02
S03‚ S13‚ S23‚ S33‚ S43‚ S53‚ S63‚ S73‚ S83‚ S93‚ T03
S05
S06
S26–S27‚ S36–S37
S07–S08‚ S17–S18‚ S28‚ S38‚ S47–S48‚ S57–S58‚ S67–S68‚ S77–S78‚ S87–S88‚ S97–S98‚ T04–T05
S00–S01‚ S04‚ S09–S11‚ S14–S16‚ S19–S21‚ S24–S25‚ S29–S31‚ S34–S35‚ S39–S41‚ S44–S46‚ S49–S51‚ S54–S56‚ S59–S61‚ S64–S66‚ S69–S71‚ S74–S76‚ S79–S81‚ S84–S86‚ S89–S91‚ S94–S96‚ S99‚ T00–T01‚ T06–T07‚ T09‚ T11‚ T13–T14
T15–T19
T20–T32
PŘÍLOHA / 865
. 284 Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
. 285 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
. 286 Syndromy týrání
. 287 Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
. 288 Některé časné komplikace úrazů
a komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
. 289 Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
. 290 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
. 291 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
. 292 Jiné osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
. 293 Řízení antikoncepce
. 294 Předporodní screening a jiný dohled nad těhotenstvím
. 295 Živě narozené děti podle místa narození
. 296 Péče a vyšetření po porodu
. 297 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů
a zdravotní péče
. 298 Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami z jiných důvodů
. 901 SARS
T36–T50
T51–T65
T74
T33–T35‚ T66–T73‚ T75–T78
T79–T88
T90–T98
Z00–Z13
Z21
Z20‚ Z22–Z29
Z30
Z34–Z36
Z38
Z39
Z40–Z54
Z31–Z33‚ Z37‚
Z55–Z99
U04
KLASIFIKACE SZO HEMATOPOETICKÝCH
A LYMFOIDNÍCH NÁDORŮ S KÓDY MKN-O
(Zdroj: IARC/CIRC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) Poznámka: Nomenklatura i morfologické kódy se mohou na základě
dalšího výzkumu měnit.
Myeloidní nádory
Chronické myeloproliferativní nemoci
Chronická myeloidní leukemie, Filadelfský
chromozom (Ph1) pozitivní {t(9;22)(q34;q11)},
9875/3
{BCR/ABL}
Chronická neutrofilní leukemie
9963/3
Chronická eozinofilní leukemie/hypereozinofilní syndrom
9964/3
Chronická idiopatická myelofibróza
9961/3
Polycytemie pravá
9950/3
Esenciální trombocytemie
9962/3
Chronická myeloproliferativní nemoc, neklasifikovatelná
9975/3
866 / PŘÍLOHA
Myelodysplastické/myeloproliferativní nemoci
Chronická myelomonocytická leukemie
9945/3
Atypická chronická myeloidní leukemie
9876/3
Juvenilní myelomonocytická leukemie
9946/3
Myelodysplastická/myeloproliferativní nemoc,
9975/3
neklasifikovatelná
Myelodysplastické syndromy
Refrakterní anemie
Refrakterní anemie s prsténčitými sideroblasty Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách Refrakterní cytopenie (myelodysplastický syndrom) s dysplazií ve více řadách
Refrakterní anemie s excesem blastů Myelodysplastický syndrom spojení s izolovanou delecí(5q)
Myelodysplastický syndrom, neklasifikovatelný
9980/3
9982/3
9985/3
9985/3
9983/3
9986/3
9989/3
Akutní myeloidní leukemie (AML)
AML s cytogenetickými abnormalitami
AML s t(8;21)(q22;q22)}, {AML1/ETO}
9896/3
Akutní promyelocytická leukemie {AML
9866/3
s t(15;17)(q22;q12)} {PML/RAR-alfa} a varianty
AML s inv (16)(p13;q22)} nebo {t(16;16)(p13;q22)},
9871/3
{CBFbeta/MYH11}
AML s 11q23 {MLL} abnormalitami
9897/3
AML s dysplazií ve více řadách
9895/3
s předchozím myelodysplastickým syndromem
bez předchozího myelodysplastického syndromu
AML a myelodysplastický syndrom, spojené s terapií
9920/3
spojené s terapií alkylačními látkami
spojené s terapií inhibitorem topoizomerázy II
AML dále nezařazovaná
9861/3
AML minimálně diferencovaná
9872/3
AML bez vyzrávání
9873/3
AML s vyzráváním
9874/3
Akutní myelomonocytická leukemie
9867/3
Akutní monoblastická a monocytická leukemie
9891/3
Akutní erytroidní leukemie
9840/3
Akutní megakaryoblastická leukemie
9910/3
Akutní bazofilní leukemie
9870/3
Akutní panmyelóza s myelofibrózou
9931/3
Myeloidní sarkom
9930/3
Akutní leukemie ze smíšených linií
9805/3
Nádory z B-buněk
Nádor z prekurzorových B-buněk
Prekurzorová B-lymfoblastická leukemie
9835/3
PŘÍLOHA / 867
Prekurzorový B-lymfoblastický lymfom
9728/3
Nádory ze zralých B-buněk
Chronická lymfocytická leukemie
9823/3
Chronický malobuněčný lymfocytický lymfom
9670/3
Prolymfocytická leukemie z B-buněk
9833/3
Lymfoplazmocytický lymfom
9671/3
Splenický lymfom marginální zóny
9689/3
Trichocelulární leukemie
9940/3
Plazmocytární myelom
9732/3
Solitární plazmocytom kosti
9731/3
Extraosální plazmocytom
9734/3
Extranodální lymfom z B-buněk, marginální zóny ze
9699/3
slizniční lymfatické tkáně (MALT lymfom)
Nodální lymfom z B-buněk marginální zóny
9699/3
Folikulární lymfom
9690/3
Lymfom z buněk plášťové zóny
9673/3
Difuzní velkobuněčný lymfom z B-buněk
9680/3
Mediastinální (thymický) velkobuněčný lymfom
9679/3
z B-buněk
Intravaskulární velkobuněčný lymfom z B-buněk
9680/3
Primární exsudativní lymfom
9678/3
Burkittův lymfom
9687/3
Burkittova leukemie
9826/3
B-buněčné proliferace nejistého maligního potenciálu
Lymfomatoidní granulomatóza
9766/1
Posttransplantační lymfoproliferativní porucha, polymorfní
9970/1
Nádory z T a NK-buněk
Nádory z prekurzorových T-buněk
Prekurzorový T-lymfoblastický lymfom Prekurzorová T-lymfoblastická leukemie
Blastický lymfom z NK-buněk (nádor nejistého původu a stupně diferenciace)
Nádory ze zralých T a NK buněk
9729/3
9837/3
9727/3
Prolymfocytická leukemie z T-buněk
9834/3
Lymfocytická leukemie z velkých granulárních T-buněk
9831/3
Agresivní leukemie z NK-buněk
9948/3
Adultní leukemie/lymfom z T-buněk
9827/3
Extranodální lymfom z NK/T-buněk , nazálního typu
9719/3
Lymfom z T-buněk, enteropatický typ
9717/3
Hepatosplenický lymfom z T-buněk
9716/3
Podkožní panikulitidě podobný lymfom z T-buněk
9708/3
Mycosis fungoides
9700/3
Sézaryho syndrom
9701/3
Primární kožní anaplastický velkobuněčný lymfom
9718/3
Periferní lymfom z T-buněk, nespecifikovaný
9702/3
Angioimunoblastický lymfom z T-buněk
9705/3
868 / PŘÍLOHA
Anaplastický velkobuněčný lymfom
9714/3
T-buněčné proliferace nejistého maligního potenciálu
Lymfomatoidní papulóza
9718/1
Hodgkinův lymfom (Hodgkinova nemoc)
Nodulární Hodgkinův lymfom, lymfocytárně
9659/3
predominantní
Klasický Hodgkinův lymfom
9650/3
Klasický Hodgkinův lymfom, nodulární skleróza
9663/3
Klasický Hodgkinův lymfom, bohatý na lymfocyty
9651/3
Klasický Hodgkinův lymfom, smíšená buněčnost
9652/3
Klasický Hodgkinův lymfom, lymfocytodepleční
9653/3
Nádory z histiocytů a dendritických buněk
Nádor z makrofágů/histiocytů
Histiocytický sarkom
9755/3
Nádory z dendritických buněk
Histiocytóza z Langerhansových buněk
9751/3
Sarkom z Langerhansových buněk
9756/3
Sarkom z interdigitujících dendritických buněk
9757/3
Nádor z interdigitujících dendritických buněk
9757/1
Sarkom z folikulárních dendritických buněk
9758/3
Nádor z folikulárních dendritických buněk
9758/1
Sarkom z dendritických buněk, jinak nespecifikovaný
9757/3
Mastocytóza
Kožní mastocytóza
Indolentní systémová mastocytóza
9741/1
Systémová mastocytóza spojená s klonální
9741/3
hematologickou nemocí z jiných buněk než mastocytů
Agresivní systémová mastocytóza
9741/3
Leukemie z žírných buněk
9742/3
Sarkom z žírných buněk
9740/3
Extrakutánní mastocytóm
9740/1
PŘÍLOHA / 869
MKN-O TOPOGRAFICKÉ KÓDY‚ KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY V MKN-10
Poznámka: Zde uvádníme MKN-O topografické kódy, které nejsou zahrnuty v MKN-10
C42 Hematopoetický a retikuloendotelový systém
. 0
Krev
. 1
Kostní dřeň
. 2
Slezina
. 3
Retikuloendotelový systém NS+
. 4
Hematopoetický systém NS+
DEFINICE / 871
DEFINICE
Poznámka: Světové zdravotnické shromáždění přijalo tyto definice (usnesení WHA20.19 a WHA43.24) podle článku 23 Ústavy Světové zdravotnické organizace.
Členové zavedou formulář Lékařského potvrzení o příčině smrti, vyžadující zaznamenání nemocí nebo poranění, které způsobily smrt nebo k ní přispěly, s jasným vyznačením základní příčiny.
1. Příčiny smrti
Příčiny smrti určené k záznamu do Lékařského potvrzení o příčině smrti jsou všechny nemoci, chorobné stavy nebo poranění, které způsobily smrt nebo k ní přispěly,
a okolnosti nehody nebo násilí, které způsobily uvedené poranění.
2 Základní příčina smrti
Základní příčina smrti je definována jako (a) choroba nebo trauma, která iniciovala řetězec chorobných stavů přímo vedoucích ke smrti, nebo (b) okolnosti příhody nebo násilí, které přivodily smrtelné poranění.3. Definice vztahující se k fetální, perinatální, novorozenecké a kojenecké úmrtnosti
3. Definice vztahující se k fetální, perinatální, novorozenecké a kojenecké úmrtnosti
3.1 Narození živého dítěte
Narození živého dítěte je úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina - bez ohledu na délku těhotenství - jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje jiné známky života, jako srdeční činnost, pulzaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva, ať už pupečník byl či nebyl přerušen nebo placenta připojena. Každý plod při takovém porodu se považuje za živě narozené dítě.
3.2 Fetální úmrtí (mrtvě narozený plod)
Fetální úmrtí je úmrtí plodu, které nastalo před úplným vypuzením nebo vynětím z těla matčina - bez ohledu na délku těhotenství. Úmrtí je prokázáno tím, že po oddělení z těla matčina plod nedýchá, ani neprojevuje jinou známku života jako je srdeční činnost, pulzace pupečníku, nebo nesporný pohyb kosterních svalů.
3.3 Porodní hmotnost
První hmotnost plodu nebo novorozence zjištěná po narození.
3.4 Nízká porodní hmotnost
Méně než 2500 g (do 2499 g včetně)
3.5 Velmi nízká porodní hmotnost
Méně než 1500 g (do 1499 g včetně).
3.6 Extrémně nízká porodní hmotnost
Méně než 1000 g (do 999 g včetně).
3.7 Gestační věk
Délka těhotenství se počítá od prvního dne poslední normální menstruace. Gestační věk se vyjadřuje v dokončených dnech nebo dokončených týdnech (např. události, k nimž došlo mezi 280 až 286 dokončenými dny od prvního dne poslední normální menstruace se považují za události ve 40. týdnu těhotenství
3.8 Předčasné ukončení těhotenství (nedonošené dítě)
Délka těhotenství je kratší než 37 dokončených týdnů (tj. méně než 259 dní).
3.9 V termínu ukončené těhotenství (donošené dítě)
Délka těhotenství je nejméně 37 dokončených týdnů, ale kratší než 42 dokončených týdnů (tj. 259 až 293 dnů).
3.10 Po termínu ukončené těhotenství (přenošené dítě)
Délka těhotenství je nejméně 42 dokončených týdnů (tj. 294 dnů a více).
872 / DEFINICE
3.11 Perinatální období
Perinatální období začíná 22. ukončeným týdnem těhotenství (tj. 154 dnů, kdy porodní hmotnost je normálně 500 g) a končí sedmým dokončeným dnem po narození.
3.12 Novorozenecké období
Novorozenecké období začíná narozením dítěte a končí 28. dokončeným dnem po narození. Novorozenecká úmrtí (tj. úmrtí živě narozených v průběhu prvních 28 dokončených dnů života), mohou být rozdělena na časná novorozenecká úmrtí, která se vyskytnou do sedmého dne po narození a pozdní novorozenecká úmrtí, která se vyskytují v novorozeneckém období po sedmém dnu, ale před dokončeným 28. dnem života.
Poznámky k definicím
(i) U živě narozených by měla být porodní hmotnost přednostně měřena během první hodiny života, dříve než dojde k významné poporodní ztrátě hmotnosti. Přestože statistická tabelace obsahuje 500 gramové skupiny pro porodní hmotnost, hmotnosti by se neměly zaznamenávat jen v těchto skupinách. Měla by se zaznamenávat skutečná hmotnost s takovým stupněm přesnosti, s jakým je měřena.
(ii) Definice „nízké”, „velmi nízké” a „extrémně nízké” porodní hmotnosti nejsou vzájemně se vylučující kategorie. Zahrnují vše pod stanoveným limitem a proto se překrývají
(tj. „nízká” zahrnuje i „velmi nízkou” a „extrémně nízkou” a „velmi nízká” zahrnuje „extrémně nízkou”).
(iii) Určení gestačního věku založené na datech menstruace je často zdrojem chyb. Při výpočtu gestačního věku od data prvního dne poslední normální menstruace a data porodu je nutno pamatovat, že první den je den nula a ne den jedna; dny 0–6 odpovídají proto „dokončenému týdnu nula”, dny 7-13 „dokončenému týdnu jedna” a že 40. týden nynějšího těhotenství je synonymem s „dokončeným týdnem 39”. Není-li k dispozici datum poslední normální menstruace, gestační věk by se měl zakládat na nejlepším klinickém odhadu. Aby se předešlo nedorozumění, měly by se v tabelaci vyznačovat jak týdny, tak dny.
(iv) Věk při úmrtí během prvního dne života (nultý den) by měl být zaznamenán v jednotkách dokončených minut nebo hodin života. Pro druhý den (den 1), třetí (den 2)
a následující do 27 dokončených dnů života by měl být věk při úmrtí vyznačen ve dnech.
4. Definice vztahující se k mateřské úmrtnosti
4.1 Úmrtí matky
Úmrtí matky je úmrtí ženy v těhotenství nebo do 42 dnů po ukončení těhotenství, bez ohledu na trvání a lokalizaci těhotenství, z jakékoliv příčiny spojené s těhotenstvím nebo zhoršené těhotenstvím či péčí v době těhotenství, avšak nikoliv úmrtí z náhodné příčiny nebo nehodou.
4.2 Pozdní úmrtí matky
Pozdní úmrtí matky je úmrtí ženy z přímých nebo nepřímých porodnických příčin více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po ukončení těhotenství.
4.3 Úmrtí během těhotenství, porodu či šestinedělí
Úmrtí během těhotenství, porodu či šestinedělí je úmrtí ženy v těhotenství nebo do 42 dnů po ukončení těhotenství bez ohledu na příčinu smrti (porodnická i jiná než porodnická).
Úmrtí matek by se měla rozdělovat do dvou skupin:
4.4 Přímé mateřské úmrtí.
Přímá mateřská úmrtí vyplývají z porodnických komplikací (při těhotenství, porodu
a šestinedělí), ze zákroků, zanedbání, nepatřičné léčby nebo z řetězu příhod, které ze shora uvedených vyplývají.
4.5 Nepřímé mateřské úmrtí.
Nepřímá mateřská úmrtí vyplývají z dříve existující nemoci nebo nemoci, která se vyvinula během těhotenství a která se fyziologickými účinky těhotenství zhoršila, ale nebyla způsobena přímými porodnickými příčinami.