Uživatel:Zef/output22

Z WikiSkript

Rozřazení článků z # Kategorie:Významně pozměněné zkontrolované články mezi jednotlivé učitele. Mezi články může být více falešně pozitivních výsledků kvůli tomu, že učitelé mohli upravovat i články, kt. nekontrolovali.

Mgr. Alice Strnadová, MBA (Alice s.)[upravit | editovat zdroj]

 1. Dezinfekce a sterilizace
 2. Asistence u převazu
 3. Aplikace injekcí
 4. Úvod do ošetřovatelství

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. (Aperina)[upravit | editovat zdroj]

 1. Cudzorodé látky v potravinách
 2. Mikroorganismy v potravě

MUDr. Antonín Šípek (Azrael)[upravit | editovat zdroj]

 1. Iontoforéza
 2. Fenylketonurie
 3. Zvětšení mikroskopu
 4. Kvantová čísla
 5. Princip zobrazení pomocí RTG záření
 6. Rázová vlna
 7. Zuby
 8. Hormon
 9. Centrální žilní katetr
 10. Cévní náhrady
 11. Ochrana před ionizujícím zářením
 12. Vibrace a lidský organismus
 13. Aorta thoracica
 14. Biologický monitoring
 15. Monitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči
 16. Hodnocení výživového stavu
 17. Aorta abdominalis
 18. Rentgenové záření
 19. Volkmannova ischemická kontraktura
 20. Compartment syndrom
 21. Arteria carotis communis
 22. Osifikace
 23. Typy zlomenin a jejich dislokace
 24. Genetická výbava mitochondrií
 25. Plazmatické bílkoviny
 26. Kyselina ethylendiaminotetraoctová
 27. Vena cava superior
 28. Dezinfekce a sterilizace
 29. Vývojová dysplázie kyčelní
 30. Albumin
 31. Deoxyhemoglobin
 32. Hydrofilní
 33. Biologická membrána
 34. Kyselina listová
 35. Tabák
 36. Diabetes mellitus
 37. Selekce a její typy
 38. Vitamin E
 39. Vitamin B6
 40. Genetický drift
 41. Fetální alkoholový syndrom
 42. Autosomálně recesivní dědičnost
 43. Helicobacter pylori
 44. Proximální fokální femorální deficience
 45. Dopplerovská echokardiografie
 46. Jazyk

MUDr. Magdalena Kašparová (Barri)[upravit | editovat zdroj]

 1. Extrakce zubu
 2. Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS
 3. Mikroorganismy v potravě
 4. Otiskovací hmoty
 5. Chirurgické instrumentárium (zubní lékařství)
 6. Otiskování
 7. Kyselina listová
 8. Hydrokoloidní otiskovací hmoty

MUDr. Miroslava Čedíková (Cedim)[upravit | editovat zdroj]

 1. Gap junctions
 2. Gastrin
 3. Hormony štítné žlázy
 4. Enterocyt
 5. Červené krvinky
 6. Folikulostimulační hormon
 7. Diapedéza
 8. Feritin
 9. Aldosteron
 10. Albumin
 11. Surfaktant
 12. Oxytocin

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. (CeSt)[upravit | editovat zdroj]

 1. Adenosintrifosfát
 2. Fenylketonurie
 3. Elektromagnetické spektrum
 4. Iontoforéza
 5. Karboxylové kyseliny
 6. Youngův modul pružnosti
 7. Rentgenové záření
 8. Rázová vlna
 9. Účinky ultrafialového záření
 10. Zvětšení mikroskopu
 11. Mez rozlišení mikroskopu
 12. Chirurgické instrumentárium (zubní lékařství)
 13. Asistence u převazu
 14. Laser (hygiena)
 15. Homofobie
 16. Tabák
 17. Homosexualita

MUDr. Eva Kudlová, CSc. (Ekudl)[upravit | editovat zdroj]

 1. Vitaminy rozpustné ve vodě
 2. Cudzorodé látky v potravinách
 3. Hodnocení výživového stavu
 4. Vitaminy rozpustné v tucích
 5. Mikroorganismy v potravě
 6. Vitamin E
 7. Vitamin B6


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (Eruzi)[upravit | editovat zdroj]

 1. Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS

MUDr. Hana Kalistová, PhD. (Hana Kalistová)[upravit | editovat zdroj]

 1. Migréna

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (Jan Roth)[upravit | editovat zdroj]

 1. Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS

MUDr. Jiřina Crkovská (Jcrk)[upravit | editovat zdroj]

 1. Enzymy

MUDr. Jiří Beneš (Jirben)[upravit | editovat zdroj]

 1. Osifikace
 2. Vena brachiocephalica
 3. Vena azygos
 4. Vena cava superior
 5. Vena cava inferior
 6. Arteria carotis communis
 7. Aorta thoracica
 8. Aorta abdominalis
 9. Aorta
 10. Jazyk
 11. Zuby
 12. Obecná stavba trávicí trubice
 13. Klouby ruky

RNDr. Jiří Rameš (Jrames)[upravit | editovat zdroj]

 1. Laser (hygiena)
 2. Účinky ultrafialového záření
 3. Vibrace a lidský organismus

MUDr. Petr Kocna, CSc. (Kocna)[upravit | editovat zdroj]

 1. Céliakie
 2. Elastáza 1 v séru
 3. Malabsorpční syndrom
 4. Screening nádorů tlustého střeva
 5. Screeningové programy v gastroenterologii

MUDr. Eva Králíková, CSc. (Kralikovaeva)[upravit | editovat zdroj]

 1. Tabák

RNDr. Petr Heřman (Kychot)[upravit | editovat zdroj]

 1. Interferenční mikroskopie
 2. Polarizační mikroskopie
 3. Inverzní mikroskop
 4. Zvětšení mikroskopu
 5. Mez rozlišení mikroskopu
 6. Rozlišovací schopnost lidského oka
 7. Biologická membrána
 8. Radioaktivita (2. LF UK)
 9. Iontoforéza
 10. Srovnání mikroskopických technik
 11. Vlnově-korpuskulární dualismus
 12. Dopplerovská ultrasonografie
 13. Dopplerovská zobrazení
 14. Dopplerovská echokardiografie
 15. Diagnostické užití ultrazvuku
 16. Termodynamika a živé organismy
 17. Entropie
 18. Radioaktivita
 19. Adenosintrifosfát
 20. Cévní náhrady
 21. Youngův modul pružnosti
 22. Terapeutické užití ultrazvuku
 23. Rázová vlna
 24. Mechanické charakteristiky pojivové tkáně
 25. Unipolární a bipolární zapojení elektrod
 26. Charakteristiky elektrických biosignálů
 27. Harmonický oscilátor
 28. Elektrody pro diagnostiku
 29. Osmóza

MUDr. Lukáš Lambert (Lam)[upravit | editovat zdroj]

 1. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny
 2. Výpočetní tomografie a Hounsfieldovy jednotky
 3. Low-dose
 4. Skiaskopie
 5. Ochrana před ionizujícím zářením
 6. Rentgenové záření

MUDr. Lenka Fialová, CSc. (Lfial)[upravit | editovat zdroj]

 1. Plazmatické bílkoviny

MUDr. Michaela Miklíková (Misstery)[upravit | editovat zdroj]

 1. Základy organické chemie (1.LF VL)
 2. Folikulostimulační hormon
 3. Biologická membrána
 4. Diapedéza
 5. Genetická výbava mitochondrií
 6. Homofobie
 7. Migréna
 8. Kyselina listová
 9. Arteria carotis communis
 10. Vena brachiocephalica

MUDr. Martin Leníček, PhD. (Mleni)[upravit | editovat zdroj]

 1. Karboxylové kyseliny

MUDr. Martin Mašek, PhD. (Mmase)[upravit | editovat zdroj]

 1. Low-dose
 2. Skiaskopie
 3. Ochrana před ionizujícím zářením
 4. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny

MUDr. Martin Vejražka, PhD. (Mvejr)[upravit | editovat zdroj]

 1. Účinky ultrafialového záření
 2. Adenosintrifosfát
 3. Nernstova rovnice
 4. Zuby
 5. Radioaktivita
 6. Screening nádorů tlustého střeva
 7. Fenylketonurie
 8. Osmóza
 9. Osmotický tlak
 10. Entropie
 11. Lipidová dvojvrstva
 12. Hyperkalemie
 13. Odraz světla
 14. Youngův modul pružnosti
 15. Kyselina listová
 16. Rentgenové záření
 17. Rázová vlna
 18. Helicobacter pylori
 19. Kreatin
 20. Vývojová dysplázie kyčelní
 21. Genetický drift
 22. Selekce a její typy
 23. Karboxylové kyseliny
 24. Základy organické chemie (1.LF VL)
 25. Vibrace a lidský organismus
 26. Vitaminy rozpustné v tucích
 27. Vitaminy rozpustné ve vodě
 28. Homofobie
 29. Albumin
 30. Kyselina ethylendiaminotetraoctová
 31. Obsedantně kompulzivní porucha
 32. Diabetes mellitus
 33. Glykované proteiny
 34. Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus
 35. Osifikace
 36. Plazmatické bílkoviny
 37. Bílkoviny v séru a moči
 38. Osmolalita séra
 39. Osmolalita
 40. Migréna
 41. Deoxyhemoglobin
 42. Fyziologický roztok
 43. Krevní tlak
 44. Aorta
 45. Dezinfekce a sterilizace
 46. Homosexualita žen
 47. Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS
 48. Červené krvinky
 49. Compartment syndrom
 50. Homosexualita
 51. Vitamin E
 52. Céliakie
 53. Vyšetření per rectum
 54. Vitamin B6
 55. Enzymy
 56. Jazyk
 57. Screeningové programy v gastroenterologii
 58. Malabsorpční syndrom
 59. Elastáza 1 v séru


MUDr. Karel Němec (Nemekar)[upravit | editovat zdroj]

 1. Volkmannova ischemická kontraktura
 2. Compartment syndrom
 3. Proximální fokální femorální deficience
 4. Vývojová dysplázie kyčelní
 5. Typy zlomenin a jejich dislokace
 6. Osteodystrofie
 7. Vyšetření per rectum
 8. Asistence u převazu
 9. Osmolalita
 10. Centrální žilní katetr
 11. Malabsorpční syndrom
 12. Screening nádorů tlustého střeva
 13. Screeningové programy v gastroenterologii
 14. Plazmatické bílkoviny
 15. Elastáza 1 v séru
 16. Krevní tlak
 17. Helicobacter pylori
 18. Ochrana před ionizujícím zářením
 19. Klouby ruky
 20. Osmolalita séra
 21. Hydrofilní
 22. Hormon
 23. Migréna
 24. Enzymy
 25. Vitamin E
 26. Kyselina listová
 27. Vitamin B6
 28. Bílkoviny v séru a moči
 29. Mikroorganismy v potravě
 30. Dopplerovská echokardiografie
 31. Homosexualita
 32. Homofobie
 33. Homosexualita žen
 34. Céliakie
 35. Selekce a její typy
 36. Kyselina ethylendiaminotetraoctová
 37. Dezinfekce a sterilizace
 38. Echokardiografie
 39. Zuby
 40. Jazyk


Doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD. (OSeda)[upravit | editovat zdroj]

 1. Genetický drift
 2. Autosomálně recesivní dědičnost
 3. Selekce a její typy
 4. Fenylketonurie
 5. Genetická výbava mitochondrií
 6. Fetální alkoholový syndrom

Doc. RNDr. Berta Otová, CSc. (Otovab)[upravit | editovat zdroj]

 1. Genetická výbava mitochondrií

doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc. (Sedláčková Miloše)[upravit | editovat zdroj]

 1. Helicobacter pylori

Ing. Mgr. Martin Sedlář (Sedlarmartin)[upravit | editovat zdroj]

 1. Elastografie
 2. Echogenita tkání

MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. (Snajdr)[upravit | editovat zdroj]

 1. Musculus supraspinatus

MUDr. Jitka Švíglerová, PhD. (Sviglerova)[upravit | editovat zdroj]

 1. Kreatin
 2. Aldosteron
 3. Hormony štítné žlázy
 4. Folikulostimulační hormon
 5. Biologická membrána
 6. Feritin
 7. GABA
 8. Respirační insuficience
 9. Surfaktant
 10. Prolaktin
 11. Oxytocin
 12. TSH
 13. Enterocyt
 14. Gastrin
 15. Deoxyhemoglobin
 16. Biliverdin
 17. Osmóza
 18. Gap junctions
 19. Červené krvinky
 20. Krevní tlak
 21. Osmolalita
 22. Laminární proudění
 23. Nernstova rovnice
 24. Hydrofilní
 25. Hormon
 26. Globuliny
 27. Fyziologický roztok
 28. Diapedéza
 29. Centrální žilní tlak

RNDr. Jan Tomsa (Tomsa)[upravit | editovat zdroj]

 1. Huygensův princip
 2. Adenosintrifosfát
 3. Lipidová dvojvrstva
 4. Odraz světla
 5. Osmotický tlak
 6. Radioaktivita
 7. Srovnání mikroskopických technik
 8. Účinky elektrického proudu na organismus
 9. Membránový transport
 10. Potenciál
 11. Gradient
 12. Cévní náhrady
 13. Elektromagnetické spektrum
 14. Audiometrie (biofyzika)
 15. Akustika
 16. Využití laserů v medicíně
 17. RTG terapie
 18. Výpočetní tomografie a Hounsfieldovy jednotky
 19. Skiagrafie
 20. Princip zobrazení pomocí RTG záření
 21. Rentgenové záření
 22. Absorpce, Lambertův zákon
 23. Záření gama – fyzikální povaha, oblast spektra
 24. Comptonův jev - co dokazuje, přínos
 25. Interferenční mikroskopie
 26. Polarizační mikroskopie
 27. Inverzní mikroskop
 28. Zvětšení mikroskopu
 29. Mez rozlišení mikroskopu
 30. Rozlišovací schopnost lidského oka

Doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (Zfisar)[upravit | editovat zdroj]

 1. Enzymy
 2. Nernstova rovnice

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (Zverinaj)[upravit | editovat zdroj]

 1. Homosexualita