Uživatel:Zef/output23

Z WikiSkript

Rozřazení článků z Kategorie:Dávno zkontrolované články mezi jednotlivé učitele.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (Aleksi)[upravit | editovat zdroj]

 1. Elementy signální transdukce jako terapeutické cíle v onkologii

MUDr. Antonín Šípek (Azrael)[upravit | editovat zdroj]

 1. Typy metafázních chromosomů
 2. Indikace chromozomálního vyšetření
 3. Preimplantační genetická diagnostika
 4. Materiál k vyšetření chromosomů
 5. Syndromy chromozomální nestability
 6. Phytohaemagglutinin
 7. Amniocentéza
 8. Fetoskopie
 9. Epikantus

MUDr. Magdalena Kašparová (Barri)[upravit | editovat zdroj]

 1. Zubní kaz
 2. Elastomery
 3. Jednodobý monofázový otisk
 4. Jednodobý dvoufázový otisk
 5. Dvoudobý dvoufázový otisk
 6. Keramické materiály v protetice
 7. Celokeramická náhrada

MUDr. Miroslava Čedíková (Cedim)[upravit | editovat zdroj]

 1. Atlas histologických preparátů/Ženský pohlavní systém
 2. Atlas histologických preparátů/Endokrinní systém
 3. Atlas histologických preparátů/Mužský pohlavní systém
 4. Atlas histologických preparátů/Močový systém
 5. Atlas histologických preparátů/Kožní systém
 6. Axolemma

MUDr. Eva Kudlová, CSc. (Ekudl)[upravit | editovat zdroj]

 1. Kyselina askorbová
 2. Vitaminy rozpustné v tucích
 3. Vitamin A
 4. Vitamin D
 5. Vitamin K
 6. Thiamin
 7. Riboflavin
 8. Niacin
 9. Kyselina pantothenová
 10. Výživová doporučení
 11. Druhy potravin
 12. Alternativní výživa
 13. Hygienické požadavky na společné stravování
 14. Biotin
 15. Vitaminy
 16. Onemocnění z nadbytku nebo nedostatku živin
 17. Onemocnění z nedostatku živin
 18. Itai-itai
 19. Expozice v pracovním prostředí
 20. Práce specifických skupin osob

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (Histolog)[upravit | editovat zdroj]

 1. Zonula adherens

MUDr. Jiří Beneš (Jirben)[upravit | editovat zdroj]

 1. Klenba nožní
 2. Převodní systém srdeční
 3. Játra
 4. Principy diagnostických zobrazovacích metod
 5. Kosti horní končetiny
 6. Scapula
 7. Clavicula
 8. Arteria carotis externa

Mgr. Jitka Stejskalová (Jitste)[upravit | editovat zdroj]

 1. Katalog
 2. Tezaurus MeSH

RNDr. Jiří Rameš (Jrames)[upravit | editovat zdroj]

 1. Ultrafialové záření (biofyzika)
 2. Denní osvětlení
 3. Umělé osvětlení
 4. Sdružené osvětlení, oslnění
 5. Ultrafialové záření (hygiena)
 6. Hluk
 7. Neionizující záření
 8. Tepelně-vlhkostní mikroklima

RNDr. Klára Bobková, PhD. (Kbobk)[upravit | editovat zdroj]

 1. Získané chromozomální aberace

MUDr. Petr Kocna, CSc. (Kocna)[upravit | editovat zdroj]

 1. Amyláza
 2. Screening céliakie
 3. Beta-karoten
 4. Diagnostika Helicobacterové infekce
 5. Vyšetření stolice
 6. Gastrin v séru
 7. Endomysiální protilátky
 8. Protilátky ke gliadinu
 9. Protilátky ke tkáňové transglutamináze
 10. Stanovení protilátek ke gliadinu, endomysiu nebo atTG ve stolici
 11. Zátěžový test s vitaminem A
 12. Kalprotektin ve stolici
 13. Haemoccult
 14. Pepsin – pepsinogeny
 15. Funkční testy v gastroenterologii
 16. Izolace DNA a genetické markery
 17. Elastáza 1 ve stolici
 18. Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici
 19. Chymotrypsin ve stolici
 20. Pankreatitida chronická (laboratorní diagnostika)
 21. Nepřímé testy exokrinní funkce pankreatu
 22. Stanovení protilátek proti Helicobacter pylori
 23. Testy okultního krvácení ve stolici
 24. Toleranční test s D-xylózou
 25. Detekce antigenu Helicobacter pylori ve stolici
 26. Dechový test s močovinou značenou uhlíkem-13
 27. Imunochemický test krve ve stolici
 28. Trypsinogen v moči
 29. Lipáza makroenzym
 30. Laktózový toleranční test
 31. Laktulózo/mannitolový test střevní propustnosti
 32. Lipáza
 33. Stanovení žaludeční sekrece, acidity
 34. Sekretin-pankreozyminový přímý test
 35. Dechový test s oktanoátem sodným značeným uhlíkem-13
 36. Dechové testy s vodíkem
 37. Dechový test s D-xylózou značenou uhlíkem-13
 38. Dechové testy s uhlíkem-13
 39. Akutní pankreatitida (laboratorní diagnostika)

MUDr. Eva Králíková, CSc. (Kralikovaeva)[upravit | editovat zdroj]

 1. Epidemiologie závislosti na tabáku

MUDr. Eva Krasulová (Krasulová)[upravit | editovat zdroj]

 1. Roztroušená skleróza/PGS

RNDr. Petr Heřman (Kychot)[upravit | editovat zdroj]

 1. Měření teploty
 2. Evokované potenciály
 3. Kryoterapie
 4. Termoterapie
 5. Termografie
 6. Hypertermie
 7. Seminární práce/Biofyzika/2. LF
 8. Elektrická aktivita buněk, tkání a orgánů
 9. Elektrostimulace
 10. Snímače a převodníky biosignálů
 11. Působení vysokých teplot na organismus
 12. Akční a sumační potenciály
 13. Charakteristiky biosignálů
 14. Diferenciální zesilovač
 15. Rušení biosignálů a artefakty
 16. Tlumený harmonický oscilátor
 17. Ultrazvuk v různých prostředích a tkáních
 18. Organismus jako přenosová soustava biosignálů
 19. Träbertovy proudy
 20. Krátkovlnná diatermie
 21. Ultrakrátkovlnná diatermie
 22. Mikrovlnná diatermie
 23. Účinky elektromagnetických polí na organismus
 24. Polygrafický záznam
 25. Časový a fyzikální rozměr biosignálů
 26. Vysokofrekvenční elektrochirurgie
 27. Elastické vlastnosti tkání
 28. Periodicita a quasiperiodicita

MUDr. Lukáš Lambert (Lam)[upravit | editovat zdroj]

 1. Radiodiagnostické vyšetření tlustého střeva
 2. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
 3. Radiodiagnostické vyšetření vývodných cest močových
 4. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea
 5. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku
 6. Diagnostické metody při vyšetření srdce a velkých cév
 7. CTA koronárních tepen

MUDr. Martin Leníček, PhD. (Mleni)[upravit | editovat zdroj]

 1. Chromatografie na tenké vrstvě
 2. Karbonylové sloučeniny
 3. Základy organické chemie (1.LF VL)

MUDr. Martin Mašek, PhD. (Mmase)[upravit | editovat zdroj]

 1. Příprava k vyšetření diagnostickými zobrazovacími metodami
 2. Diagnostické zobrazovací metody v ORL
 3. RDG vyšetření u zánětů dolních cest dýchacích
 4. Legislativní požadavky pro zacházení se zdroji ionizujícího záření

MUDr. Martin Vejražka, PhD. (Mvejr)[upravit | editovat zdroj]

 1. Absorbance
 2. Kyveta
 3. Spektrofotometr
 4. Transmitance
 5. Spektrofotometrie
 6. Barevnost látek
 7. Plazmatické bílkoviny
 8. Poruchy acidobazické rovnováhy
 9. Reaktanty akutní fáze
 10. Amyláza
 11. Hendersonova-Hasselbalchova rovnice
 12. Hendersonova-Hasselbalchova rovnice/odvození
 13. Měření pH
 14. Trypsin
 15. Glykemie
 16. Diabetes mellitus 1. typu (biochemie)
 17. Diabetes mellitus 2. typu (biochemie)
 18. Gestační diabetes mellitus
 19. Hraniční poruchy glykoregulace
 20. Glykemie/stanovení
 21. Orální glukózový toleranční test
 22. Glycerol
 23. Fosfatidylcholin
 24. Guajakol
 25. Metabolická acidóza
 26. Monitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči
 27. Vyšetření moči/chemické
 28. Vyšetření moči
 29. Acidobazická rovnováha
 30. Skleněná elektroda
 31. Elektrochemie
 32. Diuréza
 33. Stanovení bílkoviny v moči
 34. Stanovení hemoglobinu v moči
 35. Stanovení glukózy v moči
 36. Práce s roztoky
 37. Hemoglobin a jeho deriváty (LF MU)
 38. Bromtymolová modř
 39. Pipetory
 40. Pipetování
 41. Měření objemů
 42. Filtrace
 43. Centrifugace
 44. Úvod do práce v biochemické laboratoři
 45. Pufry
 46. Pufry, pufrační kapacita, oxidoredukce, elektrodové děje
 47. Mechanismus hyperglykémií indukovaného poškození tkání
 48. Lipoprotein (a)
 49. Proteinurie
 50. Elektrochemické stanovení etanolu ve vydechovaném vzduchu
 51. Polarimetrie
 52. Bílkoviny v séru a moči
 53. Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus
 54. Glukóza v moči
 55. Ketolátky v moči
 56. C-peptid
 57. Ketolátky v moči/stanovení
 58. Methemoglobin
 59. Deriváty hemoglobinu
 60. Deriváty hemoglobinu/Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu
 61. Kyselina pangamová
 62. Bromouracil
 63. Sodík v moči
 64. Spektrofotometrie mozkomíšního moku
 65. Likvorové syndromy
 66. Tenzid
 67. Dodecylsíran sodný
 68. Acidobazické reakce
 69. Albuminurie
 70. Biuret
 71. Biuretová reakce
 72. Hypergamaglobulinemie
 73. Celková bílkovina
 74. Typizace proteinurie
 75. Hemoglobin a jeho deriváty (1. LF UK, VL)
 76. Hemoglobin v moči
 77. Mikroalbuminurie
 78. Arsenazo III
 79. Alkoholy a fenoly
 80. Schiffovo činidlo
 81. Základy organické chemie (1.LF VL)
 82. Pyrogalolová červeň
 83. Coomassie brilliant blue G 250
 84. Otrava metanolem

MUDr. Karel Němec (Nemekar)[upravit | editovat zdroj]

 1. Antisepse
 2. Asepse
 3. Druhy ran
 4. Vrozené vady končetin
 5. Ombrédannova choroba
 6. Fokomelie
 7. Pseudoarthrosis tibiae congenita
 8. Arthrogryposis multiplex congenita
 9. Aplasia fibulae congenita
 10. Compartment syndrom
 11. Poruchy hojení zlomenin
 12. Prodloužené hojení zlomenin
 13. Malunion
 14. Zlomeniny zápěstí a ruky
 15. Osteom
 16. Osteosarkom
 17. Defense musculaire
 18. Osteomalacie
 19. Osteolýza
 20. Endostóza
 21. Spongioskleróza
 22. Osteonekróza
 23. Hyperostóza
 24. Hypostóza
 25. Artroskopie
 26. Osteotomie
 27. Ablace
 28. Spongioplastika
 29. Aloplastika
 30. Lupavý prst
 31. Ganglion
 32. Metabolické osteopatie
 33. Maligní nádory skeletu
 34. Burzitidy
 35. Pipkinova klasifikace
 36. Pauwelsova klasifikace
 37. Gardenova klasifikace
 38. Antisepse
 39. Asepse
 40. Druhy ran
 41. Vrozené vady končetin
 42. Ombrédannova choroba
 43. Fokomelie
 44. Pseudoarthrosis tibiae congenita
 45. Arthrogryposis multiplex congenita
 46. Aplasia fibulae congenita
 47. Compartment syndrom
 48. Poruchy hojení zlomenin
 49. Prodloužené hojení zlomenin
 50. Malunion
 51. Zlomeniny zápěstí a ruky
 52. Osteom
 53. Osteosarkom
 54. Defense musculaire
 55. Osteomalacie
 56. Osteolýza
 57. Endostóza
 58. Spongioskleróza
 59. Osteonekróza
 60. Hyperostóza
 61. Hypostóza
 62. Artroskopie
 63. Osteotomie
 64. Ablace
 65. Spongioplastika
 66. Aloplastika
 67. Lupavý prst
 68. Ganglion
 69. Metabolické osteopatie
 70. Maligní nádory skeletu
 71. Burzitidy
 72. Pipkinova klasifikace
 73. Pauwelsova klasifikace
 74. Gardenova klasifikace

Doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD. (OSeda)[upravit | editovat zdroj]

 1. Strukturní chromozomové aberace
 2. Lokus
 3. Teratogeny
 4. Pleiotropie
 5. Primární imunodeficience
 6. Bloomův syndrom
 7. Nutrigenetika
 8. Nestabilita repetitivních sekvencí

MUDr. Petr Dušek (Pdusek)[upravit | editovat zdroj]

 1. Poruchy rovnováhy/PGS
 2. Hypo- a hyperkinetické poruchy hybnosti/PGS

MUDr. Petra Havránková (Petra.havr)[upravit | editovat zdroj]

 1. Bolesti zad, kořenové syndromy na dolních končetinách/PGS

MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D. (Snajdr)[upravit | editovat zdroj]

 1. Musculus pronator quadratus

MUDr. Jitka Švíglerová, PhD. (Sviglerova)[upravit | editovat zdroj]

 1. Koagulace versus aglutinace
 2. Turbulentní proudění
 3. Hematokrit
 4. Hamburgerův efekt
 5. Aglutinogen
 6. Laktóza
 7. Leukocyt
 8. Lipofilní
 9. Lipofóbní
 10. Maltotrióza
 11. Lipolytický
 12. Lipolýza
 13. Lymfocytopenie
 14. Lymfocyt
 15. Lymfocytóza
 16. Maltóza
 17. Žírné buňky
 18. Mediátor
 19. Tachykardie
 20. Tachypnoe
 21. Megakaryocyt
 22. Molalita
 23. Molarita
 24. Monocytopenie
 25. Monocytóza
 26. Membránový kanál
 27. Klidové membránové napětí
 28. Karbaminohemoglobin
 29. Koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
 30. Kongesce
 31. Krevní sérum
 32. Hapten
 33. Neutrofilie
 34. Opsonin
 35. Opsonizace
 36. Osmolarita
 37. Hemosiderin
 38. Homeostáza
 39. Hydrofobní
 40. Hyperkapnie
 41. Hypokapnie
 42. Hyperoxie
 43. Hyperpnoe
 44. Hypopnoe
 45. Depolarizace
 46. Hyperpolarizace
 47. Hypertonický
 48. Hypotonický
 49. Hyperventilace
 50. Hypoventilace
 51. Hypoxémie
 52. In vitro
 53. In vivo
 54. Inotropie
 55. Intaktní
 56. Antitrombin III
 57. Aglutinin
 58. Intravaskulární
 59. Intracelulární tekutina
 60. Intracelulární
 61. Intersticiální tekutina
 62. Aglutinace
 63. Eferentní
 64. Izoosmolální
 65. Izotonický
 66. Aferentní
 67. Ejekční frakce
 68. Anoxie
 69. Antiport
 70. End-diastolický objem
 71. Alkalóza
 72. End-systolický objem
 73. Baktericidní
 74. Bakteriofág
 75. Adenylátcykláza
 76. Anterográdní
 77. Repolarizace
 78. Regurgitace
 79. Quickův test
 80. Růstový faktor
 81. Retrográdní
 82. Retikulocyt
 83. Amylolytický
 84. Sacharóza
 85. Sedimentace erytrocytů
 86. Senzorický receptor
 87. Streptokináza
 88. Systolický objem
 89. Symport
 90. Střední objem erytrocytu
 91. Střední arteriální tlak
 92. Alfa-dextrin
 93. Pelentan
 94. Papilární sval
 95. Antagonista
 96. Agonista
 97. Plazmin
 98. Plazminogen
 99. Acidóza
 100. Protein S
 101. Protein C
 102. Proliferace
 103. Polycytemie (heslo)
 104. Proteinkináza A
 105. Proteolytický
 106. Proteáza
 107. Barevná hodnota erytrocytu
 108. Batmotropie
 109. Bazocytopenie
 110. Bazofilie
 111. Bazofilní granulocyt
 112. Biliverdin
 113. Biofeedback
 114. Bradykardie
 115. Bradypnoe
 116. Chemotaxe
 117. Chronotropie
 118. Cirkadiánní rytmus
 119. Neutropenie
 120. Onkotický tlak
 121. Oxyhemoglobin
 122. Protrombin
 123. Ptyalin
 124. Tah rozpouštědla
 125. G-protein
 126. Tlaková amplituda
 127. Glukoneogeneze (heslo)
 128. Transcelulární tekutina
 129. Glykogeneze
 130. Glykogenolytický
 131. Glykogenolýza
 132. Urokináza
 133. Cytoplazma
 134. Vnitřní faktor
 135. Cytotoxicita
 136. Zymogen
 137. Extravaskulární
 138. Extracelulární
 139. Eupnoe
 140. Erytropoeza
 141. Endotel
 142. Erytropenie
 143. Dromotropie
 144. Distenze
 145. Diferenciace
 146. Eozinopenie
 147. Eozinofilie
 148. Destičková zátka
 149. Extracelulární tekutina
 150. Destičková granula
 151. Embolus
 152. Eozinofilní granulocyt
 153. Transferin
 154. Trombin
 155. Trombopoetin
 156. Fibrin
 157. Fibrinogen
 158. Fibrinolytický
 159. Celková tělesná voda
 160. Transport CO2 krví
 161. Transpolarizace
 162. Iontové pumpy
 163. Amyláza (heslo)
 164. Extravazální
 165. Filtrace (fyziologie)
 166. Laktáza
 167. Maltáza
 168. Membránový protein
 169. Sacharáza
 170. BMI
 171. Sodno-draselná pumpa
 172. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
 173. Glaukom (heslo)
 174. Atropin
 175. Somatostatin
 176. Clearance
 177. Granulocyty
 178. Agranulocyty
 179. Adrenalin
 180. Serotonin
 181. Laktace
 182. Srdeční frekvence
 183. Renin
 184. Juxtaglomerulární buňky
 185. Steroidní hormony
 186. Sluchová dráha
 187. Erytropoetin (heslo)

RNDr. Jan Tomsa (Tomsa)[upravit | editovat zdroj]

 1. Angiografie
 2. Charakteristika RTG záření
 3. Princip zobrazení optickým mikroskopem
 4. Mikroskopie pro procházející světlo
 5. Rtg záření - mechanismus vzniku
 6. Mikroskopie pro dopadající světlo
 7. Hloubka ostrosti mikroskopu
 8. Abbeho teorie
 9. Mikroskopie s fázovým kontrastem
 10. Rtg záření - fyzikální povaha, oblast spektra
 11. Kontrast obrazu mikroskopu
 12. Ionizace

Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. (Vízek)[upravit | editovat zdroj]

 1. Chlopenní vady/Repetitorium
 2. Poruchy funkce arterií/Repetitorium
 3. Poruchy funkce kapilár/Repetitorium
 4. Cirkulační šok/Repetitorium
 5. Edém mozku, poruchy HEB/Repetitorium
 6. Snížená dodávka kyslíku/Repetitorium
 7. Poruchy difúze. Difúzní kapacita plic/Repetitorium

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (Zverinaj)[upravit | editovat zdroj]

 1. Psychofyziologie lidské sexuality
 2. Sexuální dysfunkce
 3. Sexuální dysfunkce u mužů
 4. Sexuální dysfunkce u žen
 5. Nedostatek nebo ztráta sexuální apetence
 6. Nedostatečné prožívání sexuality
 7. Poruchy orgasmu u žen
 8. Dyspareunie a algopareunie
 9. Neorganický vaginismus
 10. Poruchy sexuální satisfakce
 11. Premenstruální tenze
 12. Poruchy orgasmu u mužů
 13. Homosexualita
 14. Homosexualita mužů
 15. Parafilie
 16. Transsexualita
 17. Poruchy sexuální preference
 18. Fetišismus
 19. Exhibicionismus
 20. Voyerismus
 21. Sadismus
 22. Masochismus
 23. Kombinované sexuální deviace
 24. Sexuální delikvence
 25. Znásilnění
 26. Sexuální vražda
 27. Sexuální nátlak
 28. Expozice genitálu
 29. Incest
 30. Kuplířství
 31. Šíření pornografie
 32. Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 33. Sexuální vztahy lékařů a pacientů
 34. Forenzní posuzování a léčení sexuálních delikventů
 35. Pedofilie