Uživatel:Zef/páry

Z WikiSkript

Obsah

Léčiva dle ATC[upravit | editovat zdroj]

  • zdroj: Seznam důležitých a nejčastěji používaných léčiv v ČR - volně dle ATC klasifikace, WHO doporučení a Orwe M. 2002+ , MUDr. N.Kutinová - Canová; prof. MUDr. F. Perlík, DrSc., Farmakologický ústav, 1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Antibakteriální léčiva (antibiotika a chemoterapeutika)[upravit | editovat zdroj]

Beta-laktamová ATB (beta-laktamy)[upravit | editovat zdroj]

Beta-laktamová ATB;Penicilinová;Základní;fenoxymethylpenicilin, benzylpenicilin, prokain–benzylpenicilin, benzathin–benzylpenicilin
Beta-laktamová ATB;Penicilinová;Aminopeniciliny (s rozšířeným spektrem);ampicilin, amoxicilin
Beta-laktamová ATB;Penicilinová;Protistafylokoková;oxacilin
Beta-laktamová ATB;Penicilinová;S inhibitory beta–laktamáz;amoxicilin+kys.klavulanová, ampicilin+sulbaktam, piperacilin+tazobaktam
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;I.gen.;cefazolin (p.o.), cefadroxil (p.e.)
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;II.gen.;cefuroxim (p.e.), cefuroxim axetil (p.o.), cefprozil (p.o.)
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;III.gen.;základní;cefotaxim (p.e.), ceftriaxon (p.e.)
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;III.gen.;protipseudomonádová;ceftazidim (p.e.),cefoperazon (p.e.)
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;III.gen.;s inhibitory beta–laktamáz;cefoperazon+sulbaktam,ceftolozan+tazobaktam
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;IV. gen.;cefepim
Beta-laktamová ATB;Cefalosporiny;proti MRSA (V. gen.);ceftarolin-fosamil
Beta-laktamová ATB;Karbapenemy;imipenem/cilastatin, meropenem, ertapenem

Makrolidová ATB (makrolidy)[upravit | editovat zdroj]

Makrolidy;14C;klarithromycin, roxithromycin
Makrolidy;16C;spiramycin
Azalidy;azithromycin
Ketolidy;telithromycin

Tetracyklinová ATB (tetracykliny)[upravit | editovat zdroj]

Tetracykliny;doxycyklin
Glycylcykliny;tigecyklin

Amfenikolová ATB (amfenikoly)[upravit | editovat zdroj]

Amfenikoly;chloramfenikol

Aminoglykosidová ATB (aminoglykosidy)[upravit | editovat zdroj]

Aminoglykosidová ATB;gentamycin, streptomycin, amikacin, tobramycin (inh.)

Chinolonová ATB (chinolony)[upravit | editovat zdroj]

Chinolony;II. generace;ciprofloxacin, ofloxacin, pefloxacin, levofloxacin, norfloxacin
Chinolony;IV. generace;moxifloxacin

Sulfonamidy a trimethoprim[upravit | editovat zdroj]

Sulfonamidy a trimethoprim;sulfamethoxazol+trimethoprim (kotrimoxazol), trimetoprim

Nitroimidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika[upravit | editovat zdroj]

Nitroimidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika;Nitroimidazoly;metronidazol
Nitroimidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika;Nitrofurany;nitrofurantoin

Glykopeptidová antibiotika[upravit | editovat zdroj]

Glykopeptidová antibiotika;vankomycin, teikoplanin, dalbavancin

Linkosamidová antibiotika[upravit | editovat zdroj]

Linkosamidová antibiotika;klindamycin


Jiná ATB[upravit | editovat zdroj]

Jiná;isoniazid, daptomycin, linezolid, bacitracin

Antidota[upravit | editovat zdroj]

Intoxikace[upravit | editovat zdroj]

Intoxikace;Anticholinergika;Periferní účinky;neostigmin
Intoxikace;Anticholinergika;Centrální účinky;fysostigmin
Intoxikace;Inhibitory acetylcholinesterázy – ACE (např. organofosfáty);Reaktivátory ACE;obidoxim, trimedoxim
Intoxikace;Inhibitory acetylcholinesterázy – ACE (např. organofosfáty);Antimuskarinergika;atropin sulfát, biperiden
Intoxikace;Benzodiazepiny;Inhibitor GABAA–receptorů;flumazenil
Intoxikace;Opioidy;Inhibitory opioidních–RR;naloxon
Intoxikace;Ethylenglykol, methanol;Substrát alkoholdehydrogenázy;ethanol
Intoxikace;Digoxin;Specifické protilátky;immunoserum digoxinum
Intoxikace;Paracetamol;Zdroje SH–skupin;acetylcystein, methionin
Intoxikace;Nitrity, aromatické nitrosloučeniny a aminy (methemoglobinémie);Redukce metHb na Hb;methylénová modř, toluidinová modř
Intoxikace;Kyanidy (např. také nitroprusid sodný);Oxidace Hb na metHb s vazbou kyanidů;amylnitrit, dimethylaminofenol, hydroxokobalamin
Intoxikace;Kyanidy (např. také nitroprusid sodný);Vznik netoxických thiokyanátů;thiosulfát sodný
Intoxikace;Isoniazid;Substituce vitaminu B6;pyridoxin
Intoxikace;Methotrexát, trimethroprim, pyrimethamin;Substituce kyseliny listové;acidum folicum
Intoxikace;Oxid uhelnatý;Vytěsnění CO z vazby na Hb;kyslík
Intoxikace;Těžké kovy (Pb, As, Au, Hg, Cu, Zn, Cr, Mn, Tl, Co, Cs);Tvorba chelatačních komplexů;dimerkaprol, penicilamin, CaNa2EDTA
Intoxikace;Těžké kovy (Pb, As, Au, Hg, Cu, Zn, Cr, Mn, Tl, Co, Cs);Vazba jednomocných kationtů;kyanid železnato–železitý
Intoxikace;Soli železa;Tvorba netoxických komplexů;deferoxamin

Antimigrenika[upravit | editovat zdroj]

Antimigrenika u akutního záchvatu[upravit | editovat zdroj]

Antimigrenika;Antimigrenika u akutního záchvatu;Analgetika–antipyretika;acetylsalicylová kyselina, paracetamol
Antimigrenika;Antimigrenika u akutního záchvatu;NSA;ibuprofen, diclofenak, indometacin
Antimigrenika;Antimigrenika u akutního záchvatu;Agonisté 5–HT1 receptorů;sumatriptan
Antimigrenika;Antimigrenika u akutního záchvatu;Adjuvantní látky;metoklopramid

Antimigrenika k profylaxi migrény[upravit | editovat zdroj]

Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Beta–blokátory;propranolol, metoprolol
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Blokátory kalciových kanálů;verapamil, flunarizin
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Antiepileptika;valproát sodný, gabapentin, topiramát
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Antidepresiva – tricyklická;amitriptylin
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Antidepresiva – SSRI; fluoxetin, sertalin, citalopram, paroxetin
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;Inhibice neuroaminů;pizotifen
Antimigrenika;Antimigrenika k profylaxi migrény;soli magnézia;magnezium

Antimykotika, antivirotika a antiparazitika[upravit | editovat zdroj]

Antimykotika[upravit | editovat zdroj]

Antimykotika lokální;Imidazolová;ketokonazol, klotrimazol, bifonazol
Antimykotika lokální;Polyenová;nystatin (magistraliter)
Antimykotika lokální;Ostatní antimykotika;naftifin, ciklopirox, terbinafin
Antimykotika systémová;Triazolová;flukonazol, itrakonazol
Antimykotika systémová;Polyenová;amfotericin B
Antimykotika systémová;Ostatní antimykotika;griseofulvin, terbinafin

Antivirotika[upravit | editovat zdroj]

Antivirotika;K terapii herpetických a cytomegalových onemocnění;Nukleosidy a nukleotidy;aciklovir, ganciklovir
Antivirotika;Protichřipková profylaktika;Cyklické aminy;amantadin
Antivirotika;Protichřipková profylaktika;Inhibitory neuraminidázy;oseltamivir, zanamivir
Antivirotika;K terapii virových hepatitid;Nukleosidová analoga;ribavirin, lamivudin
Antivirotika;K terapii virových hepatitid;Interferony;interferon alfa
'''Antivirotika;Antiretrovirotika a inhibitory HIV–proteáz (kombinace)'''
Antivirotika;Nukleosid. inhibitory revers. transkript.;zidovudin = azidothymidin, didanosin
Antivirotika;Inhibitory HIV–proteáz;sakvinavir
Antivirotika;Nenukleosid. inhib. revers. transkript.;nevirapin

Antiprotozoika[upravit | editovat zdroj]

Antiprotozoika;Antimalarika;chlorochin, chinin, meflochin
Antiprotozoika;Léčiva proti trichomonóze a jiným protozoím;nitroimidazoly;metronidazol, ornizadol
Antiprotozoika;Léčiva proti trichomonóze a jiným protozoím;střevní desincificiens chloroxin
Antiprotozoika;Léčiva proti toxoplazmóze a pneumocystóze;pyrimetamin
Antiprotozoika;Léčiva proti toxoplazmóze a pneumocystóze;sulfonamidy sulfamethoxazol+trimethoprim

Antihelmintika[upravit | editovat zdroj]

Antihelmintika;Antinematodika;mebendazol

Antiektoparazitika[upravit | editovat zdroj]

Antiektoparazitika;Hexachlorocyklohexan;lindan

Antiobezitika[upravit | editovat zdroj]

Centrální antiobezitika[upravit | editovat zdroj]

Antiobezitika;Centrální antiobezitika;fentermin (katecholaminergní)

Periferní antiobezitika[upravit | editovat zdroj]

Antiobezitika;Periferní antiobezitika;orlistat (blokátor vstřebávání tuků)

Antirevmatika[upravit | editovat zdroj]

Imunosupresiva a cytostatika[upravit | editovat zdroj]

Chorobu modifikující léčiva – specifická antirevmatika;Imunosupresiva a cytostatika;azathioprin, ciclosporin A, methotrexát, cyklofosfamid

Antimalarika[upravit | editovat zdroj]

Chorobu modifikující léčiva – specifická antirevmatika;Antimalarika;chlorochin

Sloučeniny zlata[upravit | editovat zdroj]

Chorobu modifikující léčiva – specifická antirevmatika;Sloučeniny zlata;aurothiomalát

Deriváty sulfapyridinu[upravit | editovat zdroj]

Chorobu modifikující léčiva – specifická antirevmatika;Deriváty sulfapyridinu;sulfasalazin

Cheláty[upravit | editovat zdroj]

Chorobu modifikující léčiva – specifická antirevmatika;Cheláty;penicilamin

Látky ovlivňující vnímání bolesti[upravit | editovat zdroj]

Neopioidní analgetika – antipyretika[upravit | editovat zdroj]

Látky ovlivňující vnímání bolesti;Neopioidní analgetika – antipyretika;Salicyláty;acetylsalicylová kyselina (ASA)
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Neopioidní analgetika – antipyretika;Anilidy;paracetamol
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Neopioidní analgetika – antipyretika;Pyrazolony;metamizol, propyfenazon

Nesteroidní protizánětlivé látky (NSA)[upravit | editovat zdroj]

Látky ovlivňující vnímání bolesti;NSA;Deriváty kyseliny propionové;ibuprofen, ketoprofen, naproxen, kyselina tiaprofenová
Látky ovlivňující vnímání bolesti;NSA;Deriváty kyseliny octové;diklofenak, aceklofenak, indometacin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;NSA;Oxikamy;meloxikam, piroxikam
Látky ovlivňující vnímání bolesti;NSA;Koxiby;celekoxib
Látky ovlivňující vnímání bolesti;NSA;Jiná NSA;nimesulid

Opioidní analgetika[upravit | editovat zdroj]

Látky ovlivňující vnímání bolesti;Opioidní analgetika;Slabé opioidy;kodein, dihydrokodein, tramadol
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Opioidní analgetika;Silné opioidy;morfin, hydromorfon, pethidin, piritramid, fentanyl, tilidin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Opioidní analgetika;Smíšení agonisté–antagonisté;buprenorfin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Opioidní analgetika;Antagonisté;Naloxon

Léky ovlivňující neuropatickou bolest[upravit | editovat zdroj]

Látky ovlivňující vnímání bolesti;Léky ovlivňující neuropatickou bolest;Antiepileptika;gabapentin, pregabalin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Léky ovlivňující neuropatickou bolest;Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI);venlafaxin, duloxetin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Léky ovlivňující neuropatickou bolest;Antidepresiva I. generace;amitryptilin
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Léky ovlivňující neuropatickou bolest;Slabé opioidy;tramadol
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Léky ovlivňující neuropatickou bolest;Silné opioidy;tapentadol

Analgetické kombinace[upravit | editovat zdroj]

Látky ovlivňující vnímání bolesti;Analgetické kombinace;Neopioidní;ASA + kofein, paracetamol+guaifenesin+kofein, paracetamol+propyfenason+kofein
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Analgetické kombinace;S kodeinem;ASA+kodein+kofein+fenobarbital (magistraliter), paracetamol+kodein
Látky ovlivňující vnímání bolesti;Analgetické kombinace;S tramadolem;paracetamol+tramadol

Léčiva ovlivňující nervový systém[upravit | editovat zdroj]

Anestetika[upravit | editovat zdroj]

Anestetika;Celková inhalační;halotan, oxid dusný, izofluran
Anestetika;Celková intravenózní;thiopental, propofol, sufentanyl, ketamin, midazolam
Anestetika;Lokální;Estery;prokain
Anestetika;Lokální;Estery;amidy: trimekain, bupivakain, lidokain

Anxiolytika[upravit | editovat zdroj]

Anxiolytika;Benzodiazepinová;alprazolam, oxazepam, bromazepam, diazepam, tofisopam
Anxiolytika;Nebenzodiazepinová anxiolytika;hydroxyzin

Hypnotika a sedativa[upravit | editovat zdroj]

Hypnotika a sedativa;Benzodiazepinová;midazolam
Hypnotika a sedativa;Cyklopyroláty;zolpidem, zopiklon
Hypnotika a sedativa:Antidepresiva;trazodon, mirtazapin

Antidepresiva[upravit | editovat zdroj]

Antidepresiva;Tricyklická;amitriptylin, dibenzepin, dosulepin, imipramin, klomipramin, loxapin, maprotilin, mianserin, nortriptylin
Antidepresiva;Elektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI);fluoxetin, fluvoxamin, sertalin, citalopram, escitalopram, paroxetin
Antidepresiva;Serotoninový antagonista a inhibitor zpětného vychytávání (SARI);trazodon
Antidepresiva;Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI);venlafaxin, milnacipran
Antidepresiva;Noradrenergní a selektivní serotoninergní antidepresivum (NaSSA);mirtazapin
Antidepresiva;Selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI);bupropion
Antidepresiva;Reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy typu A (RIMA);moclobemid
Antidepresiva;Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO);tranylcypromin
Antidepresiva;Jiná antidepresiva;agomelatin, tianeptin

Stabilizátory nálady[upravit | editovat zdroj]

Stabilizátory nálady;Soli lithia;lithium carbonicum
Stabilizátory nálady;Antiepileptika;valproát, pregabalin

Antipsychotika[upravit | editovat zdroj]

Antipsychotika;Typická;Sedativní;chlorprothixen, levomepromazin, zuclopenthixol
Antipsychotika;Typická;Incizivní;flupentixol, haloperidol, melperon
Antipsychotika;Atypická;Multireceptoroví antagonisté (MARTA);klozapin, olanzapin, quetiapin, ziprasidon, zotepin
Antipsychotika;Atypická;Antagonisté serotonin-dopaminergních receptorů  (SDA);asenapin, iloperidon, lurasidon, paliperidon, risperidon, sertindol
Antipsychotika;Atypická;Selektivní D2/D3 antagonisté;amisulprid, sulpirid, tiapridal
Antipsychotika;Atypická;Parciální agonisté D2 receptorů;aripiprazol

Antiepileptika[upravit | editovat zdroj]

Antiepileptika;I. generace;Barbituráty;fenobarbital
Antiepileptika;I. generace;Hydantoináty;fenytoin
Antiepileptika;I. generace;Sukcinimidy;ethosuximid
Antiepileptika;II. generace;Karbamazepin, valproát sodný
Antiepileptika;II. generace;Benzodiazepiny;diazepam, klonazepam
Antiepileptika;III. generace;lamotrigin, gabapentin, pregabalin, vigabatrin, topiramat, levetiracetam???

Antiparkinsonika[upravit | editovat zdroj]

Antiparkinsonika;Anticholinergní;biperiden
Antiparkinsonika;Dopaminergní;levodopa (+ karbidopa)
Antiparkinsonika;Dopaminergní;inhibitor dopa–dekarboxylázy;benserazid (karbidopa), bromokriptin, amantadin
Aniparkinsonika;Agonisté dopaminových receptorů;ropinirol, pramipexol
Antiparkinsonika;Inhibitory katechol-O-methyl-transferázy;entacapon

Kognitiva[upravit | editovat zdroj]

Kognitiva;Inhibitory cholinesterázy;neostigmin, rivastigmin, donepezil, galantamin
Kognitiva;Glutamátergní látky;memantin

Psychostimulancia a anorektika[upravit | editovat zdroj]

Psychostimulancia a anorektika;Psychostimulancia;amfetamin, methylfenidát, kofein
Psychostimulancia a anorektika;Anorektika;fentermin, sibutramin

Závislost na psychotropních látkách[upravit | editovat zdroj]

Závislost na psychotropních látkách;Alkohol;Sedativa při opilosti;klomethiazol
Závislost na psychotropních látkách;Psychostimulancia;Amfetaminy;amfetamin, metamfetamin, MDMA
Závislost na psychotropních látkách;Psychostimulancia;Přírodní;kokain, efedrin
Závislost na psychotropních látkách;Opioidy;Agonisté;morphin, heroin, metadon
Závislost na psychotropních látkách;Opioidy;Antagonisté;naloxon
Závislost na psychotropních látkách;Halucinogeny a delirogeny;LSD–25, fencyklidin, cannabis, tetrahydrocannabinol, toluen

Cytostatika[upravit | editovat zdroj]

Alkylační látky[upravit | editovat zdroj]

Alkylační látky;Oxazafosforiny;cyklofosfamid	
Alkylační látky;Deriváty močoviny;lomustin	
Alkylační látky;Dusíkaté yperity;chlorambucil	
Alkylační látky;Jiné alkylační látky;dakarbazin, prokarbazin

Antimetabolity[upravit | editovat zdroj]

Antimetabolity;methotrexát
Antimetabolity;Analogy purinů;merkaptopurin, fludarabin	
Antimetabolity;Analogy pyrimidinů;cytarabin, fluorouracil

Mitotické jedy[upravit | editovat zdroj]

Mitotické jedy;Deriváty z rodu vinca;vinkristin, vinblastin, etoposid
Mitotické jedy;Taxany;paklitaxel, docetaxel

Cytotoxická antibiotika[upravit | editovat zdroj]

Cytotoxická antibiotika;Antracykliny;doxorubicin
Cytotoxická antibiotika;Polypeptidová;bleomycin
Cytotoxická antibiotika;Jiná;daktinomycin (aktinomycin D)

Deriváty platiny[upravit | editovat zdroj]

Deriváty platiny;cisplatina, karboplatina

Další cytostatika[upravit | editovat zdroj]

Další cytostatika;Enzymy;aspargináza
Další cytostatika;Deriváty vitamínu A;tretinoin, isotretinoin

Endokrinní terapie nádorů[upravit | editovat zdroj]

Endokrinní terapie nádorů;Glukokortikoidy;prednison, (methyl)prednisolon	
Endokrinní terapie nádorů;Gestageny;medroxyprogesteron
Endokrinní terapie nádorů;Antiestrogeny;tamoxifen
Endokrinní terapie nádorů;Antiandrogeny;flutamid	
Endokrinní terapie nádorů;Inhibitory enzymů;anastrozol
Endokrinní terapie nádorů;Analogy gonadorelinu;buserelin, goserelin

Léčiva k terapii dny[upravit | editovat zdroj]

Léčiva k terapii dny – akutní záchvat[upravit | editovat zdroj]

Léčiva k terapii dny;Léčiva k terapii dny – u akutního záchvatu;NSA;diklofenak
Léčiva k terapii dny;Léčiva k terapii dny – u akutního záchvatu;Mitotické jedy;kolchicin
Léčiva k terapii dny;Léčiva k terapii dny – u akutního záchvatu;Glukokortikoidy;prednison, methylpredisolon

Léčiva k terapii dny – profylaxe[upravit | editovat zdroj]

Léčiva k terapii dny;Léčiva k terapii dny – k profylaxi dny;Antiuratika;allopurinol

Léčiva ovlivňující gastrointestinální trakt[upravit | editovat zdroj]

Antacida[upravit | editovat zdroj]

Antacida;Soli hliníku;hydroxid hlinitý
Antacida;Soli hořčíku;hydroxid hořečnatý
Antacida;Soli vápníku;calcium carbonicum

Antiulceróza[upravit | editovat zdroj]

Antiulceróza;H2–antagonisté;ranitidin, famotidin
Antulceróza;Inhibitory protonové pumpy;omeprazol, pantoprazol
Antiulceróza;Komplexní soli bizmutu;citronan bizmutitý (magistraliter)
Antiulceróza;Jiná antiulceróza;sukralfát

ATB k eradikaci Helicobacter pylori[upravit | editovat zdroj]

ATB k eradikaci Helicobacter pylori;amoxicilin+klaritromycin, amoxicilin+metronidazol

Spasmolytika[upravit | editovat zdroj]

Spasmolytika;Parasympatolytika;atropin, butylskopolamin
Spasmolytika;Muskulotropní spasmolytika;papaverin, pitofenon, drotaverin
Spasmolytika;Spasmoanalgetika (kombinace);metamizol+pitofenon+fenpiverin, propyfenazon+kodein+aj.

Choleretika a hepatika[upravit | editovat zdroj]

Choleretika a hepatika;Choleretika – žlučové kyseliny;kyselina ursodeoxycholová
Choleretika a hepatika;Choleretika – methylkumariny;hymekromon
Choleretika a hepatika;Hepatika;silymarin

Antiemetika a prokinetika[upravit | editovat zdroj]

Antiemetika a prokinetika;Antiemetika – 5–HT<sub>3</sub>–R–antagonisté;ondansetron
Antiemetika a prokinetika;Antimuskarinergní látky;skopolamin
Antiemetika a prokinetika;Sedativní antihistaminika;moxastin+kofein, promethazin
Antiemetika a prokinetika;Typická antipsychotika;chlorpromazin
Antiemetika a prokinetika;Prokinetika – antagonisté dopaminu;metoklopramid, domperidon

Laxativa[upravit | editovat zdroj]

Laxativa;Osmotická laxativa;laktulóza
Laxativa;Stimulační laxativa;bisakodyl, pikosíran sodný (pikosulfát), senna
Laxativa;Změkčující – lokální laxativa;glycerol

Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva[upravit | editovat zdroj]

Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Střevní desinficiencia;chloroxin
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Opiátová a opioidní obstipancia;loperamid, difenoxylát
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Adsorbencia;Aktivní uhlí;carbo medicinalis
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Adsorbencia;Minerální soli;calcium carbonicum precipitate, křemičitan hořečnato–hlinitý
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Kombinovaná antidiarhoika;kodein+soli bizmutu a kalcia (magistraliter)
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Eubiotika;kyselina mléčná, laktóza, AMK
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Střevní protizánětlivá léčiva;sulfasalazin, mesalazin
Antidiarhoika a střevní protizánětlivá léčiva;Orální rehydratační roztok WHO;3,5g chlorid sodný, 2,5g bikarbonát sodný + 1,5g chlorid draselný, 20 g glukóza, 1 L  převařené vychladlé vody

Digestiva[upravit | editovat zdroj]

Digestiva;Pankreatické enzymy;lipáza, proteáza, amyláza

Látky k prevenci zubního kazu[upravit | editovat zdroj]

Látky k prevenci zubního kazu;Minerály;fluorid sodný

Hormony hypotalamu a hypofýzy[upravit | editovat zdroj]

Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hypotalamické liberiny;Somatostatin a analoga;somatostatin, oktreotid
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hypotalamické liberiny;Analogy gonadorelinu;buserelin, goserelin
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hypotalamické liberiny;Agonisté dopaminu;bromokriptin, tergurid
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony adenohypofýzy;Somatotrofní hormon;somatotropin
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony adenohypofýzy;Kortikotropin (ACTH);tetrakosaktid
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony adenohypofýzy;FSH;folitropin alfa a beta, meno–/uro–folitropin
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony adenohypofýzy;Analoga LH;choriogonadotropin
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony neurohypofýzy;Vazopresin (ADH) a analoga;desmopresin, terlipresin
Hypotalamické a hypofyzární hormony a analoga;Hormony neurohypofýzy;oxytocin

Terapie poruch štítné žlázy[upravit | editovat zdroj]

Terapie hyperthyreózy[upravit | editovat zdroj]

Léky používané při hyperthyreóze;Antityreoidální látky;thiamazol, propylthiouracil
Léky používané při hyperthyreóze;Symptomatické léky;Beta–blokátory;propranolol

Terapie hypothyteózy[upravit | editovat zdroj]

Léky používané při hypothyreóze;Tyreoidní hormony;levothyroxin, liothyronin
Léky používané při hypothyreóze;Jód;jodid draselný

Antagonisté parathormonu[upravit | editovat zdroj]

Hormony štítné žlázy a antityreoidální látky;Antiparatyreoidální hormony;kalcitonin

Hormony pankreatu a látky používané v terapii Diabetes mellitus[upravit | editovat zdroj]

Lidský inzulín a jeho analoga[upravit | editovat zdroj]

Hormony pankreatu;Lidský inzulín a jeho analoga;Krátkodobě působící inzulíny;lidský rekombinantní inzulín, inzulín lispro, inzulín aspart, inzulín glulisin
Hormony pankreatu;Lidský inzulín a jeho analoga;Středně dlouho působící inzulíny;lidský inzulín vázaný na protamin-sulfát (NPH)
Hormony pankreatu;Lidský inzulín a jeho analoga;Dlouhodobě působící inzulíny;inzulín glargín, inzulín detemir

Jiné hormony pankreatu[upravit | editovat zdroj]

Hormony pankreatu;Jiné hormony pancreatu;glukagon

Jiná antidiabetika[upravit | editovat zdroj]

Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Léky snižující hladinu glukózy;Biguanidy;metformin
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Inzulínová sekretagoga;Deriváty sulfonylurey;glimepirid, glibenklamid, glipizid, gliklazid
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Léky snižující hladinu glukózy;Inhibitory alfaglukozidázy;akarbóza
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Léky snižující hladinu glukózy;Thiazolidindiony;pioglitazon
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Léky snižující hladinu glukózy;Inhibitory dipetidilpepdidázy 4;sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin
Antidiabetika (kromě inzulínů);Parenterální;Léky snižující hladinu glukózy;Inkretinová analoaga (analoga glucagon-like peptidu 1); exenatid, luraglutid
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Inzulínová sekretagoga;Glinidy;repaglinid
Antidiabetika (kromě inzulínů);Perorální;Léky snižující hladinu glukózy;Inhibitory transportéru pro sodík a glukózu SGLT2;dapagliflozin, empagliflozin

Imunomodulační látky a imunosupresiva[upravit | editovat zdroj]

Imunostimulační a imunomodulační látky[upravit | editovat zdroj]

Imunostimulační a imunomodulační látky;Syntetická imunostimulancia;levamizol
Imunostimulační a imunomodulační látky;Cytokiny;Interferony alfa;interferon alfa a –2b
Imunostimulační a imunomodulační látky;Cytokiny;Interferony beta;interferon beta–1a a 1b
Imunostimulační a imunomodulační látky;Cytokiny;Kolonie stimulující faktory;filgrastim (G–CSF), molgramostim (GM–CSF), epoetin (erytropoetin)
Imunostimulační a imunomodulační látky;Interleukiny IL2;aldesleukin

Imunosupresivní látky[upravit | editovat zdroj]

Imunosupresivní látky;Glukokortikoidy;Systémové;prednison, methylprednisolon, hydrocortison
Imunosupresivní látky;Glukokortikoidy;Lokální (oči, uši, kůže);betametason, dexametason, fluocinol
Imunosupresivní látky;Glukokortikoidy;Lokální (inhalační);budesonid, flutikason
Imunosupresivní látky;Glukokortikoidy;Lokální (intranasální);mometason, flutikason
Imunosupresivní látky;Cytotoxická antiproliferační látky;Antimetabolity;azathioprin, methotrexát, mykofenolát mofetil
Imunosupresivní látky;Alkylační látky;cyklofosfamid
Imunosupresivní látky;Kalcineurinové inhibitory;cyklosporin A, takrolimus, sirolimus, everolimus

Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém[upravit | editovat zdroj]

Antianginózní léčiva[upravit | editovat zdroj]

Antianginózní léčiva;Nitráty a jiná koronární vasodilatancia;glyceroltrinitrát (nitroglycerin), isosorbid mono–/dinitrát, molsidomin
Antianginózní léčiva;Beta blokátory;metoprolol, atenolol
Antianginózní léčiva;Blokátory kalciových kanálů;verapamil

Antihypertenziva[upravit | editovat zdroj]

Antihypertenziva;Diuretika;Osmotická diuretika;mannitol
Antihypertenziva;Diuretika;Thiazidová diuretika;hydrochlorothiazid
Antihypertenziva;Diuretika;Sulfonamidová diuretika;indapamid
Antihypertenziva;Diuretika;Kličková diuretika;furosemid
Antihypertenziva;Diuretika;Kalium šetřící diuretika;amilorid
Antihypertenziva;Diuretika;Inhibitory aldosteronu;spironolakton
Antihypertenziva;Blokátory beta adrenergních receptorů;Selektivní beta–blokátory bez ISA;metoprolol, betaxolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol
Antihypertenziva;Blokátory beta adrenergních receptorů;Selektivní beta–blokátory s ISA;celiprolol, acebutol 
Antihypertenziva;Blokátory beta adrenergních receptorů;Beta–blokátory působící i na alfa receptory;carvedilol
Antihypertenziva;Blokátory kalciových kanálů;S přímým kardiálním efektem;diltiazem
Antihypertenziva;Blokátory kalciových kanálů;S kardiálním–vaskulárním efektem;verapamil
Antihypertenziva;Blokátory kalciových kanálů;S vaskulárním efektem;nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, nitrendipin, lacidipin
Antihypertenziva;Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI);enalapril, kaptopril, perindopril, ramipril
Antihypertenziva;Antagonisté receptoru pro angiotensin 1 (AT–1);losartan, kandesartan
Antihypertenziva;Centrálně působící antihypertenziva;methyldopa, rilmenidin, urapidil
Antihypertenziva;Periferní blokátory alfa–adrenergních receptorů;doxazosin
Antihypertenziva;Léčiva působící na hladké svalstvo arteriol;dihydralazin, nitroprusid

Periferní vasodilatancia[upravit | editovat zdroj]

Antihypertenziva;Periferní vasodilatancia;pentoxifylin, etofylin, naftidrofuryl, alprostadil

Léčiva používaná při srdečním selhání[upravit | editovat zdroj]

Léčiva používaná při srdečním selhání;Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI);kaptopril
Léčiva používaná při srdečním selhání;Beta a alfa blokátory;carvedilol
Léčiva používaná při srdečním selhání;Sympatomimetika;dopamin, dobutamin
Léčiva používaná při srdečním selhání;Diuretika kličková;furosemid
Léčiva používaná při srdečním selhání;Diuretika thiazidová;hydrochlorthiazid
Léčiva používaná při srdečním selhání;Inhibitory aldosteronových receptorů (diuretikum);spironolakton
Léčiva používaná při srdečním selhání;Diuretika kličková;furosemid
Léčiva používaná při srdečním selhání;ACEI;captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril
Léčiva používaná při srdečním selhání;Beta blokátory;carvedilol, bisoprolol, metoprolol ZOK, nebivolol
Léčiva používaná při srdečním selhání;Srdeční glykosidy, kardiotonika;digoxin
Léčiva používaná při srdečním selhání;Sympatomimetika;dopamin, dobutamin

Antiarytmika[upravit | editovat zdroj]

Antiarytmika;Třída I: Blokátory sodíkových kanálů, membrány stabilizující látky;propafenon, trimekain, chinidin, lidokain
Antiarytmika;Třída II: Beta blokátory;metoprolol, atenolol, esmolol
Antiarytmika;Třída III: Látky prodlužující akční potenciál;amiodaron, sotalol
Antiarytmika;Třída IV: Blokátory kalciových kanálů;verapamil, diltiazem
Antiarytmika;Komplementární antiarytmika;adenosin, isoprenalin, atropin, digoxin
Antiarytmika;Komplementární antiarytmika;Sympatomimetika;adenosin, isoprenalin
Antiarytmika;Komplementární antiarytmika;Parasympatolytika;atropin
Antiarytmika;Komplementární antiarytmika;Kardioglykosidy;digoxin

Hypolipidemika[upravit | editovat zdroj]

Hypolipidemika;Statiny;simvastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin
Hypolipidemika;Fibráty;fenofibrát
Hypolipidemika;Pryskyřice;cholestyramin
Hypolipidemika;Inhibitory vstřebávání cholesterolu;ezetimib

Venofarmaka[upravit | editovat zdroj]

Venofarmaka;Bioflavonoidy a jiné kapiláry stabilizující látky;rutosid, eskulin, troxerutin
Venofarmaka;Přípravky s heparinem k zevnímu použití;heparinoid

Léčiva ovlivňující kosti[upravit | editovat zdroj]

Minerály[upravit | editovat zdroj]

Léčiva podávaná u kostních chorob;Minerály;Soli vápníku;uhličitan vápenatý, chlorid vápenatý
Léčiva podávaná u kostních chorob;Minerály;Fluor;fluorid sodný
Léčiva podávaná u kostních chorob;Minerály;Kombinovaná přípravky;fluor+vápník

Bisfosfonáty[upravit | editovat zdroj]

Léčiva podávaná u kostních chorob;Bisfosfonáty;kyselina alendronová, pamidronát, ibandronát

Vitamíny[upravit | editovat zdroj]

Léčiva podávaná u kostních chorob;Vitamíny;Vitamín D a jeho metabolity;ergokalciferol, kalcitriol
Léčiva podávaná u kostních chorob;Hormony;Antiparatyreoidální;kalcitonin
Léčiva podávaná u kostních chorob;Hormony;Estrogeny;estradiol, estriol
Léčiva podávaná u kostních chorob;Hormony;Androgeny;nandrolon

Léčiva ovlivňující krev a její složky[upravit | editovat zdroj]

Antitrombotika[upravit | editovat zdroj]

Antitrombotika;Antiagregancia;kyselina acetylsalicylová, tiklopidin, klopidrogel, abciximab
Antitrombotika;Perorální antikoagulancia;warfarin, rivaroxaban, dabigatran
Antitrombotika;Parenterální antikoagulancia;heparin
Antitrombotika;Nízkomolekulární antikoagulancia;enoxaparin, nadroparin, dalteparin
Antitrombotika;Fibrinolytika;streptokináza, altepláza (t–PA)

Hemostatika, hemostyptika[upravit | editovat zdroj]

Hemostatika, hemostyptika;Antidotum heparinu;protamin sulfát
Hemostatika, hemostyptika;Antidotum kumarinů;vitamin K (fytomenadion)
Hemostatika, hemostyptika;Antifibrinolytika – aminokyseliny;aminometylbenzoová kyselina, tranexamová kyselina
Hemostatika, hemostyptika;Analog vasopresinu;terlipressin
Hemostatika, hemostyptika;Substituce koagulačních faktorů;čerstvá zmražená plazma
Hemostatika, hemostyptika;Lokální hemostatika;želatina, karboxycelulóza, kolagen

Antianemika[upravit | editovat zdroj]

Antianemika;Soli železa;síran železnatý (p.o.), trojmocné železo (i.v.)
Antianemika;Vitaminy;kyselina listová (acidum folicum), vitamin B12 (cyanokobalamin)
Antianemika;Hormony;erytropoetin

Krevní produkty a náhražky plazmy[upravit | editovat zdroj]

Krevní produkty a náhražky plazmy;Náhražky plazmy;dextran 70, albumin lidský, hydroxyethylškrob
Krevní produkty a náhražky plazmy;Koagulační faktory;koagulační faktor VIII, komplex faktoru IX

Myorelaxancia a inhibitory acetylcholinesterázy[upravit | editovat zdroj]

Centrální myorelaxancia[upravit | editovat zdroj]

Centrální myorelaxancia;Antiepileptika;GABAB–inibitory;baklofen
Centrální myorelaxancia;Antiepileptika;Benzodiazepiny;diazepam
Centrální myorelaxancia;Inhibitory spinálních reflexů;mefenoxalon, tolperison

Periferní myorelaxancia[upravit | editovat zdroj]

Periferní myorelaxancia;Nedepolarizující (antagonisté AchR);atrakurium, vekuronium
Periferní myorelaxancia;Depolarizující (agonisté AchR);suxamethonium

Přímá myorelaxancia[upravit | editovat zdroj]

Přímá myorelaxancia;Celková přímá myorelaxancia;dantrolen
Přímá myorelaxancia;Lokální přímá myorelaxancia;botulotoxin

Inhibitory acetylcholinesterázy[upravit | editovat zdroj]

Inhibitory acetylcholinesterázy;neostigmin, pyridostigmin, ambenonium

Léčiva používaná v gynekologii, porodnictví a urologii[upravit | editovat zdroj]

Estrogeny a gestageny používané v gynekologii[upravit | editovat zdroj]

Estrogeny a Gestageny;Antiestrogeny;klomifen
Estrogeny a Gestageny;Gestageny;progesteron, norethisteron, medroxyprogesteron
Estrogeny a Gestageny;Antigestegeny;mifepriston

Hormonální substituční terapie (HST)[upravit | editovat zdroj]

HST;Přirozené estrogeny, estradiol, estriol
HST;Estrogeny a progestiny v kombinaci;estradiol+norethisteron
HST;Modulátory estrogenových receptorů;raloxifen
HST;Selektivní regulátor tkáňové estrogenní aktivity;tibolon

Kontraceptiva[upravit | editovat zdroj]

Kontraceptiva;Hormonální kontraceptiva pro systémové užití;Gestageny a estrogeny;dienogest+ethinylestradiol, gestoden+ethinylestradiol, drospirenon+ethinylestradiol, desogestrel+ethinylestradiol, norgestimát+ethinylestradiol, chlormadinon+ethinylestradiol
Kontraceptiva;Hormonální kontraceptiva pro systémové užití;Progestageny;desogestrel
Kontraceptiva;Hormonální kontraceptiva pro systémové užití;Postkoitální kontracepce;levonorgestrel, ulipristal acetát
Kontraceptiva;farmakologická interupce;Analog prostaglandinu E1;misoprostol

Zástava krvácení v I. trimestru[upravit | editovat zdroj]

Zástava krvácení v I. trimestru;Antifibrinolytika;kyselina tranexamová
Zástava krvácení v I. trimestru;Hemostatika;etamsylát

Léčiva používaná převážně v porodnictví[upravit | editovat zdroj]

Léčiva používaná převážně v porodnictví;Uterotonika;Oxytocin a jeho analoga;oxytocin, carbetocin
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Uterotonika;Prostaglandiny;PGE2;dinoproston
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Uterotonika;Prostaglandiny;PGF2;dinoprost
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Uterotonika;Námelové alkaloidy;methylergometrin
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Tokolytika;Beta2–sympatomimetika; Hexoprenalini sulfas
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Tokolytika;magnesium sulfuricum
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Tokolytika;antagonisté oxytocinu: Atosibanum
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Tokolytika;Ostatní; magnesium sulfuricum
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Zástava laktace;Námelové alkaloidy; bromokryptin
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Zástava laktace;derivát ergotaminu; Cabergolinum
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Glukokortikoid;betametason, dexamethason (maturace plic plodu)
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Spasmolytika;Parasympatolytika; Butylscopolaminii bromidum
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Spasmolytika;analgetikum; Paracetamol
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Analgetika;nalbufin
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Antihistaminika;promethazin
Léčiva používaná převážně v porodnictví;Antipsychotikum;chlorpromazin

ATB v těhotenství[upravit | editovat zdroj]

ATB v těhotenství;Peniciliny;PNC G, ampicilin, Amoxicilin+klavulanát
ATB v těhotenství;Cefalosporiny I. generace;Cefazolin
ATB v těhotenství;Cefalosporiny II. generace;Cefuroxim
ATB v těhotenství;Linkosamidy;Klindamycin

Androgeny[upravit | editovat zdroj]

Androgeny;Androgeny;testosteron
Androgeny;Anabolika;nandrolon
Androgeny;Antiandrogeny;cyproteron

Léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP)[upravit | editovat zdroj]

Léky používané při benigní hyperplazii prostaty;Alfa1–adrenergní antagonisté;alfuzosin, tramsulosin
Léky používané při benigní hyperplazii prostaty;Inhibitory testosteron 5alfa–reduktázy;finasterid
Léky používané při benigní hyperplazii prostaty;Antagonisté androgenních receptorů;flutamid
Léky používané při benigní hyperplazii prostaty;Fytofarmaka;Extrakt ze ''Serenoa repens''

Urologika[upravit | editovat zdroj]

Urologika;Močová antiseptika a antiinfektiva;Nitrofurany;nitrofurantoin
Urologika;Spazmolytika;Parasympatolytika;solifenacin, trospium
Urologika;Spasmolytika;Spasmolytika muskulopropní;propiverin
Urologika;Léky používané při poruchách erekce;sildenafil

Léčiva ovlivňující respirační systém[upravit | editovat zdroj]

Nosní přípravky[upravit | editovat zdroj]

Nosní přípravky;Lokální sympatomimetika k nazální dekongesci;oxymethazolin, fenylefrin
Nosní přípravky;Lokální anticholinergika k nazální dekongesci;ipratropium bromid
Nosní přípravky;Lokální antialergika k nazální dekongesci;beklometason, kromoglykát
Nosní přípravyk;Celková sympatomimetika k nazální dekongesci;pseudoefedrin

Antitusika[upravit | editovat zdroj]

Antitusika;Kodeinová antitusika;kodein, dextromorfan, ethylmorfin
Antitusika;Nekodeinová antitusika;butamirát, dropropizin

Expektorancia[upravit | editovat zdroj]

Antitusika;Expektorancia;mukolytika;bromhexin, ambroxol, N–acetylcystein
Antitusika;Expektorancia;sekretomotorika;guaifenesin

Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest[upravit | editovat zdroj]

Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační bronchodilatancia;Inhalační beta<sub>2</sub>-agonisté s krátkodobým účinkem (SABA);salbutamol, terbutalin, fenoterol
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační bronchodilatancia;Inhalační anticholinergika s krátkodobým účinkem (SAMA);ipratropium bromid
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační bronchodilatancia;Inhalační beta<sub>2</sub>-agonisté s dlouhodobým účinkem (LABA);salmeterol, formoterol
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační bronchodilatancia;Inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA);tioptropium bromid
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační bronchodilatancia;Inhalační beta<sub>2</sub>-agonisté s ultra dlouhým účinkem;indakaterol
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhibitory fosfodiesterázy;Selektivní inhibitory fosfodiesterázy;roflumilast, 
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhibitory fosfodiesterázy;Neselektivní inhibitory fosfodiesterázy;theofylin
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;xantiny;aminofylin
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;imunoprofylaktika;kromoglykát (kromolyn), ketotifen, zafirlukast, montelukast
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Inhalační kortikosteroidy;beklometason, budesonid, flutikason
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest;Kombinovaná inhalační léčiva;salmeterol+flutikason, formoterol+budesonid

Antihistaminika[upravit | editovat zdroj]

Antihistaminika;Sedativní antihistaminika;promethazin, bisulepin, tietylperazin, klemastin
Antihistaminika;Nesedativní antihistaminika;cetirizin, terfenadin, loratadin, ketotifen