Vývoj duodena

Z WikiSkript
  • Duodenum vzniká z koncové části předního střeva a části středního střeva (hranice je pod vyústěním ductus choledochus),
  • vzhledem k rotaci žaludku nabývá tvaru písmena C a stáčí se doprava,
  • stejně jako pankreas se ocitá v retroperitoneu (kromě pars superior duodeni),
  • během 2. měsíce je lumen duodena dočasně uzavřeno díky množení enterocytů, ale po několika apoptosách se opět otevírá,
  • přední střevo zásobuje truncus coeliacus, střední střevo a. mesenterica superior → duodenum má dvojí zásobení.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • SADLER, Thomas W.. Langmanova lékařská embryologie. 10. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 414 s. s. 237 - 244. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • MOORE, Keith L a T.V.N PERSAUD. Zrození člověka : Embryologie s klinickým zaměřením. 1. vydání. 2000. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.