Vyšetření pánve (tvar, roviny, rozměry, anatomie dítěte, porodní cesty)

Z WikiSkript

Pánev (latinsky: pelvis) je spojením dvou kostí pánevních a křížové kosti. Její kostěný podklad tedy tvoří os sacrum a os coxae (složena ze tří kostí - os ilium, os ischii a os pubis).

Nejvýznamější spojení pánve je sakroiliakální kloub a pubická symfýza, která spojuje obě stydké kosti vpředu. Hormonální regulace na konci těhotenství rozvolňuje strukturu symfýzy, čímž umožňuje rozšíření pánve při porodu.[1]

Uložení pánve v těle[upravit | editovat zdroj]

 • Pánev je uložena kaudálně od dutiny brišní a kraniálně od dolních končetin
 • Pánev je spojena s kostmi dolních končetin pomocí kyčelního kloubu

Sklony pánve[upravit | editovat zdroj]

 • Funkce: stabilita a funkce pánevního dna, které tvoří svalové pánevní dno, jehož středem je hráz (perineum)
 • Pánevní sklon - inclinatio pelvis (= úhel, který svírá rovina pánevního vchodu (promontorium – linea terminalis - horní okraj spony) s horizontální rovinou)[2]
 • Jeho rozměr činí 60°
 • Lze jej identifikovat na rtg snímku
 • Sklon kyčle - inclinatio coxae (=je přímo měřitelný úhel mezi spoj­nicí spina ilica superior s horním okrajem spony)
 • Jeho rozměr činí 40°
 • Zvětšení sklonu pánve = prohloubení bederní lordózy

Tvar pánve[upravit | editovat zdroj]

Pánev rozlišujeme na - malou a velkou pánev. Malá pánev je ohraničena křížovou, stydkou a sedací kosti. Velká pánev je ohraničena lopaty kyčelních kostí.

 • Mezi malou a velkou pánví se náchází linea terminalis

Pánev muže[upravit | editovat zdroj]

Je úzká, vysoká a strmá. Všechny vnitřní rozměry jsou menší a pánevní dutina má kuželovitý tvar. Výběžky, hrany a drsnatiny na kostech jsou nápadné a masívní. Vchod do malé pánve je ve tvaru srdce.

Pánev ženy[upravit | editovat zdroj]

Je širší, nižší, plošší a prostornější. Všechny vnitřní rozměry jsou větší a pánevní dutina má válcovitý tvar. Symfýza ženy je nízká (cca 4 cm) a křížová kost je kratší, široká a dozadu vyklenutá. Velký sedací zářez je „prostorněší“ a svým klenutím se blíží románskému oblouku.[3] Vchod do malé pánve je oválný.

Typy pánví u žen

 • Gynekoidní pánev = výskyt asi 40%, má zaoblený přední i zadní segment. Je nejpříznivější pro porod.
 • Androidní pánev = výskyt asi 30% , má úzký přední segment a klínovitý aditus pelvis. Je typická spíše u mužů.
 • Anthropoidní pánev = výskyt 20%, má předozadní průměr pánevního vchodu stejný nebo větší než příčný průměr. Aditus pelvis má tvar úzkého dlouhého oválu.
 • Platypeloidní typ pánve = výskyt 3%. Má kratší předozadní průměr a aditus pelvis má plochý příčné oválný tvar. Není to vhodný tvar pro vaginální porod.

Pánevní roviny malé pánve[upravit | editovat zdroj]

Máme 4 rozměry malé pánve, které tvoří porodní kanál

 • V každé pánevní rovině se popisují rozměry: diameter recta, diameter transversa, diameter obliqua
 • V každé rovině nás zajímá zejména největší rozměr.
 • Při fyziologickém porodu prostupuje hlavička dítěte tak, že svým předozadním rozměrem následuje největší rozměry daných rovin.

Aditus pelvis (rovina pánevního vchodu)[upravit | editovat zdroj]

 • Ohraničení: linea terminalis - promontorium - linea arcuata - pecten ossis pubis - horní okraj symfýzy
 • Má ovalný tvar

Rozměry:

 • diameter transversa (největši vzdálenost lineae terminales) - 13 cm
 • diameter obliqua - 12 cm
 • diameter recta (conjugata anatomica) - 11 cm

Amplitudo pelvis (rovina pánevní šíře)[upravit | editovat zdroj]

 • Ohraničení: rozhraní S2/S3 - střed acetabula - střed symfýzy
 • Má kruhový tvar

Rozměry:

 • diameter obliqua (od incisura ischiadica major k sulcus obturatorius protilehlé strany) - 13,5 cm
 • diameter recta i transversa - 12,5 cm

Angustia pelvis (rovina pánevní úžiny)[upravit | editovat zdroj]

 • Ohraničení: kaudální konec os sacrum - spina ischiadica - dolní okraj symfýzy
 • Má oválný tvar

Rozměry:

 • diameter recta (od dolního konce os sacrum k dolnímu okraji symfýzy) - 11,5 cm

Exitus pelvis (rovina pánevního východu)[upravit | editovat zdroj]

 • Dvě roviny trojúhelníkového tvaru, které jsou k sobě šikmo skloněné
 • Ohraničení: vrchol kostrče - tubera ischiadica - dolní okraj symfýzy

Rozměry:

 • diameter recta (od kostrče k symfýze) - 9 - 9,5 cm, při odklonění kostrče až 11,5 cm
 • diameter transversa - 11 cm

Rozměry pánve[upravit | editovat zdroj]

Pánevní rozměry vnitřní[upravit | editovat zdroj]

Conjugata anatomica = nemá v porodnictví vlastn žádný význam

Conjugata obstetricia[upravit | editovat zdroj]

 • Porodnický přímý průměr pánevního vchodu
 • Od promontoria k eminentia retropubica (její horní třetina)
 • U ženy alespoň 10,5 cm

Conjugata diagonalis[upravit | editovat zdroj]

 • Jediný prakticky měřitelný vnitřní rozměr pánve
 • Od promontoria k dolnímu okraji symfýzy
 • Minimálně 13 cm

Pánevní rozměry vnější[upravit | editovat zdroj]

Distantia bispinalis[upravit | editovat zdroj]

 • Vzdálenost mezi spina iliaca ant. sup. obou stran
 • Rozměr : 26 cm

Distantia bicristalis[upravit | editovat zdroj]

 • Spojnice nejvzdálenějších bodů lopat kyčelních
 • Rozměr: 29 cm

Distantia bitrochanterica[upravit | editovat zdroj]

 • Vzdálenost obou trochanterů major
 • Rozměr: 31 cm

Conjugata externa (diameter Baudelocquei)[upravit | editovat zdroj]

 • Od trnu L5 k hornímu okraji symfýzy
 • Rozměr: 20 cm, minimálně 18 cm

Michaelisova routa = kosočtverec na zádech v oblasti pánve (obratel L5 - spinae iliacae posteriores superiores a sakrokokcygeální spojení), v minulosti užitečný pro ženy (=křivice)

Anatomie dítěte[upravit | editovat zdroj]

Na lebce novorozence rozeznáváme:

 • Předozadní rozměr - 11 cm (= ke kterým je třeba připočíst přibližně 4 mm, které tvoří měkké tkáně)
 • Vzdálenost obou tubera parietalia (=od temenní kosti) je 9 cm.
 • Obvod hlavy novorozence činí 34 cm.
 • Mezi kostmi klenby lebeční jsou vazivové pásky (fontanely)
 • Obličejová část je drobná (zuby nejsou prořezány), mozková část je o dost větší
 • Výrazná tubera frontalia et parietalia
 • Nejsou vytvořeny vedlejší dutiny nosní (jen malý sinus maxillaris)

Porodní cesty[upravit | editovat zdroj]

Pojmem porodní cesty označujeme prostor, kterým při porodu prochází dítě.

 • Rozeznáváme porodní cesty měkké (dolní segment děložní, hrdlo děložní, pochva, dno pánevní, vchod poševní s hrází, vazy...) a tvrdé (kostěná pánev).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]