Vyšetření pánve (tvar, roviny, rozměry, anatomie dítěte, porodní cesty)

Z WikiSkript

Vyšetření pánve se provádí ultrazvukem a pelvimetrem.

Pánev (pelvis) je celek ze dvou kostí pánevních (os ilium, os pubis, os ischii) a z kosti křížové. Vpředu jsou kosti pánevní spojeny symfýzou, která je v těhotenství prosáklá a rozvolněná v důsledku vyplavování oxytocinu.

Uložení pánve v těle[upravit | editovat zdroj]

Popisujeme

 • inclinatio pelvis 60° (spina iliaca anterior superior je nad symfýzou)
 • inclinatio coxae 40°


Roviny pánve[upravit | editovat zdroj]

V každé pánevní rovině se popisují rozměry: diameter recta, diameter transversa, diameter obliqua. V každé rovině nás zajímá zejména největší rozměr. Při fyziologickém porodu prostupuje hlavička dítěte tak, že svým předozadním rozměrem následuje největší rozměry daných rovin.

Aditus pelvis[upravit | editovat zdroj]

 • ohraničení: linea terminalis - promontorium, linea arcuata, pecten ossis pubis, horní okraj symfýzy
 • diameter transversa (největši vzdálenost lineae terminales) - 13 cm
 • diameter obliqua - 12 cm
 • diameter recta (conjugata anatomica) - 11 cm

Amplitudo pelvis[upravit | editovat zdroj]

 • ohraničení: rozhraní S2/S3, střed acetabula, střed symfýzy
 • diameter obliqua (od incisura ischiadica major k sulcus obturatorius protilehlé strany) - 13,5 cm
 • diameter recta i transversa - 12,5 cm

Angustia pelvis[upravit | editovat zdroj]

 • ohraničení: kaudální konec os sacrum, spina ischiadica, dolní okraj symfýzy
 • diameter recta (od dolního konce os sacrum k dolnímu okraji symfýzy) - 11,5 cm

Exitus pelvis[upravit | editovat zdroj]

 • dvě roviny trojúhelníkového tvaru, které jsou k sobě šikmo skloněné
 • ohraničení: kostrč, tubera ischiadica, dolní okraj symfýzy
 • diameter recta (od kostrče k symfýze) - 9 - 9,5 cm, při odklonění kostrče až 11,5 cm
 • diameter transversa - 11 cm


Rozměry pánve[upravit | editovat zdroj]

Conjugata obstetricia[upravit | editovat zdroj]

 • porodnický přímý průměr pánevního vchodu
 • od promontoria k eminentia retropubica (její horní třetina)
 • u ženy alespoň 10,5 cm

Conjugata diagonalis[upravit | editovat zdroj]

 • jediný prakticky měřitelný vnitřní rozměr pánve
 • od promontoria k dolnímu okraji symfýzy
 • minimálně 12 cm

Distantia bispinalis[upravit | editovat zdroj]

 • vzdálenost mezi spina iliaca ant. sup. obou stran
 • 26 cm

Distantia bicristalis[upravit | editovat zdroj]

 • spojnice nejvzdálenějších bodů lopat kyčelních
 • 29 cm

Distantia bitrochanterica[upravit | editovat zdroj]

 • vzdálenost obou trochanterů major
 • 31 cm

Conjugata externa (diameter Baudelocquei)[upravit | editovat zdroj]

 • od trnu L5 k hornímu okraji symfýzy
 • 20 cm, minimálně 18 cm

Anatomie dítěte[upravit | editovat zdroj]

Na lebce novorozence rozeznáváme

 • předozadní rozměr - 11 cm
 • vzdálenost obou tubera parietalia - 9 cm
 • obličejová část je drobná, mozková část je o dost větší
 • kosti nejsou srostlé, jsou spojeny vazivem - fonticulus major, minor, sphenoidalis, mastoideus
 • zuby nejsou prořezány
 • výrazná tubera frontalia et parietalia
 • nejsou vytvořeny vedlejší dutiny nosní (jen malý sinus maxillaris)