WikiSkripta:WikiSkripta

Z WikiSkript

(přesměrováno z WikiSkripta:Wikiskripta)

Co jsou WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici – tvořit WikiSkripta.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na

stránce hodnocení článků.

Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Projekt API URL Editační aktivita Články Editace Uživatelé Jazyk Software
AIDS Wiki API neaktivní 604 1670 4 en MediaWiki 1.23.6
Biomedizinisches Wiki API neaktivní 75 2714 18755465 de MediaWiki 1.19.24
Cancer Guidelines Wiki API aktivní 18 452739 4243 en MediaWiki 1.29.1
Clinfowiki API málo aktivní 1552 32528 1371 en MediaWiki 1.22.4
Diabetes Wiki API neaktivní 188 5285 21168166 en MediaWiki 1.19.24
ECGpedia API neaktivní 1064 15560 546 en MediaWiki 1.30.0
EyeWiki API aktivní 1036 39859 2621 en MediaWiki 1.25.6
Ganfyd API málo aktivní 10798 66581 449 en MediaWiki 1.16.5
Health++ API neaktivní 64 616 135 en MediaWiki 1.16.0
Health and Medicine Wiki API neaktivní 958 9099 18902784 en MediaWiki 1.19.24
HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki API aktivní 896 35280 1321 en MediaWiki 1.27.1
Libre Pathology API málo aktivní 2495 49759 63 en MediaWiki 1.28.3
Medic Wiki API málo aktivní 109 5135 21168166 en MediaWiki 1.19.24
Medical Imaging API neaktivní 27 2054 18755465 en MediaWiki 1.19.24
Medicine API málo aktivní 119 3824 21168166 en MediaWiki 1.19.24
Mediwiki - Wiki des ECN medecine API neaktivní 216 6345 1777 fr MediaWiki 1.24.2
MedRevise API neaktivní 607 115059 253595 en MediaWiki 1.26.2
My Medical Handbook Wiki API neaktivní 54 426 18891968 en MediaWiki 1.19.24
OncoWiki API neaktivní 115 460 3 en MediaWiki 1.26.3
OpenWetWare API aktivní 46098 1043264 17277 en MediaWiki 1.32.0
Psychology Wiki API aktivní 34228 177920 19740318 en MediaWiki 1.19.24
The Quality of Medical Data API neaktivní 12 2131 18755465 en MediaWiki 1.19.24
WikEM API aktivní 3814 102394 64813 en MediaWiki 1.31.0
wikidoc API aktivní 134792 1549906 8448 en MediaWiki 1.31.0
WikiKidney API neaktivní 20 2831 22 en MediaWiki 1.19.3
WikiLectures API málo aktivní 1045 28170 3374 en MediaWiki 1.28.0
WikiMD free medical encyclopedia API aktivní 5458 99273 5 en MediaWiki 1.22.2
WikiSkripta API aktivní 9673 425351 16597 cs MediaWiki 1.28.0

Data pocházejí ze dne 21. 2. 2019.

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace