Průvodce:Cizí jazyk (1. LF UK)

Z WikiSkript
Cizí jazyk 1,2
B02163
Garant PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.
Kredity ZS 0, LS 2
Web Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
SIS informace v SISu
Počet hodin 60
Způsob ukončení zápočet

Výuka cizích jazyků je povinná v prvním a druhém ročníku. Na fakultě se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. V prvním ročníku se jedná o výuku obecného jazyka, druhý ročník navazuje výukou odborného jazyka. Aktuální informace pro ak. rok 2015/2016 naleznete zde.

Vstupní test[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na začátku zimního semestru (většinou v prvním týdnu) všichni studenti absolvují vstupní test. Ten prověří obecnou znalost jazyka, jednotlivá cvičení jsou na úrovni B1/B2. Test můžete psát i z více jazyků a podle výsledků si vyberete, ve kterém z nich chcete na fakultě pokračovat. Obsahem testu jsou multiple choice otázky, doplňování vět či slov podobné testům FCE. Podle výsledku testů jsou studenti rozděleni do tří skupin. Ti, kteří dosáhnou vysokého počtu bodů, získají díky tomuto testu zápočet za zimní a letní semestr a nemusí tedy na výuku jazyků chodit - alespoň tedy v prvním ročníku, jelikož ve druhém ročníku je výuka jazyka povinná pro všechny. Studenti s dobrými výsledky získají zápočet za zimní semestr a k výuce se připojí v letním semestru, kdy se na první hodině znovu píše test a v případě dobrého výsledku může být student uvolněn z výuky i z letního semestru. Popřípadě mu může být odpuštěna docházka s tím že na konci roku je povinen naspat závěrečný test. A konečně ti s horšími výsledky absolvují výuku jazyka v obou semestrech. Bodové hranice nejsou předem určené - vždy záleží na výsledku ostatních studentů.

Přesné termíny vstupních testů jsou včas zveřejněny na stránkách ústavu.

Uznání předmětu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

O uznání cizího jazyka mohou požádat studenti, kteří splnili kurz cizího jazyka do úrovně B2 na naší nebo jiné fakultě. Dále je předmět uznán studentům, kteří mají jazykovou zkoušku od úrovně C1 včetně. V obou variantách nesmí od doby složení zkoušky či úspěšného zakončení předmětu uplynout více než 5 let. Podrobné informace naleznete zde.

Výuka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Výuka cizích jazyků probíhá jednou týdně, a to přesně podle vašeho kruhového rozvrhu. Podmínky pro získání zápočtu vám vyučující sdělí na začátku semestru.

Doporučené učebnice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

(opsáno ze SISu)

ANGLIČTINA

  • Eric H. Glendinning, Ron Howard: Professional English in use: medicine. -- 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
  • Murphy, Raymond: English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. 4th ed.. -- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
  • Peprník, J.: Angličtina pro lékaře. 5. přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990.
  • Peters, S./Gráf, T.: Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot, 1998.
  • Promodrou, Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate: with key. England: Longman, 1999.
  • Slabá, D./ Strnadová, Z.: Professional English : book one. 2. uprav. vyd.. -- Praha : Leda, 1996.
  • Strnadová, Z.: Aiming to advance: kurs obecně odborné angličtiny: focus on information, language, academic skills, 1. vyd.. -- Voznice: Leda, 2010.

NĚMČINA

  • Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch?. 1. : učebnice němčiny pro zdravotnické obory. Praha: Polyglot, 2004.
  • Mária Győrffy ; es wurde aus dem Englischen übersetzt von Betty und Renate Bagossy: Deutsch für Mediziner : eine praktische Hilfe für Ärzte, Zahnärzte, Medizinstudenten und Krankenschwestern im Umgang mit deutschsprachigen Patienten - mit ausführlichem Hörtext. Praha : Triton, 2007


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]