Akrálny

Z WikiSkript

Heslo

Okrajový, týkajúci sa okraja tela – napr. ucho, nos, špičky prstov. Z gréckeho ακρος = okraj, hrana.